Är jordens klimat värt mer än 4,5 miljoner barns liv?

Dagens The Telegraph tar upp det eviga problemet om allokering av resurser. Den brittiska hjälporganisationen Oxfam är nämligen orolig att pengar som ska användas till klimatåtgärder tas ur den pott som är reserverad för hjälp till barn i fattiga länder. Det ligger onekligen en hel del i det, för jag har svårt att tänka mig att EU, USA m.fl. plötsligt skulle hosta upp en helt ny näve fräscha pengar. Det kommer troligen att bli så som Oxfam varnar: vi räddar klimatet samtidigt som vi försummar ett antal miljoner fattiga och sjuka barn.
”Forcing poor countries to choose between life saving drugs for the sick, schooling for their children or the means to protect themselves against climate change is an unfair burden that will only exacerbate poverty”, säger Barbara Stocking, Chief Executive för Oxfam i Storbritannien.
(Tips: Dan R)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Det kommer nog att bli så att man TROR att man påverkar klimatet och blundar för miljoner barns akuta nödlidande och död på grund av omprioritering ar av resurser.
  Ett annat hot för de utsatta barnen är naturligtvis att den ekonomiska utvecklingen i de fatiga länderna kommer att hämmas om den rika vrälden, EU, USA, etc i CO2-religiones kölvatten reser klimat-tullar mot tredje världen.
  CO2-religionen är en tjänlig plattform för protectionism.
  Sådana mörka moln her redan dykt upp vid horisonten.
  Kjell-A Jönsson

 2. Suck!
  Sedan någon timme ligger följande eländesdrapa från Sida på Newsmill.
  Sida: Regeringen måste sätta press på u-länderna i klimatfrågan – Artikel av Johan Schaar – Newsmill
   

 3. Claudius

  Det är säkert flera andra angelägna ändamål, t o m livsviktiga, som måste ”prioriteras ned” för att de verkningslösa ”klimatåtgärderna” ska kunna betalas. Listan kan göras lång, bara några exempel: fredsarbetet, medicinsk forskning, kampen mot malaria och andra farsoter, åtgärder mot världssvälten …
  Kolla den färska Regeringsdeklarationen så får ni se hur EU:s ordförandeland tänker agera:
  ”Det är avgörande att en ny global klimatöverenskommelse kommer på plats som kan ta vid när Kyotoprotokollet löper ut efter 2012. Som ordförande i EU är det Sveriges uppgift att leda EU inför denna utmaning. Regeringen ska därför med kraft, tillsammans med övriga parter, verka för att en ny klimatöverenskommelse kan antas i Köpenhamn i december.” Etc.

 4. Rosenhane
  Newsmill är väl bra för just sådant. Där kan trams bemötas direkt i kommentarerna, och det sker också oftast.
  Kommentarerna kan mycket väl vara mer läsvärda än diverse PK-artiklar.
  Man ser också AGW-joddlarna försöka hålla kritiken stången med sina vanliga ’men du är ju inte klimatforskare’-försök. Men det ser onekligen allt mer tafatt ut i skrift, speciellt eftersom de sällan kommer med något annat än att upprepa det de memorerat. Ffa diskuterar de inte sakfrågan, utan försöker trumfa med ’min auktoritet smäller högre än din’ (utan att kunna bedöma sådant)
  De nya medierna gör att den sortens pekpinneri inte alls funkar på samma sätt numera … och det tycker jag är bra.

 5. L

  SIDA är varumärket för korruption i stor skala, som nu ska bli ännu större om dom får hållas. Sen undrar jag alltid vad som fattas i intellektet hos den som använder ordet ”klimatsmart” när man menar energisnålt?

 6. Labbibia

  L
  Nej, det gör du inte. Du skriver det ju själv.  
  ”Intellektet”
  Den som använder ord som ”klimatsmart” eller uttryck som ”rädda planeten” i samband med diskussioner om klimatet är antingen oärlig (tyvärr rätt vanligt), eller, på ren svenska, dum.

 7. karlsson

  Att oxfarm ser en hotbild är bra , det kanske är ett gott tecken- dom har ju  rätt – det politiskt korrekta idag är att lägga pengar på en trossats, ett obevisat påstående  – AGW och CO2 bekämpning. Dvs pengar iluften.
  Konkreta problem som kan lösas är inte politiskt gångbart i dessa dagar.

 8. Ingemar

  Det är illa nog att FN, via sin torped i klimatsammanhang IPCC, vill få de industrialiserade länderna att begå ekonomiskt harakiri. Detta missgynnar även de fattigaste folken som genom handel och kunskapsutbyte åtminstone har möjligheten att bygga sig en vettig framtid utan svält och elände. Ännu värre är det när västvärlden försöker pådyvla dem sina egna vidskepelser och fobier.

