Fortfarande inte signifikant över 1997 års temperatur – alltid retar det någon

Figur1

Som Hadley Met Office temperaturserie visar, se figur 1 ovan, har mätvärdet för den globala temperaturen aldrig signifikant överstigit 1997 års dito. Jag har ju påpekat detta ett antal gånger tidigare varvid sura reaktioner från vissa håll kommer som ett brev på posten.

En kommentar som jag fick per e-post var att det är klart att temperaturen inte har stigit sedan 1998 eftersom detta år hade ett ovanligt högt mätvärde på grund av en ovanligt stark El Nino. E-postavsändaren hade helt missat att jag jämför med år 1997, inte år 1998 som ändå trots allt inte fick signifikant högre temperatur än 1997.

Inom klimatvetenskapen är forskarna emellertid helt klart medvetna om att temperaturen inte har stigit signifikant under mer än tio år och jag har i en tidigare artikel pekat på olika hypoteser som har lanserats för att förklara detta med tanke på att jorden borde tillföras alltmer värme med ständigt ökande växthusgashalter.

Här tar jag först upp en diskussion av Gavin Scmidt på Real Climate av en nyligen publicerad artikel om varför temperaturen inte har stigit där ingen mindre än Kevin Trenberth är medförfattare.

Vissa klimatforskare har redan långt tidigare hävdat att den globala temperaturen inte kommer att stiga så mycket på grund av låg klimatkänslighet. Detta har även lett till diskussioner om vadslagning. Det är intressant att mot bakgrund av den utplanade globala medeltemperaturen se hur resonemangen har gått i samband med dessa vad. Här berättar jag om förhandlingar om ett vad mellan klimatforskarna Richard Lindzen och James Annan.

Gavin Schmidt på Real Climate

Gavin Schmidt har intressanta kommentarer på Real Climate om Meehls med fleras nya artikel som diskuterar hypotesen att processer i djuphavet kan stoppa den globala uppvärmningen under minst tio år. Kevin Trenberth (han med the missing heat) är en av medförfattarna.

Med nya datorberäkningar som stöd hävdar man att en anledning till att vi kan få tioårsperioder där temperaturen ligger stilla eller till och med sjunker är en ökad överföring av värme mellan oceanens övre omblandade skikt på någon hundra meter och djuphavet.

Gavin Schmidt påpekar i förbigående att enligt IPCC:s datormodeller kan sannolikheten för att vi inte får någon temperaturökning under en tioårsperiod vara upp till 8 %. Vad motsvarande sannolikhet är för en tidsperiod av 15 år skulle vara intressant att veta.

Vi har nämligen, som framgår av figur 1 ovan, inte haft någon signifikant temperaturökning på 15 år så då undrar man naturligtvis vad sannolikheten är för just det fallet. Men Gavin Schmidt inskränker sig till att diskutera en tioårsperiod.

Lägg märke till att Gavin Schmidt skriver att den värme som går ner i djuphavet inte bör komma tillbaka. Djuphavet är kallt och den värme som går ner kan högst uppvärma det stora djuphavet med 0,1 grad. Alltså är det svårt, enligt Gavin Schmidt, att tänka sig att värmen skulle kunna gå åt andra hållet.

Min egen fundering är att om det visar sig att klimatkänsligheten är låg så kan djuphavets inverkan på klimatet vara en förklaring till detta. Det finns ju flera klimatforskare som är av den åsikten att klimatkänsligheten är mycket lägre än vad man kommit fram till med IPCC:s klimatmodeller. Richard Lindzen, Roy Spencer och John Christy är framstående exempel.

Djuphavet kan inverka på den globala temperaturen genom att ändra på det värmeflöde som går mellan den övre delen av oceanen till djuphavet. Om detta värmeflöde minskar med tiden, så att allt mindre värme går ner i djuphavet, kommer den globala temperaturen att få en ökande tendens dvs. en positivt ökande forcing. Om värmeflödet i stället ökar får den globala temperaturen en minskande tendens dvs. en negativt minskande forcing.

Roy Spencer har föreslagit att vi skulle kunna ha haft en positivt ökande forcing sedan lilla istiden. Detta skulle innebära att klimatkänsligheten är mindre än vad man räknar fram från kända forcings jämförda med temperaturökningen. En sådan positivt ökande forcing skulle kunna komma från inverkan av värmeflödet mellan oceanens övre skikt och djuphavet (Roy Spencer har andra förslag baserade på moln som i sin tur kan vara beroende av förändringar i djuphavet).

Spencer och Braswell har ju i sin artikel från 2010 om fasplansanalys av satellitdata funnit linjära segment som kan tolkas som att klimatkänsligheten är låg. Kan det vara så att de har rätt och vi har haft en större andel av naturlig temperaturökning på grund av djuphavet än vad som förklaras av de externa radiative forcings (främst inverkan av växthusgaser och aerosoler)?

Lindzens vadslagning med Annan

Förhandlingen mellan klimatforskarna Richard Lindzen och James Annan om ett vad är intressant mot bakgrunden av temperaturutvecklingen de senaste 15 åren. Som framgår av artikeln av Ronald Bailey i tidskriften Reason 2005 så ansåg Richard Lindzen att han skulle kunna tämka sig ett vad mellan någon som James Annan som av IPCC:s klimatmodellberäkningar är övertygad att den globala medeltemperaturen kommer att stiga 0,3 °C per decennium och de som (liksom han själv antar jag) anser att det är lika sannolikt att temperaturen har sjunkit som att den har stigit om tjugo år.

Lindzen erbjöd mot denna bakgrund Annan ett vad att om temperaturen stigit mindre än 0,2 °C tjugo år senare skulle Lindzen vinna. Om temperaturen stigit mellan 0,2 och 0,4 °C skulle vadet räknas som oavgjort. Om temperaturen skulle ha stigit mer än 0,4 °C skulle Annan vinna. Lindzen erbjöd för detta vad oddset 2 mot 1.

Bailey anmärker därvid att Lindzen ju faktiskt har sagt att temperaturen kan stiga upp till 1 °C under det kommande seklet på grund av antropogen påverkan. Med tanke på detta låter villkoren rimliga eftersom man måste ta hänsyn till osäkerheten i mätvärdena. Denna är som synes i figur 1 ovan omkring ± 0,1 °C.

Vadet blev aldrig av. Enligt Bailey berodde det på att Annan som motförslag ville att den som förlorade vadet skulle betala motståndaren i proportion till hur många hundradels grader som temperaturen avvek från det tippade värdet. Bailey konstaterar att Lindzen avvisade detta med den skeptiska frågan hur man kan mäta globala medeltemperaturer i hundradels grader (vilket verkar vara en mycket logisk invändning med tanke på mätosäkerheten ± 0,1 °C).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt, Pehr. Men kan någon förklara för mig varifrån bedömningen kommer att mätosäkerheten är 0.1 grad ?

  För Jordens ”marknära atmosfär”.

  Baserat på ca 5000 mätstationer.

  Med mycket gles täckning utanför bebyggda områden.

  Och påstått full koll på urbaniseringseffekter inom dessa felmarginaler…

 2. Lars Jonsson

  Bra artikel Pehr, trots allt är ju utvecklingen av temperaturen viktig i diskussionen. Men även om t.ex nästa 10 årsperiod skulle visa på en ökning av låt säga 0,3 °C från detta decenniums snitt så säger det föga om dess orsaker. Viktigt att komma ihåg är att om man ser till ökningen av CO2 halten i luften, dvs, årets medelvärde minus det föregående så ligger 1999 högst, dvs efter el Ninon 1998. Ökningshalten har med andra ord även den planat ut, trots att ökningstakten de senaste åren av männskliga utsläpp ökat,  tror över 40%. Något som inte stämmer?

 3. Anders Gustafsson

  Denna strävan och anstränging att med nya datormodeller förklara bort att tidigare modeller inte stämmer med verkligheten börjar bli såväl komisk som smått tragisk. Allt för att man inte kan acceptera att de klimatmodeller man använder helt enkelt är felaktiga.

 4. Thomas

  Jag förstår fortfarande inte varför Pehr begränsar sig till att visa på osäkerhetsmarginalen för enstaka år. Om han istället valde att presentera temperaturen månad för månad skulle osäkerheten för varje månad bli än högre och han därför kunna påstå att den observerade trenden är än osäkrare. Räcker inte det kan man ta temperaturen för enskilda dagar.
   
  Rent statistiskt är det naturligtvis meningslöst att diskutera enstaka år eller månader utan man skall beräkna en trend där man tar med alla data.

 5. Statistiskt pajaseri har det kallats 🙂

  Om temperaturen stiger med t.ex. 0.01 deg/y och osäkerheten är 0.1 så lär man ju behöva backa 20 år för att hitta ett år som man nu är signifikant varmare än. Nu refererar Pehr till en period (1997 – 2010) som ligger med enbart 0.004 deg/y vilket vi ska vara tacksamma för med tanke på den snabba uppvärmning vi hade under 90-talet och tidigare. Dåliga argument blir inte bättre för att de upprepas i all oändlighet!

  Tänk om övriga TCS-skribenter kunde vara lite kritiska till denna typ av argumentation – det skulle stärka er sak och visa att ni står för vetenskap och inte bara propaganda.  Istället berömer ni varandra oavsett vilka dumheter som skrivs. Tänk om ni också klart gick ut och sågade de extrema åsikter som t.ex. Håkan Sjögren och Claes Johnson står för – då skulle ni visa att ni är seriösa. Ser fram emot detta 🙂

 6. Christopher E

  Thomas;

  Jag har aldrig hört dig protestera när larmindustrin med IPCC i spetsen fokuserar på enskilda år…

 7. Jan-Erik S.

  Thomas #4:
  Du skriver:
  ”Rent statistiskt är det naturligtvis meningslöst att diskutera enstaka år eller månader utan man skall beräkna en trend där man tar med alla data.”

  Jag skriver:

  Rent statistiskt är det naturligtvis meningslöst att diskutera med Dig Thomas.

  Det spelar egentligen ingen roll hur man formulerar sig. Du slår alltid ner på petitesser som i sammanhanget inte har någon som helst betydelse. 

  Du är kunnig men jag tycker det är oerhört pinsamt att du låter dina politiska ambitioner styra Dig.
      
