Dagens bild

Dagens klimatbild: Kallaste majmånaden i mannaminne i Arktis

Danska meteorologiska institutet började redovisa temperaturmätningar i centrala Arktis 1958. I år blev det en överraskning, vi fick den kallaste majmånaden i mannaminne, se det inringade området i figuren. Detta uppmärksammades av meteorologen Joe Bastardi den 12 juni. Man kan följa Bastardis Twitter här, där han ofta kommenterar intressanta väderhändelser. Vi har tidigare beskrivit Odens   →

Dagens klimatbild: Issmocka mot vårforskarna

Det finns vissa som längtar mer efter våren än andra just nu. Jag tänker på de 38 polarfararna som är ombord på isbrytaren Oden utanför östra Grönland på ännu en expedition mot Norra ishavet och kanske ända till Nordpolen. Men det går inte så bra för dem. Odens krafter är för svaga för att ta   →

Dagens klimatbild: Isen i Arktis

Det har varit en kall vår med många järnnätter. Uppe i Arktis har vi ännu mycket is. Klicka på bilden så visas en animering av isens rörelser i Arktis från 15 april – 8 maj. Vi ser bland annat hur is pressas mot Svalbard och ner i Framsundet, mellan Grönland och Svalbard. Vi ser också   →

Dagens klimatbild: Luftdans med partiklar

  Dagens klimatbild visar en animering av hur olika aerosoler sprids med virvlar i troposfären, från augusti 2006 till april 2007. Aerosoler är små partiklar som är finfördelade i luften (eller annan gas: ordet kommer från latinet, air = ”luft” och solutio = ”lösning”). Partiklarna påverkar strålning som har ungefär samma våglängd som partikelns diameter   →

Dagens klimatbild: ENSO på väg att slå om

Tänk dig att du står uppe i de norra Anderna någonstans och tittar västerut, ut över Stilla havet. Du ser långt, ända bort till Nya Guinea (bortåt 140:e longituden). Du ser också djupt ner i havet, ner till 500 meters djup. Synfältet är begränsat från 8 grader syd till 8 grader norr om ekvatorn. Du   →

Dagens klimatbild: Den idealiske klimatmedborgaren

  Här är ett boktips i bildens anda: ”THE GREEN REICH — GLOBAL UPPVÄRMNING OCH DET GRÖNA TYRANNIET, av Drieu Godefridi, 2019. Boken beskrivs av Amazon på följande vis: ”Förbjud allt vi kan, miljöbeskatta resten: det skulle kunna vara mottot för klimataktivisterna i politiken. Om människans utsläpp av CO2 är problemet, då måste människan hållas   →

Dagens klimatbild: Slaveri och barnarbete bakom den gröna omställningen

Vi i väst fasar snabbt ut fossila bränslen och ersätter dem med ny ’grön’ teknik som vindkraft, solpaneler, batterilagring och elbilar. Allt detta kräver mycket kobolt, koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller. Produktionen av dessa hittar vi ofta i U-länder, under primitiva förhållanden och med stora negativa miljöeffekter. Det är till exempel väl dokumenterat att mycket   →

Dagens klimatbild: Stratosfärisk dans

För tre veckor sedan visade Dagens klimatbild en stark temperaturökning i stratosfären. Men det bidde sedan ingenting mer av detta, utan den kom att klassas som en ”mindre” stratosfärisk uppvärmning (Sudden Stratospheric Warming, SSW). En SSW kännetecknas av att temperaturen högst uppe i stratosfären plötsligt stiger, med kanske 30–40 grader. För att det ska bli   →

Dagens klimatbild: Är det återvunna dinosaurier i tanken?

  Varifrån kommer fossila bränslen, är det inte från fossiler, skulle det inte kunna vara någon sorts dinosauriesoppa i tanken? Definitionen på fossil är att det är djur- eller växtdelar som bevarats i sediment eller sedimentära bergarter. En fossilisering kräver att växtdelarna och/eller det omgivande sedimentet mineraliseras. Men i allmänhet är det inte fossiler i   →

Dagens klimatbild: Påverkas klimatet av gammalt bottenvatten?

Enorma mängder djupvatten väller upp i olika områden av oceanerna i takt med den termohalina cirkulationen. Vad är det för vatten som kommer upp ur djupen? Hur mycket energi för det med sig? Hur salt är det? Hur gammalt är det? Bilden visar hur lång tid vattnet tar på sig. Nästan allt djupvatten har över   →