Sommarrepris: Hur vanliga är platta och negativa globala temperaturtrender?

Figur

Skärmklipp1

UPPDATERING Lennart B syftar i kommentar #7 kommentar #11 på ett mycket intressant diagram som S. Schwartz har gjort.. Jag har lagt in diagrammet här ovan.
Denna sommarrepris handlar om ett aktuellt ämne som diskuterats mycket den senaste tiden. Det finns en serie skarpa blogginlägg av Lucia på The Blackboard som är myclket läsvärda. Speciellt kritiserar hon Kevin Trenberth som i ett blogginlägg på webben nyligen försökt att förminska betydelsen av den 15 år långa  uppvärmningspausen.
Han kritiseras av Lucia för att ha glömt att tala om att vi till och med haft minskande temperatur de senaste tio åren. I blogginlägget Trenberth’s missing trends kritiserar hon Trenberth bland annat för att använda uppvärmningspauserna från 1977 till 1986 och från 1987 till 1996  som exempel eftersom dessa berodde på avkylningen från vulkanutbrotten El Chichon 1982 respektive Pinatubo 1991. Det är märkligt att Trenberth har förbisett hur dessa vulkanutbrott har påverkat klimatet.
Se även diskussionen om intervjun med Hans von Storch i Der Spiegel i kommentarsfältet i Lenas blogginlägg om Modellkul i går.
Glad midsommar! Här följer nu sommarreprisen.

Hur vanliga är platta och negativa globala temperaturtrender?

Den utplaning av den globala temperaturen och till och med en negativ trend som nu kan ses i temperaturdata från våra vanligaste temperaturserier (till exempel HadCRUT, RSS, UAH, NCDC) har lett till mycket diskussion. Vi matas ständigt med argumentet att detta beror på återkommande naturliga variationer och att det därför inte säger någonting om den globala uppvärmningen. Frågan hur vanliga sådana trender är har faktiskt undersökts av en forskargrupp som detaljstuderat temperaturtrender för olika långa tidsperioder i HadCRUTs temperaturserie. Det visar sig att för väldigt korta tidsperioder är negativa temperaturtrender inte ovanliga medan en femton år lång period med en trend så låg som den senaste femtonårsperioden 1997-2011 inföll senast under 1960- och 1970-talen. Inte heller en tioårsperiod med negativ trend som vi nu ser 2002 – 2011 har tidigare infallit efter 1960- och 1970-talen.
Frågan om temperaturtrenderna diskuterades nyligen av Johan Rockström i ett ABF-förderag som Lena Krantz recenserade här på TCS. Rockström avfärdade det som dumheter att de utplanande temperaturkurvorna skulle kunna betyda någonting. Hur pass goda grunder har hans påstående att detta är så meningslöst att diskutera?
Frågan kom också upp i samband med de 16 forskarnas artikel i Wall Street Journal som SVT tog upp och i samband med debattartiklarna i GP.
Figur1
I figur 1 ser vi temperaturtrender från Wood for Trees för HadCRUT3. För tioårsperioden 2002 – 2011 är trenden negativ -0,009 °C/år. För femtonårsperioden 1997-2011 är den 0,0013 °C/år (det vanliga argumentet att denna trend är missvisande låg beroende på El Niño 1998 håller inte då denna uppvägs av de två La Niña 2000 och 2001).
I en artikel i Bulletin of the American Meteorological Society av Liebmann et al. (2010), Influence of Choice of Time Period on Global Surface Temperature Trend Estimates, redovisar man beräkningarna av alla temperaturtrender i temperaturserien HadCRUT3. Man har alltså beräknat temperaturtrender för alla möjliga tidsperioder som varierar i längd från tre år upp till hela seriens längd.
Figur 2
I figur 2 ser vi ett av diagrammen från denna artikel. Diagrammet visar hur mycket den globala temperaturen ökat under en tidsperiod vars längd framgår av y-axeln. På x-axeln finns den tidpunkt vid vilken tidsperioden slutar. Temperaturökningen har beräknats genom att man bestämt trenden i °C/år för perioden (på samma sätt som vi gjort med Wood for Trees) och multiplicerat den med periodens längd.
Den av mig inritade blå horisontella linjen visar alltså hur temperaturökningen under en tidsperiod av tio år har varierat för tidsintervall som slutar mellan 1955 och 2009. Där denna linje korsar den blå lodräta linjen avläser vi 2002 på x-axeln. Detta innebär att denna skärningspunkt anger temperaturökningen för tidsperioden 1993 – 2002. Färgen visar att temperaturökningen för denna period var 0,3 – 0,4 °C (trenden var alltså 0,03 – 0,04 °C/år) vilket är ett maximum. Därefter minskar temperaturökningen.
Där de två svarta linjerna korsar varandra kan vi på motsvarande sätt avläsa temperaturökningen för femtonårsperioden 1991 – 2005. Denna var 0,4 – 0,5 °C per 15 år (trenden var alltså 0,4/15 – 0,5/15 = 0,027 – 0,033 °C/år). Detta är också ett maximum och därefter rasar ökningen snabbt.
Vi ser i figur 2 om vi går längs den blå linjen att en tioårsperiod med negativ trend förutom nuvarande står senast att finna för perioden 1969 – 1978. Så där väldigt vanliga är alltså inte sådana perioder med negativ trend.
För femtonårsperioder skall vi gå efter den inritade svarta linjen. Tidsperioden 1997 – 2011 hade temperaturtrenden 0,0013 °C/år enligt Wood for Trees. Detta ger temperaturökningen 15*0,0013 = 0,02 °C. Den senaste femtonårsperioden med en så låg temperaturökning var 1962 – 1976.
Man måste alltså gå mer än trettio år tillbaka i tiden för att finna motsvarigheten till de tioårs- och femtonårstrender som vi haft 2002 – 2011 och 1997 – 2011. Detta var under perioden 1940 – 1980 då temperaturen hade en sjunkande tendens.

