Lord Frost och Net Zero

Screenshot 2023 07 24 at 11.59.42 1400x1975 1

Lord Frost fick i år äran att presentera årets Lecture på GWPF. Rubriken är lånad från Bob Dylan och ser i sin helhet ut så här

“Not Dark Yet, But It´s Getting There

– is net zero compatible with mass prosperity”

Det skymmer, men det är ännu inte riktigt mörkt – är Net Zero förenligt med Välstånd åt alla?

¤¤¤

Vem är denne man, som både vågar se att det skymmer i väst och dessutom offentligt kan ställa rubrikens provocerande fråga?

Lord David Frost är diplomat och ekonom. Han var en viktig rådgivare till Boris Jonsson och Storbritanniens chefsförhandlare inför Brexit. På så sätt har han fått insikt i att klimatfrågan är mer än klimatvetenskap och att hela samhället påverkas av hur den hanteras.

¤¤¤

Lord Frost säger helt frankt att 30 års umgänge med EU har gett honom näsa för dålig ekonomi, lobbyverksamhet, tunnelseende, misstänksamhet mot kapitalism och marknaden i ett bredare perspektiv. Han menar dessutom att detta sammantaget karaktäriserar hur väst hanterar den utmanande klimatfrågan, inte minst risken att vi genom detaljstyrning lagstiftar oss själva till en allt mer krympande ekonomi. Därav rubriken från Bob Dylan. Det gäller med andra ord om vi i väst kan ha fortsatt (?) förtroende för den väg ”vi” har slagit in på när det gäller Net Zero, om vi fortsatt kommer att vara ledande när det gäller ekonomi och samhälle eller om vi kommer att sjunka ner i ömklig misär och fattigdom.

Diplomaten Frost tror nog att fysiken bakom växthuseffekten är väl etablerad men anar att den knappast kan skapa användbara projektioner över hur klimatet kommer att förändras över kommande decennier. Frost lutar sig där mot Unsettled där Koonin skriver ’climate emergency’ and ‘climate crisis´ are ‘increasingly divorced from the science.

När det gäller andra delen i rubriken måste vi alla fråga oss om Net Zero-målet kan nås till 2050 och till en acceptabel kostnad? Lord Frosts svar är NEJ eftersom västs regeringar satsat på oförenliga politiska och ekonomiska mål.

Vår olycksbådande väg mot Net Zero

Mycket av NetZero-politiken bygger på vad vi tror oss veta om framtiden. Det gäller inte bara den oförutsägbara ekonomin utan även konsekvenserna av olika teknologier som vätgas, SMR, CCS, de förnybara energikällorna och inte minst den stora internationella osäkerheten.

Ser man tillbaka var det inte längesedan man trodde mycket på vågkraft, biogas och avfallsförbränning och att det skulle finnas tillräckligt med backupkapacitet för att hantera de förnybara och intermittenta energikällorna. Dessutom trodde man att kärnkraften snart var på väg ut och man förutsåg inte skiffergasen.

Det är på samma sätt idag, det mesta av förutsägelserna om framtiden är rena gissningar.

Knappt någon tror att något kan uppnås med marknaden, vilket innebär att de flesta anser att om inte regeringarna gör något då händer ingenting. Vänstern tycker om kontroll och styrning en instinkt som förklarar varför de gillade lockdown, vilket de vill återinföra med Net Zero.

Lord Frost hävdar däremot att det bästa våra regeringar kan göra för att möta politikernas mål är att investera i basforskning och att etablera en enkel regim för planering och infrastruktur och för övrigt låta marknaderna skilja agnarna från vetet – vilket inte gjorts

Man tog istället in på en väg som i dag visar sig mycket problematisk. Politikerna tror att de vet bäst och har satsat på ett styrbart ”luftskepp” på vägen till Net Zero.

Nu har vi mål för allt vilket resulterat i ett system som är så komplext att ingen kan genomskåda det. Det finns inget som fri marknad och det är omöjligt att göra en kostnadseffektiv utvärdering av någon specifik politik.

Det enda vi kan vara säkra på är att denna styrning av luftskeppet kommer att stå oss dyrt.

¤¤¤

Net Zero är ett sammelsurium av optimistiska ekonomiska villfarelser.

En stor del av Net Zero investeringarna ersätter existerande kapital. De ger inga förbättringar snarare tvärtom, de ger oss en energisektor som är mindre produktiv och mindre användbar än den vi hade och Lord Frost ställer den öppna frågan om hur det kan ge oss en mer produktiv ekonomi.

Bland alla andra villfarelser lyfter han fram att man kan se försök att endast räkna fördelar men inte nackdelar, kostnader och en värld där resurser alltid är tillgängliga.

