ITCZ

Dagens klimatbild: ENSO på väg att slå om

Tänk dig att du står uppe i de norra Anderna någonstans och tittar västerut, ut över Stilla havet. Du ser långt, ända bort till Nya Guinea (bortåt 140:e longituden). Du ser också djupt ner i havet, ner till 500 meters djup. Synfältet är begränsat från 8 grader syd till 8 grader norr om ekvatorn. Du   →

Klimatfrågan går i moln, 8:
Styrs albedot av molnen?

Andelen solstrålning som återkastas mot rymden, det så kallade albedot, minskar över tid, se figur 1. Detta betyder att mer solstrålning kommer in och värmer Jorden. Albedominskningen motsvarar en långsiktig värmande effekt som är mer än dubbelt så stor som effekten av CO2-ökningen under samma tidsperiod, se artikel.[1] Det finns därför all anledning att analysera   →

Klimatfrågan går i moln, 7:
Tropiska åskväder driver den största klimatvärmemaskinen

De flesta människor är numera bekanta med olika varianter av värmemaskiner. Vi har alla kylskåp hemma, många har värmepump. Värmemaskiner bygger på att utnyttja temperaturskillnader för att flytta på värmeenergi. Vi förstår att värmeenergi i processen omvandlas till mekanisk energi och transporteras inuti dessa maskiner, samt att de har en energibärare (ett köld/värmemedium) som utför   →