Ingen ökning av varma sommardagar i Sverige på nästan 50 år!

varm sommar

Här följer ett inlägg om varma sommardagar i Sverige av Mats Persson:

Ingen kan ju förneka att årets sommar varit varm och torr. På sina håll till och med extremt torr och mycket varm. Men går det från denna enskilda extrema sommar verkligen dra slutsatsen att årets sommar snart är  framtidens ”normalsommar”.

https://www.aftonbladet.se/a/G1A1rm/promo

Och finns det i så fall en statistisk säkerställd koppling mellan årets sommarväder och ökad halt  av växthusgaser i atmosfären? Om det vore så borde det väl ändå redan nu synas en generell trend mot allt varmare och torrare somrar i Sverige då ju halten av koldioxid i atmosfären ökat med drygt 30% sedan början av 50 talet.

Nu går det rätt så lätt att kontrollera genom den statistik som finns via SMHI ifall det nu blivit så mycket varmare.  Men innan man gör det så bör man också bestämma sig för vad som menas med en ”varm sommar”. För beroende på hur man väljer att definiera en varm sommar så får man lite olika svar.  Enligt SMHI så blir en sommar varmare än normalt ifall medelvärdet för Juni, Juli och Augusti baserat på  35 utvalda stationer, det så kallade Sverigemedelvärdet,  ligger över 14,6°C. Detta är nämligen det medelvärde som gäller för referensperioden 1961-1990 och som  sommarens medeltemperatur nu  jämförs med.

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/sverigemedeltemperatur-1.21151

Men ett medelvärde som beräknas från tre kalendermånader och från 35 stationer över  hela Sverige behöver inte alltid stämma överens med den känsla vi har av att sommaren som helhet varit varm eller kall. Ett slående exempel på detta var förra årets sommar som enligt statistiken låg nära det normala. Men frågar man människor runt om i landet så tror jag de flesta tyckte att förra årets sommar var rätt så usel. Detta då sommaren 2017 nästan helt saknade högsommardagar, dvs temperaturer över 25°C.  Men då sommaren inte heller innehöll några riktigt kalla perioden så blev den i medeltal rätt så normal.

Så för att då kunna definiera vad vi menar med en varm sommar så är nog förekomsten av varma dagar under en sommar en bättre måttstock än ett generellt medelvärde. SMHI har också tagit fram statistik för just antalet varma dagar per år.

antal högsommardagar

Trenden visar antalet högsommardagar  per år från 1951 och fram till 2017 enligt statistik från SMHI.  Eftersom SMHI inte delat upp statistiken mellan norra och södra Sverige så domineras statistiken nog av mätstationer från södra halvan av Sverige. Statistiken visar i alla fall att det inte finns en trend som pekar mot att sommaren blir ”varmare”. Tvärtom så tycks antalet varma dagar minskat något de senaste 15 åren. Det var också fler varma dagar på 70 talet.  Innan årets sommar så var den långsiktiga trenden faktiskt på samma nivå som under 1950 talet.  1969 är det år med hittills flest högsommardagar. Det året uppnåddes 16 högsommardagar mer än medelvärdet för referensperioden 1961-90,  enligt SMHI:s officiella statistik. 2018 kommer med största sannolikhet att överträffa 1969 men det finns trots detta ingen trend som pekar mot att det i ett längre perspektiv blir fler varma dagar.

Slutsatsen är i alla fall att verkliga data inte stöder hypotesen om att det skall bli fler varma dagar när halten av koldioxid i atmosfären ökar. Vad är det då som säger att det då skall bli fler varma dagar  ifall halten  halten koldioxid ökar ytterligare 30%?

I SMHI:s statistik som för övrigt finns i sin helhet  i länken nedan och här finns också en trend som visar ifall årets allra varmaste dag blivit varmare.

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/varmebolja-1.22372

Men inte heller här går det att finna statistik som visar att de allra högsta temperaturerna ökar.

högsta temp

Trenden visar istället att årets i genomsnitt högsta temperatur idag inte är högre än under 1950 talet och lägre än under stora delar av 1970 talet. 2018 är inte med i statistiken och kommer lyfta trenden något.  Det återstår också att se ifall 2018 slår rekordåret 1975 som är det år som har allra flest gällande värmerekord sedan 1950 talet och fram till nu.

Men även om 2018 uppnår samma nivå som 1975 så finns det ingenting som pekar på att de allra varmaste dagarna blir varmare.