Vi ser skriver Lord Frost vidare alla de generella villfarelser som är kopplade till industripolitik – att stora mängder arbetstillfällen som skapas i gröna industrier är av godo för ekonomin istället för vad de i själva verket är investeringskostnader som är underlägsna sina föregångare.

Lord Frost kan inte se att dessa vanföreställningar kan gynna ekonomin och menar att det vilar på förespråkarna för Net Zero att visa att de grundläggande principerna för ekonomier kommer att vara annorlunda i framtiden.

Men vi får inte överdriva mörkret och bli katastrofister. Net Zero planerna är visserligen dragankare för ekonomin men det är ännu inte en kris – marknadsekonomin är i hög grad flexibel.

Väst börjar få kalla fötter

Vändpunkten närmar sig. Väst börjar få kalla fötter till exempel när det gäller elbilar. Men grupptänkandet är extremt starkt, frågan är ytterst komplicerad och västs politiska ledning verkar inte särskilt intresserad av att djupdyka i frågan, vilket delvis beror på begränsade möjligheter till fri debatt. Lord Frosts uppfattning är dessutom att västs politiska ledning föredrar att inte gå ut med vad de faktiskt vet och känner innerst inne.

Men, det finns enligt Lord  Frost en lösning som inte kräver massiva nyinvesteringar i ny energiproduktion av tveksamt värde.

Argument för en mer rationell politik

Regeringarna kan stoppa gissningarna om framtida vinnare och istället stödja investeringar i existerande teknologi, som gas till kärnkraft istället för investeringar i ny energiproduktion – av tveksamt värde. På så sätt kan de erbjuda den snabbaste och mest pålitliga vägen för att få ned utsläppen snabbt.

Vi bör bli mer högljutt missbelåtna med den förnybara tekniken som en onödig komplikation och vi måste finna en väg, ett sätt att förklara varför det förnybara plus dess backup är mer kostsam än andra alternativ och vi måste fråga vem som gynnas av omställningen.

Det är inte mörkt ännu men det riskerar att bli så. Vi förstör för oss själva, men det finns tecken på att konsumenterna börjar göra motstånd mot de faktiska konsekvenserna av Net Zero-politiken.

Det finns lösningar och vi måste göra allt vi kan för att ändra debatten.

¤¤¤

Not Dark Yet, But It´s Getting There” ger en intressant bild av Net Zero-frågan, men som diplomat utelämnar han historiken kring Net Zero och frågar inte VARFÖR västvärlden och endast västvärlden låst fast sig vid detta mål.

Ann Löfving-Henriksson

Länk:

David Frost: Not Dark Yet, But It’s Getting There – The Global Warming Policy Foundation (thegwpf.org)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Det blåser nya vindar minst sagt. Kolla detta uttalande av IPCCs nya ordförande. Närmast sensationellt:
  https://www.energinyheter.se/20230804/29671/ny-ipcc-ordforande-tonar-ner-klimatlarm

 2. Ulf

  Och här kommer minsann ännu mer förnuft, hör och häpna. Längesedan jag hade en så bra klimatnyhetsmorgon.

  https://www.tn.se/hallbarhet/30817/klimatforskare-sagar-panik-och-aktivism-jorden-gar-inte-under/

 3. Simon

  #1,2 Ulf
  Tack för länkar till artiklarna. Vad ska Bjerström, SVT och media hitta på nu då? Detta är närmast sensationellt och raka motsatsen till de budskap man matat oss med. Bla Elsa Widding blev ju på bästa sändningstid uthängd som klimatförnekare när hon försökte påtala just detta och de som deltagit i drevet som pågått mot Lena Andersson får nu ställa sig i skamvrån.

 4. Ulf

  Simon

  Ja länkarna borde skickas till Aftonbladet, Expressen, DN och SVT. Till personer i ledande ställning med en uppmaning att avbryta deras barnslig, men också farliga alarmistiska rapportering av klimatdynga.

 5. Ulf

  Den nye ordförandens uttalande kanske också kan göra att IPCCs sammanfattningar av rapporterna blir vettiga dokument istället för vettlös skrämselpropaganda. Det vore ännu mer välkommet.

 6. Evert Andersson

  Tack Ann! En mycket viktig text. Vissa rader borde
  huggas i sten och förgyllas. Vi hyllade initiativet av finansministern för hon tillsatte en produktivitetskommission i april.

  Dir: 2053:38 Högre produktivitetstillväxt.

  https://klimatupplysningen.se/en-valkommen-insikt-och-ett-valkommet-initiativ/

  Det skulle vara intressant om man fick vara flugan på väggen om Hans Lindblad, som leder produktivitetskommissionen, och John Hassler, enmansutredaren för att komma med förslag hur vi ska nå upp till Fit for 55, diskuterar ihop sig. För det måste de väl göra?

