Sommar och sol

Här är ytterligare ett exempel där man inte ”undersöker alla möjliga orsaker” som Lars Kamél skrev ett utmärkt inlägg om häromdagen. SMHI har nämligen tagit fram ett antal ”klimatindikatorer” som visar hur olika klimatparametrar har ändrat sig över tid. En parameter heter ”globalstrålning” och denna är ett mått på hur mycket solenergi som når ner till marken. Den här parametern har ökat anmärkningsvärt mycket på senare tid och jag kan inte se att SMHI ens har försökt att förklara varför den har ökat.

Om man tar SMHIs data och plottar temperaturen för de olika årstiderna mot den sk globalstrålningen ser det ut som följer:

scatter_irradiance_temp_winter

scatter_irradiance_temp_spring

scatter_irradiance_temp_summer
Temperatur som funktion av globalstrålning för vintern, våren, sommaren och hösten

Temperatur som funktion av globalstrålning för vintern, våren, sommaren och hösten. Datat är hämtat från SMHIs hemsida och ska representera ett medelvärde för hela Sverige.

Genom att bara titta på de här figurerna ser tydligt hur väl sommarens temperatur beror på hur mycket sol som når markytan. Ökningen i sommartemperatur kan alltså nästan enbart förklaras med mer sol som beror på mindre moln. Men SMHI nämner inte det på sin hemsida utan kör på i sina gamla hjulspår och maler på om klimatförändringar orsakade av koldioxid. Här kan ni se hur väl sommartemperaturen och globalstrålningen följs åt:

line_irradiance_temp_summer

Globalstrålning och temperaturen för sommaren.

Man måste alltså undersöka alla möjliga orsaker precis som Lars Kamél skriver. Jag har i ett tidigare inlägg från 2015 med titeln ”Vädrets makter styr temperaturen i Sverige” visat att temperaturen för övriga årstider kan förklaras med ökad sydlig och västlig vind. SMHI har själva all den här datan men man bryr sig bara om att försöka få en korrelation mot koldioxidhalten, vilket man lyckas väldigt dåligt med på grund av att korrelationen i många fall inte finns. Den påverkan från ökad koldioxidhalt är alltså så liten att den helt överskuggas av de naturliga variationerna. Och då ska vi ändå komma ihåg att största delen av koldioxidens effekt redan har inträffat eftersom effekten är logaritmisk avtagande.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I nyheterna i P1 i dag handlade om att det kommer att bli svårt för fjällvandrare att hitta vatten i framtiden p.g.a. klimatförändringarna. En påannons för ett program som heter Klimatspår påstod att sommaren 2018 som var ovanligt varm förvånade forskarna eftersom den inte borde ha kommit förrän mellan 2050 och 2100.

 2. Sören G #1:
  Man undrar vad det är för slags forskare som uttalar sig så. De verkar inte vara insatta i temperaturutvecklingen i Sverige. Och är man inte insatt i den ska man naturligtvis inte uttala sig om den heller. För övrigt var sommaren 1901 lika varm som sommaren 2018, iallafall i Uppsala-trakten. Då borde inte sommaren 1901 ha inträffat förrän 2050 alltså.

 3. Thorleif

  Överväldigande men samtidigt ett logiskt bevis över vår sols inverkan på temperaturen. Borde publiceras på våra dagstidningars 1:sidor! Man slås särskilt av datapresentationen på vintern resp. sommaren då korrelationen är som mest tydlig. För vintern är min lekmanna-tolkning att mindre moln normalt sänker temperaturen! Tvärtom mao jmf med sommaren.

  Noterar att korrelationen i årsdata (sommaren) bara avviker 2007-2008!

  Detta borde ge en aha-upplevelse hos varje svensk! Samtidigt vet vi att msm m.fl knappt kommenterat L. Bengtsson’s nya bok. Hans hjärtefråga är väl dessutom just strålningsbalansen såvitt jag förstår.

