fotosyntes

Vem får debattera i klimatfrågan?

Gästinlägg av Pehr Björnbom: Vi har upprepade gånger sett hur den kritiska granskning av klimatvetenskap och klimatpolitik som bedrivs av TCS och av Stockholmsinitiativet utsätts för osakliga attacker. Man försöker från vissa håll framställa en osann bild av verksamheten som oseriös och oberättigad. Men så är inte fallet. TCS och Stockholmsinitiativets utför en seriös verksamhet   →