Uppvärmningspausens definition och beräkning enligt IPCC

Det har på sistone blivit en hel del diskussion i kommentarerna här på Klimatupplysningen om hur uppvärmningspausen definieras och beräknas. Här diskuterar jag IPCCs behandling av denna fråga och illustrerar deras definition enligt kapitel 9 med beräkningar.

I ett tidigare blogginlägg har jag diskuterat vad IPCC skriver om uppvärmningspausen. Denna har som bekant blivit alltmer aktuell allteftersom temperaturökningen gradvis har avtagit alltmer under de år som gått efter 1998. IPCC använder det engelska ordet hiatus för uppvärmningspausen. Hiatus används mer än femtio gånger i IPCCs nya rapport.

Läs mer: Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC

Två definitioner som IPCC använder

IPCC använder olika definitioner i olika kapitel i rapporten. I kapitel 11 jämför man temperaturtrenderna 1998-2012 med 1984-1998 och kommer fram till följande på sidan 11-52:

… cirka 0.26 C per decade for 1984–1998 and cirka 0.04 C per decade for hiatus period 1998–2012.

Temperaturtrenden har alltså minskat kraftigt sedan slutet av 1900-talet. Den har fallit från 0,26 C till 0,04 C per decennium, dvs. med 85% till endast 15% av sitt tidigare värde, från den ena femtonårsperioden till den andra. Detta är onormalt enligt klimatmodellerna vars simuleringar väldigt sällan resulterar i femtonårsperioder med så låga trender som 0,04 C per decennium. Uppvärmningspausen definieras här således genom att temperaturtrenden har minskat radikalt från en femtonårsperiod till nästa.

En annan men likvärdig definition finner man på sidan 9-26 i kapitel 9 i IPCCs rapport. Där diskuteras uppvärmningspausen i Box 9.2 under rubriken Klimatmodellerna och uppvärmningspausen i den globala medelyttemperaturen under de senaste 15 åren.

Diskussionen börjar i Box 9.2 på följande sätt:

Den observerade globala medelyttemperaturen (GMST) har visat en mycket mindre ökning i linjär trend under de senaste 15 åren än under de senaste 30 till 60 år (avsnitt 2.4.3, 2,20 figur, tabell 2.7, figur 9.8; Ruta 9.2 Box 9,2 Figur 1a, c). Beroende på uppsättning observerade data, kan GMST-trenden under 1998-2012 uppskattas till omkring en tredjedel till hälften av trenden under 1951-2012 (avsnitt 2.4.3, tabell 2.7, Box 9.2 Figur 1a, c). Till exempel i HadCRUT4 är trenden 0,04 C per årtionde för 1998-2012, jämfört med 0,11 C per årtionde för 1951-2012.

Här definieras alltså uppvärmningspausen genom att jämföra trenden 1998-2012 med trenden 1951-2012. Jag tycker att båda de ovannämnda definitionerna är bra och de lämpar sig särskilt bra för att jämföra med klimatmodellerna men jag kommer att använda den senare definitionen i följande beräkningar.

Det är särskilt intressant att båda definitionerna bygger på perioden 1998-2012. Diverse klimataktivister, särskilt aktuell är klimataktivistprofessorn Stefan Rahmstorf med ett blogginlägg på RealClimate, vill bortförklara denna periods uppvärmningspaus med den starka El Niñon 1998 och beskyller de som använder denna period för körsbärsplockning.

Det är således av intresse att se hur många klimatforskare som står bakom dessa två definitioner, som alltså kritiseras för körsbärsplockning av Rahmstorf. Kapitel 9 har 17 så kallade lead authors (varav två är koordinerande), mest känd här i Sverige är väl Markku Rummukainen. Kapitel 11 har också 17 lead authors (varav två är koordinerande).

Så Rahmstorf har många emot sig. Men han kommer säkert att få medhåll från förutsägbart håll, till exempel från Johan Rockström.

Läs mer: Johan Rockströms missförstånd av uppvärmningspausen

Argumentet om körsbärsplockning är nog inte så välfunnet eftersom 1998 följdes av två år med La Niña. ENSO är ju en oscillation så efter uppvärmning som orsakas av El Niño kommer avkylning på grund av La Niña som kompenserar för inverkan på den linjära trenden.

Beräkningar

Jag har med hjälp av Wood for Trees gjort beräkningar enligt IPCCs definition för HadCRUT4, GISS, UAH och RSS. Eftersom UAH och RSS börjar 1979 så har definitionen modifierats så att 1998-2012 jämförs med 1979-2012 för deras del. Wood for Trees datorprogram bestämmer de linjära trenderna för vald tidsperiod genom linjär regression med minstakvadratmetoden.

Graferna för HadCRUT4 och GISS följer här. De gröna kurvorna visar femårsmedelvärden:

HadCRUT4 och GISS

Graferna för UAH och RSS:

UAH och RSS

De linjära trenderna går att avläsa från rådatafilerna och ges i följande tabell där Kvot står för kvoten mellan trenden 1998-2012 och trenden 1951-2012 respektive 1979-2012.

Tabell

Så här ser alltså uppvärmningspausen för de senaste 15 åren ut i de olika temperaturserierna enligt IPCCs definition. Det är särskilt intressant hur RSS avviker från de övriga. Jag undrar vad Rahmstorf tycker om RSS negativa trend, men har han sagt något om RSS?

 Avslutning

Alla databaserna visar uppvärmningspauser med viss variation sinsemellan. De låga kvoterna mellan de jämförda trenderna enligt HadCRUT4 och UAH är ett problem för klimatmodellerna. Den negativa kvoten som RSS visar bör var totalt oförenlig med klimatmodellerna.

Man kan undra över den nya artikel som hävdar att det finns stora fel i HadCRUT4 som Rahmstorf har jublat över på RealClimate. Det var ju inte längesen som man justerade upp HadCRUT3 till HadCRUT4 och fick en högre trend 1998-2012. Men denna justering skulle alltså ändå vara ett misslyckande enligt Rahmstorfs kritik. Samtidigt står RSS där med sin negativa trend.