 4. Göranj

  Tack Magnus för dina grafer dom visar tydligt sambandet hur Globalstrålningen påverkar temperaturen.
  Detta vet vi alla utom SMHI. Vi känner också till hur temperaturen sjunker på natten och att detta beror på saknaden av instrålning från solen och att dygnstemperaturen är som lägst i gryningen.

  En fråga som bör ställas till alarmisterna är varför Globalstrålningen ökar. Jag har ställt frågan till SMHI men bara fått undanglidande svar. Jag har heller inte sett någon prognos eller scenario hur Globalstrålningen kommer att utvecklas.
  Eftersom Globalstrålninge mäts i W/kvm är den lätt förstå hur detta är direkt avgörande för
  uppvärmningen av jordytan.
  Globalstrålningen har ökat sedan 1983 med 0.4 Procent/år i Sverige och enligt SMHI har Europa liknande utveckling. Mätningen av Globalstrålningen påbörjades 1983 på 8 olika platser i Sverige.

 5. Thorleif #3:
  På vintern när solhöjden är låg och den direkta solinstrålningen är låg kommer små ändringar i strålning från molnen att slå igenom i statistiken. Därför ökar globalstrålningen vid mer moln. Och mer moln på vintern ger i allmänhet högre temperaturer eftersom utstrålningen från marken minskar.

 6. mattias

  Magnus,
  Det är ganska få värden i dina plottar som antar mer extrema värden (både låga och höga). Det verkar inte påverka lutningen jättemycket, men kanske något.
  OT från DN: I juli rann 197 miljarder ton smältvatten ut i Atlanten, tillräckligt för att höja havsnivån med 0,5 mm. Kan det verkligen vara korrekt? Och då måste man väl anta att smältvattnet kommer från ”landbaserad is” och inte från flytande isberg.

 7. Ulf

  Magnus vad svarar SMHI när du tar upp detta med dem?

 8. Lennart Bengtsson

  Det finns mycket skrivet om globalstrålningen. I Stockholm finns regelbundna mätningar för snart 100 år

  Så här sammanfattar Dr Martin Wild, ETH, Zurich situationen i en artikel för några år sedan( se Bulletin of the AMS):

  The latest updates on solar radiation
  changes observed since the new millennium
  show no globally coherent trends anymore (see above
  and Fig. 2). While brightening persists to some extent
  in Europe and the United States, there are indications
  for a renewed dimming in China associated with the
  tremendous emission increases there after 2000, as
  well as unabated dimming in India.

 9. Daniel Wiklund

  Apropå problem för fjällvandrare att hitta vatten. I dagens Norrbottens kuriren läser jag ”Flera i nöd på berget”. Det var på Kebnekaise dramat utspelades. Ett sällskap på sex personer var nerkylda pga blåst och regn. Ytterligare två sällskap till hamnade i nöd pga dimma. Både helikopter och fotvandrande fjällräddare fick rycka ut. Det är inte klokt vad klimatförändringar kan ställa till med.

 10. Mattias #6:
  Jag förstår inte riktigt vad du menar.

  Ulf #7:
  Jag har inte frågat dem. Förväntar mig inte något vettigt svar. Men jag kan göra ett försök.

 11. Lennart #8:
  Finns det någon rimlig förklaring till denna variation in solinstrålningen? Kan denna till stor del förklara värmeperioden under 1930-40-talen och avkylningen därefter, och uppvärmningen från 1970-talet och framåt?

