Har uppvärmningspausen enligt HadCRUT4 börjat redan 1990?

Stapeldiagram 1979 2012
Diagrammet ovan (klicka för större bild) visar årsmedeltemperaturernas ändringar 1979 – 2012 enligt HadCRUT4 (2012 är baserat på jan – aug). De gröna staplarna illustrerar osäkerhetsintervallet för temperaturen som ett 95% konfidensintervall. Ingemar diskuterade det här och refererar till Judith Currys bloggartikel där hon framhåller att uppvärmningspausen troligen beror på att naturliga variationer dominerar de antropogena växthusgasutsläppen.
För att jämföra temperaturen för 2011 med tidigare temperaturer så har två röda horisontella linjer lagts in i diagrammet. Dessa motsvarar den övre och den undre gränsen fär osäkerhetsintervallet för 2011. När osäkerhetsintervallet för ett visst år delvis hamnar mellan dessa två röda linjer så skiljer sig temperaturen inte signifikant från temperaturen för 2011.
Det visar sig att temperaturerna för år 1990 och 1991 inte signifikant skiljer sig från 2011. Dessutom har temperaturerna 1992 och 1993 starkt minskat på grund av vulkanen Pinatubos utbrott och kanske även i någon mån 1994. Det gäller en temperaturminskning på upp till 0,4 C.
Följaktligen finns det bara ett år vars temperatur (efter justering för Pinatubo) verkar att signifikant skilja sig från 2011 efter år 1989 och det är år 1996.
Det verkar alltså inte ha hänt så mycket med temperaturen efter år 1989 jämfört med temperaturen år 2011. År 2011 års temperatur skiljer sig signifikant endast från temperaturen år 1996.
Har vi alltså en uppvärmningsspaus redan från år 1990 och framåt?
Uppdatering 2012-10-16 kl 16
I figur 2 nedan (klicka för större bild) visas diagrammet i figur 1 med temperaturerna för 1992-1994 justerade för avkylningen från vulkanutbrottet Pinatubo på ett tänkbart rimligt sätt. För 1992 har temperaturen ökats på med 0,4 C, för 1993 med 0,2 C och för 1994 med 0,1 C (de gröna staplarna motsvarar då inte längre osäkerhetsintervallet som är omkring 0,2 C räknat från stapelns höjd).
Figur 2u
Det ser verkligen ut som en ordentlig uppvärmningspaus hela vägen efter år 1989.
Uppdatering 2012-10-17 kl 23:55
Jag har blivit ombedd av en läsare att mer detaljerat förklara hur diagrammen ovan visar på en uppvärmningspaus 1990-2012.
Efter att man kompenserat för inverkan av Pinatubos vulkanutbrott så finns det efter 1989 inte någon onormal temperaturändring jämfört med 2011 utom för år 1996. År 1996 var onormalt kallt jämfört med 2011.
För alla övriga år efter 1989 överlappade konfidensintervallen år 2011s konfidensintervall. Detta innebär att inget av dessa år signifikant skiljde sig från år 2011 mer än vad som är normalt. De naturliga variationer som förutom mätfel ingår i konfidensintervallen borde vara de på en kort tidsskala inklusive ENSO.
Vi finner alltså att sedan 1989, utom för 1996, har det inte skett några statistiskt signifikanta förändringar i temperaturen jämfört med referensåret 2011 som inte kan förklaras som normala naturliga variationer.
Jag tolkar detta så att vi har en uppvärmningspaus 1990-2012, att en underliggande långsiktig uppvärmningstrend är så liten att de naturliga variationerna dominerar förändringarna (därför är förmodligen varken den linjära trenden och den båge man får om man tar löpande flerårsmedelvärden signifikanta under denna period).
Uppdatering 2012-10-21 kl 00:15
I figur 2 har signifikansen bedömts genom att undersöka om konfidensintervallen överlappar eller inte. Detta är en approximation och en rigorösare metod är att beräkna konfidensintervallet för skillnaden mellan det aktuella året och år 2011.
Figur 3 nedan visar resultatet av en sådan beräkning där standardeviationerna enligt HadCRUT4 har använts i ekvationen för konfidensintervallet för skillnaden mellan två väntevärden. Det blir ingen skillnad i signifikans utom att 1991 är nätt och jämnt signifikant kallare än 2011 enligt figur 3, men inte enligt figur 2. Slutsatsen om uppvärmningspaus hela vägen efter år 1989 står sig.
Figur 32

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  OK, det ger oss 23 år av utplaning. Antag det. Så, var står vi då? En vändning nedåt till en ny liten istid, eller blott en paus i fortsatt uppvärmning på 0,5 grader per sekel?

