Ytterligare ett halvår med uppvärmningspaus

Senast uppdaterad 20120608 16:25
Den globala temperaturen har utvecklat sig på ett modest sätt även under innevarande halvår.
För att förekomma eventuella klagomål så vill jag redan här betona att uppvärmningspaus är en vedertagen benämning för temperaturutvecklingen sedan slutet av 1990-talet i klimatvetenskapliga sammanhang. Detta har vi framhållit i TCS-artikeln Nytt om temperaturutvecklingen – vi har fått en hiatus = paus. Där redogör vi för en artikel av Paul Voosen Provoked scientists try to explain lag in global warming där författaren förklarar vad benämningarna temperature hiatus och warming hiatus innebär och intervjuar klimatvetenskapliga profiler som James Hansen, Ben Santer, Kevin Trenberth och Susan Solomon om vad de anser att denna uppvärmningspaus beror på.
Det engelska warming hiatus betyder helt enkelt uppvärmningpaus på svenska.

Uppvärmningspausens psykologi

För en del klimatdebattörer verkar det vara ett rött skynke att tala om uppvärmningspaus. Det märkliga är att desto roligare är det för oss klimatskeptiker att påpeka att vi har en uppvärmningspaus (enligt talesättet alltid retar det någon). Detta är väl egentligen lite barnsligt men å andra sidan är det nog så att även de som ogillar att man använder ordet uppvärmningspaus reagerar känslomässigt. Kanske våra psykologiskt utbildade kommentatorer kan förklara varför det är på detta sätt.

Uppvärmningspausens logik

Rent logiskt så menar naturligtvis de som anser att klimatkänsligheten är hög att uppvärmningen pågår oförtrutet genom att växthusgashalterna ökar. Den starka uppvärmningen är enligt deras synsätt endast maskerad av motverkande kylande aerosoler eller ett djuphav som absorberar ovanligt stora värmeflöden. Det finns ett flertal hypoteser beroende på vem man frågar vilket framgår av Paus Voosens artikel enligt ovan. Vi har även diskuterat olika hypoteser i artikeln Uppvärmningspausen inbjuder till alternativa hypoteser.
Men vi skeptiker som anser att klimatkänsligheten förmodligen är låg ser uppvärmningspausen som ett tecken på just detta. Visserligen leder de ökande växthusgashalterna till en uppvärmningstendens men genom den låga klimatkänsligheten drunknar denna tendens i naturliga variationer som är så stora att de under längre tidsperioder kan kompensera uppvärmningen. Därför uppstår dessa uppvärmningspauser. En diskussion på temat klimatkänslighet och uppvärmningspaus finns i artikeln Uppvärmningspausen väcker tankar om låg klimatkänslighet.

Temperaturens utveckling

Fakta om hur temperaturavvikelserna har utvecklat sig följer här.
Figur 1 visar den globala temperaturens utveckling för land och hav från Wood for Trees enligt satellitdata från UAH och från RSS.
Figur 11
Figur 2 visar den globala temperaturens utveckling för land och hav från Wood for Trees enligt mätningar nära jordens yta från HadCRUT4 och från GISS.
Figur 21
Figur 3 visar hur den globala temperaturen för världshavets yta har utvecklats från Wood for Trees enligt HadSST2.
Figur 3
I alla figurerna har trendlinjerna för tidsperioderna 1997 – nu och 2002 – nu lagts in. I följande tabell ges lutningarna hos dessa trendlinjer i °C/10 år. För HadCRUT4 finns dock data bara till och med 2010.
Tabell1
Tre temperaturdatabaser ger liknande trender för land och hav, nämligen UAH, HadCRUT4 och GISS. Trenden för dessas mer än femton år långa perioder (utom för HadCRUT4) från och med 1997 på 0,08-0,09 °C/10 år är ungefär hälften av trenden för de senaste trettio åren. RSS sticker ut med sin trend lika med noll.
För perioden från och med 2002 får vi trender nära noll för UAH, HadCRUT4 och GISS. Lustigt nog har UAH störst svagt positiv trend medan GISS ligger på svagt minus. Återigen sticker RSS ut med -0,10 °C/10 år (värt att nämna är att HadCRUT3 ger liknande resultat som RSS, nämligen 0 och -0,11 °C/10 år).
Jordytan består till 71% av hav och världshavet har med sin stora förmåga att vara buffert för värme en mycket stor betydelse för hur klimatet utvecklas. Därför är utvecklingen av havsytans temperatur särskilt intressant. Havsytan enligt HadSST2 visar lägre trender än kombinationen land och hav, nämligen trenden lika med noll från och med 1997 och -0,10 °C/10 år från och med 2002.

Utvecklingen under år 2012

I figur 4 ser vi hur medeltemperaturen i K varierar i den lägre delen av troposfären enligt AMSU UAH (channel 5). I det övre diagrammet visas hur den globala medeltemperatur har varierat över året för åren 2002 till 2012. I det undre diagrammet har åren med högsta och lägsta kurva under första halvåret, nämligen 2010 och 2008, ritats tillsammans med 2012.
Figur 4
Uppenbarligen har uppvärmningspausen fortsatt under det första halvåret av 2012.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  Vacker presentation Pehr B!
   
  Vad blir månne motdraget till uppvärmningspausen?
  En Uppvärmningsspurt på 20-talet? Up,up,up?
   
  PS
  Lustigt hur man genom att sätta ett namn på ett fenomen gör det mindre farligt, avdemoniserar det.
  Att kalla en paus i uppvärmningen för ”hiatus” gör den tydligen mindre skrämmande för alarmisterna.

 2. Börje S.

  Tack Pehr för din pedagogiska gärning, som sår ytterligare frön som kanske  spirar t o m i mitt förtorkade russin till hjärna.
  I och för sig har jag väl redan tagit del av de fakta som du här sammanfattar.
  Tyvärr så verkar det inte vara så att den värme som Trenberth så längtat efter gömmer sig i haven. Jag hade hoppats det, ty då kunde haven vid kyligare tider kompensera den värmeförlust som oundvikligen kommer att drabba oss i framtiden. Jag syftar då på de översikter över världstemperaturens växlingar som kan iakttagas från tolkningar av iskärnor och borrhålsprover världen runt. Relativ kyla följs av relativ värme som övergår till kyla osv tills nästa istid drabbar oss med ohejdbar kraft.
  Att människans tanklösa användande av fossila bränslen har höjt koldioxidhalten en aning är förmodligen obestridbart. Människan har återfört en del av den koldioxid som tidigare tillhörde atmosfären, och att det kunde vara en god ska har jag inte förstått förrän de senaste åren.
  Men jag är besviken på koldioxidens förmenta förmåga att höja atmosfärens temperatur. Och nu verkar det vara klart att den inte heller förmått att magasinera värme i haven heller.
  Den magasinerade värmen som kunde blivit räddningen för förödande kyliga tider.
  Den ökande växtligheten kan jordens ökande människobefolkning inte vara annat än tacksamma för.
  Men att koldioxiden var en så usel växthusgas gör mig verkligen besviken. 
  Håkan Sjögren har stått fast vid sin uppfattning som delas av andra molekylfysiker: Koldioxiden saknar förmåga att märkbart värma atmosfären. För detta har han fått utstå en hel del spott och spe.
  Men som det ser ut i dagsläget så verkar det som att det kanske ligger något i det han hävdar.
  Och eftersom osäkerheterna är så stora, det finns ju inte en enda jä-el som VET något med säkerhet, så borde väl även de teorier han framför finnas kvar i diskussionen om koldioxidens förmåga att värma lufthavet.
  Sagt av en som betraktar något han inte till fullo begriper.

