kolcykeln

Koldioxiden avdramatiserad. Del 2/2

(ref. till del 1, KU) Vi fortsätter att ”skrapa på ytan” för att påvisa  fakta som stödjer att vi inte har någon klimatkris och att CO2:s klimatpåverkan är dramatiskt överdriven. Men alla samhällsomvälvande och drakoniskt dyra omställningsåtgärderna från en ensidig och meningslös jakt på CO2 verkar ändå fortsätta. IPCC AR4, 2007 antar att under förindustriell   →

Skygglappar och elefantöron

Efter Erik Lundqvists och min artikel (SVT Opinion Debatt 15/3) har vi mött hårt motstånd från arga människor som anklagar oss för att vara utrustade med ”skygglappar stora som elefantöron” och att vi håller fast vid ett ”pseudoskeptiskt” ältande vad det nu betyder. Sådana kommentarer visar hur viktigt det är att få stopp på polariseringen   →

Missförstådd kolcykelforskning i bloggosfären

Här kommer en recension av ett blogginlägg av Mats Almgren, se referenslistan nedan. Mats kritiserar de uppfattningar om kolcykeln som ifrågasätter att antropogena utsläpp av koldioxid är den allenarådande orsaken till ökad koldioxidhalt i atmosfären. Jag uppfattar det som att han riktar udden mot Gösta Petterssons enkla boxmodell för kolcykeln vilken säger att cirka hälften   →

Mer om kolcykeln och bombkurvan

Diskussionen om kolcykeln och bombkurvan som har initierats av Gösta Petterssons vetenskapliga artiklar går vidare. Mats Almgren har ett nytt inlägg på UI om “Kolcykeln och bombkurvan” där han för fram åsikten att bombkurvan inte kan falsifiera Bernmodellen. Jag delar inte Mats åsikt utan menar i stället att bombkurvan i princip kan falsifiera Bernmodellen eftersom   →

Kolcykeln enligt IPCCs rapport AR5

   Jag har läst om kolcykeln i kapitel 6 i IPCCs nya rapport. Speciellt har jag intresserat mig för frågan om hur stor del av ökningen av koldioxidhalten i atmosfären som är kvarvarande antropogena utsläpp efter absorption av koldioxiden i hav och biosfär. Förvånansvärt nog upplever jag inte att IPCC i den nya rapporten påstår   →

UNT-artikel

Jag befarade att UNT inte skulle ”ha plats” för ett kritiskt inlägg under IPCC-mötet. Glädjande nog kom denna farohåga på skam, ty idag publicerade man mitt inlägg ”IPCC möter världen i Stockholm” – dock endast på på web-upplagan UNT.se Länken är här

Koldioxidens uppehållstid i NIPCC II

I den nyutgivna NIPCC-rapporten (länk) finns i kap. 2 ett avsnitt om koldioxidens uppehållstid i atmosfären. Åtskilliga inlägg i denna fråga har gjorts här på Klimatupplysningen  av Pehr Björnbom m fl. De har handlat om Salbys och Gösta Petterssons studier och givit upphov till en givande diskussion.  Därför kan det vara intressant att läsa vad   →

Koldioxidmodellerna revideras från ruta ett av Gösta Pettersson

Min studie av Gösta Petterssons modell för koldioxidens upptag av och utgasning från havet finns nu rapporterad på engelska. Gösta Pettersson har gått tillbaka till kolcykelmodellernas ruta ett och infört en temperaturberoende hastighetskonstant enligt Arrhenius ekvation. Min studie bekräftar Gösta Petterssons resultat att denna nya enkla modell väl beskriver observerade data för hur koldioxidhalten i   →

David Coe – ännu en kolcykelkritiker

I sommar har det varit åtskilliga inlägg och livlig diskussion om kolcykeln. Tidigare kritiker: Jaworowski, Beck, Segelstad, Humlum, och Kouwenberg har ifrågasatt den atmosfäriska koldioxidhalten och dess variation innan Manua Loa-mätningarna inleddes  på 1950-talet. En kort beskrivning av detta finns på vetenskapssidan (länk) I somras vidgades diskussionen i och med att Gösta Pettersson bok “Falskt   →

Bombkurvan igen: Modell och observationer stämmer inte

Genom Gösta Petterssons eminenta analys i boken Falskt Alarm har bombkurvan blivit ett hett diskussionsämne här. Bombkurvan visar hur mängden av den radioaktiva koldioxid, som tillfördes atmosfären på grund av kärnvapenprov i atmosfären, avtar efter det att proven upphörde 1963. Men Bolins och Erikssons klassiska matematiska modell från 1959 stämmer inte med den observerade kurvan.   →