Skygglappar och elefantöron

kolcykeln

Efter Erik Lundqvists och min artikel (SVT Opinion Debatt 15/3) har vi mött hårt motstånd från arga människor som anklagar oss för att vara utrustade med ”skygglappar stora som elefantöron” och att vi håller fast vid ett ”pseudoskeptiskt” ältande vad det nu betyder. Sådana kommentarer visar hur viktigt det är att få stopp på polariseringen och få igång en klimatdebatt i värdig samtalston.  Den utveckling som innebär att medieprofiler, artister, kyrkan med flera gör egna tolkningar av vart klimatet är på väg baserat på mediernas kraftigt vinklade och ovetenskapliga budskap är mycket olycklig. Vi måste våga ifrågasätta och vi måste inse att vetenskapen aldrig gått eller går framåt genom handuppräckning.

Oavsett storleken på mina öron vågar jag reflektera över de svaga punkter som jag uppfattar att koldioxidhypotesens är behäftad med och jag framhärdar i att klimatmodellerna har stora brister.

En svaghet handlar om att mängden koldioxid i atmosfären enligt mätserien på Mauna Loa stiger betydligt långsammare än vad utsläppen av koldioxid från förbränning av kol, olja och gas stipulerar. Borde man inte med den insikten förkasta modellen och omformulera vad som styr ökningen av koldioxid i atmosfären? Istället hävdar IPCC att modellen likväl stämmer och att felen kan förklaras med förekomsten av stora och okända gömställen för koldioxid, så kallade sänkor. Men dessa sänkor har man ännu inte kunnat identifiera.  Detta skriver också Ole Humlum om i ”Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors” från 2009.

Ytterligare svårigheter handlar om IPCC:s modell för havens upptag av koldioxid och hur man betraktar den kemiska jämvikten mellan atmosfären och haven. Är det inte så att varje gång en extra molekyl koldioxid upptas i atmosfären krävs att haven tar upp 50 gånger mer för att kemisk jämvikt ska kunna uppnås? Den sammantagna mängden extra koldioxid som krävs för att uppnå en fördubbling av atmosfärisk koldioxid borde därför vara enormt stor och överstiga vad som går att producera vid förbränning av alla kända resurser av kol, olja och naturgas. Vid jämvikt kommer det att vara proportionalitet mellan partialtrycket för koldioxid i luften över havet på den ena sidan och koncentrationen av koldioxid upplöst i de över vattenlagen, multiplicerat med en temperaturavhängig faktor. Vid stigande temperatur växer denna faktor relativt snabbt varför koncentrationen av koldioxid i havet minskar för att jämvikt ska upprätthållas, dvs. haven avger koldioxid till atmosfären. Dessutom antar jag att koldioxid hela tiden kommer att avlägsnas från havet genom utfällning som kalciumkarbonat, både oorganiskt och med hjälp av kalkartade organismer.  Därmed kan haven uppta ännu mer koldioxid från atmosfären. Denna process sker hela tiden och i vissa perioder av jordens geologiska historia har det byggts upp enorma mängder av karbonatbergarter. Enligt Ole Humlum skulle atmosfären kunna ses som ett kortlivat mellanlager för koldioxid, jämfört med mängden koldioxid i haven, på land och i jordens inre.

Sedan har vi frågan om skillnaden mellan den verkliga och den av IPCC stipulerade mängden koldioxid som släppts ut av människan. IPCC skrev att ökningen på drygt 100 ppm, från 280 till 380 ansågs komma direkt från mänsklig aktivitet och utsläpp av fossila bränslen. När nivån låg på 380 ppm (nu ligger den på drygt 400 ppm) utgjorde detta 26 % (100/380) av den totala mängden atmosfärisk koldioxid. Det påstås samtidigt att det går att fastslå mer exakt hur mycket koldioxid som faktiskt kommer från utsläpp från fossila bränslen och hur mycket som kommer från andra koldioxidkällor genom att utnyttja blandningsförhållandet mellan karbonisotoperna 13C och 12C. Isotopförhållandet visar att endast 5% (inte 26 %) av atmosfärens innehåll av koldioxid kommer från förbränning av fossila bränslen. Huvudparten av den antagna ökningen sedan 1850 ser i så fall ut att komma från andra källor än människans aktiviteter.

(DESSA OCH ANDRA FRÅGOR KOMMER JAG ATT TA UPP OCH SÖKA BESVARA I EN KOMMANDE BOK. FÖR NU ÄR DET ALLTSÅ MIN FÖRHOPPNING ATT VI SOM DELTAR I KLIMATDEBATTEN MED ELLER UTAN ELEFANTÖRON KAN DISKUTERA I SAK OCH I GÖRLIGASTE MÅN PÅ VETENSKAPLIG GRUND.)

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Elsa, mycket bra. Jag har ’dragit mitt strå till stacken’ med en omfattande anmälan till Granskningsnämnden som finns här,
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf

  Dagligen nås vi av alarmistiska budskap. Regeringens rådgivare Johan Rockström som ofta är gäst hos SR/SVT säger att 8 grader varmare kommer det att bli år 2100. Gunilla Svensson som är meteorologiprofessor vid Stockholms Universitet sa i Ekdal-programmet 3° – 4° om 30 år. Martin Hultman som leder en grupp forskare vid Chalmers finansierat av Vinnova och Energimyndigheten säger 8 – 10 grader i Sverige. Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Regeringens klimatråd, anser att mellan 10 och 15 grader varmare kommer Arktis att bli.

  Men är inte det vad IPCC och SMHI säger?

  Nej, de är alla charlataner. IPCC skriver i sin senaste rapport AR5 som författades år 2013 på följande sätt i sitt mest realistiska scenario TCR RCP4.5,
  – The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C , based on observed climate change and climate models [Se AR5 Box 12.2, Figure 2].
  Det innebär att vid en fördubbling av koldioxidhalten kommer jordens temperatur att öka med någonstans mellan en och två och en halv grad till år 2100.