  Hursomhelst så kan vi dra slutsatsen att CO2 inte är den dominerande forcingen för temperaturökningen (även om den fortfarande kan vara bidragande). Ingenting säger i dagsläget att klimatet påverkas nämnvärt av människans koldioxidutsläpp. Klimatkänsligheten är låg och vi har inte en chans att komma upp till någon 2-gradersmål, hur gärna vi än skulle vilja.

 2. Stickan no1

  Gömmer SMHI något för oss?
  Under klimatdata fliken på SMHI finns länkar till stationsdata
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
  Väljer man månadmedeltemperatur under rubriken mätsationer får man upp en fil med stationer där matdata serien anges. Men med rubrik: ”Månadssummor nederbörd”
  http://www.smhi.se/k-data/ttm.pdf
  Det intressanta med denna fil är att den anger under vilken tid stationen varit i drift. Där visas att det finna ganska många stationer som varit i drift sedan 1800-talets slut.
  Väljer man däremot alternativet ”Daglig lufttemperatur” får man en fil med uppgiften att ingen station före 1961-01-01 har daglig tempereraturmätning. Det låter helt otroligt. Varför finns inte de med långa temperaturserier med i listorna?
  http://www.smhi.se/k-data/tt.pdf
  Koordinaterna är med och det är lätt att hitta stationerna på ex Google Earth eller hitta.se
  Det vore ytterst intressant att få tillgång till temperaturdata från de mätstationer som har långa temperaturmätserier och göra en riktig undersökning av enbart dessa utifrån kvaliteten på mätdata för dessa relativt fåtaliga stationer med obrutna mätserier. Många verkar vara fyrar som borde vara relativt oberörda av UHI effekter.
  En Svensk version av http://www.surfacestations.org/ via crowd sourcing kan kanske ge oss ny kunskap.
   
   

 3. tty

  Stickan no1 #2
  Visst finns det mängder av stationer med dagliga max-min mätningar tillbaka till mitten av 1800-talet men SMHI har goda skäl att inte låtsas om det. Jag plockade fram min gamla lärobok ”Klimatologi” från 1970 av Gösta Liljequist, en riktig tegelsten som bl a innehåller mer än 30 sidor tabeller med klimatdata från WMO för stationer i hela världen för den då gällande 30-årsperioden standardperioden 1931-60. 
  En jämförelse med SMHI sidor gav 7 stationer som fanns i båda:
  Karesuando   1931-60        -1,5               1961-90        -2,3
  Stensele         1931-60        0,7                 1961-90        0,5
  Östersund      1931-60        2,9                 1961-90        2,6
  Härnösand     1931-60        4,4                 1961-90        3,8
  Stockholm      1931-60        6,6                 1961-90        6,6
  Göteborg       1931-60        7,6                 1961-90        7,8
  Visby             1931-60        7,1                 1961-90        7,1
   
  Alltså i medeltal ca 0,25 grader kallare 1961-90 än 1931-60. Eftersom höjningen sedan 1970-talet bara är ungefär en halv grad så förstår du att SMHI nog inte gärna minns längre tillbaka än 1961. 

 4. Jan-Erik S.

  tty #3:
  Detta är ju egentligen sensationella siffror! Någon borde gå vidare med detta.