Dessutom finns ju reanalyserna som Lennart Bengtsson berättade om, speciellt ECMWFs reanalys, i en kommentar på på Magnus Cedelöfs blogginlägg (tack Lennart, jag kommer att studera detta med stort intresse). Kan en sådan stor justering av HadCRUT4 verkligen vara förenlig med dessa reanalyser som bygger på kombination av alla förekommande observationer? Så här ser diagrammen som motsvarar ytmätningar respektive satellitmätningar ut för ECMWF:

ECMWF

Hur som helst kan det inte vara lätt att vara klimatforskare med ansvar för temperaturserier som de från HadCRUT, UAH och RSS. Det verkar alltid finnas en missnöjd sida. Hur de än vänder och vrider sig så har de ändan bak.

Referenser

IPCC 2013. Kapitel 9: Evaluation of Climate Models.

IPCC 2013. Kapitel 11: Near-term Climate Change: Projections and Predictability.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. J-O

  Nej, nej ,nej tro dom inte ! Va ? Använder IPCC också H-ordet nu … Men vi är dock 95% säker på att det är människan som ligger bakom det som inte har hänt för det är djuphaven , eller solaktiviteten, eller freonerna , eller någon annan naturlig variation som döljer att vi egentligen fortsätter att värmas upp.

 2. Lasse

  Bra och tydligt Pehr.
  Vad jag inte förstår är förvåningen över periodiciteten!
  Sen är det väl skillnad på de olika mätserierna. Olika form av manuell påverkan.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_temperature_measurements

 3. Slabadang

  Bra Pehr!

  Att trenden i princip såg exakt lika dan ut 1900-1940 är något IPCC och allra minst Rahmsdorf vill ta upp.
  Det finns inga som helst observationer som stöder en hög klimatkänslighet hur de än försöker trolla med mätdata. Rahmsdorf byter fot och argument vartefter utvecklingen går emot alarmisterna. Han tyckte det gick alldeles utmärkt att använda perioden 1984 – 1998 för att dra slutsatser om en ”accelererande uppvärmning” men byter nu metod vartefter det passar de alarmistiska galoscherna. Rahmsdorf och realclimate tillhör vetenskapens allra värsta ghetton!

 4. Slabadang

  Nya röster får komma fram i Australien!

  Här uppe i klimatpropagandans Norra Nordkorea skulle dessa personer som Matt Ridley anklagas för ”kontraklimatiskt verksamhet” mänskligheten” anklagad inför en politisk domstol med A Schytt och hennes rabiata klimattalibaner på SVT och med Eva ”Har ingen som helst aning om nånting” Franchell.

  https://www.youtube.com/watch?v=4v86K5awl_s

 5. Hayek

  Finns det någon som helst anledning att tro att det inte är satellitmätningarna som ligger närmast sanningen? Det är då inte fråga om någon paus eller platå, utan om en temperatursänkning.

  Verkar närmast löjligt att hålla på med de extremt komplicerade sammanställningarna av markbaserade temperaturmätningar där det finns hur många felkällor som helst när vi numera har satellitmätningar. Är man skeptisk så borde de globala marktemperatursammanställningarna avfärdas helt som indikator på global temperatur.

 6. bom

  #4 Slabadang
  Läs Pointmans och missa inte kommentaren från Blackswan (som är australier). Det verkar bli så att Abottregeringen siktar mot nyval efter omröstning om koldioxidskattens avskaffande. Då räknar Blackswan med att de gröna försvinner ur parlamentet för evigt (och troligtvis får Labor ett svidande bakslag till).
  Läs No Tricks Zone med ett sju minuter långt skeptikergenombrottstal i delstatsparlamentet i Niedersachsen/Hannover ackompangerat av alarmisternas fy och verop! Nu hoppas jag att proppen dras ur överallt utom möjligen här i Norra NK där den sovande statsministern valla sitt somnambula folk. Jo jag hoppas på islossning även här men vår bastilj har ointagligt höga murar med Franchell och övriga Du räknar upp i försåt bakom bröstvärnet. På dom för nu sviktar det!

 7. bom

  http://www.youtube.com/watch?v=CyHTnqOturY#t=410

  Här är Dr Gero Hockers sju minuter i delstatsparlamentet i Hanover! Njut!

 8. Björn

  Intressant analys och sammanfattning av data som ligger till grund för diskussionen om hiatus eller uppvärmningspausen. När man studerar data från ECMWF och RSS, så framgår det klart att någonting avgörande med temperaturen händer omkring 2002. Man kan tala om ett trendbrott vid denna tidpunkt i den globala temperaturutvecklingen. I en rationell värld existerar inte verkan utan orsak, därför är det frestande att koppla ihop detta trendbrott med solaktivitetens avtagande efter solfläcksmaximum år 2000. Efter solfläcksminimum 2008 har inte solens aktivitet återhämtat sig jämfört med solens Grand maximum under 1900-talet. Prognosen för solens fortsatta aktivitet enligt solforskarna, är mycket låg jämfört med vad vi har varit vana vid. Denna aktivitet inkluderar så väl solvinden som den elektromagnetiska strålningen. När skall AGW-troende inse solens betydelse för våra liv här på jorden? Skall vi fortsatt vänta på en global uppvärmning och försitta möjligheterna att rusta oss för ett kallare klimat?

 9. Thomas P

  Hayek #5 ”Finns det någon som helst anledning att tro att det inte är satellitmätningarna som ligger närmast sanningen? Det är då inte fråga om någon paus eller platå, utan om en temperatursänkning.”

  Under vilken period har du en temperatursänkning?
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_October_2013_v5.6.png

 10. Slabadang

  Bom!

  Det skapas ett mycket smittsamt intryck när man är säker på vad man hävdar och effekten förstärks i ”post” erfarenheter ifrån vad som tidigare dominerat som sanning när den avslöjats som illusion/lögn. Det är självklart varför klimattalibanerna anordnar sina små isolerade tältmöten för den redan frälsta sektens medlemmar … vem vill ha ”gudsförnekare” i församlingen.
  Talet du länkar till är av den oresonliga arten och den ton som skapas ur tryggheten i och vetskapen om att man har rätt.

  Australien Kanada Japan Ryssland visar FN mittersta fingret och klimatdikturens kräldjur kommer bli ihågkommna. Allt var byggt på lögner korruption och propaganda allkt ifrån renewables , ”alternativ” som inte var några alternativ och med ett fabricerat klimathot som alibi för hela hjärntvätten.

