Funderingar i midsommartid

Att resa runt i Sverige i juni är på sätt och vis en egendomlig upplevelse. Det finns en sådan växtkraft i naturen att det är svårt att föreställa sig att jorden inte skulle kunna föda hur mycket liv som helst. Ändå vet vi ju att det just nu är vinter på södra halvklotet – förra året hade de tydligen snö i Buenos Aires vid ungefär den här tiden, för första gången på åtminstone 80 år. Dessutom har torrperioden inletts i delar av Afrika vilket påminner mig om att torka trots allt är ett mindre bekymmer än kyla. Hur mycket djur som kan leva i en vildmark bestäms av den begränsande perioden – i Afrika torrtiden, här hos oss vintern. När man jämför djurtätheten så inser man att vintern är mycket mer begränsande än torkan. Detsamma gäller uppenbarligen också för oss – det är i den varma delen av världen som det finns mest människor.
Själv har jag varit på resa till Skåne och Danmark den senaste veckan vilket bland annat innebär att jag missat både svensk midsommar och dansk S:t Hansaften – varken midsommarstång eller brasa. Det har också inneburit att jag missat det mesta av vad som hänt i världen denna vecka. (Då är det naturligtvis en fördel att klimatet inte hinner ändra sig så mycket på en vecka.) Det enda som ständigt tycks pågå verkar vara samtal om klimatpolitiken och de är ju aldrig särskilt roliga.
Något som definitivt retar mig är dels talet om att de rika länderna ska betala till de fattiga – inte för att jag har något emot att det överförs pengar från rika till fattiga länder (vilket bäst sker genom att människor från fattiga länder tjänar pengar i rika och skickar så mycket de kan direkt till sina egna familjer) utan därför att pengar som betalas till regeringar bara innebär att fattiga i den rika världen skickar pengar till rika i den fattiga.
Något som däremot faktiskt är till gagn för många i den fattiga delen av världen är de låga priser på fossila bränslen som finns i många fattiga länder. Naturligtvis är det sådant som de rika länderna vill få bort.
Det jag tror på är solel för kommunikation och belysning – för att ladda mobiltelefoner och ge ljus mörka kvällar – och gas för matlagning. Att subventionera gas i fattiga länder skulle möjligen ha den nackdelen att det är alltför ”klimatsmart” – det skulle inte gå åt lika mycket ved utan skogar skulle få växa fritt.
Det jag verkligen med glädje skulle satsa pengar på i den fattiga världen är utbildning för flickor och kvinnor.
Och nu går vi som alla vet mot mörkare tider, men det dröjer ett tag innan det märks och den närmaste tiden kan vi förhoppningsvis glädja oss åt en begränsad lokal uppvärmning som jag innerligt hoppas ska bli mer än 2 grader.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Finns det egentligen någon som helst orsak att använda andra bränslen än olja och gas i framtiden? Det är energislag som är billiga att få fram, de är rena, jämfört med exempelvis kärnkraft är olja/gas tämligen ofarligt och har inget giftigt avfall som måste förvaras i evigheter långt nere i berggrunden.  Och det bästa av allt, tillgången räcker i miljontals år. Se bara Kungliga Tekniska Högskolans forskning i ämnet.

 2. MrsM

  Hej Sten, har saknat dig! Håller med om utbildning för de med ”fel kromosompar” som Hans H fick till det, kan vi inte börja med att snickra ihop en skolbänk åt Anna-Karin Hatt? Det vore underbart!

 3. Peter Stilbs

  Olav Gjelten2013/06/22 kl. 10:50
  Olav – det är en udda rysk gästforskare på KTH som för ett par år sedan kom fram till att ”fossilt” material kan skapas abiotiskt. Det är väl i sig inget nytt, men har fått stor uppmärksamhet.
  Jag tror själv på att det mesta av åtminstone råoljan är abiotisk – men problemet är ju att den då återskapas extremt långsamt jämfört med uttaget. 
  Så att det skulle räcka i miljontals år är ett totalt missförstånd. KTH borde inte dras in i detta.
  http://www.viewzone.com/abioticoilx.html