  Kommer koldioxidhalten att fördubblas? Svaret är återigen nej. När koldioxidhalten ökar så stimuleras fotosyntesen så att mer koldioxid återvänder till mark och hav (som du så bra beskrivit). Det uppstår med tiden ett nytt jämviktsläge. IPCC har beräknat att koldioxidhalten kommer att öka till någonstans mellan 0,055 och 0,07 procent till år 2100. Låt oss anta att det kommer att öka från nuvarande 0,04 till 0,06 procent och att klimatkänsligheten är 2°, då är det bara att räkna:
  – 2 * (0,06-0,04)/0,04 = 1,0 graders höjning till år 2100.
  Nu är det visserligen logaritmiskt avtagande. Men att räkna rakt i ett sådant intervall ger ett mycket litet fel.

  Ny forskning av ett flertal grupper visar att klimatkänsligheten ligger omkring 1.2 – 1,4 grader vid fördubblad koldioxidhalt. Vi kan således förvänta oss en klimatförbättring på ca 0,7 grader till 2100 och det skall vi välkomna.

 2. Arne

  Jag blir glad av människor som på den skeptiska sidan framför sina argument sakligt ochutan skräckscenarier samt personangrepp. Det tjönar vår sak i det långsiktiga och jag rycker mig även se tecken på att folk i större utsträckning öppet vågar ifrågasätta hoten om vårt klimat. Heder åt dig, och fortsätt jobba för en mer balanserad debatt som vilar på vetenskap.

 3. Håkan

  Ska bli intressant att läsa din bok. När kommer den ut?

 4. Ulf

  Det känns på något sätt bra att du inte givit upp om mänskligheten efter vattenfalls affären. Där dessutom de som tillsatt dåvarande ledning helt slapp kritik vilket är rätt enastående men också typiskt svensk vänster journalistkår. Nåväl samtidigt är det dock tyvärr naivt att tro att denna fråga kommer att diskuteras vetenskapligt då det är en rent religiös fråga. Den har inget med vetenskapliga fakta att göra åtminstone inte i Sverige. För att förstå klimathotarna i Sverige så bör man snarare jämföra med religiösa debatter. Du kommer inte in här i en vetenskaplig debatt snarare som Salman Rushdie gjorde i sin bok. Det är synnerligen modigt och klimathotarna är än så länge inte fysiskt farliga men det tror jag snarare beror på att de känner sig säkra i dagens debattklimat. Får vi glidningar i frågan där de ifrågasätts så kan inte våldsamheter ifrån klimathotarnas svans ifrågasättas det är solklart.
  Som jag tidigare sagt så är det ifrån USA klimatbefriandet kommer att komma. All uppmärksamhet behövs till debatten där eftersom media i Sverige inte rapporterar alternativt rapporterar med enorma faktafel.
  För övrigt är inte en klimatförnekare den som tror att människan styr klimatet? Känns mest logiskt men det är ju en religiös debatt inte en logisk.
  Plötsligt en dag vaknar vi upp och så är denna religion passé och klimathotarna flyger vidare för att driva nästa destruktiva fråga. För tro inte att dessa människor tar något som helst ansvar för sina dumheter. Frågan är vem syndabocken blir den här gången?

 5. Ulf

  Angående 4

  Blev något ord fel där om eventuella våldsamheter. Jag tror dock tyvärr att om det mot förmodan blir en riktig debatt på vetenskapliga grunder och ej religiösa så kommer vi att få se liknande våld som minkfarmare och bönder upplever idag. Många unga är starkt religiöst påverkade av klimatreligionen och som religiös har du ju tolkningsföreträde framför de otrogna som naturligtvis inte är fullvärdiga människor i de religiösas värld.
  Jag tror Hultmans vansinniga kartläggning av vad han kallar klimatförnekare bara är en början på detta område.

 6. Lasse

  Tack Elsa
  Vi är många naturvetare som tycker denna fråga är för viktig för mänskligheten för att överlåta den till kultursidorna och till troende godhetsapostlar.
  Vi snöar in på olika förklaringsmodeller där CO2 inte har den avgörande betydelsen.
  Det som irriterar mig är att uppenbara parametrar utelämnas som förklaring när de ändå tydligt visas av tex SMHI. En timme mer solljus per dygn på 40 år bör vara del av den uppvärmning vi sett! Det har jag snöat in på!

 7. Ulf

  Sammanfattningsvis, om man utmanar på det här området så måste man ha klart för sig att man inte diskuterar eller utmanar vetenskapsmän man utmanar religiösa ledare.
  Dessa kommer naturligtvis inte att säga att man har rätt att inte tro att deras gud existerar. Ej heller kommer de någonsin vilja diskutera om deras gud finns eller inte. Tvärtom kommer moderna varianter av bannbullor och fatwas utfärdas. Men det är samma tänk. Hur vinner man sådana debatter? Ja det måste till ett enormt personligt mod, envishet och en personlighet som gör att folk lyssnar. Typ Jordan B Peterson etc.
  Men som sagt hjälp kommer utifrån den här religionen har inte alls samma genomslag i andra länder som i Sverige. Beroende på hur valet går i USA så kan det komma enorma förändringar även i sverige vad gäller klimatreligionen.

 8. Lars

  Just den här frågan behandlas ingående i boken “Falskt Alarm” som är tillgänglig gratis på falsktalarm.se.
  Mycket intressant, kan jag varmt rekommendera.

 9. Lasse

  #7 Ulf
  Precis så!
  Denna fråga kan inte rullas tillbaka genom debatter på kultursidorna eller med strejkande ungdomar.

 10. Jan Slycke

  Tack Elsa för ett viktigt bidrag till diskussionen. Frågan om människans bidrag till den ökande CO2-halten, idag runt 410ppm, och IPCC:s tolkning av denna fråga har nyligen diskuterats av den amerikanske fristående forskaren Edwin Berry. Han presenterar utkastet (work in progress) till sitt arbete på sin blogg:

  https://edberry.com/blog/climate-physics/agw-hypothesis/contradictions-to-ipccs-climate-change-theory/

  Hans arbete har presenterats på meteorologisk konferens i USA och kommer att publiceras. Manuskriptet är förhållandevis lättläst beskrivning av hur kolcykeln fungerar. Han menar att människans bidrag till den nuvarande CO2-halten (c:a 410ppm) bara är 18 ppm, medan naturens bidrag är 392ppm. Han refererar till en rad andra forskare (bl.a. till ”vår egen” Gösta Pettersson), som har gjort liknande tolkningar.