Slutsats

De trender i temperaturen vi har för den senaste tioårsperioden och den senaste femtonårsperioden har inte förekommit någon annan gång de senaste 30 – 35 åren. Dessa trender är alltså inte något som förekommer så ofta. När de förekom föregående gång så var de förknippade med en längre period på omkrng 40 år med sjunkande temperatur.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Börje S.

  För min del så föredrar jag att se på uppvärmning-avkylning i ett långt perspektiv och med 1 grad C motsvarande 2 centimeter i mitten på ett diagram c:a 4 centimeter högt.
   
  Jag anser att diagram likt det översta i din utläggning är vilseledande och konstruerat mest till tjänst för de som avser att göra sig karriärer alternativt stora pengar på det ena eller andra sättet inom det enligt min mening kriminellt överdrivna klimathotargeschäftet.
   
  Men det var inte det jag egentligen ville ha sagt så här vid midsommar. Jag ville ge uttryck för min mycket stora uppskattning för det arbete Du, Lena, Peter, Jonny, Per W och C-G lägger ner på att hålla oss klimathotsskeptiska läsare informerade om vad som händer i den grovt infekterade klimatfrågan.
   
  Stort, stort tack och må det viktiga budskap som ni arbetar för fortsätta att spridas likt ringar på vattnet.
   
  Börje Sandquist

 2. Börje S.

  En annan lite slarvig tanke: OM det nu är så att den uppvärmning som enligt hypotesen om CO2 och vattenångan borde drabba atmosfären i stället har hamnat i havet, då kan jag inte se annat än att det borde bli till gagn för mänskligheten. OM havet som helhet kommer att hysa mer värme än om vi inte eldat med fossila bränslen, då skulle väl det värmeöverskottet kunna fördröja den istid som vi förmodar måste inträffa i framtiden.
   
  Vi återför genom att använda olja, gas och kol en liten del av den koldioxid som en gång tillhörde atmosfären. När vi så småningom övergett de fossila bränslena kommer denna koldioxid i ett mkt långt tidsperspektiv att återigen hamna under jord eller som bergarter på havsbotten. Ingen skada skedd således.
   
  OM det nu är så som Trenberth så gärna vill ha det till, att det förhatliga (men för klimathotsprofitörerna så lönsamma) värmet begett sig ned till havsens oändliga djup för att så småningom välla upp när vi minst anar det, enligt min mening borde det vara det bästa som kunde hända. En del djurarter omskapar miljön så att den blir gynnsam för just dem.
   
  Tänk om VI genom att bränna olja, kol och gas säkrar vårt släktes överlevnad under längre tid än om vi inte hade grävt upp dessa energikällor? Olja, kol och gas har redan tillåtit vårt släkte att breda ut sig bra mycket mer än utan. Det är ju just det som stör våra ”miljö”fanatiker, de som ser alla (utom sig själva förstås) som ett jordens virus som gör jorden suk.
   
  Men det är bara mina slarviga tankar så här på natten, grundade på Trenberths förtvivlade försök att hitta den försvunna värmen långt ner i havsens djup, nånstans där inga förargliga ARGO-bojar kan mäta.
   
   

 3. Mikael

  OT, men mycket viktigt om havens C02 och dess påverkan på atmosfärens C02. Det är inte människan som försurar haven då dess C02 kommer någon annanstans ifrån:
   
   
  New Paper: Contrary to Alarmist Claims Oceans are a Net Source of CO2 not a sink.The paper; ”Interannual variability in sea surface temperature andfCO2 changes” is accepted and in press in Deep-Sea Research finds that the ocean is a net source of CO2 to the atmosphere, the opposite of claims by climate alarmists that the ocean removes CO2 from the atmosphere. According to the authors, ”At the [research] site, the ocean is primarily a source of CO2 to the atmosphere, except during strong upwelling events.” The paper also notes, ”Astor et al.(2005) observed the interactions between physical and biochemical parameters that lead to temporal [over time] variations in fCO2 [CO2 flux from the] sea, finding that even during periods of high production, the CO2 flux between the ocean and the atmosphere decreased but remained positive, i.e. CO2 escaped from the ocean to the atmosphere.”Paper here:
  http://reef01.marine.usf.edu/sites/default/files/project/cariaco/publications/Astor_et_al_2013.pdf
  The paper corroborates prior work by Salby (1), Humlum et al (2), Frölicher et al (3), and others demonstrating that man-made CO2 is not the driver of atmospheric CO2. This new work confirms the primary source of atmospheric CO2 is out-gassing from the oceans, which is due to decreased solubility with increased temperature.
  1. http://hockeyschtick.blogspot.ca/2013/06/climate-scientist-dr-murry-salby.html
  2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658
  3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gbc.20028/abstract