 4. Thomas P

  Olav, hur du får det till att olja/kol skulle vara renare eller ofarligare än kärnkraft är obegripligt, ens om du inte tror att AGW eller försurning av haven är något problem. Du har ständigt läckor i oljekällor/pipelines även om det bara skrivs om det när de är riktigt stora. Kolgruvor är fortfarande dödsfällor i många länder. Luftföroreningar från fossilbränsleförbränning dödar tiotusentals människor om året bara i EU och då har vi ändå hårda krav på rening. Man kan hitta lite olika siffror, men i stora drag liknar de varandra:
  http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/
   
  Sen det där med att fossilbränslen skulle räcka i miljontals år. Även om du mot förmodan skulle lyckas gräva fram tillräckligt med bränsle skulle syret i luften ta slut mycket snabbare än så.

 5. Mikael

  Sa inte Jesus att man inte skulle ge folk fisk utan lära dem fiska? Tack vare världshandeln blir fattiga länder rikare. Man ska inte ge bidrag! Se på SIDA:s värdelösa historia.

 6. Björn

  Thomas P [4]; Här håller jag med om att olja och kol inte är någonting för framtiden. Kärnkraften är naturligtvis ett säkrare kort och den kommer inte heller att se ut som den gör idag, i framtiden. Forskningen på energiområdet kanske utan att vi tänker på det, är det mest expansiva forskningsområdet som i sig både är problemlösande och arbetsskapande.
  Navelskådandet kring tron att vi kan påverka klimatet genom meningslösa åtgärder, är den verkliga forskningens motsats. Demagoger skapar ingenting, för de bara river ner och förhindrar utveckling. Att lösa problem och se möjligheter, har alltid varit drivkraften för utveckling. Demagogernas röster kommer att drunkna när människor inser utvecklingsfientligheten i klimatrörelsen. Den verkliga forskningen som mer och mer kommer att framträda med klara konturer mot den dimmiga klimatfonden, säljer sig självt, precis som bra produkter och tjänster gör.  

 7. Olav Gjelten

  Hej Peter och Tomas! Jag kan självklart inte veta om KTH:s och professor Vladimir Kucherovs teorier om oljan  kommer att vara i miljoner år är riktiga eller inte. Men att olja och gas finns i så enorma mängder att dessa energislag ensamma och med råge klarar energiförsörjningen under väldigt lång tid framåt råder knappast någon tvekan om.
  Jag räknar inte AGW-religionen med  peak oil-påhittet som annat än rent flum. Men även om vi helt bortser från Kucherovs forskning kring nybildning av olja, så är det andra forskare som säger att vi fortfarande inte ens har utvunnit en enda procent av den olja som finns lagrad under jord och vatten. För övrigt räknar jag mig inte som någon kärnkraftsmotståndare. Men jag förnekar heller inte att kärnkraften är kopplad till  ganska betydande problem, som vi  kan eleminera genom att storsatsa på olja/gas. Och Thomas, detta du skriver om försurning till följd av oljeförbrukning, det tillhörde väl miljörörelsens sagor från 1970 och 1980-talen?

 8. Thomas P

  Olaus, försurningen då var en realitet orsakad av svavel och kväveutsläpp som vi till stor del renat bort (i alla fall i väst). Det jag syftade på var dock att delar av den CO2 vi släpper ut hamnar i haven och sänker deras pH vilket kan ge problem för ett antal organismer där:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification
   
  Att du räknar klimatforskningen som ”rent flum” trots att du uppenbarligen har mycket ytliga kunskaper säger mer om dig än om AGW är jag rädd, likaså hur du väljer att tro på de mest extrema uppskattningar av mängden olja som du stött på. Ser du verkligen inga som helst med mer CO2 i atmosfären oberoende av hur hög halten blir?
   
  Vilka är de stora problemen för kärnkraften menar du, de som skulle vara av en sådan natur att de är större än de välkända problemen med fossilbränslen? Avfallet? Tja, man kan ju låtsas att fossilbränslena inte har något avfallsproblem i och med att de bara släpper ut nästan all skit i luften, men t o m då återstår kolaskan som förutom andra gifter i en del fall innehåller så mycket uran att den skulle få klassas som radioaktivt avfall om den kommit från kärnkraftsindustrin. (Det lär inte vara riktigt lönsamt, men jag tycker ändå kärnkraftsindustrin kunde skramla ihop pengar och börja utvinna uran ur askan, bara på pin kiv för att visa att det finns mer energi kvar i kolindustrins avfall än det fanns i kolet).
   
