Ett exempel på hur forskning inte ska bedrivas

I en kommentar till mitt förra inlägg länkade signaturen mattias till en rapport med titeln:
Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm
Underlag till Miljöförvaltningens övervakning av klimatförändringar och dess effekter

Denna rapport från 2020 förefaller vara en beställd utredning från Miljöförvaltningen i Stockholm för att ta fram ”klimatindikatorer” för Stockholm. Man har i denna rapport använt mätstationer på följande 3 platser i Stockholm:

matpunkter stockholm

Man har alltså utgått från 3 mätstationer inne i en stad som växer kraftigt. Man skriver visserligen i rapporten:

Generellt är stadsklimatet varmare än klimatet i obebyggda och glest bebyggda områden. Detta fenomen kallas för urban värmeö och har studerats i olika forskningsprojekt i Sverige och internationellt [2]. Fenomenet beror främst på byggnadsmaterialens förmåga att absorbera och lagra värme, hur tätt husen står, husens höjd, samt andelen hårdgjorda ytor [2]. De högsta lufttemperaturerna finner man i centrala, tättbebyggda delar av staden.

Men slutsatsen blir ändå denna:

De hittills konstaterade temperaturförändringarna i Stockholms stad identifierade i denna studie överensstämmer med SMHI:s prognoser för den framtida temperaturutvecklingen i Stockholms län.

Man konstaterar alltså att mätstationerna är påverkade av bebyggelse, men man ignorerar helt faktumet att bebyggelsen har ökat under den tidsperiod som har studerats. Istället drar man slutsatsen att allt beror på växthusgasutsläppen.

En ”riktig” forskare hade naturligtvis jämfört med stationer på landsbygden utanför Stockholm för att kunna reda ut hur stor del av temperaturökningen som beror på ökad bebyggelse. Men det här var ett beställningsjobb till Miljöförvaltningen och då måste man ju naturligtvis göra denna organisation nöjd genom att leverera de resultat den vill ha. Det är även precis så här FNs klimatpanel jobbar, dvs man letar efter de rätta resultaten. Och den som letar finner till slut, speciellt om datat man letar i har enorma inbyggda variationer.

Man kan dra en parallell till de globala temperaturserierna baserade på markmätningar (GISS, HadCRUT, tex). Dessa baseras på GHCN-databasen vilken har stora brister. Bland annat står det inte hur mätstationerna har varit placerade till förhållande till bebyggelse, och själva positionsangivelsen har oftast en upplösning på +/-500 meter. Dessutom finns det mätningar på en försvinnande del av jorden. Men om man ändå använder detta undermåliga data så kan man få en viss överensstämmelse med klimatmodellernas simuleringar. Och det var ju precis det man ville ha.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Urban klimatologi är ett etablerat forskningsområde som gjort stora framsteg under de senaste decennierna. För den intresserade läsaren kan jag rekommendera Urban Climates av Oke et al. 2017, ISBN 978-0-521-84950-0. Det är en utförlig, detaljerad och rikt illustrerad bok (525 sid).
  Orsaken till intresset är att människor i all större utsträckning bor i städer och det är allmänt känt att meteorologiska data som temperatur men även vind och nederbörd påverkas av en stadsmiljö och allt mer desto större staden är.
  Magnus har själv jämfört hur stor inverkan en relativt liten stad som Uppsala har på temperaturobservationerna.

  Vill man däremot studera hur det allmänna klimatet ändras och varierar skall man absolut inte använda observationer från tätorter.
  Detta görs tyvärr och bidrar till att skapa förvirring och missförstånd hur klimatet utvecklas. Här bör man i stället använda sig av data från de meteorologiska återanalyserna som ERA5 och andra liknande som det som håller på att tas fram från den japanska meteorologiska institutet. Information om ERA5 kan laddas ned och studeras för den intresserade läsaren. Jag skrev nyligen en kort artikel för tidningen Polarfront.( sv. meteorologiska sällskapet)

  LennartB

 2. foliehatt

  Också. Studien är baserad på RCP.4,5 och RCP8,5 – utan att ranka sannolikheten för att någondera av dem ska inträffa.
  Studier som använder RCP8,5 som invärde och presenterar motsvarande utvärden utan redovisa att RCP8.5 är ett totalt osannolikt extremscenario – ska lämnas därhän. Helst utan att läsas överhuvudtaget. Lite grand som Godwins lag relglerar användandet av jämförelser mot nazister och Hitler i diskussioner där dessa är irrelevanta.