  Ingen av de stora hörnstenarna i klimatpolitiken innebär ju högre produktivitet!

  Ökad tillväxt ska inte förväxlas med ökad produktivitet för samhället.

 7. Paul Håkansson

  Man ska inte förledas och tro att Frost gjort detta på eget initiativ. Det nya politiska ledarskapet i Storbritannien har på senare tid lagt om poilitiken med bla nya regler för tillståndsgivande av olje- och gasutvinning och för att stödja politiken är personer likt Frost ett bra verktyg att använda. Kommer med säkerhet fler av dessa utspel framöver vilket är ytterst befriande. Det intressanta är att han påpekar att ännu är det inte försent att byta kurs men skymningen är här redan.

 8. Lasse

  Tack Ann
  Frost ger lite avkylning i den annars upphettade debatten. 😉

 9. pa

  #1,2

  Men grundtanken är fortfarande ovetenskaplig, att CO2 halten driver uppvärmningen. Så länge den hypotesen predikas kommer mänskligheten leva i ytterligare en lögn.

 10. Ja, debatten börjar ändras. Både här och där.

  I Tyskland börjar man diskutera hur vettigt det är att satsa på att subventionera elbilar när tyskarna ändå inte vill köpa dem. Man startar också nya gas- och kolkraftverk. I England vill man som sagt räkna om hela NetZero-programmet och skrota den dyra havsbaserade vindkraften. I Sverige så är man nu inriktad på kärnkraft. Inte minst så har ju den finska kärnkraften gjort att elpriserna minskat i Sverige, vilket borde inspirera. Men jag är osäker på om man drar öronen åt sig beträffande havsbaserad vindkraft eller om politikerna fortfarande tror att det är en bra idé med havsbaserad vindkraft. Tas subventionerna bort så faller så gott som alla sådana tankar.

 11. Tudor

  Allt fler politiker kommer att överge alarmismen eftersom det inte ger några framgångar i opinionen. Die Grünen i Tyskland går kräftgång. I augusti förra året hade man 23% i opinionsundersökningar, nu har det sjunkit till 14%.

  https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/germany/

 12. tty

  #5

  ”Den nye ordförandens uttalande kanske också kan göra att IPCCs sammanfattningar av rapporterna blir vettiga dokument istället för vettlös skrämselpropaganda. Det vore ännu mer välkommet.”

  Nej, för SPM skrivs inte av IPCC som många tror, utan förhandlas fram av diplomater och tjänstemän, helt utan relevant kompetens.

  Redan nu är skillnaden mellan SPM och WG 1 stor.

 13. Ivar Andersson

  Men när klimatpanelen (IPCC) säger nåt, är det plötsligt Guds ord. Det är urlöjligt! Det är bara en politisk kompromiss, som man manglat fram. U-länderna tycker det är bra med klimathotet, för dom hoppas få pengar.
  https://klimatsans.com/2017/12/07/gosta-walin-i-p4-radio/
  Bra sammanfattning

 14. Daniel Wiklund

  Men på text-tv fortsätter man att larma. Idag skriver dom ”varmare på höga höjder i Schweiz”. Nya rekordet är 5298 meter. Tidigare var det 5184. Hur många människor sysselsätter sig med att mäta alla möjliga och omöjliga parametrar. Fullständigt onödigt. Dom är bra på att hitta just värmerekord. Snart mäter dom säkert temperaturen på varje meter upp till 10000 meter . Vad många rekord som kan slås då. Än är det inte lika varmt som på solens yta. Eller lika varmt som i jordens och solens inre . Och tur är väl det.

 15. Ulf

  Svar 9

  Det viktiga är att de enorma skadorna en galen klimatpolitik åstadkommer stoppas. Sen om teorin stämmer bryr jag mig inte ett dugg om.
  Senast orsakade klimathysterin kriget i Ukraina. Det kan möjligen vara en väckarklocka som väckte EU och framförallt Tyskland.
  Jag skulle också vara nöjd om hysterikerna inte totaldominerade debatten. Sen kan folk tycka att vi långsiktigt och försiktigt ska minska utsläppen. Det kommer ske oavsett eftersom det kommer komma bättre tekniker framöver.

 16. Staffan Lindström

  14 Daniel Wiklund

  Enligt artikeln hände det i går natt dvs natt mot söndag 20.08.23
  för att skriva det på ett tyskt sätt… Davos, 1600 möh, hade ca +12 C som lägsta temperatur med normalt temperaturavtagande med höjden så borde det då varit -12 C över Davos på 5298 möh…i runda slängar…. En ”heatburst” at work??