   

 8. Simon A

  Hej!
  Jag har läst på rätt mycket om det här med alarmisterna kontra skeptikerna/realisterna/optimisterna. Jag är helt klart på er sida. Det finns inga bra argument och forskning att det var just co2 från människan som orsakat den lilla(0.5) uppvärming vi sett på 1900-talet. Sen har det alltid funnits variationer. Medeltiden var varmare än idag, lilla istiden var kallare. Sedan verkar koldioxidhalt följa värme och inte tvärtom om man kollar de där iskärnorna. Sedan det här som tas upp i den här artikelnt, inte varit varmare sedan 1997, planat ut. Missat något huvudargument?
   
  MEN men men. Det man får som motfråga när man logiskt övertygat någon som inte hört allt detta är. Men varför skulle man vilja sprida en sådan lögn? Hur kan alla dessa ha fel? Hur är det möjligt att det är så bakvänt?
  Om den kritiken förstår jag. Vad svarar man då? Vad var det som satte igång karusellen från början? Vad var startskottet för klimatlarmet om växthusgaser och global uppvärmning? Vem? Var? varför?
  Uppskattar svar väldigt mycket!

 9. Ingemar Nordin

  Stickan #5,

  Naturligtvis är det pajaseri i en mening, särskilt med tanke på de osäkerheter som Peter S påpekar i #1. Men nu är det ju faktiskt inte Pehr som börjat med detta, utan han använder bara de sätt som AGW-hotare ofta använder ständigt och jämt för att skrämmas. Det är deras egna vapen som används.

  Ser man långsiktigt på data sedan slutet av 1800-talet så har det ju egentligen inte hänt så mycket sedan CO2-produktionen kom igång i mitten av seklet. Det är ungefär samma makliga ökningstakt, med sina uppgångar, utplaningar och mindre nedgångar. Eller hur?

 10. Slabadang

  Jag fick rätt!

  Man måste lära sig hur fienden tänker genom hur han agerar. Redan för tre år sedan skrev jag här att det var märkligt hur den ”Globala uppvärmningen” verkade vara koncentrerad till polerna där inte bor en käft och där vi har det sämsta underlaget av historiska observationer.

  Alarmisternas ”hotspot” i atmosfären lyser med sin frånvaro trots alla tillgängliga mätmetoder. I det läget så förutsåg jag att det enda område som finns kvar för alarmismen att gömma sig på är djuphaven. Så för mig är det ingen överraskning att de nu försöker gömma sin inkompetens på havets botten och jag tycker det är en utmärkt plats för klimatalarmismen att avsluta sin korta misslyckade livscykel.

 11. Simon A.
  Det finns gott om indicier att det är ett politiskt maktspel. 2 dokument för reflektion finner du på http://www.maieutic.com  kolla i högerspalten efter ”Where the Global Warming hoax was born” och ”Where the Global Warming hoax was restarted”.
  En annan startpunkt är att uppdraget som IPCC fick var att studera hur mänskligt utsläpp av koldioxid påverkade klimatet. Inte att undersöka vad som styr klimatet.
  Det finns även uttalanden från ledare inom IPCC som uttryckligen säger att det inte handlar om klimatet utan att det handlar om en global omfördelning av resurser.
  Och inom EU/FN har det även talats om behovet av ”Global Governance” dvs behovet av något sorts globalt maktcentrum med befogenheter att besluta över länder, egen beskattningsrätt och egna medel.
  Det är ett politiskt maktspel. Planetens klimat är bara en bricka i spelet. Det gjordes ju även ett försök att skapa ett sorts projekt för att skydda artrikedomen. Vet inte om det fortfarande lever. ”Biodiversity”

 12. Thomas

  Slabadang #10, ”Redan för tre år sedan skrev jag här att det var märkligt hur den ”Globala uppvärmningen” verkade vara koncentrerad till polerna där inte bor en käft och där vi har det sämsta underlaget av historiska observationer.”
   
  Det lustiga med det påståendet är ju att vare sig RSS, UAH eller CRU ens har med polarområdena i sin uppskattning av ”global” temperatur. Det är bara GISS som försöker uppskatta temperaturen där.
   
  Christopher #6, känns inte så meningsfullt att ställa sig och yla i kören här…
   
  Jan-Erik #7, du kallar mitt inlägg ”petitesser som i sammanhanget inte har någon som helst betydelse” men notera hur tom Ingemar Nordin anser att Pehrs inlägg egentligen bara är ”pajaseri”, fast han då rättfärdigar det med att han anser andra sidan gör samma sak.

 13. Johan M

  Simon A #8
   
  Jag håller med dig, det är smått otroligt hur denna cirkus har fått så stora proportioner. Att det skulle ligga någon konspiration bakom är dock inte vare sig troligt eller nödvändigt, det handlar nog mera om att vi lever i ett samhälle där tron på katastrofer föder sig själva. Om man börjar i forskarvärlden så finns det få incitament att granska någon annans arbete. Det finns gott om subkulturer som arbetar på ett ovetenskaplig sätt men varför skulle någon ödsla tid på att visa att de har fel. I fallet klimathotet så råkar det dock vara ett ämne som media tycker (tyckte) om; vad är bättre än en förstasida med jordens undergång i krysset.
   
  Politiker ställde sig nog som vanligt passiva till en början tills de insåg att det fanns inte bara röster utan också skatter att tjäna. Detta i sin tur, driver på en industri vars naturliga inställning är att kunden alltid har rätt. Klimathotet med alla dess framdrivna skatter och regler är inget hinder för företag, det är en guldgruva.
  Nu är cirkusen igång: forskare får pengar från politiker som drivs av media som får pengar från näringslivet… 10 för de stora, 5 för de små, skynda på skynda på för nu skall karusellen gå  🙂
   
  Finns det något slut undrar man; ja media förlorar intresset och inser att det inte går att sälja lösnummer på skräckscenarier som aldrig slår in. Medborgare ser det inte längre som det viktigaste i livet och det får politiker att tappa intresset. Regleringar rinner ut i sanden och industrin hittar nya inkomstkällor. Kvar står en liten religiös grupp som ingen bryr sig om.
   
  Om tio år kommer folk att säga – kol-för-nånting-vadå?  Men då är vi säkert inne i nästa cirkus.

 14. ThomasJ

  OT; Donnan har släppt sin bok om IPCC:

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/10/13/a-book-is-born/

  Mvh/TJ

 15. Slabadang

  Simon A!

  IPCC är politiserat redan från början. I själva grunduppdraget formulerades av UNEP där det står att IPCC skall finna mänsklig påverkan på klimatet. Underförstått att det redan var ett problem och att det var politisk makt som kunde avvärja hotet.
  Kan du hitta ett enda exempel på en organisation i världen som funnit själva grunden för sin exsistens som felaktig? Nänaturligtvis inte oc hade politiker WWF och Greenpiss redan besämt sig för att det skulle finnas ett sådant så var det till att börja producera falska bevis och gissningar för att bekräfta rätten till sin egen existens.

  Det tog lång tid och när inte forskningsresltaten räckte till så var det en enda skiten liten gubbe som heter Ben Santer som ändrade sannolikheten från 50% till att man funnit en ”sannolika” bevis på mänsklig orsakan till uppvärmningen. Inte ens hucudförfattarna till de olika underliggande kapitlen var delaktiga till sammanfattningen och det blev en signal till hela klimatvetenskapen att säga vad fan som helst för det var det svar politikerna beställt och de ör de som betalar ”klimatforskarnas” löner och anslag.

  Ett betställningjobb helt enkelt och ingen vill slakta den gyllne gås de lever på.

 16. Peter Stilbs

  Thomas#12 Du skriver ….”Det lustiga med det påståendet är ju att vare sig RSS, UAH eller CRU ens har med polarområdena i sin uppskattning av ”global” temperatur. ”

  Jaha – inte konstigt att det blir varmt då 😉

  Egentligen – för att vara mer allvarlig – vad är allt detta för larv med globalt temperaturmedelvärde? Saken har tagits upp här många gånger tidigare.

  a) bara 5000 mätstationer – och nästan bara i bebyggda områden – massor i USA – jämförelsevis nästan inga i Canada b) icke-kontinerliga mätningar c) hur relevant är varje enskild station? d) urbaniseringskorrektioner e) medelvärdande av samtidiga temperaturer på -70C (Antarktis) och +45C (Baghdad), f) etc etc

 17. Simon A
  Köp Donnas bok. Hon är en vass journalist. Finns som ebook och pdf på Amazon.com. Se ThomasJ:s länk ovan.
  Jag tänker köpa den.

 18. Peter Stilbs

  Delvis OT – men här är vad SMHI’s kommersiella gren just har tutat i makthavarna i Stockholms län:

  Analysen gäller klimatförändringar fram till år 2100. Av den framgår bland annat att:

  medeltemperaturen ökar med 4–6 grader.
  medelnederbörden ökar med 10–30 procent (ännu mer under vintern).
  växtsäsongen ökar med 100–140 dagar.
  extrem nederbörd blir vanligare.
  antalet snödagar minskar med 65–100 dagar.
  flöden i vattendrag ökar kraftigt under vintern men minskar under sommaren.
  havsnivån höjs globalt med upp till en meter till år 2100. Stigningen väntas därefter fortsätta.  

  Konsekvenserna väntas bland annat bli:

  fler värmeböljor.
  gynnsammare klimat för myggor, fästingar, bakterier och mögeltillväxt.
  lokala översvämningsproblem kopplade till skyfall och extrem nederbörd.
  översvämningar kopplade till höjda havsnivåer.
  ökad risk för skred och erosion vilket påverkar bebyggelse och infrastruktur.
  risk för sämre vattenkvalitet.
  förlängd pollensäsong.  
  Se denna länk

  Ack ja… Det var bättre förr 😉
   

 19. Pehr Björnbom

   
  Peter #1,
   
  Men kan någon förklara för mig varifrån bedömningen kommer att mätosäkerheten är 0.1 grad ?
   
  Jag har använt Annual global averages från HadCRUT3:
  http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/science/monitoring/hadcrut3.html
   
  Jag har helt enkelt använt de konfidensintervall som beräknats av HadCRUT3, de två kolumnerna längts ut till höger i följande fil:
  http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/global/nh+sh/annual
   
  Förklaring till värdena i databasen finns här:
  http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/time-series.html
   
  Lägg märke till att konfidensintervallens vidd varierar mellan åren.
   
