biomassa

Kolmonoxid och klimatet

Bloggen The Resilient Earth berättar om en ny och potentiellt intressant studie i vilken man med hjälp av isborrkärnor försökt rekonstruera CO-variabiliteten över de gångna 650 åren. Forskarna kom fram till att CO-koncentrationen minskade med 25 procent mellan ca 1350 och 1600 för att sedan öka med lika mycket fram till slutet av 1800-talet. Minimivärden   →

Koldioxid måste bort från atmosfären

I dagens SvD Brännpunkt berättar fem herrar om den s.k. BECCS-tekniken och menar att den kan bli vår räddning i klimatfrågan. BECCS står för Bio-energy with carbon capture and storage och handlar om att fånga in och lagra den koldioxid som bildas vid förbränning av biomassa. En av de som står bakom artikeln är VD:n   →

Shell får skäll

I Sydsvenskan får Shell skäll av Lasse Gustavsson på WWF,  Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen och Martina Krueger på Greenpeace. Varför Naturskyddsföreningen ingår allians med Greenpeace är lite oklart. Jag har svårt att tänka mig att de stödjer Greenpeace miljöaktivism på gränsen till miljöterrorism. Dagens ämne är Shells planerade utvinning av naturgas i Skåne. Bolaget har   →