 5. tty

  Jan-Erik S. #4
  Inget sensationellt alls. Vem som helst som vet något om klimathistoria vet att 1920-40 var en mycket varm period och att 1960-80 var betydligt kallare, men det anses inte PK att nämna det.
  Det var ungefär lika litet is i den atlantiska delen av Norra Ishavet som det är idag (vi har tyvärr mycket litet data för övriga delar).
  I själva verket är temperaturutvecklingen under första och andra halvorna av 1900-talet häpnadsväckande likartade (titta bå bilden i 
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/03/02/nordhaus-och-lindzen-i-boxningsringen-curry-ser-pa/)
  Skillnaden är att utvecklingen fram till 1950 var helt naturlig och normal medan den efter 1950 var katastrofal och onaturlig /sarc
   

 6. Hahn

  Med reservation för om den varit uppe. Klimatfrågan har kallnat lite här 🙂
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217286/Global-warming-stopped-16-years-ago-reveals-Met-Office-report-quietly-released–chart-prove-it.html

 7. Trevlig kamrat. Ericson i Ubbhult!
  Är inte PK!
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 8. Slabadang

  Till alla! He he he he he!
  Vi lever i fasadernas och skendebatternas land. Jag är väldigt förtjust i i den engelska ”Keeping up appearances”. Idag har jag haft ett förtroligt samtal med folk som ”bestämmer” saker och ting på högsta ort. De är numer fullt medvetna om att IPCC är ett sönderpolitiserat missfoster och jag var orolig för att de blivit helt kidnappade och isolerade från verkligheten där uppe på högsta ort men de verkar faktisk ha koll bakom masken om motsatsen. Att få höra nån som själv tog upp Antarktis och den uteblivna uppvärmningen de senaste femton (som jag fick rätta till sexton) åren som ett problem överraskade faktiskt.
  Vi diskuterade länge om rätt och fel vad som är möjligt och vad som är omöjligt inom politiken risker,EU hot och förtroenden. På frågan ”Så med vad är ni egentligen i första hand lojala?” så blev det jobbigt att få ett rakt svar ord som ”internationell hänsyn” ”långa beslutsproceser” ”alla måste vara med” bildade ett resonemang där de tydligt blivit sina egna fångar i sin egen besluts och policyprocess. ”TAKTIK ,menar du då alltså?”
  Det var ett givande samtal som gjorde mig lite tryggare i att de inte helt och hållet befinner sig i nån fantasivärld och tror att de måste vara som ”Hyacint Hinkèn” i komediserien eller som ”Herr minister”. Att hålla skenet uppe är vad som gäller idag och när jag frågade om det fanns nån reträttplan så blev en klurig min den enda reaktionen.
  Det är tydligen fler som läser TCS än vad vi tror.
   

 9. Slabadang
  Kul!
  OT.
  Tisdales video på WUWT är intressant och lättlyssnad. Gillar hans dialekt!
  http://wattsupwiththat.com/2012/10/16/tisdale-video-on-dirty-weather-part-two/

 10. Pelle L

  Slabadang  applåder!
   
  Jag kan se dig snubbla in i Hyacinth’s förmak som Onslow i keps och undertröja. Du skulle göra omedelbar succé  😀
   
  Men är det tillåtet med en personlig fråga?
  Ibland skriver du som en kråka, och ibland, som nu som en av De Aderton *.
   
  Det skulle vara intressant att veta vad som slår på och av rättstavningsfunktionen  😉
   
   
  *) Bortsett från tre glömda mellanslag efter kommatecken, men det lämnar jag till Camilla att upptäcka 🙂

 11. Pehr Björnbom

  Slabadang, jag applåderar också och håller med Pelle L i det mesta.
  Fast jag ser dig mer som en korsning mellan Onslow och Skalman 🙂
   

 12. Slababang#8
  Det inte mycket av att oroas av här,vilket jag finner riktigt.
  ALI.K.

 13. Klimatmodeller för Mars är riktiga,men Jordens klimatmodeller är
  junk science,enligt astronomer.
  Arktis är nu enligt 2007 isutbredning,no panic.
  Svensmark  funna ökade berylium partiklar i Grönland ,säger det mesta vad för orsaker det rör sig om,ska glömskan ändå vara kvar.
  ALI.K.

 14. Det skrivs mycket om rekorden i modern tid september 2005 och 2012 som de varmaste  åren någonsin,vad de menar att den globala
  värmen fortsätter´,trots pausen vi har av den globala värmen.
  Så september är då särskilt intressant för klimat, tydligen.
  ALI.K.

 15. Staffan får plocka fram september temperaturer,han brukar finna
  dessa bra,även bakåt i tiden.
  ALI.K. 

 16. Jag vill minnas att september 2002 var mycket varm i Sverige i
  alla fall i mellan Sverige,nära 30 grader vissa dagar.
  ALI.K.

