Glädjande rapport om världens jordbruk

nature
Världen kommer att kunna försörja de nio miljarder människor som vi kommer att vara 2050, enligt en nyligen publicerad fransk rapport. Forskarna har bl.a. kommit fram till att även om jordbruksproduktiviteten i Afrika förblir relativt sett låg så har den ändå fördubblats mellan 1961 och 2003, vilket är mycket glädjande. I andra regioner har produktiviteten fördubblats eller till och tredubblats under samma period.
Vad säger du nu, Paul Ehrlich?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Micke Johnsson

  OT!
  Anders W sitter nu i SvT morgonsoffa och skryter om sig själv och tycker att dagens system inom politiken inte kommer att fungera i framtiden då klimatet inte kan räddas… Sen sitter tjejen och bara glittrar med ögonen och ställer inte en enda relevant fråga!? Jag bara blir så trött.

 2. bom

  Ehrlich säger nog ”OK ni dör inte av svält men ni kommer att brinna uppför på något sätt bara måste apokalypsen komma”.

 3. Mats Frick

  Läs mer om Afrikas möjligheter här: http://amzn.to/es6rsB Kärnan i de hoppfulla utsikterna ligger i att vi gör  saker och ting annorlunda jämfört med idag (vi = allihopa på planeten). Nyckeln är strukturer för hållbara lokala initiativ bortom klåfingriga politiker och storföretag. Det som behövs är en mångfald av institutionella alternativ som når bortom kvartalsrapporter och valkampanjer. Elinor Ostrom ger den bästa bilden av det tänkande som krävs för att Agrimonde ska bli mer än en papperstiger.

 4. Just nu har jag varit ute i grönsakslandet och jordiserat årets första hink med organiskt köksavfall. Om bara 3-4 månader så börjar detta (sakta men säkert) att omvandlas till nya grönsaker, och som dessutom kommer att innehålla  maximalt med nyttigheter till skillnad mot ekologiskt (kompostering o ytgödsling) och konstgödslat. Tidigare i vinter så har jag förvarat köksavfallet så här:
  http://www.bigpumpkins.com/Diary/DiaryViewOne.asp?eid=16391
  och när det våras och det är upptinat igen, snabbt ner i jorden:
  http://www.bigpumpkins.com/Diary/DiaryViewOne.asp?eid=16722
  Jag använder inte lufthavet som sopstation till mitt köks- och trädgårdsavfall (så kallade molekylsopor) utan återför det så snabbt som möjligt ner i min matjord. Detta har inget med koldioxiden att göra om den är en växthusgas eller inte, utan enbart för att få rikligt med växtlighet utan att behöva använda ett endaste korn med konstgödsel. En annan anledning är att praktiskt påvisa hur helt överlägset detta är kompostering och ytgödsling. Ytgödsling lockar rötterna till ytan, jordisering lockar rötterna på djupet. Ganska elementärt, så förr eller senare ska väl polletten trilla ner, eller hur SIDA, FAO m.fl.?

 5. Måns B

  Nu var ju inte den här artikeln helt utan förbihåll, det kräver alltså att vi ökar den produktiva jordbruksarealen från 1,5 till 4 biljoner hektar och att alla jordens invånare ligger på en snittförbrukning av 3000 kcal/dag. Hur många här inne gör det senare i dag?
  Läs förövrigt gärna en del av kommentarerna så blir bilden tydligare.
  Man kan ju också fundera över var de ytterligare 2,5 biljonerna jordbruksmark ska ligga någonstans och var den befintliga produktionen på dessa marker ska ske i stället. Men visst i teorin är det möjligt.

