Förnuft à la Björn Lomborg

En mycket förnuftig debattartikel finns idag publicerad i Sydsvenskan. Det är dansken Björn Lomborg som skriver och han menar att det är förräderi mot förnuftet att stänga dörren för fortsatt klimatdiskussion. Lomborg tror som bekant på AGW, men menar att dagens planerade klimatåtgärder är kostsamma och ineffektiva.
Ingen släpper ut koldioxid för att det är roligt, skriver Lomborg.
”Koldioxidutsläpp är resultatet av andra, generellt sett samhällsnyttiga, handlingar, som att bränna kol för att hålla värmen, bränna fotogen för att laga mat eller bränna bensin för att transportera människor. Fördelarna med fossila bränslen måste vägas mot kostnaderna för den globala uppvärmningen.”
”Gore och andra hävdar ofta att om klimatforskningen drar slutsatsen att koldioxidutsläpp är skadliga, så följer det att vi bör förhindra dessa skadliga utsläpp – och att vi är moraliskt förpliktigade att göra det. Men det är bara halva sanningen. Vi skulle lika gärna kunna påpeka att eftersom forskningen visar att bilar dödar många människor, borde vi sänka hastighetsbegränsningarna till nära noll. Men det gör vi inte, därför att vi inser att kostnaden måste vägas mot fördelarna med ett bilburet samhälle.”
Resonemanget om bilar är träffande, men för att citera Lomborg är det ”bara halva sanningen”. I klimatfrågan tillkommer ju dessutom frågan om västs utnyttjande av de fattiga länderna, alltså en moralisk fråga som är svår att vifta undan. Jag håller dock med Lomborg om att kostnader för att minska utsläppen måste vägas mot fördelarna med att fortsätta använda fossila bränslen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Robert W

  Jag passar på och länkar om min länk från igår (eller förrgår) som tar upp energiomställningsproblematiken om man kvantifierar kostnader och insatser till realistiska siffror och tidplaner av Lennart Bengtsson som är gästproffessor vid Meteorologiska institutionen
  Uppsala universitet
  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2-AV_ID=933536,00.html

 2. karlsson

  Demokratins fel?
  Den trend Björn tar upp är hur ensidig och diktatorisk den gröna rörelsen är, när den vill vill lösa de problem man i sina datamodeller har hittat .
  Man vill genom tvång förbjuda än det en än det andra – därför använder man ord som förrädare. Man börjar genom att vilja förbjuda fria tankar och debatt.
  Jag tycker det är skrämmande – vi hade en period i Europa som drevs av blinda och förtryckande ideer. Hitlers rasteorier eller Stalins klasskampsideer drevs av övertygelsen att det finns endast en politik och att allt annat är förräderi.
  Är det dit vi är på väg under gröna fanor?

 3. Christopher E

  Jag gillade också billiknelsen. Jag tycker Lomborgs grundidéer om att väga kostnad mot nytta/skada är sunda… men till skillnad från honom så konstaterar jag att ingen kunnat visa någon skada överhuvudtaget från CO2-utsläpp, så resonemanget blir väldigt teoretiskt.

 4. Jag har just haft nöjet att pappa ett tak under det jag lyssnade på sommar…
  Att den meterorologen grät under sin utbildning på universitetet är nog inte konstigt.
  Sådana som hon har ett stort genomslag hos allmänhet och politiker.
  Om ni vill förfäras lyssna själva.
   
  Vad anser du om denna mediala klimatpolitiska makt, Thomas?
  Hon kollar satellitdata timmar var dag och väger samman fler superdatorersprogram, ändock anser hon att haven värms upp och koldioxidhalten följer temperaturen perfekt.
   
  Hon påstår sig älska fysik och matematik…hm…
  Hur mycket strålningsfysik gällande CO2molekylen har hon läst och förstått?
  Kanske då tårarna kom?
  Tjejen är säkert en god och välmenande människa, men hennes bristande förmåga utnyttjas av CO2-hot lobbyen.
  Anser jag.
  Jag tror att hotet bärs upp av just människor som vill väl men saknar förmåga att förstå, trotts att de har yrken som i allmänhetens ögon ger dem expertstatus.