 17. The Hockey stick kan man finna åren 1730,men värmen startade
  1770 till modern tid,finns med i Met office temperatur i historia.
  Så när började den globala värmen egentligen`?.
  ALI.K.

 18. Janne

  Stickan #2
   
  På Statisiska Centralbyrån finns det mätdata. I en PDF som är skannad, svårt att få ut datat för att ”leka” med.
  http://www.scb.se/Pages/List____257377.aspx
  Där finner du Historisk Statistik för Sverige som bland annat innefattar väderlek.

 19. Stickan no1

  Underbar länk Janne. Tusen tack!
  Väl värd att läsa. Temperaturdata visar tydligt att andra halvan av 1800 talet var kall. Nödåren på 1860 talen är troligen ett kvitto på det kallare klimatet.

 20. Ann L-H

  Slabadang #8 – Intressant, men vilket är värst att inte ha en susning eller att faktiskt vara hyfsat insatt och hålla det för sig själv om man tillhör det skikt som, ””bestämmer” saker och ting på högsta ort”?

 21. Slabadang

  Ann LH!
  En mycket bra fråga som i sin tur ger frågan om vem som egentligen har makten och hur den ser ut. Politikers integritet och hur de egentligen uppfattar sin egen roll kommer i fokus.
  En iakttagelse som är partilös men politiker och journalistgemensam är att de funnit en gemensam syn om att folk inte är lika kloka som de. Att vi måste presenteras enkla  och tydliga budskap och inte riktigt äger deras förmåga till överväganden motsägelser och kompromisser. Överförmyndaren ligger nånstans inbyggt i jobbet. De försöker leva upp till rollen som ofelbara och allvetande och är gemensamt förbannat oroliga för att vi ska se igenom dem.
  Därför blir det mest en teater med en massa ”Hyacints” i rollerna. Att vara lojal med maktstrukturen blir snabbt att bli lojal med sitt eget jobbs legitimitet och sin egen position. Att göra rätt bedöms mer ur ett maktpolitiskt perspektiv på maktstrukturens villkor än handlingarna idéerna och politiken i sig.
  Jag tror vi kan beskriva det som om de blivit sina egna förslag/ beslutsbyråkratiska fångar. Formalia går före rätt eller fel och att göra fel gentemot formalia blir viktigare än att göra fel mot rättskänslan och rimligheter. Trögheten i systemen styr över ideerna och ”policy” och ingen politiker vill tappa ansiktet inför väljarna och säga att man gjort fel. Att ändra beslut eller åsikter ses som en inkompetensförklaring istället för utveckling.
  Själv är jag extremt upprörd över att svenska folket blev blåst på hela grundlagsdebatten. Ett partibrett överförmynderi där de tog vara på sina intressen men totalt sket i svenska folkets. Tänk dig bara frågan. ”Ska svenska folket bibehålla all makt över sin egen yttrandefrihet och beskattningsskyldighet?” Våra politiker svarade åt folket utan att diskutera det med dem och sa ”NÄ!” Det ska EU göra. Journalisterna var den enda grupp som undantogs från att bli underlydande EUs befogenheter. Så här pissigt enkel funkar vår svenska nomenklatura och de bevakar varandras intressen i första hand och folkets i andra. Vi har fått ett verkligt nytt klassamhälle som ett resultat av den avdemokratisering och övergreppen på de grundlöggande demokratiska principerna. När man samlar allt mer makt bortom och ovanför folket så dör de demokratiska rättigheterna och hela den demokratiska processen och funktionen förändras och dör.
  vad som skrämmer skiten ur mig är att lyssna till politbyrån i Bryssel som blir allt fräckare. Lyssna till vad Barosso faktiskt säger. Finns det någon folkmajoritet i något land som delar barossos visioner om EU som fullbordad union eller federation? På vems uppdrag driver han den linjen? I vems intresse?
  Och varför håller våra folkvalda käften när han står och deklarerar sina politbyråns intentioner? Jo för i smyg så är det vad våra elitpolitiker egentligen strävar efter och det var skälet till varför de förhandlade om våra grundlagsskyddade rättigheter och nedmonteringen av vår nationella suveräna demokrati bakom ryggen på sitt eget folk. De djävlarna är i smyg överens om att svenska folket inte är kompetent att förfoga över makten och kontrollen över sin egen framtid. De rev bort mer än två tredjedelar av röstsedeln makt genom att skriva in EU i vår grundlag. Svenska politiker tävlar ju endast i hur snabbt de kan avlöva folkets makt till EU och FN. Snabbast och mest är den som är vad som anses ”finast” idag.
  För den bravaden kan vi hålla Björn Von Sydow som högst ansvarig. Så djävla myglande manipulativt och antidemokratiskt och att de andra partierna var med på spelet gör mig faktiskt rent skyldig att vid nästa val rösta på Sverige demokraterna.För den här frågan är för mig viktigare än allt annat som i sin jämförelse är skitfrågor. Hur förbannad blir jag inte på en skalla ett till tio när partierna ska försöka ”hotta” upp tex sjukpengens förändring med några procent upp och ner och samtidigt blåsa oss på debatten om vår egen självständighet och våra grundläggande fri och rättigheter. Förstår du varifrån mitt hånfulla förakt för den svenska politiska teatern kommer? Varför jag så tydligt ser den manipulativa nomenklaturans arrogans och och feghet?
  Att få så många medborgare som möjligt att se igenom teatern och istället hålla koll på bollen dvs röstsedelns bestående och återskapade värde kommer att bli min heltidssysselsättning. Medborgarättsrörelsen måste återskapas och väckas till liv igen… och det kommer var så säkra!
  Det är inget kul för företrädare för något etablerat riksdagsparti att ha mig som motpart i en debatt om demokrati. Då min utgångspunkt är att inget riksdagsparti numer kan uppvisa tillräcklig kompetens att uttala sig i frågan.
  Det blir som att diskutera stöld med en ficktjuv. 🙂
  De har varit delaktiga och drivande för den avdemokratisering vi genomlider.

