uppvärmningspaus

Hur ser det ut med uppvärmningspausen?

Detta är en fråga som många ställer sig med den globala temperaturökning vi sett under det första halvåret av 2015 på grund av det   →

Uppvärmningspausens definition och beräkning enligt IPCC

Det har på sistone blivit en hel del diskussion i kommentarerna här på Klimatupplysningen om hur uppvärmningspausen definieras och beräknas. Här diskuterar jag IPCCs   →

Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC

Det står mycket om uppvärmningspausen i IPCCs nya rapport AR5. Jag har läst med stort intresse om hur IPCC beskriver den och hur man   →

Ett halvår till har gått med uppvärmningspaus

Det första halvåret av 2013 har passerat och den globala medeltemperaturen visar ingen ändring jämfört med 2012. Vi har en fortsatt uppvärmningspaus. Halterna av   →

Sommarrepris: Det talande diagrammet från IPCC

Uppvärmningspausen är fascinerande på många olika sätt. För James Hansens klimatsimulering från 1988 såg det bra ut när han lade fram det övre diagrammet   →

Sommarrepris: Ny kritik av Michael Mann för osaklighet om klimatmodellerna

Den senaste tiden har det i flera fall kommit uppmärksammade artiklar i media om diskrepansen mellan den uppvärmningspaus som vi har de senaste femton   →

Sommarrepris: Hur vanliga är platta och negativa globala temperaturtrender?

UPPDATERING Lennart B syftar i kommentar #7 kommentar #11 på ett mycket intressant diagram som S. Schwartz har gjort.. Jag har lagt in diagrammet   →

Johan Rockströms missförstånd av uppvärmningspausen

Tege Tornvall (stort tack!) fäste min uppmärksamhet på den chatt  som anordnades av SVT 2013-05-07 om klimatet (i samband med ett program om Vietnam)   →

Tamino och den slingrande ormen

I en bloggpost där han kritiserar Daily Mails journalist David Rose för en artikel om att MetOffices temperaturmätserie HadCRUT4 inte visar temperaturökning på 16   →

Har uppvärmningspausen enligt HadCRUT4 börjat redan 1990?

Diagrammet ovan (klicka för större bild) visar årsmedeltemperaturernas ändringar 1979 – 2012 enligt HadCRUT4 (2012 är baserat på jan – aug). De gröna staplarna illustrerar   →