 11. Lasse

  #8
  33 år med en ökning av 0,3 grader är väl en rätt måttlig ökningstakt?
  Variationen ligger under denna period mellan plus 0,6 och minus 0,6.
  Slumpmässigt?
  Kanske inte?
  http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/inspect/catalog/research/eraclim/timon/timon_clim!NI34!1!Globe!197901-201308!/
  Gör motsvarande med CO2!

 12. Sven Östholm

  Pudelns kärna.
  ∆Ts / ∆F = λ anger samband mellan temperatur och skillnad i växthuseffekt. λ en konstant som enligt vetenskaplig koncensus är fastlagd till 0,5 grader/ W m2.
  Antagandet måste vara fel eftersom ∆F har tilltagit utan att ∆Ts tilltagit. Den vetenskapliga utredningen som Ramanathan et al., 1985 gjort bör granskas.
  Enligt IPCC teori så är pudelns kärna kodioxid i övre troposfären. Spektrogram visar att koldioxid avger sin energi från den kallaste delen av troposfären. Både ökad och minskad höjd resulterar i ökad temperatur vilket ger ökad energiavgång. Från den höjd som koldioxid nu avger sin energi så är effekten 10 W. IPCC gör gällande att utstrålning från koldioxid i övre troposfären kan minska med ett flertal W utan att förklara hur detta är möjligt med hänsyn till rådande förutsättningar.

 13. Slabadang

  Ha ha ha ha ha ha ha … än välbefogad skadeglädje är den bästa!

  http://hockeyschtick.blogspot.com.au/2013/11/new-paper-finds-sea-level-rise-has.html

  Går det att inte bara sparka Sten Bergström utan också kräva SMHI på skadestånd för total i bästa fall inkompetens?

  ”Havsnivåerna stiger i allt snabbare takt” jo säkert sörru … stick och brinn! Den riktigt djupa skadeglädjen är att svensk media helt avslöjat sig som den centralstyrda propagandamaskin den är. Stasimedia!!

 14. lennart bengtsson

  * 11 Östholm

  Klimatkänsligheten kan inte tillfredsställande bestämmas för korta perioder. Enligt min uppfattning krävs ca 50 år, kanske ännu längre. Vi har gjort ett försök att bestämma detta för de senaste 40 åren då vi har ngt så när tillförlitliga data. (Bengtsson and Schwartz, Tellus 2013) Resultatet beror på vilka antagande man gör om aerosoler. Vi får genomgående ett lägre värde än IPCC.

  LennartB

 15. Astrid Å

  Slabadabg # 4

  Tack för länk!
  Så skönt att lyssna till en rationell människas lugna stämma. Må detta sprida sig!

 16. Ann L-H

  OT – Japan meddelar att landet kommer att ÖKA sina koldioxidutsläpp eftersom kärnkraften stoppats. När kommer Tyskland att krypa till korset och öppet erkänna detsamma?

 17. Jag anser att det är fullt rimligt att temperaturserierna visar både positiv (till exempel HadCRUT4 och UAH) och negativ temperaturtrend (RSS) för perioden 1998-2012. Detta är en följd av att den långsiktiga temperaturändringen över perioden faller inom mätfelens gränser. Det är fullt möjligt att det är slumpmässiga faktorer tillsammans med små skillnader i utvärderingsmetodik som avgör om trenden blir positiv eller negativ för respektive temperaturserie.

  Att skillnaden i temperatur mellan två år under denna perod mestadels faller inom felgränserna för mätfelet är mycket tydligt från de diagram med konfidensintervall som jag brukar använda för att jämföra temperaturen år från år, senast i följande blogginlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/08/23/ett-halvar-till-har-gatt-med-uppvarmningspaus/

  För övrigt är figur 3 i detta blogginlägg från Bengtsson och Schwartz (2013) som Lennart nämner i kommentar #14 ovan.

 18. Lasse

  #16 Det är tur att CO2 tycks vara mindre skyldig till ev påverkan på klimatet.
  Fö så kom denna debattinsändare in i SVD igår som en reaktion på alla som tycker EU politiken har havererat eftersom utsläppsrätterna är så billiga. Det självklara behöver ibland sägas:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eu-och-klimatet-en-solskenshistoria_8728000.svd

 19. Ann L-H

  Stefan Fölster skriver i dagens Expressen/GT om Tysklands Energiwende. Rubrik: Energifiaskot på väg att stå oss dyrt!
  Energiupplysning mitt under FNs Hallelujamöte i Warsawa. Läs och njut!
  http://www.expressen.se/sok/?q=Energifiaskot%20p%C3%A5%20v%C3%A4g%20att%20st%C3%A5%20oss%20dyrt

 20. pekke

  Dagens säsongsprognos: RISK FÖR EXTREM VINTER

  http://www.expressen.se/gt/varningen-risk-for-extrem-vinter-i-sverige/

  Nåja, även jag tar långtidsprognoser med en stor nypa salt.
  Vi får se.

 21. pekke

  Ann L-H #19

  Han verkar ha läst på om EnergieEländet i Tyskland.

  Bättre länk: http://www.expressen.se/debatt/energifiaskot-ar-pa-vag-att-sta-oss-dyrt/

  ” Att experimentet ”Energiewende” misslyckats i två stora länder med sitt mest fundamentala syfte, att minska utsläppen borde få alla varningsklockor att ringa i Sverige. Vi får inte sälla oss till de länder som till mycket hög kostnad ökar i stället för att minska utsläppen av drivhusgas. En klok svensk miljöpolitik bör fortsatt lita på utsläppsfri vatten- och kärnkraft tillsammans med en ekonomiskt hållbar utbyggnad av förnybar energi. ”

  Han har nog tänkt efter mer än vad resten av media och politikerna verkar göra.

 22. Thomas P

  Slabadang #13 Nu vet vi ju så här ett år efter att det inte var så lyckat att göra en trendberäkning över en kort period som slutade just 2012 eftersom 2012 hade en väldigt kraftig dipp i havsnivån som påverkar trenden kraftigt:
  http://sealevel.colorado.edu/

 23. Thomas P

  Snart får vi väl höra att den uteblivna havsnivåhöjningen (för att inte tala om dessa acceleration) också gömmer sig i djuphaven någonstans …

  Eller samlas just på dom områden där man inte råkar mäta …

  Eller så kanske man drar trendlinjer och beräknar ’långtidstrenden’ sedan senaste nedisning började dra sig tillbaka …

  Och LBt kanske tom extrapolerar saker i 100.000 år framåt ..