 17. Ulf

  Svar 12 tty

  Jo men är du ordförande i IPCC så är du också ett politiskt djur. Han säger inte detta i ett vakuum.
  Nu måste det till en ny politik. Klimathotarna har lovat att allt går åt h-e om vi missar 1,5 gradsmålet. Vi vet alla att detta inte alls kommer hända. Det går inte att säga likadant igen men höja till 2 grader ingen tror på det. Nu gäller det att sakta backa ur detta trams och komma upp med nya ”fakta”. Mycket talar för att det inte blir skrämselpropaganda igen. Fool me once….

  Koldioxidtjafset kommer fortsätta men förhoppningsvis blir det någon form av kostnadskalkyler och i på en rimligare nivå. Det känns osannolikt att man sätter sig i knäet på en som Putin igen för att byta kol mot gas. Något förnuft har dessa politiker väl ändå kvar någonstans?

 18. Bim

  Tack Ann
  Precis i rätt tid.
  Det börjar luta åt att vi möjligen kan få uppleva
  Klimathotar bubblan spricka.
  Det konstiga är att människor är så rädda för kärnkraften nen gladeligen låter sig röntgas i sjukvården, hos tandläkaren och flyga ill Thailand stup i kvarten,
  Vi har Radon i berggrunden och säkert fler källor av strålning som vi får från solning och annat.
  Men att köra omkring kring med Elbilar som brinner som facklor plötsligt, tillsynes helt utan anledning stående i garagen rakt under sina bostäder går bra
  . All den här galenskapen på grund av politisk koldioxid-fobi.
  Jag tror att vänster och miljöparti har gillrat en en fälla mot sitt eget bästa som just nu håller på att slå igen.
  Hur mycket människor kommer nu att mista sina välavlönade fejk lösningar i klimatets namn?
  Mest synd om de som trott på de hänsynslösa politrukers och journalisters flera decenniers långa ljugande.

  Känns som vi trots allt har börjat se slutet på eländet.
  Tack alla Ni kämpar här på Boggen.

  .

 19. BG

  #4 Ulf

  Ledarredaktionen på GP har fått länken till den verkan det hava kan.

 20. Benny

  Ulf, hur många gånger ska det behöva påpekas att det faktiskt inte är Putins fel att gasen uteblir utan EU:s sanktioner och det faktum att USA och någon medhjälpare i Nato sprängde gasledningarna! Det här med att vit-tvätta skurkarna i Bryssel från ansvar är knappast någon framkomlig väg. Tyskland får finna sig i att köpa gas som är 4 gånger så dyr från Norge, Gulfstaterna och USA men det är EU:s fel och man kan misstänka att det är korruption som ligger bakom som vanligt.

 21. Jan R

  Nej Benny,
  Moral och känsla för vad som är rätt och fel är bara för veklingar, eller hur?

 22. Ulf

  Benny 20,

  Du läste inte vad jag skrev. Om inte EU gjort sig beroende av Putins gas hade Putin aldrig vågat anfalla Ukraina och vi hade sluppit kriget. Putin räknade med att Europa inte skulle göra något pga beroendet. EU och Tyskland varnades flera ggr ifrån amerikansk underrättelsetjänst för detta beroendet men vägrade lyssna. Här skulle det bytas eget kol till rysk gas pga klimatet, så oändligt dumt.
  Nu sitter alla skiten. Mest Ukraina givetvis där ryssarna uppför sig som svin. Men även Ryssland som av prestige inte kan backa ur. Europa har ett kostsamt krig att finansiera. Allt pga överdrivna klimatåtgärder utan tanke på några andra konsekvenser.

  Du menar väl inte att de skulle fortsätta vara beroende av en gangster? Då vet vi att det bara fortsätter.

 23. Benny och Ulf. Håll Ukrainakriget utanför diskussionen här på KU! Vems fel det är hit eller dit (därom har vi säkert var och en olika åsikter) om oljevapnets betydelse för kriget hör INTE till de godkända ramarna för bloggen, eller för dagens tråd. Det skulle dra iväg alldeles för långt.

 24. Claes-Göran Carlsson

  Var det ingen som läste Horace Engdahl i SvD igår: ”Skrattar bäst som skrattar sist
  I Cromwells England var det belagt med dödsstraff att förneka själens odödlighet. Man trodde att förekomsten av ateistiska åsikter skulle kunna åsamka nationen Guds straff.
  Det får mig att tänka på kampen mot ”faktaförnekare”, dessa som genom sin bristande tillit till experterna anses påskynda det demokratiska samhällets eller rentav mänsklighetens undergång.
  Det starkaste argumentet mot klimatrörelsen är dess iver att få alla att hålla med. Det finns en ängslighet i det som är främmande för vetenskapligt tänkande och som väcker en misstanke om den underliggande teorins svaghet. Om klimataktivisterna skrattade åt de vantroende i stället för att bli arga, skulle man känna större förtroende för deras sak.
  De borde kanske tänka på att det knappast har förekommit någon meningsstrid i historien där de som hade humor inte i det långa loppet segrade över dem som inte hade det.
  Visst kan skrattare ha fel, men de uppfattar ögonblickligen doften av patos, den lilla svettningen hos dem som inte tål att bli motsagda.”