  Rött kort – med en gång – med andra ord

 3. Lennart Svanberg

  Ja, när vi låter politiska beslut styra över forskning blir det den forskning som politikerna vill ha. Forskare som vill vara oberoende behöver hitta andra finansiärer än staten. Inte lätt, men den bistra verkligheten.

 4. Sören G

  Vi har i medierna flera gånger hört påståendet ”hade inte kunnat inträffa utan klimatförändringarna” och ”utan människans utsläpp”. I dag om skogsbränderna i Kanada.
  Klimat och väder varierar. Men det var ju större ytor som brann för hundra år sedan.
  Och hur var dert med översvämningar och extremtemperaturer.

 5. Anders

  Bra jobbat Magnus Cederlöf! Vad lär vi oss nu av detta? Jo, att vi borde sträva efter att återgå till ekonomiskt oberoende forskning, där ingen beställare eller ”önskare” kan eller får inverka på vem som forskar, vad de forskar om eller hur, var och när de presenterar sina resultat. Detta är tyvärr en utopi med den enorma överproduktion av karriärsugna dagisfostrade konsensusforskare som skett sedan typ 1990-talet. Plus den hysteriska CV-förlängartävling som därför nu råder. I dagsläget sitter inte ens en fakultetsprofessor ”säker” som det brukar heta i TV-tävlingssammanhang. I synnerhet om hen är lite ”eljest” och utanför åsiktskorridoren. Bort därför även med politiskt kopplade ”forskningsråd”, ”forskningssatsningar”, ”center of excellence” och, än värre, ”klimatvetenskapliga” dito.

  Bara äkta sanningssökare med både hjärna, hjärta och ryggrad borde få forska. Inga lydiga politruker, vindflöjlar med fuktat finger i luften, karriärister eller insnöade aktivister.

  Extremt stora och svåra frågor, men ack så viktiga att få rätsida på!

 6. mattias

  #4
  I MSM börjar man också prata om hur mycket koldioxid som frigörs till atmosfären vid skogsbränder. Undrar hur det var förr…

 7. Jan Ågersten

  Exempel på hur forskning inte skall bedrivas.
  Vid en laboration där en behållare fylls med luft och en med koldioxid som därefter belyses med en IR-lampa blir resultatet 1,1 grad högre för behållaren med koldioxid. Den här laborationen bevisar att koldioxid är en bättre värmebärare än luft. För att nå upp till 1,5 grader eller mer behövs det kreativt tänkande. Det är nu som förstärkningseffekten skapas men det finns inte redovisat någonstans hur detta skulle kunna gå till. Eftersom vi behöver syre och inget liv skulle finnas om atmosfären bestod av 100% koldioxid behöver man ta till andra knep när bluffen lanseras. 420 PPM låter mer alarmerande än 0,042% koldioxid i atmosfären. Men människans utsläpp på 13 PPM eller 0,0013% låter i de flestas öron försumbart. Då är det bättre att redovisa människans utsläpp som X-miljoner ton. Nu kan bluffen om det harmlösa och välgörande ämnet koldioxid lanseras. Justitiemordet på koldioxid är fullbordat och efter alla dessa år har domen ristats i sten.
  Hur tar vi oss ur detta och låter våra universitet åter arbeta med vetenskap.

 8. Ivar Andersson

  Ett exempel på hur ”forskning” bedrivs av de klimathotsreligiösa.

 9. Christian H

  Du skrev: ”Vi har i medierna flera gånger hört påståendet ”hade inte kunnat inträffa utan klimatförändringarna” och ”utan människans utsläpp”. I dag om skogsbränderna i Kanada.”

  Beträffande bränderna i Kanada, Hawaii och Sydeuropa har det konstaterats att omkring 80% av dessa är anlagda och således beror på människan. Det finns all anledning att misstänka att fanatiska klimataktivister ligger bakom många av dessa. De brukar anse att ändamålen helgar medlen och att de genom sina illgärningar kan påverka folk till den ”rätta” läran. Inga ekonomiska skador är för stora för en fanatiker och inga lögner för grova när det gäller att föra fram det heliga budskapet om en förestående klimatapokalys. Det skulle inte förvåna mig om dessa pyromandåd har stöd från högre ort.

