Dagens bild

Dagens klimatbild: Gaia

Är Jorden ett system där livet på något vis styr sina villkor, så att det alltid kan fortgå? Där biologiskt liv ständigt söker säkra en självupprätthållande balans med land, hav och atmosfär? Där miljö och klimat anpassar sig och buffras från instabiliteter så att planetens habitat förblir livskraftiga? Hypotesen om livet på Jorden som ett   →