Det stämmer inte

Det finns mycket som inte stämmer i teorin om den katastrofala uppvärmningen, och det är de delar av en teori som inte stämmer som falsifierar teorin. Jag tänkte här ta upp en central del där mätningar och teori inte går ihop. Det är inget nytt, utan ett välkänt faktum sen lång tid och har diskuterats flera gånger här på bloggen. Men det är väl värt att poängtera detta fel många gånger.  Figurerna är hämtade från Cederlöf, Bengtsson, Hodges 2016 där ni också kan fördjupa er i det här ämnet.

Enligt teorin om den katastrofala uppvärmningen ska troposfären, dvs atmosfärslagret på 10-15km närmast jorden, värmas upp mer än luften närmast jordytan. I denna teori ingår det att en liten uppvärmning pga koldioxid skulle förstärkas kraftigt av att mängden vattenånga ökar. Men när vattenångan ökar, minskar också temperaturgradienten (på engelska: lapse rate) i troposfären.

För varje 100 meter du åker upp i luften minskar temperaturen med c:a 0,5 – 1 grad. Vid torr luft är denna siffra nära 1 grad och vid fuktig luft mindre. Det innebär att när luftfuktigheten ökar kommer temperaturen i troposfären att öka utan att temperaturen vid jordytan ökar. Men hur kan temperaturen öka utan att man tillför energi? Svaret är att om du ökar luftfuktigheten har du faktiskt tillfört en stor mängd energi.

Det är alltså inte så underligt att klimatmodellerna visar att temperaturen i troposfären skulle öka mer än temperaturen vid jordytan. Störst är denna effekt närmast ekvatorn. Men vad visar då mätningarna?

uahgiss

Temperaturtrenden mätt med satellit i lägre troposfären (UAH TLT) överst och mätningar med termometer vid jordytan (GISS) nederst. Cirklarna indikerar statistiskt signifikanta förändringar.

Jämför man figurerna ovan ser man tydligt att jordytan har värmts upp mer än troposfären. Det innebär att temperaturgradienten ökar istället för minskar, och det borde innebära att det inte finns någon förstärkningseffekt pga vattenånga. Någonting är alltså fel, antingen är mätningarna fel eller också är teorin fel, eller både och. De båda mätserierna jag visar ovan är inte unika på något sätt. Andra mätserier från troposfären visar liknande trend som den översta figuren, och andra mätserier från jordytan visar liknande trend som den undre figuren.

Klimatvetenskapen kan idag inte förklara varför mätningar och teori inte stämmer överens. Och så länge man inte kan förklara detta är teorin antingen obevisad eller motbevisad.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kristian Fredriksson

  Även den här fyra år gamla artikeln av Roy Spencer kan vara på sin plats här. Skulle vara intressant med en uppdatering där även de senaste fyra åren finns med.

  http://www.drroyspencer.com/2015/05/new-satellite-upper-troposphere-product-still-no-tropical-hotspot/

 2. Kristian Fredriksson #1:
  Lite nyare data finns i John Christys vittnesmål i kongressen 2017:
  https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2017/11/john-christy-testimony-to-congress.pdf

 3. Michael E

  Vad säger de s.k. Klimatforskarna och klimatmodellerarna om detta? Finns det ngn officiell ståndpunkt eller har de stoppat huvudet i sanden som vanligt?

 4. Anders

  #3 Vi kanske kan mailbomba SMHI:s klimatalarmistiske professor Markku Rummukainen med den frågan?

 5. Anders

  Forts. Fast då bättre skicka till deras registrator så att frågan blir diarieförd. SMHI lyder ju under förvaltningslagen och ska därmed skyndsamt svara på inkomna frågor.

 6. Lasse

  Uppvärmningen syns mest i Arktis , under vintern. Här är det helt klart 😉 tillfälliga inslag med ökad molnbildning och minskad utstrålning som skapar högre temperaturer. På sommaren finns ingen tendens till ökande temperaturer.
  Den här kan man leka lite med för att få en bild av vädret: https://climatereanalyzer.org

  OT : Är det inte ovanligt rökigt i luften idag? Hörde att det är kontinental luft med sand från Sahara som når oss.

 7. Michael E #3:
  Så här står det i IPCC WG1 AR5 kapitel 9, executive summary:
  ”Most, though not all, models overestimate the observed warming trend in the tropical troposphere over the last 30 years, and tend to underestimate the long-term lower stratospheric cooling trend.”

  Så man är medvetna om problemet. Sen stoppar man huvudet i sanden.

 8. Kristian Fredriksson

  #2 Magnus Cederlöf

  Jo ett nyare vittnesmål, men ingen uppdatering av data vad gäller den övre troposfären. Det skulle vara intressant att se hur El Ninon 2016 satte sina spår här eftersom El Ninon 1997/98 fick ett sådant kraftigt genomslag och höjde temperaturen bestående med 0,3 C. Jag tycker den övre troposfären reagerade exakt på samma sätt som den nedre då den också steg med 0.3 C permanent (eller etablerade sig på detta trappsteg snarare).

