produktivitet

En välkommen insikt och ett välkommet initiativ

Regeringen tillsätter en produktivitetskommission. Sverige behöver reformer för att få upp  den låga tillväxten, säger Elisabeth Svantesson (M). Hög produktivitet gör ett land rikare och skapar välstånd, fortsätter hon. – Det är avgörande för svensk konkurrenskraft. Svensk näring är i grunden produktiv men här finns mer att göra.  Även inom offentlig sektor behövs produktivitetsökningar, säger   →

Glädjande rapport om världens jordbruk

Världen kommer att kunna försörja de nio miljarder människor som vi kommer att vara 2050, enligt en nyligen publicerad fransk rapport. Forskarna har bl.a. kommit fram till att även om jordbruksproduktiviteten i Afrika förblir relativt sett låg så har den ändå fördubblats mellan 1961 och 2003, vilket är mycket glädjande. I andra regioner har produktiviteten   →