 11. Claes-Erik Simonsbacka

  Österbottningar vill fortsätta få köpa bensin- och dieselbilar – säger klart nej till förbud
  ”Två av tre väljare säger nej till förbud av fossildrivna bilar 2035. Många av riksdagskandidaterna stämmer in och anser att marknaden reglerar saken.”

  https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/278380

  Mvh,

 12. latoba

  Elsa Widding. Tack för en intressant genomgång. Ser fram mot din bok. Mina gamla kemikunskaper från gymnasiet i början av 1950-talet räcker tyvärr inte till för att förstå detta: ”Är det inte så att varje gång en extra molekyl koldioxid upptas i atmosfären krävs att haven tar upp 50 gånger mer för att kemisk jämvikt ska kunna uppnås? Den sammantagna mängden extra koldioxid som krävs för att uppnå en fördubbling av atmosfärisk koldioxid borde därför vara enormt stor och överstiga vad som går att producera vid förbränning av alla kända resurser av kol, olja och naturgas.” Kan någon förklara? eller ge en referens till någon artikel som förklarar?

 13. Tobias Bäckström

  Kommer du crowdfunda din bok? Kan man bidra?

 14. LarsF

  Ser fram emot boken – om den har lite annat upplägg är denna artikeln.

  T.ex då besvara vad säger IPCC-forskare, om man får kalla det så, som bemötande av påståenden från en kritiker. En sådan bok, presenterande båda sidor på ett sätt som inte varit möjligt i media så långt, i sverige då – vore ovärderlig resurs.

  Som denna artikeln är utformad är helt poänglöst som jag ser det. Påstående från en kritiker, refererande till en forskare, utan bemötande av de som ”håller i rodret” och styr hela bilden om man uttrycket det så.

  – Gör co2-molekylen si eller så – vad säger båda sidor om det????

  Hela avsaknaden av debatt idag – och ”not up for debate” som hetsarna vanligen intar som position – och bryta det låsta läget och stöta och blöta som all forskning borde handla om – helt ovärderligt som debattbok.

  Allt, precis allt, jag har träffat på har tagit klart för eller emot hetsarnas linje. Flera har försökt påskina att de verkligen är opartiska och ”forskning visar” såsom detta gänget på Skeptical Science – där allt skeptiskt betraktas som myt och något som skall avfärdas.
  https://www.skepticalscience.com/climate-models.htm

  Och mängden konspirationsteorier som förekommer är lika ointressat att gå in på motivet bakom en viss ståndpunkt. Jag tycker man hamnar fel då.

  Snyggt uppdelat i punkter som bemöts så korrekt man nu kan få båda sidor av saken. Det vore en mänsklig bedrift den som kan åstadkomma någon slags utbyte i sak – och inte pajkastning och personangrepp.

  Eftersom sidan för klimathets varit smarta nog att vända sig till politisk instans som FN och hela köret – är det omänsklig uppgift befarar jag. Politiker älskar demokrati och majoritetsbeslut för att agera – de gillar inte diskussion hit och dit – de vill fatta beslut – och färdigt. Detta lyser igenom i alla hearings i senaten usa och kanada bl.a jag sett.

  I Kanada hade man separerat sidorna – och undvek pajkastning direkt där i senaten. Här som exempel
  https://www.youtube.com/watch?v=oMmZF8gB7Gs

  Allt jag sett från usas senat har varit pajkastning mest hela tiden.

  Vettiga presentationer med två från varje läger som här är nog modellen
  https://www.youtube.com/watch?v=pVXHaSqpsVg&t=4s

  Sista halvtimmen frågestund som är bra också, men dåligt ljud tyvärr på den delen.

  Den som lyckas överbrygga till vettig debatt – den är ämne som världspresident – minst.

 15. hans h

  Elsa: Ett långt liv i industrin har lärt mig att vi ingenjörer i internationella branscher har ett stort kontaktnät. Som kan utnyttjas när vi vill ha reda på viss info. Jag tänker på NUON-affären. Här ville Vattenfall ge sig in på ett för dem nytt fält, gas. Samtidigt var ett flertal gasbaserade energiföretag i Holland till salu – som baserades på gas från Nordsjön. Vattenfall lyckades inte buda hem det man ”helst ville ha”. Varför var dessa företag till salu? Fanns det kunskaper inom företagen om förestående omvälvningar på gasmarknaden – vilken ju har ”kommunicerande kärl” med energimarknaden i stort? Hur mycket visste man då, 2006 om den gryende amerikanska utvinningen av gas (och olja) gnom fracking? Inte mycket i officiella källor. Mer än att det ansågs våldsamt dyrt att utvinna och att miljöskäl var ett stort hinder för kommande expansion. Jag menar följande: holländska ingenjörer/gasexperter hade kolleger/goda vänner i den amerikanska verksamhet som sysslade med fracking. Det innebär inte att de kunde lyfta luren och direkt få svar på företagshemligheter som produktionskostnader och investeringsplaner. Men ett allmänt svar Ja på frågan ”Tror du på frackings framtid” kunde de säkert få…. Det här besannar det gamla talesättet: ”Skomakare, förbli vid din läst”. Ja, åtminstone om du inte har gjort hemläxan med dubbel säkerhet visa goda underrättelsekällor. Nu fick holländarna skratta hela vägen till banken….

 16. Thorsten Bergqvist

  Tack för en intressant illustration. Kan man gissa på att, genom CO2:s gynnsamma inverkan på växtligheten sker en självreglering av CO2-halten. Dvs halten blir normal relaterat till vad som behövs för att dra nytta av ökad temperatur? Enligt inklistrat nedan regleras temperaturen cyklisk medan CO2-halten ändras kontinuerligt. Någon som kan kommentera deras slutsater?
  https://m.youtube.com/watch?list=PLbNSl4Xaum92EivCF6NM-tSWnf9IaT4c5&index=85&v=l-E5y9piHNU&t=329s

 17. Håkan Bergman

  ** Kommentar borttagen. Utanför ämnet. //Moderator **

 18. Simsson

  Tack Elsa för en insiktsfull och pedagogisk förklaring av koldioxidens jämviktsförhållande mellan atmosfär och hav. Viktig förklaring! Det krävs dock ganska stora kunskaper i kemi och fysik för att helt förstå ditt resonemang. En berättigad fråga är om de medieprofiler, artister, kyrkan med flera som du tar upp i din text har dessa kunskaper? Politiker och de flesta journalister har ju sin egen agenda och hänvisar till påståenden av ”forskare” som stöder deras ställningstagande. Artister och religiösa är ofta känslomänniskor helt utan förståelse för vilka naturvetenskapliga samband som är orsaken till klimatförändringarna. För att inte tala om 16-åringar utan betyg från grundskolan.
  Jag ser fram emot att läsa dina kommande artiklar i ämnet,

 19. Rolf Mellberg

  Stort tack Elsa, stå på dig !!! Modigt!