 9. pekke

  Ett varmare klimat med smältande glaciärer och inlandsisar samt ökande avdunstning från hav och sjöar borde ge mera sötvatten i omlopp i atmosfären, varmare klimat ger mera regn och fuktigare luft.

  Ett kallare klimat med växande glaciärer och inlandsisar bör då i motsats ge minskade mängder sötvatten i omlopp i atmosfären, kallare klimat ger mindre regn och torrare luft.

  Varmare klimat = fuktigare klimat.
  Kallare klimat = torrare klimat.

  För övrigt, när det klagats på torka här i Sverige så har de haft mycket blötare i Spanien i veckan.
  https://www.youtube.com/watch?v=4h3ihT4m9nc

  Tidigaste snöfallet i Västra Australien på drygt 50 år, 2:a på 100 år !
  https://www.youtube.com/watch?v=7IZkjkt1Ds4

 10. John Johanson

  Något jag funderar på när jag läser återkommande rubriker som denna:
  ”Isen på Grönland smälter fortare än befarat”
  https://omni.se/studie-isen-pa-gronland-smalter-fortare-an-befarat/a/508W4e

  Vad jämför man med när man säger att det är värre en ”befarat”? Vad är alltså förväntat?

  Denna rubrik återkommer flera gånger per år, är det alltså varje gång värre än man hade förväntat sig även med hänsyn taget till den förvärring man såg för några månader sedan?! ;o

 11. Kristian Fredriksson

  #10 John Johansson

  Man menar snabbare än vad man trodde före den kraftiga avsmältningen mellan 2007 till 2012. Tiden där efter låtsas man inte existerar. Läs DMI:s sammanfattning om isläget på Grönland efter 2018 här.

  http://polarportal.dk/nyheder/saesonrapport-2018/

  och den senaste studien vag gäller Jacobsavnsglaciären här.

  https://www.nature.com/articles/s41561-019-0329-3

 12. Lasse

  Orsaken till att det inte stämmer mellan modellerna och verkligheten kan vara molnen.
  Willis E har beskrivit en termostatfunktion där det kring ekvatorn bildas moln på eftermiddagen och att dessa transporterar upp fukt som sen faller ner som nederbörd. En omfördelning under dygnet som modellerna helt missar. Enorma mängder nederbörd bildas och faller ut kring ekvatorn i Stilla havet.
  Molnen skymmer även solen, något som kan ge lägre temperaturer där.
  Här har vi fått ca 17% fler soltimmar, något som kan ha givit uppvärmning. De bränder som härjar kan också öka om det är soligare nu än förr!
  http://klimatfakta.info/doku.php?id=moln

 13. Ingemar Nordin

  Utmärkt och pedagogiskt inlägg!

  Har ni fått någon respons på er artikel i Tellus?

 14. Roland Salomonsson

  Magnus!
  Hur kommer det sig att den ryska klimatmodellen ger så nära värden till vad som uppmäts? Vad är det som ryssarna vet, som inte resten av världen vet/vill kännas vid.

  Eller är den ryska klimatmodellen helt enkelt en ”anpassning” varje gång den redovisas. Att de övriga ca 70 klimatmodellernas prognoser är så lika, anser t ex Dr Happer, beror på att de olika driftgrupperna sneglar på varandra, samt ”justerar” lite här och där för att närma sig varandra. Mer oärliga resp ovetenskapliga kan dessa prognoser knappast bli! Notera att den ryska modellen i regel inte räknas in i klimatmodellernas sammanställningar, då den avviker till den grad ”att den måste vara ovetenskaplig”.

  Har det slagit dessa fisförnäma prognosmakare att det kanske är den ryska, som är sannast medan deras egna helt enkelt inte håller måtten?

 15. Rolf Mellberg

  Stort tack Magnus, jättevärdefullt att få en så enkel och tydlig bild av detta, ett alarmismens ”svåraste problem” – för att inte säga ett av de pinsammaste.

  Men nu vill jag passa på att fråga dig Magnus (eller ni andra läsare) om följande:

  Jag har nog landat i något av en ”luke-warmer”-position, delvis därför att jag tycker det är lämpligt (i detta krigstillstånd) att eftersträva en sådan relativt kompromissvänlig hållning.

  Nyligen fann jag en ytterst intressant film som målar upp en trovärdig bild: Hela filmen är utmärkt men vid 16:40 börjar den pensionerade raketforskaren Hal Doiron. Han berättar om ECS, TCR men även om att den forskargrupp han tillhör hellre använder TCS som ett bättre mått på känsligheten och han motiverar det bra.