Men finns det då ingenting som stöder att det ändå blir varmare på sommaren? Svaret är att det faktiskt delvis finns det. Den enda trend som ökat något är den som visar hur årets högsta minimitemperatur varierat. Här går det att finna en ökning från 1950 talet men ökningen av minimitemperatur nådde en topp i början av 2000 talet och har sedan dess  minskat något.  Så inte ens här går det säkert att säga att sommarens lägsta temperatur skall bli  högre än den är idag.

lägsta temp

Men sommarens generella medeltemperatur har ju ökat något sedan 1950 talet. I alla fall om man får tro det så kallade Sverigemedelvärdet.  Medelvärdet för perioden 1991-2017 är 15.3°C att  jämföra med nuvarande referensperioden 1961-90 där medelvärdet var 14.6°C. Det ger en ökning på 0,7°C.

sverigemedelvärde

Det intressanta är dock att under perioden 1931-1960 så var Sverigemedelvärdet nästan 15.0°C vilket då endast var drygt 0.3°C lägre än medelvärdet för samtliga somrar sedan 1990.

Medelvärdet ökade också då med 0.73°C i jämförelse med referensperioden 1901-1930. Denna ökning av medeltemperaturen skedde  utan att halten av koldioxid i atmosfären ökade nämnvärt. Sedan sjönk medeltemperaturen till 14.6°C under perioden 1960 till 1990 då koldioxidhalten bevisligen var högre än under tidigare referensperiod. Nu har åter medeltemperaturen stigit med 0,7°C och ligger idag något över medeltemperaturen under 1930 och 1940 talet. Så vad i denna utveckling stöder hypotesen att koldioxidhalten i atmosfären är det som i huvudsak styr sommarens medeltemperatur?

Om det går att utläsa något samband mellan stigande temperaturer på sommaren och halten koldioxid i atmosfären så är det troligast att de lägsta temperaturerna på sommaren blivit något ovanligare.  Detta kan ju förklara att medelvärdet stigit något samtidigt som antalet varma dagar inte ökat. Kan ju vara intressant att studera detta mer i detalj men det får bli ett senare inlägg i så fall.

Slutsatsen här är i alla fall att det inte går att koppla förekomsten av varma sommardagar eller extremt höga temperaturer med halten av koldioxid i atmosfären vilket ett flertal av våra politiker nu redan gjort. Det är oklart ifall politikerna ljuger medvetet eller ifall de saknar förmåga att ta till sig statistik och fakta.

Båda orsakerna är lika illa och än värre blev det när en  partiledare i en klimatdebatt på Expressen TV blev kallad ”klimatförnekare” när han påpekade  det oseriösa med att göra politik av årets sommar. Det hade ju räckt med att under sändningen visa upp SMHI:s egen statistik för att den som följde debatten kunde se att sju partiledare talar mot bättre vetande och att endast den som kallades ”klimatförnekare” hade rätt.

Detta eftersom årets sommar definitivt inte speglar den långsiktiga trenden som visar att antalet varma dagar nu inte är fler än de var för snart 50 år sedan.

Mats Persson

Civilingenjör i Kemisk Apparatteknik. Verksam inom massa och pappersindustrin. Har ett allmänt intresse kring energifrågar och global energiförsörjning. Vädret förr liksom dagens väder intresserar mig trots att man inte kan göra något åt det. Följer också med intresse klimatfrågan och blir alltmer frustrerad då vi tycks leva i en tid där relevanta fakta och kritiska granskningar inte längre tillåts  i den allmänna klimatdebatten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Varma sommardagar hänger ihop med högt lufttryck med solsken från en klarblå himmel. Vad skulle kopplingen mellan koldioxid och högtryck i så fall vara?

 2. Gunnar Strandell

  Bra jobbat Mats!
  Om jag tolkat data rätt syns den globala uppvärmningen framförallt i att de lägsta temperaturerna under vintern blivit högre. Men det är inte lika användbart i politiken eftersom de flesta människor inte har något besvär av det. Ditt resultat antyder att något liknande gäller för sommaren i Sverige, nätterna är varmare.

  Generellt finns sedan en varning för att göra jämförelser som baseras på max- eller minimumtemperaturer för att det bjuder in till att bli lurad av slumpen. Här finns en fälla för alla äldre temperaturjämförelser då de baseras på avläsningar av just dygnets max- och minimumtemperatur.
  Mer om detta finns att läsa i ”Fooled by randomness” av Nassim Nicholas Taleb.

  Liksom du är jag också frustrerad över att klimatvetenskapen tillåts bryta mot de regler som kännetecknar god vetenskap, bortser från osäkerheterna och fryser ut de som tar upp frågan, t.ex. Judith Curry.