  #1 Lars Cornell
  (detta är egentligen en repris från min sida)

  Jag tror att Judith Currys och Nic Lewis forskning om klimatkänsligheten kan bli inflytelserikt.
  Precis som du skriver Lars, att TCS numera bedöms ligga inom 1.2 och 1.4 av många sansade bedömare, så säger Nic i denna film 1.35, och detta är ett FRONTALANGREPP på de krafter som producerade floskelsamligen SR15, där man helt fräckt ”glömde bort” frågan om klimatkänslighet, och vilt spekulerade i en 13 årig tidsgräns:
  https://www.youtube.com/watch?v=cYZW-6jw98U&t=2079s

 20. tolou

  Tack Elsa, det är precis så här debatten skall föras. Själv finner jag att diskutera vetenskapliga sakfrågor som mest stimulerande och försöker bortse från att ”medieprofiler, artister, kyrkan med flera gör egna tolkningar av vart klimatet är på väg”. 🙂

  Att utsläppen ung. 10 GtC/år är större än ökningen av koldioxidhalten beror helt enkelt på att världshaven absorberar runt hälften varje år. Det som sugs upp i havet försvinner ner i djupet och återkommer inte under överskådlig tid, utan får betraktas som irreversibelt.

  Det beror på att omsättnigen mellan hav och atmosfär(som bilden i ditt inlägg) är netto negativ, -2,5 GtC per år. Eftersom omsättningen är årligen så är det på sin plats att poängtera den geometriska serie av tidigare utsläpp genom åren som avtar i takt med omsättningen (200/800) är ca. 25% varav ung. hälften i haven då (grovt räknat) är 10+7,5+5,6+4,2+3,2+….=30 GtC kvar i luften
  eller för den skull den absorberade delen, 2,5+1,9+1,4+1,1+0,8+….=10 GtC varav hälften ung. 5 GtC i haven alltså.

  Kvar blir alltså 5 GtC av de ursprungliga 10 GtC i utsläpp varje år. Och det faktum att vi inte når jämvikt förrän utsläppen upphör och världshaven får verka med de absorberade 5 GtC/år så tar det ju åtminstone 25 år att uppnå jämvikt. Men så länge utsläppen fortgår uppnås inte jämvikt utan vi har istort sett 30 GtC ”för mycket” hela tiden.

  Jag ställer mig därför lite skeptisk till ditt uttalande om att det skulle vara svårt att en uppnå en koldioxid fördubbling? Det förefaller för mig att det är rimligt att anta att våra utsäpp leder till 5 GtC eller 2,5 ppm ökning varje år.

  Sedan tror jag istället att en ökad koldioxhalt även är välgörande och bidrar till ökad växtlighet och inte kommer leda till några större temperaturökningar ändå. Verkar ändå som att bortåt hälften av den observerade uppvärmningen beror av naturliga svängningar från solen och haven.

 21. Ingemar Lindberg

  Hej på Er
  Jag blir ibland helt förbryllad över hur mycket det diskuteras och skrivs om hur känsligt klimatet är för påverkan av CO2. Hur mycket temperaturen kan påverkas av en ökning av CO2-halten i atmosfären. Jag får inget bra perspektiv över hur verkligheten påverkar temperaturen på jorden! Dvs inom vilka gränser påverkar, solen, molnen, H2O, CO2, metan, jordaxeln osv, temperaturen på jorden. Det är väl ett helt absurt resonemang att prata om någon grad hit eller dit när t.ex. temperaturen kan variera oerhört om natten är stjärnklar eller inte!

 22. Ivar Andersson

  Tack Elsa. Mycket bättre att ha elefantöron och lyssna på vad andra säger än att bara stå och skrika i kör. Ingen av de som står och skriker förstår att deras utandningsluft innehåller 100 gånger mer koldioxid än deras inandningsluft. Jag brukar fråga efter negativa effekter av mer koldioxid men får aldrig ett vettigt svar.

 23. Lasse

  Lite nytt om havens upptag av CO2
  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190314151648.htm
  ”Ocean sink for human-made carbon dioxide measured”
  30% av alla utsläpp av CO2 tas upp i haven.

 24. Håkan Bergman

  På lång sikt avgörs livsbetingelserna på planeten av hur mycket kol som finns i biosfären. Det var väl i grevens tid som vi kom på att börja använda kol som bränsle eftersom biosfären hela tiden förlorar kol som sedimenteras in på geologiska tidsskalor, i jämförelse så är klimateffekten en parentes i planetens historia. Vad vi behöver för att säkra planetens livsbetingelser på riktigt lång sikt är tillräcklig tillgång till energi även efter, men gärna innan, vi har gjort slut på alla fossila bränslen, med energi löser man alla problem här i livet.

 25. Jag tycker det är intressant att de som är livrädda för CO2 tror att det finns en ond källa i form av fossila bränslen och en god som man kallar biobränslen. Den senare medför 3-6 gånger högre faktiska utsläpp än den onda beroende på hur den framställs och vilket fossilbränsle man jämför med.

 26. Johan M

  Elsa – du är så härligt klar, stå på dig!

  Om du tar emot förbeställningar på boken så skriv upp mig.

 27. Johan M

  #8 Lars

  Härligt att den har kommit i tryck!