 4. Förr tyckte jag det var intressant med diagram….man fick veta saker..såg utvecklingar.Numer flackar blicken mellan skalor,perioder och enheter…som om skulle jag skilja en giftig skivling från en god matsvamp.Jag kan inte se en skala över mjölkprisets uppgång utan att tänka på faktorer som inflation,inkomsthöjning,kvalitet m.m. Nån kanske tycker att klimatinformationen har lärt mig en nyttig läxa.Själv känns det som jag tappat tron på nåt väsentligt.På västkusten skall vi få ett alldeles extremt åsk/regnväder idag, antagligen rekord och ”unprecedented”…nu har jag ju bott här ett liv så jag vet att det är nästan som det brukar.Ingen ide att ställa ned snaps och sill,man har det i händerna klar att gå in eller ut och efter 4 snapsar finns inget väder och man skrattar åt regnet.Jag hoppas våra klimatforskare får några snapsar idag och en glad midsommar till hela SI, siten som fick mig att inse att jag inte var en ensam lycklig  galning i en undergångstid 🙂

 5. Lejeune

  OT: Här är ett lovvärt initiativ från ”down under”:
  http://www.youtube.com/watch?v=EROGXm9hqEU
  http://www.youtube.com/watch?v=l4191kckdes
  http://www.youtube.com/watch?v=3jFUQjJ6V_A
   

 6. LBt

  Det känns fullt rimligt att försöka läsa in en underliggande trend som gav plattån 45-75. 
  Vi får kanske följande:
   
  1910-19450,5
  1945-1975-0,10,4
  1975-20050,61,0
  2005-2040+-01,0
  2040-20750,71,7
  2075-30050,11,8
  3005-30400,82,6
  3040-30700,22,8
  osv

 7. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Sådana interna variationer är vanligt i modellberäkningarna, ngt som jag framförde vid Arrhenius symposiet i april 1996 ( Finns dokumenterat i Ambio , 1997). Orsaken kan bero på olika faktorer som är stokastiska till sin natur. Först när globala trender blir persistenta på en tidskala av 25-30 år har man anledning att börja ifrågasätta grundläggande hypoteser. Tyvärr syndar de flest här, IPCC så väl som skribenter och kommentatorer på denna och liknande bloggar och alla de som har en hemlig agenda. Naturligtvis kan vi aldrig vara säkra på om de variationer i klimatet som vi observerar och som vi ser i modellberäkningarna har samma orsaker. Vad jag gör i sådana fall är att använda mig av Ockhams rakblad. Att Sander  och von Storch använder  ca 17 år är en följd av de ngt förenklade modeller som de använt vid fingerprintmetoden. Med modeller som ger en mer realistisk beskrivning av klimatsystemets interna variation är det min uppfattning att ca 25 år är en mer rimlig tid. Jag väntar därför till 2023 innan jag tar slutlig ställning. Om 10 år har säkert mycket nytt hänt i  klimat och energiforskningen Låt oss se vad som dyker upp. Innan dess kan det ju vara en god idé att hushålla med den fossila energin. Men de övertygade kan jag ju inte påverka.
  LennartB

 8. bom

  #6 LBt
  Kanske ett litet feltryck? Platt-tå heter väl plattfot kanske? 🙂
  Glad midsommar på Dig Herr Dysterkvist!

 9. Lennart B, det låter sunt att du väntar tills 2023 innan du säger dig vilja bli övertygad. Men problemet som många har (ffa de på ’motsatta’ sidan) är ju just övertygelsen som redan finns där. Att hypotesen skall vara så säker och belagd att de kräver ’acceptans’ av alla och tom underkastelse rörande de ibland mest stolliga ’åtgärder’ man kan komma på. 
   
  Men den övertygelsen är problematisk även på den sansade sidan eftersom det ju sedan de ~100 år som är relevanta inte alls finns någon tydlig korrelation mellan ökande CO2 halt och stigande temperatur. Så här långt är det ju bara ett (!) 23-års intervall där man i efterhand kan säga att  samvariationen existerar (slutet på förra årtusendet). 
   
  Frågan är alltså ifall det är denna perid (<25 år) som har övertygat dig och andra till att det iaf borde ligga ngt i påståendena om att CO2-halten styr klimatet såpass påtagligt!?

 10. 7 Lennart Bengtsson
  Att hushålla med den fossila energin är en jättebra idé, om det görs på individuell basis. Alla planekonomiska idéer på detta och andra områden är dock dömda att misslyckas. teorin säger detta och det stöds av alla observationer.
  Problemet idag är att med den korrumperade ideologiserade ipcc-pseudovetenskapen som täckmantel lanseras det ena bedrägeriet efter det andra som nödvändigt för att ”rädda klimatet”
  Många människor och organisationer har detta som sin födkrok och de kommer att hålla fast vid den uppfattning som försörjer dem.
   
  Du har ett ansvar för att sätta stopp för bedragarna eftersom du har bidragit till att släppa fram dem. delvis tar du detta ansvar genom dina artiklar och ditt deltagande här, men jag skulle vilja se att du gjorde mer med tanke på dina tidigare formuleringar om Stockholmsinitiativet.
   