  Bra att Magnus Cederlöf satte fingret på hur oseriösa metoder de använder i Stockholm för att få forskningen att visa önskat resultat. Tyvärr är denna ”forskning” helt i linje med hur det går till när större organisationer som IPCC, WMO, Copernikus och andra falska auktoriter bedriver sina illvilliga domedagsprofetior. Med avsky kan man konstatera hur våra massmedier med emfas sprider skräck och lögner i klimatalarmismens dåraktiga anda.

 10. Brutus

  # Christian H : Du skriver att 80 % av bränderna är anlagda. Jag har ingen anledning att betvivla detta, men skulle ha nytta av källor, när jag diskuterar detta med andra.

 11. Jan Hagberg

  För en tid sedan länkade jag till rapporten “Exploring the Urban Heat Island Intensity of Dutch cities” (https://edepot.wur.nl/171621) som är på 61 sidor och har ett intressant innehåll. Nedan följer några rader hämtade från sidorna 33 – 35 i rapporten där de stora temperaturskillnaderna nattetid sticker ut.
  ”Observationerna gjordes den 6:e augusti 2009 med hjälp av en cyklist på en lådcykel utrustad med ett flertal mätinstrument och data jämfördes med mätningar vid Rotterdams flygplats. Mellan klockan 14 och 16 var temperaturen i Rotterdams tätbebyggda delar 1 till två grader högre än vid flygplatsen, mellan 22 och 24 var den om kring 5 grader högre och nattetid mer än 7 grader högre.”

 12. Bra Magnus.

  Mycket hänger ju på hur detta underlag är tänkt att användas i politiska beslut. Det talas om ”klimatanpassning” i staden. Men varför inte tala om ”väderanpassning”?

  Klimatfaktorer såsom havsnivå, nederbörd och skogsbränder får man knappast reda på genom tre mätstationer mitt i staden.

  Hur rapporten används hänger ju mycket på politikernas kunskap och förstånd när de får en sådan här rapport i handen. Fattar de rapportens begränsade värde för dem?

 13. UWB

  #10 – På Maui är det nästan säkert att de startade med överslag på elledningar som föll ner. Invånarna hade larmat om att det var problem med infrastrukturen, men fokus låg på andra saker, som att installera solpaneler.

  https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/08/15/maui-fires-power-line-cause/

 14. Tack, Magnus.
  Ja, inom vilket naturvetenskapligt område skulle man tillåtas att oreflekterat blanda mätvärden – som från statsmiljö och landsbygd för att fastslå den globala temperaturen…och som Ingemar säger i nr 12, hur används detta?

  Ovädret Hans var uppe i tv studion i morse igen, med professor och oroliga reportrar – hur har Hans rapporterats och kommunicerats…jo, som varandes något unikt och som ett tydligt bevis på klimatkrisen.

  Åre och dess bäck vevades igen och professorn menade att den( bäcken) nyligen blivit klimatanpassad men att Hans var så extrem att det gick utanför även dom senaste kristeorierna – och därför svämmade bäcken över.

  Regnade det verkligen så oerhört mycket i åre att ingen hade kunnat förutse detta?
  Svaret är – Nej!!

  Svt och media och diverse meteorologer har högst medvetet förvanskat Åre och Hans – ovädret kvalar inte ens in på 10 i topplistan över dygnsnederbörd i Åre kommun.
  10 i topplistan utgörs istället av värden från 50/60 -talet över 70- talet och med allra största nederbörd 1988, då det föll 97,7mm och så fortsatte det på början av 2000.

  Hans i Åre nådde inte högre än 45mm – dock har infrastrukturåtgärderna i just Åre och susebäcken kritiserats tidigare under året – innan hans!

  Årets klimatreportering i media har varit betydligt extremare än vädret – fruktansvärt vilseledande.

  Därför är det som Ingemar säger i nr 12 – oerhört viktigt hur värdena används – själv tror jag att svt, media, professorer och politiker fått en stor del av svenska folket att tro att översvämningen i Åre och Susebäcken var av typen extremt, aldrig hänt och helt omöjligt utan antropogen Co2.
  Mätvärden och dess falsarier är långt värre än klimatuppvärmningen, frågan är väl när det borde upp till juridisk prövning – man kan väl inte som stat och myndighet få lura folket hur mycket som helst?

 15. Göran

  Man får skilja på medvetet anlagda bränder och bränder orsakade av människor. De medvetet anlagda bränderna kan röra sig runt 10 % medan resten som är orsakade av människor är t.ex. campingeldar, överslag i elledningar, kastade cigarettfimpar, bilar, gnistor från tåg m.m.

  Att klimatet orsakar bränder är rent löjligt att påstå. Ett åskväder som startar en skogsbrand är väder och inte klimat.