 24. salasso

  Alarmisterna på Gärdet får nog lov att byta ut vadarstövlarna mot filttofflor och gardera med yllekalsonger!

 25. Ingemar Nordin

  Tack för din utmärkta sammanfattning Pehr! Hiatus-förnekarna kan slänga sig i väggen 🙂

  I övrigt kan vi väl konstatera att det blev en kalldusch för Warzsawaförsamligen idag när Japan meddelade att de bytt sin klimatmålsättning från en minskning av CO2-produktionen med 25% jämfört med 1990 års nivå till en ökning med 3,1 %. Det är onekligen lite underhållande att se.
  http://www.smh.com.au/environment/japan-sets-new-emissions-target-in-setback-to-un-treaty-talks-20131115-2xlzf.html

  Magnus Nilsson i den brännpunktsartikel som det länkades till ovan tillskriver Europas sänkning av CO2 till statliga subventioner till vind- och solkraft. Skulle inte tro det. Snarare handlar det om att miljökonsult MN vill lura staten till att stötta den egna branschen ännu mer. Varför upplåter SvD debattutrymme till uppenbart vilseledande reklam?

 26. Börje S.

  Världsbankens prognos på mellan 50 till 100 mm/år har skrumpnat ihop till 1,8 mm/år. Det saknas mellan 48,2 till 98,2 millimeter per år!

  Förklaringen är alla borrhål som oljeborrarna borrat. Vattnet rinner ner i dem och vidare genom tyngdkraften ner till jordens medelpunkt, där det lär finnas en stor cavitet där vattnet kommer att befinna sig tills håligheten är fylld. Därefter kommer havsnivåerna att stiga igen.

  Trenberths teori att det saknade vattnet försvunnit upp genom atmosfären till månens baksida betraktas från vanligtvis välunderrättat håll (t ex Världsbanken) för närvarande som möjligen felaktig.

 27. Börje S

  🙂 🙂 🙂

 28. Tage Andersson

  Tillgängliga beräkningar av globaltemperaturen nära jordytan från temperaturmätningar finns sedan 1850, alltså under drygt 160 år (Hadcrut). Enligt dem har vi temperaturavtagande ca 1880-1910 och ca 1945-1975. Sedan 1998 har vi en utplaning av temperaturen, möjligen ngt avtagande. Hela perioden har en linjär temperaturökning av 0,8 grader C. Av drygt 160 år kan 70 karakteriseras av temperaturminskning eller utplanande temperatur. De två ca 30-åriga perioderna med temperaturminskning följdes av temperaturökningar på ca 0,5 grader C. Säger detta något om kommande temperaturer? Knappast. Bästa möjliga prognos för ett par decennier framöver är nog oförändrad temperatur.

 29. Ingemar #25,

  Jo, Magnus Nilssons debattartikel illustrerar hur IPCCs verksamhet har skapat behov som ligger till grund för nya marknader, i hans fall en marknad för miljökonsulter.

  Även Stefan Fölsters artikel i Expressen, som Ann L-H och pekke tagit upp ovan, illustrerar dessa nya behov och marknader, speciellt hur det kan gå snett när de skapade behoven blir alltför artificiella.

 30. Thomas P

  Ingemar #25 Jag trodde du skulle kunna hålla dig för skratt eftersom anledningen till Japans ändrade inställning bara handlar om att de känt sig tvungna att slå av sin kärnkraft, men tydligen är det viktigare för dig med ökade CO2 utsläpp.

 31. På sätt och vis ganska intressanta diskussioner. Om man nu vill se bortom käbblet när en trend får kallas en paus, eller ifall den är just över eller under noll, och exakt hur långt tillbaka den inte varit signifikant skild från noll och även vilket dataset bör använda för att slå andra i huvudet mer, resp försvara sig mot sådant …

  Det kan vara värt att komma ihåg att de olika serierna mäter lite olika saker, och även behandlar data lite olika mht hur man homogeniserar och försöker avgöra vad som gäller där man inte mäter.

  UHA tex försöker rekonstruera temperaturer även över polerna emedan RSS undviker detta.

  Vidare tycks det som iaf arktis har blivit varmare under de senaste decennierna emedan antarktis inte upplever samma fenomen.

  Angående klimatalarmismen, vilken ju är kärnpunkten och drivkraften för klimathotsanhängarna, så tycks sådan vara nästan totalt obefogad.

  Världen exklusive arktis har uppvisar verkligen inte någon uppvärmningstrend värd namnet de senaste 1½ decennierna, och kanske tom en avsvalning.

  I tropikerna där det redan är varmt är den sk ’globala uppvärmningen’ öht mycket måttlig (även enl hypotesen) och där är ’pausen’ mycket längre.

  Eventuellt har vi fått det lite mer behagligt (dvs varmare) på tempererade breddgrader, men pausen där har varit ihållande länge nu.

  Och sista stället där det kanske finns, eller kanske bara där man fortfarande kan hoppas finna högre temperaturer är alltså arktis (om man nu inte satt förhoppningarna till att de osett smitit ner i djuphaven)

  Det innebär att klimathysterin, och alarmismen de senate 1½ decennierna har (om något alls) behövt jaga upp sig över att arktis ev blir varmare, eller iaf att den sedan länge omtalade hotfulla uppvärmningen, om den öht finns (och om någon del av den är mänskligt vållad) i så fall numera bara (och eventuellt) värmt upp arktis, att uppvärmningen på alla andra områden väsentligen har stannat, och på nivåer där de var när IPCC ännu var i sin linda (kring SAR), och alarmism och tokerier väldigt måttliga.

  Ni som följt debatten är förstås medvetna om att klimathotanhängarna numera är väldigt angelägna att posera om arktisk sommarisminimum, som om ismängd där skulle ha ngt egenvärde och som om de vore jätteengagerade för mängden där i mitten på september.

  Och som det ser ut (ovan) är et ju också bara där man kanske fortfarande kan prata om positiv trend rörande temperaturer (och villja få denna till ngt väldigt negativt).

