uppvärmningspaus

Hur ser det ut med uppvärmningspausen?

Detta är en fråga som många ställer sig med den globala temperaturökning vi sett under det första halvåret av 2015 på grund av det klimatfenomen som kallas El Niño. Jag gör därför här en lite mer djupgående analys än jag brukar göra när jag diskuterar uppvärmningspausen efter hel- och halvårsskiften. Uppvärmningspausen skulle kunna fortsätta länge,   →

Uppvärmningspausens definition och beräkning enligt IPCC

Det har på sistone blivit en hel del diskussion i kommentarerna här på Klimatupplysningen om hur uppvärmningspausen definieras och beräknas. Här diskuterar jag IPCCs behandling av denna fråga och illustrerar deras definition enligt kapitel 9 med beräkningar. I ett tidigare blogginlägg har jag diskuterat vad IPCC skriver om uppvärmningspausen. Denna har som bekant blivit alltmer   →

Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC

Det står mycket om uppvärmningspausen i IPCCs nya rapport AR5. Jag har läst med stort intresse om hur IPCC beskriver den och hur man förklarar dess orsaker och vad den kan få för effekter. Klimatmodellerna kan i allmänhet inte återge sådana långa uppvärmningspauser som den vi har nu. Detta uppmärksammades av klimatforskare redan för några   →

Ett halvår till har gått med uppvärmningspaus

Det första halvåret av 2013 har passerat och den globala medeltemperaturen visar ingen ändring jämfört med 2012. Vi har en fortsatt uppvärmningspaus. Halterna av växthusgaser har fortsatt att stiga. Innebär detta att uppvärmningspausen snart tar slut? Det får vi förmodligen snart veta om så är fallet men det finns också vägande argument för att uppvärmningspausen   →

Sommarrepris: Det talande diagrammet från IPCC

Uppvärmningspausen är fascinerande på många olika sätt. För James Hansens klimatsimulering från 1988 såg det bra ut när han lade fram det övre diagrammet i följande bild. Men sedan gick klimatet sin egen väg och de nya observationerna gick i en annan riktning än den simulerade kurvan som vi ser i det nedre diagrammet. När i slutet av   →

Sommarrepris: Ny kritik av Michael Mann för osaklighet om klimatmodellerna

Den senaste tiden har det i flera fall kommit uppmärksammade artiklar i media om diskrepansen mellan den uppvärmningspaus som vi har de senaste femton åren och den temperaturökning som det borde ha blivit enligt klimatmodellerna, Några artiklar som vi har haft är  Ett misslyckande av episka dimensioner, Klimatmodellerna och uppvärmningspausen och Alltfler medier överger alarmismen. Nyligen kom en intervju i   →

Sommarrepris: Hur vanliga är platta och negativa globala temperaturtrender?

UPPDATERING Lennart B syftar i kommentar #7 kommentar #11 på ett mycket intressant diagram som S. Schwartz har gjort.. Jag har lagt in diagrammet här ovan. Denna sommarrepris handlar om ett aktuellt ämne som diskuterats mycket den senaste tiden. Det finns en serie skarpa blogginlägg av Lucia på The Blackboard som är myclket läsvärda. Speciellt kritiserar   →

Johan Rockströms missförstånd av uppvärmningspausen

Tege Tornvall (stort tack!) fäste min uppmärksamhet på den chatt  som anordnades av SVT 2013-05-07 om klimatet (i samband med ett program om Vietnam) med Erika Bjerström, SVT, och Johan Rockström. Här gör jag en kritisk granskning av ett av de uttalande som Johan Rockström gjorde om uppvärmnngspausen. Lars Jonsson har sedan behandlat SVT-programmet här   →

Tamino och den slingrande ormen

I en bloggpost där han kritiserar Daily Mails journalist David Rose för en artikel om att MetOffices temperaturmätserie HadCRUT4 inte visar temperaturökning på 16 år, hävdar Tamino att uppvärmningspausen är obefintlig. För att bevisa denna tes har han gjort trendbestämningar på omsorgsfullt utvalda tidsperioder där trenden tänjs ut in i uppvärmningspausen. Hans tes är att   →

Har uppvärmningspausen enligt HadCRUT4 börjat redan 1990?

Diagrammet ovan (klicka för större bild) visar årsmedeltemperaturernas ändringar 1979 – 2012 enligt HadCRUT4 (2012 är baserat på jan – aug). De gröna staplarna illustrerar osäkerhetsintervallet för temperaturen som ett 95% konfidensintervall. Ingemar diskuterade det här och refererar till Judith Currys bloggartikel där hon framhåller att uppvärmningspausen troligen beror på att naturliga variationer dominerar de antropogena   →