 3. Labbibia

  Tack Pehr!
  Vad händer sen? Kommer temperaturen att fortsätta stiga, eller vänder den nedåt? Miljondollarfrågan i sammanhanget. Kanske fig. 3 kan ge en ledtråd?

 4. Daniel F.

  Jag länkar till Piprökarns prognos för ett par månader sedan. 6 månader kvar nu…
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/04/11/james-hansen-pa-tapeten-igen/#comment-276378

 5. Inge

  PDO-cykeln på 60 år och som Lennart Bengtsson, om jag förstått honom rätt, menar hör till det kaotiska klimatsystemet, ger att den negativa fasen bör pågå i ca 30 år så vi bör ha knappt 20 år till i detta läge.

 6. Daniel F>>
  Ja Piprökarn har alltid varit en källa till glädje 😀
  Fast man skrattar inte med honom utan…….  😉

 7. Lars Jonsson

  Tack Pehr för en underbar artikel och speciellt tipset till Paul Voosens artikel, som är något av det bästa jag läst på länge. Den är uppenbarligen skriven av någon som ”litar” på klimatvetenskapen men har en kritisk hållning och artikeln ger utan att vara skeptisk en bra inblick i vilket gungfly som vetenskapen befinner sig i. Alla har olika uppfattningar om hiatusen och Hnsen får stört utrymme att försvara sig och sina teser. Det kan tänkas vara felaktigt men jag tycker att han avslöjar sig själv i än högra grad när han talar till en ”positiv” journalsit. Trots allt, detta är den klimatforskare som lyckats med att inte få 1998 som det varmaste året, i motsats till de övrig institutionerna som ger temperaturkurvor, kanske kan man kalla honom skeptiker dvs han avvisar alla de andras mätningar och teorier – smiley

 8. Gunbo

  Pehr B,
  ”Figur 1 visar den globala temperaturens utveckling för land och hav från Wood for Trees enligt satellitdata från UAH och från RSS.”
  Men RSS-datat du visar är ”rss-land”.
   

 9. Bra Pehr!
  Att UAH faktiskt verkar ha de högsta trenderna dödar Ingemars föregående inlägg effektivt, eller är Spencer också med i konspirationen? 
  Sen är du ju som vanligt en körsbärsplockare av rang, själv skulle jag välja ut UAH 2000 – idag och säga 0.12 deg/dec vilket bara skiljer sig en aning från UAH 1979 – idag (0.14 deg/dec). Sen skulle jag slå till med UAH 85 – 95 (0.03 deg/dec) och säga att någon uppvärmining inte finns, om jag vore i bärbranchen alltså 🙂 
  Vad säger du om BEST 97 – idag: 0.22 deg/dec, över land visserligen men något säger det! 
  Nej uppvärmningen fortsätter, men takten har varit lägre senaste decenniet, och det verkar ju vara normalt att sådana perioder förekommer om man tittar bakåt i tiden.
  Är det pseudovetenskap du håller på med Pehr (var det någon som frågade tidigare i veckan). Låt mig säga så här, du ligger på gränsen och väljer data som passar din (klimat) politiska tro … vare sig du försöker dig på temperaturtrender eller fasplansanalyser.

 10. Adolf Goreing

  Ang. Hiatus och diverse bortförklaringar. ”Det har funnits sådana perioder förut”. Nej, inte så långa och inte utan ett kraftigt vulkanutbrott är inblandat. Poängen är, hur kommer det sig att trots att CO2-ökningen är större än någonsin och trots avsaknad av globalt avkylande aerosoler så går inte den globala temperaturen upp på ett statistiskt signifikant sätt? Pga den korta perioden är det för tidigt att säga att uppvärmningen verkligen har stannat men det betyder också logisk nog, att det, inte finns något bevis för att den fortsätter.
  Det mesta tyder på att s.k ”internal forcings” ligger bakom uppbromsningen. Att detta kan ske tyder på att man grovt underskattat de naturliga variationerna. Och detta är klimatvetenskapens stora gåta. Varför tror man att den antropogena signalen kan lyftas fram när man inte vet hur de naturliga variationerna ser ut? (Tips: det har med politik att göra, ej vetenskap).

 11. Christopher E

  Stickan,
  Kul att se din långsamma vandring mot lite realistisk insikt. Innan förnekade du totalt att uppvärmningen ens saktat in genom diverse kreativa tricks som att medelvärdesbilda endast långt tillbaka i tiden. Men nu har du lite motvilligt sträckt dig att ”takten är lägre”… 🙂 bra Stickan. Du kände dig kanske lite ensam du inte ens har dina AGW-gurus med dig? Snart kanske du t.o.m. kan medge att det inte varit någon takt alls liksom under ca en tioårsperiod om du fortsätter så här. Små, små steg… 🙂
  Vad du hoppas på förstår jag dock. Det delar du med Phil Jones himself:
  ”I hope you’re not right about the lack of warming lasting till about 2020”
  Han tycks dock till skillnad från dig (skrivet 2009, men detsamma gäller än) ha insett att vi har ”lack of warming”.  🙂
  Efter du bara gillar siffror och dra streck i grafer lite abstrakt så må det vara förlåtet att du gör en dundermiss när jämför uppvärmningspausen med kurvan längre bak i tiden. Du glömmer nämligen att förutsättningarna inte desamma, utsläppstakten av CO2 har nämligen ökat exponentiellt, och mycket riktigt har därför modellerna som förutsätter att en massa uppdämd ”gömd” värme trycker på någonstans förutsagt att uppvärmningen ska accelerera, inte sakta in som den gör. Så du gör ett stort feltänk när du försöker avfärda ”pausen” med liknande episoder tidigare under 1900-talet.