 22. Orm

  Ingvar E
   
  Ericsson i Ubbhult är suverän. Önskar bara att han gjorde mer väsen av sig på riksplanet. 

 23. Favorit i repris, men inte vettigare nu än någon annan gång Pehr framfört samma sak. Låt oss se, trend på ca. grader 0.015 grader per år, intervall på +/- 0.1 grader, tar typiskt 0.2/0.015 = 13 år att få signifikant årlig ökning. 

 24. Ingemar Nordin

  Diskussionen om platån i den globala temperaturtrenden fortsätter. Läsvärd sammanfattning av Judith Curry:

  http://judithcurry.com/2012/10/17/pause-waving-the-italian-flag/

 25. Tålis

  Varför använder du/ni ordet ”paus” gällande de pyttesmå temperaturförändringarna i modern tid? Vem har tryckt in den knappen?
   
  På sikt har vi fortsatt avkylning att förvänta, på väg mot nästa istid…

 26. Slabadang

  Tålis1
   
  Bra fråga! Och ordvalet innebär en förväntan att CAGW är korrekt. Trendlöst tillstånd är en bättre beskrivning.

 27. Stickan #23,

   

  Det var inte en repris. Det nya är att jag analyserar inverkan av vulkanutbrottet Pinatubo.

   

  När jag kompenserat för detta visar det sig att uppvärmningspausen har pågått under 23 år.

   

  Och 23 år är mycket mer än de 15 år för signifikans som du kommer fram till.

   

 28. Ingemar #24,

   

  Detta att man nu diskuterar att det skall kallas platå i stället för uppvärmningspaus tycker jag liknar bigotteri.

   

  Under alla år som jag följt klimatfrågan så har global uppvärmning varit lika med att den globala temperaturavvikelsen stigit och motsatsen har kallats global avkylning. Alltså bör uppvärmningspaus betyda att den globala temperaturavvikelsen håller sig konstant.

   

  Argumentet att det fortfarande finns en uppvärmning av havet även när temperaturen inte ändras är ett sätt att flytta målstolparna. Självklart har man alltid vetat att det förekommer en uppvärmning av havet, denna effekt är till och med inprogrammerad i klimatmodellerna sedan länge. James Hansen hade med detta redan i sina simuleringar från 1988.

