Bristfällig forskning

Ett exempel på hur forskning inte ska bedrivas

I en kommentar till mitt förra inlägg länkade signaturen mattias till en rapport med titeln: Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm Underlag till Miljöförvaltningens övervakning av klimatförändringar och dess effekter Denna rapport från 2020 förefaller vara en beställd utredning från Miljöförvaltningen i Stockholm för att ta fram ”klimatindikatorer” för Stockholm. Man har i denna rapport   →