 25. Net Zero har ju länge varit vägledande för Engelsk och Europeisk klimatpolitik. Målet har länge legitimerat rätt drakoniska ingripanden av medborgarnas liv och leverne. Så gott som alla propåer gynnar den engelska överklassen och missgynnar medelklass och fattiga: Elbilar, högre elpriser, förbud av gasvärmning, dyrare drivmedel, isolering av hus mm. Till skillnad från Magret Thatchers typiska medelklasspolitik så har Torys fallit tillbaka till sitt gamla klassmönster. Så länge överklassen kan visa sin godhet med elbilar och isolerade hus så är den grön.

  Politiken påminner starkt om MPs överklasspolitik här i Sverige, och om Cs anti-landsbyggdspolitik.

  Engelsmännen börjar tröttna på dessa orättvisor med ständig hänvisning till klimatet. Tyvärr är Labour inget alternativ. De är ännu värre.

 26. Daniel Wiklund

  Just nu på nordnytt om den extrema värmen. Varmaste havet i Östersjön den havet bildades Forskare är mycket mycket mycket oroade. Vilket svammel. Det är glädjeförstörare. Har haft en mycket fin dag i Luleå med sol och värme. Men kom ihåg att vi är på väg mot avgrunden med stormsteg. I varje fall om vissa sk forskare och nästan all media och MP får bestämma. Men imorgon blir det regn och extrema 15 grader.

 27. Ulf

  Daniel 26

  Låter helt absurt. Inte varit så kallt på 30 år. Ingen algblomning, vilket heller inte hänt på mycket länge.
  Eventuell värme i Östersjön måste vara extremt lokalt.

 28. Berra

  OT: Under större delen av förra veckan så protesterade miljöaktivister mot ett planerat vägbygge utanför Växjö (planerat sedan urminnes tider, godkänt av regeringen 2021)

  I fredags kedjade en toka fast sig i en av skogsmaskinerna med fara för sitt eget liv, vägrade säga vem hon var, blev anhållen och idag blev hon dömd (fortfarande utan säkerställd identitet)

  Detta leder till en massa följdfrågor från mig:
  – Hur är det möjligt att bara vägra uppge vem man är? Man borde väl i så fall få sitta i häkte tills man styrker sin identitet?
  – Hur f*n kan man döma ut dagsböter utan att veta den skyldiges inkomst?
  – Vart är skadeståndet till Växjö Kommun som för fjärde dagen i rad fick avbryta avverkningen men ändå får kostnader för skogsmaskiner/förare

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/okand-aktivist-atalas-efter-avverkningarna-i-fyllerydsskogen

 29. Torbjörn

  ”Diplomaten Frost tror nog att fysiken bakom växthuseffekten är väl etablerad men anar att den knappast kan skapa användbara projektioner över hur klimatet kommer att förändras över kommande decennier.”
  Eftersom forskare fortfarande inte förstår vissa samband eller helt enkelt ignorerar vissa fakta kan de aldrig få modellerna att stämma.

  Bara en sån sak att TSI:n är högre än på många år borde få fler att förstå orsaken till de senaste värmerekorden.

  https://spot.colorado.edu/~koppg/TSI/TSI_TSIS-1.png

  Att sommaren blivit både varm och regnig hänger förmodligen ihop med vulkanutbrottet i Tonga och ingenting med varken El Niño (som inte är så stark än) eller med koldioxidökningen.

  Ett av problemen som finns med rapporteringen av temperaturen är att man inte mäter på samma sätt år efter år, utan man byter versioner med jämna mellanrum.

  NOAA släppte ERSST v5 i januari och den var avsedd att hitta mer värme och det var precis vad den gjorde och alla forskare är förvånade över att haven är så varma att de ”kokar”.

  Det är dock glädjande att det görs försök att tona ner alarmismen.

 30. Sören G

  Varför är man så rädd för lite värme? Kyla är däremot intre bra. Det växer bättre när det blir varmare. Kalla perioder är det dålig tillväxt.
  Var har man fått påståendet ifrån att det är länder på sydliga breddgrader som drabbas om det blir varmare.
  Ökar den globala medeltemperaturen så är det på högre breddgrader där klimatet blir något drägligare. Oron att isarna är närmast obefogad inom överskådig tid. Havsytans höjning är bara några mm/år.