  En stor skogsbrand i USA som startades av åskväder hade en stort område torra träd som var torra på grund av angrepp från barkborre, som myndigheterna hade nekat markägarna att ta bort. Således en extraordinär omständighet, där en skogsbrand förmodligen aldrig hade uppstått på grund av åska och knappast klimatet som syndabock.

 16. johannes

  #7
  Märkligt försök. Vad vill de visa med det?
  Men om man dividerar 1,1 grad vid 1000 000 ppm med 400 ppm så blir det 0,00044 grader.

  Mer rätt hade varit att jämföra ir-ljus i torr luft med 300 ppm och 420 ppm.
  Men de kanske inte hade termometrar som klarade mäta bludder bortåt 5 decimalen…

 17. Christian H

  #10 m.fl.

  Du efterlyste länkar angående anlagda bränder. Det jag skrev är sådant jag minns från olika nyhetsmedier. Tyvärr är jag inte så organiserad att jag samlar på länkar. Dock har jag hittat följande:

  Gerkland: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1kp7Ke/branderna-i-grekland-misstanks-vara-anlagda
  Spanien:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/article39215403.svt
  Frankrike: https://sverigesradio.se/artikel/branderna-i-frankrike-9-av-10-i-misstanks-vara-anlagda

  Dock minns jag att även bränder i Kanada, Californien, Maui i stor utsträckning sagts varit anlagda. Det går ju alltid att söka på Internet för den som är intresserad. Klimatförändringar har blivit en slaskdiagnos som tas till när man inte vet. Ofta beror katastroferna på bristande underhåll, kort historiskt minne, snålhet och inkompetens.

 18. Jan Ågersten

  #16
  Med det försöket vill man bevisa att koldioxid är en växthusgas. Sedan är det som du har räknat att koldioxid har en försumbar inverkan på klimatet. Jag har inte lyckats hitta ingångsvärdena för klimatmodellerna men det är troligt att de är kraftigt överdrivna för åtminstone koldioxid.

 19. johannes

  #18
  Om de hade bytt ut CO2 flaskan mot en massiv betongkropp?
  Vad drar man för slutsatser då? Urban heat?

 20. johannes

  Tack Magnus
  Påminner lite om Matt 7:7
  ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner”

  Tyvärr får jag magkänslan av att det mesta som ”forskas” idag inom klimat har läst detta evangelium.

 21. Så skall en slipsten dras. Tack för den!
  Man skulle väl lite spetsigt kunna säga att detta sätt att forska har räddat klimatkurvan från att vända ner. Enlig D. Cheng, som inte verkar förstå vad han egentligen säger:

  …I Peking och Tokyo kan det vara upp till åtta graders skillnad i temperatur mellan centrum och områden utanför staden. I Göteborg kan det vara två-tre grader som mest…. säger Deliang Chen.

  Men man skall väl inte begära för mycket av dessa låtsasforskare?

  https://www.nyteknik.se/energi/okad-energikonsumtion-gor-stader-till-varmeoar/659702#comment-4769237362

 22. jax

  Apropå UHI. Under det pågående VM:et i friidrott påpekar programledaren hela tiden hur varmt och fuktigt det är i Budapest. Just nu är det 33 grader 46% fuktighet, enligt weather.com.
  Det diskuteras hur värmen påverkar deltagarna. Förr i tiden (för tre år sedan) ville alla friidrottare, utom möjligen långdistanslöparna, ha varmt väder. Nu diskuteras det om skador beror på värmen, men när programledarna frågar de aktiva och ledarna, så är de inte särskilt bekymrade. Greg Duplantis jämförde det med en vårdag i Louisiana. Montlér talade om långa väntetider, men la på slutet till ”och värmen” då han förstod att det förväntades.
  Det är klart att det blir varmt i en idrottsarena, det blir det även här uppe i norr om solen lyser, men det leder ju också till att resultaten blir bättre.
  Intrycket är att programledaren ålagts att nämna temperaturen så ofta som möjlig, och att kalla den extrem.

 23. BG

  $15

  Inte nog med att det fanns torrgranar, döda träd hade fallit och inte tagits bort. De brann riltigt bra. För att släcka skogsbränder på amerikanska västkusten använde man bl.a modifierad Boeing 747. Den flög med mesta möjliga mängd vatten och minimalt med bränsle. I Colorado släcktes en brand av snöstorm.