  Men det allra intressantaste kommer vid ca 30:30 och i en graf strax därpå kan man se att denna forskning predikterar klart och tydligt en uppvärmningspaus fram till ca 2040 (eller kanske t.o.m. en svag temperatursänkning) Men mellan 2040 och 2080 väntar man sig att en ny period av uppvärmning kan väntas med ett belopp om en knapp grad C.
  Det jag verkligen gillar med den här förutsägelsen är att den är både kompatibel med AMO och med en tänkbar kommande Cosmic-Ray-kylande faktor!!! Samtidigt som den tillerkänner CO2 en klart uppvärmande effekt om än ganska ofarlig.
  https://www.youtube.com/watch?v=EhW-B2udhQw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3LkvM_y6Y01s09EyFT7NHqzQ9m5ycM3-O48z7V0LY8pU9gDW9He9qzv14

  Därtill anser jag att den ytterst obetydliga havsnivåhöjningen vi har sett hittils, knappast bör förvärras innan 2050 men att vår barnbarn därefter måste vara beredd på en acceleration, på grovt gissat av mig – en halv meters nivåhöjning till år 2100. Naturligvis fullt hanterbart och antagligen ett klart mindre problem än att en väldans massa floder stoppar upp sediment i kraftverksdammar.

  Jag ser fram emot dina kompetenta synpunkter på detta.

  Jag har ännu inte hunnit studera den här siten:
  https://www.therightclimatestuff.com/

  Allas synpunkter är av stort intresse!!!

 16. Erik

  En förklaring kan vara att markdatan innehåller en icke-klimatologisk uppvärmningstrend, kanske till följd av UHI eller felaktig homogenisering. En annan tänkbar förklaring är att man underskattar nedkylningen i lägre stratosfären. Generellt är det nog svårt att jämföra små förändringar med den noggrannhet som krävs.

 17. Björn

  Du använder inte ordet latent, men det är väl det som det handlar om. Vattenånga för med sig latent energi som frigörs vid fasövergången från vattenånga till vattendroppar i molnen. Denna latenta energi är ju som störst vid ekvatorområdet, som i sig kan liknas vid en värmepump.

  http://news.mit.edu/2017/strength-global-stratospheric-circulation-measured-first-time-0828

 18. Ingemar #13:
  Judith Curry hade ett större inlägg om den strax efter att den publicerades:
  https://judithcurry.com/2016/08/01/assessing-atmospheric-temperature-data-sets-for-climate-studies/
  Annars har jag inte hört så mycket faktiskt.

  Roland Salomonsson #14:
  Jag har inte studerat den ryska klimatmodellen. Men om någon har kunskap o lust skulle det vara intressant med ett gästinlägg om denna modell.

  Rolf Mellberg #15:
  Jag har lite svårt för dessa prognoser. Jag tycker att klimatvetenskapen måste erkänna att man faktiskt inte vet hur det hänger ihop. Vi kan idag inte förklara istiderna, variationerna mellan istiderna, varför koldioxidhalten alltid ligger steget efter temperaturen i isborrkärnor, varför det blev så varmt under 1930-40-talen, varför temperaturen sjönk efter det, osv…

  Man kan spekulera om framtiden men ur en vetenskaplig synvinkel är kunskapen inte tillräcklig.

 19. Erik

  Det finns en alarmist som heter Paul Beckwith och han påstår att jetströmmen kommer att ändra sitt centrum till grönland om all havsis försvinner i arktis och därför kommer vintrarna bli kallare i USA. Har inte hittat nån studie alls om detta och inget som stödjer detta påstående? Finns det någon forskning som stödjer detta eller sitter han och basnuerar ut rena lögner som någon sorts sanning? Innebär detta att jetströmmen inte hade funnits ifall vi inte hade nån is vid polerna?

  Det känns ju snarare som att när polarvirveln byggs upp kommer is att byggas upp vid polerna i takt med att solvinkeln ändras mot vinterläge och en polarvirvel kommer byggas upp ändå tack vara de stora tempgradienterna. Någon som har ett svar på detta eller någon studie som går att finna?

  https://www.youtube.com/watch?v=bFme3C9e-cs

 20. Erik

  #6 Rökigheten beror på förbränning av biomassa i östra europa som kommer hit just nu med hjälp av vindarna. Det som får solen att bli röd och himlen att se rökig ut är aerosoler från detta i luften.

  OnT:

  Är det verkligen troposfären vi pratar om här och inte stratosfären? Troposfären är det atmosfärslager som sträcker sig ned till jordytan. Du kanske menar nedre troposfären och övre troposfären eller så är det jag som missförstår?

 21. Björn

  Erik [19]; Alarmisterna har upptäckt att polarvirveln har kommit i fokus på grund av SSW, alltså Sudden Stratospheric Warming. Dess koppling med jetströmmarna kommer inte att kunna bortförklaras, därför kommer vi att få se det ena efter andra fantasifulla antagandet om dess orsak. Paul Beckwith antagande är ju i allra högsta grad fantasifullt.