  Exakt hur man räknar fram dessa konfidensintervall kan jag inte svara på men jag antar att det är relativt invecklat.
   

 20. Peter #18
  Det är rätt kul att ta dessa siffror och dividera med 90 för att se vad den årliga förändringen är.
  Jag lade in en kommentar där jag gjort just detta och påpekade att det nog var lämpligt att vänta i 10 år för att se om prognosen har någon som helst bärighet till verkligheten

 21. Pehr Björnbom

   
  Thomas #4,
   
  Rent statistiskt är det naturligtvis meningslöst att diskutera enstaka år eller månader utan man skall beräkna en trend där man tar med alla data.
   
  Även WMO jämför ju enskilda år så den typen av jämförelser är en etablerad metod även inom klimatvetenskapen:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/01/temperaturens-utveckling-%e2%80%93-konstruktiv-kritik-av-wmos-rapport/
   
  Jag har dessutom inte bara jämfört ettårsperioder utan även sjuårsperioder återigen med resultatet att temperaturen inte ökat signifikant under de senaste femton åren:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/09/mer-om-temperaturens-utveckling/
   

 22. Christopher E

  Thomas #12;

  ”Christopher #6, känns inte så meningsfullt att ställa sig och yla i kören här…”

  Det är nog snarare så att du är lojal med ”din sida” och därför aldrig påpekar felaktigheter där. Ett beteende du ständigt klankar på klimathotsskeptikerna för.

 23. Jan E M

  Ingemar Nordin #9
  Hämtat från wikipedia.
  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Temperature_Anomaly_1880-2010_(Fig.A).gif

  Enligt följande diagram så har det blivit c:a 0,85 grader varmare om man jämför 1880-1890 med åren 2000-2010. Så på 120 år har det blivit 0,85 grader varmare med ganska stor osäkerhet.

  Skulle man välja att använda 30-årsperioders medeltal och använder perioderna 1880-1910, 1930-1970 och 1980-2010 så blev det ungefär 0,25 grader varmare under den första 50-årsperioden och 0,35 grader under den senare. 

  Även du Ingemar Nordin borde kunna se att klimatet blivit märkbart varmare.

 24. Thomas

  Peter #16, om du tittar på temperaturen enstaka dagar för säg Stockholm och Uppsala kan de skilja sig radikalt, men om du tittar över medelvärden för lite längre perioder kommer du finna att temperaturvariationerna är väl korrelerade. Om man kör PCA eller liknande metoder kan man hitta ca ett dussin olika moder som får med nästan hela jordens temperaturvariation. Så i teorin räcker det med ett dussin optimalt placerade mätstationer för att se hur jordens medeltemperatur ändras.  5000 stationer är alltså egentligen overkill för att mäta klimatförändringar.
   
  Sen ”glömmer” du helt att satellitmätningarna är jämt fördelade över hela jorden, utom kring polerna, inte påverkas av några UHI:s osv.
   
  ”e) medelvärdande av samtidiga temperaturer på -70C (Antarktis) och +45C”
   
  Vari ligger det konstiga?
   
  Får jag till sist föreslå att Simon A läser lite mer av vad klimatforskare skriver om han vill förstå klimatet och lite mindre av amatörbloggar som denna som är väldigt mycket av en blind som leder en blind. Ta påståendet att medeltiden var varmare än idag som saknar stöd i forskningen (även om det finns de som då omedelbart kan plocka fram någon enstaka punkt vid vilken det var varmare). Att CO2 ligger efter temperaturen under istidssvängningarna är också precis vad som väntas i och med att CO2 då fungerar som positiv återkoppling till variationer primärt orsakade av variationer i jordbanan.

 25. Slabadang

  Peter Stilbs!

  Jag lästa också denna rena alarmistiska skit SMHI sprider. Rummukainen och Azar har använt de absolut värsta IPCC scenarierna och dessutom toppat med egna alarmist fantasier. De här gubbarna är numer punktmarkerade och redan tydligt meddelade att de är direkt ansvariga för de kostnader de bibringar oskyldiga skattebetalare för sina prognoser. Kostnader som tävlar med kostnader för sjukvård skola och äldreomsorg. 

  Det allmänna kommer få absolut NOLL i utbyte för dessa klimatfantasier baserade på modeller som redan nu pekar åt tjottaheiti. Att SMHI tjänar stålar på klimathotsfantasier helt uten ansvar för den produkt de gödslar på sin marknad är fullständigt uppåt väggarna.

  De trodde att de kunde producera vilken smörja som helst utan risk eller rådgivaransvar. De har inget juridiskt ansvar men att de utgör själva roten och orsaken till att Länstyrelser och Kommuner nu sysslar med kostsam meningslös terapi. Uppmärksamheten på detta förhållande och vilka som är ansvariga för rådgivningen av det samt villkoren för den skall nå allmänhetens kunskap.

  För att inte utmana moderatorn så kommer jag inte ge ett sumerande betyg åt dessa herrrar.

 26. BJFO

  Kommer att tänka på ett annat vad som ingicks mellan Per Welander och Thomas Palm aka Thomas i maj 2007:

  5-års globala medeltemperaturen från NASA GISS används. 2007 blir startår och sen gäller det hur mycket ändringen av globala temperaturen i grader Celsius (T) blir till år 2012, 2017, 2022 och 2027. Vadet är uppdelat i fyra delvad.

  År 2012 – 1000 kr
  T < 0.06 grader – jag vinner
  0.06 <= T <= 0.10 – oavgjort
  T > 0.10 – Thomas vinner

  År 2017 – 2000 kr
  T < 0.13 – jag vinner
  0.13 <= T <= 0.17 – oavgjort
  t > 0.17 – Thomas vinner

  År 2022 – 3000 kr
  T < 0.21 – jag vinner
  0.21 <= T <= 0.25 – oavgjort
  T > 0.25 – Thomas vinner

  År 2027 – 4000 kr
  T < 0.28 – jag vinner 
  0.28 <= T <= 0.32 – oavgjort
  T > 0.32 – Thomas vinner

  Skall bli spännande att se vem som  vinner.

  http://blog.moderna-myter.se/2007/05/utmaningen-10000-kronors-vadet-om.html 

 27. Pehr Björnbom

   
  Stickan #5,
   
  Trots att du försöker skämta bort fakta så medger du faktiskt att perioden inte haft någon signifikant trend. Och jag anser också att vi skall vara tacksamma för detta speciellt om detta kan bero på att klimatkänsligheten är låg som jag utvecklar ovan.
   
  Du uttalar dig för övrigt tvärsäkert om hur debatten går här på TCS men du har dåligt på fötterna. Du borde veta att jag och Håkan Sjögren ofta debatterar våra skilda åsikter, senast igår:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/13/en-ljus-framtid/#comment-253825
   
  Se kommentar #65.
   

 28. Christopher E

  #24

  ”Ta påståendet att medeltiden var varmare än idag som saknar stöd i forskningen (även om det finns de som då omedelbart kan plocka fram någon enstaka punkt vid vilken det var varmare).”

  Den absolut övervägande delen av alla punkter visar att det var just varmare. Det är påståeendet att medeltiden var kallare som saknar stöd i forskningen. Några hårt kritiserade multiproxies med ett fåtal mätpunkter och ofta körsbärsplockade data väger inte tungt…

  Trendigt är att bortförklara den medeltida värmen med att den var ”lokal”. Och visst, det kan man ju säga om man vill, ”lokal” i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Australien, Antarktis, Australien, diverse oceanöar mm mm… 🙂

  För övrigt är det inte så enkelt med solcyklarna i nedisningarna. Som det ser ut finns flera oförklarliga problem, främst 100 000 årscykeln (den helt dominerande vad gäller klimatet), 400 000-års cykeln (som saknas) och tempobyten. Att solen helt triggar istider är inte klarlagt.

 29. Slabadang

  Stickan 5!

  Vi har en mycket enkel och konkret förklaring till varför det blev varmare under nittiotalet. Men det är klart moln är ju ENDAST en respons på temperatur… eller hur??

  http://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm#DiagramCloud

  Nu ligger vi kvar på samma lägre nivå av molntäcken sedan 97b 98 det var som lägst. Så här pinsamt enkelt kan det naturligtvis inte vara och att moln faktisk är den forciong som styr den globala medeltemperaturen. För om det visade sig vara den pinsamt enkla förklaringen så måste man sparka ungeför 99% av alla skatteförbrukande ”klimatforskare” du vet de där som har bytt solglasögonen mot molnglasögon.

 30. Peter Stilbs

  Thomas #24 – med ”klimat” menas meteorologiskt ”vädermönster över 30 år” vad jag förstår.  Och det ska gälla ett visst område. De 30 åren är också så vitt jag förstår tilltagna för att korttidsvariationer ska jämnas bort.

  ”Ett dussin stationer räcker” säger Du. Kanske ger statistiken någon form av korrelation – men personligen kan jag inte se att allt detta ”makes sense”.

  Om äldre data så brukar man också tala om samklang mellan RSS, UAH, CRU, GISS etc – men det beror ju bara på att de använder samma, av någon ”homogeniserade data”. (Originaldata har Jones hund ätit upp).

  Nej – jag glömde inte satellitdata – men vad jag förstår mäts där temperaturen ca 1 km upp i atmosfären – och återigen – så är samplingen dålig jämfört med ytan – det finns helt enkelt rätt få satelliter (vet någon?) – och de är bara på en plats i ett visst ögonblick. Men de scannar i allafall hela Jorden (?).

 31. Peter Stilbs

  Slabadang #29 – enkla svar och nollhypoteser inom klimatfrågan räknas som hädelse, och kan leda till att man bränns på bål.

 32. tty

  Thomas #12

  UAH har täckning från 82,5 N till 82,5 S, vilket innebär att den är betydligt pålitligare än t ex GISS när det gäller polartrakterna.
  Såvitt jag vet finns det totalt två (2) väderstationer på högre bredd än 82,5, nämligen Amundsen Station vid Sydpolen och Alert på 82,52 på Ellesmere land.

  RSS går bara till 70 S eftersom antarktis söder om den breddgraden i huvudsak är högre än den höjd där RSS mäter temperaturen.

 33. J-O

  Tomas #24 

  ”Ta påståendet att medeltiden var varmare än idag som saknar stöd i forskningen (även om det finns de som då omedelbart kan plocka fram någon enstaka punkt vid vilken det var varmare).  ”

  Det är få skeptiker som slår fast att det var VARMARE under medeltiden men mycken forskning stödjer att vi hade en MWP där klimatet troligen var lika varmt ELLER varmare.  