   

 11. Lennart Bengtsson

  9
   
  Att säga att CO2 styr klimatet ger en felaktig association. Bättre att säga att det påverkar klimatet.  Det starkaste argumentet är den direkta strålningseffekten som jag tror ingen betvivlar då den bygger på etablerad fysik. Eftersom den direkta effekten hittills varit ringa kan man inte förvänta sig ett enkelt samband mellan växthuseffekt och global temperatur då detta drunknar i alla naturliga stokastiska variationer. I den artikel jag skrov på bloggen Klimazwiebel och som visats här tidigare, hade jag en bild som visat både den globala temperaturen och den totala växthuseffekten i W/m2. Man kan där se ett hyggligt linärt samband med en korrelation på omkring 0.80 vilket motsvarar en uppvärmning på ca 1.1 °C för en CO2 fördubbling. Andra empiriska värden inkluderar antaganden om aerosoler och ändrat värmeupptag i havet.  Det är dessa antaganden som ligger bakom den höga uppvärmningen hos IPCC
   
  LennartB 

 12. MrsM

   
  http://www.youtube.com/watch?v=qHgnxefYwCo 
  Kloka Joanne, 18 Sep 2011, @ kl 9:17:
  To finish off, I’m going to paraphrase, shortly, [..] Alexander Tytler and Henning Prentiss:

  ”A democracy only exists until the voters discover they can vote themselves to treasury. From that moment on the majority always votes for those who offers them most from the public purse, and the democracy collapses over the loose fiscal policy”

   
  – it’s not like we’ve seen any of that lately –

  ”Great nations rise and fall, the people go from bondage to truth, from truth to courage, from courage to liberty, and from liberty to riches, but riches lead to selfishness and selfishness leads to apathy and apathy leads to dependence, and from dependence they go back to bondage.”

  We have to stop the cycle, ladies and gentlemen, it’s time to say – No.

  http://www.youtube.com/watch?v=LKb9XQ39-zc
  Happy Summer Solstice! 😀

 13. Slabadang

  Enkel matematik!
  Världstemeraturen har stigit med 0,8 C under samma period aom CO2 stigit från 280 till 400 PPM. Skillnaden dvs ökningen är 120 PPM. för en fördubbling från 280 PMM krävs ytterligare 160 PPM för att nå 560 PM som saknas till den fördubbling av CO2 som IPCC räknat efter och som speglar ”klimatkänsligheten” för CO2.
  120 / 280= 42.8 % av fördubblingen. Tillskriver vi den mänskliga tillförseln av co2 fullt ansvar för temperaturökningen på 0,8 C så speglar det 0,8 / 0.43 en klimatkänslighet på MAX 1,86 C. Vilket samtidigt är en ren glädjekalkyl för klimathotare. Den logaritmiska kurvan för CO2 värmningseffekt är i första och totalt dominerande hand beroende av koncentrationen av CO2 och inte tiden den varit verksam i atmosfären.
  Tittar vi på CO2 s logaritmiska uppvärmningseffekt inom spannet 280- 560 så kan vi avläsa att höjningen från 280 till dagens 400 ppm motsvarar ca 70% co2s värmningseffekt. Justerar vi då klimathotarnas glädjekalkyl efter co2 s logaritmiska egenskaper så blir slutsatsen att höjningen av den globala temperaturen med 0,8 C är representaiv för 70% av fördubblingeffekten av CO2 dvs 0.8/ 0.7 = 1,15 C.
  Så är IPCC Rhode Rummukainen Bergström Trenberth mfl smartare än en femteklassare?
  Baserat på observationer förstår vi att allt tal om högre klimatkänslighet har ABSOLUT NOLL substans i observationerna för temperaturobservationerna inkluderar ALLA både ”förstärkningseffekter och ”feedbacks”.
  Så även om vi ger CO2 all uppmärksamhet och maximerar dess möjliga ansvar för de 0.8 C till 100% så blir det bara en ynklig liten fis till atmosfärsgas att beräkna efter.En klimatlkänlighet som enligt observationerna INTE KAN överstiga 1.16 C !
  Läögger vi dessutom till den obefintliga korrelationen mellan CO2 halten och temperaturen de senaste femton åren så blir IPCCs ansikstplask totalt! 
   

 14. Lennart Bengtsson

  10
   
  Jag delar Din uppfattning och gör vad som är möjligt. Det är inte få artiklar som jag skrivit och som avvisats mest med skälet att man inte har plats men egentligen att den aktuella journalisten eller handläggaren har fått för sig något annat.Ungefär som att övertyga en kommunist om kapitalismens förträfflighet eller tvärtom. Detta kan jag inte göra mycket åt annat än att låta dropparna urholka stenen. Egentligen har jag inte ändrat min uppfattning utan försöker så långt det går att företräda den vetenskapliga uppfattningen. Därvid har jag goda skäl att kritisera alla pseudopolitiska uppfattningar samt givetvis modifiera min uppfattning när de vetenskapliga resultaten  skiljer sig från teorin.
   
  lennart

 15. Lennart Bengtsson

  13
   
  Slabadang om Du tar med de övriga växthusgaserna och dess ändring och  i enkelhetens namn gör om alla till en ekvivalent CO2 effekt så är faktiskt denna så hög som 490 ppm! Det är detta mått man borde använda.
  Hälsar
   
  Lennart

 16. Peter Stilbs

  Lennart #11 – man läser så många artiklar (från andra områden än meteorologin) där man sätter likhetstecken mellan ”halt växthusgaser” och ”historisk temperatur” – dessa vetenskapare måste ha blivit totalt hjärntvättade om detta heliga samband. Undrar hur det skett … 😉 

 17. Slabadang

  Tillågg!
  Möjligen kan vi se det sedan femton år trendlösa temperaturtillståndet som en bekräftelse på att CO2 s värmningseffekt redan är ”mättad””!
   