 5. Vad som är riktigt riktigt skrämmande är att skeptiker säger att alla återgärder kostar pengar utan att redogöra för alternativ. Faktum är att energieffektivisering har en jättestor potential och i många länder, t.ex. i Östeuropa, skulle bidra till att hjälpa ekonomin. Om letterna inte behöver betala lika höga energiräkningar kommer de få pengar över till annat vilket är bra för ekonomin.
  På motsvarande sätt så kan teknik som minskar utsläpp av flera växthusgaser avsevärt bidra till att förbättra luftkvalitén.
  Skeptiker blundar för att det finns fler aspekter av miljöfrågor än bara klimatet. Bara för att de misstror klimatet innebär det inte att återgärderna är dåliga och kostsamma.

 6. Tharand: Ja, du har rätt. Många skeptiker tillbakavisar alla typer av åtgärder som har det minsta med klimatpolitik att göra.

  Jag tror definitivt på energieffektivisering. Det säger ju sig självt, att om man använder mindre energi så sparar man pengar. Och det kan ingen argumentera mot (ingen förståndig människa, i varje fall).

  Vad beträffar rening av utsläpp kan jag inte uttala mig om gängse reningsteknik även avlägsnar växthusgaser. Men självklart måste luften bli renare, framför allt i de starkt växande ekonomierna i Kina och Indien. Men det är väl de länderna medvetna om.

  Jag håller med om att man inte bör såga alla åtgärder rakt av, utan att ha sett till deras kostnadseffektivitet och betydelse.

 7. Thomas

  För många herrans år sedan publicerades en artikel i Lancet som räknade på hur mycket man skulle vinna om man minskade fossilbränsleförbrukningen genom att endast räkna med hälsovinsten för de hälsofarliga utsläpp som skulle minska på köpet. Författarna kom fram till att denna hälsovinst var tillräckligt stor för att i sig motivera Kyotoavtalet.
  Radetzki var i samma veva inne på att för USA:s del skulle det löna sig att skriva under Kyoto om man kunde använda det som slagträ för att få bort en massa dyra regleringar som gjort USA:s energimarknad otroligt ineffektiv. (Han uttryckte sig visserligen inte så eftersom han ansåg att det var åtgärder som ändå borde vidtas)

 8. Hallå Tharand.
  Här ser du en som har alternativ.
  Världen har nu runt 16TW effekt och för att komma till halva den amerikanska krävs 60TW
  Kina och Indien ökar allt de kan, så de kommer dubbla sin elkraftproduktion de kommande tio åren.
  Lösningen är enkel.
  Sverige kunde ge fan i att gräva ner kärnbränsle efter att några procent av energi unvunnits.
  Kostanden är 67miljarder, vilket annars kunde startat ett 60 tal 1GWE LFTR som skulle givit billig och säker elkraft och drivmedel långt efter det att solen förgasat oss.
  Sverige kunde ändra sitt bistånd från byråkratuppbyggande och maktkonserverande( i värsta fall krigsfinansierande, indirekt) och bygga flytande Thoriumrektorer, som priskonkurrerade ut inte bara de flytande kärnkraftver med U-båtsreaktorer som Ryssarna nu bygger, utan även kolkraft i fattiga länder.
   
  Vi kunde ankra upp efter fattiga länders kuststäder och ge  gratis dricksvatten, sälja elkraft till 10öre/kwh (annars slås marknadskrafterna sönder och i dag kostar elkraft ofta upp emot 70öre/kWh om den ens går att få).
  Vi kan enkelt tillåta de energisystem som kan priskonkurrera ut fossilkol, men det kräver en viss bildning hos politiker, därför startade jag min blogg i vintras.
  Nu börgar allt fler förstå att enbart energisystem som är billigare än kol kommer påskynda peak fossila kolväten.
  Det bästa av allt är att det inte skulle kosta svenska väljare en krona utan generera vinster, se plus mer kunde vi satsa i riktigt bistånd i form av universitetssjukhus med tillhörande utbilldning till de länder som inte belägger biståndet med  skatter eller avgifter.
   