  Vad jag ville säga är att denna (skenbara) koncentration av återstående global warming till så avlägsna och ogästvänliga platser gör att effekterna här i mer civiliserade trakter är ännu mindre än vad ’globala trenden’ visar (vilken ju redan i sig är väldigt låg, eller tom tagit ’paus’)

  Men som jag förmodat sedan länge är det ju inte omsorg om riktiga värden (oavsett vilka) som främst mtoiver klimathotsanhängarna .. Främst vill de ha något att spela indignerade över, och bara kort därefter vill de mha detta kunan peka finger på andra …

  Det är iaf min förståelse av dem.

 32. Ingemar Nordin

  Bra av Fölster! Han sällar sig väl därmed till KVAs energiutskotts ståndpunkt. Tveksam dock om våra politiker tar intryck.

  Thomas #30,
  Det underhållande är att Japan (liksom Tyskland) nu följer den av WWF och Greenpeace förordade politiken att stänga ned sin kärnkraft. Verkligheten slår tillbaka och man har insett att grön politik leder till i stort sett vad som helst eftersom den är motsägelsefull och fullkomligt orealistisk.

 33. Slabadang

  Grupptrycket!

  Till er alla … lägg märke till hur det är insändare/krönikörer/artikelförfattare som INTE tillhör MSMs egna redaktioner som i undantagsfall kritiskt får granska miljö/klimatvansinnnet. DN är väl den enda tidning vars anställde journalist visat upp en kritisk syn på klimathotet ?. SVT/SR vet vi ju är kapad av rabiata klimatfanatiker och aktivister som så lydigt och gärna bedriver klockren stadssanktionerad propaganda och indoktrinering. Det finns ytterst militanta torpeder inom j.kåren som sätter reglerna för lydnad och lojalitet inom kåren.

 34. Håkan Bergman

  pekke #20
  Man kan ju inte utesluta att vintern kan bli extremt normal. Långtidsprognoser är inte mycket att bry sig om, ännu mindre om dom kommer från små obskyra väderföretag i England.
  http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2012/jan/26/weather-forecasters-daily-mail
  Men vad bryr sig väl Expressen om sånt. Själv vore jag glad om nån kunde ge mig en bra prognos över hur Portugal-Sverige går i kväll, där skulle man kunna dra in en fet slant på att betta rätt.

 35. Slabadang

  Utan Insikt!

  Jag tror till och med de trogna klimattalibanerna på UI börjar misstänka att dey inte riktigt står rätt till ? 🙂

  A Martinssson har ett postmodernt urval av mätdata för vattenångan ..,. ha så kul!! 🙂

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/10/aterkopplingen-fran-vattenanga.html#comment-form

  Krig är fred … lögn är sanning !

 36. Thomas P

  Ingemar #32 Åter frågar jag mig vari det underhållande ligger. Tycker du inte det här är lite för allvarliga frågor för att enbart gå på skadeglädje?

 37. Det man inte tänker på är att åren efter 1998 i nästan alla fall ökat trenden, t.ex. 1975-2013 har en högre trend än 1975 – 1998, detta trots att trenden 1998-2013 är lägre. Analysen som görs verkar alltför enkel, kanske linjära trender samt abrupta steg skulle fungera bättre.

  Om de data vi fått in sedan 1998 ökar och säkerställer den totala trenden, om varje decennium sedan 70-talet har en accelererande temperaturhöjning så känns det lite konstigt att prata om hiatus och paus på det sätt som görs här. Uppvärmningen fortsätter helt klart.

  Det är inte så ofta jag tittar in här numera men det känns som det räcker att sampla av en gång i halvåret, här tjatas det på om samma saker som förra eller förrförra året,och jag ser inte mycket utveckling av er förståelse för klimatfrågan.

 38. Pelle L

  Thomas P #36

  Vad är det för fel i att le lite elakt åt en organisation som alldeles nyss har vrängt ut och in på sig med sina procentsiffror 90% och 95% och sina nytolkningar av vad ”säker” och ”nästan säker” betyder.

  Och vilket knappt ingen av de ”köpta” politikerna reagerar inför.
  Och som inte media från Expressen till SR/SVT ens lyfter på ögonbrynen över.

  Och som sedan världens tredje största ekonomiska stormakt, i gott sällskap med Canada, Australien med flera, bara vänder ryggen åt med en gäspning.

  Inser du inte kontrasten Thomas? Och hur vältajmad den är?

  Och skadeglädjen är ju den enda sanna glädjen 😉

  Vi är många som skrattar år FN och IPCC idag, Thomas 🙂

  Rått och glatt 😀

 39. bom

  Experimentet genomfördes via en naturligt avtagande gradient av försurning genom att förlägga försök vid korallrev där CO2 från jordens inre läcker ut och lokalt försurar havet (pCO2 ≈ 500-900 ppm, pHtot 7,8-7,9) till närliggande kontrollytor (pCO2 ≈390 ppm, pHtot ≈8,0-8,05) utanför Paupa Nya Guinnea. En extrem punkt där pCO2 > 1000 ppm undersöktes också.

  De tre australiska forskarna rapporterar att inom fem av de sex arterna av korall som studerats har 85-95% av alla prover visat på samma typ av Symbiodinium vid alla de undersökta lokalerna. De udda prover som inte visar detta har visat på arter som inte uppvisar något mönster knutet till CO2-exponering.

  Ovan ett litet klipp från Frihetsportalen. Korallerna kan alltså byta symbiont när havets alkalinitet minskar. Då plockar de in en medhjälpare som tål den nya miljön och lever glatt vidare. Hemskt att naturen skall vara så eländigt anpassningsbar och kapabel att krossa alarmisternas färskaste undergångshot. Pin kiv är tydligen en stark drivkraft. När alarmismpredikaren sjunger ”havsförsurningen dödar oss” då byter koralldjuren bara medhjälpare och löser därmed elegant ett problem som bara var en alarmistkonstruktion. Alarmismen kämpar vidare i motvind, motbacke och menföre. Argumenten vrids ur deras händer allt snabbare! Tungt!

 40. Ingemar Nordin

  Thomas p #36,

  ”Tycker du inte det här är lite för allvarliga frågor för att enbart gå på skadeglädje?”

  Jo, egentligen är det ju det. Du har så rätt. Men, vet du, ibland kan man bara skaka på huvudet och skratta åt all galenskap.

 41. Guy

  Slabadang #35

  Tack för den länken. Jag stötte hakan då den föll i bordet. Uppvaknandet kommer att bli mycket svårt, om det alls är möjligt.