 6. Erik Seneca

  Man måste ju helt bortse från att oljan är en ändlig resurs för att komma fram till ovanstående glädjekalkyl. Den fantastiska mångdubblingen av jordbruksproduktiviteten som det hänvisas till, den s.k. gröna revolutionen, är avhängig av hur man använder olja (och naturgas) inom modernt jordbruk. En rapport som inte ens nämner denna faktor är tyvärr inte alls seriös.
  Det rapporten dock implicit säger – med sin hänvisning till den gröna revolutionens fantastiska produktivitetsökning – är att om man tar bort oljan och naturgasen ur ekvationen så riskerar det hela att rasa ungefär som ett pyramidspel.
  Hur kan man skriva en sån här rapport utan att ens diskutera peak oil?
  Betänk att de positivt värdeladdade orden i rapporten om dubbling och tredubbling av produktiviteten, just ger uttryck för i vilken hög grad man är beroende av ändliga resurser. Jag kommer osökt att tänka på uttrycket ”En stat som är mäktig nog att ge dig allt är mäktig nog att ta allt i från dig”. Oljan är mäktig och alldeles fantastisk – men den är en ändlig resurs!

 7. Erik Seneca

  Klimathotarna brukar bunta ihop frågor som står i ideologisk resonans med varandra. Så låt oss inte göra likadant, och bli en sorts skrattspegelbild av klimathotarbranchen.
  Egentligen är det alldeles självklart, men jag passar ändå på att påpeka att följande är två separata frågeställningar:
  1. Huruvida människoskapad växthuseffekt kommer att leda till en planetär katastrof.
  2. När peak oil inträffar, och när oljan i praktiken är borta från marknaden för en hel rad användningsområden som vi tar för givet idag.
  Jag har egentligen inga synpunkter på hur vi använder fossila bränslen. Visst finns det mycket snack om oljan osv. som är drivet av folk som vill trycka på oss en viss sorts politisk regim. Deras snack om oljan m.m. kretsar kring ideologiska idéer om västerländsk skuld osv., och deras fantasifulla berättelser utmynnar ofta i någon sorts utopiskt vision. Detta gör förstås att vissa kommer att associera diskussioner om de fossila bränslenas ändlighet med dylika tokerier. Min uppgift här är att påpeka att detta inte gör dem mindre ändliga.
  Sen kan jag inte se hur det skulle spela någon roll hur mycket olja vi använder i västvärlden. Oavsett av hur mycket vi använder så kommer kineserna att köpa upp det som blir kvar av araberna och göra slut på det. Frågan är alltså när den (i praktiken) tar slut, och hurpass beredd man är på en sådan situation. En rapport (som den ovan) som inte ens diskuterar frågan, har noll och ingen beredskap.

 8. Ulf Åkesson

  Personligen tycker jag ”peak oil” är helt ointressant. Det löser sig av sig självt. Utbud och efterfrågan tror jag det kallas… 😉
   
  Maggie:
   
  Tror inte du behöver oroa dig! Olyckskorparna kommer nog fram till något nytt som hotar mänskligheten om vi inte halverar den… 😉