 22. Erik #20:
  Ja rent tekniskt sträcker sig troposfären ner till jordytan, men man brukar ändå skilja på på mätningar gjorda i fria atmosfären/troposfären och de som är gjorda på markytan (oftast på 2m höjd). Det finns ett gränsskikt (boundary layer) på storleksordningen 100m mot markytan som har helt andra meteorologiska egenskaper än fria atmosfären ovanför.

 23. Lasse

  Stämmer inte modellerna överens med verkligheten-då fixar vi de uppmätta data som behöver fixas för att få dem att stämma(NASA)
  https://realclimatescience.com/2019/04/adjusting-good-data-to-make-it-match-bad-data/

 24. Rolf Mellberg

  #19 Erik, jag stod ut 9 minuter med dravlet.

  Detta är ju ren Rockström-nivå, d.v.s. nonsens. Bara på grund av att det finns en jättelik alarmistpublik som fortfarande tror att vi har en ”blue ocean event” bakom hörnet så producerar folk sådana här filmer.

  Jo runt 2013 så kunde man möjligen tro att till 2022 kunde vi kanske ha ett helt bortsmält arktis, men de senaste åren så har ju avsmältningen upphört (med bara de senaste 3-4 veckorna som märkligt undantag vad gäller utbredning – men inte vad gäller volym) Nu säger denne Paul att vi kan vänta oss ca 3 månaders öppet vatten varje sommar-höst. En rent Rockströmsk tipping point alltså.

  Det kommer inte att hända!!!!

  Men tänk ändå… tja, kankse lägger sig polar vortext då lite mer åt grönland?

  Skulle det ändå ske – så blir det tidigast 2060, se mitt inlägg #15.

 25. Rolf Mellberg

  #23 Lasse

  Tack Lasse, eller snarare Tony.

  Ännu en gång mår jag illa, det känns som en mardröm.

  Kan bara hoppas att Paul Robinson gör sitt jobb grundligt.

 26. Erik

  #21 Jo jag vet, forskar en del själv om PV-split och SSW-event men gör det på fritiden och skulle ändå anse mig väl insatt i detta ämne. Diskuterar en del med forskare om detta och det finns inget som tyder på att SSW-event och PV-split har ökat, de finns några forskare som säger det ena och några det andra som det är inom det mesta. Det finns en forskningstudie där man återskapat stratosfärisk data och återksapat SSW-event de senaste typ 100 åren och inget tyder på att varken en minskning eller ökning har skett. 1990-talet var väldigt lugnt gällande SSW:s, dock ska man ta dessa ”återskapande” studier med en nypa salt men det är det enda ”bevis” som finns för närvarande.

  Det är så mycket dravvel i Pauls videos att man blir illamående hur man kan raljera om saker som någon självklar sanning då det inte finns några som helst forskningsrapporter eller studier som ens pekar på detta. Vad jag förstår så är det hans egna teoretiska idéer att PV kommer hamna med centrum över Grönland. Man kan ju basunera ut vad som helst i media och komma undan med det…

 27. Rolf Mellberg

  #26 Erik, jag håller helt med dig!

  Men du verkar ha satt dig djupare in i detta än vad jag har. Frågar därför:

  Att förra årets värme – med samtidig massivt snöande på Grönland (som svensson inte hört något om)….
  samt kanske även årets rekord-vinter i USA/Kanada…
  Har väl samband med en försvagad Polar Vortex?

  Jag trodde att den försvagningen möjligen kunde ha samband med den högre globala temeperaturen..
  Men kanske ännu mer troligt att en lugnare sol kunde på något sätt orsaka detta.

  Men medar du (efter dina studier) att det var en ren slump att PV, med split etc. var svag förra året?
  Och var de gångna varjavintern i USA också bara en slump.

 28. Robert Norling

  ”Det finns mycket som inte stämmer i teorin om den katastrofala uppvärmningen.”

  Tyvärr verkar inte ditt konstaterande ha någon som helst inverkan på yngre yngre kvinnor i vårt land.
  Tydligen har medias indoktrinering och propaganda vunnit slaget om lättpåverkade själar, då långt över 80% av kvinnor mellan 0-29 år lider av klimatångest.
  Siffrorna kommer från en veb-enkät utförd av Blekinge läns tidning.
  Arma land var ska det sluta.
  Psykvården behöver en rekordökning av budgetanslagen eller så måste sanningen tränga igenom.
  http://www.blt.se/nyheter/varannan-kanner-klimatangest/

 29. Lasse

  Kan man inte konstatera att Polar Vortex skapar väderhändelser som ger olika förhållanden mellan åren medan variationer i cirkulationen i haven skapar klimatrelaterade förändringar.
  Den tellusartikel som dagens inlägg bygger på ledde in till följande referens: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16000870.2018.1481688?src=recsys
  De föreslår att man bör lära sig lite mer om hur periodiciteten i Atlanten påverkar torka och nederbörd i angränsande landområden.
  OT SVD anger att luftens partiklar kommer från Sahara och är små (2,5 nanometer) och obehagliga att andas in.

