Återförsäkringar och statistik

Gästinlägg av Tage Andersson
Ingen som följt klimatdebatten kan undgått att observera hur tyngdpunkten förskjutits. Först var det katastrofal hetta. När detta blev svårt att hävda, den globala medeltemperaturen tycks stagnerat de senaste 15 åren och den långsiktiga trenden, ca 0,7 grader C per sekel, inte räcker för att skrämmas, övergick man från AGW (Antrophogenic GlobalWarming) till CAGW (CatastrophicAntrophogenic Global Warming). Den yttrar sej i allt fler väderkatastrofer. Ett paradexempel var tropiska orkanen Katrina, som 2005 förstörde stora delar av New Orleans, en av världens dyraste väderkatastrofer. Katrina nådde den värsta orkanstyrkan, klass 5, över Mexikanska Bukten, men hade avtagit till klass 3 då den drabbade New Orleans. De stora skadorna orsakades av att den träffade ett känsligt område, med bristfälliga skyddsanordningar, inte av att orkanen var unik. Sedan dess har faktiskt USAs fastland inte träffats av någon tropisk orkan av klass 3 eller högre.
Inte heller globalt har den tropiska orkanfrekvensen ökat
1
USA drabbas också av förödande tornadoes (tromber). Ovanligt många noterades där våren 2012, vilket i vanlig ordning tillskrevs CO2-ökningen. Tillgänglig statistik stöder inte detta
2
Hänvisning
Angående översvämningar konstaterade Bouziotas et al. för något år sedan (PDF) att deras trender på 30-årsskala inte är enhetliga över globen. Mot den allmänna uppfattningen fann de fler negativa (=mindre intensiva översvämningar under senare år) än positiva trender
Munich Re (egentligen Münchener Rückversicherungs-GesellschaftAktiengesellschaft in München[1]) är en av världens ledande återförsäkringskoncerner. Redan för ett par decennier sedan uppträdde deras representanter på meteorologiska konferenser och framförde sina farhågor för kommande temperaturhöjningar. Man flyttade helt enkelt en gausskurva över temperaturer lite åt höger, så att man fick lite mer hetta. Detta väntades leda till exponentiell uppgång av skadekostnaderna. Visst har vi fått perioder med hetta, men också med kyla. Nog har försäkringskostnaderna stigit, men det beror på att vi omger oss med allt dyrare strukturer och prylar. T.ex. byggs det alltmer på översvämningsdrabbade områden för att få strandkontakt.
Munchen Re fortsätter dock att hävda ökande frekvenser av väderkatastrofer. Typiskt för deras motiveringar är väderkatastrofernas globala trend. ”Katastrof” definierar  de så här
The affected region’s ability to help itself is distinctly overtaxed if:
• Interregional or international assistance are necessary
• Thousands of people are killed
• Hundred thousands of people are made homeless
• Substantial economic losses
• Considerable insured losses
Se här
3
Under senare år har antalet katastrofer avtagit, från högsta värden omkring 1990. För Munich RE är det dock uppenbarligen så att katastroferna a prio ökar allt snabbare med tiden. Därför antar man inte en konstant procentuell ökning med tiden, som skulle ge en rät trendlinje. Nej, man väljer ett exponentiellt uttryck som garanterar en med tiden tilltagande ökning. Oavsett hur data ser ut anpassar man ett sådant och kallar det trend (den svarta kurvan i fig)! Visst kan man hävda det fram till början av 1990-talet, men absolut inte längre. Då Roy Spencer visar den globala temperaturutvecklingen (här t.ex.) brukar han lägga in en exponentiell kurva, tacka Excel för programmet och skriva att det är för skojs skull, saknar allt värde. Munich Re har inget fattat, presterar värsta tänkbara missbruk av statistik.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Vad säljer Munich Re?
  Kan deras försäljning ha en positiv koppling till den trend som de drar!
  På samma sätt som alarmisterna oftast säljer fortsatt forskning och ytterligare åtgärder.
  Follow The Money!

 2. Tage Andersson

  Återförsäkringar är Munich REs stora grej

 3. Ingemar Nordin

  Det värsta är att det här missbruket också ofta används som ett argument för att vi alla bör känna oss hotade den globala uppvärmningen. Man säger ungefär: ”När t.o.m. de kommersiella försäkringsbolagen går ut med varningar …” – underförstått att det skulle de inte göra om det inte vore fara å färde. I själva verket är det ju precis tvärtom så att försäkringsbolagen har allt att vinna på att skrämma upp folk för att öka på sina försäkringar.

