Dagens klimatbild: Slaveri och barnarbete bakom den gröna omställningen

greta cobalt meme

Vi i väst fasar snabbt ut fossila bränslen och ersätter dem med ny ’grön’ teknik som vindkraft, solpaneler, batterilagring och elbilar. Allt detta kräver mycket kobolt, koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller. Produktionen av dessa hittar vi ofta i U-länder, under primitiva förhållanden och med stora negativa miljöeffekter. Det är till exempel väl dokumenterat att mycket av solpanelerna produceras under slaveriliknande förhållanden av en förtryckt folkgrupp i avlägsna delar av Kina.

Kobolt är ett annat bra exempel. Mer än hälften av världens kobolt bryts i Kongo, varav 20 procent bryts manuellt under extremt primitiva förhållanden. Ofta dessutom med barnarbete som en del av produktionskedjan.

Kobolt ingår i nästan alla laddbara batterier (Li-jon). Elbilar drivs med massiva batterier som innehåller kobolt framställt med barnarbete. I mindre skala gäller samma sak för mobiltelefonen eller laptopen som du läser denna text på.

Reportage om barnarbetet som ger oss dessa mineraler finns här och här.

Den gröna omställningen kräver sina offer, med fördel i tredje världen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. En av de mer träffsäkra och både mest roliga samt tragiska bild hitintills. Får man skatta?

 2. Håkan Johansson

  Sök på professor Simon Michaux Geological Survey Finland. Det finns en bråkdel kända reserver av metaller till den så kallade gröna omställningen. Han har gjort ett stort jobb att räkna på vad som behövs, han har fått tillgång till den kinesiska databasen och har beräknat vad som behövs och slutsatsen är till exempel då det gäller batteritekniken finns det långt ifrån tillräckligt med litium och en helt annan teknik måste till. Kända reserver av koppar kan täcka 20 %, och kostnaderna ökar med mer av otillgängliga reserver. Så EUs beslut att fasa ut bränslemotorn har fattats utan konsekvensanalys, finns råvarorna som behövs.

 3. Evert Andersson

  Dessutom behärskar Kina en mycket stor andel av de sällsynta jordartsmetallerna. Ingen tycks dra paralleller till beroendet av rysk gas.

 4. Ivar Andersson

  Greta slösade bort sin barndom genom att skolka från skolan, där hon kunde lärt sig naturvetenskap. I stället ägnade hon sin barndom åt en religiös sekt som tror att djävulen bytt skepnad till koldioxid. Inom naturvetenskapen hade hon fått lära sig att koldioxid behövs för fotosyntesen, som förser oss med mat. Att bekämpa koldioxid innebär att svälten ökar i världen.

 5. Berra

  #2 Håkan: Enligt storgeniet bolund skulle ju det behovet lösas med mer återvinning…

 6. Karl Erik R

  #2 Håkan Johansson

  Det hjälper inte att det finns utvinningsbara koppar i berggrunden. Boliden stötte ju på patrull i Laver. Det kan bli ett nytt Aitik men uppenbarligen ska gruvor inte ligga i Sverige.

  Dessutom, enligt gruvföretagen i Sverige tar det 12 år att starta en gruva, även om man inte möter något större motstånd. Tidigaste produktion 2035 alltså, om man börjar arbetet idag.

  Återvinning av metaller är redan idag ganska lönsamt. Därför har vi hög grad av återvinning redan. Det är inte enkelt att höja den påtagligt.

  Det finns dock gruvor bl a i Afrika där gråbergshögarna håller 1 % koppar. I Aitik bryter man malm med 0,23 % koppar. I afrikanska gråbergshögar finns en hel del återvinning att göra.

 7. Bim

  Ja Jösses!
  Stål utan kol.
  blir ju
  Kol utan stål.
  I slutändan.

 8. tty

  #7

  Stål utan kol finns inte. Stål är en legering av järn och kol.

 9. tty

  #6

  Metallåtervinning fungerar bra för att omsätta existerande teknik, men inte för nya produkter eftersom det inte finns något att återvinna. Där duger bara färska råvaror.

  Skrotar vi all världens bilar får vi mängder av kolstål, en mindre del legerat stål, en liten del koppar, en liten del zinklegeringar och litet bly och aluminium.

  Men ingen kobolt, inga jordmetaller, inget litium.

 10. Peter Ålund

  Helt obegripligt.. den här sajten blir bara mer irrelevant med tiden. Sluta med politiken och fokusera på vetenskapen. Och sluta håna Greta, ad hominem visar bara att dina argument tryter

 11. johannes

  10
  Idag är vetenskap politik.