 42. Stickan #37,

  Kul att du tittade in i alla fall även om jag fick kritik. Men har du inte förbisett att vad jag gör i mitt blogginlägg idag är en beskrivning och tillämpning av de metoder för utvärdering av uppvärmningspausen som IPCC kommer med i sin senaste rapport.

  Det IPCC rapporterar i detta sammanhang måste väl ändå kunna sägas bestå av etablerad klimatvetenskap. Det är mer än trettio klimatforskare som står som ”lead authors” som har tagit ansvar för dessa avsnitt i IPCCs rapport.

 43. ThomasJ

  Från-i-utanför-inom allt bedrägligt från klimathotsfronten, torde nedan analys av Rahmstorfs RC-inlägg vara av vissas intressen:

  http://bobtisdale.wordpress.com/2013/11/12/comments-on-stefan-rahmstorfs-post-at-realclimate-what-ocean-heating-reveals-about-global-warming/

  Mvh/TJ

 44. ThomasJ

  Detta är ju bara så nedranns ’kul’:

  ”Din kommentar inväntar granskning” för:

  ThomasJ
  2013/11/15 kl. 22:34, som återkommer här:

  Från-i-utanför-inom allt bedrägligt från klimathotsfronten, torde nedan analys av Rahmstorfs RC-inlägg vara av vissas intressen:

  http://bobtisdale.wordpress.com/2013/11/12/comments-on-stefan-rahmstorfs-post-at-realclimate-what-ocean-heating-reveals-about-global-warming/

  Mvh/TJ

  //TJ

 45. LBt

  Stickan #37,
  hur rätt du har. Rensar vi bort allt på den här bloggen som på ett eller annat sätt lutar sig mot den tänkta uppvärmningspausen vars signifikanta värde ännu är noll, vilket naturligtvis bloggens företrädare är väl införstådda med, försvinner hälften eller mer av inläggen och kommentarerna. Och resten av det hela är också i huvudsak en upprepning av gammal skåpmat.

  Det är i grunden märkligt att dessa namn lånar sig till detta.

 46. Lbt #45,

  Tack för vänligheten!

  Jag håller inte med om att uppvärmningspausen inte är signifikant. Det som gör den betydelsefull är att klimatmodellerna stämmer dåligt med den. Endast sällan av många simuleringar visar klimatmodellerna sådana uppvärmningspauser enligt framstående klimatforskare och IPCC-rapporten. Jämför följande figur:
  http://wp.me/acV9V-8eR

  Detta diagram kommer från ett blogginlägg av Ed Hawkins,Department of Meteorology, University of Reading:
  http://www.climate-lab-book.ac.uk/2013/updated-comparison-of-simulations-and-observations/

  Det vänstra diagrammet är särskilt intressant på grund av den senaste diskussionen om att uppvärmningspausen i HadCRUT4 kanske beror på luckor i data. Se diskussionen av artikeln av Kevin Cowtan och Robert Wray här:
  http://judithcurry.com/2013/11/13/uncertainty-in-sst-measurements-and-data-sets/

  Det är samma artikel som Stefan Rahmstorf diskuterat på RealClimate, se mitt blogginlägg ovan.

  Men detta påverkar inte alls det vänstra diagrammet vilket beror på det som står i rubriken om ”Masked CMIP5”. CMIP5 betecknar här resultaten av simuleringar med avancerade klimatmodeller för IPCCs senaste rapport. ”Masked” står för att Ed Hawkins har uteslutit de regioner från modellresultaten som inte omfattas av observationer i HadCRUT4.

  Så det vänstra diagrammet visar alltså att klimatmodellerna stämmer dåligt med HadCRUT4 oberoende av kritiken mot HadCRUT4 i Cowtans och Wrays artikel. Det högra diagrammet visar att klimatmodellerna stämmer dåligt också med GISS.

 47. Anders L.

  Risken med att tala mycket om en ”uppvärmningspaus” är många människor tror att det kanske verkligen finns en sådan.
  Detta är naturligtvis helt felaktigt. Uppvärmningen av jorden pågår oavbrutet, som den med matematisk obeveklighet måste göra när en planets atmosfär får starkt ökad halt av växthusgaser. Med det resonemang som klimatskeptikerna så gärna för så rådde det en likadan ”uppvärmningspaus” under perioden 1960-1980, och den betydde lika lite som den nuvarande. För varje kurva som inte är helt jämn uppvisar ju med nödvändighet avtagande och ökande faser. Det behöver man inte vara någon Einstein för att inse – kanske att till och med klimatskeptiker skulle kunna göra det.
  Genom att helt enkelt titta med ögonen på de kurvor så som förtjänstfullt visas ovan så ser man att uppvärmningstrenden har varit densamma under åtskilliga årtionden. Det är – som vanligt – oerhört svårt att begripa vad det egentligen är som klimatskeptikerna vill uppnå med sin oavbrutna och ovetenskapliga propaganda.

  Inlägget modererat

 48. Christopher E

  #47 Anders L

  Du missar poängen. Ja, det blir varmare med mer växthusgaser. Men det är helt tydligt att det är mindre varmt än vad projektionerna hävdat, och att därför med största sannolikhet den gissat höga klimatkänsligheten är felaktig. ”Hotet” är därför betydligt mindre också, och därmed brådskan.

  Och givetvis utelämnar du likt de flesta med alarmistisk läggning att temperaturen inte bara stigit sedan fossila bränslen kom igång, utan även under flera hundra år före det

 49. Thomas P

  Christopher E #48 1998 låg istället temperaturen i översta kanten av vad modellerna förutsåg så då talade man istället om att dessa underskattade uppvärmningen. Det är så det blir med stokastiska system, ibland ligger de över medel, ibland under, och det är väldigt svårt att förrän långt senare säkert säga om det var något trendbrott.

  ”Och givetvis utelämnar du likt de flesta med alarmistisk läggning att temperaturen inte bara stigit sedan fossila bränslen kom igång, utan även under flera hundra år före det”

  Som du torde vara medveten om ger olika proxyrekonstruktioner lite olika resultat där…

 50. LBt

  Pehr #46,
  märkligt resonemang du för, skulle datormodellerna visa att pausen bär på information av betydelse avseende klimatutvecklingen? Det första som rimligtvis då måste vara uppfyllt är väl att modellerna med säkerhet bär på avsevärda sanningar och det vill du alltså bekräfta?

