Vart tog solens fläckar vägen?

New York Times överraskar med en artikel om solens betydelse för klimatet. Till och med Henrik Svensmark och hans kosmiska strålar får vara med.
Förra året var solen blankare än någonsin under de senaste femtio åren. 266 dagar utan solfläckar. I början av 2009 blev solen ännu tystare och trots en liten återhämtning i juni och juli tror många solforskare att denna solcykel kommer att bli mycket lugn. Kanske är vi på väg mot något som liknar Dalton Minimum i början av 1800-talet.
“We still don’t quite understand this beast,” säger David Hathaway på NASA. “The theories we had for how the sunspot cycle works have major problems.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Låt oss hoppas att 40-årsminnet av månlandningen får fler att skriva om solens inverkan på jorden. Ännu bättre vore om AGW- och IPCC-kritiska astronauter och rymdforskare passade på tillfället att uttala sina tvivel.
  Tege

 2. De hade visst tur med månlandningen för de hade tydligen inte räknat med solvinden. Hade det varit en kraftig sådan riktad mot astronauterna då hade de inte varit vid liv idag, har jag förstått.

 3. Lars

  Jag har tipsat chefred på SvD. Tror ngn att hon reagerar?

 4. SvD står under tryck för att ta inn skeptiska artiklar då DN ligger först i spåret.

 5. Björn

  ”Solen är motorn till allt väder” kan man läsa på Wikipedia. Självklart är det så!! Finns det någon annan ”motor”, ni som tror att orsaken till klimatförändringar beror på AGW?

 6. Peter Stilbs

  Hoppas att Aldrin och Schmitt (andre och hittills siste man att sätta sin fot på månen) kan också övertyga Fuglesang om att klimatbubblan är sjuk. För något år sedan yrade F det vanliga PK – men sen dess har jag inte hört något.

 7. AOH

  ”Solen påverkar allt liv – och även vädret” –  en nyhet från SMHI:s väderredaktion-Hampus Sellman i VLT den 20.07.2009.
  Sker möjligen en omvändning hos SMHI? Hoppas isåfall att inte AGW- ”kamraten” Pär Holmgren kommer tillbaka och förstör det hela.

 8. Inge

  Vill tipsa om en mycket intressant artikel i senaste numret av Illustrerad Vetenskap (Nr. 11) med titeln: Regnens rytm har skapat Kinas historia.
  Det bygger på solaktiviteten i deras resonemang.

 9. Jerker Andersson

  Att nuvarande solminimum är exceptionellt syns även på den kosmiska strålningen som nu träffar jorden. Den är den högsta som har mätts upp sen mätningarna startade 1964 enligt Oulu universitet i Finland.
  Se http://cosmicrays.oulu.fi/
  Pga av tröghet i jordens klimatsystem så kommer effekten av detta först att visa sig om ett antal år om Svensmarks teori stämmer och solen fortsätter med en försvagad solcykel.
  Det kan bli en utmärkt test av Svensmarks teori i verkligheten.
  Stannar temperaturökningen av och tom sjunker igen så är det troligare att Solen är den dominerande faktorn i klimatförändringar som inträffar.
  Sätter temperaturen av uppåt igen trots att solen går in i ett djupt minimum med en svag efterföljande cykel med hög kosmisk strålning så är det troligare att CO2 är mer dominerande än Solen.

 10. Thomas

  Jerker, hur stor är denna fördröjning du talar om, och hur kommer det sig att de berömda diagram med korrelation som påstås vara beviset för denna koppling mellan solaktivitet och temperatur inte har med någon sådan?