 9. Erik Seneca

  Mycket riktigt, Ulf, det löser sig av sig självt. ”Utbud och efterfrågan” som du skriver. Om utbudet går ner så får efterfrågan snällt anpassa sig till det. Om utbudet går drastiskt (och permanent) ner, så kommer efterfrågan att driva upp priserna så att de skjuter i höjden.
  Den post-moderna urbana människan underskattar hur oslagbart fantastisk oljan är som energiresurs och den milda grad till vilken vårt sätt att leva idag är beroende av oljan. Du behöver ju inte tycka att peak oil är intressant i ditt liv, Ulf. Jag tog upp det för att det har relevans för rapporten som omnämns ovan. Utan billig olja kommer inte jordbruk att kunna drivas som det gör idag. Olja är en fantastisk energikälla på många sätt. Man kan bära det i en dunk ut till en traktor lång ute på fälten. Försök göra om det med el eller naturgas.
  Det moderna jordbruket är i varje led beroende av olja eller naturgas för att upprätthålla sin höga produktivitet (som är minst 2-3 gånger större än den varit annars): konstgödsel, bekämpningsmedel, själva brukandet av jorden och transporter.
  Du behöver inte tycka att tillgången på de resurser, som gör detta möjligt, alls är intressant (peak oil och sånt). På sätt och vis skiter jag i det också, för jag dissar skräpmaten från det moderna jordbruken och äter mest kött från gräsbetande kor och viltfångad fisk och sånt. Men sådana personliga aspekter är ju mindre intressanta, eller hur? Den här sajten är ju till för att dryfta sakfrågor i vetenskaplig anda. Och med anledning av det ville jag bara få sagt att en simulerad modell för hur utbudet av jordbruksprodukter kommer att se ut 2050 som helt bortser från tillgången av olja är lika lite seriös som en klimatmodell som bortser från solens inverkan. Ser du nu hur peak oil griper in i frågan, till trots av att du inte personligen är intresserad av det?
  En sista fundering: Nutidsmänniskan är bortskämd med att utvecklingen bara går framåt och att allt blir bättre och bättre. En del kommentarer här kan läsas mot bakgrund av det. Man gör då allt som oftast induktions-felslutet som David Hume kritiserar. Dvs man tror att för att det alltid varit så, så kommer det därför också alltid att förbli så. Det finns dock ingen grund för detta (tvärtom är det alltså ett felslut). Det man behöver göra istället för att röra sig på en såpass abstrakt nivå är att gå i närkamp med fakta i målet.
  <i>något nytt som hotar mänskligheten om vi inte halverar den</i>
  Det enda som hotar mänskligheten är vår egen dumhet. Men på längre sikt får vi alltid ordning på saker och ting. För övrigt uppmuntrar jag alla här att skaffa många barn.

 10. Kjell-A Jönsson

  Förutsättningen för att jorden skall kunna försörja 9 miljoner människor är att man glömmer allt vad ”EKOLOGISK ODLING”  etc heter eftersom dessa metoder  redan i vårt klimat ger 40 % lägre skörd.  Det går inte att öka odlingsarealerna i världen mycket mer.  Vatten finns inte tillräckligt för detta.
  Kjell-A  Jönsson

 11. Paul Erlich kommer förmodligen fortsätta hävda att han har haft rätt hela tiden. Varför ändra ett vinnande koncept? Vad gäller oljan är den frågan fullständigt ointressant. Vi kan skapa flytande drivmedel från kol. Vi kan köra motorer på metylestrar. Vi har näst intill obegränsad tillgång till energi från atomfission. Vi kommer lätt ha råd att använda en liten del av den energin för att tillverka flytande bränsle. Och varför gaggar folk fortfarande om peak oil? Vi har konsumerat 2 ggr de anno 1970 kända oljereserverna sedan 1970. De idag kända oljereserverna är lika stora som det vi konsumerat sedan 1970. Uppskattningen år 1970 var alltså fel på åtminstone faktor fyra. Med den typen av track record borde man kanske vara lite försiktig innan man uttalar sig om hur mycket olja som finns kvar. Faktum är att man kanske skulle ta och hålla käften om saker man överhuvud taget inte begriper.

 12. Erik Seneca

  #11
  ”Vi har näst intill obegränsad tillgång till energi från atomfission.”
  Jaha, var då?

 13. Erik Seneca

  Och bara för att kolla om jag förstått resonemanget: Bara för att det finns någon som heter Paul Erlich så kan (den billiga) oljan inte ta slut. Och utöver det, om (den billiga) oljan tar slut ändå, så bryr ni er inte om den frågan i vilket fall. Är logiken i resonemanget riktigt uppfattat?
  Intressant resonemang i så fall. Tycker ändå kanske att en rapport med en simulerad modell för hur jordbruksproduktionen kommer att vara år 2050, borde nämna något om tillgången på olja och andra fossila bränslen. Luktar väldigt skumt att det helt förbisetts. Luktar ännu skummare hur vissa reagerar på ett sånt enkelt påpekande.
  Visst kan man göra flytande bränsle av såväl kol som naturgas. Men det är också ett storskaligt resursslöseri med ganska knappa resurser. Någon som föreslår det är ju inte särskilt förtroendeingivande.
  Sen är det förvisso kul att höra om folks fantastiska historier om nya underbara energikällor. Men vi har ju redan hört dem i så många varianter sen 70-talet. Och de är alla lika fantastiska ända tills de skall sättas i verket i praktiken. Lär sig folk aldrig av detta? Av alla de tidigare misslyckade historierna? Hur många gånger kan man förmå sig att tro på tomten om och om igen efter att han dragits av skägget? Kommer ni ihåg hur fantastiskt etanol var innan man faktiskt började använda det? Jättefint i teorin!

