Inte så dumt, Vattenfall.

Vattenfalls miljöchef, Mariana Davidsson, menar att det inte är realistiskt att på några tiotal år totalt ställa om världens energisystem utan mycket stora påfrestningar i form av energibrist.
Två tredjedelar av världens elproduktion kommer nämligen från fossila energikällor och behovet av elektricitet växer hela tiden. I dagsläget kan de olika teknikerna för förnybar energi inte helt ersätta fossila bränslen. Så enkelt är det bara. Om bara fler än Vattenfalls miljöchef ville erkänna det.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Vattenfall borde bjuda in nyckelrepresentanter för sin ägare staten på en guidad tur i Verkligheten.

 2. Adolf Goreing

  Verkligheten dikterar villkoren inte modellerna eller utopiskt tänkande. Problemet är skadorna som hinner bli innan verkligheten justerar tillbaka den hjärntvättade AGW-flocken.
  off-topic: under några dagar har jag nu försökt komma in på ”junkscience.com”. Efter någon/några minuter stängs sidan ned. Är jag paranoid eller anar jag ett samband med Köpenhamnsmötet. Eller är det min dator? Varför isåfall bara denna sida, ingen annan….

 3. Erik

  Så, en representant för vattenfall, som eldar mängder med kol, säger att det är svårt att ersätta kolet. Du tror inte hon kan vara lite partisk i frågan, med tanke på hur mycket omställningen skulle kosta just dem? Utöver det; Är ingenting som är svårt värt att göra?

 4. Jag håller med Vattenfall.
  Men jag anser att utmaningen är om den massiva kärnkraftutbyggnaden som håller på att fullständigt explodera ändå ska kunna hålla ökningen av kolkraftverk stången.
  Jag tror inte att ökningen av kärnkraft blir större totalt än kolkraftsökningen fören runt 2025.
   
  Kina har nu 500GW (legal) kolkraft de planerar ha 1000GW kolkraft 2020.
  De reviderar hela tiden upp sina kk planer… nu ligger de mot 60GWe 2020 (jag gissar på 150GWe 2020)
  http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html
   
  Vi står inför en gigantisk utmaning om vi ska kunna bygga nya energisystem så jordens befolkning slipper större konflikter.
  Erik inte kostar omställning till billig trygg kärnkraft Vattenfall något?
  Priserna kommer hamna mot 0,5$/W  runt 2015 då masstillverkning i låglöneländer är i full drift.
  Redan är ju APR-1400 byggda med västerländska löner avsevärt billigare än orenad obeskattad kolkraft.
   
  Eller hur?
   

 5. Erik

  Gunnar: Förlusten för vattenfall blir med ett cap-and-trade-system minskade marginaler på befintlig kolkraft. Det är ju iofs precis det som är poängen med systemet, att andra energikällor ska bli relativt billigare,  men det förhindrar ju inte att de som drabbas av det knorrar (och försöker motverka utvecklingen).
   
  halvt orelaterat: jag undrar vad som kommer hända med uranpriset framöver. kanske dags att investera.

 6. Erik det öppnas urangruvor överallt nu..
  Även Polen kommer öppna nya till de fyra nya reaktorer de ska ta i drift de närmaste åren.
  Men bara av att inte slutförvara så räcker de otroligt långt.
  Kina har köpt två 880MWe fastrbreeder och option på 6 till av Ryssland.
  99,3% av naturligt uran är numer U238 det blir Pu239 i en fast breeder… som är klyvbart.
   
  Vi använder några procent av 0,7% U235  Sverige är idioter om slutförvaret blir av.
  Men Indien går hårt fram i Thorium spåret sen de våren 2008 fick så enormt goda resultat.
  Nu tänker hela världen Torium….
  Så jag skulle inte investera i urangruvor..
   
  Indien ska bygga kärnkraft till Namibia mot samarbete med världens näst största Uranexportör.
  Samma typ av samarbete med Kazakstan.. där nya gruvor ska startas.
   