   

 29. Thomas

  Pehr #27 ”När jag kompenserat för detta visar det sig att uppvärmningspausen har pågått under 23 år.”
   
  Du är helt enkelt inte seriös! För att få de där 23 åren tvingas du förutsätta att alla felmarginaler på mätdata pekar åt exakt rätt håll.

 30. Tålis

  Tja, tittar man på grovt manipulerade temperaturkurvor kan man vara glad om psedoforskarna slutat med det grövsta!
   
  Få/inga (beroende på vad man tolererar som globalt) sådana kurvor är i närheten av att vara globala. Bara satellitmätningar är nära. Där finns ingen stadig (pytteliten) ökning av temperaturen sedan 1979, utan snarare ett hopp upp kring 1998. Det stämmer ju inte med klimatdårarnas propaganda, så det skiter man i…

 31. AOH

   
  Medan „Stickan  # 23“   funderar över 0.015 ° C
   
   
  http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=9233&JournalID=69
   
   
  Scrutinizing the atmospheric greenhouse effect and its climatic impact
   
  „……Based on our findings, we argue that :
   
  1) the so-called atmospheric greenhouse effect cannot be proved by the statistical description of fortuitous weather events that took place in a climate period,
   
  2) the description by AMS and W?MO has to be discarded because of physical reasons,
   
  3) energy-flux budgets for the Earth-atmosphere system do not provide tangible evidence that the atmospheric greenhouse effect does exist.
   
   Because of this lack of tangible evidence it is time to acknowledge that the atmospheric greenhouse effect and especially its climatic impact are based on meritless conjectures….“
   

 32. Gunbo

  Tålis #30,
  ”Bara satellitmätningar är nära.”
  Japp, jag brukar också hålla mig till satellitmätningarna. Här är UAH:s temperaturanomalier + trend: http://www.woodfortrees.org/plot/uah/plot/uah/trend
        

 33. Thomas #29,

   

  Jo, jag är helt seriös. Men jag kan naturligtvis ha fel, men i så fall hur?

   

  Jag förstår inte din synpunkt att felmarginalerna måste peka åt samma håll. Jag kan inte se något sådant i data. Kan du förklara närmare vad du menar?

   

 34. Tålis

  Gunbo 32
   
  Ja, så kan man rita. Dock är denna http://www.woodfortrees.org/plot/uah/plot/uah/from:1980/to:1997/trend/plot/uah/from:1998/to/trend närmare sanningen. Jag har tittat på tiotusentals tidsseriekurvor i mitt yrkesliv och anser mig vara mycket bättre än de flesta på att bedöma/tolka ev. trender.
   
  Ledsen för din skull, men det finns ingen stadigt ökande trend… Kanske bot för din och andras klimatångest? Att det kan vara ångest att klimatet har blivit och kan bli lite bättre, är fortfarande konstigt för mig. Räkna med att klimatet blir sämre!

 35. Ann L-H

  Slabadang – # 21 Tack för, som vanligt, suveränt svar! Du ger ständigt mina tankar hjälp att fritt flyga ovanför hämmande kommatecken och likartade trivialiteter. 

 36. Gunbo

  Tålis #34,
  ”Ledsen för din skull, men det finns ingen stadigt ökande trend…”
  Du kanske vet att klimat räknas som väder (inklusive temperatur) under minst 30 år, helst ännu längre. Varför skulle inte en 32-årstrend vara mer tillförlitlig än en trend under 17 år följt av en trend under 14 år? Kan du förklara hur du tänkt?
  Eller har du inspirerats av det här diagrammet:  
  http://www.skepticalscience.com/graphics/SkepticsvRealists.gif

 37. George Bush hade rätt!
  http://notrickszone.com/2012/10/17/george-w-bush-turns-out-to-be-right-on-global-warming-12-years-later-2010-being-hottest-year-refuted/

 38. Pehr Björnbom

  Thomas,
   
  Du har förresten inte svarat på följande kommentar från mig:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/16/har-uppvarmningspausen-enligt-hadcrut4-borjat-redan-1990/
   

 39. Pingback

  […] Uppvärmningspausen diskuteras inte i videon. En märklighet är att valet av diagram för temperaturutvecklingen har fokuserats på landytor för vissa länder. Se figur 1 nedan (klicka för större bild). […]