 12. Gunbo #8
  Mycket bra observerat, och för en gång skull tycks du inte vilja dra åt det mer alarmistiska hållet, utan tvärtom:
  Plottar man RSS LT global mean (istf LT-land only) så lutar det betydligt mer nedåt i ffa ’trenden’ sedan 2002.
  Fortsätt gärna kommentera riktiga fel eller misstag … det är sådant som gör denna sajten värdeful (till skillnad från allt alarmistiskt önsketänkande det ju vimlar av)

 13. Christopher E

  Adolf Goreing #10
  Bra skrivet. Vi var inne på ett samma spår med ”liknande pauser”. Jag glömde dock vulkanerna i farten, så perfekt att du nämnde dem.
  Sedan är ju ordet ”uppvärmningspaus” inte det bästa, eftersom det förutsätter att uppvärmningen ska fortsätta. Det vet vi ju inte, strikt talat, även om jag hör till dem som tror att den naturliga uppvärmningen efter Lilla Istiden kommer att fortsätta ett tag till.

 14. Slabadang

  Stickan! 🙂
  Du ser mer klimatdata och påståenden som om du krökar friskt med långa minnesluckor. ”Planeten värms i allt snabbare takt”
  ”Haven stiger i allt snabbare takt” är mantran upprepade av klimathotsindustrin under vad som måste vara under ditt extremt långa party. Alternativt kan Ahlsheimers vara en diagnos som kan skapa samma typ av brist på närnminne.
  Jag tackar dig å de djupaste för dina insatser här på TCS. Du bekräftar det mesta man förväntar sig av CAGWgräsrötter och nivån därefter. 

 15. Slabadang

  Pehr B!
  Den här debatten om den trendlösa tempkurvan under 10-15 år är extremt jobbig för CAGWetablissemanget och skapar sina svallvågor mot både modeller och hypotes.
  Jag har sagt det förr och säger det igen. ”Tänk vilken ren otur CAGWhotarna har när inte en enda klimatparameter pekar åt rätt håll längre, för hade tempen verkligen ökat eller isen i Arktis försvunnit 2010 så hade de sett detta som en bekräftelse på CAGW, men inte ens stormarna eller tornados vill lyda, och inte heller ”förstärkningseffekterna” i form av vattenånga heller. Dom väntar och hoppas på att det ska dyka upp nåt oväder som alarmisterna helt ovetenskapligt kan koppla till CAGW, men här minskar potentialen inom alla klimatsegmaneten för var dag som går.
  Havsnivåer och glaciärsmältningar, jag menar hur mycket otur kan de ha i ett kaotist klimat? 🙂
  Torkan i Australien är förbrukad, ”Kathrina” lika så ryska värmeböljan mm mm. I Sverige skiftade SMHI prognoserna för GBG från ett framtida torrområde till blötområde. Linjära tänkanden i en kaostisk verklighet.

 16. Bäckström

  Jonas N #12
  Visst är det så. Men Det får mig att undra om inte RSS har problem med drifting/kalibreringen av sensorerna. Intressant är ju också hur UAH ständigt tycks vara under lupp och ifrågasättande, men RSS verkar inte vara lika påpassade. Undrar vad det kan bero på 😉

 17. tty

  Bäckström #16
  RSS har troligen ett ”hack i kurvan” på 1990-talet beroende på mycket kort överlappning mellan två satelliter de utnyttjade då, plus att justeringen för drivande satellitbanor är knepig (UAH använder sig av en satellit med fast bana).
  Varför detta inte fått någon större publicitet vet vi nog alla här.

 18. Pehr Björnbom

  Pelle L #1,
   
  Jag har också tänkt just den tanken att ordet hiatus är mindre irriterande för alarmisterna. Men en bidragande orsak till att använda detta ord skulle kunna vara att man vill använda fikonspråk, dvs. bevara en yrkeshemlighet.
   

 19. Slabadang

  OT!
  Kommissionären C Malmström tycker sig ha rätten att köra över folkopinionen enligt principen ”fri invandring/”rörlighet” oavsett konsekvenser och vad ländernas folk tycker”.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/lattare-for-eu-lander-att-stanga-granserna
  (Kommentarsfältet avstängt) både DN och Malmström manifesterar den position denna video beskriver och protesterar emot.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NmuzrHwMkMU
  Det är övermogen tid att återställa respektive spelare i demokratin till att hysa den respekt för de demokratriska fri och rättigheterna medborgarna äger rätten till. Dessa självutnämnda översittare med sina hemsnickrtade teoretiska moraliska koder får gärna sitta hemma i soffan och tycka, men där sitter inte EUkommissionärerna.De bygger sina höga moraliska korthus från vars topp de sitter och pissar på både folk och nationer.
  EUSSRs polibyrå har bevisat sin inkompetens och avslöjat att de tycker ha sig rätten att begå demokratiska övergrepp.
  Demokrarisk reviolt mot den arrogans de uppvisar är redan startad.
  En havererad gemensam energipolitk, en havererad EURO med ekonomisk härdsmälta till följd, en haveri med handeln med utsläppsrätter och nu riskerar de även den friska delen och viljan till ett folkligt samarbete. En misshandel och missbruk av det förtroende och makt de fick initialt. EU lyckas misslyckas med precis ALLT de får händerna överö Förbaskat onödigt tråkigt och sorgligt att se den blandning av inkompetens och samtidigt aninglösa arrogans, så fri ifrån basal självkritik man kan komma.

 20. Pehr Björnbom

  Börje S #2,
   
  Jag har träffat Håkan Sjögren som är en mycket respektabel pensionerad äldre herre med en bakgrund som doktor i fysik och en karriär som forskare och lärare i den akademiska världen. Hans ifrågasättande av att exciterade koldioxidmolekyler har för kort livslängd för att de skall kunna överföra sin excitationsenergi till andra molekyler i luften innan de deexciteras är fullständigt rimligt enligt min uppfattning. Att överföring av excitationsenergin kan ske är en förutsättning för AGW-teorin.
   
  Men när jag själv studerat litteraturen för att få svar på denna fråga så har jag funnit att övertygande vetenskapliga resultat, både teori och experiment som verifierar teorin, talar emot Håkans uppfattning. Så min åsikt är alltså att koldioxidmolekyler mycket väl kan överföra sin excitationsenergi till andra molekyler i luften.
   

 21. Gunbo

  Jonas #12,
  Jag råkade se misstaget bara. För mig kvittar det vartåt trendlinjerna lutar under så korta perioder.
  ”till skillnad från allt alarmistiskt önsketänkande det ju vimlar av”
  Hur är det med det skeptiska önsketänkadet? Varför använder t ex Pehr vanligen bara Hadcrut3 och RSS? Det kan väl inte vara för att de visar de lägsta trenderna? 😉 

 22. Olaus Petri

  Håller helt med Pelle och Pehr att hiatus bättre kan hanteras av alarmister, men då skall man också hålla i minnet att ordet inte bara betyder ”lucka” eller ”avbrott” utan också ”klyfta”.
   