  En glad invändning CRU5 använt sig av och som senare blivit debunkad är att MWP var lokal. Det finns flera publikationer som visat på att MWP även berörde bl.a södra halvklotet.

  Men att påståendet saknar stöd i forskningen är skitsnack.  Dels finns det historiska urkunder och dels finns t.ex iskärnor
  http://4.bp.blogspot.com/_C5VMt0Sqis0/TR5KfItHnmI/AAAAAAAAGCo/rTZUWkAX1Jo/s1600/10000%2Byear%2Btemp%2Bchart.JPG 

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nland   

 34. Christopher E

  Kan det vara av intresse att de satelliter som ger oss temperaturerna faktiskt har polära banor och ”flyger” över dessa polära områden där data saknas.

  Men instrumenten fungerar så att de mäter åt sidorna och inte rakt ner. Därför blir det inga data just nära polerna. Motsäger ju inte vad tty skrev ovan om RSS heller.

  Åtminstone har jag fått det förklarat för mig så här. Är det fel tar jag ödmjukt emot rättelse.

 35. Jan-Erik S.

  Thomas #12:
  Du svarade inte på mitt antagande att det var den politiska agendan som styr Dig.
  Ser Din avsaknad av svar som att det är den politiska agendan som styr Dig.

  Sorgligt för mig att konstatera och jag kan tyvärr konstatera att du är en människa som vill skicka västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet mot en mörk framtid.

  Lycka tilll Thomas även om jag hoppas du inte lyckas.

  Mitt förtroende för Dig är förbrukat och förvisso så lär du inte ha något förtroende för mig.
  Men det är lätt att leva med.      

 36. Tomas

  Låt mig bara nämna något som Pehr ignorerar: uppvärmningstrenden vi sett fram till år 2000 har inte avbrutits, vilket Tamino på Open Mind visar här:
   
  http://tamino.wordpress.com/2011/01/02/hottest-year/
   
  Tvärtom, det senaste årtiondets temperaturutveckling leder i själva verket till en starkare trend!
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/wti/plot/wti/trend/plot/wti/to:2000/trend
   
  Få se om det här lär reta någon?

 37. Peter #31
  LOL!

 38. Andas lugnt har ett sansat inlägg om koldioxid
  http://andaslugnt.blogspot.com/2011/10/okej-da-till-koldioxiden.html

 39. tty

  Christoffer E #34

  Nej, satelliterna ligger inte i polära banor. De har en inklination av 98-99 grader (alltså retrograd bana), vilket innebär att de som mest kommer upp till 80-81 graders latitud. Anledningen till detta är att de då blir solsynkrona, d v s de passerar över samma platser vid samma tid varje dag.
  Och sensorerna ser faktist litet åt sidan, vilket är anledningen till att man kan mäta upp till 82,5 grader. Faktum är att man mäter ända upp emot 85 grader, men resultaten blir osäkra när mätningarna sker alltför ”snett” genom atmosfären.

 40. Slabadang

  Thomas!

  Jag tror det retar alla som fattar halvsju!

 41. Slabadang #29
  Det där var intressant!

 42. Slabadang

  Nu har jag bjudit Uppsalainitiativet på trafik igen!

  Jag var inne och skickade in en kommentar på deras nya tråd där de flyttar målstolparna då de upptäckt att havsnivåerna inte bara minskar i öklningtakt utan faktiskt sjunkit med 6 mm. De lovar likt trenberth att det bara är en alltifrån ”en tillfäligskuld” till en ”ny balans”. Nåväl inga observationer kan tydligen motsäga CAGWkyrkans troende så jag la därför in följande lilla kommentar.

  Slabadang

  Mina Herrar!
  Det finns tydligen ingenting som kan motbevisa CAGW hypotesen, allt oavsett riktning på observationer ryms inom CAGW.Ökningar av havsnivåer såväl som minskningar.Kallare vintrar såväl som allt färre varma.
  Minskade globala stormar i både frekvens och styrka trots modellerna som hävdat motsatsen. Torka på Afrikas horn förklaras med ”Global warming” trots att modellerna hävdat den motsatta utvecklingen. Ingen global uppvärmning på tolv år. Ingen hotspot i amtosfären. Ett IPCC som bevisat är politiserat och infiltrerarat av WWF och Greenpeace och där sammanställningen till policymakers görs av regeringsrepresentanter och WWF, och till och med utan interaktion med kapitlens huvudförfattare. En ”vetenskap” som tillåter sig att flytta målstolparna varefter det passar och nu är den uteblivna uppvärmningen förpassad till havsdjupen jojo mycket ska man höra innan öronen ramlar av.
  Det är faktiskt ”mycket värre” än jag trott och bevisen på politsk påverkan och vetenskaplig kränkt integritet kommer i ”allt snabbare takt” och faktiskt snabbare än vad experter på hoten mot demokrtins integritet ens kunnat förutspå i sina värsta scenarier. En ”tippingpoint” inträdde vid Köpenhamnsmötet och ”Copenhagen diagnosis” gav en helt annan diagnos på något helt annat än klimatet.
  Well mina herrar!… jag är verkligen inte bara klimathotsförnekare jag är dessutom aktiv förkastare av politiserad junkscience. Er trovärdighet är skjuten i sank utifrån alla perspektiv och endast de som är ekonomiskt ideologiskt och /eller prestigemässigt beroende av detta klimathotande kommer fortsätta att hålla sina gemensamma bönestunder.
  Ps Det kommer ett program på SVT som handlar om vad som händer när man lämnar Jehovas vittnen. Bara som ett litet tips så där!

 43. Slabadang #42
  Och den kom in 🙂

 44. Utveckling går framåt!
  http://www.gizmag.com/nissan-doubles-power-density-with-new-fuel-cell-stack/20156/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=32db8bd49a-UA-2235360-4&utm_medium=email

 45. Christopher E

  tty #39;

  Det tackar jag ödmjukt för som jag lovade. Tydligen hade jag missuppfattat satellitbanan eller lyssnat på någon som gjort det.

 46. Pehr Björnbom

  Slabadang #40,

  Bra sagt men Tomas, som skrev kommentaren, är en annan än Thomas. Så skyll inte på Thomas i detta fall.
   

 47. AOH

  O T

  http://www.marketwatch.com/story/welcoming-committee-greets-hide-the-decline-climate-warmist-michael-mann-2011-10-12
   
   
  Oct. 12, 2011, 6:40 p.m. EDT
  Welcoming Committee Greets ”Hide the Decline” Climate Warmist Michael Mann
   
  „…..”Where did the medieval warming period go? What decline did he hide? What’s the Nature trick?” are the questions Minnesota Free Market Institute president Kim Crockett wants answers to.
  Mann wasn’t available with answers.
  Instead, Dr. Mann ironically spoke to the Geologic Society about how some climate scientists in the public arena are ”attacked” by their opponents and about how climate scientists are ”massively out-manned and out-funded in this battle…….”
   
  Känns „Hide the Decline“ tongångarna igen ????
   
   

 48. Åke N

  Ingvar #43.
  Nää, jag kan åtminstone inte hitta den.

 49. Åke!
  Jag glömde frågetecknet. Har inte kollat själv. Skulle förvåna mig om den kom in!

 50. Slabadang

  Va konstigt!

  Det måste vara nåt fel på UI hemsida för kommentaren är inte publicerad. 🙂 Inte ens när man bjuder på trafik så nappar de. Men vi ska nog inte störa den isolerade värld UI byggt.

 51. Slabadang
  Man kommer inte in i ”k´Klubben för inbördes beundran” genom att skriva på det där sättet  🙂

 52. Gunbo

  Simon A,

  Om du söker objektiv information ang. historien om AGW kan du läsa The Dicovery of Global Warming som man hittar på AIP:s (American Institue of Physics) sajt.

  http://www.aip.org/history/climate/summary.htm

  Om du redan bestämt dig för vad och vem du tror på kan du läsa Ingvars Engelbrechts länk.

 53. Thomas

  Peter Stilbs #30, ”Om äldre data så brukar man också tala om samklang mellan RSS, UAH, CRU, GISS etc – men det beror ju bara på att de använder samma, av någon ”homogeniserade data”.”
   
  Du upphör aldrig att förbluffa. Vet du inte att RSS och UAH baserar sig på satellitdata som är 100% oberoende av de markstationer som används av CRU och GISS? Sen har du i och för sig rätt i att satellitdata inte heller är perfekta, men det lär ju knappast vara så att Roy Spencer förvanskat dem för att överdriva trenden, eller hur?
   
  ”enkla svar och nollhypoteser inom klimatfrågan räknas som hädelse, och kan leda till att man bränns på bål.”
   
  Dumheter, tänk på koldioxidutsläppen! Ni blir begravda levande istället som kolsänka. (Strängt taget finns ju inget behov av det där med ”levande”, men det gör vi bara för att vi är sådana omänskligt grymma klimattalibaner).

 54. Peter Stilbs

  Thomas #53 – jag erkänner misstag med att ta med RSS och UAH i listan – jag ville i mitt budskap bara påpeka att termometerserierna från 1850 och framåt (med allehanda beteckningar) inte är oberoende, som bl.a. envist hävdades efter Climategate-tiden.

  Satellitdata är väl från 1979 och framåt – och förutom en El Niño- topp 1998 så är det väl mest brusliknande trender, liksom i termometerserierna – i mina ögon i alla fall…

 55. Gunbo #52
  Vad barnsligt!!

 56. Pehr Björnbom

   
  Tomas #36,
   
  Jag lägger inte stor vikt vid vad Tamino skriver. Han har ingen ambition att vara objektiv.
   
  Vidare om dina trendberäkningar. Så här ser det ut på Wood for trees med data från HadCRUT3.
   
  För perioden 1997 – 2011 är som synes trenden nästan obefintlig.
   
  Jag har även lagt in trenden för 1990-1999. Varför får man en mycket högre trend då?
   
  Detta beror på vulkanutbrottet Mount Pinatubo som spydde ut sulfataerosoler i stratosfären som kylde jorden upp till nästan en halv grad ett par år efter utbrottet år 1991.
   