 28. Lars Cornell

  #20 tolou #23 Lasse
  ”Det som sugs upp i havet försvinner ner i djupet och återkommer inte under överskådlig tid, utan får betraktas som irreversibelt.”
  Det är nog inte hela sanningen. Hela 90% av solens strålar går ned i haven. Fotosyntesen där är betydande, troligen större än på land. Se bilaga 3 i
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf

 29. Lars Cornell

  #19 Mellberg
  Jag frågade SMHI vilken klimatkänslighet de använder sig av. Gustav Strandberg svarar undanglidande på frågan,
  ”När det gäller klimatkänsligheten förlitar vi oss på den vetenskapliga litteraturen, i det här fallet IPCC:s sammanvägning. Om vi ska frångå den måste vi kunna motivera det på ett övertygande sätt. Bara det faktum att det existerar enskilda studier som reviderar IPCC:s siffror räcker inte som motivering, särskilt inte om metoden i dessa kritiserats. Det betyder inte att vi kan få anledning att justera uppskattningen av klimatkänsligheten i framtiden.
  Klimatkänsligheten är inget som föreskrivs i klimatmodellerna utan är ett resultat av modellsimuleringarna, vi väljer alltså inte att stoppa in en särskild siffra i modellerna.”

  Ser vi på SMHIs klimatscenario RCP4,5 Världen, som är den mest realistiska så ger den ungefär siffran 3 grader om man försöker tolka bilden.
  https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier
  Det innebär att SMHI använder klimatkänsligheten ca 6. Det avviker mycket från vad IPCC AR5 skriver 1-2,5.

  Det är stor skillnad mellan rykande färsk forskning ca 1,2 och SMHIs nu 20 år gamla modeller som visat sig inte stämma med verkligheten. Jag tror det var Lindzen som skrev att de äldre klimatmodellerna överdriver klimatkänsligheten med en faktor 3.

 30. tolou

  Lars Cornell #28
  Om vi skall i detalj bena ut vad som sker vid havsytan kanske betingar ett artikel i sig, men absorbtionen i havet har väl flera orsaker inte bara partialtryck och lösningsförmåga i vatten utan även t.ex. phytoplankton som då ingår i ekosystemet i havet enskilt.

  Det är lite det jag menar med att detta kol inte återgår så lätt tillbaks till atmosfären, utan stannar i näringskedjan i havet.

  Vad menar du?

 31. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,
  ” Isotopförhållandet visar att endast 5% (inte 26 %) av atmosfärens innehåll av koldioxid kommer från förbränning av fossila bränslen.”

  Detta påstående är korrekt men förvillande. Mängden koldioxid i atmosfären ökar med ca hälften av den mängd vi förbränner. Eftersom utbytet mellan atmosfär och hav/växter är ca 50 gånger så stort som vår fossilförbränning, kan man naturligtvis inte använda isotopförhållandena för att visa orsaken till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.

 32. Roland

  OT

  Lennart Bengtsson i Aftonbladet i dag tyvärr får man betala för att läsa den
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wb0RjL/extremvader-ar-naturligt-i-jordens-klimat

  Någon är som har läst artikeln ?

 33. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,

  En mycket fin analys av utbytet av CO2 mellan atmosfär och hav/växter har gjorts av Stuart Staniford.
  http://earlywarn.blogspot.com/2018/08/global-carbon-sink-holding-up-so-far.html#more

 34. Greger

  #32 m. fl.
  Här är en fri artikel, lysande sådan, av Lennart Bengtsson från idag.
  https://detgodasamhallet.com/2019/03/29/lennart-bengtsson-om-problemet-att-forutsaga-framtiden/#more-15704

 35. Daniel Wiklund

  Väldigt fin analys av dig Elsa W. Du om nån är kompetent att skriva om klimatets alla mysterier. Din bok kommer jag absolut att köpa.

 36. Hej Elsa,

  jag räknade för läge sedan på en enkel dynamisk modell för kolcykeln.

  Det blev en nästan färdig uppsats som lätt skulle kunna färdigställas. Tyvärr använde jag kontinuerlig tid istället för diskret vilket gjorde räkningarna onödigt krångliga.

  Jag kan skicka den till dig. När det gäller din siffra om 50 ggr så är det ju så att haven innehåller 50 ggr så mycket koldioxid som atmosfären så att vi jämvikt så är det så.

  Det som krånglar till det hela är ”termoklinen” d.v.s. skillnaden mellan ytvatten och djuphav. I djuphaven är som bekant temperaturen 3,5 grader och de kan ta all mycket koldioxid vi släpper ut.

 37. Lars Cornell

  #30 tolou. Vi tänker ungefär lika. De kolföreningar som fotosyntesen skapar stannar i havet förutom den fisk vi tar upp.

 38. Håkan Bergman

  Lars Cornell #37
  Allt stannar inte i havet, en stor del hamnar, tillsammans med kol som lagras upp i kalkskal, på havsbottnen och sedimenteras in för evinnerliga tider, en förlust av kol för biosfären. Om man betänker det så är t.ex. idén om att binda kol i mineraler enligt artikeln i SvD ett brott mot framtida generationer, artikeln öppnas i inkognitofönster.
  https://www.svd.se/kan-co2-sugen-pa-island-radda-planeten
  I artikeln skriver man
  ”De har uppskattat att det år 2050 kommer att behöva avskiljas och lagras uppemot 6 000 miljarder ton koldioxid årligen. ”
  Jag har påpekat att dom har fel med en faktor 1000, 6 billion tons i den refererade artikeln motsvarar 6 miljarder för oss, men det är kanske för mycket begärt att en journalist ska förstå skillnaden mellan short och long scale.

 39. Rolf Mellberg

  #28 #29 Lars Cornell

  ALLA: Mycket bra läsning i #28 filen…. svt-ekdal.pdf läs hela den!

  Men din beskrivning av dina kontakter med Gustav Strandberg (som jag också har tjatat med) var avslöjade.

  Om möjligt ännu mer nu än tidigare är jag säker på att följande stämmer:

  IPCC (med dess svans SMHI) tar en sammanvägning av många forskares (d.v.s. modellberäknigars) gissningar, medlelvärdesbildar från det och använder det som om det vore ett vetenskapligt fastlagt fakta. Detta är en enormt stor skandal, särskilt med tanke på den politiska gigantiska dimensionen.

  Och inte nog med det, man utgår inte från vad man anser vara en rimlig klimatkänslighet utan utgår från andra ”parametrar”, och när modellerna kört så notera man vilken klimatkänslighet som ”kom ut ur beräkningarna” och därefter accepterar man bara dessa!!!