 11. Jerker Andersson

  Svar: Vet inte, men borde den inte delvis vara likvärdig med den som ingår i AGW hypotesen? Dvs att jordens temperatur kommer att forsätta att öka även om vi tokstoppar alla CO2 utsläpp pga att det tar tid innan haven, som jordytan till 2/3 är täckt av, kommer i närheten av den slutliga temperaturnivån.
  Vatten kräver, som du vet, mycket mer energi än något annat här på jorden för att värma det tex 1 grad och vatten har vi gott om, både till yta och djup.
  Jag antar att du syftar på de diagrammen med solcykellängd och temperatur under 1900-talet. Jag har inte sett någon studie på eftersläping där men det borde rimligen finnas en viss eftersläpning oavsett om det är CO2, moln eller solinstrålning som ändras.
  Temperaturen i den lägre delen av troposfärens svänger i huvudsak i takt med havsytvattentemperaturen globalt sett.
  Ytvattnet reagerar säkert snabbare än havet som helhet.
  Jag gissar att det finnas en överlagrad trög signal med när djupvattnet värms upp långsamt och verkar över betydligt längre perioder.
  Med tanke på molnen så kikade jag på ett ställe där man har försökt mäta albedo sekundärt via jordljus på månen.
  http://www.bbso.njit.edu/science_may28.html
  Klicka på grafen ute till höger.
  Om man tittar på data över jordens förändringar av albedo, dvs huvdsakligen förändringar i mängden moln, så verkar albedot ha sjunkit ”kraftigt” åren innan 97/98 super ElNino utlöstes(påstår inte att det var detta som utlöste den) och jordens temperatur kättrade upp på en puckel som den just nu faller tilbaka från igen.
  Jordens albedo verkar vara allt annat än stabilt, och därmed så borde också jordens temperatur svänga en hel del på naturlig väg.
  Sen är det lite si sådär med förståelsen för hur Svensmarks teori om hur den kosmiska strålningen påverkar molnen. Det kommer inte att dyka upp lite extra moln lite här och där utan gör bara befintliga moln en aning vitare och lite mer soljus reflekteras ut i rymden igen. Så mäter man bara täckningsgraden av molnen på himlen så kommer man troligen att få det svårare att hitta något samband. Ser man på jordens albedo så bör man få en överlagrad signal på de naturliga variatonerna som hjälper till att trycka upp eller ner temperaturen.
  Men vem vet, vi kanske alla har fel. Svaret kanske ligger i molnen som Svensmark sa men av en helt annan anledning, naturliga variationer där molnen förändrar karraktär över årtionden pga processer vi ännu inte förstår.
  Vår kunskap om hur jordens klimat styrs är ubbenbarligen rätt bristfällig ännu då vi inte ens klarar av att förutsäga de närmaste åren. Hur ska vi då kunna förutsäga det om 91 år?
  Den som lever får se, eller kanske inte. Vi är troligen döda, förbrända till CO2 och har återgått till kretsloppet långt innan dess.
  Hmm, jag undrar… Kan man sälja en framtida deponering av kroppen när man är död, långt ner i underjorden som en utsläppsrätt nu?

 12. Inge

  Vi lär vara på väg in i en ny El Nino så den kanske kan höja globala temperaturen ett par år, beroende på om den blir stark eller svag.

 13. Jerker Andersson

  Inge, det stämmer. Prognosen nu är en medlstark till stark El Nino den går redan att observera via havsytvattentemperatur och den börjar smitta av sig på den globala temperaturen. Effekten lär inte vara några år utan snarare kommer den globala temperaturen att ha fallit tillbaka innan nästa sommar om inte en ny El Nino tar över innan dess.
  Vi kan förvänta oss att den globala temperaturavvikelsen, enligt de mer exakta satelitmätningarna från UAH och RSS, kommer att stiga till runt 0,4C och pendla runt detta och sedan falla ner igen.
  Om det blir en stark El nino så kan temperaturen säkert gå upp och tangera något av toppvärdena under 2000-talet under någon enstaka månad.
  Se http://www.osdpd.noaa.gov/PSB/EPS/SST/climo&hot.html

 14. Thomas

  Jerker, jag håller helt med om att det existerar en fördröjning av temperaturresponsen, men jag retar mig på att man först ”bevisar” korrelationen med solaktivitet genom att ignorera denna termiska tröghet, och sen när temperaturen inte sjunker med solaktivitet så byter man plötsligt metod. Tillåter man sig att använda sig av olika metoder för att passa ihop solaktivitet och temperatur under olika tidsperioder kan man självklart få till det hur bra som helst!

 15. Christopher E

  Thomas;
   
  Vi har lärt av de bästa trixarna på AGW-sidan! Men allvarligt talat, inte alla icke AGW-troende tror att solen är den enda orsaken till temperatursvängningar utöver CO2. Inte heller alla tror att den metod vi mest använt under 1900-talet för temperaturmätning, mätstationer på landbacken, är särskilt ”fördröjda”. Skulle en ökad molnighet sänka temperaturen, blir responsen rätt omedelbar i mätdatat.
   
  Tycker du själv AGW-lobbyn är konsekventa när de avfärdar de senaste årens avkylning som ”naturlig variation”, men inte kan erkänna att en hel av av det sena 1900-talets uppvärmning i så fall också kan naturlig variation, fast med positivt tecken? (Fast NASA har erkänt det, förstås).
   
  Var har ni den omhuldade fördröjningen när temperatursänkningen efter 1940 skylls på aerosoler från industrialiseringen efter 2:a världskriget? (Aerosoler som huvudsakligen släppts ut på det halvklot som värmts mest, dessutom…)
   
  Kanske är inte AGW de rätta att slänga ut anklagelser om brist på konsekvens?

 16. Thomas

  Christopher, som jag tidigare konstaterat finns det ingenting alla ”icke AGW-troende” tror på. Man får debattera med var och en efter deras privata favoritidéer och riskerar då att samtidigt få kritik av någon annan AGW-skeptiker som inte alls delar denna idén och som föredrar att kritiserar mig framför den skeptiker som drog fram den.

 17. Termisk tröghet, stolle (förlåt omdömmet)
  O.K. 800år tar det från att hav, land och attmosfär ökat sitt termiska innehåll tills CO2 stiger…
  Men termisk tröghet innebär att all effektökning resulterar i ökad temperatur i den samlade termiska reservoaren.
   
  Hade inte du läst termodynamik TTPP?
  Kanske du inte läste under aktivt ifrågasättande?
   
  Måhända mutade du Göran Grimvall?

 18. L

  Thomas #16, oj vad det är synd om dig. Här försöker du spela master mind och så har motståndarna sinsemellan olika åsikter!
   