 3. Christer Löfström

  I sommar har ”extrem” alternativt ”ovanlig” använts flitigt. Jag har hört/läst flera gånger att sannolikheten för en sommar som kan benämnas sådan har fördubblats på grund av klimatförändring.

  Jag gissar att påståendet kommer från:

  https://www.worldweatherattribution.org/attribution-of-the-2018-heat-in-northern-europe/

  ”We estimate that the probability to have such a heat or higher is generally more than two times higher today than if human activities had not altered climate.”

 4. Magnus Cederlöf

  Mycket bra Mats!

  Ökande minimitemperaturer är också ett kännetecken för urbaniseringseffekter. Då måste man fråga sig hur SMHI har kvalitetskontrollerat dessa 35 stationer. Finns det någon sådan dokumentation?

 5. Håkan Bergman

  Christer L. #3

  http://www.landlantbruk.se/lantbruk/extremt-sallsynt-varmerekord-i-maj/

  ”Värmen i maj satte flera rekord i Sverige. Temperaturförändringarna i Stockholmstrakten, med en medeltemperatur på 16,1 grader, var exceptionella och så sällsynta att de bara inträffar tre gånger på en miljon år. Det fastslår SMHI, som har analyserat klimatdata över lång tid.”

  Blir det sex gånger nu den närmaste miljonen år? Tänk vilken sagolik tur vi som fick uppleva årets maj har.

 6. Kevin Benn

  En tydlig och välunderbyggd artikel som står i skarp kontrast till klimatminister Lövins och ”klimatprofessor” Rockströms helt oemotsagda överdrifter och felaktigheter. Tvärtom, spär medierna gärna på: malmötidningen SDS, t ex, ägnade hela torsdagstidningen samt dagliga spaltmeter sedan dess åt att elda på ”klimathotet” inför valet. De fåtal klentänkta själar som fortfarande inte fattat galoppen buntas ihop med SD och Trump, vars övriga politik är ytterligare bevis för att denna ”förnekarattityd” inte förtjänar annat än hån. I dagens SDS (19/8) drar Senior Columnist Per T Ohlsson sitt strå till den brinnande stacken. Han citerar Martin Kinnunen, en klimatolog (sic) från Delaware. Nyss hemkommen från den klimatskeptiska America First Energy Conference, säger Kinnunen till Reuters att ökade utsläpp av koldioxid i själva verket är bra, eftersom vi då får ”en grönare planet”. Per T lämnar oss upplysta läsare att gapskratta åt denna idioti. Och så säger sig tidningen att demokratin är viktig.
  Jag håller med Mats Persson som avsluter sin artikel:
  ”Följer också med intresse klimatfrågan och blir alltmer frustrerad då vi tycks leva i en tid där relevanta fakta och kritiska granskningar inte längre tillåts i den allmänna klimatdebatten.”

 7. Björn

  Om vi tittar på Sverigemedelvärdet för perioden 1991-2017, så får vi inte glömma att vi har haft två stora El Nino under denna period. En El Nino är i sig en våg av uppdämt solvärmt vatten öster om Filipinerna, som utlöses och vänder tillbaks mot Sydamerikas nordliga kust. Denna våg av varmt vatten påverkar atmosfärens temperatur, men vi får inte glömma att orsaken till en El Nino är uteslutande en naturlig företeelse där solen är dess primära orsak.

 8. Christer Löfström

  Jag har en dansk pdf av en artikel i Aktuell Naturvidenskab nr 2 2017 med titel:

  Klimavariationer – flere extremer i ett varmere klima.

  Sänder den me e-post till Ingemar Nordin.

 9. Svempa

  #5 Håkan Bergman

  Den Gustav Strandberg som citeras jobbar nota bene på SMHI Rossby Centre. I ena andetaget säger han att sannolikheten för årets värmebölja i maj räknas i miljondelar i andra andetaget att det kan dröja 100 år innan vi upplever det igen. Se där en en stringent analys från SMHI.

 10. Olav Gjelten

  Vad kan vi dra för slutsats av att antalet varma sommardagar inte blivit fler trots en ökning av koldioxidhalten i atmosfären ökat med 30 procent sedan början av 50-talet?

  Två rimliga slutsatser borde vara möjliga:

  a) Koldioxiden är är ingen eller en ytterst svag växthusgas som inte påverkat temperaturen nämnvärt.
  Få forskare tycks tro det är så.

  b) Koldioxiden är en växthusgas, men andra faktorer har orsakat att temperaturen ändå inte stigit.
  Skulle b) vara rätt kan det vara för att vi är på vag in i en ny liten eller riktig istid. Många, (kanske de flesta) forskare menar just detta.