  Kazakstan är intressant ty de har 2:dra gen av den fastbreeder som Kina nu köper 4:de gen av.
  Den startade 1973 och har tillverkat 150mW elkraft och smått otroliga mängder dricksvatten… tills den stängdes 1994 då politiken blev bistarre med Ryssland (de är ju världens främsta och de som byggt och stått för kontrollen av BN-350 i Kazakstan)
   
  Nu har det mjuknat upp så nu ska den startas igen…
   
  BN-600 är en av Rysslands effektivaste reaktor…gen4 i drift sedan 1980…..
   
  BN-800 som startar snart kolla bilder här, började konstrueras 1986… BN-1200 ska vara på världsmarknaden 2020 med effekt inemot 2GWe…
   
  Sverige är mycket korkade som inte odlar ett samarbete med Ryssland utan låter rysskräcken frodas.. det var 200år sedan…
  Kina och Japan har gått in med stora kapital i rysk kärnkraftsutveckling, ty de vet vilket försprång ryssarna fick under den tid västvärlden led av okunnig kärnkraftsfobi.
  Vattenfall borde inleda samarbete med Rosatom  (samarbete innebär ekonimiskt, Vattenfall kan nog inte bidra tekniskt eller på det kärnfysiska området..he he he)

 7. Korrigering…
  inte 150milliW utan 150 MegaWatt… motsvarar kanske 550MW vindkraft inkl energilagring…. startad i Kazakstan 1973…
  Så tror många att vindkraft är framtiden… eller vågkraftnissarna..
  Hörde nyss om Uppsalabolaget som vill bygga vågkraft… får de 250 miljoner kan det ge 100 jobb…
  Ge mig 250 miljoner ska jag skapa 200 jobb… stollesverige…

 8. Mats

  Bra Gunnar, du har bra koll på vad som händer inom kärnkraftsområdet globalt – bra att du lyfter fram goda exempel på intressanta projekt – ofta är en enkel lösning den bästa på komplicerade problem som många krånglar till.
  Utgångspunkten måsta vara att konkurrera ut el från kol om det är möjligt – att ny el produktion från kärnkraft är ett bra sätt att bygga ut elförsörjning för många länder.
  Som ett alternativ till vindkraft, vågkraft, solpaneler borde vi ge utvecklingsländer möjlighet till kärnkraft – de kan byggas och drivas av väst tills ett överlämnande kan ske – denna tanke behöver nog mognad hos många politiker och andra med en romantisk syn på effekt- och energibalans i elförsörjningssystem – men dessa system fungerar och levererar el även när det inte blåser etc.
  Vilka alianser som sverige och svenska intressenter tar med framstående länder är det mycket tyst om – tyst som en mussla
  Hoppas att framtidens energiförsörjnings system blir en valfråga 2010 hos oss – att vi ska klara välfärd,  jobben och el-intensiv industri utan kärnkraft är något att räkna på – går det att driva smältverk på vindkraft?, vågkraft?, solpaneler?
  Rimliga energiskatter gör att energisparprojekt blir fortsatt lönsamma – skatteintäckter behövs för att klara statens åtagande.

 9. Mats.
  Du har så rätt.
  Sydkoreanska APR-1400 är 20-30% billigare än orenad obeskattad kolkraft, det kommer många mycket billigare de närmaste åren, men jag väljer att ta ett system gen3,5 som är godkänt klart och finns.
  Varför bygger då inte alla fattiga länder en massa APR-1400?
   
  Svar:
  Det är dyrt att vara fattig.
  Lösning:
  Europa kan bygga en massa kärnkraft i fattiga länder och sälja elkraften så att kolkraft konkurreras ut (det blir ändå en vinst på kapitalet).
  Europa kunde börja masstillverkning av flytande kärnkraftsverk här i Europa.
  I en Norsk fjord kunde vi få ut ett flytande verk i veckan…
   
  Vi kunde starta dem med svenskt avfall och driva dem med torium.
   
  Europa kunde ge världens fattiga gratis dricksvatten och sälja elkraft till bråkdelen av dagens lokala priser.
   