  Bortsett från detta är det uppenbart att mätserien från 98 är alldeles för kort för att inte kunna vara blott en ”naturlig” störning, eller helt enkelt ett resultat av brister i hur data samlas in. Det finns fler möjligheter, man kan tex notera att ”pausen” utvecklas samtidigt som isbortfallet i Arktis accelererar eller för den delen när tillväxten i Kina blir extrem. Detta innebär inte att dessa händelser kan tillskrivas något av betydelse.

  Att framställa dessa 15 år av avvikelse som bärare av något man kan dra bestämda slutsatser ur är nonsens vilket du rimligtvis vet. Ta till dig Judith Currys sammanfattning från kongressutfrågningen.

  Detta innebär inte att ”pausen” är ointressant, tvärtom den bör följas och förklaras.

 51. Börje S.

  #47 Anders L.

  ”oerhört svårt att begripa vad det egentligen är som klimatskeptikerna vill uppnå”

  Vad vi vill uppnå? Till exempel att vi i stället för att lägga 2.500.000.000 kr i år på meningslösa FN-åtgärder som syftar till att göra vår värld till en kallare plats att leva på, så tycker vi kanske att det är bättre att lägga en sådan förmögenhet på exempelvis 3500 läkartjänster.

  FN har just dribblat bort milliarder på projektet ”bekämpa fattigdomen” varav 2,6 milliarder svenska kronor. Pengarna är slut och ingen vet var de tog vägen och ingen fattig som blivit mindre fattig har redovisats.

  Vem är det som är klimatskeptiker? Du har i ditt inlägg uteslutit att det finns naturliga variationer nuförtiden.

  Och är du en hardcorealarmist så utesluter du också att det överhuvudtaget funnits tider då jordatmosfären varit varmare än nu och kör med hockeystickManns fula statistikfusk in i det sista.

  I den medvetet uppiskade klimathysterins spår finns en uppsjö av stolleprojekt som ingen vid sina sinnens full bruk skulle ens skänka en tanke. Att klimathysteriker är så långt ifrån sina sinnens fulla bruk som det går att komma bevisas av denna förkortade åtgärdslista:

  • Klimathysterikerna tänker sänka jordens medeltemperatur (bara det visar på stollegraden) genom att uppföra fler 200 meters vindkraftverk än det finns träd i skogen,
  • använda etanol som drivmedel, trots att produktion av densamma hotar miljön t ex http://www.huffingtonpost.com/2013/11/12/ethanol-investigation_n_4258796.html
  • minska fossila bränslens energiinnehåll med 40% genom koldioxidavskiljning
  http://andaslugnt.blogspot.se/2010/12/koldioxidavskiljning-kan-bli-promille.html
  • Förgifta haven med millioner ton järnsalter för att stimulera CO2ätande organismer
  • genom emissioner av svavelsulfider i atmosfären blockera solstrålning
  • att skicka upp milliarder plastspeglar i en krets kring jorden är ett annat sätt som tas på fullaste allvar av klimathysteriker också det i avsikt att blocket solens strålar.
  http://andaslugnt.blogspot.se/2011/03/speglar-i-rymden.html

  Smaka på den: Blockera solens strålning!

  Det räcker inte med den hysteriska rädslan för spårgasen koldioxid, vars andel i atmosfären är 0,04%. Koldioxiden som är en av källorna till det liv vi har runt om oss betraktas av klimathysteriker som en förorening. Klimathysterikerna vill dessutom blockera källan till allt liv på planeten, solens livgivande strålning!

  För att åstadkomma allt detta ska varje människa i västerlandet tömma sina plånböcker i FN:s svarta hål till kassaskåp. Politikerna i vår riksdag har entusiastiskt tagit på sig denna uppgift.

  Klmathysterin är det största bedrägeriet som genomförts i mänsklighetens historia.

  Klimathysteriker (som du?) måste manövreras bort från allt politiskt inflytande annars går det åt fanders med både miljö och välfärd.

  kommentaren modererad

 52. Christopher E

  #49 Thomas P

  Avvikelsen från modellerna detta årtusende är ett betydligt större problem än en enstaka El Nino 1998, och det tror jag du vet egentligen. Men visst hade alarmisterna julafton 1998, det ska inte förnekas, men glädjen blev ju kortvarig.

  LIA är helt etablerad som en global köldperiod. Det finns inga seriösa rekonstruktioner som inte visar att det blivit varmare sedan 1600-talet. Jo, det var visst några typer som gömde data som inte passade i en mapp kallad censurerat, men deras rekonstruktion finns det väl ingen som refererar till utan att rodna längre? 😉

 53. Anders L #47,

  Nu är det ju IPCC som i sin rapport nämner det engelska ordet för uppvärmningspaus, dvs. hiatus, som betyder uppehåll eller paus, mer än femtio gånger.

  Därför tycker jag att det är helt i sin ordning ur vetenskaplig synpunkt att diskutera uppvärmningspausen, speciellt som jag i mitt blogginlägg här återger och tillämpar IPCCs eget resonemang om densamma.

  Jag är intresserad av klimatvetenskapen så därför vill jag också gå igenom och granska vad IPCC säger i sin vetenskapliga rapport. Självklart kan man som du ha invändningar och kritik av vad som står i IPCCs vetenskapliga rapport och du är i din fulla rätt ge uttryck för dessa.

 54. Lbt #50,

  Jag har i samband med detta blogginlägg och i min kommentar till dig inte sagt något som substantiellt avviker från vad som står i IPCCs nya vetenskapliga rapport.

  Varför skulle förresten IPCC nämna ordet uppvärmnignspaus mer än femtio gånger i rapporten om denna inte skulle anses betydelsefull. I själva verket framhåller IPCC uppvärmningspausens betydelse i samband med utvärderingen av klimatmodellerna.

  Vi har olika uppfattningar om saken men min uppfattning i de saker som vi speciellt har diskuterat här överensstämmer med IPCCs rapport. Men som jag skrev till Anders L så är du naturligtvis i din fulla rätt att ha invändningar och kritik mot vad IPCC skriver i sin vetenskapliga rapport och jag har naturligtvis rätt till mn uppfattning.

  Judith Currys uppfattning överensstämmer för övrigt nog mer med min än med din.