 12. Thorleif

  @4 Göranj

  Ang ökad globaltrålning från 1983

  En spekulativ tanke rör solens 11-års cykler. Om inte jag missminner mig har väl denna välkända cykels amplitud minskat något på senare tid? Samtidigt existerar den s.k Gleissbergcykeln på 80-90 år som också avser solens koronamassutskickningar (ökade protonhöndelser ger ökad solvind och lägre kosmisk strålning). Forskaren Michael Lockwood hävdar (2002 enl bif länk) att solaktiviteten ökat sedan 1901 (+131%) och nådde sin miniminivå runt 1980. Därefter antas en ny cykel ta vid. Detta i kontrast till annan forskning av idag som hänvisar till en 300-årscykel som är på väg att toppa just nu. Den senare ska mao istället ge svalare klimat vilket vi isf lär få bekräftat inom 10-15 år.

  https://fof.se/tidning/2002/2/artikel/solens-stormar-styr-den-globala-uppvarmningen

 13. Thorleif

  @5 Magnus C

  Tack för synpunkterna/förklaringen. Jag hade annars en impuls att tolka låg molnförekomst på vintern med ev högtryck och därför lägre temperatur (brant neg korrelation mot instrålning) jmf med molnförekomst som anses leda till lägre utstrålning per se.

  Ps! Har vi inte idag satelliter som har full koll på jordens molnutbredning inkl. volym/tjocklek?

 14. Björn

  Thorleif [3]; Jag citerar dig: ”Noterar att korrelationen i årsdata (sommaren) bara avviker 2007-2008!” Det där var ett ytterst intressant påpekande, för 2008 var det ett långdraget solfläcksminimum som hade sin början flera år innan. Solen var ju blank i nästan två år under detta minimum. Vi är ju nu inne i ett liknande fenomen som upptakten till 2008, alltså ett långdraget solfläcksminimum. Men dramatiken stannar inte där, för vi är också med mycket stor sannolikhet på väg i ett besvärligare solfenomen som kallas för grand solar minimum.

 15. Gunnar E

  #9#
  Ska dålig klädsel nu skyllas på klimatet också?

 16. Björn-Ola J

  Jag har för mig att jag minns att någon här frågat SMHI angående hur den förändrade globalstrålningen påverkar temperaturen och fick svaret att man vet inte eftersom växthuseffekten vid förändrad molnbildning förmodligen drar åt andra hållet med förmodad minskad växthuseffekt.

 17. Lasse

  Tackar för graferna.
  De är efterlängtade och bör kunna ge underlag för en diskussion.
  Det är under sommaren som globalstrålningen varierar som mest.
  Det är även då vi ser ett tydligt samband mellan temperatur och strålningen.
  Men det är ett väldigt trubbigt mått.
  Att det saknas kommentarer från SMHI , även om man frågar dem , kan jag bekräfta.
  Däremot sände de över en referens till Wild:
  https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

  Vi har fått ca 10% mer global solinstrålning under ca 17% fler soltimmar sen 1983.
  Klart att det påverkar temperaturen!

 18. Björn #14:
  Du är en mästare på anekdotisk bevisföring :-). Du har en hypotes som du försöker bevisa. För att göra detta måste du hitta korrelation för hela tidsperioden inte bara enstaka år.

 19. Lasse

  #8 LB
  Samma referens som jag har ovan-men du väljer att citera en del som inte kan förklara det dagens text handlar om.
  Vi har en tydlig solar brightening period sen 1980 i stora delar av västvärlden.
  Anledningen till detta KAN vara SO2 som ingår i molnbildningsprocessen.
  Vi, i väst, har tagit bort SO2 så att dessa utsläpp idag är mindre än 20% av 1990 års värden.
  Det finns ett samband mellan aresoler och SO2 och moln påstår jag och stödjer mig på Svensmarks forskning.

 20. Björn

  Det är märkligt med SMHI att de inte gör några egna reflektioner med den tillgång till data som de har. Magnus analys här visar hur enkelt tillgång till data kan leda till ett rätt oantastligt resultat. Korrelationen för sommaren är inte överraskande, utan snarare förväntad. I övrigt när solen inte är så stark på våra breddgrader, tar atmosfärens cirkulation över och utjämnar från ekvatorområdet.

 21. Björn

  Magnus Cederlöf [17]; Märkligt påpekande! Har du någon bättre förklaring till att korrelation saknas för några år fram t.o.m 2008 och handlar inte din korrelation om sambandet solinflöde och temperatur? Vid ett minimum syns en reducering av TSI, där främst högenergetisk UV reduceras mest.