  Hade du heller inget att säga om siffrorna från Forbes, som knappast är kända som miljöflummare?

 9. Peter Stilbs

  Olav #7 – jag tror inte Kutcherov har hävdat att oljan skulle räcka i ”evighet” – det är en misstolkning som andra lagt på i efterhand. Han demonstrerade bara via ett laboratorieförsök att det var möjligt att framställa ”olja” på abiotisk väg – knappast något nytt alls.

  http://www.kth.se/itm/inst/energiteknik/personal/personal-1.49498 listar honom som ”adjungerad professor” – vilket i praktiken är en tidsbegränsad (max 6 år) titel för nominelltl ca 20% verksamhet vid högskolan. Notan för titeln betalas av ett externt företag eller organisation.

  Samma arrangemang som Markku Rummukainen (SMHI) och Johan Rockström (SEI,SRC) har haft.

  Oklart vilken firma som betalar Kutcherov. Eller om han verkligen är kvar på KTH 

 10. Thomas P
  Ocean acidification är ju ett ännu värre bedrägeri än CAGW. Precis som temperaturen varierar pH-halten i haven betydligt mer underkortare intervall än de förändringar som mäts upp över decennier. Hur menar du att havsorganismer skulle känna av denna påstådda underliggande signal om den ens existerar?
   
  Enligt den numera kanske föråldrade AGW-teorin skulle det ju bli varmare och varmare innebär mindre koldioxid i havet pga outgassing. Det kanske inte längre stämmer nu när vi påstås ha Climate Change istället där varmare kan betyda kallare.
   
  Även om nu oceanerna skulle ta upp en massa koldioxid pga att de blir kallare är det ingen katastrof. De skalbyggande organismer som skulle kunna tänkas lida av detta har genomlevt tider med mer koldioxid och både högre och lägre temperaturer.
   
  Jag skulle inte bli förvånad om de ”experiment” som påstås visa att organismer tar skada av CO2 lider av  samma typ av brister som de ”experiment” som ”påvisade” att skogsdöden berodde på mänskliga svavelutsläpp.
   
  det

 11. Börje S.

  #10 perfekt
  Dessutom: halten CO2 i atmosfären är f n 400 ppm. Människan sägs bidra med 3-4% av detta/år (tveksamt). 3% av 400 ppm = 12 ppm.
  12 ppm, 0,0012% av 0,04% i atmosfären skulle alltså bidra till att PH i haven
  (72% av jordytan, medeldjup 3700m CO2innehåll >50 ggr så stort som i atmosfären)
  sjunker så mycket att växter och djur får allvarliga problem med sin överlevnad.
  Tror jag inte mycket på.