 14. L.A.

  # 11
  jo PeakOilandet är tröttsamt. Varför inte gå in på råvaru- och valutafliken då och då. Olja är inte dyrt idag, snarare billigt, lika billigt eller t.o.m. billigare än i början på 80-talet då privatbilism fortfarande var förbjudet i Kina. I dag finns det fler bilar i Peking än det gör i Sverige totalt.
  Sedan har jag svårt för ”skansen-vurmen” och dem som absolut vill tillbaka till jordbruk alla oxe och plog.
  Så här ska det se ut,
  http://www.youtube.com/watch?v=anqGtsl29R0
  då förstår man även varför jordbruket är EUs största budgetpost.

 15. Ulf Åkesson

  Nej det är inte så vi resonerar. Läs gärna Osynlige mannens inlägg igen. 🙂

 16. @ Erik Seneca #12
  #11
  ”Vi har näst intill obegränsad tillgång till energi från atomfission.”
  Jaha, var då?
  Ja du Erik, i CLAB utanför Oskarshamn förvaras så kallat ”utbränt” kärnbränsle som skulle räcka som bränsle för att förse Sverige med el i 100-tals år med moderna reaktorer. Dagens reaktorer är 1960-talsteknik. Det har hänt ett och annat i länder som inte haft tankeförbudslagar. Det finns gott om uran i Oviken i Jämtland, men vi har knappast en chans att hinna gräva upp och använda allt det innan nästa istid lägger sig över landet igen. Förutom uran kan man ju använda sig av Thorium. Problemet är inte brist på energikällor, problemet är miljörörelsen som vill förbjuda kärnkraft eftersom Tjernobylolyckan orsakade 56 dödsfall. Ja, 56. Läs rapporterna från WHO. Men det grundläggande problemet är förstås att miljönissarna är malthusianer som (liksom socialister) tror att resurserna kan ta slut. Det kan de inte. Det enda som lämnar jordklotet är väte och helium, allt annat stannar kvar.

 17. Erik Seneca

  Jag var ju tvungen att kolla upp det där om metylestrar, och jag fick mig ett gott skratt. Det är alltså frågan om att köra på rapsolja. Så då kan man fantisera om hur man kört runt de tuffa maskinerna från L.A’s youtube-klipp på rapsolja på ett fält där man… tada… odlar raps. Och så tänker man sig att man uppfunnit ett perpetum mobile-system då eller? Tjenare!
  För de som fortfarande inte hänger med: Hur skall man odla raps i jätteskala (som dessutom inte gör till mat!) om man inte lyckas upprätthålla de senaste seklets överhört höga jordbruksproduktivitet? Duh! Det är den gamla etanol-skrönan som cirkulerar igen i lite ny tappning. Visst är det en fin idé att med att återvinna skräp, men det blir liksom poänglöst om man inte förädlar det till något annat än skräp först.

 18. Erik Seneca

  #16,
  tror att resurserna kan ta slut. Det kan de inte.
  Ingenting kan alltså ta slut – fantastiskt! Hurra, hurra!!