 22. Lasse

  #18 forts
  Det som inte framgår ovan är att trenden är tydlig.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg
  300 timmar mer sol under en 40 års period.

  Det är inte slumpen som härjar!
  SO2 förklarar en hel del!

 23. Daniel Wiklund

  OT Huvudrubrik på Text-tv idag ”FN : Klimatmål kräver stor omställning”. Omställning är trendordet just nu. Omställning igen och igen och igen. Köttskatt i Sverige lurar bakom hörnet. Undrar hur många i världen som har som arbete att räkna ut koldioxidutsläpp på allt mellan himmel och jord, kanske under jord också. Hur många sitter just nu och planerar nya skatter/ökade skatter och olika avgifter. Hur många sitter just nu och planerar nya hållbarhetsmål. Klimatkrisen skapar många nya jobb. Med tanke på ”klimatsammanbrottet” så borde snart sjukhusen ha nya avdelningar med inriktning att ta hand om alla som blivit sjuka pga klimatet.

 24. Sören G

  #22 Daniel Wiklund
  Och allt i vanföreställningen att det kommer att ha någon betydelse. Klimatet har alltid ändrats och människor har i alla tider fått anpassa sig till rådande klimat. Nu har man fått för sig att man ska försöka hålla klimatet konstant. Människan ska ändra sig efter klimatet, utan klimatet ska ändras efter människan, tror man.

 25. Sören G

  #23
  Ett ”inte” föll bort

 26. foliehatt

  @ Magnus Cederlöf,
  vad är det för data som du har plottat i figurerna 1a-d ? varje graf håller ett drygt trettiotal datapunkter. Vad representerar varje punkt?

 27. jensen

  Diskussion med Corbyn angående Mini Ice Age …..dec. 2018 ….
  Solen styr klimatet via havet.
  Solen styr jetströmmen, som inverkar lokalt beträffande klimatets effekter.

  https://www.iceagenow.info/astrophysicist-mini-ice-age-is-now-accelerating-important-video/

 28. Johan M

  #26 foliehatt

  enskild år: vinter, vår, sommar, höst

 29. Lasse

  Tack för dessa grafer-än en gång.
  Men de kan göras bättre!
  Samla dem i en graf med samma axlar och fyra olikfärgade markeringar.
  Då framgår det bättre hur stor del av anomalierna som sker under sommaren.

  Lite besviken på bristande förståelse för dessa betydelsefulla rön hos bokskrivande experter. Se LB ovan tex. Det förvånar!
  Att Asien inte har samma trend kan ju inte förringa det som sker här!
  Asien har därtill tydligen upplevt varmare klimat i närtid:
  https://notrickszone.com/2019/08/08/new-temperature-reconstruction-shows-asias-tianshan-mountains-were-1-2c-warmer-during-the-1700s/

 30. foliehatt

  @ #28 Johan M,
  tack då förstår jag.

 31. Lars-Eric Bjerke

  Magnus Cederlöf,
  SMHI har givit ut en ny rapport om globalstrålningen ”Long term global radiation in Stockholm, 1922-2018”. (SMHI Meteorology 165)
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.145707!/Meteorologi_165.pdf
  Det är intressant att jämföra det första diagrammet över sommarstrålningen med medeltemperaturen i Sverige under samma period.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.103002.1555502295!/image/temp_ar_tom_2018.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/temp_ar_tom_2018.png

 32. Lars-Eric Bjerke

  Magnus Cederlöf,
  Med hjälp av den ovan refererade SMHI- rapporten vore det intressant att se ditt diagram som visar temperatur som funktion av strålning utökat bakåt i tiden till 1922.

