En välkommen insikt och ett välkommet initiativ

Regeringen tillsätter en produktivitetskommission. Sverige behöver reformer för att få upp  den låga tillväxten, säger Elisabeth Svantesson (M).

Hög produktivitet gör ett land rikare och skapar välstånd, fortsätter hon.

– Det är avgörande för svensk konkurrenskraft. Svensk näring är i grunden produktiv men här finns mer att göra.  Även inom offentlig sektor behövs produktivitetsökningar, säger Svantesson.

Jag har fått ett väldigt fritt mandat, säger Hans Lindblad, som fått uppdraget. Förhoppningsvis är det sant och han inte får dras med politiska skygglappar. Ämnet är minerat med heta potatisar.

Produktiviteten ökar när man får ut mer av insatta resurser. Ett axiom i ekvationen. Det är  också så, att konkurrens är nyttigt för att behålla spänsten i vilken organisation som helst.

vaxelkurs

Ekonomifakta. USD 2008 – 2023 72 %. EUR 1993 – 2023 28 %.

Det sant att Sverige har ett bra näringsliv och ordning i statens finanser. Det är också sant att för exportindustrin har den allt svagare svenska kronan länge gett dopat konkurrensen. Sedan 2003 när vi tackade nej till euron har handelsutbytet med omvärlden växt och skyddet därmed minskat. Det döljer inte längre om vår produktivitet sjunker i förhållande  till konkurrerande länder.

På kort sikt ökar också tillväxten även när resurser spenderas även om nyttan är omätbar eller till och med är sämre enligt normala parametrar.

Betraktar vi energi- och klimatpolitiken utan förutfattade meningar ser man att de stora dragen i det som benämns omställningen till hållbart, miljövänligt och klimatsmart nästan undantagslöst minskar samhällets produktivitet. Talar vi produktivitet är Fit for 55 en katastrof i vardande.

En illustration av produktivitet underlättar resonemanget. Antag att vi behöver gräva ett 500 meter långt kabeldike. Vi kan välja att anlita en entreprenör med grävmaskin. Arbetet blir utfört på en dag av en man. Det går förstås att gräva med spade. Antag att en man  gräver 20 meter per dag. Då behövs 25 mandagar för  att gräva diket. Vi har då skapat arbetstillfällen till priset av en 25 gånger sämre produktivitet.

Har det med klimatpolitiken att göra?

Resonemanget går att tillämpa på  exempelvis projekten med fossilfritt vätgasstål i norra Sverige. Det är den största industriella satsningen någonsin i vårt land. Staten står bakom med miljarderna. Det stål som kommer att produceras har inte några bättre egenskaper. Varken spadar eller grävmaskiner av fossilfritt stål gör dem mer produktiva. Den antagna nyttan skall nås genom att bidra till begränsning av global medeltemperatur om 80 år. Det är så försvinnande lite, att det inte går att mäta.  Men många arbeten blir det. Stålet blir dyrare. Bidrar till tillväxten om stålet går att sälja, men produktiviteten sjunker dramatiskt och spär på inflationen jämfört med andra länder.

Reduktionsplikten är en annan het potatis. Priset på diesel har gått upp 60 % sedan 2017. Till stor del beroende på reduktionsplikten. I landet använder vi 6 miljarder liter per år. Alla transporter, entreprenadmaskiner och jordbruket belastas med cirka 50 miljarder kronor per år. Det har bidragit till inflationen, högre boräntor och förstås det vi betalar vid pump. Den antagna nyttan är för liten för att kunna mätas.

Förtida avstängning av reaktorer har försvagat vår elförsörjning och bidragit till höga elpriser. Bara 2022 tappade Vattenfall intäkter på cirka 20 miljarder genom stängningen av Ringhals R1 och R2. Energiforsk bedömde att elpriserna i södra Sverige påverkades med 30 – 50 %. Slå ut det på hela landet och det handlar om minst 70 miljarder extra kostnader som försämrar produktiviteten i onödan, om vi utgår från den lägre siffran. Vårt land har i 50 år haft en konkurrensfördel i stabil elförsörjning till låga priser. Det är nu historia på grund av det ännu pågående experimentet med så kallad förnybar energi. Förutom illusionen att energi från vind och sol är mer förnybar än annan elproduktion, så minskar produktiviteten med dyrare el. Det är en av de viktigaste frågorna att lösa för hela samhällets produktivitet. Ett vägval att göra innan minst 1000 miljarder spenderas på energiomställning  och för att fördubbla vår elproduktion. Billig el här och nu med vindkraft är en slaktfärdig helig ko.