 19. @ Erik Seneca #17
  Nu behöver ju inte metylestrar tillverkas av rapsolja. En ester bildar du av valfri kombination av en alkohol och en karboxylsyra. För högt energiinnehåll bör syran vara en fettsyra, men det är inget krav att den kommer från raps. 😉
  @ Erik Seneca #18
  Nej, antalet atomer på jorden är (med undantag av H och He) så gott som konstant. Om råoljan vi pumpar upp blir så sällsynt och dyr att vi struntar i att pumpa upp det sista, så spelar det ingen roll. Vi kan via vår teknologi och kunskap om kemi rekombinera atomer så att vi får andra tillgångar av olja. Kväve och fosfor på jordklotet försvinner inte för att de ingår i det konstgödsel vi använder. Atomerna finns kvar här på jorden. Antalet järnatomer på jorden minskar inte om du äter blodpudding. Det handlar om kretslopp och detta kretslopp kräver energi för att motverka entropin. Energin får vi främst från solen, men eftersom vi känner till atomfission har vi även tillgång till en synnerligen koncentrerad energikälla. Så nej, ingenting tar slut – för oss människor. Vi är inte gräshoppor som äter kalt och sedan dör av svält. Vi har intelligens, planeringsförmåga och framförallt teknologi och vetenskap. Och vi vet att det finns ett kretslopp. Den kolatom som sitter i koldioxidmolekylen du precis andades ut kommer inom kort inkorporeras i någon växt i din närhet. (Jag tror inte att jag skall trötta ut läsekretsen med hela kolets kretslopp här…) Men tro mig, den kolatomen kommer att finnas kvar här på jorden långt efter att vi båda är döda och bortglömda. Den kolatomen tar nämligen aldrig slut.

 20. Erik Seneca

  #16,
  Vi får nästa ta den här igen för den är så himla bra:
  ”miljönissarna … tror att resurserna kan ta slut. Det kan de inte. Det enda som lämnar jordklotet är väte och helium, allt annat stannar kvar.”
  Aha, så om monokulturellt jordbruk utarmar jordarna så att de töms på kväve, fosfor och kalium, så menar du att det inte är något problem, så länge som inte kvävet, fosforn och kaliumet lämnar jordklotet? Om det är så du tänker så förstår jag att du tycker att det inte är några problem. Om du har rätt så är ju t.ex. konstgödsel helt onödigt. Fossila bränslen blir ingenting viktigt, osv., osv.
  Med samma resonemang som utgångspunkt skulle jag kunna ta Herman van Rompuy och dela upp honom i hans olika ingående beståndsdelar, i diverse tuber och behållare, och sen blåneka över att något skulle ha gått till spillo (eftersom hans ingående beståndsdelar fortfarande befinner sig på jordklotet), att det bara är fantasier från miljönissar att någonting skulle ha gått förlorat.

 21. Erik Seneca

  Osynlige Mannen #19,
  Det är kul att du har huvudet högt uppe bland molnen, men energiförsörjning skall också fungera i praktiken. Det enda jag håller med dig om är kärnkraften, och ja den borde vi bygga ut. Resten av det du skriver är material för en Science Fiction-roman. Lycka till!
  Så vi bygger ut kärnkraften. Men mer el är inte lösningen på det specifika beroendet som modernt jordbruk har av olja och naturgas, för dagens höga produktivitetsnivå.
   