 31. Daniel W #26,

  Kokar Östersjön än? FN-chefen har ju sagt att alla hav nu nått kokpunkten. Om inte så måste alla väderinstitut lägga manken till och se till att få upp temperaturerna lite till. 80 grader till eller så….

 32. Tack Ann, för en ljusglimt i klimatmörkret!
  Svt och media bryter varje dag mot kraven på saklighet i sin rapportering om klimat och energi men faktiskt så slinker på senare tid ett och annat ifrågasättande av narrativet igenom.

  SLU blev intervjuade i dagens aftonbladet om årets kräftsäsong – nää, den ser mager ut säger SLU – pga låga vattentemperaturer.

  Kräftor vill ha en sommartemperatur på 17 – 20 för att bli mer aktiva och för en god tillväxt, säger experten.. men på många platser är det betydligt lägre temperatur i år..

  Just vattentemperatur är ju ändå en bra parameter för säsongsmedel, om man inte bara mäter ytfilmen….

  Senast igår sa Svt: s meteorolog att sverige ändå är ” ganska varmt” och så har det låtit ganska ofta på Svt i sommar – men där har meterologerna fel, sverige är ganska kallt i år, vilket vattentemperaturerna speglar.

  Vi har på, senare år, med fast hand uppfostrats i vad som är normala temperaturer i både sverige och utomlands – på ett helt häpnadsväckande sätt.

  Särskilt påtagligt har detta varit angående spanien och andra varma länder – vi ser ofta Svtmeteorologer peka på dessa länder och ojas över helt vanliga sommartemperaturer för länderna.

  Södra europas relativa väderhistorielöshet är nu perfekt för klimatalarmisterna – alarmismcentrat har lämnat Arktis och dess isbjörnar, nu är det medelhavet och sprillans nya mätstationer som gäller.

  MEN här i sverige har vi turligt nog långa traditioner av kräftfiske, som enl vårat Lantbruks Universitet – alltså visar att klimatparametern vattentemp i år är låg, utmärkt.

  Dessutom får vi tacka SLU för att dom tagit över väderstationen uppåt vasaloppet och där kan reta alarmisterna med stabila vintertemperaturer och ihållande snödjup – i ett 100 års perspektiv, mycket bra!

  Visst finns det alarmism även på och från SLU – men också mycket från verklighetens och historiens temperaturer – vilket är en sällsynthet i dagens satellitera.

  Det var utmärkta sommartemperaturer för kräftor i sverige för 100 år sedan men i klimatkrisens sverige 2023 är det, generellt, en smula kyligt – det går att lära sig något av det.

  Jag har i ett par veckor rest runt och spanat in insjööringarnas lekvandring i västsvenska sjösystem – och det är mycket glädjande att se hur dessa gamla öringbestånd återhämtat sig på många håll, även här i södra halvan av landet.
  I helgen såg vi riktigt grova och välmående storöringar hoppa i dom dalsländska älvarna och åarna.

  – Dessa kallvattenälskare är påväg tillbaka tack vare miljöåtgärder men är också beroende av tillgång på kallt vatten – och inte heller där skiljer mycket i 100 års perspektive, fantastiskt!

  Så, det är bra med SLU och verklighetsförankrad forskning – men också avgörande för samhället att politikerna släpper taget om alarmismen och steppar in i dessa verklighetens salar och leder världen åt det minst skadliga hållet.

 33. Ann Löfving-Henriksson

  # 32 Magnus b., Dina rapporter från verkligheten är alltid givande! Vad Du än ser och hör kan Du sätta in i ett större perspektiv och eventuella förändringar får sina naturliga förklaringar långt borta från katastrofisternas värld. Tack för att Du delar med Dej och sätter vår härliga del av världen på kartan!

 34. Nr 33 Ann.
  Jo, verkligheten är viktig – ute hos dig på västkusten, liksom på ostkusten, har dock ett jätteproblem seglat upp för havsöringarna och naturen – tusentals skarvar äter upp nästan varenda öringunge i vikarna – bestånden riskerar att haverera inom kort.
  Länsstyrelserna behöver åtgärda skarvarna, bums – hoppas beslut kommer inom kort!
  2000 skarvar kan äta upp till ett ton fisk om dagen – 7 dagar i veckan.

 35. UWB

  #30
  Det är välkänt att kyla dödar fler än värme.

  Björn Lomberg har konstaterat att något fler avlidit av värme men ännu fler dödsfall har undvikits på grund av lägre kyla, så totalt sett är antalet dödsfall av värme eller kyla lägre än tidigare.