  Jag kunde skriva possitiva förslag som alla utom klimatbyråkrater, kolbaroner big oil eller big Uran, tjänar på.
  Men stopar man huvudet i sanden och satsar som man gör inkl 100miljarder vindkraft, så blir det som det blir.
  Klimatoroade är oftas de som bevarar fosillenergisamhället längst, till stora kostander och mycket lidande.

 9. GunnarE

  Tharand :
  Det verkar som dDu målar upp en egen bild av dem Du kallar  skeptiker och åsätter dem egenskaper att  kritisera rätt av.
  Många är väl medvetna om nackdelarna med fossileldning både beträffande miljö och hälsa. Tämligen klart är att andra alternativ behöver fram och effektivisering är givetvis det effektivaste att börja med.  Det finns tillräckligt med  goda argument utan CO2-spåret.
  Ekonomiresonemanget kan man alltid undra över. Det är inte säkert att div kostnader får befarad effekt.. Minns katastrofresonemangen när Nasser stängde Suez. Det blev istället en mäktig uppgång med varvsindustrin som lokomotiv när alla supertankers skulle  byggas.
   

 10. Gunnar L #8
  Du som sitter inne med lösningar på det mesta borde ta hjälp av några som kan få dig att fokusera på ny energiförsörjning, och formulera dina lösningar på ett trovärdigt sätt.
  Längre tillbaka i den här bloggen skulle du fixa världens energibehov på ett år med lagom mycket pengar.  Jag anar att du nu inser att det kan ta längre tid,  men jag anar också en viss egen skepsis till dina tidigare idéer.
  Du tror nog inte själv att skatter och illvilliga politiker är hindret.
  Tekniken kanske inte är redo för dina idéer än. Det kostar ju en del att utveckla nya material och ny teknik i allmänhet för att bygga dina små trevliga reaktorer som frälser världen. Och som dessutom löser vårt svenska problem med förvaring av avfall från nuvarande kärnkraft.
  Tror du sjäv på det du skriver?

 11. Steve

  ”Vi brinner upp, vi brinner upp.  NOT”. 
  BBC 16 juli:  Are the deserts getting greener?
  Man har trott att global warming skulle medföra att öknarna blev större.  Men nu förutser forskare ett motsatt scenario, där vatten och liv börjar återerövra dessa öde trakter.  Några definitiva slutsatser kan man inte dra ännu, men satellitbilder på senare tid tycks visa att Sahara drar sig tillbaka.  Större regnmängder kan ha orsakat detta.
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8150415.stm
  Här finns också en länk till ”The Greening of the Deserts”, en radiodokumentär i tre delar (del 1 sändes den 24 juni), att höra direkt eller ladda ner som mp3.  Se också på ”The Greening of the Deserts Gallery”, bilder som togs när programmet gjordes.

 12. TomatPalmen

  Man kan tyvärr bara räkna intäkter av klimatpolitik en gång. I annat fall kan vi ju säga att en, säg,  NOX-politik ger  ”sidovinster” i termer av  klimat. Inget fel med klimat eller NOX-politik per se, men man inser att dubbelräkning kan bli ett problem, om vi i varje miljöpolitisk problem räknade in ”sidovinster”.     Frågeställningen är rätt subtil,  se doi:10.1016/S0095-0696(02)00022-0 och refererande artiklar.

 13. Uffeb
  Jag är övertygad om att vi enkelt kan priskonkurrera ut fossilenergi snabbt, om vi vill.
  Men såklart är jag skeptisk till att toriumrektorer blir av före 2020 i stor skala.
  Om du betvivlar något av mina påstenden, teniskt eller ekonomiskt, kom med sakargument.
  Annars ramlar du snart ner i Anders L. Mikael och den roll TTPP spelar…s fack.
  Jag hårdpluggade tmsr så jag förstod tekniken, jag vet att vi kan bygga de lite mindre effektifare av rostfritt stål nu om vi vill.
  Sen dess har är jag mest hoppfull till Eric Lerners plasma fomus fusion… i höst får vi mer data, men det finns ett till som betalas av US navy, samt en massa andra, med laser och tröghetsinneslutning.
  Kineserna startade en högtemperaturs bubbelbedsreaktor nyligen och de planerar massproduktion, liksom Indien av sina små fissionskraftverk som redan börjar säljas.
  Vi kan dö nedtyngda av jantelagen här, andra kommer bygga det vi inte ville.
   
