koldioxidlagring

Koldioxid måste bort från atmosfären

I dagens SvD Brännpunkt berättar fem herrar om den s.k. BECCS-tekniken och menar att den kan bli vår räddning i klimatfrågan. BECCS står för Bio-energy with carbon capture and storage och handlar om att fånga in och lagra den koldioxid som bildas vid förbränning av biomassa. En av de som står bakom artikeln är VD:n   →

Alliansen öppnar för CCS

Carbon capture and storage, förkortat CCS, är fortfarande en outvecklad teknik. Att lagra koldioxid i berggrunden sägs dessutom vara förenat med potentiellt sett stor fara. Men det bekymrar inte alliansen, som nu öppnar för koldioxidavskiljning och -lagring i Sverige. Sofia Arkelsten vill att en av EU:s planerade testanläggningar sätts upp just här, i vårt land.   →

Tanzania smartare än Tyskland?

Koldioxidlagring, CCS (Carbon Capture and Storage), nämns ofta som en möjlighet att minska utsläppen. Tanken är att man separerar koldioxid från kraftverk eller industrier, gör om gasen till vätska och lagrar den sedan under jorden eller havsbotten. Vattenfall körde förra sommaren igång en första CCS-anläggning i Tyskland vid Schwarze Pumpe. I Tanzania blev det dock   →