  Glad midsommar !  och jag  rekommenderar Stockholms akvavit till er som gillar snaps! Skål!

 18. Slabadang

  Lennert B!
   
  Ska jag lägga till ”växthusgaser” så kommer jag upp till siffran 20 490 – 30 490 ppm när H2= ges sin rätta plats och betydelse som ”växthusgas” ! 🙂

 19. Claes Bäckdahl

  Hej
  Är det på grund av den pågående ”uppvärmningen” som vi riskerade att stå utan svenska jordgubbar till midsommar?
  Ar det inte på tiden att folk tar sina egna observationer på allvar och vågar lita till sitt eget förnuft.
  Vill avsluta med att instämma i Börje Sandquists hyllning till er insats för det viktiga folkbildningsarbete som bedrivs på denna blogg. Även om jag ibland tycker mig se svagheter även i argumenten på denna sida är det viktigt att frågan blir belyst från alla sidor.
  Ha en ”varm” sommar hälsar Claes B.

 20. Hasse

  Bästa Lennart #14
   
  Skicka några artiklar till Hufvudstadsbladet i Helsingfors. Jag tror att
  de börjar bli mogna för dem nu. Den finskspråkiga makteliten följer
  väldigt noga med vad som skrivs i HBL.
   
  Vänliga hälsningar
  Hasse
   

 21. Slabadang

  Lennart B och Hasse!
  Den stora ”Black box” vi inte ser och som aalla redaktioner vägrar redovisa är alla artiklar som avvisas. Det är när vi får insyn i vad som sorteras bort och vad som publiceras vi begriper hur otrloigt korrumperad våra medier är. Den som har högt förtroende för journlaister är en idiot!! De har inget som helst intresse att informera allmänheten eller granska fakta. Med handen på hjärtat så ser den stora majoriten av  journalisterna sin uppgift att vara att lura bedra och styra opinionen i den riktning de önskar. . Att styra opiniion istället för att granska argument och fakta är vad som gäller och vad som gör att de utgör den yrkeskår som har lägst förtroende hos allmänheten.
  Ni kan glädja er med att en helt ny mediegranskning kommer att sättas på plats. Det journalistiska missbruket av samhällsdebatten och deras otillbörliga partiska och manipulativa styrning av den kommer att stoppas av ALLMÄNHETEN!! Att vi får koll på vilka artiklar som avvisas med motivtion eller utan från redaktioner skall sammnaställas och jämföras med vad som publiceras. Skillnaden mellan publicerat och refuserat skall sedan upp för debatt och granskning och redaktionerna får förklara varfrö samtidigt som allmänheten lär sig hur korruptionen och åsiktsstyrningen går till och vilken volym den har. Det blir en verklig  ”media watch” i allmänhetens intresse!

 22. Lennart Bengtsson

  16
   
  Peter
   
  Detta är inte ovanligt. Inte sällan blir forskare entusiastiska över vetenskapliga resultat som de glatt för vidare. Resultaten  misstolkas inte sällan av lekmän och media som alla desperat söker enkla förklaringar. ibland är det en stor fördel att ransonera sina kontakter med allmänheten men vi försöker alla att göra det omöjliga. Jag rekommenderar min gode vän Sven Öhmans utmärkta bok ”Svindlande perspektiv” som behandlar  det allmänna problemet och faran med populärvetenskapen. När det gäller dagens klimathype så bär den norska Nobelkommitten ett ansvar – det är ju inte första gången som Fredspriset har hamnat litet fel. Barack Obama gör säkert så gott han kan men man kunde ju ha väntat för att se vad han kunde uträtta av relevans för fredspriset och inte bara vad man ville att han skulle göra  – vi får dock vara mycket tacksamma att inte Adolf Hitler kom i fråga – ngt som mycket väl kunde ha hänt då han nämligen var på förslag.
  LennartB

 23. Olaus

  Hans von Storch intervjuas skickligt i Spiegel om varför den globala uppvärmningen avstannat.
   
  http://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html

 24. Gunbo

  Claes Bäckdal #19,
   
  ”Ar det inte på tiden att folk tar sina egna observationer på allvar och vågar lita till sitt eget förnuft.”
   
  Det är precis vad jag gör! Jag noterar varje år vilken tid mina jordgubbar här i Mellansverige mognar och den 18 juni i år plockade jag de första. De flesta åren under 2000-talet, utom 2010, har vi haft jordgubbar till midsommar. Så åtminstone här har klimatet blivit varmare. 😉

 25. Björn

  Enligt slutsatsen så är vi på väg mot lägre temperaturer. Vad kan annat än solen orsaka detta? Att hitta motsvarigheter i solfläcksstatistiken tidigare beträffande sving i antalet fläckar från dag till dag, finns inte. Detta är något nytt i solens beteende. Detta är fysiska orsaker av hög dignitet jämfört med lite tillförd CO2 till växtlighetens fromma.

 26. MrsM

  22 Ingen existerar i ett vakuum, och mycket är situationsbetingat. Men förtroende återupprättas när någon helt enkelt med ”refreshing style & grace” bemöter ”den ignoranta allmänheten” med litet tillit och medmänsklighet. Alla blöder, sägs det.