 33. Lars-Eric Bjerke #31,32:
  Tack för länken! Mycket intressant. Jag ska titta på detta vid tillfälle.

 34. Lasse

  #31 Lars-Erik B
  Tack för länken .
  Noterar att materialet har sammanställts för vidare forskning!
  Noterar också att strålningen påverkats med viss förskjutning av vulkanutbrott.
  Vore intressant att jämföra dessa grafer med grafer av lokala föroreningar.
  Aerosoler framförallt SO2.
  http://what-when-how.com/global-warming/sulphur-dioxide-global-warming/

 35. Lasse

  Forts
  SO2 utsläppen:
  Efter lite sökande: https://ourworldindata.org/air-pollution

  Om SO2 är inblandad i molnbildning så kan denna graf förklara en del.
  Notera att det vänder kring 1980 för både molnen och SO2 utsläppen.
  Svensmark borde få större uppmärksamhet.
  SVD har en utmärkt ledare idag om bristen på vuxna i klimatfrågan-han är vuxen!

 36. Thorleif

  Magnus C

  Tittar man på SMHI’s grafer under rubriken Klimatindikatorer – globalstrålning kan man notera att det för våra vintrar 1983 – 2018 inte finns samma stigande medelvärde (viktat centrerat) som för övriga årstider. T.o.m fallande instrålning skulle jag påstå! Vad kan det bero på? Kan du se av dina data för punkterna i din vintergraf om det antal uppe till vänster om mitten hänför sig till dagens ”varmare” vinterperiod?

  Som novis tänkte jag ställa några väderfrågor relaterade till atmosfärstryck och energistrålning. Utgångspunkten skulle kunna vara varmare vintrar med fler lågtryck och molnighet vilket då c.p kan ge lägre instrålning. Men hur påverkas temperatur och instrålning om vi vintervis får in varmare luft söderifrån utan att det finns lågtryck norrifrån som stör? Varmare luft men utan moln borde förstås ändå innehålla en hel del fuktighet vilket torde förstärkas via t.ex avdunstning från marken (kallare). Kan ett sådant scenario vara möjligt t.ex just pga den lägre solvinkeln på vintern? Fuktig luft torde väl leda energin från solen sämre än torrare luft? Ett exempel på det är väl inversion och s.k spärrskikt som inte i sig utgör moln utan bara temp.skikt. Som under en period boende i alperna såg jag detta som ett vanligt fenomen inte bara under sommarmorgnar utan också under höstarna samt även ibland på vintrarna. De s.k aerosolerna inkl SO2 och vanliga smutspartiklar blir väldigt tydliga när man flyger t.ex helikopter genom dessa skikt. Temperaturskillnaderna är stora mellan skikten. Kan vi på vintern ha olika typer av högtryck? Med antingen varmare luftmassor eller kallare och båda utan (snabb) molnbildning!

  De 8 stationer i Sverige som mäter solinstrålning (och temp.) mäter väl även molnförekomst och lufttryck antar jag. Men hur är det med molnhöjd och molnens volym/tjocklek? Skulle vara intressant att komplettera dina grafer inte bara med soltimmar alltså.

 37. Thorleif

  @14 Björn

  Ang avvikelsen 2007-2008 så ställer jag mig också frågande och önskar svar. Men man kanske ändå inte skall intolka för mycket i att korrelationen helt försvann under nämnda år. Ser man till skillnaderna i värden så hittar vi lika stora förändrings-skillnader t.ex 2015.

 38. jax

  OT.
  Hört på radion idag:

  SSU vill förbjuda flyg mellan Stockholm Göteborg och Malmö. De kanske skulle behöva göra en konsekvensanalys. Inte bara bosatta i de städerna som flyger däremellan. Vi andra ska alltså ta flyget till Stockholm, sedan tåget eller bussen från Arlanda till centralen och vidare med tåg. Hurra säger alla Stockholmare, mer centralisering hit.
  Hörde även att skogsbränder kommer öka klimatförändringen. Hur kan man då förorda biobränslen?