  Europa kunde bidra globalt för global välfärd och miljövård.
  Samma resurser som nu slarvas bort i romantiska idiotenergisystem, kunde göra skillnad.
  Vi kunde alla tjäna på framtagandet av de energisystem som har förutsättning att priskonkurrera ut jordskorpans kolväten (de som orkar läsa mig, vet att jag sedan några dagar blev ganska säker på ett kolets kretslopp, ingen jag hört om tänk på).
  Men Mats hur ska vi vinna?
  Jag vet hur du vill, men jag tror att 99% av motståndet varken är tekniskt, säkerhetsmässigt eller ekonomsikt.
   
  Det är religiöst.
  Dagens ”miljökämpar” vill inte veta av obegränsat med elkraft och drivmedel, även om det är förutsättningen för global fred, välfärd och miljövård.
   
  De vill inte
   

 10. István

  Vattenfall är verksamma i Tyskland och i Tyskland är det kol som gäller. Ingenstans har De Gröna har haft större inflytande på energipolitiken än i Tyskland. Huvudfienden var kärnkraften, och den har man med framgång trängt ur bilden, så där sitter man med kolkraft som ända realistiska alternativet. Brunkol tom. den smutsigaste och mest miljöförstörande av allt.
  Som man bäddar……
  Så, det hjälper inte om V. skulle dra sig ur tyska marknaden, det skulle bara andra som bygger samma verk dvs det som lagen tillåter.
  Inte ens enfaldiga påhopp från Greenpeace hjälper.

 11. Mats

  Gunnar, till stor del tror jag att dessa frågor runt kärnkraft för utvecklingsländer behöver mogna och sätta sig hos våra politiker mm, Indien som satsar stort på ny kärnkraft kommer att få stora fördelar och det gäller för oss alla här upp i Norden att vara på tårna och hänga med – att vår industri ska verka i en framtid med brist på elförsörjning i osäkra oprovade system med skrotad lönsam kärnkraft – som sagt var, en sida blir krossad i nästa val…..men man ska aldrig vara säker, religion och okunskap etc kan  ställa till det.
  Att kombinera vettiga miljökrav med modern kärnkraft har enorm potential och löser många problem, jobb, teknikkunskap i framkant, tillväxt, etc, etc
  Vilken logik finns i beslutet att endast 10 samtidiga reaktorer ska få vara i drift i sverige? – valfråga? 

 12. Mats jag upplever en stark omvälvning bland investerare i Europa..
  Kanske bara inbillning men sedan i somras har Italien tecknat avtal på 6 reaktorer Tjeckien två (vet ej utgången det var anbudsöppning sista okt.)
  England aviserat tio nya områden och sålt två stora områden för ny kärnkraft.
  Belgien vill inte längre stänga liksom Nederländerna och Tyskland.
  Under året har  Sverige gått från avveckling till evig drift av till att börja med 10 reaktorer med obegränsad storlek..
   
  Jag kunde fortsätta men håll med om att de sista året har ändrat framtiden i vår del av världen högst radikalt.
   
  Om vi bara kunde visa hur bra det vore om hela vind och tramssatsningen samt halva biståndsbudjetten, lades på masstillverkning av flytande LFTR i förslagsvis några norska fjordar.
  Det skulle få igång en massiv tillväxt i Europa, en exportmarknad och ge förutsättningen för att de nya medlemsländerna snabbt kan få vår välfärd.
  Så borde Europa bli först med syntetbränsleframställning genom högtemperatursreaktorer..
   
  Jag är övertygad om att vi skulle kunna priskonkurrera ut jordskorpans kolväten som drivmedelbas.
  De kommer kräva allt mer att utvinna olja, då utvinningen ligger på allt större djup och i tjärsand.
  Under samma tid kräver 2/3 av jordens befolkning egen bil och flyga som vi gjort.
  Jag tror det går att tillverka avsevärt renare och bättre drivmedel med högtempsreaktorer än dagens petroleumsbaserade.
  Nu ser de sumariska kalkyler jag läst ut som 1:80/l  vilket borde motsvara 45$/fat.
  Jag tror det kommer ner så vi går under 20$/fat 2020…
  Men allt kan gå mycket fortare…. Lawrenseville´s plasma fhysics kan slå bort allt på kort tid..
  Har du kollat in resultaten av de sista sex skotten den 15/10-2009?
   