 24. Lars Carlsson

  Tack för en mycket bra blogg!
  Angående Åre, Vi har en stuga inte långt därifrån.
  Åkte hem några dagar innan Hans drog in där.
  Vi var ju lite oroliga hur det såg ut hos oss när man kollade på nyheterna.
  Har lite kontakt med folk som bor där uppe
  och han vi pratade med sa att det inga problem, behövdes lite mer påfyllning i bäckarna, då det var ganska låga flöden innan.
  Det är väl allmänt känt att Åre by är helt sönderbyggd med mycket hårdgjorda ytor. De 3 veckorna vi var där fick vi ca 25 mm regn, så det hade inte kommit några stora mängder innan Hans.

 25. Petter Wulff

  Kan inte se att det finns nybebyggelse i närheten av någon av de tre mätstationerna. Värmeö-effekten kan därför antas vara begränsad.

  I slutsatserna sägs att den maximala dygnsmedeltemperaturen för längsta mätserien (Observatorielunden) ökat mer än den maximala dygnstemperaturen. Det liknar tidigare resultat, där nattemperaturen ökat mer än dagtemperaturen. Sådana resultat är i översstämmelse med växthusteorin.

 26. Nr 24
  Ja växthusteorin överensstämmer med dom fastslagna fakta som visar att nattemperaturen minskar mycket mindre/långsammare i städer än omgivande landsbygds/skogsmiljö – hårda, uppvärmda ytor svalnar långsamt.

  En mätstation i centrum ökar i temperatur med omgivningens tillväxt i areal, typ växande förorter – mer total samlad hårdyta i en kommun bildar en ökande värme i både areal( större område) och maxtemperatur, jämför storstad/småstad.
  Riktigt stora städer måste därför öka luftgenomströmningen med smart samhällsplanering – samma gäller dess dagvattensystem, för regn över större område hårdyta.

 27. Brutus

  # 17 Christian H m fl : Icke heller jag är så systematisk. Tack för ditt svar i alla fall. Jag håller med om att slarv och inkompetens förstör mycket. Kalifornien t ex är väl exempel på båda?

 28. johannes

  #24
  Hela staden räknas. Det är över stora områden det uppkommer ackumulerad varm luft. Inte bara i kvarteret.

  Ett tydligt exempel är Selma Lagerlös torg i Göteborg.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/varmast-i-fattigare-omraden-de-har-byggt-bort-gronomradena

  När det miljonprogrammet byggdes var hela norra älvstranden öppen och det fanns bara ett varv. Vinden låg rätt på.
  Nu är det höga nya bostadsbyggnader i betong som fyller upp hela Eriksberg och Lindholmen samt Ringön som ligger rakt i vindriktningen för Selma Lagerlövs bostadsområden.

  Det är inte ens utrett hur mycket vind nya superskrapan Karlatornet stör.

 29. Idag så används ”klimatuppvärmningen” som ett svepskäl för att dölja slarv, inkompetens och brist på planering. Vi ser detta svepskäl användas världen runt för att ansvarig istället för skäll och bli sparkad kan räkna med att ses som ett offer.

  Så, glöm det där med klimat i samband med de tre mätstationerna. Ett rationellt utnyttjande av dessa mätningar kan vara att göra prioriteringar mellan åtgärder i olika ledar av stadens centrum. Vill man undvika översvämningar; bättra på avloppssystemen (en del sägs vara så gamla att de byggdes på 1800-talet). Vill man undvika hetta under varma dagar; plantera trädalléer för mer skugga. Vill man undvika fallande träd vid storm; byt ut gamla träd mot nya, osv.

  Stockholms stad torde inte ha den minsta nytta av klimatmodeller. Däremot kan de ha nytta av att känna till det aktuella läget under några år. För detta behövs ingen hänvisning till accelererande global uppvärmning, RCP8.5 eller ens upplysningen från FN-chefen att haven kokar.

 30. pa

  #20

  Tycker matt. 15:14 passar bättre.

  ”Bry er inte om dem. De är blinda ledare. Om en blind leder en blind faller båda i gropen.”