  Apollo kostade ca. 15$/år per jänkare från 65 till 72. det gav alla på jorden otroligt mycket bättre liv.
  Gå runt i vardagen och se alla spinnoff från branvarnare, gps till nya material, du finner som härstammar från Apolloprojektet.
  Obama har sagt en bra sak (särkert många fler)
  Yes we can
  Bara mesar säger tror du på det själv… jantelagen?
  Jag möttes ofta i min ungdom då jag hade 99% LOnissar och genom avel och uppväxt sossepesimister.
  Då jag kom med enkla lösniingar, tänkte de smartaste någon dag.. så kom det..
  Tänk om det var så enkelt endå..
  Det är enkelt, vi har bara oss själva emot oss.
  Mänskligheten har aldrig haft större förmåga.

 14. Rosenhane

   
  I senaste numret av Liberal debatt ger skribenten Marcus Widengren vad han kallar ” en liten känga åt liberala ”klimatskeptiker”  för deras osunda hållning i klimatfrågan”, där han bland annat slår fast att det är en missuppfattning bland skeptiker att det inte råder någon vetenskaplig konsensus om AGW.
  UI hade den på sin sida igår.
  Läs den!
  Uppsalainitiativet: Varning för vetenskapsförnekande – Liberal debatt 2009.3

 15. Mattias B

  Det här känns som en debatt där folk på AGW- sidan underförstått argumenterar för de drakoniska regel- och skatteförslagen med argument som inte har något med Global Warming att göra. Och skeptikerna ramlar ofta i fällan.
  1) Om det är så att det finns fantastiska, enkla och billiga energieffektiviseringar att göra, så varför startar ingen ett energikonsultföretag och tjänar en massa pengar? Detta sköter marknaden själv utan massiva AGW-motiverade skatter och utsläppsrätter
  2) Det är sant att förbränning av fossila bränslen i t.ex bilar skapar giftiga ämnen. Men detta har heller inget med AGW att göra, utan är en separat (mycket viktigare) fråga. Här är det möjligt att olika reningstekniker är mycket effektivare än någon minskning av förbrukningstakt (och därmed CO2-utsläpp)
  3) Gunnar har möjligen rätt i att det väntar stora tekniska landvinningar runt knuten som kan göra kol föråldrat, jag är tyvärr för dåligt insatt. Misstaget här är att tro att de gröna proponenterna för AGW på vänsterkanten vill ha en lösning. De vill reglera och skatta sönder vårt orättvisa ”konsumtionssamhäller”, dvs kapitalismen, som de inte förstår har gett oss allt vårt välstånd idag, och de vill göra det på moraliska altruistiska grunder. Altruismen ger att de VILL offra sig för miljön, det är hela poängen. De kommer framförallt aldrig acceptera någon form av kärnkraft, för den som gör det kommer räknas som föräddare i egna led
  Sammanfattningsvis; det är onödigt för skeptiker att ge sig in för djupt i sådana här debatter. Björn Lombergs poäng är bra, att man ska väga kostnader mot vinster, men som Christopher E säger blir det en rätt fånig debatt om man anser att CO2-utsläpp inte har någon kostnad. Vi skeptiker ödslar bara energi på detta, energi som vi kunde lagt på att kanske övertyga en person till att överväga sanningen i katastroflarmen.