  Detta är också anledningen till att du i din egen beräkning på Wood for trees får en något högre trend för 2000 – 2011 än för 1979 – 2011. Man måste faktiskt ta hänsyn till effekten av Pinatuboutbrottet när man diskuterar dessa trender, annars hamnar man fel.
   

 57. Pehr Björnbom

  Korrektion: Detta är också anledningen till att du i din egen beräkning på Wood for trees får en något lögre trend för 1979– 2000 än för 1979 – 2011.

 58. Slabadang

  Pehr B!

  Bra en liten påminnelse till dig och Sten Kaijser. Pinatubu och El Ninjon 98 är vad Murry Salsby bl.a använder som bevis på att temperaturen styr CO2 halten och inte tvärtom. En enkel differentialekvation ställer saker och ting på rättan plats med dessa observationer till grund. M.a.o temperaturförändringarna går att avläsa CO2 halten men inte tvärtom.

  Viola! A peace of cake anyone?? 🙂

 59. Gunbo

  Ingvar E,

  Har du själv läst The Discovery of Global Warming som är skriven av vetenskapshistorikern Spencer Weart – ingen klimatforskare alltså.

 60. Slabadang

  Salby skall det vara!

 61. Thomas

  Pehr #56, ”Man måste faktiskt ta hänsyn till effekten av Pinatuboutbrottet när man diskuterar dessa trender, annars hamnar man fel.”
   
  Då kanske det kan vara lämpligt att även ta hänsyn till El Niñon 1998 på samma sätt? Att du inleder trenden 1997 istället för 1998 påverkar inte så mycket, du har fortfarande en extrem datapunkt precis i början på intervallet. Skillnaden mellan att börja 1997 och 1999 är inte försumbar:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1997/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1999/trend

 62. Gunbo #59
  Vad jag menade med barnsligt fattade du väl??

 63. Jan E M

  BJFO #26

  Konstigt vad. Borde inte vara följande:

  T < -0.03 grader – BJFO vinner
  -0.03 <= T <= 0.03 – oavgjort
  T > 0.03 – Thomas vinner

  Som det är nu blir det BJFO som kan vinna även om han har fel, eftersom det även vid en ganska kraftig temperaturökning kommer att bli BJFO som vinnare.

  Det ser ju inte så illa ut för Thomas ändå, för 5-årsmedeltalet för 2007 är +0,56 år 2007 enligt NASA/GISS och 2010 visade en temperatur på +0,63 och om man bortser från några månader i början av året, då mätningarna visade runt +0,30 så har de senaste månaderna visat runt + 0,65.

 64. Pehr Björnbom

  Thomas #61,

  Det finns en slumpmässig variation i trenden. Med början 1997 blir trenden 0,02 grader per decennium, med början 1999 blir den 0,05 grader per decennium. Börjar man längre fram får man ändå mindre trender.

  Ingen av dessa två trender är signifikant större än noll. Osäkerheten i trenden ökar förmodligen betydligt mellan 1997 och 1999 beroende på autokorrelationen, men jag behärskar inte den delen så bra att jag kan specificera hur mycket.

 65. Pehr Björnbom

  Thomas #61 (forts.)

  Jag hade en diskussion med ErikS på UI för ett par år sedan om autokorrelationen. Han hänvisade till en intressant webbsida som diskuterade just autokorrelationens inverkan på konfidensintervallen.

  Om jag inte minns fel så låg gränsen för när man kan bortse från autokorrelationen i temperaturserierna på omkring 14 år enligt denna webbsida. Med kortare tidsperioder ökade felet dramatiskt.

 66. Thomas

  Jan #63, det var de villkor Per Welander ställde upp: huruvida temperaturen skulle stiga mer eller mindre än IPCC:s prognos. Att han på sin blogg skrivit att han tror det skall bli kallare skall bedömas utgående från detta. Det var samma när Peter Stilbs på TV erbjöd sig satsa en slant på att det skulle bli kallare men sen avböjde när någon tog honom på orden:
  http://emretsson.net/2010/02/15/ska-vi-sla-vad/
   
  Själv ser jag inte utgången av mitt vad med Per som på något sätt givet, men jag bedömer att jag har oddsen på min sida. Första femårsperioden är dock närmast tärningskast med tanke på hur temperaturen kan fluktuera under korta perioder.
   
  Pehr #65 Tamino har skrivit en hel del om just autokorrelation i temperaturdata på sin blogg. 

 67. Kristian Grönqvist

  Pehr

  Har Du inte kört den där ett tag nu… Vilken betydelse tycker Du att den har, om någon överhuvudtaget…? 

 68. Pehr Björnbom

   
  Med anledningen av Thomas #61 så är det intressant att återknyta till artikeln ovan. Jag skrev:
   
  Gavin Schmidt påpekar i förbigående att enligt IPCC:s datormodeller kan sannolikheten för att vi inte får någon temperaturökning under en tioårsperiod vara upp till 8 %. Vad motsvarande sannolikhet är för en tidsperiod av 15 år skulle vara intressant att veta.
   
  Datormodellerna, om man nu antar att de kan säga något om hur temperaturtrenderna varierar i verkligheten, säger enligt Gavin att sannolikheten för att få en tioårstrend som är noll eller mindre är upp till 8% (jag antar att detta varierar mellan modellerna).
   
  Med en tidsperiod på 15 år borde vi få en betydligt lägre sannolikhet.
   
  Motsvarande variation avspeglar sig i trender som vi beräknar från Wood for trees. Ändrar vi startår så ändras trenden slumpmässigt precis som vi sett enligt diskussionen ovan mellan mig och Thomas.
   
  Men nu har vi alltså en trend på nästan 15 år som bara är 0,02 grader per decennium. Hur vi än vrider och vänder på denna information så borde den innebära att den med en hög sannolikhet klart avviker från vad klimatmodellerna säger. Temperaturstegringen sker alltså inte så snabbt som beräknat med dessa modeller.
   

 69. Pehr Björnbom

   
  Kristian #67,
   
  Du gamle skämtare, alltid lika roliga infallsvinklar från din sida 🙂
   
  Jag har förresten klurat på din gåta om sambandet mellan klimatfrågan och att gå på vattnet som du skämtade om i en kommentar för några dagar sedan i en annan tråd. Här är mitt svar (hör kanske mera till fredagskul):
   
  Vad är skillnaden mellan CAGW och att gå på vattnet?
   
  CAGW: Hide the decline.
   
  Gå på vattnet: Prevent the decline.
   

 70. Tomas

  Pehr #46:
   
  ”Skylla” på Tomas? Här känner man sig välkommen… 😉
   
  Pehr #56:
   
  Jag lägger inte stor vikt vid vad Tamino skriver. Han har ingen ambition att vara objektiv.
   
  Det Tamino gjorde var att
  a) Ta temperaturdata från GISS
  b) beräkna en trendlinje
  c) förlänga trendlinjen
  d) konstatera att temperaturdatat från 2000 och framåt verkar följa den trendlinjen.
  I vilken eller vilka av den här stegen menar du att hans brist på objektivitet skulle ha påverkat?
   
  Jag tog även länken du presenterade, och modifierade den något:
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1979/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1997/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1987/to:1997/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1979/to:1987/trend
   
  Här ser man att man faktiskt kan dela in hela perioden 1979 fram tills nu i delperioder som var för sig inte pekar på någon uppvärmningstrend! Anser du att det bevisar att det inte förekommit någon uppvärmning öht sedan 1979, eller håller du med om att en relativt stillastående temperaturkurva under en viss period inte automatiskt motsäger en pågående uppvärmningstrend?

 71. Thomas

  Tomas #70, bra figur!

 72. hahn

  Simon A #8,
  Mycket tyckande från mig nu, men till skillnad mot (antagligen) en del andra så tror jag att upprinnelsen till klimathotet var ganska välgrundad. Man visste inte allt man idag vet. Temperaturen steg, precis som koldioxidhalten och mönstret stämde rätt väl med de hypoteser man länge haft.
  Det mesta pekade helt enkelt i den riktningen just då, och temperaturen steg alltjämt.

  Detta var skönsång i öronen på stora grupper med alltifrån miljöhänsyn, som allmänt ogillande av globalisering, kapitalism och industrialisering på agendan. Där uppstod alarmismen som ett medel för att kunna motarbeta dagens samhällsordning.

  Det är, denna sista beskrivna företeelse jag vänder mig emot. I princip har jag inget emot att ändra mitt levnadssätt, eller acceptera klimatförändringar. Men problemen måste presenteras av andra människor, i en annan förpackning. Alldeles särskilt misstänksam blir jag om man för fram en teori av det här slaget, och börjar tala om skattehöjningar innan föregående mening avslutats. Det är ett riktmärke du kan bära med dig livet igenom som en värdemätare för när dom dillar i dig strunt.

  Och precis som jag vid en tidpunkt började misstänka, så har en tillräckligt stor del av de påståenden som alarmisterna framförde för 10 år sedan kommit på skam. Och detta betyder såklart att jag är än mer skeptisk idag.

 73. Pehr Björnbom

   
  Tomas #70,
   
  Anser du att det bevisar att det inte förekommit någon uppvärmning öht sedan 1979, eller håller du med om att en relativt stillastående temperaturkurva under en viss period inte automatiskt motsäger en pågående uppvärmningstrend?
   
  Jag fetade årtalet eftersom min bloggartikel handlar om temperaturen från och med år 1997.
   
  Har du kanske läst eller skrivit fel?
   
  Svaret på din fråga finns redan i artikeln eftersom den handlar om hur klimatvetenskapen försöker förklara att temperaturen inte ökat trots att växthusgaskoncentrationerna ökat vilket enligt teorin borde värma planeten.
   
  Egentligen finns det ju redan en bra förklaring sedan länge. Nämligen som Lindzen, Spencer, Christy med flera hävdar att klimatkänsligheten är låg och att naturliga variationer bestämmer temperaturutvecklingen i högre grad än vad man beräknat med klimatmodellerna.
   
  Klimatmodellerna har ju inte heller kunnat reproducera de upp- och nedgångar som syns i temperaturserierna sedan förrförra seklet särskilt bra, eller hur.
   
  Det vi ser nu, att temperaturen ligger stilla, beror enligt en sådan förklaring på att naturliga variationer är så betydelsfulla att de kan uppväga den ökade radiative forcing som beror på koldioxidhaltens ökning. Dessa naturliga variationer kan ha flera olika saker, värmeöverföring till djuphavet, djuphavets inverkan på molnen med mera.
   