 12. Slabadang

  Att våga svara ”Nej!” !
  Hur många har inte upplevt situationen att ni kritiskt granskat en ”story. Det börjar oftast med att vi upptäcker en eller flera mindre motsägelser i storyn eller det kan vara i kombination med ofta förekommande kombinationer av händelser med  låga sannolikheter för att de skall inträffa och dessutom drabba enstaka personer som tillika utgör den ”storyberättare” du kritiskt granskar.”
  Överdrifter tillhör en bra krydda för att en story ska bli bra och det är mer en fråga om när och i vilket sammanhang som du applicerar överdriften eller till och med lögnen  om de kan anses som ” tolererbara” eller ej. Den vanligaste lögnen är den ”vita” som är till för att skydda från vad som oftast är en vardaglig pinsamhet. Det kan vara kreativa skäl till varför man kommer för sent eller att man tycker att dottern är fin i sitt rosafägade hår! Problemet uppstår när de är systematiska och de krativ olika förklaringarna till varför nån är försenad börjar sina och upprepas och likaså sinar alla de olika färger dotterns hår kan inneha och fortfarande vara lika ”fint”!
  En vardagshantering av vita lögner vi är vana vid och samtidigt ett spel där båda parter är osäkra om teaterspelet går hem åt båda håll. Till sin karaktär blir de mer en social relationsteater där båda parter försöker hålla masken.
  Men de vita lögnerna börjar bli grå eller svarta är när du använder dem i din proffession och vi blir mer beägna att kritiskt granska dem utifrån det perspektivet. Ansvaret och förväntningarna ställer högre krav och ger djupare granskning. Att granska en personsuppgifter blir lätt till en snabb avveckling av konflikten/förtroendet då du ges relevanta begriplliga svar på det du granskar. Brister det i förklaringarna så eskalerar istället konflikten och det bristande förtroendet.
  En vanlig utmaning från den granskade är konfrontationen genom att ställa frågan på sin spets     ” Litar du/ni inte på mig ?” ett mycket kraftfullt vapen och en härskarteknik att dra, för få har mod och ärligheten nog att svara NEJ det har jag inte och det är därför jag ställer frågorna!” Utan man försöker istället lirka runt detta obehagliga faktum. Vill man ge personen en chans så berättar man istället vilka krav man ställer för att detta förtroende skall kunna uppstå eller återupprättas. Det blir det vägskäl den granskade sedan har att anpassa sig efter och Win/loose beslutet måste tas.Beslutet kan bestämma om jobbet vännen eller anna relation kommer att finnas kvar och rätt hanterat kan det vändas till att fördjupa relationen och det ömsesidiga förtroendet.
  Jag har likt ett mantra med alla de människor jag joibbat med de senaste tjugo åren hamrat in budskapet att misslyckas är lika tillåtet som att lyckas även om man alltid eftersträvar det senare.Jag lägger samtidigt till att det inte är något inslkrivet i DNA som gör en antingen till det ena eller andra utan vi växlar mellan framgång och misslyckanden. Jag beskriver hur mycket energi tid och kostnader det sociala spelet tar i en organisation och uppmanar alla att vara prestigelösa och helt autentiska om ALLT! Ingen mår mer än tillälligt bra av att spela och låtsas och även de som uppfattas som ”vinnare” i detta spel mår inte heller bra i längden. Det är att vi vill göra ett bra jobb och nå bra resultat som skall räknas.
  Det finns många exempel på destruktiva organisationskulturer och IPCC som exempel utgör det mest perversa exempel jag någonsin tittat in i. Med Al Gore som kuttersmycke för denna ”rörelse” för vilken IPCC skall stå för det vetenskapliga alibit ger en bild som skrämmer och det är inte svårt att begripa hur många ”forskare” i denna rörelse som måste må fruktansvärt dåligt. Det är huliganerna till klimathotsmytomaner som styr och det värsta är att de har stöd av makten!
  Jag kan med hundraprocentig säkerhet fastställa att detta inte kommer att sluta lyckligt för någon av de inblandade och drabbade parterna. Det kommer att sluta med ett explosivt litet helvete vars tryckvåg kommer att nå in i alla klimathotets djupaste katakomber och dess gångar hela vägen in till den innersta kommadocentralen för klimathotandet.
  Problemet är inte att klimathotet är en komplcerad konstruerad lögn utan problemet ligger i den skattefinansierde makt som skyddar den. Vi ser en omfattande korrupt cirkel av korruption och manipulation sluta sig samman och visa sina konturer. Byråkrater politiker tillsammans med NGOer ochj storfinansiella särintressen gjorde gemensam pakt i att skydda lögnen och mutade och politiserade vetenskepen till att ge dem de svar de behövde.
   
  Kliamtvetenskpen utgjrde bara en liten dold hörna inom naturvetenskapen ochj aktivistforskare som Jones briffa mann trenberth och andra i den inre cirkeln kunde utan offentlgihetens ljus dribbla ihop vilken soppa som helst genom att de själva toog makten över normer och regler för ”vetenskapen”. Nu ligger all dtat ute på nätet ich intresset för denna till bara för ett decennie sedan ynka lilla gren av vetenskapen granskas på ett sätt IPCC inte klarar av och masken till rent piss som klätts ut till ”vetenskap” får oss alla att baxna allt mer. Det är inte en siffra rätt nånstans och belysningen av klimatvetenskapen avslöjar klimathotarna med brallorna inte ens liggande nere runt anklarna utan med brallorna fortfarande kvar i garderoben. 
  Det är heller inga vita lögner de sprider utan det är trollsvarta endast till för att vilseleda parasitera och profitera på. Vi har en maktelit som lärt sig att missbruka sina förtroendeställningar i demokratin och de använder sedan missbruk av demokratin för att också skydda sig.
   