 16. @maggie: tack för att vi är eniga här! Jag retar mig på när ”skeptiker” har åsikter om  kostnaderna för klimatåtergärder utan att se vad kostnaderna faktiskt är och vad de ger. Sedan kan jag villigt medge att jag tycker att diskonteringsräntan i Sternrapporten bara är nys…
  @Gunnar L: Visst, jag utesluter inte att kärnkraft kan ha potential med mindre, säkrare reaktorer i framtiden. Å andra sidan presenterade German Times nyligen en artikel om potentialen för solkraft i Sahara, vilket är närmare och mer realistiskt att genomföra – företagen är redan igång där. Vi behöver inte ha kärnkraften om vi får vettigare alternativ. Framtiden får utvisa vilken teknik vi har om 50 år. Kom dock ihåg att kärnkraft är inte helt okomplicerat och säkert i alla lägen – titta t.ex. på vad som hänt med Vattenfall i Tyskland – ett fiasko. Samtidigt publicerar NY Times en artikel där man påvisar risken med kärnkraft som lösning i en varmare värld. OM vi får ett varmare klimat kommer kärnkraft inte kunna användas i många områden pga. för varmt vatten: http://www.nytimes.com/2007/05/20/health/20iht-nuke.1.5788480.html
  Och om du missat det så har SÄPO precis beordrat svenska universitet som utbildar i kärnfysik och liknande utbildningar precis kickat ut alla iranska studenter. Det säger något om de rent säkerhetspolitiska problemen med kärnkraften. Dessa måste också tas på allvar – världen är inte mogen för global kärnkraft idag, sedan får framtiden utvisa om morgondagen.
  @GunnarE: Självfallet kan man inte generalisera. Dock tar jag alltid till mig alla seriösa åsikter även från ”skeptiker” och vad som skrämmer mig är att i de TV-debatter där jag har sett Prof. Stilbs m.fl. så uttalar de sig långtgående om kostnader osv. utan att ha några egna belägg för en sådan ståndpunkt. Det tyder på generalisering och okunskap. Allt som görs för att bekämpa AGW är inte dåligt och kostsamt – naturligtvis ligger det i varje nation och företags intresse att göra de ekonomiskt mest fördelaktiga återgärderna i första hand men många, t.ex. Stilbs, blundar för detta!
  Att jag generaliserar beror på att jag tröttnade på att munhuggas på denna sajten för ett bra tag sedan – jag råkade bara ramla in via en länk och lämna en snabb kommentar och då blir det så 😉
  @TomatPalmen: sund poäng men å andra sidan måste ju skeptiker ta hänsyn till VAD det är som kostar pengar och VAD som faktiskt är förnuftiga investeringar på lång sikt. Det går inte att skrika vargen så fort någon vill ändra på fossilsamhället för det måste vi ändå ändra på. Denna antiintellektualism hos många skeptiker (självfallet inte alla) retar mig något enormt. Varför tror ni att den gröna ekonomin är på agendan globalt? För att folk är rädda för AGW? Kom igen? För att folk inser att det är vettiga affärsidéer och att först ut kan tjäna pengar!
  @Rosenhane: Tack för en mycket bra länk! Jag kallar mig själv ofta grön liberal och har en liberal grundsyn. Som jag påpekat irriterar jag mig på att man blandar in kostnadsfrågan i det hela – vilken är politisk, ekonomisk och ideologisk och inte naturvetenskaplig. Man får bestämma sig – ska man kritisera AGW på vetenskapliga grunder eller ska man kritisera kostnaderna?
  @Mattias B: 1) du är inte lovligt naiv. Titta på Lettland t.ex. – de har en extrem finanskris – vem har råd att investera tror du? För att starta ett företag måste man ha pengar, eller åtminstone ha möjlighet att låna pengar – annars spelar det ingen roll hur bra idéer man har. Det verkar som om kapitalmarknaderna har en rejäl förtroendekris just nu – tycker inte du? (det här konstaterar jag helt opolitiskt/oideologiskt) 3) vad har kapitalismen med AGW att göra öht? Jag blir lika trött på detta som när miljökommunister kritiserar från andra sidan – AGW går att rätta till eller inte rätta till oavsett ideologi – det har INTE med ideologi att göra. För mig är det skitsnack att blanda in kapitalismen.