  Slutsatsen blir helknäpp!! Vi skall alltså med alla till buds stående medel bekämpa koldioxiden för att så fort som möjligt få istiden över oss.

 11. Björn

  Olav Gjelten [10]; Det du skriver i punkten a) är nog mycket sannolik: ”Koldioxiden är ingen eller en ytterst svag växthusgas som inte påverkat temperaturen nämnvärt”. Jag har vid flera tillfällen jämfört ekvatorområdets ITCZs 40-50 000 ppm vattenånga med 400 ppm CO2 och eftersom dessa absorbenter är ungefärligt likvärdiga, så är det uppenbarligen en kvantitativ slagsida i jämförelsen mellan CO2 och H2Ogas. Men vi får inte heller glömma att det är egentligen 100 ppm antropogen CO2 som sägs driva klimatet.

 12. jensen

  Det finns ju hur många och trovärdiga forskningsrapporter som helst världen över, som fastställer att UHI står för 40-50 % av den ” Moderna uppvärmningen”. T.ex. från USA där man finner att temperaturutvecklingen i landsbygds områden är ” flat” och t.o.m. sjunkande de senaste dekaderna.
  Detta samtidigt som IPCC hävdar att UHI -effekten is very tiny.
  För att inte tala om alla dessa manipulationer som olika myndigheter ägnat sig åt.
  Detta har jag aldrig läst om i MSM.
  Sanningen kommer dock alltid fram till slut, men tidslinjen är ju ytterst osäker, som alltid.
  Trösten är dock att de upplysta slipper drabbas t.o.m. av ett uns av ”klimatoro/- ångest”

 13. Olav Gjelten

  Har ni tänkt på varför vi inte har någon Václav Klaus i svensk politik som står upp för sanning och rätt i klimatfrågan?

  Den fruktansvärda sanningen tycks vara att alla våra partier svär sin trohet till en lögn just på grund att skulle de säga sanningen så skulle de förlora röster. Den här företeelsen i vår tid kommer historien att kraftfullt fördöma, var så säkra!!

 14. jensen

  För storstadsbor med klimatångest torde den bästa terapin vara att flytta ut på landet och uppleva verkligheten

  http://www.c3headlines.com/global-warming-urban-heat-island-bias/

 15. sibbe

  Här i Finland har vi haft hittills i år haft 62 dagar över 25 grader. Rekord 2002 med 66 dagar.
  Den typen av statistik förs sen 1988.
  Och som vanligt: fjolåret kalla sommar var väder, årets naturligtvis klimatuppvärmning.

 16. Christer Löfström

  ”Omvändelseivern till den rätta klimatvänliga levnadsstilen antar religösa former” (min översättning)
  Fd biskop i krönika i dagens Jyllands-Posten

 17. Eva

  Problemet med årets sommar var väl egentligen inte värmen i sig, utan att det var så torrt. Hade det bara regnat lite emellanåt hade det varit en fantastisk sommar. Nu blev den katastrof pga att värmen helt torkade ut allting.

 18. Roland

  I kväll på svt1 laganda 21;35

  I kväll möts några av Sveriges mäktigaste politiker i SVT:s Agenda för att debattera klimatfrågan.

  Utrikesminister Margot Wallström planerar ett brett angrepp på sina politiska motståndare, bland annat Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna.

  Ska bli intressant att följa dessa

 19. Olav Gjelten

  Många har för sig att koldioxid är ett gift och därför är de helt naturligt positiva till att ”eländet” skall bekämpas.

  Det är nog där vår information bör börja. Nämligen med att förklara för allmänheten att koldioxid är LIVETS GAS och att den direkt och indirekt är nödvändig för allt liv på jorden.

 20. Olav Gjelten

  Roland # 18
  Margot Wallströms planerade angrepp på Sverigedemokraterna kommer att bemötas med att de de svär sin tro till klimathotet, men att det inte går att dra för hårda slutsatser på en enda enskilt sommar, som den vi har haft.
  Sverigedemokraterna är ytterst rädda att förlora röster om de skulle tala sanning i klimatfrågan. Därför bättre att jamsa med i klimatlögnen.

 21. Ingemar Nordin

  Roland #18,

  Vem är Martin Kinnunen? Kan han något om klimatfrågan?

  https://www.expressen.se/nyheter/martin-kinnunen-valjer-att-ta-timeout/

  Suck!

  Varför inte skicka dit Josef Fransson?

 22. Skogsmannen

  #21!
  Det var en lång time out!

