Mats Almgren

Kolcykelforskning: Tankar om en kommentar av Mats Almgren

I en kommentar till ett blogginlägg på Uppsalainitiativet replikerar Mats Almgren ett par blogginlägg här på Klimatupplysningen. Jag bemöter här Mats argument. Mats Almgren har kommenterat blogginlägg av mig och av Gösta Pettersson i en kommentar på Uppsalainitiativet (Karlsson, 2013).. Han har valt att lägga denna kommentar i ett blogginlägg av Lars Karlsson på engelska   →

Den informativa bombkurvan (Gästinlägg av Gösta Pettersson)

Här följer ett gästinlägg av professor Gösta Pettersson med nya resultat som ger svar på kritik framförd i ett par blogginlägg av professor Mats Almgren. Gösta Pettersson visar att hans enkla temperaturberoende boxmodell kan förklara både bombkurvan och Keelingkurvan inklusive El Niñofluktuationerna. Vid sidan av de svagheter i Mats Almgrens kritik som Gösta Pettersson tar   →

Missförstådd kolcykelforskning i bloggosfären

Här kommer en recension av ett blogginlägg av Mats Almgren, se referenslistan nedan. Mats kritiserar de uppfattningar om kolcykeln som ifrågasätter att antropogena utsläpp av koldioxid är den allenarådande orsaken till ökad koldioxidhalt i atmosfären. Jag uppfattar det som att han riktar udden mot Gösta Petterssons enkla boxmodell för kolcykeln vilken säger att cirka hälften   →

Mer om kolcykeln och bombkurvan

Diskussionen om kolcykeln och bombkurvan som har initierats av Gösta Petterssons vetenskapliga artiklar går vidare. Mats Almgren har ett nytt inlägg på UI om “Kolcykeln och bombkurvan” där han för fram åsikten att bombkurvan inte kan falsifiera Bernmodellen. Jag delar inte Mats åsikt utan menar i stället att bombkurvan i princip kan falsifiera Bernmodellen eftersom   →

Smått blir stort i Almgrens kritik av Petterssons koldioxidresultat

Mats Almgren har i ett blogginlägg på UI ”Den seglivade myten om bombkurvan” kritiserat en bombkurva som Gösta Pettersson räknat fram. Almgren påstår att de beräknade värdena i diagrammet är felaktiga men visar ingen egen beräkning som stöd. Samtidigt ignorerar Mats Almgren att bombkurvan bara är en del av flera resultat av Gösta Petterson. Gösta   →

Mats Almgren och klimatkänsligheten – avslutande funderingar

Mats Almgren har i ett par bloggartiklar, Varken slut eller paus – den globala uppvärmningen forsätter oförtrutet samt Pehr Björnbom och klimatkänslighet igen, framfört synpunkter på några av mina artiklar här på TCS. Jag svarade på den första artikeln i Uppvärmningspausen leder till begreppsförvirring och på den andra i Mats Almgren och klimatkänsligheten igen. På   →

Mats Almgren och klimatkänsligheten igen

Mats Almgren har den 18 april i en ny bloggartikel Pehr Björnbom och klimatkänslighet igen åter tagit upp klimatkänsligheten till diskussion. Han har som utgångspunkt några artiklar av mig här på TCS, bland andra här, här, här och här. Här tar jag upp och kommenterar Mats diskussionspunkter och påvisar likheter och skillnader i våra åsikter   →

Uppvärmningspausen leder till begreppsförvirring

Satellitbilden i figur 1 ovan är från NASA. Nyligen har Mats Almgren kritiserat artiklar om uppvärmningspausen och klimatkänsligheten här på TCS. Kritiken bygger i stor utsträckning på begreppsförvirring och missuppfattningar. Här går vi igenom kritiken och tillrättalägger en del av det som blivit fel. Mats Almgren kritiserar först att termen uppvärmningspaus används. Han kritiserar sedan   →