 31. Christian H

  Ja, Matt 15:14 passar perfekt. Det tråkiga är att man numera inte alls kan lita på det som sägs ang. klimatet. Det ljugs och överdrivs ständigt, I synnerhet ljuger man med statistik. Denna bok verkar vara alarmisternas rättesnöre; https://www.adlibris.com/se/bok/how-to-lie-with-statistics-9780393310726?msclkid=215a83ce723011749af9e7285aaad852&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=AR:%20BOK%20-%20Shopping%20-%20B%C3%B6cker%20alla%20-%20tPOAS%20230%25&utm_term=4585169654627649&utm_content=BOK

  De tycks använda alla knep i den. Lite OT: Från den svåra trafikolyckan utanför Skara som krävde fem liv, har inga bilder som visar vad det var för personbil som var inblandad. Med tanke på att vittnen sagt att det slog upp 8 – 10 meter höga lågor och att det politiska narrativet är att prioritera elbilar, finner jag det mycket sannolikt att det var en elbil som brann, Någon som vet?

 32. Karl Eider

  Ubbhultaren har en mycket bra post på sin blogg om hur media förvillar om klimatet. Särskilt om hur man ljuger om temperaturer och annat väder och sedan skyller allt på klimatförändringarna.

  Posten är ett par dagar gammal.

  https://www.ericsoniubbhult.se/

 33. johannes

  #30, 31
  Vi måste bry oss. Det är ett sådant pågående dyrt förfall som grundligt påverkar oss alla. Vi faller alla i gropen.

 34. stig morling

  1. Redan Mark Twain konstaterade: ”Lögn, förbannad lögn, statistik”
  2. Drar mig till minnes en ironisk kommentar som ”gick runt” bland oss teknologer på KTH redan på 1960-talet: ”En förutsättningslös utredning med förutbestämda resultat”. Är det möjligt att några teknik-kollegor på KU känner igen det?
  salve

 35. Karl E #32,

  Javisst. En mycket bra inlägg av Ericson 21/8. Visserligen är vi vana vid överdrifterna i SVT och andra media. Men i sommar så verkar alla hämningar ha släppt. De ljuger rakt ut även om de enklaste saker att kolla upp: temperaturer, skogsbränder, havstemperaturer. Det är ingen hejd på det. Sedan tar de det som de själva har hittat på som intäkt för att klimatet har spårat ur totalt.

  Alla vi som tittar ut genom fönstret eller som jämför påstådda temperaturer kring Medelhavet med verkligheten, eller som badat längs våra kuster VET att det är lögn. Ändå så tror folk säkert mer på vad SVT och SR säger än på egna iakttagelser. Det är så som en skicklig och medveten propaganda och hjärntvätt fungerar. Till slut så litar du inte längre på dina egna sinnen.

  I ring P1, så ringer det in tanter och farbröder som vill ha hårdare tag, mer statlig styrning, mer skatter, mer förbud och allmän inskränkningar av alla medborgerliga fri- och rättigheter. Så hjärntvätten fungerar uppenbarligen. Ganska skrämmande!

 36. Munin

  Forskning som verkligen borde bedrivas är att granska alla mätstationer och dela in dem på en skala utifrån hur värmeöeffekter gör att de visar falskt höga temperaturer. Rådata kan inte användas för analyser över tid utan att först korrigera för den falska delen i temperaturavläsningarna.

  Sedan ska också för varje mätstation redovisas om det görs korrigeringar och på vilka grunder och hur de är över tid (från mitten av 1800-talet till idag). Detta är särskilt viktigt att det görs för de mätstationer som används för s.k. Sverigetemperaturen.

  Mycket angeläget är att det görs för Uppsalaserien och Stockholmsserien. De har en särskild status bland mätserierna och det är inte acceptabelt att de visar falska värmeökningar. Hur är det med Uppsala? Vilka korrigeringar görs för den ”värmegryta” som där skapats kring mätstationen? Motsvarande för Stockholm, görs det några korrigeringar senare än 1966? Beaktas att stadsområdet växt och växer?

  Någon forskare bör kunna ta tag i detta område. Alla kan väl inte stoppa huvudet i sanden om den falska temperaturökning som finns i mätstationers serier. En sådan forskning skulle verkligen vara en historiskt viktig vetenskaplig insats.

 37. Lars Cornell

  #W31 Christian H. Det brukar fungera bra med länken om man tar bort allt från och med frågetecknet, (?).
  https://www.adlibris.com/se/bok/how-to-lie-with-statistics-9780393310726

 38. Mats Växjö

  #17 Christian

  Hawai
  ” SKOGSBRÄNDERNA PÅ HAWAII • OMNI FÖRKLARAR

  Så fick bränderna fart: Övergivna plantage och invasivt gräs”

  De enorma eldsvådorna kunde spridas snabbt i stora områden av torrt gräs och orsakade den dödligaste skogsbranden i USA på hundra år.