  Du kanske måste acceptera att man inte tror på AGW-hypotesen för att den är dåligt underbyggd. Det finns ingen som helst anledning att försöka skapa någon gemensam mot-hypotes för att misstro IPCC:s modeller.

 19. Thomas, det finns ganska många punkter där de flesta mer omdömesgilla betraktarna uttrycker samma slags kritik mot AGW-hypotesen och framför allt hur den framställs av de påstådda auktoriteterna och än mer av dom många själutnämnda expertuttolkarna.
  På dom punkterna kommer där nästan inga meningsfulla bemötanden från AGW-sidan (oavsett kunskapsnivå), utan snarare sådant som du normalt brukar prestera, dvs omtolkningar, svar på annat, spelad indignation, upprepningar av vad man själv tror på och värre …
  I allra bästa fall kommer där en hänvisning till Sceptical Science, som dock heller inte bemöter i sak. Bara framhåller de enkla för-sant-hållna teser från AGW-sidan, efter att själv ha formulerat den skeptiska invändningen med en enkel mening, dvs i dess grundaste form. Det rätas alltså inte ut några frågetecken, var sig där, eller av någon annan som säger sig försvara tesen.
  Det är ju knappt någon av dem som ens vågar debattera frågorna öppet längre. Vad tror du att det beror på? Att ’the science is settled’, eller?
  🙂

 20. Patrik

  Hmm… På tal om El Nino och La Nina… Hur långt tillbaka i tiden har vi statistik på dem egentligen?

 21. Christopher E

  Patrik;
   
  Det finns en hel del studier av historiska El Nino i flera olika tidsskalor. Den av alarmisterna så föraktade CO2Science har gjort en sammanställning av publicerade studier i ämnet. På denna länk hittar du massvis.
   
  Kort sagt är inte ENSO (El Nino Southern Oscillation) idag extrem på något vis. Det är intressant att notera att aktiviteten under Lilla Istiden var högre än idag och det var lugnare än idag under medeltida värmeperioden (den som inte fanns, ni vet, men det visste inte ENSO att man måste tycka… 😉  )
   
  Ej heller är 1998 års El Nino något rekord i kraftighet.

 22. Patrik

  Christopher>> Tack! 🙂

 23. Thomas

  Patrik:
  http://en.wikipedia.org/wiki/El_Nino#History_of_the_phenomenon

 24. Christopher E

  Thomas;
   
  Vad är problemet? Vi diskuterar ju din privata favoritidé med dig utan att gnälla för den skull.

 25. Thomas

  Christopher, om du nu är oense med Jerker om att termisk tröghet kan fördröja avkylningen pga minskad solaktivitet vore det inte bättre om du vände dig till honom istället för att kritisera mitt inlägg? Hur anser du själv som tycker att avkylningen borde vara omedelbar att kombinationen rekordlåg solaktivitet och temperatur långt över genomsnitt för senaste seklet går ihop?

 26. Patrik

  Thomas>>
  Föreställ dig att jorden slutade rotera och kretsa runt solen. Hur kallt skulle det vara på ”nattsidan” efter ett år?

 27. Patrik

  Thomas #23>> Tack. 🙂

 28. Christopher E

  Thomas;
   
  Jag har ingen anledning att kritisera Jerker, han skrev en massa bra saker. Och han talade om en fördröjning på bara några år, vilket är rätt lite i förhållande till de korrelationer med sol och klimat som finns både för senaste seklet och längre tillbaka. Det var bara det att din kritik kändes för generell och lite väl mycket sten i glashus.
   
  För ögonblicket är temperaturen på väg ned samtidigt som solaktiviteten är låg, så det känns bra. Men jag inbillar mig inte att solen ensam förklarar temperaturförändringar, och jag inbillar mig inte heller att alla dessa processer är kända (Jerker nämnde tex albedovariation som en kandidat). Vi har fortfarande en återhämtning från Lilla Istiden som tycks ha fler orsaker än solvariationer, så att vi ligger högre nu än tidigare solminimum känns inte konstigt.
   
  Jag tror det är viktigare att se på det faktum att det nu faktiskt blir kallare, än att förvänta sig att varje värde på solaktivitet motsvarar ett exakt absolut temperaturvärde. För koldioxidens del så talar inte de senaste 15 åren för att den har någon större effekt.

 29. Thomas

  Patrik, om jorden slutade rotera runt solen skulle den falla rätt in mot denna så det skulle nog vara någon miljon grader 🙂
  Om du istället tänker dig att jorden ständigt vände samma sida mot solen på samma sätt som månen vänder samma sida mot jorden blir det ett mer intressant problem. Jag tror det behövs en sån där förhatlig klimatmodell för att svara på det, vindar och havsströmmar kommer att transportera värme från dag- till nattsidan, men hur mycket?

 30. Patrik

  Thomas #29>> Men på ett ungefär, kom igen nu… Skulle det bli i snitt 10, 30, 40, ??… grader kallare på nattsidan fortsättningsvis?
  🙂

 31. Thomas

  Patrik, hade du någon poäng med din fråga?