  Med andra ord har den globala uppvärmningen en hiatus i första bemärkelsen medan CO2-hypotesen, som en följd av detta, får det i den andra, dvs hypotesen tycks störta ned i en klyfta med snart avgrundslika proportioner. 🙂
   

 23. Pehr Björnbom

  Labbibia #3,
   
  Ja, nog är detta en miljondollarfråga alltid!

 24. Bo Blomberg

  Slabadang #19:
  En travesti på Ringo Starrs lag passar:
  ”Everything that EU touches, turns to crap!” (Ringo sa ”the government”) 

 25. Pehr Björnbom

  Daniel F. #4,
   
  Jag har ett minne av att James Hansen under 2011, när det stod klart att 2011 skulle bli ett kallt år, förutspådde att 2012 skulle bli det varmaste året hittills. Första halvåret har inte gått hans väg och det andra halvåret har en hel del att kompensera om han skall få rätt.
   
  Tyvärr kommer jag inte ihåg länken till detta uttalande av Hansen. Men kanske WUWT kommer att följa upp saken.
   

 26. Pehr Björnbom

  Inge #5,
   
  Jo, PDOn är en av de hypoteser som Judith Curry diskuterar i sin bloggartikel Trends, change points & hypotheses.

 27. Olaus Petri

  Gunbo, allt det du skriver kan ju inte vara ett utslag av bovarism. Ibland blir det verklighetsförankrat. Sådant händer! 😉
   

 28. Pehr Björnbom

  Lars #7,
   
  James Hansens höga uppskattningar av klimatkänsligheten ifrågasätts till och med av Gavin Schmidt som jag tolkar ett blogginlägg på Real Climate som börjar så här:
   
  What is the long term sensitivity to increasing CO2? What, indeed, does long term sensitivity even mean? Jim Hansen and some colleagues (not including me) have a preprint available that claims that it is around 6ºC based on paleo-climate evidence. Since that is significantly larger than the ‘standard’ climate sensitivity we’ve often talked about, it’s worth looking at in more detail.

 29. Pehr Björnbom

  Gunbo #8,
   
  Jag ber om ursäkt för strulet. Här är länken till den rätta figuren för RSS.
   
  Trenderna i tabellen har däremot de rätta värdena för RSS land+hav, nämligen 0,00 och -0,10 °C/10 år (för RSS endast land är siffrorna 0,00 och -0,07).
   

 30. Pehr Björnbom

  Stickan #9,
   
  Liksom RSS sticker du ut fast i ditt fall som retsticka 😀
   
  Detta om körsbärsplockning är väl värt att diskutera. Min åsikt är att diskussionen om körsbärsplockning i klimatsammanhang har spårat ur genom att ordet används som slagträ på mindre seriösa klimatbloggar.
   
  Om man vill hitta en seriös diskussion av körsbärsplockning så finns ett utmärkt blogginlägg av Judith Curry som heter Trends, change points & hypotheses. Hon skriver bland annat (detta skrevs innan Peter Gleick komprometterade sig själv):
   
  Cherry picking data, or testing alternative hypotheses?
   
  Back to the issue of cherry picking data, and interpreting the temperature time series for the past two decades.
   
  Is the first decade+ of the 21st century the warmest in the past 100 years (as per Peter Gleick’s argument)? Yes, but the very small positive trend is not consistent with the expectation of 0.2C/decade provided by the IPCC AR4. In terms of anticipating temperature change in the coming decades, the AGW dominated prediction of 0.2C/decade does not seem like a good bet, particularly with the prospect of reduced solar radiation.
   
  Has there been any warming since 1997 (Jonathan Leake’s question)? There has been slight warming during the past 15 years. Is it “cherry picking” to start a trend analysis at 1998? No, not if you are looking for a long period of time where there is little or no warming, in efforts to refute Hypothesis I.
   
  Vidare kan det aldrig vara pseudovetenskap att redogöra för fakta. Man måste åtminstone använda fakta på ett felaktigt sätt för att bekräfta sina egenhändiga hypoteser för att kunna tala om pseudovetenskap, till exempel om någon på ett felaktigt sätt skulle tillämpa metoder från reglerteori och signalbehandling för detta ändamål.
   
  Att använda ordet uppvärmningspaus i en diskussion är naturligtvis inte pseudovetenskap eftersom ordet används i diskussioner av välkända klimatforskare med hög profil såsom Hansen, Trenberth, Solomon och Santer.
   
  Jag avstår från att diskutera politik eftersom jag inte har någon politisk agenda här på bloggen.
   

 31. Lars

  Rapport från Ångpanneföreningen om skiffergas . 
  http://www.svenskenergi.se/upload/Nyheter%20och%20press/Filer/Skiffergasrapporten%20slutgiltig.pdf

 32. Gunbo,
  Jag vet inte vad du talar om. Som jag skrev häromdagen brukar seriösa skeptiska sajter länka det dom kritiserar. Det faktum att många misstror GISS får alarmisterna levaq med. Än så länge är det ju nästan ingen som (vågat?) kritisera Hansens ’produkt’.
  UHA och RSS anses väl vara utsatta för minst godtycke och efterhandjusteringar.
  Men att du inte skulle ’bry dig’ om åt vilket håll argumentet lutar stämmer nog inte. Ditt språkbruk därvidlag är ju extremt ensidigt och tendentiöst … Det är inte bara en uppmärksam person som jag som noterat det. Faktum är väl snarare att närmast bara du verkar vara i ’förnekelse’ därom.
  🙂

 33. Gunbo

  Pehr B #29,
  Det är inte mycket att be om ursäkt för! 🙂

 34. Pehr Björnbom

   
  Gunbo #8,
   
   Äsch, det blev mera strul från min sida, man skall aldrig lita till minnet utan alltid kontrollera sina uppgifter.
   
  Värdet för RSS i tabellen är också fel och det skall stå -0,10 i stället för -0,07 på andra raden.
   
   
   

 35. Gunbo

  Pehr B #34,
  Ja, det felet hittade jag inte men bra att du såg det själv. Tror inte det räknas som pseudovetenskap. 😉

 36. Bäckström

  Vi får tacka Gunbo för väl utförd PAL-review 🙂

 37. Gunbo

  Bäckström #36,
  😀

 38. Pehr Björnbom

  Adolf Goreing #10,
  Bra skrivet! 