 27. Slabadang

  ”På den andra bloggen”
   
  Min son satte datorn framför mig när jag höll på att borsta färskpotatisen (små små djävlar .. men flrhoppnongsvis goda) Han hade UIs artikel av Lars karlsson om salbys sista föredrag på skärmen och blöt om händerna som jag var scrollade han ner i takt med att jag läste Lars Ks analys!!!
   
  He he he he he ! Ja va ska man säga?? Jag hoppas verkligen inte Lars Karlsson är represntativ för svenska prfessorers analysförmåga för då är vi och vetenskapen ruskigt illa ute. Första invändningen L K har är salbys val av satellit bild över distributionen av CO2 i amosfären. De bilder som skall ”motbevisa” Salby från Schnesinger et al är tvärtom en bekräftelse på vad salby havävdar där L Ks val förstärker salbys observation med att påvisa att oavsett årstod så är CO2 koncentrationen störst där det är varmast och inte där det ligger industrier.
  Resten tar vi i morgon!! UI är en helt pucko och oseriös sida!! Endast til för militanta klimatfanatiker! Snacka om förvillare.
  En stackars ”Gustav” tackar för LK s”klargörande!! He he he en grabb som tydligen uppskattar att nån sätter fart på karusellen så klimatyrseln blir fullständig!

 28. MrsM

  25 Björn, är det bara du och jag som gillar solen och vill ta med den i beräkningen? Förr fanns fler..:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZCgoZ6wIvsQ
  😀

 29. Lejeune

  Man kan med visst fog påstå att ”anden är ute ur flaskan” och den är i det närmaste omöjlig att få in igen. I en artikel från The Economist ifrågasätts hela hypen runt AGW.
  http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2013/06/climate-change?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Fa_cooling_consensus 

 30. Slabadang, Murry Salby är en mycket erfaren forskare och klimatprofessor och en mycket kunnig atmosfärfysiker. Han har publicerat följande läroböcker, varav jag har läst den avancerade läroboken på doktorandnivå från 1996, vilken inger stor respekt:

  Physics of the Atmosphere and Climate, 2012

  Fundamentals of Atmospheric Physics, Volume 61, 1996

   

  Den graf över koldioxidhaltens fördelning som Murry Salby använder i sitt föredrag har publicerats i en peer-reviewad vetenskaplig artikel. Figurtexten till grafen säger inte någonting om att grafen skulle ge en fundamentalt felaktig bild av denna fördelning. Ett stycke inne i texten varnar för signifikanta fel men detta betyder inte att grafen som helhet är fundamentalt felaktig. Om så vore fallet så skulle peer reviewers kräva att detta skulle framgå av figurtexten om de ens skulle acceptera att den publicerades.

 31. Sören G

  Jag tycker att det är självklart att det är solen som styr klimatet. Vi har ju haft omväxlande varmare och kallare perioder om flera hundra år vardera. Så långa perioder kan väl inte olika cykler i atmosfär och hav ensamt svara för. Koldioxidhalten i atmosfären följer även temperaturen, inte tvärtom. Den nuvarande ökningen av CO2 kan till stor del bero på att klimatet blev 0,8 C varmare under 1900-talet. Tidigare CO2-nivåer är förmodligen grovt underskattade.

 32. Christopher E

  Gunbo #24
   
  OK för att du lade till en blinkande smiley, men ändå… Några dagar hit och på jordgubbar lika med ”varmare klimat”… vad ska vi då tro om:
   
  1. Bättre och tåligare sorter.
   
  2. Mindre torrt väder alt. mindre sport på TV/bössan rostig så att Gunbo orkat vattna mer.
   
  3. Skillnad i mängden tillförd gödsel och/eller dess kvalitet.
   
  4. Variation i stress på plantorna från diverse skadeorganismer.
   
  5. Oförändrad temperatur men annorlunda mängd soltimmar.
   
  6. Förändrade ljusförhållanden på växtplatsen beroende förändringar av vegetation och byggnader.
   
  7. Minskade luftföroreningar generellt på grund av bättre miljö och färre utsläpp som plantorna att må bättre.
   
  8. Förändringar i pollinerande insektspopulationer (gäller i och för sig mer mängden skörd än tidpunkten).
   
  9. Bortåt 10 ppm högre halt atmosfäriskt CO2 generellt på växtplatsen (global nivå) plus eventuella lokala förhöjda halter under mätperioden (Gunbo talar mer med plantorna som pensionär?)
   
  10. Misstag i att inte ha observerat att politiskt bestämd midsommar (fredagar) kan skilja upp till 3 dagar från astronomisk riktig midsommar (sommarsolståndet).
   
  11. Och sist men inte minst, blunda lite för för att några enstaka år med varmare (om det nu är värmen det beror på) vår/försommarväder inte är klimatförändring hur gärna man än vill tro det. Det är väder.
   
  En liten jordgubbsbetraktelse av Christopher som har tid med detta idag eftersom jag inte firar midsommar idag. Midsommarafton var igår kväll och det kan inget ändra på.

 33. Gunbo

  Christopher #32,
   
  Tack för en underbar jordgubbsbetraktelse! Jag fick mig ett gott skratt, speciellt åt ”bössan rostig så att Gunbo orkat vattna mer” och ”(Gunbo talar mer med plantorna som pensionär?)”. Det sista kan stämma ganska bra eftersom jag numera måste stå på knäna när jag rensar, vilket gör att mitt flås hamnar direkt på plantorna. 🙂
   
  Min lilla ”rapport” var också skriven med glimten i ögat. Självklart finns det många olika faktorer som påverkar jordgubbarnas mognadtid.
   