 17. Tack för ditt svar Tharand.
  Om du går in på min blogg så finner du de lösningar som kan priskonkurrera ut fossilkol tills solkraft tar allt (2100???)
  Redan kan du köpa säkra verk med produktionskostnad under 5öre/kWh.
  Om vi ska på allvar konkurrera med fossilkol krävs dock minst 1500 stora reaktorer de kommande 30 åren, men kärnkraftindustrinb har inte en chans att fixa mer än 7-800 med dagens teknik…(inkl bränslestavar).
  Om du är mycket insatt bör du lyssna på David LeBlanck´s google tech talk från 19/2 2009… annars kan du vänta, ty jag ska skiva ner allt han sade på ett mer bergipligt vis kommande veckor..
  Sol i Sahara är lika korkat som att tro att ökade CO”-hgalter kommer överhetta det globala klimatet.
  Det finns en mäng goda skäl att snabbast möjligt gå ur fossilenergisammhället, dock fungerar bara billiagre energisystem än obeskattad kolkraft, se di ut i världen så inser du det.
   
  MVH  Gunnar

 18. Steve

  Herrbladet Esquire har en lång artikel av Bjørn Lomborg — ”Mr. Gore, Your Solution to Global Warming Is Wrong”.  ”Den plan mot klimatförändring som vi förmodligen tar beslut om, kommer att kosta alldeles för mycket och göra näst intill ingenting.  Kampen om vetenskapen om uppvärmningen är över, ja.  [Minsann!]  Men debatten om en lösning på den globala uppvärmningen har inte ens börjat.”
  Och slutklämmen:  ”Det vore djupt omoraliskt att medvetet slösa bort kolossala summor och uträtta näst intill ingenting, när relativt små belopp skulle kunna rädda miljoner liv just nu.”
  ”The fight over the science of warming is over, yes?” Ha!  
  http://www.esquire.com/print-this/new-solutions-to-global-warming-0809
  Det intressanta är kanske att skeptiska AGW-tankar nu finner vägen in i blad där väl någon sorts ”förfinad smak” är den styrande principen.

 19. Steve

  Al Gore flög till Melbourne för att den 13 juli introducera ”Safe Climate Australia”.  Och redan den 8 juli kunde TV-meteorologerna där berätta att ”Melbourne kan vänta mer isigt väder under denna köldknäpp”. 
  Men nu bör Mr Gore vara tillbaka i sin hemstad Nashville, Tennessee.  WAMV TV sade den 21 juli :  ”Nashville. Cool Weather Sets Records Across State.” 
  Nashville nådde bara 25ºC på söndagen — det gamla juli-rekordet (26º) var från 1897.  I Chattanooga hade man 15º som lägsta natt-temp — det gamla rekordet (16º) var från 1947.  Meteorologen Mary Black sade att det kyliga vädret var en gåva från Canada. 
  http://globalfreeze.wordpress.com/2009/07/21/nashville/
  http://anhonestclimatedebate.wordpress.com/
  Ja, verkligen en gåva.  Tänk så många barn som dessa dagar kunnat somna in lite lugnare, utan att behöva vara rädda för den globala upphettningen!   Och Al själv kan säkert ta det lite lugnare med AGW-arbetet, han med.

 20. Patrik

  Tharand>> ”För att folk inser att det är vettiga affärsidéer och att först ut kan tjäna pengar!”
  Givetvis är det så. Dock brukar vi vara skeptiska till affärsidéer som är oärliga i någon form. Tror visst att det brukar kallas ”bedrägeri”.
  Därför bör vi vara skeptiska även till denna eco-business.
  Själv har jag tjänat pengar på ”eko-företag” på börsen i år, men jag tycker fortfarande att det stinker. 🙁

 21. @Patrik: Det handlar ju om hållbart resurs- och energiutnyttjande. Nu kan man förstås inte generalisera utan det finns förstås även de som försöker profitera oärligt men att bygga passivhus som är energieffektivare t.ex. tycker jag inte är det minsta oärligt. Inte heller att satsa på ekologiska produkter.
  Det är ju ganska få seriösa miljöteknikföretag som marknadsför sig ENBART på att de minskar utsläpp av GHG. Ofta marknadsför de sig i lika stor grad på t.ex. minskad bränsleförbrukning (=kostar mindre), bättre energieffektivitet (=kostar mindre), möjlighet att äga sin egen el (= kan kosta en del som investering men när den betalat av sig kan du räcka fingret åt Vattenfall och andra bolag som vill åt dina pengar) osv.
  Resursfrågor ÄR ekonomi – frågan är bara vilken tidshorisont vi väljer.
  Gunnar: Har lite svårt att ta dig på allvar eftersom du är väldigt subjektiv. Sol i Sahara är inte mindre utopiskt än kärnkraftsreaktorerna du pratar om. Det finns långtgående planer och det kan mycket väl lyckas. Du vet väl f.ö. att vi gräver ner en elkabel i Östersjön till Litauen inom kort? Trots att elen kommer från kärnkraft och inte sol?
  Du vet väl att en av dagens huvudnyheter internationellt var starka resolutioner mot Irans möjligheter att skaffa kärnkraftsprogram?
  Jag betvivlar inte att det kan finnas intressanta tekniska aspekter av kärnkraft men det är knappast en lösning på världens energiförsörjning idag om man tittar utanför EU.