  Vetenskapens alla skatte och av politiker beroende nationella och internationella organisationer har valt sin ”kissa i byxan” strategi genom att legitimera och behjälplig till att konstruera och underhålla lögnen. De må vara varmt och skönt nu när varma miljrder rinner ner i vetenskapen, men helvete vad kallt och kladdigt det blir när allmänheten väl får klart för sig hur grundlurade de är!
   
  Förtroende är alltid i slutändan något som måste intjänas på ärliga villkor och FN EU och hela det politiska etablissemangewt har nu lyckats förskingra istället för att förtjäna detta förtroende i en omfattning vi aldrig tidigare upplevt. Det är så in i helskotta rädda för att bli avslöjade och ju mer rädda de är ju farligare blir de.
   
  Ifrån de vrakspillroro som kommer att bli kvar går det säkert att bygga upp något nytt och bättre. Men klimathotandet har bevisat att vår demokratiska trygghet är bortsopad och vi har politiker utan moral som ser sig inne ha inte bara makten utan också rätten att ta sina väljare i röven genom lögner ochj bedrägerier!! Det kommer ett relevant eftermäle var så säkra!!
  I media och publik sevoice får du betala för lögner . på nätet kan du hitta sanningen alldeles gratis!! Tack alla för era bidrag till att söka sanningen!!
   
   
   
   

 13. Undrande

  Sten,
   
  Hur har Du tänkt dig att detta skall fungera?
   
  ”Det jag tror på är solel för kommunikation och belysning – för att ladda mobiltelefoner och ge ljus mörka kvällar” ?

 14. Thomas P

  Perfekt ”Enligt den numera kanske föråldrade AGW-teorin skulle det ju bli varmare och varmare innebär mindre koldioxid i havet pga outgassing.”
  Haven tar upp CO2 vilket är exakt vad man förväntar sig eftersom koncentrationen i luften ökar så kraftigt. Temperaturen är en mycket mindre faktor i sammanhanget. Om du skall försöka tillämpa Henrys lag, lär dig hur den fungerar först!
   
  ”De skalbyggande organismer som skulle kunna tänkas lida av detta har genomlevt tider med mer koldioxid och både högre och lägre temperaturer.”
   
  Givet tid kan haven kemisk kompensera för ökad CO2-halt i luften, men nu ökar halten så snabbt att det inte hinner ske. Du bara rapar upp de vanliga slagorden från er klimatreligiösa.

 15. Slabadang

  Thomas P!
  Sitter du och ljuger nu ige ? för att travestera Gunde Svans reklemfilm-.
  ”Haven tar upp CO2 vilket är exakt vad man förväntar sig eftersom koncentrationen i luften ökar så kraftigt. Temperaturen är en mycket mindre faktor i sammanhanget.! ”
   
  Är man snäll såp jag jag rubricera påståendet som fria fantasier alternativt önsketänkande om kliamthotarnas ananlys av CO2 cykeln i havet. Ps hur skiljer du ut den ”försurning” som våra svavelutsläpp under 40-2000 tal utgjorde ifrån CO2? Skulle vara kul om du utvecklar detta med tanke på att mätdata svårligen kan påvisa en ”acidifiering” utanför osäkerhetsgränserna.
  En del sågar genar de sitter på andra försäker sätta sig på torra kvistar !

 16. Slabadang

  Thomas P!
   
  Nytt försök till Orwellskt språkbruk? Numer är det ju klimathpotarna som är i djup förnekelse över att den världstemperatur som sades ske i allt snabbare takt inte existerar alls. Du försöker förtvivlat vända på vem som är klimatreligiös och tyvärr Thomas så får ni istället uppfinna epitet som inte efter en kvart vänds emot er. Klimatreligiösheten är ju numer vetenskapligt fastställd genom förnekelsen över att samtliga profetior inom kyrkan gått åt helvete!
  Lovelock förklarade sitt obefinliga förtroende för klimathypen och det måste vara som om en av de tolv lärljungarna om inte som klimatjesus själv sade upp sig och konverterade till klimathotsateisterna?