  Trevlig fortsättning på midsommaren!

 34. Christopher E

  Gunbo,
   
  Trevlig midsommardagskväll på dig också och du tog det på rätt sätt 🙂 (även om själva grundtanken att orsakssambanden sällan är enkla är seriös).
   

 35. LBt

  Sorry, så här var det tänkt-
  Det känns fullt rimligt att försöka läsa in en underliggande trend som gav plattån 45-75. Vi får kanske följande: 1910-1945    0,51945-1975   -0,1    0,41975-2005    0,6    1,02005-2040   +-0     1,02040-2075    0,7    1,72075-2105    0,1    1,82105-2140    0,8    2,62140-2170    0,2    2,8osv
  dvs 2,8 på 160 år eller 0,0175 per år och 1,75 per sekel

 36. LBt

  Äsch, strunt i det.


 37. # 15 Lennart Bengtsson

  490 ppm intressant. Och hur mycket blir det om man även tar med vattenånga?

 38. MrsM

  #32 Christopher E, överraskande/kul med fler som håller koll på tiden, ett ”pet topic” hos mig (tills. med circadiska rytmer hos människan) lätt att förlora sig i:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Analemma
  noviser:
  http://www.analemma.com/
   

 39. MrsM

  38 Sorry, cirkadiska med k, på svenska.

 40. Mikael

  By Dr. Vincent Gray
  1. Roy Spencer and Murry Salby
  The greatest difficulty facing the promoters of the theory that human emissions of carbon dioxide cause dangerous global warming is the inconvenient truth that it is impossible to measure the average temperature of the earth’s surface by any known technology. Without this information it is not possible to claim global warming.
  In order to make this claim the “Mean Global Surface Temperature Anomaly Record” (MGSTAR) was fabricated from temperature measurements made at meteorological weather stations.
  It did not matter that 
  · There is no standardized method for making these observations,
  · They are unrepresentative of the earth’s surface, and worse the further back you go.
  · Their locations are mainly close to cities,
  · Only maximum and minimum temperatures are measured,,
  · The number and location of stations changes daily
  Despite these disabilities, which would have killed the idea in the days when genuine scientists controlled the scientific journals, the public have been persuaded that this dubious procedure is a genuine guide to global temperature change. They even seem to accept that a change in it over a century of a few decimals of a degree is cause for alarm.

 41. Christopher E

  #38 MrsM
   
  Jag säger detsamma. Kul med fler med tidskoll. Analammet är en kär bekant, man skulle ha en t-shirt med detta på stan för att finna likasinnade. En artefakt på middagshimlen som illustrerar de olika tidräkningarna.
   
  Lite fler tidsnördåsikter i stil med midsommar:
   
  – Avskaffa sommartidsgalenskapen omedelbart! Den är införd av individer som inte har många susningar om hur tidräkning hänger ihop med solen och jordens rotation.
   
  – Skottdagen infaller alltid den 24:e februari, aldrig den 29:e. Det spelar ingen roll vad almanacksförlag och andra historielösa tycker om saken. Ignorera.
   
  – Midsommar inträffar vid sommarståndet, inte på någon fredag politiker bestämt. Bara att ignorera. Synd om alla som plockar blommor under kudden mm och tror att politisk midsommar är årets längsta natt. Älvor och annan skogsmagi följer förstås riktig midsommar. 😉
   
  – Ignorera fullständigt den språkliga bastarden ”tjugohundra”, som Sverige är rätt ensam om. Tvåtusen har det hetat och ska heta. Hjärntvätten från media som lyder Orwellska ”språkvårdare” har varit massiv.
   
  – Ve alla dataföretag som lobbar för att avskaffa skottsekunden, för att deras överkänsliga program tycker den är jobbig. Skottsekunden behövs för att hålla korrigerade medelsoltiden UTC inom en sekund från riktiga medelsoltiden UT1, men det begriper de inte.
   
  – Millennieskiften inträffar alltid efter 1000 år, aldrig efter 999 år. En utbredd okunnighet om detta fick världen att fira senaste millennieskiftet ett år för tidigt, den 1/1 2000 istället för 2001 som det skulle vara. Man kan tycka att något som inträffar så sällan skulle man kunna försöka göra rätt…
   
  Det var lite tidsgnäll så här på ”annandag midsommar”. För att lindra denna off-topic från klimat kör vi en gammal sommartidsgoding i repris:
   
  Arkansas Democrat-Gazette 2007
   
  You may have noticed that March of this year was particularly hot. As a matter of fact, I understand that it was the hottest March since the beginning of the last century. All of the trees were fully leafed out and legions of bugs and snakes were crawling around during a time in Arkansas when, on a normal year, we might see a snowflake or two. 
   

  This should come as no surprise to any reasonable person. As you know, Daylight Saving Time started almost a month early this year. You would think that members of Congress would have considered the warming effect that an extra hour of daylight would have on our climate. Or did they? 

   

  Perhaps this is another plot by a liberal Congress to make us believe that global warming is a real threat. Perhaps next time there should be serious studies performed before Congress passes laws with such far-reaching effects. 