 74. Bim

  Thomas
  Om det förekommer någon uppvärmningstrend som rör sig om tiondels grader under 100 år och som avstannat i 12 år och ändå går fortare än forskarna trott, så är det ett allvarligt problem som måste lösas omedelbart genom att bygga två miljoner vindsnurror. Helst i Skåne, för där bor inte jag.

 75. Jan E M

  Thomas #66

  Just nu ser det tyvärr ut som om att det är större chans att du kommer att vinna än Per Welander. Lite beror det på att 2008 var kallare än övriga intilliggande år men mest på att CO2-utsläppen verkar vara något högre än huvudscenariots grundförutsättningar. Om 4:e kvartalet i år blir lika varmt som det 3:e så kommer det här året att vara ungefär lika varmt som 2007. Det var det första kvartalet i år som gör att siffrorna för i år än så länge är låga jämfört med 2007.

  Jag hoppas på att Peter Stilbs och Per Welander har rätt, att klimatet kommer att bli kallare, men vetenskapen tyder på att det tyvärr är du som har rätt Thomas.

 76. Anders L

  Å andra sidan visar ju diagrammet också att ALLA år utom två sedan 1996 är signifikant varmare än 1996 …. 🙂 

  Vad gäller trenden, se t ex http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13719510.

 77. Gunbo

  Simon A,
  Här finns en genomgång av AGW-teorins uppkomst, mycket komprimerad:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8285247.stm

 78. Olaus Petri

  Gunbo, hypotesens uppkomst är ganska irrelevant. Det är mekanismerna bakom dess utomvetenskapliga maskineri som är av intresse, om jag förstår Siman A rätt.

 79. Thomas

  Olaus #78, man kan inte förstå detta ”utomvetenskapliga maskineri” om man inte förstår vetenskapen under decennierna innan som var det som satte igång maskineriet. Alla de forskare som jobbade i det tysta helt utan någon politiskt uppmärksamhet. Annars hamnar man i konspirationsteorier om hur IPCC konstruerades bara för att införa en global planekonomi eller vad folk nu hittar på.

 80. Kristian Grönqvist

  Olaus.

  ”Hypotesens uppkomst är ju ganska irrelevant”

  Säger nästan allt om varför Du är historielös, konspirationshysteriker och böjd för att tro, alla händelseförlopp i världen är igångsatta på flit av elaka människor, som inget hellere vill än Din undergång….    

 81. Kristian Grönqvist

  Pehr Björnbom #73

  Antingen skriver Du fel, ljuger, eller utelämnar fakta. Take your pick.  

 82. Konstruktiva och/eller informativa inlägg från herr Grönkvist

 83. Kristian Grönqvist

  Oväntat neutralt Ingvar. Tack.

 84. Olaus Petri

  Vet inte vad du såg i mitt svar herr Grönqvist, som fick dig att dra den barocka slutsatsen du gör i #80. Jag svarade på vad jag tror Simon A efterfrågade, och det var inte en platt vetenskapshistoria av det slaget Gunbo länkade till, utan ett kunskapssociologiskt perspektiv på sagda historia.

  Simon A får gärna korrigera mig på den punkten. Men vill du och Thomas på något vis tro att AGW-kyrkan uppkomst förklaras av den länk som Gunbo gav så får ni gärna göra det, hur naivt det än må vara.

  Oavsett, jag tror som sagt inte att det var ett dylikt svar som önskades, utan ett som kunde lyfta fram de utomvetenskapliga mekanismer som ligger som grund för AGW-religionen. Det behövs inga konspirationsterier för att belysa uppkosten av den företeelsen. Religionssociologi och mänskligt själförverkligande räcker gott som underlag.

 85. ThomasJ

  Mest betydelse- & insiktsfulla sammanfattningar över de bakomliggande motiven & orsakerna till att hela denna AGW-religion öht. uppstått + fått grogrund togs upp här på TCS redan i september 2009:

  https://www.klimatupplysningen.se/2009/09/17/missa-inte-jacob-nordangard/

  Ladda ner och läs detta enormt klargörande dokument & därefter…
  Go Figure!  😉 

  Mvh/TJ 

 86. ThomasJ

  #85: Här direkt-länk till dokumentet:

  http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.177148/Thoughtsleadingtoaction3.pdf

  Mvh/TJ

 87. Gunbo

  Olaus P,

  ”Oavsett, jag tror som sagt inte att det var ett dylikt svar som önskades, utan ett som kunde lyfta fram de utomvetenskapliga mekanismer som ligger som grund för AGW-religionen.”

  Jag tror det är bäst att fråga Simon A vilken slags information han vill ha – fakta eller propaganda. AGW-religionen är ett begrepp som bara existerar i skeptiker-retorik.

 88. ThomasJ

  #87: Jasså…? Finns där månne något ’kött-på-benen’ avseende AGW-religionen, oder…?  😉

  http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.177148/Thoughtsleadingtoaction3.pdf

  Mvh/TJ
  PS: ’tror’ gör man i kyrkan… vet gör man INTE inom vetenskap! //DS

 89. Tomas

  Pehr, #73:
   
  Jag fetade årtalet eftersom min bloggartikel handlar om temperaturen från och med år 1997.
   
  Har du kanske läst eller skrivit fel?
   
  Nej, min poäng var att den relativt svaga uppvärmningstrend vi ser om vi enbart tittar på tidsperioden från slutet av 90-talet fram tills nu inte på något sätt är unik, och att den inte heller motbevisar den uppvärmningstrend vi sett från 70-talet fram tills idag.
   
  Och som Tamino visade representerar det senaste årtiondet inte ens ett trendbrott! Eftersom du i hastigheten verkat missa att svara på min fråga i förra inlägget tar jag den igen:
   
  Det Tamino gjorde var att
  a) Ta temperaturdata från GISS
  b) beräkna en trendlinje
  c) förlänga trendlinjen
  d) konstatera att temperaturdatat från 2000 och framåt verkar följa den trendlinjen.
  I vilken eller vilka av den här stegen menar du att hans brist på objektivitet skulle ha påverkat?

 90. Kanske passande med ett citat från Brecht inför mötet.
  Varje morgon går jag till torget där man handlar med lögner.
  Förväntansfullt armbågar jag mig fram bland försäljarna

 91. ThomasJ #86
  Den hade jag glömt! Bra är den.

 92. ThomasJ

  I.E. #91: Kul att kunna påminna då… 😉
  Tycker att de 48x sidorna ger en nedranns bra ’bas’ för att värdera all den (des-)information som strömmar ut via allehanda kanaler. Kul (?) är oxo att erfara AGW:ares reaktioner efter de läst dokumentet…
  Tråkigt dock att diverse ledande MSM:are (SvD, SVT, SR m.fl.) uppenbarligen & deFacto helt enkelt ski**r i att ens titta på innehållet – än mindre begripa nåt… suck!

  Arma Land!

  Mvh/TJ

 93. Pehr Björnbom

   
  Kristian Grönqvist #81,
   
  Antingen skriver Du fel, ljuger, eller utelämnar fakta. Take your pick.
   
  Säger nästan allt om varför Du är historielös, konspirationshysteriker och böjd för att tro, alla händelseförlopp i världen är igångsatta på flit av elaka människor, som inget hellere vill än Din undergång….
   
  PS Ursäkta att jag skämtar lite grann med dig, Kristian, det var svårt att låta bli 🙂
   

 94. Pehr Björnbom

   
  Gunbo #87,
   
  AGW-religionen är ett begrepp som bara existerar i skeptiker-retorik.
   
  Begrunda detta citat:
  http://klimazwiebel.blogspot.com/2010/02/lennart-bengtsson-climate-change-as.html
   
  Different fundamentalist- and environmental activist groups see possibilities to save the world from sin and have not spared a moment to paint a future world in the darkest colours of collapse and disaster that reminds us of religious activists through the history.
   
  Ser du vem som har skrivit detta? Anser du att det kommer från en klimatskeptiker?
   

 95. Gunbo

  Pehr B,

  ”Ser du vem som har skrivit detta? Anser du att det kommer från en klimatskeptiker?”

  Nej, det var en överraskning att Lennart Bengtsson skrivit så. Tydligen syftar han inte på UI-gänget där han skrivit några skarpa omdömen om skeptiker på senare tid. Eller så lider han av personlighetsklyvning.

 96. Pehr Björnbom

   
  Tomas #89,
   
  Nej, min poäng var att den relativt svaga uppvärmningstrend vi ser om vi enbart tittar på tidsperioden från slutet av 90-talet fram tills nu inte på något sätt är unik, och att den inte heller motbevisar den uppvärmningstrend vi sett från 70-talet fram tills idag.
   
  Detta är naturligtvis helt korrekt.
   
  Lägg märke till att den period som du pekade på i din senaste Wood for trees med en stillaliggande temperatur var bara cirka tio år lång medan den nuvarande perioden hittills är femton år. Detta gör enligt min mening stor skillnad.
   
  Min poäng är att denna långa period på femton år kräver nya förklaringar. Det är sådana man nu försöker finna vilket redovisas i ett flertal klimatvetenskapliga publikationer från senaste åren, den senaste just den som Gavin Schmidt diskuterar på Real Climate för några dagar sedan som jag refererar till ovan.
   
  Jag hävdar också att en mycket bra förklaring är att klimatkänsligheten är låg precis om Lindzen, Spencer, Christy med flera sedan länge har argumenterat för i sina klimatvetenskapliga publikationer.
   

 97. Ingemar Nordin

  Pehr B #94,

  Ack, det var då det. Nu verkar Lennart Bengtsson mest inriktad på att döda en av sina egna halmdockor. Nämligen att ”klimatskeptiker” förnekar att det skett en viss global uppvärmning sedan 1950-talet.

  Jag vet inte var han fått sin information om AGW-skeptiker. Kanske från Al Gores och James Hansens alltmer hysteriska bekämpande av ”The Deniers”?  Det är tragiskt att se.

 98. Pehr Björnbom

   
  Gunbo #95,
   
  Man kan också se det som en följd av att klimatfrågan är ytterst komplicerad.
   
  Det är svårt, förmodligen omöjligt, att hitta två självständigt tänkande vetenskapligt utbildade personer som tänker precis likadant i en så invecklad fråga som klimatfrågan.
   