  Det är det aldrig någon som skriver om i normala medier.

 36. Håkan Bergman

  Magnus b. #34
  Men är man hackspett och hackar på fel hus ska man bums skjutas.
  https://sverigesradio.se/artikel/hackspett-hackar-pa-prisnominerat-hus
  Så sent som i vintras stoppades en nybyggnation i ungefär samma område efter att man hittat en hackspett där.
  https://www.flashback.org/t3549897

 37. Nr 36 Håkan B.
  Det där känner man igen från mp:s högkvarter, stockholm – förut har omedelbara krav på skyddsjakt rests så fort en varg synt till i någon rondell i förorten.

  Är det ett klimatsmart hus så är jag övertygad om att några extra lufthål kan förbättra inomhusluften.

  Vi har ju sett hur mp och media försökt att filtrera bort klimatskeptikerna från debattklimatet – och sedan hur fjällvärlden och havsgrunden skall offras för att driva elbilsmaffian..nu har turen kommit till hackspettarna.
  Inte undra på att sverige rankas på plats 89 av internationella miljöbedömmare.

 38. tty

  #36

  Lägg till detta att virket, western red-cedar, Thuja occidentalis, huggs i urskogar i västra Kanada och nordvästra USA:

  https://www.montananaturalist.org/wp-content/uploads/Western_redcedar_grove_Moose_Creek_Selway-Bitteroot_Wilderness_Idaho_USA-photo-by-Answertotherock-CC-2-768×576.jpg

  Mycket miljövänligt. Fast på sätt och vis förstår jag arkitekterna, det är ett vackert och exceptionellt vädertåligt träslag och håller mycket länge med minimalt underhåll. Men det är också mycket eldfängt. En del av bränderna i västra USA på senare år har förvärrats av takspån och väggpaneler i redcedar. Det fungerar uppe i nordväst, där trät aldrig torkar ut helt, men knappast i Kalifornien.

 39. Gunnar Strandell

  Berra #28
  Ej identifierade brottslingar måste släppas omdelbart!

  De kan ju upp till 14 månader senare visa sig vara underåriga och då få 2.000 kr per dag i skadestånd.

 40. Berra

  #39 Gunnar:

  Förträngde visst för en stund att vi är i Sverige.

 41. BG

  Inte nog med att vi skall rädda klimatet, nu vi skall även rädda euron. På senare tid har det av någon anledning ramlat in ett antal mejl på tyska i min brevlåda. Det senaste är från Earth News och har rubriken ”Der Grund, warum wir mit der Lösung von Umwellproblemen beginnen sollten (Matteo Théo, August 17,20203). Han skriver i inledningen:

  ”Miljöproblemen i Europa är ett angeläget problem, som kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärder, Dessa problem såsom klimatförändring, vattenförorening förlust av biologisk mångfald och avfallshantering skulle även kunna påverka stabiliteten av eurons värde. För att angripa dessa miljöproblem och skydda euron kan människor vidtaga följande åtgärder:” Efter denna inledning radar han upp ett antal förslag. Texten är på tyska.

  https://decideeco.com/der-grund-warum-wir-mit-der-losung-von-umweltproblemen-beginnen-sollten/?campaign_id=519376558&adgroup_id=1318316746292901&device=m&ad_id=82395022872370&click_id=c730673289211d2a711103d6f7f0c5ed&target_id=:loc-10&network=a&utm_source=%7bc%7d

 42. Sören G

  Forskning och Framsteg skriver om döende korallrev p.g.a. varma hav.

 43. Rossmore

  OT:

  Observation avseende konsekvenser av accelererande klimatkris i Sverige:

  https://ourworldindata.org/natural-disasters

  Om ni inte får samma bild som jag ändra till landet Sverige, Alla katastrofer, Döda, Årligen.

  Fick det till 43 döda på 45 år.

  ”I want you to panic!”

 44. Not dark yet, but its getting there – miljöpartiet?
  Reportern om dom dystra opinionssiffrorna för mp – men klimatet är ju en så viktig fråga..?

  Ja det är ju frågan – är det så viktigt hos vanligt folk?

  Vill vi egentligen inte bara umgås med nära och kära i ett varmt och tryggt samhälle med god mat och dryck och med hopp om att våra barn kan fortsätta leva i ombonade hus med centralvärme när solen sjunker under horisonten på hösten och vintern.

  Vanligt folk fattar nog att miljöpartiet och alarmisterna vill förstöra våra vildmarker och ge oss otrygga hem och svajjiga elsystem och osäker matproduktion – vem vill rösta på något sådant och vem vill överlämna ett sådant samhälle till sina barn?

  Såå, 3,9% i opinionsmätningen får nog sägas vara ett oväntat högt resultat – med tanke på budskapet.