 22. Patrik

  Tharand #21>> Håller med dig i stort, *men* det finns en hel del tveksamma produkter och tjänster; anteckningsblock gjorda av bananblad, platt-TV-stativ som marknadsförs som mijövänliga för att de påstås ha mindre mängd metall i än konkurrerande (vem kan verifiera det egentligen?) etc.
  Luftvärmepump är ett kul exempel också, om man aldrig använder den för nedkylning så kan den spara en del, men kör man den ett antal dagar med nedkylning på så försvinner snart den förtjänsten…
  Sedan hänger ju ”miljövänlig” väldigt mycket ihop med vad det är för rön som gäller för tillfället. Ta etanoldrift t.ex. – har vi sett en större miljöflopp någonsin?

 23. Steve

  ”Polarkyla i Argentina:  Det har snöat i nästan hela landet, även längst i norr”
  ”Snön överraskar även de avlägsnaste platserna: Salta och Jujuy.  På morgonen var dessa nordliga provinser täckta av snö, något som inte hänt på 8 år.  Orsaken var den antarktiska köldvåg som sedan igår ryckt fram över Argentinas centrala och nordliga delar.  I Buenos Aires var det -4ºC.  I Bahia Blanca snöade det intensivt, vilket inte skett på 44 år.”
  Urgente 24, med vacker bild på lätt snöiga palmer vid boulevarden:
  http://www.urgente24.com/index.php?&id=ver&tx_ttnews%5Btt_news%5D=126258&cHash=28f2e2eea2

 24. Steve

  ”Unga amerikaner manades av NY Times’ kolumnist Tom Friedman att ’få ut en miljon människor på Washington Mall och kräva CO2-skatt’.  Kolumnisten Mark Steyn replikerade:  ’Om du är 29 år nu har det inte varit någon global uppvärmning under hela ditt vuxna liv. Om du just tagit studenten har inte inte varit någon uppvärmning sedan du började på lågstadiet.’
  ”Och det kan ju förklara varför the Mall inte ekar av ungdomliga rop på CO2-skatt.  Och varför den amerikanska regeringen, som vill ensidigt tvinga fram sådana bördor på en vacklande ekonomi, nu alltmer liknar någon som just köpt en hel garderob full av platådojor och bell-bottom slacks.” 
  Detta skriver den store kolumnisten George F Will i Washington Post nu den 23 juli !  Obama börjar få problem med klimatpolitiken !
  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/22/AR2009072202415.html

 25. @Patrik: jo men det är ju bara ett uttryck för yttrandefriheten. Vem som helst får kalla vad som helst för miljövänligt – det är upp till individen att sedan bedöma om det stämmer. Det tycker jag är rimligt. Däremot får inte vem som helst miljöcertifiera vad som helst. Vilket företag som helst kan också skriva att de har en miljöpolicy, ett miljöarbete osv. sedan är det upp till miljöcertifiering, miljörevision, miljödiplom osv. att verifiera att det verkligen stämmer.
  Ser inte riktigt problemet – det är ungefär som att vilken telefonförsäljare som helst kan marknadsföra sin produkt som billigast utan att tala om alla de dolda avgifterna och bindningstiden.
  Kort sagt: vi verkar ganska eniga och tror också att vi kan enas om att alternativet (inskränkningar i yttrandefriheten för individer och företag) vore värre. Tror också vi är eniga om att de flesta individer är kapabla att tänka efter själva om det är viktigt för dem vilket alternativ de väljer.