 39. Jan

  #38 jax

  Arlanda är en hub för inrikesflyget där resenärer från Malmö och Göteborg byter för vidare transport med inrikesflyg. Ett förbud mot inrikesflyg från Malmö och Göteborg till Stockholm skulle försvåra kommunikationen mellan Malmö och Göteborg till landet utanför Stockholm. Möjligheten att lägga huvudkontor etc utan Stockholm skulle knappast gynnas. Alternativet är direktflyg med mindre och per personkm mindre effektiva flygplan.

  Från Arlanda avgår också många utrikeslinjer som matas från Malmö och Göteborg. Resenärer kommer istället för tåg till Stockholm för att sedan ta sig till Arlanda välja att flyga till utrikes hubar för vidare transport ut i världen.

  Men har man ett snävt Stockholmsperspektiv ser man inte dessa konsekvenser av sina förslag.

 40. Björn

  Thorleif [37]; I det som du nämner om 2015 så finns det en viss korrelation eller samvariation, men om vi tar 2007-2008, så finns det ingen samvariation alls. Att detta skulle vara en slump under ett solfläcksminimum 2008, är högst osannolikt. Det är inget bevis men mycket sannolikt ett samband med solens reducerade effekt. Det finns observationer som visar på en tydlig minskning av UV kring solfläcksminimum 2008. har inte ännu återfunnit dessa rapporter.

 41. Thorleif

  @40 Björn

  Jag motsäger inte egentligen ditt antagande men är det inte det IR-strålningen inkl. synligt ljus till skillnad från UV som anses ha mest betydelse för temp. , väder och klimat?

 42. Lasse

  10 möjliga orsaker till uppvärmning:
  https://wattsupwiththat.com/2019/08/08/ten-causes-of-warming-the-laypersons-checklist/

  Nr 4-Färre moln.

 43. Håkan Bergman

  Lasse #42
  Nr 4 är också den enda som kan påverka planetens energibudget, dom övriga handlar om interna processer och kan i värsta fall leda till en felaktig beräknad global medeltemperatur, observera beräknad.

 44. Björn

  Thorleif [41]; Solen är ett komplext fenomen som emitterar ett brett spektrum av frekvenser, vilket jag kommer att ta upp i morgondagens öppen tråd.

 45. tty

  ”I juli rann 197 miljarder ton smältvatten ut i Atlanten, tillräckligt för att höja havsnivån med 0,5 mm. Kan det verkligen vara korrekt? Och då måste man väl anta att smältvattnet kommer från ”landbaserad is” och inte från flytande isberg.”

  Det stämmer nog, det var ovanligt soligt på Grönland i Juli. En normalsiffra är ca 125 miljarder ton. Om det har någon effekt på den globala havsnivån beror dock på hur mycket snö som föll i Antarktis under samma tid. Här i Sverige är i vilket fall som helst effekten på havsnivån i praktiken noll p g a egengravitationseffekten.

 46. tty

  #36

  ”Fuktig luft torde väl leda energin från solen sämre än torrare luft?”

  Nej. Luftens genomskinlighet för solljus påverkas inte av vattenhalten. Och ”ledning” är ett ord som bör undvikas i sammanhanget. Gaser har mycket dålig ledningsförmåga och energiöverföring i atmosfären sker därför nästan enbart genom strålning och konvektion. Inversioner verkar just genom att hindra konvektion. Konvektion blir f ö effektivare med fuktig luft eftersom atmosfärens specifika värme ökar markant.

  Om det däremot finns vatten i vätske- eller fast form i atmosfären (=moln/dimma) minskas energitransporten genom strålning kraftigt eftersom denna absorberas.

 47. tty

  #36

  Här är en bra bild som visar hur de olika atmosfärgaserna absorberar strålning av olika våglängder:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Atmospheric_Transmission.png

  Som du ser har vattenånga noll effekt på synligt ljus, men absorberar en del i det nära infraröda. Det kan också vara värt att notera hur minimal effekt metan har jämfört med vattenånga.