 99. Pehr Björnbom #98

  ”Det är svårt, förmodligen omöjligt, att hitta två självständigt tänkande vetenskapligt utbildade personer som tänker precis likadant i en så invecklad fråga som klimatfrågan.”

  Jo så är det förhoppningsvis.

  Det tråkiga i sammanhanget är väl att de som hittar likatyckande samlas på olika bloggar oavsett om dom är kunniga eller ej.

  De som är nyfiket skeptiska är inte välkomna så länge som de inte tydligt visar vilken sida de tillhör. Och tillhör man ingen ”sida” så blir man snabbt etiketterad ändå…

  Om man tror på att CO2 är en växthusgas, men utan katastrofala konsekvenser i närtid, så blir man ändå snabbt betraktad som en äcklig typ som vill införa en sorts otäck ”världskommunism”.

  Om man ifrågasätter de värsta skräckmålningarna om översvämmade hamnstäder runt hela världen så blir man betraktad som en annan äcklig typ som vill ”köra på som vanligt”.

  Men så fungerar det kanske inte inom vetenskapen. Där är allt som handlar om religion och synen på samhället och politiken troligen underordnat själva ”vetenskapen”. En sorts neutral sanning om allt och alla… 🙂

  Ursäkta om jag raljerar, men det är min mening. Och ta det för sjutton inte personligt – vem som än råkar läsa det här och förstå.

 100. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #99,
   
  Helt OK för min del vad du skriver. Dessa synpunkter är också tänkvärda på sitt sätt.
   
  Vi som är skribenter på TCS utgår naturligtvis från ett klimatskeptiskt perspektiv. Det hör till definitionen på vad den här bloggen är till för.
   
  Men som vi skriver i våra Regler för kommentarer så är det så här:
   
  På TCS ska du kunna säga vad du tycker om det mesta. Vi välkomnar en öppen och fri debatt. Huvudregeln är enkel: Visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.
   
  Om alla har samma åsikt kan det inte bli någon debatt, så enkelt är det. Så här på TCS vill vi att alla åsikter skall finnas med.
   
  Huvudregeln är inte bara enkel, den är också väldigt allmänmänsklig. Om man visar andra respekt blir man själv oftast bemött med respekt.
   
  Det motsatta gäller också och kan tyvärr leda till retoriska spiraler där alltmer respektlösa uttalanden avlöser varandra. Det är inte alltid så lätt att undvika detta i stridens hetta. Den som blir respektlöst bemött reagerar ofta på något sätt mot detta och det kan man förstå.
   
  Det bästa är alltså att alltid visa respekt så att vi undviker dessa retoriska spiraler.
   

 101. Gunbo

  Pehr B #98,

  ”Det är svårt, förmodligen omöjligt, att hitta två självständigt tänkande vetenskapligt utbildade personer som tänker precis likadant i en så invecklad fråga som klimatfrågan.”

  Du har nog rätt där! Jag läste nu hela Bengtssons artikel och får backa ang. min misstanke om personlighetsklyvning. Det är en objektiv och välbalanserad syn på klimatfrågan han presenterar. Jag håller med om det mesta han skriver.

  As a counter force has been a group of so called sceptics, deniers or contrarians. Among those there are many senior scientists often with a broad understanding of physics but only in exceptional cases well informed about modern climate research as it has evolved since the mid 1950s. Many of their contributions have unfortunately been scientifically weak, some of them substandard on the border of being truly scientifically embarrassing. However, there are also cases where publications have been refused not on grounds of science but rather as it appears of the opinions of journal editors and individual reviewers. It is essential for a healthy science debate that such contributions are not to be ignored but to be scientifically analyzed and openly discussed. (Min fetning)

  It should also be mentioned that there are strong economical interests from the fossil fuel industry on all levels to counteract activities that are seen as a threat in this context. It can therefore not be excluded that there are side issues of a corresponding nature that at least inadvertently are influencing the critics of climate change.”

  Bra att han tar upp de här frågorna!

 102. Ingemar Nordin

  It should also be mentioned that there are strong economical interests from the fossil fuel industry on all levels to counteract activities that are seen as a threat in this context.

  Ja, här visar tyvärr LB sin totala okunskap om vad som driver main stream skepticism.

 103. Gunbo

  Ingemar Nordin,

  ”Ja, här visar tyvärr LB sin totala okunskap om vad som driver main stream skepticism.”

  Bengtsson skriver väl inget om att ”economical interests from the fossil fuel industry” driver main streem skepticism? Han skriver:  ”It should also be mentioned…” liksom i förbigående. Men han vet, liksom de flesta, var fossilindustrin står i klimatfrågan.
   
    
   

 104. Ingemar Nordin

  Gunbo #103,

  ”Fossilindustrin” (inklusive Exxon) är helt klart för att vi skall införa allehanda skatter och regleringar på det fossila bränslet. Det ger dem många möjligheter till rent-seeking och snabba klipp. De har de insett sedan många år tillbaka. Därför stödjer de AGW-sidan och de s.k. miljöorganisationerna så mycket de kan.

 105. Pehr Björnbom

   
  Gunbo #101,
   
  I samband med IVA:s möte Framtidens klimat fick man ställa skriftliga frågor som fick skriftliga svar.
   
  Följande fråga ställdes då (med FAR menas här AR4 vilket är IPCC:s rapport från 2007):
   
  Angående s.k. tuning
  Den senaste IPCC rapporten (FAR) innehåller en figur, SPM4, av central betydelse för hela rapporten. Figuren (spec. figur: Global) visar resultatet av ett stort antal modellsimuleringar av temperaturen under de senast 100 åren. Modellresultaten ligger inom ett ganska snävt intervall runt den observerade temperaturutvecklingen. Detta ser onekligen imponerande ut vilket framhållits för att ge trovärdighet åt klimatmodellerna.
  Förklaringen har emellertid visats vara (1) att styrkan av den partikelkylning som ingår i respektive modell anpassats så att överensstämmelse med observationerna erhållits (s.k. tuning). Modeller med hög känslighet har alltså utrustats med kraftig partikelkylning och vice versa. Kan panelen instämma i att Fig SPM4 inte bevisar något alls om modellernas duglighet och att figuren inte borde ha visats i SPM.
   
  Just denna figur används i dagens inlägg av Lars Karlsson på UI där han argumenterar mot Sten Kaijsers debattartikel i UNT.
   
  Lennart Bengtsson svarade så här om denna figur:
   
  Svar: (LB) Detta är korrekt och en svaghet i IPCCs framställning. Jag kommer att diskutera detta ingående i mitt föredrag. Det kan ingalunda uteslutas att klimatmodellerna innehåller systematiska fel. Sannolika sådana är den tredimensionella fördelningar av vattenånga, molnfördelningen samt felaktigt parameteriserade processer som fuktkonvektion. Flera av dessa felaktigheter är en följd av klimatmodellernas hittills ringa upplösning.
   
  Som sagt, självständigt tänkande vetenskapligt utbildade personer har skilda åsikter när det gäller den invecklade klimatfrågan.
   

 106. Pehr Björnbom

  Ingemar #104,

  Jag lutar mot samma åsikt som dig när det gäller fossilindustrins syn på klimatfrågan.

 107. Thomas

  Ingemar #104, bröderna Koch (kol) är fortfarande stora sponsorer av AGW-förnekandet. Andra industrier har skaffat sig egen expertis och insett att problemet är verkligt och att det är bättre att försöka vara med och styra åtgärderna, kanske sabotera lite i smyg, för att inte drabbas av en rejäl backlash en dag. Samtidigt så kan man se hur oljebolag projekterar för att borra i Arktis där det idag är is, så visst inser de att det kommer bli varmare, och inte har de några planer på att överge fossilbränslen.

 108. Pehr Björnbom

  Thomas #107,

  Denna artikel från Guardian ger lite kött på benen när det gäller Koch Industries:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/mar/30/us-oil-donated-millions-climate-sceptics

  Är det möjligen detta som kallas för oljelobby?

 109. Ingemar Nordin

  Thomas #107,

  Familjen Koch är sponsorer av ideologiska skäl, även om de förlorar pengar på det. Det har de alltid varit. De sponsrade t.ex. Libertarian Party under många år. Som investering betraktat var det förstås en usel affär, och något annat var knappast att vänta. Men, förstår du Thomas, det finns fortfarande en del idealister kvar här i världen 🙂

  Men Exxon, BP och de andra oljebolagen sponsrar alltid både demokrater och republikaner, liksom AGW – på rent affärsmässig basis. Varför skulle de överge fossilbränslen nu när klimathotshysterin fått priserna, tack vare politiska interventioner, att bara stiga och stiga? Varför tror du att bankerna stödjer det http://sustainableperspectives.sebgroup.com/sv/Hallbarhetsperspektiv/Reducera-var-miljopaverkan-nr-4/ ? Varför stödjer många försäkringsbolag idén om att världen går mot alltfler extrema väderhändelser?

  Vakna upp nu lite grand och försök se realistiskt på det hela. De har sina aktieägare att tänka på, och inget fel med det. Men en följd av detta är också att så fort den dagen kommer då företagen ser att staten inte längre kommer att dela ut subventioner, ge särskilda fördelar som de kan använda mot sina konkurrenter, eller ösa ut skattepengar på en viss energiteknik, så kommer de att släppa det som en het potatis.

 110. Thomas

  Ingemar #109, ”Varför skulle de överge fossilbränslen nu när klimathotshysterin fått priserna, tack vare politiska interventioner, att bara stiga och stiga?”
   
  Dumheter! Minskad efterfrågan får priser att *sjunka* som jag förklarat tidigare. Att priserna stiger har att göra med ökad efterfrågan från länder som Kina.

 111. Pehr Björnbom #107

  CATO Institute hittade jag för några år sedan när jag sökte kunskap om hur det egentligen ligger till med vetenskapens uppfattning på klimatområdet…

  ”How Cato Is Funded

  In order to maintain its independence, the Cato Institute accepts no government funding. Cato receives approximately 80 percent of its funding through tax-deductible contributions from individuals, with the remainder of its support coming from foundations, corporations, and the sale of books and publications.”

  Hurra, en oppinionsbildare som är oberoende…

  För visst är dom det?

 112. Pehr Björnbom

  Uffeb #111,

  Jag kan tänka mig att dom anpassar sig till de möjligheter som de ser att få fiansiellt stöd för sin verksamhet. Så de är heller inte oberoende, men de är tydligen oberoende av staten.

