Dagens klimatbild: Luftdans med partiklar

 

Dagens klimatbild visar en animering av hur olika aerosoler sprids med virvlar i troposfären, från augusti 2006 till april 2007.

Aerosoler är små partiklar som är finfördelade i luften (eller annan gas: ordet kommer från latinet, air = ”luft” och solutio = ”lösning”). Partiklarna påverkar strålning som har ungefär samma våglängd som partikelns diameter och kan därför särskiljas av satelliter. De olika typerna av aerosoler mäts med sin optiska tjocklek och är färgkodade i animeringen.

Vitt: sulfater (svavelföreningar) från fossila bränslen, särskilt i Asien, Europa och USA, samt från vulkanutbrott, dels kontinuerligt i Kongo, dels på Komorerna (januari 2007).

Blått: havssalt, där mängden som piskas upp i luften beror på vindstyrkan, se t ex Södra oceanen och i samband med tropiska oväder.

Grönt: svart kol och organiskt kol från eldning av biomassa. I början av animeringen kan man se stora skogsbränder i Sydamerika och Afrika, och senare i Indonesien.

Rött/orange: damm och sand, särskilt över Sahara och andra ökenområden. Sanden förs med passadvind över Atlanten och blandas sedan upp i vädersystemen längs amerikanska kusten.

Animeringen har skapats via GEOS-5 och GOCART-systemen, och är baserat på satellitobservationer med 10 km upplösning i markplanet samt 72 vertikala nivåer. Här är en länk till bakgrundsinformation om animeringen, med många fler detaljer om olika väderhändelser som samverkar med aerosolerna:
https://gmao.gsfc.nasa.gov/research/aerosol/modeling/nr1_movie/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Strandell

  Fantastiskt!
  Jag gillar att det är mätningar som ligger till grund för animeringen.
  Att se de storskaliga lågtrycksvirvlarna som åker runt polerna i ett mönster som repeteras, men ändå varierar slumpmässigt ger mig ödmjukhet i vad människor kan förstå och simulera.

  Kul också att se tillfällen då sand från Sahara transporteras till Sverige. Jag har råkat ut för det I Södertälje när en nytvättad bil fick sand på och i sig.

 2. Gabriel Oxenstierna

  Ja, jag tycker själv det är en fascinerande uppsättning ’dansörer’, särskilt som man så tydligt ser olika väderhändelser mm utspela sig.
  Man också tänka sig älvor, eller Kongl. Baletten, eller aerosolerna som dansar i valborgsbrasan. 🙂

 3. Claes

  Den tydligaste långsiktiga korrelationen som jag sett mellan temperatur och nånting annat är korrelationen med solaktiviteten, baserat på Svensmarks teori om solaktivitetens betydelse för den kosmosiskt strålningens betydelse för ”aerosolbildningen och dess långtida inverkan. Aerosolers inverkan på molnbildningen av de orsaker som nämnts i Gabriels ingress och dess inverkan på molnbildningen och temperaturen är naturligtvis också betydelsefulla.

 4. tty

  Den mesta sanden på våra breddgrader kommer dock från Takla Makan-öknen. Men den är så spridd när den till sist når Sverige att den knappast märks. Men det blir ändå betydligt mer än från Sahara i det långa loppet.

 5. Claes #3,

  Jag tror inte att aerosoler och Svensmarks teori om galaktisk strålning är helt oberoende av varandra. Ett tydligt samband som Svensmark påvisat är mellan galaktisk strålning och monsuner. Tydligen kan monsunregnen flyttas till lite olika banor (och därmed torka och ösregn) på klotet beroende på instrålningen. Detta borde påverka aerosolmängden från åtminstone ökenområdena.