  Dessvärre så håller också SMHI på med att skrämma kommuner till att göra tveksamma och dyra investeringar inför de ”fortsatta” och framtida katastroferna.

 4. Lennart Bengtsson

  Tage
  Som vi förslog för åtskillig år  sedan( diverse artiklar i Tellus)  så MINSKAR faktiskt antalet tropiska orkaner vid en klimatuppvärmning. Detta har numera bekräftats av åtskilliga modellberäkningar. Orsaken är att vertikal vindskjuvning ökar samt vidare att den storstilade tropiska vertikalcirkulationen minskar vid en global uppvärmning. Detta är faktiskt mer betydelsefullt än en ökning av havstemperaturen. Denna uppfattning har numera accepterats av ledande klimatforskare men har inte ännu nått tidningsspalterna och knappast IPCC men kommer troligen med i nästa utvärdering. Huruvida tropiska orkaner kan bli mer intensiva kan ännu inte påvisas med kan förväntas. Ingen sådan trend föreligger och kommer knappast att kunna påvisas under de kommande 40-80 åren under antagande av en global uppvärmning på ytterligare 1-2°C
  Att orkanskador ökar är en helt annan sak som tydligt har påvisats av Pielke Jr och beror på befolkningsökning och  ökad infrastruktur i utsatta områden. Det är bedrövligt att även välutbildade meteorologer sprider missledande information.
  hsn
  Lennart
  Hsn
  Lennart 

 5. Lasse

  #4 Du håller alltså med inlägget?
  Men varnar för färre men kraftigare tropiska stormar.
  Samt slänger en skopa ovett  mot vem?

 6. ThomasJ

  Tack för intressant inlägg, Tage!
  Man ska oxo vara medveten om att Munich Re är den avgjort största resursgivaren (=penga-penga) till PIK, med dess sektmästare Schellenhuber – som ’upfann’ 2-graders ’målet’. S. har ju som bekant även en annan ’mästare’ i sitt team av armageddonister(?), namely Rahmsdorf…
  Klart som Bullens korvspad att det hela handlar om money, money, money, only, har inget med vetenskap att göra – skräm sk**en ur dom så kan vi höja försäkrings-premierna och då kan ni (PIK) få mer resurser av oss…
  Go figure!
  Mvh/TJ

 7. ThomasJ
  Klart som korvspad!

 8. Benny Guldfot

  ”Därför antar man inte en konstant procentuell ökning med tiden, som skulle ge en rät trendlinje. Nej, man väljer ett exponentiellt uttryck som garanterar en med tiden tilltagande ökning.”
  Detta måste väl vara nåt fel med? Konstant ökning- rät linje, konstant procentell ökning- exponentiell ökning (Ma A från gym, numera Ma 1)

 9. John Silver

  Inte ens dagisbarn går på den där trendkurvan.

 10. John Silver

  # 6
  Apropå Rahmstorf så har han fått en skrevspark av verkligheten:
  http://notrickszone.com/2012/10/03/stefan-rahmstorf-fos-again-prophecy-of-gulf-stream-tipping-refuted-again-by-new-comprehensive-european-study/