  Även forskare anpassar sig efter möjligheterna att få finansiellt stöd för sin verksamhet. Det har jag sett mycket av under min tid inom forskningen.

  Som pensionär har man en ovanligt oberoende ställning när det gäller att uttrycka sina åsikter. Jag antar att du själv upplever detsamma.

 113. Gunbo

  Ingemar Nordin #104,

  ”Därför stödjer de AGW-sidan och de s.k. miljöorganisationerna så mycket de kan.”

  Referenser?

  Jag vet att Exxon har slutat sponsra Heartland Institute, förmodlingen p g a den kritik de fått – dålig PR.

  Men var hittar man uppgifter om att de stödjer AGW-sidan så mycket de kan? Jag är uppriktigt intresserad.

 114. Pehr Björnbom #112

  ”Som pensionär har man en ovanligt oberoende ställning när det gäller att uttrycka sina åsikter. Jag antar att du själv upplever detsamma.”

  Njaej.. jag kan förstå hur du menar, men jag upplever det inte som att det skulle ha att göra med om man är pensionär eller ej.

  Min kritik mot USA´s agerande i Hanoi för många herrans år sedan gjorde att jag deltog i en demonstration uppför Sveavägen mot Sergels torg. Trots att jag då jobbade på IBM.
  Det var när IBM höll en låg profil eftersom man kände att det fanns ett utbrett hat mot USA´s agerande i Vietnam.

  Men lite pirrigt var det att promenera där tillsammmans med en härlig tjej som var med och grundade en svensk FNL-rörelse medan kameror av olika storlek var på plats hela tiden.

  Jag var alltså inte där för att komma i TV. Jag var där för att jag tyckte att USA betedde sig fel. Mycket fel. Äckligt fel.

  Men det var då det.

  Jag har nog även efter det vågat säga vad jag tycker och varit beredd att ta konsekvenserna.

  Även efter att jag blivit äldre och försörjer mig på min pension.

 115. Gunbo

  Pehr B #105,
   
  Jag håller med Bengtsson när han skriver:

  ”Det kan ingalunda uteslutas att klimatmodellerna innehåller systematiska fel. Sannolika sådana är den tredimensionella fördelningar av vattenånga, molnfördelningen samt felaktigt parameteriserade processer som fuktkonvektion. Flera av dessa felaktigheter är en följd av klimatmodellernas hittills ringa upplösning.”

  Jag är analfabet när det gäller klimatmodeller men kan tänka mig att de än så länge har brister.

  ”Som sagt, självständigt tänkande vetenskapligt utbildade personer har skilda åsikter när det gäller den invecklade klimatfrågan.”

  Ja, det är bra så länge det inte ligger en politisk eller ideologisk agenda i bakfickan!

  Saxat från Judith Currys blogg:

  ”When scientists cross the line into advocacy, you just have to view what they say, including about the science, with the same skepticism you have for advocates anywhere else. If someone is actually funded by an industry that has a stake in the outcome of the debate, that is important to know. If someone is funded by government, and government has a stake in the outcome, that too is important to know.

  You know when someone is an advocate that you always have to look further than just what they are saying, you know there may well be things they are not saying, and that they may be slanting the facts to suit their policy argument. The climate debate is no different.”

   

 116. Gunbo #113

  Marknaden anpassar sig snabbt till vad som tycks gångbart.

  Inte lika snabbt när det gäller produktutbudet som när det gäller marknadsföringens imageskapande innehåll. Där går det rasande fort.
  Så fort att vi inte alltid hinner med.

  Men jag har inget svar på din fråga.
  Exxon kommer troligen att ge stöd till allehanda naturvänliga och klimatvänliga projekt – speciellt om det handlar om sånt som kan ge intryck av att fattiga kan skaffa TV i varje hem. 
  Nej så illa är det inte. Nu raljerade jag i överkant- fy ulf.
  Rent vatten för hela familjen nästa dag räcker nog.

 117. Gunbo

  Uffeb,

  ”Exxon kommer troligen att ge stöd till allehanda naturvänliga och klimatvänliga projekt – speciellt om det handlar om sånt som kan ge intryck av att fattiga kan skaffa TV i varje hem.”

  Fniss!

 118. Pehr Björnbom

   
  Gunbo #115,
   
  Ja, det är bra så länge det inte ligger en politisk eller ideologisk agenda i bakfickan!
   
  Jag förstår att du inte menar mig, men det kan inte skada att jag ändå säger det. Jag har ingen politisk eller ideologisk agenda och är som pensionär ovanligt oberoende.
   
  Jag har ju träffat alla skribenterna på TCS när vi hade möte häromsistens och dessutom ett par andra sedan tidigare. Jag upplever att det är närmast en total avsaknad av politisk eller ideologisk agenda bland TCS skribenter.
   
  Däremot är naturligtvis TCS skribenter inte rädda för att uttrycka sina personliga åsikter i klimatfrågan. Den gemensamma nämnaren är självklart klimatskepticism eftersom detta är TCS.
   

 119. AOH

  Gunbo # 115
   
  ”….Ja, det är bra så länge det inte ligger en politisk eller ideologisk agenda i bakfickan!…”
   
   
  „……..It is thus no surprise that the world community has to consider such a perspective a priority issue. This is the background why the International Panel on Climate Change was set up in 1988…….“
   
  Tycker du  detta är en politisk eller ideologisk agenda.?
   
   
  Det var dåvarande ”world community”  ( Bert Bolin at al ) som gav Parkinsons lag  ett ansikte.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Parkinsons_lag
  En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet”.
   
  Och mer än 20 ar senare sväljer globens klimatpatienter detta politiska agerande fortfarande  med hull och hår.
   

 120. Gunbo

  Pehr B,

  ”Jag förstår att du inte menar mig, men det kan inte skada att jag ändå säger det. Jag har ingen politisk eller ideologisk agenda och är som pensionär ovanligt oberoende.”

  Som du själv säger menar jag absolut inte dig! Jag har respekt för ditt sätt att debattera och din övertygelse även om jag inte alltid delar den.

  ”Däremot är naturligtvis TCS skribenter inte rädda för att uttrycka sina personliga åsikter i klimatfrågan.”

  Nej, och det är väl bra! Det vore enormt tråkigt om det rådde total konsensus
  här (vilket jag redan tidigare nämnt).

 121. Gunbo

  AOH,

  Jag har aldrig refererat till IPCC då jag vet att det finns politiska inslag i panelen. Jag håller mig hellre till individuella forskares artiklar när jag vill få information i klimatfrågor.

 122. Pehr Björnom #118

  Med skribenter på TCS menar du nog PK-människorna som har förtroende nog för att lägga in egna inlägg.

  Men du menar antagligen inte de många som läser, och de få som kommenterar…

  ”Jag har ju träffat alla skribenterna på TCS när vi hade möte häromsistens och dessutom ett par andra sedan tidigare. Jag upplever att det är närmast en total avsaknad av politisk eller ideologisk agenda bland TCS skribenter.”

  Jag kan hålla med om att några av de mest extremt politiskt intresserade kommentatorerna flydde till en sorts optimistblogg som tog paus…

  Tillägg för läsförståelsen:

  Med PK menar jag Populistiskt Korrekt. Lite som Politiskt Korrekt, men lite starkare, och mest förekommande i små grupper som vill ta över…

 123. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #122,
   
  Vi som kallas skribenter på TCS presenteras under länken Om oss.
   
  Med PK menar jag Populistiskt Korrekt. Lite som Politiskt Korrekt, men lite starkare, och mest förekommande i små grupper som vill ta över…
   
  Av detta fattar jag ingenting, kan du utveckla din idé?
   

 124. Pehr Björnbom

   
  Uffeb,
   
  Jag kan hålla med om att några av de mest extremt politiskt intresserade kommentatorerna flydde till en sorts optimistblogg som tog paus…
   
  Jo, och där tillkom också en namne till dig, nämligen uffeb 🙂
   
  Kan det vara en släking möjligtvis 😉
   

 125. Pehr Björnbom

  släkting skulle det vara, hoppas att släking inte betyder något otrevligt, i så fall får jag be om ursäkt

 126. Pehr Björnbom #124

  OT men svar till Pehr Björnbom.

  Nej det var ingen släkting till mig som hade ett av de sista inläggen på den märkliga ”optimisbloggen” innan den tog paus.

  Det var jag som skrev:

  ”citerar någon ovan:

  ”Invandringspolitiken gör att Sverige som nation har sett sina bästa dagar.”
  Ja så är det nog. I en alltmer globaliserad värld där klotet ”krymper” så blir til och med Stockholm en liten perifer flugskit i det stora hela. Därmed inget ont sagt om vare sig flugskitar eller de många människor som bor i Stockholm.
  Den dag vi slopar gränserna helt och låter människor bo där dom vill blir det roligare.
  Men det fungerar ju naturligtvis inte. Alternativet är att varje by, socken eller kommun sköter sig själv utan inblandning från utomstående.
  Men det fungerar ju inte heller…
  Kanske det fungerade bättre förr när man kunde slåss om ett lämpligt stort rike för att åstadkomma bästa möjliga för en del av rikets innevånare?
  Ja det finns många alternativ till en bättre värld, så varför vara pessimist.
  Om någon betvivlar ironin i en del av ovanstående så får han skylla sig själv.”

  Appropå ”guilt by association” som Ingemar tog upp…  🙂

 127. Tomas

  Pehr #89,
   
  Nej, min poäng var att den relativt svaga uppvärmningstrend vi ser om vi enbart tittar på tidsperioden från slutet av 90-talet fram tills nu inte på något sätt är unik, och att den inte heller motbevisar den uppvärmningstrend vi sett från 70-talet fram tills idag.
   

  Detta är naturligtvis helt korrekt.
   
  Det verkar som vi är överens på den här punkten med andra ord.
   
  Lägg märke till att den period som du pekade på i din senaste Wood for trees med en stillaliggande temperatur var bara cirka tio år lång medan den nuvarande perioden hittills är femton år. Detta gör enligt min mening stor skillnad.
   
  Skillnaden beror ju förstås till stor del på en extremt kraftig El Nino runt år 1998. Och eftersom du inte presenterat någon som helst invändning mot Taminos inlägg som jag länkade till antar jag att du accepterat att uppvärmningstrenden inte avbrutits det senaste årtiondet.