 39. Pehr Björnbom

  Slabadang #15,
   
  Jo, CAGWarna går i väntans tider, det är uppenbart 😉
   

 40. Ann L-H

  # 31 – Lars -stort tack för länken!

 41. Lennart Bengtsson

  Hej
  Enligt min uppfattning är det ganska meningslöst  att befatta sig med trender i klimatet som är kortare än 20-40 år.  Slumpartade trender som en följd av interna processer i klimatsystem ( som ENSO händelser)  är knappast vetenskapligt meningsfulla då dylika händelser inte är förutsägbara ( på grund av just sin kaotiska natur).
  Diverse störningar på grund av variationer i aerosoler ( naturliga  så väl som antropogena) är ytterst svåra att separera från slumpartade väderprocesser sa vida det inte rör sig om massiva utsläpp a la Pinatubo.Enskilda modellsimuleringar varierar i stort på samma sätt som den observerade temperaturen.  Man  kan därför inte jämföra den aktuella temperaturökningen ( som bara är en enda realisation av allt möjligt väder) med en kurva från IPCC som är ett medelvärde på ett stort antal simuleringar. I detta fall jämnas de interna variationerna ut och den långsiktiga trenden är det enda som återfinnes.
  Hoppas detta är begripligt
  Hsn
  LennartB 

 42. Inge

  Lennart Bengtsson
  Nej det kan ju gända att El Ninjo och La Nina-händelser inte är så avgörande för klimatförändringarna i det långa loppet, i alla fall om man inte vet vad de beror på. Men jag undrar: Att vi haft stegvisa uppvärmningar under 1900-talet som nu landat på en avsats sedan ca år 2000 som enligt mönstret borde vara i ca 30 år, är det inte intressant för dig som klimatforskare och borde det inte ha annan förklaring än att vara resultatet av ett kaotiskt system?

 43. Pehr Björnbom

  Lennart #41,
   
  Jag håller med om svårigheterna med kortare temperaturtrender än 20 år men Judith Curry har ändå (se kommentar #30 ovan) framhållit att IPCC-modellernas hypotes (Hypothesis I) bör kunna testas mot trender kortare än 20 år.
   
  Vi kan nu titta på trender som är låga jämfört med IPCC-modellernas simuleringar för perioder av mer än 15 år. Då är vi snart uppe i tjugo år och det är spännande för den klimatintresserade allmänheten att följa hur detta utvecklar sig. Tioårstrenderna är av intresse därför att de visar att de låga längre trenderna har påverkats av en avmattning i speciellt den senare delen av perioden.
   
  Så även om trenderna har ovannämnda svagheter så är processen för hur en tjugoårstrend byggs upp, med en slutlig trend som kan komma att bli låg, av stort intresse på en klimatblogg.
   
  James Hansen uttalade sig om temperaturutvecklingen i januari 2012:
   
  Hansen said he expects record-breaking global average temperature in the next two to three years because solar activity is on the upswing and the next El Niño will increase tropical Pacific temperatures. The warmest years on record were 2005 and 2010, in a virtual tie.
   
  ”It’s always dangerous to make predictions about El Niño, but it’s safe to say we’ll see one in the next three years,” Hansen said. ”It won’t take a very strong El Niño to push temperatures above 2010.”
   
  Min reflektion på Hansens uttalande är att om det tar tre år innan vi får ett varmare år än år 2010 så lär tjugoårstrenden knappast bli så mycket högre än nuvarande femtonårstrend. Utan att ha räknat på detta så låter det för mig snarare troligt att tjugoårstrenden då blir lägre.
   
  Vi måste se ordentliga uppvärmningseffekter under åren fram till 2016 för att vi skall få en högre temperaturtrend då än nuvarande trend från och med 1997.
   

 44. fogge

  Toyota Hiatus…deras nya ”miljöbil” kanske? 😉

 45. Ingemar Nordin

  Lennart B #41,

  Trender kortare än på 20-40 år bör man inte befatta sig med? Och ändå är det precis detta man gör i AR4, nämligen den mellan 1975 till 2000. Skall vi strunta i IPCC då och deras ”med stor sannoliket” attribuerandet av uppvärmningen till CO2-ökningen? Eller är 25 år tillräckligt?

  De kaotiska sakerna klimatet har mer med den matematiserade simuleringen i modellerna att göra än med det verkliga klimatet. I verkligheten styrs allt av kända fysikaliska lagar in i minsta detalj, men en modellsimulering kan inte ha med detta. Och därför borde det finnas bättre förklaringar än bara ”kaotiska processer” att hänvisa till om man vill förstå den senare tiden hiatus. Vad tror du att den beror på Lennart?

 46. Slabadang

  Fogge! 🙂

 47. Tålis

  Jag har i många år tillämpat en kvalitetskontrollmetod, som innebär att man slumpar analysnumren och tar därigenom bort alla eventuella trender. Så jag letar efter trender och om det dyker upp sådana; som t.ex. stigande/sjunkande, sinuskurvor eller nivåförändringar, blir det normalt reklamation.
  När jag betraktar temperaturdata och bortser från att trender är troliga, finner jag i satellitdata en nivåförändring som jag tycker är suspekt. Vore det analyser av mina prover, skulle jag reklamera. När det gäller temperaturdata får man vara mer försiktig. Dock ser det ut som ett fel eller en plötslig liten (+0,3 °C) förändring av medeltemperaturen.
  Se diagram i länken. Detta är givetvis inget bevis att det ens skett en nivåförändring. Är inte ens ensam om att man kan se plötsliga nivåförändringar gällande temperatur, särskilt lokalt som på Grönland. Dock, om det är globalt, vad kan det beror på? Stämmer åtminstone inte med CO2-hypotesen och klimathotarna vill inte ens lukta på ”fenomenet”.

 48. Peter Stilbs

  Bra talat Ingemar #44. Och ovanpå IPCC har vi allehanda förståsigpåare och media som snarast drar slutsatser av veckotrender. Det är tyvärr sådana vi är tvungna att ge genmäle till här på TCS.  Pehr ironiserar egentligen. 
  Men Lennart tycks vilja tolka in pseudovetenskap i denna process, trots att det är motparten som har en orgie i det. 

 49. Pehr Björnbom

  Tålis #46,
   
  Mycket intressant observation!
   
  Under 1980 – 1997 skedde två stora vulkanutbrott som kylde klimatet ordentligt, nämligen El Chichón 1982 och Pinatubo 1991. Båda utbrotten bildade askskikt i stratosfären som reflekterade solljus så att jordens medeltemperatur minskade drastiskt. Man kan tydligt se temperaturnedgångarna i temperaturkurvan.
   
  Så förklaringen till att 1980-1997 var 0,3 grader kallare än nuvarande period skulle kunna vara inverkan av dessa vulkaner tillsammans med en liten överlagrad uppvärmning.
   