  Dylan kunde nog skriva ännu en fantastisk låt – om miljöpartiet och alarmisterna och deras villfarelse om vad folket önskar sig…
  Jag hör Dylans nasala stämma..Well, they were singing and dancing…but they did not know why…they did not know why..

 45. Magma

  Vår vän i Ubbhult har reagerat på Main Stream Medias ständiga ström av klimathotspropaganda – ”Det är hög tid att media slutar försöka klimatförvilla befolkningen”.
  De flesta här hittar dit, men för sällangästen;

  http://www.ericsoniubbhult.se/ Från 08-21

  Väl värd att läsa.

 46. Enl yr. No är det just nu minus 6 grader, känns som minus 11 och blåser 4 sekundmeter – på galdhöpiggen, norges högsta berg.
  Det blir minus hela veckan, hoppas inte våra glaciärer börja växa ner i dalarna, än på några tusen år..sommaren är kort..här i norr…

  Trollhättans senaste rejäla snöfall var den 17: e maj, denna försommar, några lövträd knäcktes av snötunga grenar i hästhagen och jag gissar att det var det senaste rejäla snöfallet för våren/ försommaren i trollhättan på minst 50 år…
  Behöver verkligen Skandinavien ett betydligt kallare klimat, som alarmisterna kräver och vill ha…. är det en rimlig önskan att vi inte skall kunna odla något på våra åkrar??

 47. BG

  # 42

  Hot water is good for coral reefs.

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MpdgxovMBSmCoyZ6H2tK2bRdS8Gw7nYK5GhbgCQJqyHoxNHKyTbbFDkzarkrLdool&id=100057436540408

 48. tty

  #39

  För ett antal år sedan infördes en ”ventil” i lagen om ersättning för oskyldigt häktade.
  Om den häktade genom sitt beteende bidragit till häktningen (t ex genom att vägra uppge sin identitet) kan ersättningen justeras ned, ända till noll.

  Det är bara det att vår Justitiehäxa konsekvent vägrar att tillämpa den delen av lagtexten.

 49. Thorleif

  Peter Wennblad på SVD menar att våra journalister är dåliga ifråga om klimatkunskap. Det håller vi med om men inte i hans termer.

  I artikel idag (just nu läsbar) påstår han att nästan alla svenskar är klimatförnekare för att de inte förstått att Sverige minskat sina klimatutsläpp mest av alla länder. Sedan 70-talet kommer det senare fram. Ja kärnkraft och vattenkraftsutbyggnad förstås! Resten är teknikutveckling. Han glömmer bort att skriva att Sverige på senare tid istället förstört sitt tidigare fantastiskt stabila och ekonomiskt framgångsrika energisystem. Han fattar inte heller hur han missbrukar termen ”klimatförnekare”. Dessutom genom att i texten idiotförklara sig själv genom att påstå att klimatförnekare är de människor, likt han själv, är de som inte fattat att förnekelse innebär okunskap och inte att klimatförändringar orsakas av utsläpp av koldioxid.

  Vad är det som hänt med de nya generationernas intellektuella förståelse?

  https://www.svd.se/a/zEybdv/nastan-alla-i-sverige-ar-klimatfornekare

 50. Adepten

  Enligt ledare i SvD idag är nästan alla svenskar klimatförnekare🙄 dvs nio av tio svenskar visste inte att idag är de fossila utsläppen 60 % lägre än 1970. Att svenskarna är ovetande om detta är ett stort underbetyg åt inte minst journalistkåren. Trots svenskarnas stora minskning av fossila utsläpp påstår klimatalarmisterna att vi går mot en överhettad värld och att det krävs att vi svenskar ska minska våra utsläpp ytterligare 50 %.

  Enligt mitt enkla sätt att se på saken: Är det inte dags för journalistkåren att ta ansvar och agera för en bättre upplysning så att svenskarna blir klimatrealister istället🤔.

 51. Ann Löfving-Henriksson

  # 49, 50
  Thorleif och Adepten.
  Peter Wennblad har fått en kommentar på sin ledare idag. I kommentaren finns en länk till ”Lord Frost och Net Zero”. Han svarade med ett ”tack” där han meddelar att svaret var automatiskt eftersom han inte att hinner läsa några svar.

 52. Thorleif

  #51 Ann L-H

  Tack Ann! Dessa msm-journalister lär väl inte våga konfrontera upplysta ”förnekare”😀

  Undrar om Peter Wennblad ens känner till svenska folkets åsikter och kunskaper i koldioxid-hypotesen vilken alarmisterna påstår vara förnekelsens kärna? Genom att skriva som han gör slipper han ju ta ställning eller redovisa den frågan!