solenergi

Myten om det gröna undret i Kina

Kina har ofta framhållits som ett föredöme när det gäller satsningar på grön energi. ”Titta på Kina”, säger många politiker (i USA såväl som i Sverige) och företrädare för miljöalarmistiska NGOs. ”Där satsar staten stora pengar på att stödja sol, vind och elektriska bilar!” Och till viss del är det sant. Den kinesiska staten gick   →

Sol, Vind och Vatten

”Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet” sjöng Ted Gärdestad på 70-talet. Det blev senare en grönideologisk sång i kampen mot kärnkraft och fossila bränslen. Vi skulle ersätta det gamla smutsiga industrisamhället med ett framtida rent och miljövänligt samhälle byggt ekologisk hållbarhet. Och många inom den tekniska världen trädde fram med idéer   →

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Spanien brottas med svåra ekonomiska problem. Anledningen är bl.a. att man översatsat på alternativa energislag som solenergi. Mer än 50 000 privata entreprenörer som tack vare generösa subventioner lockats till att installera solpaneler ser sig grundlurade nu, när regeringen Zapatero överväger att sänka garantipriset på solenergi. Subventionerna infördes för tre år sen och Zapatero lovade   →

De gröna jobben

I en intressant artikel i The Wall Street Journal framför två italienare sina tankar om de gröna jobben och deras effekt på övriga ekonomin. Enligt de båda författarna, Carlo Stagnano och Luciano Lavecchia, motsvarar varje ”grönt” arbetstillfälle cirka 4,8 ordinarie jobb. Detta på grund av att den gröna sektorn för närvarande måste subventioneras för att   →

I Kristianstad gillar man vindkraft

Dagens ledare i Kristianstadbladet hade kunnat vara skriven av en vindkraftsaktivist. Oljan sinar, vattenkraften kan inte byggas ut mer, kolkraftverken spyr ut koldioxid och kärnkraften är också en återvändsgränd. Ja, tänker man på det viset så är det kanske inte underligt att den enda lösningen tycks finnas i vindens och solens kraft. Men en mer   →

Är solen framtiden för jorden?

Att solen värmer märker vi tydligt i dessa dagar. Visst är det härligt att gå mot vår. Men att solen år 2050 kommer att stå för hälften av jordens energiförsörjning låter inte lika självklart som att vi (än så länge) har fyra årstider. Det tycker dock Lars Linde i dagens debattartikel i GP. Vad säger   →

Ett schweiziskt påhitt

Schweiz är ett fantastiskt vackert land. Jag har bott där i två år så jag vet. 🙂 Schweizarna är också suveränt bra på att göra ost. Och sköta bankaffärer. Och tillverka klockor. Men… nu har Schweiz bestämt sig för att bli först i världen med ett soldrivet flygplan. Japp, det är en ensitsare som väger   →

Inte så dumt, Vattenfall.

Vattenfalls miljöchef, Mariana Davidsson, menar att det inte är realistiskt att på några tiotal år totalt ställa om världens energisystem utan mycket stora påfrestningar i form av energibrist. Två tredjedelar av världens elproduktion kommer nämligen från fossila energikällor och behovet av elektricitet växer hela tiden. I dagsläget kan de olika teknikerna för förnybar energi inte   →

Shell får skäll

I Sydsvenskan får Shell skäll av Lasse Gustavsson på WWF,  Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen och Martina Krueger på Greenpeace. Varför Naturskyddsföreningen ingår allians med Greenpeace är lite oklart. Jag har svårt att tänka mig att de stödjer Greenpeace miljöaktivism på gränsen till miljöterrorism. Dagens ämne är Shells planerade utvinning av naturgas i Skåne. Bolaget har   →

En Marshallplan för klimatet

I dagens DN Debatt skriver Tariq Banuri, chef för FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) och Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, att vi behöver en Marshallplan för klimatet. Frågan är bara, var är kriget? Tariq och Svante vill till varje pris pressa igenom satsningar på onödigt dyr förnybar energi. Enligt deras förslag ska industriländerna subventionera en   →