 50. ThomasJ

  Läs- [evtl t.o.m.] lärvärt för en/annan inom religionen, ingen nämnd – ingen glömd… men jag kan ju alltid reffa till en viss Lennart B…:
  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html
  (välj område/tema/rubrik)
  Alternativ läsning:
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/06/08/masters-of-hypocrisy-the-union-of-concerned-scientists/
  Respektive/alternativt här:
  http://www.c3headlines.com/2012/06/natural-causes-of-global-warming-new-south-american-peer-reviewed-study-confirms-natural-warming-coo.html
  Och…, där finns radder fler seriöst vetenskapliga rapporter & källor som diffar 180 grader från den kurs svenska s.k. ’klimatvetenskapare’ fortsatt håller fast vid – trots att hela korthuset är i accellerande sönderfall… Suck!
  När kommer tidpunkten för Er att s.a.s. ’komma ut’… ?  🙄
  Mvh/TJ

 51. Thomas

  ThomasJ #49 den där listan från popular technology, var den apropå tidigare trådar hur man ljuger med statistik? Listan brukar dras upp å nu och då och den blir inte mer seriös bara för att den upprepas.

 52. Thomas #51
  Hur skulle det vara om det kunde vara lite mer konkret i din kritik av listan än att bara säga att den inte är seriös.
  Du ger ju inte uttryck för något annat än personligt tyckande. Bristen på relevant kritik är faktiskt öronbedövande.

 53. Tålis

  Jag har i många år jobbat som konsult och har aldrig  haft fel. Nu har jag fått uppdrag som inte ens jag kan göra något åt. Alla tycks tro att jag har lösningen på problem, som ingen kan lösa. Kommer att minska från 100 % till 50, gissar jag. Men jag ger mig inte… Försöker vad jag kan….
  Hur är det med termometerdårarna? Finns det ett bevis för att tempen ska stiga som de fuskat? Istället för att sänkan tempem, så höjer stollarna. Nej, fuskarena bara fuskar.

 54. Tålis

  Pehr Björnbom!
  Visst är det intressant. Så tänkte jag, andra får bevisa motsatsen om de kan…
  men nivåhöjningen är tydlig. Den som vill käfta emot min förmåga att läsa tidsserier kan anmäla sig här!

 55. Pehr #30: vi skippar körsbärssnacket, du glider undan all kritik och pratar om bisaker som vanligt. Jag kan bara konstatera att du väljer de fakta som passar dina klimatpolitiska åsikter, och det är åtminstone inte hederlig vetenskap, men jag sätter inget ord på det … 
  Nej nu har klimatförvillarna på TCS brallorna långt nere, Ingemar snackar om fuskande Hansen och Pehr visar i nästa  inlägg att set är Spencers data som ger högsta trenderna 🙂
  Nej fy så jag skriver , lika låg nivå som Schlabbadang #14, håll dig nykter när kommenterar Schlabbadang … 

 56. Slabadang

  Stickan!
  Du kanm säkert nånting men inte är det att argumentera och inte heller klimatet det har du bevisat! Upp med hakan bara .. alla är barn i början! 🙂

 57. benke

  Måste säga att det lustigt att se alla experter i detta forum, varesig de refererar till James Hansen eller inte. Kan det vara så att detta är politiskt betingat? 
  Klimatfacsismen är lockande för somliga, även statstelevisionens favoritlånghårige meteorolog ogillar val. Totalitarismen är lockande för vänstern och då kommunismen är död sedan länge så hoppar de på klimatfascimen som flugor på en sockerbit.
  Dags att ta tillbaks debattrummet från totalitarismen. Låt vänstern ha sina fantasier. Vi andra lever våra liv på det bästa sätt vi kan, utan att köra ned våra åsikter i halsen på andra. Det är så vi lever. 
  Klimatfacsisterna kan dra…
   
   

 58. Thomas

  Ingemar #52 jag var lika konkret i min kritik som du var i din beskrivning av listan. När du väl plockat bort artiklar i tidskrifter som E&E som släpper igenom vad som helst, artiklar som inte är relevanta eller som inte står i motsats till AGW blir inte mycket kvar.

 59. Thomas,
  Någonstans tidigt i folks intellektuella resa mot större mognad och vuxenlivet lär de (eller iaf borde de lära) sig att bedöma ifall ett argument öht innehåller eller bara kan innehålla något av stubstans genom att testa ifall dess motsats, eller negation ens bildar en meningsfull (men då alltså) motsatt ståndpunkt, ngn som en (tänkt) motpart skulle kunna inta, argumentera för och försvara …
  Och att ifall det inte är så, då var heller inte orginalversionen eller det egna påståendet något egentligt argument för ngt, utan bara en tom floskel och retorisk konstruktion. (*)
  En annan men grövre variant av samma slags argumentationsfel är att ställa krav, anbringa standarder åt ena hållet (då det gynnar ens position) men inte alls hålla samma (förment höga, krävande) nivå åt andra hållet.
  Betrakta tex ditt försök nyss, men byt riktning på budskapet. Med bara pyttesmå modifikationer gäller det lika väl åt motsatt håll:
  ”När du väl plockat bort artiklar i tidskrifter som [Nature mfl] som [kan] släpp[a] igenom vad som helst [klimathotsstödjande], artiklar som inte är relevanta [för ifall CO2 driver klimatet via mkt stora positiva återkopplingar] eller som inte står i motsats till [nollhypotesen eller obetydlig, eller rentav negativ feedback] blir inte mycket kvar”
  Och speciellt iom redan ditt första ’villkor’ är det faktiskt mycket värre än så:
  Om man tar bort alla tidskrifter som släppt igenom rent trams om klimathotet blir faktiskt inget kvar av detsamma …
  (*) Nästan all inlägg i politisk ’debatt’ och ffa politska tal och kampanjande är av detta slag.

 60. Thomas

  Jonas N #59 Att du likställer E&E och Nature visar med all önskvärd tydlighet hur du totalt saknar all kontakt med den vetenskapliga verkligheten.

 61. Slabadang

  Thomas!
  Phone home!! 🙂

 62. Christopher E

  #60
  Jonas, här får man nästan hålla med Thomas. Att jämföra en tidskrift som Nature med en politisk agenda, sluten pal-review i syfte att mota bort alla artiklar som inte passar agendan och vägran att lämna ut data för oberoende auditing… med E&E med öppen review, öppenhet för resultat även utanför det politiskt korrekta och utan konspirationsteoretiker i redaktionen…
  … det är verkligen inte lämpligt! Du saknar all kontakt med den korrekt politiserade postmodernistiska synen på vetenskap!
  😉 🙂 

 63. Pehr Björnbom

  Stickan #55,
   
  Sorgligt nog är dina kommentarer fullspäckade med ad hominemargument. När skall du lära dig att sådana argument saknar giltighet i en vetenskaplig diskussion?
   