 55. lennart bengtsson

  Pehr

  Hans von Storch och medförfattare har faktiskt beräknat att det aktuella ”pausen” har en sannolikhet på 2 % att vara en slumpprocess. Som jämförelse kan man notera att IPCC tidigare ansåg att 5% var tillräckligt ( med användning av en analog modell) för att acceptera en antropogen uppvärmning. Jag medger att dessa värden är modellberoende 8 då detta är den enda kända metoden att bedöma om en process är slumpartad eller inte med det är absolut väsentligt att klimatforskarna ( om det nu finns några sådan kvar i vår superpolitiska värld) tar itu med att begripa detta bättre.
  LennartB

  LennartB

 56. Lennart #55,

  Jag antar att du menar den här artikeln av Hans von Storch och medförfattare:
  http://www.academia.edu/4210419/Can_climate_models_explain_the_recent_stagnation_in_global_warming

 57. LBt

  Pehr B #54,
  du väljer att inte kommentera din syn på datormodellernas trovärdighet och som jag avslutningsvis påpekade är ”pausen” inte ointressant, tvärtom bör den följas och förklaras. IPCC tycker säkert samma sak och du får gärna konkretisera och förklara vad jag gett uttryck för som strider mot vad IPCC säger. Men visst har du rätt till din uppfattning liksom jag till min.

  Vad Judith Curry beträffar träffande hon enligt mig osannolikt rätt i sin sammanfattning vid kongressutfrågningen och det är något jag tycker du borde ta till dig och tydligt ge uttryck för.

 58. Lbt #57,

  Jag har utvecklat min syn på klimatmodellerna i flera blogginlägg, de är lätta att hitta genom att klicka på mitt namn i blogginlägget ovan.

  Jag skrev också ett blogginlägg om Judith Currys vittnesmål, har du glömt det:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/03/intressanta-vittnesforhor-infor-usas-kongress-med-bl-a-judith-curry/

  Du hade en kommentar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/03/intressanta-vittnesforhor-infor-usas-kongress-med-bl-a-judith-curry/#comment-332778

  Där skrev du att det var ett ”utmärkt inlägg”. Jag har inte ändrat de uppfattningar jag gav uttryck för i detta blogginlägg.

 59. LBt

  Pehr B #58,
  du får gärna ge mig en referens till ett inlägg där du ger datormodellerna ditt erkännande, jag kan ha missat det och vill i så fall gärna korrigera mig. Du får också gärna ansluta dig till den uppfattning jag återkommande upprepat nämligen att kunskapsläget är högst osäkert, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas, vilket motiverar återhållsamhet, naturligtvis blott inom ramen för vad utveckling och tillväxt tål. Jag vill minnas att just detta har du svårt att erkänna dig till. Men visst finns det inlägg som jag uppskattat, just det du refererar till ovan var ett sådant.

  Vad ”plattformen” beträffar är det ju ingen hemlighet för någon i vilken utsträckning SI här använder den som bärande argument mot möjliga problem med fossil förbränning och detta trots, vilket ni mycket väl vet, att ”plattformen” lika lite som ”låg klimatkänslighet” har bärkraft för någonting mer än att skjuta problemen något/några århundraden framåt.

 60. Håkan Sjögren

  Anders L # 47 : Du skriver att ”Uppvärmningen av jorden pågår oavbrutet, som den med matematisk obeveklighet måste göra när en planets atmosfär får starkt ökad halt av växthusgaser”. Nu är det så att uppvärmning oftast betyder att temperaturen ökar. Det har den inte gjort under 17 års kraftiga utsläpp av ”klimatgasen” koldioxid. Begreppet ”växthusgas” är totalt missvisande. För att göra skäl för namnet växthusgas måste gasen i fråga kunna påverka temperaturen, vilket vattenånga ,koldioxid,metan och lustgas inte kan enligt studier av diverse planeter och månar i solsystemet. Det finns inga hållbara bevis för att exempelvis koldioxid har växthusgasegenskasper utan det är en ren gissning från förförra seklet. Mvh, Håkan.

 61. Håkan Sjögren

  LBt # 57 : Alla klimatmodeller bygger på att det skulle finnas ”växthusgaser och sådana finns inte. Undra på att modellerna ger felaktiga resultat GIGO! Om man mer tar fasta på vad modellerna säger än på mätningar är man ute på en vinglig cykeltur. Mvh, Håkan.

 62. Thomas P

  När jag läser Håkans alla inlägg tänker jag på Princess Bride. Det är inte en speciellt bra replik, men han säger den väldigt många gånger 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=i3W5GDkgf2w

 63. Lbt #59,

  Kanske du skulle kunna uppskatta följande blogginlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/04/klimatmodellernas-brister-enligt-klimatmodellerarna-sjalva/

  Det sätt som jag uppfattar att SI använder “plattformen” som argument är väl snarare just det som även IPCC nu framhåller i diskussionen om uppvärmningspasen (men kanske inte med samma emfas som SI) nämligen att den visar på ett problem i den vetenskapliga förståelsen av klimatet. Jämför med vad författarna till artikeln som diskuteras i ovannämnda blogginlägg framhåller, nämligen att vi behöver bättre förståelse av hur klimatet fungerar för att kunna få fram klimatmodeller som kan säga något säkrare om framtidens klimat.

 64. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom # 63 : Eftersom det inte finns några bindande bevis för hypotesen att koldioxid är en så kallad ”växthusgas” borde det vara enkelt att hamna på rätt köl genom att bortse från den gasens inverkan i alla modellerna. Det finns dessutom skäl för påståendet att vare sig koldioxid eller de andra gaserna, som påstås vara ”växthusgaser, långt ifrån är det.Ett bevis är ju att under hundra år steg halten koldioxid i luften med 40 %, samtidigt som temperaturen ökade med 0,7 grader, utan att ens någon andel av de 0,7 graderna kunnat visas vara orsakade av koldioxiden. Det förekommer ju bara tro och gissningar. Mvh, Håkan.

 65. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom # 63 : Naturligtvis blir det problem i den vetenskapliga förståelsen av klimatet ,så länge ”klimatforskarna” är kvar i föreställningen att det finns ”klimatgaser”, typ koldioxid, som ju saknar förmåga att påverka jordens klimat och temperatur Mvh, Håkan.