  ”Det är fortfarande oklart var branden startade – men invasiva arter kan ha varit en av anledningarna till att den spreds så fort.”
  https://omni.se/a/XbBKGn

  (”Orsak och verkan”, heter det, i DEN ordningen! Det faktum att det sker en förändring säger så klart inget om orsaken! Att spänna vagnen framför hästen!)

 39. tty

  #38

  ”… orsakade den dödligaste skogsbranden i USA på hundra år”

  Gräsbrand, inte skogsbrand. Det finns ingen skog i Lahainaområdet.

  https://www.google.se/maps/@20.8767796,-156.6560729,5431m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

  Den ursprungliga vegetationen var troligen en torr buskskog, men av den finns praktiskt taget inget kvar.

  Den dödligaste skogbranden någonsin i USA var ”the Great Peshtigo Fire” 1871, med 1500-2500 döda.

 40. Anders

  #31, 37 OT. Noterade att AdLibris inte kategoriserar varken Elsa Widdings, Gösta Petterssons eller Staffan Mörners klimatrealistiska böcker som ”klimat”. I en kategori där Greta, Rockström, Alestig, Edman, Maths Nilsson och alla de andra alarmisterna plus, lite förvånande, Lennart Bengtsson är representerade…

  Kanske vi ska påtala detta?

 41. Johan, Uppsala

  Angående mätstationer i städer så måste det väl finnas ett antal mätstationer runt om i världen som är placerade på mer lämpliga platser? Och dessa borde ju då självklart utgöra referens mot såväl övriga UHI-påverkade stationer som för att studera temperaturen generellt.

  Jag förstår att de flesta stationer historiskt placerades nära bebyggelse för att enkelt kunna avläsas manuellt, men det måste väl finnas åtminstone några stationer vid fyrar och liknande isolerade platser? Varför används inte dessa data mer? När växthuseffekten m.m. mer på allvar började diskuteras för 40-50 år sedan borde ju sådana stationer anlagts och befintliga slagits vakt om. Eller är hela systemet så korrupt att dessa försvunnit eller aldrig installerats?

  Någon som vet?

  PS Jag känner till den svenska mätserien som en privat familj har sedan generationer tillbaka, men jag är ute efter officiella mätstationer.

 42. Staffan Lindström

  Angående nya franska augustirekordet i Salindres (Gard) på 44,4 C… enligt tidningen Le Parisien så klassas väderstationen som en 4:a, icke idealisk pga för närliggande och tät vegetation.
  Gäller för Stockholms obs. också , åtminstone stundtals.

 43. Magnus Cederlöf

  #36 Munin
  För några år sedan var statusen när det gäller Stockholmsserien att de hade sökt pengar för att förbättra den, men de hade inte fått något anslag. Hur det är nu vet jag inte.
  E ftersom vi har politiskt styrd forskning prioriteras inte den ”sanna” vetenskapen.

 44. Lasse

  SVT aktuellt igår hade en rapport om värmen i haven med ex från Florida. Nytt rekord 38,4 grader C (101F)
  Hur var det med den uppgiften?
  https://wattsupwiththat.com/2023/08/03/wrong-mainstream-media-floridas-sea-water-is-not-setting-records/

  Inte speciellt representative tydligen!
  Grunt vatten med tydlig tidvattenpåverkan!
  94 F (34 C) dagen efter.
  Vem granskar denna uppgift i SVT-Bjerström 😉

  Rött även i Östersjön 24,3 grader!

  Körsbärsplockning!
  Recept på körsbärspaj: https://www.svtplay.se/video/8ZAqJJM/aktuellt/igar-21-00?position=1708&id=8ZAqJJM

  #42 Detta rekord nändes även av väderpresentatören i Aktuellt igår , med en brasklapp dock! Dementi kommer?

 45. Staffan Lindström

  44 Lasse

  ”Rött även i Östersjön 24,3 grader!” …
  Jag ser fram emot de nya ”Balticanes” som kommer att bildas…
  Spika för fönstren på sommarstugan på sydöstra Öland…

  PS. Enligt AEMET Spaniens Nationella Väderinstitut så hade en station i Burgosprovinsen bara 44,1 C varmast i Spanien igår…DS.

 46. Lasse

  #45 SMHI har dålig täckning av havstemperaturen, DMI är bättre: https://www.dmi.dk/strom/
  Sydöstra Öland badvattentemperatur nu 8-10 grader!

  Atlanten är ovanligt orkanfri och därmed varm så här långt.