   

  CONNIE M. MESKIMEN 

  Hot Springs

 42. Christopher E

  #41
   
  Jag skulle korrekturläst innan… rodnande smiley om jag visste hur man gör dem… provar :-I
   
  Sommarsolståndet och INGET annat skulle det stått under midsommar ovan… även om fruktbarhetsriter onekligen historiskt länge varit förknippade med denna högtid… host, host…
   
  🙂
   
   

 43. MrsM

  #42 😀 – Hakuna Matata! (no problem)

 44. Slabadang

  Vattenångans 20 -30 000 PPM i atmosfären!
  95% av all ”backradiation” eller växthuseffekt om vi vill ansvarar vattenångan för. CO2 svarar för 3.7% varav människan bara bodrar med en andel.. IPCC håller medvetet hela världen i mörker om dessa förhållande och det är minst sagt beklämmande att upptäcka det systematiska mörkandet och uteslutandet av vattenångans roll och storhet i IPCCs publikationer.
  Skiftar andelen H20 i amosfären med bara motsvarande 2% från 20 000 till 20 400 ppm så dränker den variationen hela de 400 PPM Co2 uppmäts till. Vi saknar mätmetoder som innehar den noggrannheten som krävs för att uppmäta skillnaden över tid. Co2 och H20 överlappar dessutom varandras absorberingsområde. Hypen om Metanets klimateffekter är ännu värre och helt bortom ALLT sunt förnuft och bortom ALL fysik när man utropar kossan till ”klimatbov”. Vilka manipulativa lögnhalsar!! 
  Det är så här det ser ut var man än går in och granskar IPCC slutsatser och deras förb… ett två tre … fejkade ”sannolikheter” har absolut NOLL vetenskapligt värde i sin avsaknad av både matematik observationer  och fysik. Hysteriskt partiskt korruåpta sannolikheter medvetet konstruerade efter ett förbestämt facit. 
  Det är jobbigt att vara hundraprocentigt säker på att vi har en totalt korrupt överstatlighet och att våra politiker gått damman och legitimerat den största lögnen någonsin presenterad och jag förstår vad som ligger bakom hela hotet vilket inte har ett skit med klimatet att göra utan endast att hitta argument för finansieringen av den världsregering de framträdande federalistiska globalisterna har som målsättning. Hela upplägget är bara konstruerat för att hitta den finansiering och stjäla åt sig den beskattningSrätt de suktar efter och vet att endast en sjuhelvetes gigantisk lögn kan åstadkomma det förtrycket och vanmakten bland medborgare och skattebetalare världen över.
  FN och EU är inte bara odemokratiska de är direkt antidemokratiska korrupta och kapade av särintressen och lobbyister. Må fan ta våra både plitiker och byråkrater som medvetet jobbar för denna utveckling. Ett djupt förakt är vad de endast förtjänar och tydligt blir att vi har grundlagar som inte är värda ens ett skitigt dasspapper.
  Allt fler myndigheter är kapade av särintressen och vår möjlighety att stäölla myndighet och tjänstemän till svars är ett rent skämt och medvetet inskrivet i våra grundlagar att så skall vara. De maktlösa medborgarna är manifesterade i grundlagen med rätt till vissa förmåner men med en extremt begränsad möjlighet till rättigheter insyn ansvarsutkrävande och påverkan.
  Vi har en grundlag som är rena drömmen för parti och byråkrateliten.All makt utan ansvar!”!

 45. Gunbo

  Mikael citerar i #40 ur Vincent Grays artikel på WUWT. Bland kommentarerna finns denna av Ferdinand Engelbeen som är långt ifrån någon ”alarmist”:
   
   
  1.        Ferdinand Engelbeen says:
   
  June 22, 2013 at 8:36 am
  While I respect much of what Prof. Salby says, he is quite wrong about the origin of the increase of CO2 in the atmosphere.
  Since plant material prefers C12 this means that the additional CO2 comes from plant material.
  That is right, but there are two main differences between fossil and recent plant materials: the fossil plant materials are completely depleted of 14C, as much too old, and how much recent plant material is burned or formed can be calculated from the oxygen use and fossil fuel use.
  The 14C level declined in lockstep with fossil fuel use, so that since about 1870 the tables for carbon dating needed to be corrected. Until 1950, when the atomic bomb tests disturbed the 14C record completely.
  The oxygen use shows a small deficit, if one calculates its use from fossil fuel burning efficiency. Thus the whole biosphere (land and seaplants, animals, insects and microbes) is a net sink for CO2 of currently some 1 GtC/year. Not a source. Thus the current increase of CO2 is NOT from recent plant material.
  About the ice core CO2, sorry, but let the late Jaworowski rest in peace, together with his ideas about ice cores. Ice core CO2 measurements are reliable, as long as the necessary measures are taken, which was not always the case in Jaworowski’s time. But since then the technique did get better, but Jaworowski’s ideas didn’t change. Even if much of his objections were answered by Etheridge e.a., already in 1996, with three drillings at Law Dome, two of them with a resolution of less than a decade and an overlap of ~20 years with direct measurements at the South Pole.
  So on the point of the origin of the extra CO2, Prof. Salby is completely wrong. About the influence of CO2 on temperature, we do agree to a large extent…
   

 46. Pingback

  […] på Salbys föredrag i Hamburg håller nämligen för granskningen. Den ena, om en publicerad karta har jag tagit upp i kommenter #30 i förra veckans blogginlägg. I den andra angreppspunkten hävdar professorn att Murry Salbys kritik av klimatmodellerna är […]