Listan blir för lång  så vi pekar bara på några till. Infångning av koldioxid (CCS). 50 miljarder / år. Vätgassatsningen i Europa, 430 miljarder euro.. Även elbilar förbrukar mer resurser för den transportnytta de ger. Allt med negativ inverkan på produktivitetsutvecklingen, som också måste jämföras med de länder vi konkurrerar med.

Måtte Hans Lindblad med Produktivitetskommissionen ha kompetens och integritet för att kyligt våga peta i  den gröna bölden. Att gå som katten kring het gröt leder inte framåt.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Det politiska elhaveriets miljardrullning – Klimatupplysningen

Större elproduktion hade kunnat ge lägre elpriser | (energiforsk.se)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/regeringen-tillsatter-en-produktivitetskommission-for-att-hoja-svensk-tillvaxt/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats!
  Nästan varje dag under senare tid har vi fått besked från regeringsunderlaget om styrande Förändringar som inger hopp och Debattklimatet i media har dessutom blivit lite friare. Man skulle kunna säga att vi nu kan börja tro på att vi håller på att lämna ”All Gretors Depressioner” och istället är på väg vända oss till vad ”Riksgälden” andra med fötterna på jorden och omsorg om oss här och nu har att berätta. När Lunds studentsångare i morgon sjunger in våren sker det i ett nytt och ljusare sammanhang.
  Evert o Mats ert förr inlägg var magnifikt i sin ilska, nu sätter ni tummen på en ny Change som vi kan hoppas och tro på. TACK! 🤗

 2. Magma

  Ett riktigt tydligt budskap som vilken normalbegåvad person som helst torde förstå – då räknar jag emellertid inte Kermit och de andra gröna mupparna dit eftersom de redan uttryckt att 0.004 graders utebliven temperaturhöjning är värd vilka investeringar som helst …

 3. Lasse

  Tack Evert och Mats.
  Ekonomisk utveckling är kopplad till förändringar som inte alltid är önskvärda.
  Men utvecklingen är önskvärd och då kan vi stå ut med förändringarna. Dvs om förändringarna leder till ekonomisk vinst.
  Ta bara vindkraftsutredningens förslag till ”mutor”
  Hysterin i Sverige är svår att förstå-vi är redan extrema!
  https://ourworldindata.org/grapher/co2-emissions-vs-gdp

 4. Sören G

  Det finns mycket fanatism i den gröna soppan som ”forskarna” som satt på riksdagsläktaren och avbröt talarna.

 5. Göran

  Inser ni vilken låg kompetens nuvarande regering har. Vi har två ministrar, minst, Ebba Bush och Elisabeth Svantesson om inte förstår sig på vad som behövs för företagandet i Sverige. Vi har en statsminister, Ulf Kristersson, som tillsätter dessa två ministrar som uppenbart inte har kompetens för jobbet.

  Nuvarande regeringen borde ha förstått innan de ens blev en regering vilka problem som finns och vad som måste göras för att öka produktiviteten. Det spelar heller ingen roll om produktiviteten ökar om utgifterna hela tiden ökar.

  Ett litet exempel på hur korkad regeringen och speciellt moderaterna är. EU kommer förmodligen förbjuda så kallade samlingsfakturor, dvs. att samla ihop flera beställningar för en kund på en faktura. EU vill att varje transaktion med en kund ska generera en faktura. Detta beräknas kosta Sveriges näringsliv upp till 80 miljarder kronor. Pådrivande i Sverige för att detta ska ske är moderaterna.

  Bekämpning av inflationen? Det är endast Riksbanken och politiker som skapar inflation. Politikerna gör det genom ökade skatter och ökande kostnader. Vill vi ha ned inflationen måste politikernas skapade utgifter minska. Det kommer aldrig att ske oavsett vilken färg det är på regeringen i Sverige.

  Kort och gott. Kostnaden för produktion måste minska. Det är enklare att minska kostnaden än att sälja mer produkter.