 48. Staffan

  #6
  19mdr ton vatten till jordens vattenarea (70%) av total yta ger en höjning med 0,05 mm,
  inte 0,5 mm! Svårt med matten på DN teror jag.

 49. Kenneth Mikaelsson

  https://notrickszone.com/2019/05/20/greenland-has-been-cooling-in-recent-years-26-of-its-47-largest-glaciers-now-stable-or-gaining-ice/

 50. Kenneth Mikaelsson

  Med tanke på vad som ackumulerats på Grönland under några snöiga dagar så är den avsmältningen en fjärt i universum….

 51. Thorleif #36:
  Det finns ett bra samband mellan NAO och våra vintertemperaturer. Se här: https://www.klimatupplysningen.se/2016/03/11/mer-om-nao/

  Thorleif #37:
  Korrelationen mellan temperatur och globalstrålningen är ungefär lika med ett fel på under +/- 1 grad. Jag tror att det är den mänskliga hjärnan som spelar ett spratt.

 52. Thorleif

  tty och Magnus C

  Tack båda två för era behjälpliga svar på mina försök att sätta mig in i dessa för mig nya frågor.

  En huvudanledning till mitt intresse är verkligen inte klimatångest utan nyfikenhet baserad på att mina erfarenheter genom livet och samlade minnen om väder och klimat vilka jag tyvärr måste ställa i konfrontation mot den bild jag erhåller från msm. Och särskilt då jag börjar dyka ner i svaren både hos alarmister och skeptiker. Även OM det skulle visa sig att alarmisterna får rätt i sina profetior är sättet de agerar på anmärkningsvärt odemokratiskt och hänsynslöst. Jag mår helt enkelt dåligt pga av den rådande politiska manipulationen. Det är det som driver min vetgirighet numera. Hade man t.ex sagt från början att målet är att successivt ersätta fossilbränslen pga sann nedsmutsning av miljön och pga Peak Oil-teorin hade saken varit annorlunda men sedan en tid klarar vi av att rena utsläppen från rena gifter m.m och Peak Oil har slagits i spillror inte minst pga fracking-teknik etc. Att miljövänster-aktivister har sin agenda klar och numera lyckats etablera sig i landets ledning är oroande i sig men vad övriga maktpolitiker av idag tänker är egentligen värre på sätt och vis (i USA GND t.ex men även AOC). I Sverige blir det allt tydligare att makten blir t.o.m viktigare än verklig och sann ideologi. Men när även kunskap sedan 90-talet efterställs maktambitioner (se hur kanslihusets resurser förändrats) är risken stor att samhället går mot en större kris. Kontakten med väljarna är sedan länge förlorad pga den politiska professionaliseringen.

 53. Thorleif

  #44 Björn

  Ser med intresse fram mot ditt inlägg om solaktivitet och UV-strålning under Öppen tråd. Frågan är dock vad min kunskapsnivå klarar.

 54. Robin Johansson

  Jag är själv skeptisk till klimatlarmen och SMHI’s sakneutralitet, men en viktig tanke slog mig när jag läste detta inlägg. Har man gjort en spektralanalys av den ökade solstrålningen? Det skulle vara av intresse att veta om intensiteten har ökat för alla frekvenser eller bara inom ett visst intervall. Genom växthuseffekten borde ökade CO2 halter ge upphop till mer infraröd strålning som når jordytan, vilket skulle kunna förklara den totala strålningsökningen.

  TotalStrålning = SolStrålning + InfrarödStrålning(växthuseffekt) + övrigt

  Solstrålningen innehåller ett kontinuerligt spektra, medans den infraröda(CO2) är koncentrerad till ett begränsat intervall. Det borde därmed vara lätt att genom en spektralanalys avgöra om det är solstrålningen som ökat, eller om det är den infraröda(CO2) som ökat.

  Jag påstår inte att jag själv tror på denna teorin, men om inget annat så måste den uteslutas. Jag är inte expert inom ämnet och min analys kan därmed innehålla brister.