 30. Olav Gjelten

  Jag är närmast tvärsäker på att det är bara för oss klimathotsateister det har betydelse om våra motståndares modeller stämmer med verkligheten eller inte.

  För de miljoner klimathotstroende med Makten i spetsen har det ingen eller en mycket ringa betydelse.

  En vanlig motfråga jag brukar få när de är svarslösa är ungefär ” Vart vill du komma, bara blunda och gasa på mot helvetet runt hörnet”?? Åskådarna skrattar då åt mig, inte åt de klimathotstroende som inte kunde svara på mina frågor.

 31. Erik

  #27 Rolf

  Ja det är helt och hållet en slump. Det är inte alltid SSW-event leder till en PV-split. Det är inte alltid en PV-split leder till köldknäppar. Det handlar om hur mycket stratosfären kopplar med troposfären. Detta kan man se genom att kolla hur mycket av den uppvärmda luften från en sammanpressad SSW som droppar ner från stratosfären till troposfären. När koppling sker till troposfären får vi ett -NAM i arktisområdet d.v.s AO-index skjuter ner i botten och blir negativt vilket kännetecknar mer högtryck i Arktisregionen. Vanligtvis består Arktis troposfär av en mängd lågtryck som alla roterar moturs och hela strömningen i sig (alltså polarvirveln) snurrar moturs. Då kan du tänka dig när trycket ökar och det går mot högtryck då minskar vindarna och börjar vända österut alltså medurs. Det gör att polarvirveln eller de sammansatta lågtrycken i Arktis i kombination med polarjetströmmen börjar tappa struktur och blir svängigare med dalar och toppar där dalarna är kalla och topparna varma. Att dalarna eller dipparna hamnade i USA denna vinter var ren och skär slump. Experterna trodde på Europa ett tag och en ny ”beast from the east”.

  Just nu sker faktiskt en koppling mellan stratosfären och troposfären av en FSW (final stratospheric warming) där man i Mean Polar Cap height kan se att denna påverkar troposfären. Ofta leder inte en FSW till något i april/maj men signalen visar på negativt AO och en grönlandsblockering med Arktis kyla till följd över Europa nu. Så förbered dig på att temperaturerna kommer gå mot mycket kallt nu de kommande dagarna i Maj. Jag spår ett rejält bakslag. Får se om jag har rätt!

 32. tty

  Apropå isen på Grönland kom nyligen en artikel i PNAS som innehöll en helt underbar formulering:

  ”The acceleration in mass loss switched from positive in 2000–2010 to negative in 2010–2018”

  Så kom ihåg att om något minskar så är det inte en minskning, utan en negativ ökning!

 33. Rolf Mellberg

  #32 tty

  Men du, redan andra meningen i denna rapport löd så här:

  The mass balance started to deviate from its natural range of variability in the 1980s.

  Det kallar jag en ren och skär LÖGN, därför att AMO ger en naturlig variablitet med en cykeltid på 60-70 år!!!

  Nästa mening löd så här:

  The mass loss has increased sixfold since the 1980s.

  En mycket försåtlig formulering som fick inkompetenta journalister (bl. på SVT morgonnyteter för ett par dar sen) att tro att det betydde att just nu (2019) pågår en avsmältning som är 6 gånger större än 1980. VIlket är en totalt falsk bild, då avsmältningen har retarderat, kansk ända ner till noll.

  Väntar bara på vad GRACE-FO säger, kan vara nära nu? Då kanske Paul Robinson börjar harkla sig?

 34. Kristian Fredriksson

  Det kan möjligen bli en upprepning av massbalansökningen från de senaste två åren på Grönland nu när det mildare vädret kommer med stora mängder nederbörd. Det tycks som om det snöade 50 miljarder ton mer i april än normalt efter en vintrig torka. Lite mildgrader på östkusten nu och en liten avsmältning som nämndes i DN för en vecka sedan, men kopiösa mängder snö har fallit. Nu skall bara västra och norra delen av ön växa också så har vi tre år på rad.

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20190425.png

 35. Erik

  #34 Följer man väderutvecklingen också så har man sett de senaste veckorna att skandinaviska högtrycket riktat väldigt mycket nederbörd samt mild luft mot grönland, men denna nederbörden faller som snö och det är inte små lågtryck detta.

