koldioxidavskiljning

Alliansen öppnar för CCS

Carbon capture and storage, förkortat CCS, är fortfarande en outvecklad teknik. Att lagra koldioxid i berggrunden sägs dessutom vara förenat med potentiellt sett stor fara. Men det bekymrar inte alliansen, som nu öppnar för koldioxidavskiljning och -lagring i Sverige. Sofia Arkelsten vill att en av EU:s planerade testanläggningar sätts upp just här, i vårt land.   →

Man tror på det man vill

Debatten om ”clean coal” teknologin fortsätter. Det började med en fin liten annons i bästa amerikanska anda från America’s Power. ”When it comes to reducing CO2, we say YES WE CAN!” Nu kommer motoffensiven. Al Gore m.fl. har lanserat ”This is Reality”. Enligt dem finns det inget sådant som ”rent kol”. Se bara själva. Missa   →