  Detta stöder en annan tankefigur jag burit på länge: Dessa modeller är inget annat än kult-objekt, artefakter alla religioner håller sig med.

  Lars, Är verkligen detta även din otvetydiga tolkning av vad Gustav menade?

 40. Håkan Johansson

  Bra Elsa. Journalistiken idag har lämnat allt kritiskt tänkande. I Sverige har vi en extremt osund verklighetsförfalskning. I USA finns media med stort inflytande som rapporterar på ett kritiskt sätt mot de enorma överdrifterna på Global Warming fronten. en kraftig majoritet inom det republikanska partiet tror inte på klimatalarmismen.

 41. Fredrik S

  Tack Elsa för en mycket intressant genomgång. Ser fram emot boken!

 42. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,
  Ett sätt att kontrollera om den ökande koldioxidhalten i atmosfären huvudsakligen kommer från vår fossila förbränning är att jämföra den ökade koldioxidhalten med minskningen av syrehalten, som ju förbrukas när man eldar. IPCC gör detta i AR5 wg1. Den mängd koldioxid som tas upp av haven kan lättast beräknas genom att mäta havens pH, vilken jämförelse IPCC också gör.
  Jag önskar dig dock lycka till med att ifrågasätta de grundläggande delarna av IPCC´s kolcykelanalys.

 43. Fredrik S

  Håkan Johansson #40

  Hav förtröstan!

  Läste någonstans idag snabbt ett inlägg från Publicistsklubbens ordförande Anna Hedenmo där hon menar att journalister inte ska vara aktivister och alltid ha det kritiska ögat öppet.

  Hon har en del jobb framöver och kan ju dra igång direkt med sin gamla arbetsgivare.

 44. Gunnar E

  Det som är besvärande är att hela CO2-köret är ett skällande under fel träd.
  http://klimatsans.com/2019/03/27/dr-hans-jelbring-om-den-atmosfariska-effekten/
  Läs länk och titta på ref.
  Välkänt sedan länge men avsiktligt bortsett ifrån av alarmistiska intressen.

 45. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,
  Här kommer länken till IPCC analys av CO2 och O2 i atmosfären.
  ”Atmospheric oxygen is tightly coupled with the global carbon cycle sometimes called a mirror of the carbon cycle). The burning of fossil fuels removes oxygen from the atmosphere in a tightly defined stoichiometric ratio depending on fuel carbon content. As a consequence of the burning of fossil fuels, atmospheric O2 levels have been observed tto decrease steadily over the last 20 years.”
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter06_FINAL.pdf (sid 479)

 46. Lars Cornell

  #39 Rolf: Jag tror inte att Gustav menade något alls. Jag tror inte ens att han tänkte sig för innan han svarade. Jag tror han inte ens förstod, att jag som frågade har en bredare kompetens i ämnet (efter >30 års studier) än vad han har (med ensidiga studier). Han ville bara ge ett avväpnande svar från myndighet till medborgare.

  #40 H Johansson: Så är det sannolikt.
  I USA röstade senaten ned Green New Deal Resolution med röstsiffrorna 0 – 57 och 43 nedlagda röster.
  https://www.breitbart.com/politics/2019/03/26/senate-votes-down-green-new-deal-resolution-0-57/
  I Sveriges riksdag skulle sannolikt resultatet blivit det omvända. Varför?

  I USA har man en fungerade debatt med CNN och FOX som motstående ”informatörer”.
  I Sverige har vi nästan endast SR/SVT som inte tillåter fri debatt och där endast klimathotstroende får synas i rutan. Därför är den allmänna kunskapen i USA skyhögt högre bland allmänhet och politiker än vad den är i Sverige.

 47. Lars Kamél

  Det finns egentligen få anledningar att bry sig om varför koldioxidhalten i atmosfären ökar. De enda bevisade effekten av ökningen är ju positiva, som att världen har blivit grönare. Någon klimateffekt av den syns inte till.
  Det finns två kända möjligheter till ökningen: Mer utgasning från haven samt förbränningen av fossila bränslen och biobränslen. Bägge borde ha bidragit, med den sistnämnda som dominerande orsak.
  Koldioxiden tas upp av växtlighet och världshav. Det var väl växtlighet som IPCC tidigare angav som en okänd orsak? Medan man från början begrep att en del tas upp av haven och en del blir kvar i atmosfären ett tag.
  I genomsnitt, över längre perioder, stämmer ökningen av koldioxidhalten någorlunda med förbränningen som människor gör, under förutsättning att en del av utsläppen försvinner in i växtlighet och världshav. På kortare tidsrymder, upp till några år, går det inte alltid ihop.
  IPCC och en del forskare hävdar att koldioxiden från förbränningen blir kvar i atmosfären i tusentals år. För bråkdelar av den stämmer det visserligen, men huvuddelen försvinner mycket fortare än så. För den koldioxid som släpps ut av människor nu, tar det bara 20-30 år för hälften att försvinna från atmosfären. Efter ytterligare 20-30 år, har hälften av resten försvunnit, etc. Vore det inte så, skulle koldioxidhalten i atmosfären vara högre.

 48. Anders

  Grattis Elsa – möter du/ni hårt motstånd är ni exakt rätt ute!

  Oj, vad man missar mycket när man måste jobba… Tack alla här på KU för de fria och intelligenta ordväxlingarna!

 49. Lars Cornell

  #42 Fredrik S
  ”Läste någonstans idag snabbt ett inlägg från Publicistsklubbens ordförande Anna Hedenmo där hon menar att journalister inte ska vara aktivister och alltid ha det kritiska ögat öppet.”
  Var?

  Det gäller tydligen andra men inte henne själv. Hon är en kameleont som ibland är grön och ibland röd men aldrig blå. Hon har nyligen skrivit följande:

  Citat (något avkortat),
  Eftersom en absolut majoritet av ledande klimatforskare i dag är eniga om att klimatförändringarna är en följd av mänsklig påverkan, anser jag att en PK-debatt på det temat varken är seriös eller meningsfull. Samma inställning finner du i de flesta större medier, sen ett antal år.

