temperaturmätningar

Extrema temperaturskillnader som har ökat

När vädret äntligen (tycker jag) slog om till att bli lite kallare och mer högtrycksbetonat kan man se vilken enorm effekt vi människor kan ha på temperaturen. Nedan har jag plottat dygnets högsta och minsta temperatur för Uppsala flygfält, som ligger utanför Uppsala, och den mätstation som ligger vid Geocentrum i Uppsala (1:a jan till   →

När vetenskapen inte är drivkraften

Jag, tillsammans med andra, har under c:a 6 år påpekat för Uppsala universitet att deras långa temperaturserie från Uppsala inte längre stämmer. Uppsalaserien uppvisar mycket större uppvärmning jämfört med omgivande mätstationer från mitten på 1900-talet och framåt. Egentligen kan vem som helst med grundläggande kunskaper i Excel se att det inte stämmer. På SMHIs hemsida   →

Sommar och sol

Här är ytterligare ett exempel där man inte ”undersöker alla möjliga orsaker” som Lars Kamél skrev ett utmärkt inlägg om häromdagen. SMHI har nämligen tagit fram ett antal ”klimatindikatorer” som visar hur olika klimatparametrar har ändrat sig över tid. En parameter heter ”globalstrålning” och denna är ett mått på hur mycket solenergi som når ner   →

Det stämmer inte

Det finns mycket som inte stämmer i teorin om den katastrofala uppvärmningen, och det är de delar av en teori som inte stämmer som falsifierar teorin. Jag tänkte här ta upp en central del där mätningar och teori inte går ihop. Det är inget nytt, utan ett välkänt faktum sen lång tid och har diskuterats   →

NOAAs påstående om rekordvarm maj var inte statistiskt säkerställt

NOAA har gått ut med en rapport där de hävdar att enligt deras data var maj 2014 den varmaste maj som förekommit sedan 1880. Detta fick en hel del uppmärksamhet i media, även här i Sverige. Men deras påstående är inte statistiskt säkerställt, i själva verket så långt ifrån att vara detta att man kan   →

Durban: WMO finner att 2011 är det varmaste året tillsammans med många andra

Enligt Svenska Yle har WMO (World Meteorological Organization) enligt ett pressmeddelande som presenterats på en presskonferens i Durban funnit att femton år har varit lika varma som år 2011. Detta illustreras i figur 1 nedan med data från Met Office Hadley. Vi ser att det faktiskt finns femton år från och med 1997 som har   →

Fortfarande inte signifikant över 1997 års temperatur – alltid retar det någon

Som Hadley Met Office temperaturserie visar, se figur 1 ovan, har mätvärdet för den globala temperaturen aldrig signifikant överstigit 1997 års dito. Jag har ju påpekat detta ett antal gånger tidigare varvid sura reaktioner från vissa håll kommer som ett brev på posten. En kommentar som jag fick per e-post var att det är klart   →

Mer om temperaturens utveckling

Vi har i flera blogginlägg diskuterat att temperaturen inte har ökat signifikant på 14,5 år. Se figur 1 nedan. Av denna figur kan vi se att det sedan år 1997 inte finns några uppmätta värden för temperaturen som är signifikant större än detta års. Detta motsvarar en period av 14,5 år utan signifiant ökat uppmätt   →

Att diskutera bristen på uppvärmning – körsbärsplockning eller inte?

Jag läste på någon blogg att TCS blogginlägg om att observationen att temperaturen knappast har ändrat sig sedan slutet av 1990-talet, eller att temperaturprofilen har varit nästan platt, avfärdas som körsbärsplockning. Vi har på TCS diskuterat denna observation i flera blogginlägg, här, här och här. Det är intressant att undersöka hur seriös denna invändning är.   →

Temperaturens utveckling – fem hypoteser

En ny artikel av Kaufmann et al. (2011) har eldat på debatten om att uppmätta temperaturer inte visar på någon signifikant ökning sedan slutet av 1990-talet. Artikeln har bland andra diskuterats av Judith Curry, på WUWT och av James Dellingpole. Enligt artikeln skulle temperaturen inte ha ökat under 1998 – 2008 men har därefter ökat   →