  Livet leker och vindkramarna har ingen aning…..

 13. Mats en positiv sak till.
  För några veckor sedan blev ännu en Finsk ansökan säkerhetsgodkänd…
  I vår ligger 3-4 nya reaktorer på den finska regeringens bord.
  Först startar den klantigt byggledda på 1,6GWe så dammar 5GWe till igång före 2020…
  På årsbas blir det (finnarna brukade leka med 100%drifttid )
  66TWh/år ytterligare…. på den minskande Nordiska elbörsen….
  Vindkraftsutbyggnad i Norrland för 100GSkr…. till 2020   snacka om att låta pengarna blåsa bort.

 14. J-O

  Gunnar L – Östra Rikshalvan vet vad dom gör !

 15. J-O

  Vattenfall fattar och vi fattar.  Men sen är det våra kära ELO’er som försöker få oss tillbaka till stenåldern.  Det ÄR INTE MENINGEN ATT VI SKALL ERSÄTTA fossilkraften. Vi skall helt enkelt lära oss att leva utan denna energi. Eftersom AGW retoriken hela tiden pratar om CO2 och temp relaterat till förindustriell tid så är det dit man avser att ta oss.  Man tror ju på fullaste allvar på detta och vurma för det småskaliga etc etc.
  Stones :” Back in the USSR – you don’t know how lucky you are…”

 16. Erik

  J-O: jag vet inte ens var jag ska börja. Det var inte många rätt där. Tror jag nöjer mig med att påpeka att Back in the USSR är signerad Lennon/McCartney.

 17. Mats

  Bra Gunnar, man skulle kunna jämföra två vägar för svensk energiproduktion:
  1) med modern kärnkraft
  – möjlighet att återanvända nuvarande avfall i nya reaktorer
  – mindre kostnad för slutförvar, avvakta med att bygga
  – utred vilka tekniker som har bäst förutsättningar för sverige när det gäller produktion av nya drivmedel, denna produktion förläggs i anslutning till kärnkraftsverk
  – bygg en testanläggning för produktion av dessa nya bränslen, vad skulle det kosta att bygga en flexibel byggnad för detta?
  – el och nya drivmedel till rätt pris
  2) utan kärnkraft
  – enorm kapitalförstöring att skrota nuvarande kärnkraft
  – oklart vilka kostnader som alternativ elproduktion innebär, erhålls fullgod effekt- och energibalans?
  – stor risk att vi blir frånåkta pga högre energipriser etc
  – hur ska framtida drivmedel framställas?
  Övrigt: vilken väg är mest lämplig att gå för sverige – vilka utredningar utförs för att reda ut framtida behov och konsekvenser?

 18. Mats det finns en tredje väg som är halvkass.
  Alla förbränning av brännbart avfall, skogsrester m.m. ska producera drivmedel, enligt de metoder jag brukar beskriva.
  Så bygga ut några älvar och ett stort antal mindre vattendrag.
  Jag fattar bara inte vad som är svårt att förstå med alt.1?
  Mest miljövänligt, tryggast, billigast och ger därmed den största möjliga resursöverföringen till välfärd.
  Hur bemöts religiöst motstånd mot billig elkraft och billiga drivmedel?
  Det leder ju till avsevärt bättre välfärd och miljövård.
  Kanske snart Industrin kommer med de små medel som krävs för en konkret studie, så beslutsfattare får något de begriper, att ta ställning till, gärna före nästa val… då tror jag att MP och V ramlar ur riksdagen för gott, de kan aldrig, vinna den debatten.
   
  Många hyllar Maria W… en livedebatt mot henne skulle vara värt mycket.