 22. @ Erik Seneca # 20
  ”Aha, så om monokulturellt jordbruk utarmar jordarna så att de töms på kväve, fosfor och kalium, så menar du att det inte är något problem, så länge som inte kvävet, fosforn och kaliumet lämnar jordklotet?”
  Nu trodde jag förstås att allt jordbruk var monokulturellt. Att för hand plocka örter, rötter och bär räknar jag inte som jordbruk. 🙂
  Men N, P och K lämnar givetvis jordarna om du skördar. De har ju inkorporerats i det du skördar. Vare sig det sker genom att du kör skördetröskan genom en monokulturell åker eller om du springer omkring i skogen och nafsar åt dig vad ätbart du kan finna. Men i båda fallen kommer jorden att utarmas på kväve, fosfor och kalium, vare sig du är en människa eller en älg! Nu är du ju ingen älg, utan en människa. Du har alltså ett val. Vill du springa omkring och liksom älgen bajsa lite här och var i skogen, eller vill du som en människa äta mat från monokulturella odlingar och återföra näringsämnen på ett mer klädsamt sätt? Det har pratats om ekologi i årtionden nu. Men har inte själva konceptet kretslopp bottnat ännu? Med risk att verka en smula tjatig och dessutom använda ett dåligt språk: Det är samma atomjävlar som flyttar på sig! Vi gör inte slut på fosfor eller något annat, vi flyttar bara runt på det. Och det är det fler än vi människor som gör:
  Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Den samlade massan av världens alla myror och termiter är större än den samlade massan av världens alla däggdjur. Varför skulle vi människor, myrslokar och giraffer ha mindre rätt att ta del av livets goda än pissmyror? Vad är det som driver människor att hata sig själva för att de är människor? Det finns förvisso en enkel lösning på det, men jag misstänker att det är olagligt att uppmana människor att omvandla sig till NPK-gödning. Därför råder min uppmaning:
  Var glad över att vara en levande människa i en tidsålder då vår samlade begåvning gör att vi faktiskt kan förvänta oss att det nyfödda barnet kommer en gång ge oss barnbarn. Släpp den religiöst betingade känslan av skuld. Du har faktiskt lika stor rätt att leva som ekorren i trädet (som just åt upp två fågelungar). Undrar just om ekorren funderar över ekorrarnas kollektiva skuld och om peak fågelungar?

 23. Erik Seneca

  Kjell-A Jönsson #10,
  ”Det går inte att öka odlingsarealerna i världen mycket mer.  Vatten finns inte tillräckligt för detta.”
  Inga problem, Kjell, förstår du. Den osynlige mannen har svaret på alla dina problem. Man tar bara en massa atomer och flyttar runt dem genom att utnyttja våra oändliga energikällor. Den osynlige mannen har redan förklarat: ”Det är samma atomjävlar som flyttar på sig!”, ”vi flyttar bara runt på det”. Och på så vis kan man skapa hur mycket odlingsbar mark som helst. På samma sätt kan man fixa hur mycket färskvatten som helst. Man kan fixa grundvattnet i en handvändning. Man kan reversera eroderade jordar. Javisst man kan odla upp hela Sahara. Det handlar bara om att flytta runt en massa atomer. Det är bara en massa pessimistiska miljömuppars fel att vi inte redan har odlat upp Saharaöknen. Sen skall vi åka till Mars och flytta runt en massa atomer där också, så det blir regnskogar och tivoliparker över hela planeten. Och sen tar vi de andra planeterna också. Bara att flytta runt atomer, vettu!
  Du måste bortse från hur jordbruk egentligen fungerar. Tänk bara på det som att flytta runt atomer. Då blir nämligen de fantasifulla möjligheterna så många fler. Och kom ihåg att allting är kretslopp. Fossila bränslen tar bara miljoners år att återskapa. Utarmad matjord bara hundratals år. Den accelererande takt i vilken sjöar torkar ut och regnskogar skövlas eller ackumulationen av miljögifter i haven. Inga problem. Inga problem. Det löser vi i en handvändning. Vi skall inte ens prata om sånt trams utan bara upprepa det framgångsteologiska mantrat: ”Det handlar bara om att flytta runt atomer!”. Endast så kommer du att finna lycka i nuet.
  Se dig runt om på planeten, och du ser du att allt är frid och fröjd, och att vi kan lita blint på dem som styr och ställer över oss. Inga problem serru. Miljöproblem finns per definition inte. Det är ju samma atomer som bara åker runt runt runt, så det är samma miljö precis hela tiden. Inga problem. Tja, det kanske blir lite smuts någonstans ett ögonblick, men det fixar de som har hand om det i ett litet nafs.
  Så bekymra dig inte du. Och f.f.a., tänk inte på frågeställningarna så konkret, utan tänk på det som atomer som åker runt och runt. Ja, det var alltså ironi det här, men inte mot dig.