 11. Slabadang

  Se alla de självspelande pianon särintressen ihop med byråkrater och politiker byggt!
  Vi har en korrumperad överstatlighet som är mycket farlig för oss. den för demokratin mycket giftiga cocktail som expanderat och sprids i våra institutioners ådror måste helt enkelt stoppas!!
  När Munich Re finansierar allianser med klimathotande och inflytelserika institutioner som samtidigt är rådgivare till politiker så är det dags att i lag förbjuda denna uppenbara typ av Kamarillska konstruktioner.
  När de dessutom kopplar till sig och finansierar NGOer som stödjer bevakar tjänar på och propagerar för denna allians så har vi fått korrumperade NGOer som inte drivs av att söka finansiering hos och av sina medlemmar utan de blir mer lönsamt för dem att slå sig i slang med särintressen. man kan mjölka av ett försäkringsbolag vindindustrin eller bejaka byråkraters makt som tackar med att skicka över skattebetalarnas pengar som ett tack för stödet och hjälpen.
  Korruptionen har blivit etablerad och normaliserad. NGOer skall förbjudas mottaga skattestålar alternativt förlora sin ideella status om så sker. Det gäller även när de företräder särskilda affärsintressen genom att mottaga finansiering ifrån dem.
  Hela poängen med NGOer är att de skall vara ideella folkrörelser med sin integritet och självständighet och vara politiskt oberoende. Ett relevant förslag i min portfölj av demokratiska reformer är att politiker förbjuds att stödja NGOer. Drt är folket och medlemmarna som frivilligt skall stödja dessa och en mer självklart rätt ordning är att om politiker vill gynna NGoer så skall de istället se till att medlemsavgifter blir avdragsgilla eller stadsbidrag spegla redovisade inbetalda medlemsavgifter och eller medlemsantal. Medelmmarna skall styra finansieringen och inte politiker eller ekonomiska särintressen. SNF och WWF är korrumperade upp över öronen.Så tvingas NGOER att fokusera på rätt sak av rätt skäl och medlemmarna får samtidigt hjälp att bibehålla sin rörelses integritet och sitt oberoende. Möjligheten att manipulera och utnyttja medlemmar eller NGoer måste helt enkelt stoppas.
  Som det nu är måste denna giftiga cocktail hällas vasken för passage genom demokratins reningsfilter.

 12. Slabadang

  Läs SNfs årsredovining!
   
  Bidrag! bidrag! bidrag ! Lägg ner skiten det är ingen idèell organisation längre.
  Det är en lobbygrupp och ett opinionsverktyg för politiker och myndigheter. Räcker inte medelmsavgifterna till så lägg ner!! När skall frimurarlogerna bli stadsfinansierade? Lägg ner anpassa ner till kärnverksamheten. Finns inte kunderna så har de inget existensberättigande på den ideella marknden och blivit något helt annat.
  SIDA stat och kommun är de största ”medlemsavgifterna”.
  http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/St%C3%A4mma%202012/arsredovisningen%202010%20och%202011.pdf

 13. tty

  John Silver #9
  Inte ens dagisbarn går på den där trendkurvan.”
  Nej, men journalister gör det.

 14. Slabadang

  Fler som tigger skattemedel och mer makt till Bryssel
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenskarna-maste-vilja-nagot-med-eu_7583810.svd
  Att han företräder finansmarknadens intressen framgår inte under titeln ”EUrådgivare”. Jarlebrink har haft ett alldeles för stort inflytande på Moderaterna och jag blir bara förbannad när han lägger sig i en debatt där han av rena anständighetsskäl borde fatta att han skall hålla sig borta. Han är så representativ för ett särintresse så han är självlysande brandgul. Han tigger om att Alliansen skall låta skattebetalarna stå för EUROhärdsmältan. Att karln inte bara skäms och går lägger sig i korgen istället!! Hur SVD upplåtit utrymme till debattartikeln har sina moraliska frågetecken. För jag vet att ledarredaktionen påp SVD är mycket väl medvetna om problemen med EUkommissionen.

 15. ThomasJ

  Slabadang: Visst är SIDA (+stat + kommun) betydande ’medlemmar’ i [bl.a.] SNF, något som RRV snarast borde ta under granskning. Jag har ombett RRV att kolla upp legitimiteten i att SIDA förra hösten gav Rockströms charlataneriorganisation 100 mio kronor. Har dock ännu ej erfarit nåt från RRV…
  Där finns sowieso en nedranns mängd anledningar till rejäla granskningar och det vete i ph**n om inte EKB ävenledes ska kopplas in.
  Mvh/TJ

 16. Tage Andersson

  Benny guldfot. Jag menar en ökning beskriven av 
  y=k*x+l
  som ger en rät linje, med en lutning k
  Till skillnad från
  y=k*xupphöjt till z  där z>1

 17. Slabadang

  Tror ni denne man nånsin inbjudits till föredrag på SIDA?
  Tror ni Brundtland och författarna av ”Agenda 21” nånsin tagit del av detta föredrag. hans Rosling har sin avknoppare i tydliga presentationer av världsfattigdomen.. tror ni SVT någonsin skulle sända detta föredrag?? 🙂
  Jo säkert direkt efter de sänt ”Hjernevask”! 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE&feature=youtu.be

 18. Stickan no1

  http://www.clim-past.net/8/765/2012/cp-8-765-2012.pdf
  ”The level of warmth during the peak of the MWP (Medieval Warm Period) in the second half of the 10th century, equaling or slightly exceeding the mid-20th century warming, is in agreement with the results from other more recent large-scale multi-proxy temperature reconstructions.””
  Av bland annat Ljungqvist, Stockholms universitet.
   