 36. Daniel Wiklund

  OT Idag skriver en krönikör i Norrbottenskuriren om Greta, vem annars. Halva sidan en bild där Greta ( med pappan i bakgrunden) visar påven en skylt med texten Join the Climate Strike. Krönikören ( en pensionerad kommunikationsbranchföretagare) hyllar Greta, jämför henne med Palme och Dag Hammarskjöld. Han hyllar henne inte bara för att hon viger sitt liv åt att rädda planeten ( varför inte hela universum, eller åtminstone Vintergatan) utan också för att ”hon bjuder på lite vardagsnära folkbildning om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna också. Beteenden som man förr blev kallad byfåne eller spärrades in på hispan för, diagnostiseras idag som exempelvis Aspbergers syndrom, autism och autism”. ”Funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder utan en möjlighet”. Greta visar med andra ord på en ny terapeutisk metod. Krönikören jämför också Greta med Martin Luther. ”När jag bokar flygbiljetter, tankar bilen och lägger oxfilén på kolgrillen märker jag att Greta tagit Luthers plats på min axel:Ändra din livsstil, ditt gamla fossil. Miljösynderna kommer du inte undan, väser hon”. ”Snart kommer mänskligheten att ta in det obegripliga. Kanske sker uppvaknandet när vi inser att klotets funktionsnedsättning ( där fick han till det) inte bara är ett hinder utan en möjlighet att göra nåt smart. Det är troligt att vi först drar en lättnadens suck. Sedan kommer vi att glädjas åt att vi löste problemet. Tack vare Greta”. Halleluja!!! Han tycker också att Greta ska få Nobels fredspris för sina insatser. Påminner om när en biskop var i Haparanda i augusti 1867 och sa att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna syndat. Inget nytt under solen, som förresten visar sig från sin bästa sida i Luleå idag, trots eller tack vare klimatkrisen.

 37. Guy

  Erik #20

  Läste i går en uppgift i kvällsblaskan att den röda solen beror på sand från sahara.

 38. Staffan Lindström

  36 Daniel
  SMHI trodde på 25 grader i går i Götaland… Kl 17:00 Max 08-17 Hällum 21,1 … Kollade nyss MAX 08-20: Torup 22,8… Kollade observationerna för Torup igår kl 15 OCH 17 20,8 2 GRADER HÖGRE ÄR MYCKET för en landsortsstation Samma termometer/sensor ens?? Ibland har Stockholm, ”Obsan” halvannan grads skillnad…
  Greta la santa… Nu enligt post på WUWT så har hon berättat hur fel ute britterna var som startade den industriella revolutionen…. skapade koldioxidskuld… Michael Gove ”the TWAT” jamsade med och erkände sig skyldig…
  Har snart hela mänskligheten tappat varje uns av förnuft???

 39. Erik

  #37 Stämmer inte, jag har en karta som visar på utsläpp av Aerosoler vid samma tidpunkt där man tydligt kan se att orsaken är aerosoler från Östeuropa. Detta är även bekräftat från Finländska meteorologer som såg samma fenomen. Sanden från Sahara hade fortfarande inte nåt med tillärckligt hög koncentration, delvis något mer i södra Sverige.

  http://www.bilddump.se/bilder/20190426112322-212.112.166.158.png

 40. Rolf Mellberg

  #36 Daniel

  Jag måste berätta att vissa ”diagnoser” definitivt inte behöver vara negativa, utan mest ”annorlunda” ja rent av extra värdefulla.

  Det jag vet är att folk med Asberger kan vara ytterst effektiva kanske mest i IT-branchen. Där kan man ha mycket stor nytta av folk som arbetar outtröttigt enligt typ logiska regelstyrda mönster.

  Sök på ”Aspberger silicon valley” så har du lite att läsa om, många sugs upp i avancerade ”nörd-jobb” i IT-branschen.

 41. Lasse

  #39Erik
  Aerosoler från Öst eller sandpartiklar från Sahara . Med de rådande vindarna så är bägge möjliga och det förekommer sand i luften i ett stråk som mycket väl kan komma från Sahara.
  http://macc-raq-op.meteo.fr/index.php?category=ensemble&subensemble=hourly_ensemble&date=LAST&calculation-model=ENSEMBLE&species=o3&level=SFC&offset=000

  Bakgrundsvärdena i Stockholm ligger på 30 microgram per kubikmeter för de minsta partiklarna(2,5 nanometer)
  http://slb.nu/slbanalys/luften-idag/

 42. Mats Rosengren

  What we know is a drop
  What we don’t know is an ocean
  Sir Isaak Newton

  De olika fysikaliska teorierna över energibalansen mellan instrålning och utstrålning är förvisso intressant! Det är OK att publicera olika teorier i vetenskapliga journaler för diskussion med andra intresserade! Men det är viktigt att framhålla för lekmän (politiker och jornalister) som inte har en aning om naturvetenskap och inte förstår de oerhörda svårigheter (omöjligheten!) att verifiera dessa teorier och hypoteser att det bara handlar om tankeinlägg!
  Men när denna ”klimatkamp” fått upp tillräckligt momentum så är den väl nästan omöjlig att stoppa! Som en kärnexplosion när den kritiska massan har överskridits! Eller ett krig när det en gång har brutit ut!
  Men Tony Hellers avslöjande av det ofattbara fusket är ju en annan femma!
  https://realclimatescience.com

