kolcykeln

Koldioxiden avdramatiserad. Del 2/2

(ref. till del 1, KU) Vi fortsätter att ”skrapa på ytan” för att påvisa  fakta som stödjer att vi inte har någon klimatkris och   →

Skygglappar och elefantöron

Efter Erik Lundqvists och min artikel (SVT Opinion Debatt 15/3) har vi mött hårt motstånd från arga människor som anklagar oss för att vara   →

Missförstådd kolcykelforskning i bloggosfären

Här kommer en recension av ett blogginlägg av Mats Almgren, se referenslistan nedan. Mats kritiserar de uppfattningar om kolcykeln som ifrågasätter att antropogena utsläpp   →

Mer om kolcykeln och bombkurvan

Diskussionen om kolcykeln och bombkurvan som har initierats av Gösta Petterssons vetenskapliga artiklar går vidare. Mats Almgren har ett nytt inlägg på UI om   →

Kolcykeln enligt IPCCs rapport AR5

   Jag har läst om kolcykeln i kapitel 6 i IPCCs nya rapport. Speciellt har jag intresserat mig för frågan om hur stor del   →

UNT-artikel

Jag befarade att UNT inte skulle ”ha plats” för ett kritiskt inlägg under IPCC-mötet. Glädjande nog kom denna farohåga på skam, ty idag publicerade   →

Koldioxidens uppehållstid i NIPCC II

I den nyutgivna NIPCC-rapporten (länk) finns i kap. 2 ett avsnitt om koldioxidens uppehållstid i atmosfären. Åtskilliga inlägg i denna fråga har gjorts här   →

Koldioxidmodellerna revideras från ruta ett av Gösta Pettersson

Min studie av Gösta Petterssons modell för koldioxidens upptag av och utgasning från havet finns nu rapporterad på engelska. Gösta Pettersson har gått tillbaka   →

David Coe – ännu en kolcykelkritiker

I sommar har det varit åtskilliga inlägg och livlig diskussion om kolcykeln. Tidigare kritiker: Jaworowski, Beck, Segelstad, Humlum, och Kouwenberg har ifrågasatt den atmosfäriska   →

Bombkurvan igen: Modell och observationer stämmer inte

Genom Gösta Petterssons eminenta analys i boken Falskt Alarm har bombkurvan blivit ett hett diskussionsämne här. Bombkurvan visar hur mängden av den radioaktiva koldioxid,   →