 17. 11 börje S
  Dessutom har havsvatten mycket stor buffringskapacitet. Det har även visat sig att organismer har möjlighet att påverka den lokala pH-halten så att det passar dem. 

 18. 14
  Givet tid kan haven kemisk kompensera för ökad CO2-halt i luften, men nu ökar halten så snabbt att det inte hinner ske. .
  Ja där kom en gammal favorit i repris. pH varierar ju mer på daglig och säsongsbasis än det som påstås orsakas av människor. Hur kan detta vara ”snabbt”? Samma resonemang kommer de troende med när det gäller temperaturen, 0,7C på 100 år är oerhört snabbt medan 20C på ett dygn inte är det. Det måste till en särskilt sorts intellektuella fakulteter för att få ihop det.
   
  ”Du bara rapar upp de vanliga slagorden från er klimatreligiösa”
  Kul grepp att vända på vedertagna begrepp, eller handlar det om projicering?
   

 19. 13 Undrande
  ””Det jag tror på är solel för kommunikation och belysning – för att ladda mobiltelefoner ochge ljus mörka kvällar” ?”
  Det fungerar faktiskt under förutsättning att man bor i t ex Thailand. Min frus föräldrar hade en solpanel med batteri och styrelektronik som lånats ut gratis av ”kommunen”. Det räckte för att koka ris, ladda mobiltelefoner och titta på TV en timme eller två.
   
  När vi flyttade dit drog vi in ström och någon annan bättre behövande fick överta solpanelen.

 20. Thomas P

  Perfekt, du beskriver så väl hur en bokstavstroende klimatförnekare tänker. Ni verkligen förnekar betydelsen av klimat med resonemang av typen ”0,7C på 100 år är oerhört snabbt medan 20C på ett dygn inte är det”. Du förstår tydligen inte alls skillnaden mellan väder och klimat och att en ändring av medeltemperatur (och medel pH) kan ha betydelse även om den är mindre än de naturliga fluktuationerna. Om inte annat så upphör ju inte dessa fluktuationer bara för att människan påverkar systemet, när vår påverkan samverkar med de naturliga variationerna får man lägre pH än man fått tidigare, dvs lägre än vad organismer behövt anpassa sig till.
   

 21. Undrande

  13
  Det räckte för att koka ris, ladda mobiltelefoner och titta på TV en timme eller två.
  Och det var en uppLYSNING, !
  Lägg nu ner fantasier om intermittent elproduktion!
  All el måste framställas i samma stund/tillfälle som den efterfrågas!
   

 22. 20
   nej,
  Som jag skrev hade vi batterier.
  Hade vi själva betalat för det tror jag nog att det hade blivit dyrare medbatterierna och det andra än inkopplingen på nätet.
   
  Tyvärr ligger vi längst bort på en hårt belastad ledning så det händer att det blir strömavbrott. Nu är jag inte så beroende av el, så jag kan leva med det.om jag sätter upp ett kontor hemma kommer jag emellertid att överväga någon form av backup.
   
  Jag hoppas dock att elbolaget kommer att fixa problemet istället, men sånt kan ta tid i Thailand.

 23. Sten Kaijser
  Det finns en sådan växtkraft i naturen att det är svårt att föreställa sig att jorden inte skulle kunna föda hur mycket liv som helst.”
  Helt rätt, och denna växtkraft/ ekologiska evighetsmaskin som jag gett namnet ”jordisering” använder jag och många med mig för att få rekordväxtlighet av allt vi odlar.

 24. Sten Kaijser

  Undrande:
  Jag har vänner på en ö i finska skärgården som inte har tillgång till elnätet. De har datorer i varje hus och mobiltelefoner. De har gas för spis och kylskåp och om batterierna tar slut på kvällen kan de tända gaslampor som ger ett starkt ljus.
  En släkting till mig säljer solpaneler i Afrika i första hand för att ladda mobiltelefoner. Med det starka solljus som finns på låga latituder och med strömsnåla LED-lampor så är det inte alltför svårt eller dyrt att också få ljus på kvällen.

 25. Undrande

  Sten,
   
  Förlåt, jag missförstod ditt inlägg!
  Trodde att du pratade om energi!