 43. Staffan Lindström

  40 Rolf
  Den egenskap som jag lagt märke till hos många i klimathotarbranschen är den blinda tron på auktoriteter… Om nu Aspbergare skapar mycket av internet borde vi kanske hålla en beredskap mot vissa tendenser… Owen Jones på the Guardian kräver nationalisering av ”fossilindustrin” … Ja det fungerade ju så bra i Venezuela… Greta T kan leda den globala klimatdiktaturen tom 300 år tillbaka i tiden… När slutar den här simulationen…?

 44. Daniel Wiklund

  # 40. Allt Greta gör är tydligen rätt. Jag är ingen expert på klimat, men kan definitivt mycker mer än Greta. Oavsett hennes diagnoser så är hon bara 16 år. Man ska inte ge 16-åringar makt. Dom behöver gränser. Jag har haft elever ( i idrott) med olika diagnoser, jag har erfarenhet av alla hennes diagnoser, inklusive ätstörningar. Det var väldigt komplicerat, familjerna behövde och fick avlastning.

 45. Rolf Mellberg

  #43 Staffan

  Det är nog inbyggt i den mänskliga naturen att det känns tryggt att tillhöra flocken och att flocken odlar mer eller mindre konservativa drag. Däri ingår också auktoritetstro. Mer fritänkande är mindre auktoritetsbundna och de bör kallas för progressiva.

  Det absurda är att de maktstrukturer om har sina rötter i 68-vågen är i dag de konservativa!!! Vänsterliberal konservatism.
  Deras motståndare är de progressiva. Klimatskeptier, liberterianer och annat disparat ingår här.

  Självklart blir det en uppslitande brytningstid. Men spännande och faschinerande.

 46. Erik

  #41 Japp Lasse det stämmer nu idag att en liten del är Sand från Sahara men stämde inte i förrgår och igår var det övervägande aerosoler från Biomassa. Sen beror det på vilken del av Sverige du bor i, den dominerande faktorn är helt klart aerosoler från biomassaförbränning i östeuropa om man som jag bor i Norrland och såg en röd Sol i förrgår. Bor man i Skåne/Götaland och 1/3 av den södra delen av Sverige så var det nog en mix igår och imorse.

 47. Erik

  #41 Men det klingar helt klart högre i media att skriva sand från Sahara och ”monstervärmen” osv.

 48. Olav Gjelten

  Också Folkrepubliken Kina har fått en statsreligion:

  Xi Jinping säger att den nya sidenvägen skall bli ”klimatsmart”, vad han nu menar med det.

 49. Fredrik S

  Olav Gjelten #48

  Han vet att alla Isabella Lövinare runt om i världen faller pladask för det ordet.

  Då kan de slappna av lite, lägga Kina åt sidan och sig åt civil brandbeskattning den egna befolkningen.

 50. Fredrik S

  #49

  och ägna sig åt civil brandskattning av den egna befolkningen, ska det givetvis vara. Sorry.

  iPhone utan läsglasögon på skakig kollektivtrafik straffar sig numera

 51. Fredrik S

  Lite OT men det är ju fredag.

  Expressens utrikeskorre/klimatförändringsexpert Falkehed, han som filmade koldioxid och blev chockad, har flugit så långt bort det nästan går och hittat en ny ö som sjunker och fått ihop detta:

  https://www.expressen.se/nyheter/qs/barnen-lever-pa-oarna-som-forsvinner-i-havet-/

 52. Fredrik S

  Många ord om klimatförändringar i MSM.

  Knappt något om energy poverty. Läste en gång att ”cookstove smoke” var det allra största miljöhotet. 3,5 miljoner dog årligen, främst kvinnor och barn.

 53. Rolf Mellberg

  Då kan jag väl lägga in en film av Vice Statsministern som uppenbarligen anser att bland hennes (och vår nations) högsta porioriter är Kiribatis innevånares väl och ve. Samt att ”prognoserna lovar” att de kommer att bli utan land i slutet av detta sekel.
  https://www.youtube.com/watch?v=SURVWej3l6Y

  Se filmen från ca 2 minuter!

  Kolla man snabbt på demografin för denna nation fanns det ca 3000 innevånare år 1920 och ca 103.000 90 år senare. Skulden ligger på oss enligt luthers obamhärtig logik.

 54. En annan

  @51, 53
  Nya resmål för influensarna, snart i en kvällsblaskas resebilaga!
  Nu åskar det i alla fall här nere i landet, äntligen, hoppas regnet öser ner det är torrt som attan i markerna fast jag betalat massor av klimatskatt.