 9. Labbibia

  Det enda klimat som hotar barnen i U-länderna är ju det Politiska klimatet.
  Som ju genom diktatur, korruption, och ren och skär inkompetens skapar så ohyggligt mycket mänskligt lidande världen över.
  Och nu är vi i Väst i full gång med att sänka oss själva……genom just inkompetenta politiker, som inte törs ta sitt ansvar och rycka i nödstoppet för galenskaperna med ”klimathotet”
  Pessimist, javisst! 🙁

 10. Labbibia 🙂
  Det blir lätt att hålla sig för skratt när vägen ska anträdas tillbaka till Frostmofjället!

 11. L

  När man sett de afrikanska ledarnas lyxvillor och lyxbåtar på franska rivieran, så kan man vara säker på att dom nu gnuggar händerna.

 12. Rosenhane #2
  Det är exakt det här det handlar om. Utvecklingsländerna ska inte få göra som vi och komma ifatt i industriell tillväxt.
  Citat ur artikeln på Newsmill:
  ”Ett hållbart klimatarbete måste övervinna spänningarna mellan klimat och utveckling. I vissa länder är det inte realistiskt att fattiga människors rättigheter att få tillgång till energi kan tillgodoses utan fossila energikällor.”
  Man kunde ha lagt till att ”det är farligt för västvärldens möjligheter till arbete åt alla om arbetet kan utföras billigare av de många fler som bor i andra delar av världen…”
  Här jobbar vi fem dagar i veckan för att kunna ha villa, två bilar, sommarstuga och en egen pool.
  I Kina och Indien jobbar många sju dagar i veckan för att kunna skaffa sin första moppe att skjutsa familjen på…
  Och den situationen vill västvärldens politiker konservera.
  Vi ska gå före genom att avstå en bil och äta mindre kött – typ.

 13. Uffeb, Rosenhane m.fl
  Ju längre den här galenskapen går desto tydligare blir det att ingen bryr sig om uppvärmning eller CO2.
  Det är som vanligt – det handlar om makat och pengar!

 14. Makt vare *S*

 15. Maggie… Poängen med artikeln är ju att vi INTE skall välja mellan traditionellt bistånd och klimatåtgärder! Det viktiga här är ju att se till att de fattigaste får hjälp på kort sikt OCH klarar framtida klimatförändringar. Det hänger ju samman. Resursallokering i all ära, men nog vore det vettigt att plocka pengar från andra saker än biståndet när vi ska hjälpa till med uländernas klimatanpassning. (Föreslår indraget reseavdrag – det borde ge 10-14 miljarder i statskassan som vi kan överföra direkt från förortspendlare till de nödlidande i u-länderna.)

 16. John L: Alldeles riktigt. Vi ska göra både och, enligt artikeln. Men hur troligt är det att sådant skulle inträffa?

 17. Labbibia

  John L # 15
  Du skojar väl?
  ”(Föreslår indraget reseavdrag – det borde ge 10-14 miljarder i statskassan som vi kan överföra direkt från förortspendlare till de nödlidande i u-länderna.)”
  Det var det värsta jag hört.
   Vilka är vi i det här fallet?
   Överföra? Du menar egentligen att du vill stjäla 10-14 miljarder från hårt arbetande människor, och överföra dem till korrupta diktatorer a´la Mugabe?

 18. Ok, Labbibia #17. Är det så du ser på bistånd? En indragen skattesubvention av en kraftigt miljöbelastande verksamhet, det är stöld, medan bistånd till tredje världen är korruption?
  Jag tolkade för övrigt Maggies inledande inlägg som att hon i grund och botten var FÖR bistånd till tredje världen. Liksom, hoppas jag, flera kommentatorer här. Ta den debatten med dom.

 19. Red Hansen

  #18
  Då kan vi snarare dra in lite av stödpengarna som går till diverse diktaturer och finansiera en ökad insats med fler gubbar till Afghanistan

 20. Tege Tornvall

  Miljö står mot säkerhet även inom t. ex. trafiken. Små, lätta bilar är snålare och släpper ut mindre avgaser men är farligare att krocka med än stora, tunga bilar – som i sin tur skyddar bättre i krockar men drar och släpper ut mer.
  Utan dubbdäck dör och skadas fler på isiga vägar. Med dubbdäck skyddas fler (möjligen, omdiskuterat i fråga om partiklar storlek och härkomst) från skadliga partiklar och risk för för tidig död av sådana. Död nu eller senare, helt enkelt.
  Av miljöskäl hindrade eller uppskjutna säkrare vägar betyder fler skadade eller dödade på sämre vägar.
  Knäckfråga: under vilka förutsättningar är naturen mer värd än enskilda mänskliga liv? Vilken natur? Var? Hur mycket? Vilka liv? Var? Hur många? Sådana överväganden måste ansvariga myndigheter göra och också redovisa. Men det görs i skymundan. I retoriken får inga liv offras, men det görs i praktiken.

 21. Liungman
  Ser du det som ett problem (kraftigt miljöbelastande verksamhet?) att folk tar sig till sitt jobb från sin bostad och tillbaka?
  Tror du att ’bistånd till tredje världen’ inte främst hamnar i andra än verkligt behövandes fickor?
  Och vad skulle begreppet ’klimatanpassning’ ens kunna betyda? Som det inte finns redan existerande och mycket bättre ord för, tex ’isolering’ eller ’vitmålat’ …