 24. Måns B

  Erik Seneca
  Det finns ingen här inne som vet hur ett modernt jordbruk fungerar vilka ämnen som utarmas och i vilken grad eller inte som det  är enkelt att återföra dem igen.
  Men så handlar debatten i denna typen av fråger heller inte så mycket om sakfrågor som politik, det är bra att du försöker upplysa om vad det är som egentligen händer, men håll i huvet att här bedrivs politik så blir det lättare att argumentera utan att bli förbannand.

 25. Erik Seneca

  Måns,
  En enskild fråga som klimatfrågan säger nog inte så mycket trots allt om vad det är för sorts människor som hamnar på vardera sidan skranket. TCS är uppenbarligen en mycket heterogen samling människor (skribenter såväl som de som kommenterar).
  I den senaste bloggpostningen skriver Peter Stilbs just om ändliga resurser som blivit alltmer svåråtkomliga (olika jordartsmetaller). Stilbs visar inte alls prov på Osynlige Mannens nitiska tro på mänskligheten som någon sort inkarnation av Kung Midas, som i oändligheten skulle kunna förvandla vadsomhelst till sin ädlaste form bara genom att magiskt vifta runt med atomer. Stilbs visar tvärtom att han förstår verklighetens begränsningar och att han är bekymrad över hur vi gör slut på ändliga resurser.
  Folket på TCS spänner således mellan Osynlige Mannen och Peter Stilbs, som i stort sett befinner sig på varsin planet. De flesta här är nog kloka och jordnära som Stilbs, men tyvärr är ofta de hårt ideologisk drivna de  mest högljudda. Ja, så även på vår sida. Åtminstone har det varit så i den här tråden.
  Och Måns, jag kan glädja dig med att ditt första stycke motbevisas av det Stilbs skriver om fosfor i sin artikel. Stilbs visar prov på kunskap och intresse beträffande ämnen som utarmas i snabb takt (av t.ex.modernt jordbruk), och att det inte är enkelt att återföra dem igen. Låt mig få citera ur artikeln som Stilbs länkar till:
  ”Modern agriculture depends on phosphorus, which is mostly obtained from mined phosphate rock. Phosphorus is typically combined with sulfuric acid, nitrogen and potassium in fertilisers. Scientists with the Global Phosphorus Research Initiative estimate that within 30 to 40 years there won’t be enough phosphorus from mining to meet agricultural demand, and predict a global peak in 30 years.”
  Nu väntar jag på att Osynlige Mannen, Ulf Åkesson, och L.A skall delge oss hur de skiter i peak phosphor. Hur de personligen väljer att inte vara intresserade av detta ämne. Hur deras känsloliv drabbas av trötthetskänslor inför nämnandet av det. Hur de är fast övertygade om att det löser sig av sig självt. Genom utbud och efterfrågan, eller annars genom att ”vifta runt med atomerna”, drivet av våra oändliga energikällor.
  Och bara för att framstå som riktigt trovärdiga så följs alltid de bergsäkra garantierna om att resurserna inte kan ebba ut, av ett omedelbart deklarerade om att om så ändå skulle ske så ger man blanka fan i det. (Jämför med ”I min omvårdnad kan din son omöjligen ta skada, men om så sker ändå så skiter jag fullständigt i det”.) Och till sist toppar man det hela med mantrat ”Paul Ehrlich, Paul Ehrlich, Paul Ehrlich”. Vissa tycks tro att dessa ord har magisk kraft, och om man yttrar dem tillräckligt ofta så kan inte ändliga resurser ebba ut.
   

 26. Palle

  Erik Seneca #17: En principiell invändning bara: En perpetum mobile skall ju gå vidare utan tillförd energi utifrån. Rapsodlingen får ju om jag kommer ihåg rätt från grundskolan, ett inte oviktigt tillskott av energi från solen..fotosyntesen känns det igen? Detta och tjälen är väl två viktiga anledningar till att vi odlar på sommarhalvåret i Sverige…
  Detta är inte något inlägg till stöd för endera bränslesystemet dock…