 19. Stickan no1
  Ljungqvist är ju min favvo 😉
  Jag har skrivit ut den och skall läsa men han brukar ha en brasklapp och redan i det du citerar skriver han om värmeperioden fram till mitten av 1900-talet, inte den moderna s a s.
       

 20. Slabadang

  Thomas J!
   
  Det är EBM du menar?  🙂

 21. ThomasJ

  Slabadang #20: Självklart EBM! sorry…
  Du ska inte tro dig vara ensam om ’falukorvsfingrar’ – eller hur du nu sa för tid sedan…  😉
  Mvh/TJ

 22. Ann L-H

  Kungen ändrar sig utdelning av miljöpris
  Publicerad i dag 10:05 | Uppdaterad i dag 13:10


  Kungen skulle ha delat ut priset ”Årets miljöhjälte” till Alva Snis Sigtrygsson som kämpat mot avverkningen i Ojnareskogen. Men nu har han ändrat sig.
  <div id=’beacon_92fef16e9c’ style=’position: absolute; left: 0px; top: 0px; visibility: hidden;’><img src=’http://adzones.lrfmedia.se/www/delivery/lg.php?bannerid=1248&campaignid=762&zoneid=157&loc=http%3A%2F%2Fwww.lantbruk.com%2Fskog%2Fkungen-andrar-sig-utdelning-av-miljopris&referer=http%3A%2F%2Fsn134w.snt134.mail.live.com%2Fdefault.aspx%3Frru%3Dinbox&oxfb=1&cb=92fef16e9c’ width=’0′ height=’0′ alt=” style=’width: 0px; height: 0px;’ /></div>Alva Snis Sigtrygsson från Fältbiologerna blev juryns val till utmärkelsen ”Årets miljöhjälte” som Världsnaturfonden, WWF, står bakom. Anledningen är bland annat hennes kamp för att stoppa avverkningen i Ojnareskogen på norra Gotland. I samband med WWFs höstmöte den 18 oktober skulle hon ha fått ta emot priset av kungen.
  Så blir det inte.
  – När det gäller prisutdelningar brukar kungen sätta sig in i frågan och det är alltid han som ytterst bestämmer om hur han ska göra. Kungen får ta ställning, men han avstår ofta när det gäller större kontroversiella frågor, säger Bertil Ternert, hovets informationschef, till Gotlands Tidningar.
  OT men A pro på tidigare diskussion, Klippt ur Lantbruksnytt   

 23. Ingemar Nordin

  Robert Pielke Jr är alltid läsvärd i extremvädersammanhang, och han är väl påläst om hur Munich Re prånglat ut sin slaskvetenskap:

  After Munich Re announced earlier this week for the eleventy-third time that it had found the elusive ”footprint” of climate change is disaster loss data (it had apparently been hiding in the tail section of Amelia Earhart’s long-lost plane, who knew?), I was invited by The Denver Post to write an op-ed. …

  Earlier this week, Munich Re, a large German reinsurance company, fueled this debate with a report claiming that it has identified ”the first climate change footprint in the data from natural catastrophes” in the damage caused by thunderstorms in the United States since 1980. USA Today put the claim on steroids by announcing on its front page, ”Climate change behind rise in weather disasters.”
  A big problem with the claim by Munich Re and its amplification by the media is that neither squares with the actual science of climate change and disasters.

  http://rogerpielkejr.blogspot.se/2012/10/op-ed-on-climate-change-and-disasters.html

 24. Rickard Berghorn

  Den våta sommaren och översvämningarna i Småland har kopplats till global uppvärmning av Karin Bojs och andra. Men förklaringen är istället den att vattendragen häromkring har blivit mycket misskötta, speciellt i Vetlanda kommun. Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Olof Reinfeldt (MP) och insändarskribenter i Vetlanda-Posten har i flera år drivit frågan, utan att något har hänt. Och nu kan förstås de ansvariga skylla på ”global uppvärmning”…

 25. Rickard Berghorn

  Det har alltså varit ett långvarigt krav på bottensänkningar och upprensningar av vattendrag i Småland, just för att undvika översvämningar.