 6. EB

  Den gröna omställningen innebär ju första gången i historien, om det görs i stor skala, då vi ska gå till energikällor med lägre energitäthet än tidigare. Förr har ju alltid riktningen varit mot mer energitäta källor, vilket möjliggjort att mer kan göras med mindre insats.

  Såvida kostnaden för förnybara källor inte faller långt under t.ex. olja, kol, kärnkraft innebär ju detta att vi får mindre energi att röra oss med totalt sett, alltså mindre produktivitet. Energieffektivisering räcker ju inte hur långt som helst. Värt att ha i åtanke när man pratar om alla jobb som ska skapas.

 7. jax

  Om man ersätter masugn och konverter med en ljusbågsugn lär ju inte antalet arbetstillfällen öka. Snarare minska, vilket i så fall borde öka produktiviteten just där. Ser man på hela systemet, malm till stål, så blir väl produktiviteten ungefär densamma om man inte tar med eltillgången i ekvationen. Brist på el lär ju sänka produktiviteten rejält.

 8. Håkan Bergman

  Det är bara politiker som kan komma på en floskel som ”sysselsättningsbefrämjande åtgärder”.

 9. Mats Kälvemark

  #7 jax
  Pratar du om vätgastålen? Insatsen för att få fram samma ton färdigt stål från samma ton malm är ju oerhört mycket större. Bara det ökade energibehovet på motsvarande 80 TWh blir ju omräknat till rörlig driftskostand 80 miljarder kr/år om vi för enkelhetens antar 1 kr/kWh. Antag att hälften är en ökning jämfört med masugnsvägen.
  Och lägg därtill bromsad utveckling och tillväxt för andra industrier.
  Och klimatvinsten, för de troende i klimatkyrkan, blir så liten att den inite går att mäta. En god approximation är noll. Produktivitet handlar ju inte bara om mantimmar per ton utan är måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor.

 10. jax

  #9 Mats Kälvemark
  Ni skrev ” Men många arbeten blir det. Stålet blir dyrare”.
  Det var det jag kommenterade!

 11. KGR

  👍

 12. Evert Andersson

  #10 JAX

  Ironi är svårt. Att formulera så att läsaren ser ironin. Jobbargumentet är så vanligt och används av politikerna. Skapa jobb är ju fint.

 13. Björn

  Göran[5]; Det här verkar vara fel forum för dig!

 14. tompas

  #13 Björn
  Får inte sign Göran kritisera sittande regering eller vad menar du?

 15. Bernt

  #13 Björn.
  Det är nog så att Göran tillhör den gamla stammen av moderater, 70/80 tal. Så du får förlåta honom, hans okunskap om moderaternas vänstervridning!

 16. tompas

  #15 Bernt
  Det är väl snarare så att det är Görans kunskap och andras fundamentala okunskap beträffande M:s vänstervridning, sett ur ett historiskt perspektiv.

 17. Ivar Andersson

  Göran[5]
  ”Det är endast Riksbanken och politiker som skapar inflation. Politikerna gör det genom ökade skatter och ökande kostnader.”
  Det var den rödgröna regeringen i samverkan med EU som genom sin klimatpolitik ökade priset på all energi med skatter och andra påbud. Prisökningen spred sig som en löpeld genom hela västvärlden och orsakade dagens höga inflation. Vad kan Sveriges regering göra åt t.ex. tyskarnas Energiewende?

 18. Christian H

  #Ivar

  Så sant, så sant att det är politikerna som ligger bakom inflationen, som åstadkommits genom extrema bränsle- och energiskatter. Det är dock lätt att bli av med inflationen genom att slopa reduktionsplikten och sänka energiskatterna, vilket skulle möjliggöra stora prissänkningar inom många områden. Det är i grunden energipriset som styr våra priser.

 19. Ivar Andersson

  #18 Christian
  Svenska kronan har fallit 10% så att importvaror har ökat i pris. Men exportnäringen jublar över den svaga svenska kronan eftersom exporten säljs i dollar eller euro.

 20. Christian H

  #19 Ivar

  Egentligen är det ett elände att jubla över svagare krona, då det leder till inflation. Tyvärr har våra politiker varit usla på att försvara kronan och valt den lättaste vägen nämligen att låta kronan falla för att rädda jobb. Så fort det blir orostider flyr kapitalet från kronan till starkare valutor. En svag krona gör oss alla fattigare.