 55. #23 Lase
  >Stämmer inte modellerna överens med verkligheten-då fixar vi de uppmätta data som behöver fixas för >att få dem att stämma(NASA)

  Men visst är det så. Det borde leda till att att var och en borde ta sig en funderare på vad som är de verkliga drivkrafterna till klimathotsprojektet!
  Lite ledtrådar finns på wordpress

 56. jensen

  53 Rolf.
  Kiribati ( Wikipedia)
  Har bebotts av mikronesier långt innan européer kom dit. Spanjorer 1605. Britter 1788. Japaner 1941-1943. USA 1943. Självständigt 1979.
  32 atoller + en ö. varav 21 bebodda. Gilbertöarna, Phoenixöarna, Linjeöarna. Sträcker sig från ön Banaba i väster till Linjeöarna i öster på ca 400 mils räckvidd.
  Korallöar, som växer 4 mm/år. Dock låga p.g.a.erosion.
  Turism mer än 20 % av BNP.20-25 % bistånd. All el fossil.

  Reflexion: Lövin har utsatts för propaganda och ej tagit reda på fakta.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiribati

 57. Lasse

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=750-012

  Isabella L har noll koll på korallerna!

 58. Erik

  Hur är detta med korallerna egentligen, finns det någon riktig studie som faktiskt säger att korallerna kommer försvinna inom typ 12år? Hör hela tiden folk i min närhet säga detta och är själv inte alls insatt kust gällande koraller..

 59. Ann lh

  # 58 Erik, ja det finns studier kring detta. T.ex. professor Peter Ridd har ägnat större delen av sitt forskarliv åt detta och han AVFÄRDAR hotet som ”governmental policy science”, ”studier” som ger forskningsanslag.

 60. Stig Larsson

  hej
  får man fråga en fråga ?
  (som Bengt Bedrup sa)
  det har väl inte skett någon katastrof än på grund av den globala uppvärmningen 1,5 grader ?
  Min fråga: Vid vilket gradtal blir det en katastrof och vad är det första vi skulle märka av då?
  det har ju varit varmare på jorden tidigare och vi och djur å natur finns ju kvar
  mvh Stig Larsson

 61. tty

  #60

  Under den förra mellanistiden var det ca 2 grader varmare än nu. ”Inget särskilt” hände. Havsnivån var ett par meter högre än nu (dock knappast 7 meter vilket ofta påstås), men det var efter 10 000 år med högre temperaturer (5-8 grader varmare än nu på Grönland, 3-6 grader varmare i Antarktis). Inga metanutsläpp, inga utdöenden, möjligen drabbades Jamaica av en orkan kraftigare än någon under den nuvarande mellanistiden, annars är det glest med fynd som tyder på katastrofer.
  Möjligen var det ytterligare något varmare under MIS 11, den fjärde mellanistiden bakåt, men inget dramatiskt hände då heller. Dock var södra (men inte Norra) Grönland troligen mer eller mindre isfritt och skogbevuxet. Men det är svårt att bedöma hur mycket temperaturen spelade in eftersom det var en extremt lång mellanistid (30 000 år) vilket kanske var viktigare än temperaturen.

  Min personliga bedömning är att det enda som skulle kunna kallas för en katastrof är just havsnivåhöjningar, som dock kommer att ta årtusenden. Det är svårt att se några andra större negativa effekter av ett varmare klimat, snarare tvärtom. Sahara försvann t ex nästan helt under den förra mellanistiden.

  Man må komma ihåg att även mellanistiden vi lever i är exceptionellt kall om man ser jordens klimat i ett litet längre perspektiv. Och Östantarktis smälter inte i första taget. Där fanns inlandsisar samtidigt som det fanns palmer och alligatorer på Grönland.

 62. tty

  #56

  Trots att Kiribati anser sig hotade av havet finns där numera bara en havsnivåmätare, och den har bara funnits sedan 1992, men det är svårt att se någon katastrofal trend där, däremot att öarna drabbas av extremt lågvatten varje gång det blir en el Nino:

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/1804_high.png

  Tidigare fanns även en mätare på Kantonön, där det finns data under en längre tid (1949-2016):

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=750-012

  Trenden där var alltså en nivåhöjning av 0,58 +- 0,87 mm/år. Det är alltså inte ens statstiskt säkerställt att havsnivån överhuvud taget steg där 1949-2016.

  Det kan också vara värt att notera att då en klimattroende australisk politiker nyligen föreslog att invånarna i Nauru, Tuvalu och Kiribati skulle bli australiska medborgare och alltså kunna flytta till Austalien när deras hemländer översvämmades blev reaktionen allt annat än positiv:

  https://www.abc.net.au/news/2019-02-18/tuvalu-pm-slams-kevin-rudd-suggestion-as-neo-colonialism/10820176

  ”Det är pengar vi vill ha, inte flytta!”