 26. Orm

  Ann LH
   
   Det är mycket hoppingivande att till och med Hans Majestät har genomskådat den minkutsläppande minoriteten men tyvärr håller dessa yrkesdemonstranter på stt förstöra svensk gruvnäring.
  Något som TCS bör ta upp.
   

 27. Tålis

  Slabadang, du skriver mycket om ”demokrati”. Det finns flera varianter av det. Dock, handlar tyvärr det allt för ofta om majoritetsbeslut (i vilken form som helst). Vill du ha mer demokrati? Är det bra? Jag vill bestämma mer själv!
   
  Är inte problemet delvis tvärtom? Politiker lägger sig i saker de inte ska lägga sina stora näsor i blöt?

 28. Tage Andersson

  ThomasJ #6
  Det är ju som Du framhåller logiskt att Munchen Re stöder PIK. Schnellnhuber och Ramstdorf levererar ju ständigt vad de vill ha, värre framtida oväder. Har Du någon bra referens om Munchen REs stöd till PIK?

 29. ThomasJ

  Tage A. # 28: Tack för respons. Ge mig tid för ref till MRE vs. PIK.
  (Det är ju bara ph**n att man inte sparar ner allt intressant där finns… återkommer)
  Mvh/TJ

 30. ThomasJ

  Ann L-H #22: The King is dead – Long live The King!
  Go figure… 
  Mvh/TJ

 31. Rickard Berghorn

  Anna LH #22: Camilla Henemarks skandalbok om sitt förhållande med kungen har ju just utkommit. Han vill hålla sig undan offentligheten ett tag.

 32. Gunbo

  Tålis #27,
  Ursäkta att jag blandar mig i din och Slabadangs diskussion men du skriver:
  ”Dock, handlar tyvärr det  [demokrati] allt för ofta om majoritetsbeslut (i vilken form som helst). Vill du ha mer demokrati? Är det bra? Jag vill bestämma mer själv!”
  Demokrati betyder folkvälde. Diktatur betyder envälde. Du vill bestämma mer själv = diktatur. Eller? 😉
  Sen finns det anarki där alla gör som dom vill. Det är kanske den ideologin du ska anamma?   
       

 33. Pelle L

  Gunbo # 32
  Nu når du en oförlåtligt låg nivå i din argumentering.
   
  Du vet väl, som alla andra bildade människor, att demokrati kommer i många olika tappningar.
   
  Tag bara lite enkelt och jämför EU’s demokrati med hur den tillämpas i Schweiz.
   
  Var är folkomröstningarna i EU?
  Vilka av EU’s kommisionärer, ordföranden och presidenter är folkvalda?
   
  Folkstyre? Nja, det är allt en definitionssak.
  Förstår du inte varför många kallar t.ex. Sverige och framför allt EU för demokratur, inte demokrati?

 34. Slabadang

  Tålis och Gunbo!
  Demokrati är i samspel med respekten för medborgarnas rätt till självständighet och rätt till sin integritet. Det begränsar om vad du skall fatta demokratiska beslut och ger ett strypkoppel för att den inte ska utvecklas till gränslös demokratur eller majoritetsdiktatur.
  Det är socialisten som ser det som ”anarki” när folk får välja sina egna vägar och egna prioriteringar. Nu upplever vi det omvända där de beslut och debatter som verkligen har ett högt allmänt demokratiskt värde som våra grundlagar inte förs. Detta samtidigt som vi har implementerade genuspolitruker i skattefinansierade verksamheter. Det har helt enkelt ballat ur!
   
  Köttfria Måndagar? Ett livsmedelsverk som skall sätta folket på bantning med hjälp av lagstiftning och cykelbanor? Demokrati utan gränser för politiken gentemot medborgarens frihet och éget ansvar blir snabbt en diktatur för prussiluskorna.

 35. Gunbo

  Pelle L och Slabadang,
  Min kommentar var ironisk som bl a blinkgubben visar. Men jag borde tydligen ha skrivit det.