uppvärmningspaus

Ytterligare ett halvår med uppvärmningspaus

Senast uppdaterad 20120608 16:25 Den globala temperaturen har utvecklat sig på ett modest sätt även under innevarande halvår. För att förekomma eventuella klagomål så vill jag redan här betona att uppvärmningspaus är en vedertagen benämning för temperaturutvecklingen sedan slutet av 1990-talet i klimatvetenskapliga sammanhang. Detta har vi framhållit i TCS-artikeln Nytt om temperaturutvecklingen – vi   →

Mats Almgren och klimatkänsligheten – avslutande funderingar

Mats Almgren har i ett par bloggartiklar, Varken slut eller paus – den globala uppvärmningen forsätter oförtrutet samt Pehr Björnbom och klimatkänslighet igen, framfört synpunkter på några av mina artiklar här på TCS. Jag svarade på den första artikeln i Uppvärmningspausen leder till begreppsförvirring och på den andra i Mats Almgren och klimatkänsligheten igen. På   →