  Du anklagar till exempel mig för att ägna mig åt bisaker när jag svarar på din kommentar i #9 om att jag ägnar mig åt körsbärsplockning och pseudovetenskap. Men hur kan dessa saker plötsligt vara bisaker när de var huvudsaker i din egen kommentar?
   
  För övrigt tycker jag det är intressant att se att Spencers och Christys UAH temperaturdata stämmer så väl överens med andra temperaturdata (till skillnad från RSS). Detta visar att UAHs forskning är robust och borde innebära att man har anledning att verkligen ta deras åsikter om låg klimatkänslighet på allvar. Det finns mot denna bakgrund ingen anledning till hysa någon slags misstro mot Spencers och Braswells resultat med fasplansanalyserna (som dessutom kan replikeras framgångsrikt).

 64. Thomas

  Christopher #62 Det verkar snarare som Jonas och du har alldeles utmärkt kontakt med den postmoderna synen på vetenskap. Sonja Boehmer-Christiansen som driver E&E är uttalad postmodernist. Men som sagt, det är symptomatiskt att ni föredrar en tidskrift med usla vetenskapliga kvaliteter men som delar er syn på klimatfrågan framför en respektabel vetenskaplig tidskrift som tar in artiklar som inte når resultat som passar er.

 65. Thomas …
  Desperat trams och rent hittepå …
  Hur mycket blir kvar ifall man plockar bort artiklar från journaler som publicerat rent trams rörande klimathotet?

 66. (oops, skickade för tidigt)
  Notera att detta var din fråga och invändning, Thomas. Jag bara upprepade den.

 67. Ingemar Nordin

  Thomas #64,

  Sonja Boehmer-Christiansen som driver E&E är uttalad postmodernist.

  Jag har också sett detta någonstans. Har du någon källa?

  I övrigt bör man vara på sin vakt när det gäller lösryckta citat. Uttalandet kan vara sagt i ren uppgivenhet om hur de uppfattar att klimatforskningen faktiskt går till.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/31/postmodernism/

  En som också flirtat med de post-moderna tankegodset är Mike Hulme

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/05/30/hulme-om-vetenskap-och-ideologi/

 68. Thomas

  Ingemar #67 jag syftade närmast på ”We do live in a
  postmodern world where science is no longer just a single approach or ’story line’, but is usually viewed as consisting of competiting
  hypotheses.” från en brevväxling jag hade med henne. Det var klart att hon såg som sitt jobb som att publicera alla avvikande idéer och låta läsarna avgöra rimligheten. Då blir det inte mycket till merit att något publicerats där.

 69. Ingemar Nordin

  Thomas #68,

  Att hon lät publicera avvikande uppfattningar ser jag inte som ”post-modernt” alls. Tvärt om är det berömvärt. Forskningsfronten utmärks nämligen just av ”competiting hypotheses”, inte av konsensus.

  Om det däremot tummas på kvalitén så är det en annan sak.

 70. Thomas

  Ingemar #69 alla tidskrifter publicerar avvikande uppfattningar. Skillnaden är om de också gör en kvalitetsbedömning, eller om själva faktum att den är avvikande (dvs i linje med Sonjas egen uppfattning) räcker för publicering.

 71. Ingemar N
  Du går på Thomas sedvanliga ambition att helt byta ämne till ngt icke-substantiellt, här att istället älta till vems ’auktoritet’ borde anses smälla högst.
  Ingen från skeptiskt håll har (vad jag vet) någonsin hävdat ngt borde accepteras just pga att det publicerats i E&E. Ingen! Det omvända får vi däremot höra precis hela tiden! Och från samma sida försöks därfor (och just ’vetenskapligt postmodernistiskt’) att av samma anledning avfärda vad som skrivs på andra håll, eller av andra, pga var/vem det är.
  Båda gångerna precis för att slippa hantera vad där faktiskt hävdas, och vilka brister eller styrkor det kan innehålla.
  Istället vill nu Thomas prata om enskilda ord, som påstås komma från ngn privat mailväxling, av vilken vi absolut inte får se hela och sammanhanget. Det är Thomas bästa (kvarvarande) taktik, att istället få diskussionen att handla om hans intigheter ..
  Som kuriosa i sammanhanget kan nämnas vad oceanografen Carl Wunsh, vars kjolstyg Thomas tidigare gärna har hållit i, lär ha sagt, vid ett möte vid Wolfson Collage vid Oxford:
  ”[Wunsch] sometimes found it difficult to tell which of the Daily Mail and Nature was the peer-reviewed journal and which the tabloid.  Nonetheless, he said, his colleagues  reassure him that just because something appears in Nature doesn’t necessarily mean it’s wrong
  Vilket förstås är helt korrekt, även avseende klimathoteriet …

 72. Christopher E

  Thomas #64
  Du har inte förmågan att kunna avgöra E&E:s ”vetenskapliga kvaliteter”. Ditt fördömande bygger på att den publicerar artiklar som går emot din ideologi. Och ett inte så litet inslag av bitterhet över att den inte publicerade ditt försök till bidrag (vilket uppenbarligen falsifierar ditt påståeende att den tar in ”vad som helst” eller saknar kvalitetsnormer 😉 ). Surt sa räven om rönnbären, och ”ingen merit att publiceras där” heter det nu i den försmådda klimathotlobyistens ord. 🙂
  Ditt tal om att Sonja är postmodernist i den betydelse jag använder ordet är strunt förstås. Jag var länge medlem i yahoo-gruppen climatesceptics där också Sonja var (ganska kul inblick, jag minns när planerna på det som sedan blev NIPCC först smiddes fram). Det där betyder inget inget annat än att hon tycker att inte den alarmistiska klimatsynen ska få spela ensam på planen.
  Nature är inte längre en respekterad tidskrift sedan de gjort bort sig genom att ta politisk ställning på ledarsidan och vägra lämna ut data för auditing, för övrigt. Du gillar den givetvis då allt icke-alarmistiskt sållas bort i pal-reviewen, men det är ingen överraskning. 

 73. Thomas

  Christopher E #72 Du skriver ”Och ett inte så litet inslag av bitterhet över att den inte publicerade ditt försök till bidrag (vilket uppenbarligen falsifierar ditt påståeende att den tar in ”vad som helst” eller saknar kvalitetsnormer )”
   
  Som jag flera gånger påpekat så accepterade Sonja min kommentar men ”glömde” sedan ta med den. Jag vill inte säga att jag är bitter, snarare ser jag det som komiskt hur de har så dålig koll på sina rutiner. Du har en otrevlig tendens att komma med negativa, fritt påhittade teorier om varför folk skriver som de gör. Att jag kritiserar E&E måste beror på att du tror att jag fick ett papper där refuserat, den som skriver om miljörisker är domedagsprofet som innerst inne vill att katastroferna skall inträffa osv.
   