  När det gäller klimatfrågan ser jag ingen anledning att debattera det som i dag måste betraktas som ett faktum.

  Hälsningar, Anna Hedenmo
  /Citat

  Det Anna Hedenmos lilla hjärna (förlåt men jag kunde inte låta bli) inte lyckats förstå är att debatten inte handlar OM människan påverkar klimatet utan HUR MYCKET samt hur värderas de GODA och ONDA följderna? Hur värderas de goda konsekvenserna mot kostnader och onda konsekvenser?

  Det Anna Hedenmo skriver kvalificerar henne till att få omedelbart avsked från SVT för att inte uppfylla kravet på opartiskhet, allsidighet och kompetens..
  .

 50. Fredrik S

  Lars Cornell #48

  Du är förlåten.☺️

  Ja, det är sannerligen makalöst. De sitter ju hela gänget där ute på Gärdet som präktiga primadonnor, välavlönade med skattepengar och missbrukar sitt uppdrag. Man borde skicka en beställning kvastar till dem inför påsk och se vad som händer. Lite elakt men jag slår uppåt.

 51. Michael E

  #44 Lars Erik Bjelke, Jag får lätt intrycket när jag läser din inlaga att det är fastlagt hur syre och koldioxidnivåer samvarierar i atmosfären. Det är lika lite sant som det är fastlagt hur mycket stigande koldioxidnivåer påverkar den globala medeltemperaturen.

 52. Lars-Eric Bjerke

  #51 Michael E

  ”Jag får lätt intrycket när jag läser din inlaga att det är fastlagt hur syre och koldioxidnivåer samvarierar i atmosfären. Det är lika lite sant som det är fastlagt hur mycket stigande koldioxidnivåer påverkar den globala medeltemperaturen.”

  Nedan citerar jag vad IPCC säger om saken i AR5 wg1. Om du har en bättre teori om vad ökningen av CO2 i atmosfären beror på tror jag att läsarna kan vara intresserade.

  ”6.1.3.2 Oxygen
  Atmospheric oxygen is tightly coupled with the global carbon cycle (sometimes called a mirror of the carbon cycle). The burning of fossil fuels removes oxygen from the atmosphere in a tightly defined stoichiometric ratio depending on fuel carbon content. As a consequence of the burning of fossil fuels, atmospheric O2 levels have been observed to decrease steadily over the last 20 years (Keeling and Shertz, 1992; Manning and Keeling, 2006) (Figure 6.3b). Compared to the atmospheric oxygen content of about 21%, this decrease is very small; however, it provides independent evidence that the rise in CO2 must be due to an oxidation process, that is, fossil fuel combustion and/or organic carbon oxidation, and is not caused by, for example, volcanic emissions or by outgassing of dissolved CO2 from a warming ocean. The atmospheric oxygen measurements furthermore also show the north–south concentration O2 difference (higher in the south and mirroring the CO2 north–south concentration difference) as expected from the stronger fossil fuel consumption in the NH (Keeling et al., 1996).

  On land, during photosynthesis and respiration, O2 and CO2 are exchanged in nearly a 1:1 ratio. However, with respect to exchanges with the ocean, O2 behaves quite differently from CO2, because compared to the atmosphere only a small amount of O2 is dissolved in the ocean whereas by contrast the oceanic CO2 content is much larger due to the carbonate chemistry. This different behaviour of the two gases with respect to ocean exchange provides a powerful method to assess independently the partitioning of the uptake of anthropogenic CO2 by land and ocean (Manning and Keeling, 2006), Section 6.3.2.3.”

 53. Daniel Wiklund

  Du Lars-Erik Bjerke har mycket att lära av Elsa Widding. Hon har nåt intressant att komma med, hon har egna synpunkter, på ett pedagogisk sätt. Hon vågar ta ställning, svårt att förstå vad du egentligen vill säga, låter som att du är ett språkrör för IPCC. Glöm inte att släcka lamporna i morgon kväll.

 54. Daniel Wiklund #53
  Vi behöver sådana kommentatorer som Lars Eric Bjerke. Undvik påhopp på dem som kommer med ”fel information”.

 55. Lars Cornell

  #53 Wiklund. Det är nog inte IPCC som vi skall sparka på i första hand utan ”profeter” och ”charlataner” som
  • Johan Rockström, 8°.
  • Kuylenstierna, 10° – 15° i Arktis.
  • Hultman, 8° – 10° i Sverige.
  • SMHI som visar scenario 8,5 som default trots att det är orealistiskt.

  IPCC säger att klimatkänsligheten TCR är 1° – 2.5° vilket omräknat blir ca 0,5° – 1,3° temperaturökning vid koldioxidhalt 600 ppm år 2100.

  Det IPCC skriver i AR5 anser jag vara realistiskt mot bakgrund av att rykande ny forskning visar på klimatkänslighet 1,2 – 1,4 vid fördubbling av koldioxidhalten dvs högst 0,7° höjning till år 2100.

 56. Anders

  Håller med de sista talarna om att inte vara nedlåtande mot varandra. Då visar vi bättre hyfs än alarmisterna. Ordet och åsikterna är fria. Sak ska heller inte beblandas med person.

 57. Ulf

  Håller med om att det blir roligare om det kan bli lite debatt med olika åsikter här.

  Däremot är jag fundersam över IPCC eller rättare sagt deras mellanrapport som noterades på senaste klimatmötet.
  Hur kom det sig att de skrev denna där de ställde sig bakom tipping points etc?
  Jag vet att t ex Lennart Bengtsson varit kritisk mot denna rapport. Men hur ska man se på detta? Lämnar nu IPCC all realism bakom sig och blir åter en larmcentral? För lite så var det innan Climate gate.

 58. Daniel Wiklund

  Jag har tydligen missat nåt. Kan nån visa på vilket sätt som IPCC genom sin verksamhet ( med ganska väl tilltagen budget) gett oss ett bättre klimat.

 59. Daniel Wiklund

  Jag förbehållet mig rätten att vara skeptisk till FN. När FN hade sin miljökonferens i Stockholm 1972 pratade man ju om att vi hade några år på oss. På den tiden tillhörde jag KFML/ SKP. En amerikansk professor som deltog i konferensen gjorde avstickare till Luleå och Piteå där han deltog i möten som yttersta vänstern arrangerade. Domedagspredikanterna hade då tagit på sig vita vetenskapliga rockar. Vid den senaste klimatkatastrofen på 1860-talet var det riktiga präster som varnade för apokalypsen. Då var det också det förhatliga däggdjuret människan som genom sitt syndfulla leverne orsakade klimatkatastrofen. Inget nytt under våran livgivande sol.