 47. Staffan Lindström

  46 Lasse

  Minns en sensommardag på badplatsen, början (?) av augusti kanske 1966-68 , 9,5 C … sydostlig vind ENORMT SAMMANTRÄFFANDE för jag spelar just upp Nyheter Direkt Johan Huovinen…”Wagnergruppen befunnit sig nära den litauiska och polska gränsen…” JAG tänkte skriva ”Sydostlig vind…uppvällande kallvatten från Polen/Litauen…..”

 48. Staffan Lindström

  46 Lasse

  Adrian Lema på DMI verkar bara ha läst SPM från IPCC …”videnskapen taler sitt klare sprog”… (ur minnet min danska är inte vad den någonsin varit…)

 49. mattias

  De där 24 graderna i Östersjön måste vara ordentligt körsbärsplockade. Vet inte om det finns något liknande med svenska stationer, men dessa finska visar i alla fall inte några förhöjda temperaturer någonstans, inte i Ålands hav och inte i Bottenviken förutom en kort period i slutet av juni. Sedan blev det snabbt betydligt kallare: https://www.ostersjon.fi/sv-FI/Ostersjon_nu/Vattenkvalitet/Temperatur

 50. Lasse

  #49 mattias

  Visst blir man orolig?
  Hur uppkommer dessa skrönor och vilket syfte har de som sprider dessa?
  Fö så hade SVD idag en ledare där klimatförnekelse fick ny betydelse. Dvs Svenskar som inte vet något om vad vi gjort för framsteg i koldioxidbegränsningen.
  I och för sig kopplas klimat till koldioxid men det påpekas att vi minskat våra utsläpp av CO2 sen 1970 talets topp.
  Nu har vi svårt minska ner mer:https://www.ekonomifakta.se/Fakta/klimat-och-miljo/vaxthusgaser/koldioxidutslapp-per-capita/?graph=/25473/1,2,3/all/

  Skulle i så fall vara genom att förbjuda dessa tvåtaktsmaskiner som numera används i trägårdsbranchen, lövblås i första hand.
  Det räcker med att EN granne kör en gång i veckan för att först hur tyst och skönt man har ibland 🙁

 51. Mats Växjö

  #39
  Bra poäng angående gräsbrand kontra skogsbrand.

  Jag tänkte i första hand på att människan förändrat landskapet och även förhindrar de naturliga skogsbränderna tills dess att det finns onaturligt mycket som kan brinna upp på en och samma gång.

  Med vänlig hälsning, Mats

 52. Daniel Wiklund

  Just nu på nordnytt. LKAB delar Gretas syn på klimatfrågan. Friday for future ska demonstrera mot nya gruvetableringar på lördag i Kiruna. Greta T ska vara där och kommer att bjudas in av LKAB för samtal. Ständigt denna Greta och ständigt denna klimatfråga.

 53. Brutus

  # 52 Daniel : Ständigt dessa gretiner!

 54. Christian H

  LKAB borde skämmas! Detta att anamma en störd tonårings syn på klimat och vetenskap är en bottennotering och inger absolut inget förtroende. De är väl ute efter EU-stöd, statsbidrag och andra subsidier i klimatets namn. Ledande personer som väljer lögn framför sanning borde omedelbart avskedas.

 55. Mats Växjö

  #54
  Trump; ”Make America great again!”
  Bidén; ”Make America “Greta” again!”
  🙂

 56. Petter Wulff

  De urbana värmeöarna är en antropogen effekt, som för vissa här tycks visa att en annan antropogen effekt, växthuseffekten, inte finns. Så enkelt är det knappast.

  Utvecklingen i Stockholm har säkerligen inneburit både ökad energianvändning och förbättrad energihushållning. Vad är nettoeffekten av dessa lokala faktorer i förhållande till den globala temperaturtendensen?

 57. foliehatt

  Petter, #56,
  De flesta på detta forum accepterar att:
  1) människan orsakar CO₂ utsläpp
  2) CO₂ kan fungera som en växthusgas
  Men, det 97% är överens om att det är svårt att kvantifiera till vilken grad den antropogena koldioxiden är orsak till den ökning av global medeltemperatur som observerats. Ungefär lika stor andel anser att de numeriska värden på temperaturökningen som rapporteras är osäkra på grund av de UHI-effekter som du tar upp, där också täckningsgraden av mätstationer anses bidra till osäkerhet avseende tredjedecimalen av de av IPCC publicerade globala temperaturerna.