  Den där Climatescepticslistan är också en kul historia i samma veva. När jag via brev försökte diskutera hans artikel i E&E med Jelbring envisades denne med att skicka sina svar till den mailgruppen och tyckte att jag skulle svara där, vilket var lite svårt eftersom jag inte var medlem där och Timo Hämeranta inte verkade så pigg på att släppa in en icke-skeptiker, även om han i övrigt var förstående och efter ett tag vart rätt irriterad på Jelbring. Jag fick en kopia på inlägg i en tidigare diskussion i ämnet som var lagom bisarr.
   
  Nature, Science m fl tidskrifter kanske inte är respekterade av er lilla sekt, men bland seriösa forskare har de fortfarande toppstatus. Du är nog bara bitter för att de inte publicerar tillräckligt många artiklar som stämmer med dina förutfattade meningar.

 74. Christopher E

  Thomas #73
  Sonja är nog en diplomatisk och vänlig själ, att ”glömma” var nog artigare än en brysk refusering.
  Ditt ständiga tal ”om er lilla sekt” är ganska barnsligt och tyder på brist på argument. Men om du känner någon slags mentalt stöd i att tillhöra en större ”sekt” så för all del. Du vet ju dock att jag inte använder handuppräckning som argument i faktafrågor.
  Eftrersom du definierar seriösa forskare som endast de som stöder den ideologi du vigt dig åt säger det rätt lite om vad de anser om Nature. Min uppfattning bygger inte på att luta mig på påhittade och självupplevda auktoriteter utan endast på det faktum att en tidskrift som kör konspirationsteori och personangrepp på ledarsidan och vägrar lämna ut data så att sådant som deras pal-review missat kan kontrolleras inte är seriös, objektivt sett.
  (observera dock att detta gäller klimatköret i Nature, de publicerar givetvis en mängd relevanta artiklar utan styrning i ämnen som inte ideologiskt korrumperade)
  Att en som du inte är välkommen i climatesceptics är förståligt, men visst var det ojust att diskutera med dig där du inte kan svara.

 75. Christopher E

  # 73
  Glömde tillägga att jag inte är det minsta ”bitter” för vad Nature publicerar eller inte publicerar. Jag tillhör inte dem som tillmäter vetenskapliga resultat betydelse efter någon slags prestige efter var de publiceras. Det är en tidskrift i mängden, och det finns andra som tar gladeligen publicerar sådant som Natures ideologer inte tycker berättar den rätta historien. Jag tror på fri konkurrens.
  Dessutom känns det som öppen publicering på nätet med öppen peer review är framtiden, inte slutna miljöer där det ska bockas och bugas.

 76. Pehr Björnbom

  Christopher E #75,
   
  Jag är imponerad av vad man kan åstadkomma med post peer review på webben om man har den rätta kompetensen och viljan som hos Steve McIntyre och kommentatorer på hans blogg. De gjorde en peer review som helt överglänser den peer review som tidskriften Journal of Climate hade genomfört och som ledde till att artikeln accepterats.
   
  Nu, efter att kommentatorn Jean S och Steve McIntyre med flera på bloggen Climate Audit granskat artikeln har denna dragits tillbaka från tidskriftens webbsida för tidig publicering. Seniorförfattaren David Karoly har till och med tackat McIntyre och kommentatorerna för deras noggranna granskning, se Ingemars kommentar på en annan tråd.
   
  Artikeln kom ut på webben i maj och eftersom resultaten liknar en hockeyklubba fick den genast stor publicitet i media som kritiklöst svalde artikelns resultat. Även i Sverige finns exempel på detta.
   
  Detta är en stor vetenskaplig framgång för Steve McIntyre och de forskare som han har attraherat som kommentatorer på sin blogg. Är detta kanske framtiden för en sund vetenskaplig utveckling där vetenskapliga artiklar i allt högre grad utsätts för denna typ av post peer review? Jag tycker det verkar mycket lovande.
   
  Det verkar som att man inte bör publicera en hockeyklubba utan att låta Steve McIntyre och Climate Audit titta på den ordentligt först.

 77. Thomas

  Christopher #75 ”Sonja är nog en diplomatisk och vänlig själ, att ”glömma” var nog artigare än en brysk refusering.”
   
  Nu blir du mer än lovligt löjlig. Har du någonsin skickat in en artikel till en vetenskaplig tidskrift? Refusering är något alla forskare får leva med (även om somliga gnäller över hur motarbetade de är ). En editor som inte vågar refusera en artikel skulle inte bli långlivad. I praktiken behöver editorn inte ens bära ansvaret utan hänvisar till resultatet från anonyma granskare.
   
  Här delar av brevväxlingen:
  S:”Thank you for your note and message. I would be happy to
  publish this as a letter in future, but not in the current issue  of E&E
  which is already with the printer and contains two critical letters.”
  Betydligt senare:
  T: ”I am curious about the status of my comment to Hans Jelbring’s article in Energy and Environment.”
  S: I do not recollect your letter, but did indeed publish one critical
  letter on HJ work by Erren and Dietze.
  T:I sent my comment in 2003-11-11, and we exchanged a couple of letters about it. It surprises me that you are unable to find it.”
  S:Thanks for reminding me. I am a full time academic and this is end of term. I  forgot and did not not look but relied on my very imperfect memory which had cancelled the HJ ’affair’.
  …I understand that you are right about thermodynamics, but there are people who support Jelbring as adding a new dimension, even if he
  exaggerates, he adds a new factor that deserves exploration. 

 78. Christopher E

  Thomas #77
  Det är naturligtvis fullt möjligt att hon förträngde/glömde det hela efter att ursprungsartikeln redan stötts och blötts.
  Pehr #76
  Det känns onekligen som om framtiden ligger i öppen granskning och därmed utan delar av den kunskapshindrande prestige som publicering i de tidigare ”ärevördiga” tidskrifter inneburit. Bara för att rön varit i Nature har de ju ansetts mer oantastliga. Utan grund. Att Nature sedan motverkar auditing gör ju intecsaken bättre. Den öppna granskningen kräver självklart öppenhet även med data och metodik. Här har ju sådana som McKitrick varit ett föredöme. Vissa har ju gottat sig åt han gjort något fel, men missat att detta till allas fördel kunnat upptäckas och korrigeras tack vare öppenheten.