 60. Anders

  #55 Lars Cornell
  Av de överdrifterna du räknar upp anser jag att SMHI:s är den som vi bör ifrågasätta hårt och skoningslöst. Den myndigheten lyder under förvaltningslag och måste vara objektiv samt lämna ut sina underlag.

 61. Michael E

  #52 Lars Erik Bjelke, Syrenivåerna i atmosfären har sjunkit sedan ca 1 million år tillbaka i tiden och det finns ingen konsistent förklaring till varför detta händer, se https://www.livescience.com/56219-earth-atmospheric-oxygen-levels-declining.html där det uppenbarligen framgår att emedan det finns många möjliga processer är ingen fastlagd: ”Future research can identify what geological processes are consistent with these findings ”and thus help to identify the major processes that control atmospheric oxygen levels,” Stolper said.”

 62. Johan M

  #52 Lars-Eric Bjerke

  ”….however, it provides independent evidence that the rise in CO2 must be due to an oxidation process”

  Hur går resonemanget där? Om man förbränner kol så tar man syre från atmosfären och bildar koldioxid – ok, jag är med på det. Hur går man nu till att att en minskande syrenivå är ett bevis på att den ökade mängden koldioxid i atmosfären är ett resultat av förbränningen?

  Visst är det ett bidrag, men det säger ingenting om hur stort bidraget är eller hur långvarigt bidraget stannar i atmosfären.

 63. Ivar Andersson

  #62 Johan M
  Den ökade mängden koldioxid i luften gör att det växer bättre och växterna försöker återställa syrenivån. Ett bra exempel på en stabiliserande (negativ) återkoppling.

 64. Jan-Åke

  Mycket bra Elsa !
  5 % av den atmosfäriska koldioxiden är alltså från fossil förbränning.
  Inte 26 %.
  Når detta faktum ut och får fäste bortom mediafiltret blir det ju en spik i den berömda kistan för de klimathotstroende klimatmytomanerna.

 65. Lars-Eric Bjerke

  #53 Daniel Wiklund,

  ”Du Lars-Erik Bjerke har mycket att lära av Elsa Widding. Hon har nåt intressant att komma med, hon har egna synpunkter, på ett pedagogisk sätt. Hon vågar ta ställning, svårt att förstå vad du egentligen vill säga, låter som att du är ett språkrör för IPCC.”

  Jag uppskattade Elsa Widdings tidigare inlägg om ”grupptänkande” med Vattenfalls styrelse som exempel. I detta inlägg har jag kommenterat några saker där jag har en avvikande uppfattning t.ex. den anslutande meningen:
  ” Isotopförhållandet visar att endast 5% (inte 26 %) av atmosfärens innehåll av koldioxid kommer från förbränning av fossila bränslen. Huvudparten av den antagna ökningen sedan 1850 ser i så fall ut att komma från andra källor än människans aktiviteter.”

  Slutsatsen i denna mening är uppenbart ologisk, vilket framgår av hennes illustration, då omsättningen av koldioxid mellan atmosfär och hav/skog är ca 50 gånger större än koldioxidutsläppen från fossileldning.

 66. Lars-Eric Bjerke

  #54 Sten Kaijser,

  Tack för vänlig kommentar. Jag hoppas någon gång kunna hjälpa till med att minska grupptänkandet.

 67. Daniel Wiklund

  Jag tillhör ingen grupp. Jag började läsa den här bloggen för att få kunskap som jag inte fick från vanlig media. Och fortfarande inte får. Och gillar inte den Stasi-mentalitet som nu råder, alls svenskars koldioxidutsläpp ska räknas. Syndarna ska sättas dit. Jag råkar ha lyssnat till kyrkoherde Alexander Radler, innan jag visste att han var Stasiagent i 25 år, till och med superspion. Han är den ende av dom 56 som jobbade för Stasi i Sverige som avslöjats. Stasis verksamhet i Sverige är hemligstämplat i 75 år. Radler anställdes av Luleå stift två gånger. Var professor i Lund när Antje Ackelen doktorerade, handledde henne. Här på bloggen borde det vara högt i tak.

 68. Hej igen Daniel,

  vi tycker alla att det ska vara högt i tak!

  E förutsättning för det är att vi angriper åsikter och kanske kända personer, men inte andra kommentatorer. Deras åsikter är lovligt byte, men personerna är det inte och vi bör avhålla oss från att tillvita andra åsikter eller avsikter som de inte formuleat själva.

 69. tolou

  ”Isotopförhållandet visar att endast 5% (inte 26 %) av atmosfärens innehåll av koldioxid kommer från förbränning av fossila bränslen. ”

  De 5% som är kvar i luften har ännu inte blandat sig med övrig koldioxid. Men resten som alltså blandats utgör fortfarande ett överskott och kommer tillbaks i den årliga omsättningen, fast då som blandad koldioxid.

  Men det går inte att hävda att tillfört fossilt kol plötsligt blir naturligt så fort det blandats en gång i den årliga kolcykeln. Se de 5GtC som absorberas men återkommer i min kommentar #20.

 70. Mats R

  Läste i Expressen igår att! Enligt vår eminenta meteorolog Per H (MP) samt Alice. B. K så är det väldigt illa ställt just nu. Nu har vi bara fem år på oss för att undvika en katastrof.

 71. Anders

  #70 … och underförstått, endast genom att rösta på MP i EU-valet finns det visst hopp… för de bekännande och renläriga.

 72. Johan M

  #70 Mats R

  ”Nu har vi bara fem år på oss för att undvika en katastrof.”

  Bara fem år ………..!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=IWm03wYBTbM

 73. Pingback

  […] IPCC:s scenarier som prognoser. I detta inlägg ska vi spinna vidare på Elsa Widdings inlägg Skygglappar och elefantöron fast från en helt annan vinkel. Jag kommer att beskriva svagheterna i IPCC:s klimatmodeller och […]