  (artikeln är från den 10/2 2015)

 23. jensen

  Jag noterade också årtalet. Sålunda horribla fake news.
  Tacka vet jag den fria pressen i stället för ofria (agendadrivna)

 24. Staffan Lindström

  En av SMHI:s 35 medeltemperatursstationer är Falun-Lugnet en WMO-5-station. Ligger i ett prång…. SMHI ”prånglar ut” både bra och klart mindre bra stationer… Bara det att det vid alla värmeböljor den här sommaren är det ett ganska begränsat antal stationer som är varmast… Titta gärna på SMHI:s Göteborg mitt bland järnväg och trafikleder mm. Pite-Rönnskär en stenig strand… Bjuröklubb högst på berget nära träd och Gladhammar mfl vinterbilder med snötäcke… Många av SMHI:s bilder är tagna misstänkt nära stationen… Varför inte SMHI har en bild för närvarande av Falun är kanske lätt att förstå…:-(

 25. mats persson

  #4 Enligt smhi så har de korrigerat sitt Sverigemedelvärde för tätortseffekter. se länk

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/homogenisering-av-temperatur-1.18158

  I länken står bland annat
  ”Stationer som är placerade mitt inne i städer och har varit det under en lång tid löper stor risk för att ha påverkas av att staden växt och därmed blivit varmare. Då korrigeras serien istället för att temperaturen gradvis ökat linjärt under en period. ”
  Jag har tittat på hur det gjort denna homogenisering för Stockholmsserien. Dvs den som redovisas i länken här..

  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/stockholms-temperaturserie-1.2847

  När jag jämförde deras homogensiderade data ”månadmedelvärden” så framkom det att den korrigering man gjort för tätortseffekter var enligt följande..

  Från ca 1910 till 1965 så korrigerades temperaturen på sommaren linjärt från ca 0,2C till 1,0C… efter år 1965 så har alltså korrigeringen varit konstant 1,0C på sommaren.
  Innebär för Stockholm alltså att man inte kompenserat för någo växande stadskärna i Stockholm från 1965 och fram till nu!
  Det känns ju lite konstigt då Stockholm ändå haft en mycket kraftigt tillväxt sedan 60 talet.. men kanske ligger stationen så att man inte kan hävda att temperaturen just där lokalt påverkats . men känns ju ändå mycket underligt att ökningen var linjär så pass länge för att sedan inte påverkas alls sedan 60 talet.

 26. Björn

  Trumvirvel, Kinnunen gjorde bra ifrån sig i Agenda!

 27. Olav Gjelten

  Kära vänner i klimatfrågan! Det spelar nog ingen roll hur verkligheten ser ut. Hela riksdagen består av notoriska mytomaner vad gäller den så kallade klimatfrågan. Någon av dem skall svenska folket rösta på den 9 september.

  Handen på hjärtat, tror någon på en bättre klimatpolitik efter valet. För ingen som går till valurnorna tror väl, som jag, att utförsbacken blir allt brantare?

  Hör av dig du som tror jag har fel.

 28. Ann lh

  OT från kvällens debatt i Agenda om klimatet.
  Om Margot Wallströms inledning var väl underbyggd är det minst sagt illa för vårt arma land:
  ”I ingen annan fråga har vi så robust vetenskap bakom oss som i klimatfrågan”.

 29. Ann lh

  # 27. Olav Gjelten, mytomaner … Jag tror det är värre än så, alla utom en runt bordet i kväll verkar vara religiösa klimathotsfanatiker.
  Hur svensk klimatpolitik ser ut efter valet kommer möjligen att bero på hur utvecklingen ser ut i Tyskland och om det får bli känt i Sverige att både Australien och Brasilien troligen lämnar Parisöverenskommelsen inom kort.

 30. Ingemar Nordin

  Olav #27,

  Vi vet redan att politikerna bygger sin politik på felaktig grund. Inget nytt med det. Det låter som om du är förvånad. Men se det så här: Det är intressant och bildande att sätta sig in i klimatforskningen ändå.

  Ann LH #28,

  Det ingår i Berättelsen att man tror sig ha 97% säker grund att stå på. Man tror att forskarna är eniga. Man tror att det inte finns några osäkerheter. Man tror att de som talar för vetenskapen, som ”experter”, talar för vetenskap. De lever i en parallell verklighet. Den verkliga vetenskapliga diskussionen ser ju helt annorlunda ut. Och den aktar man sig noga för att sätta sig in i. Samma sak gäller majoriteten av journalister.

  Men jag bryr mig allt mindre om vad de tror. Det räcker bra med att sätta mig in i den vetenskapliga forskningen och att då och då peta hål på vad som sägs i den parallella verklighet som alarmisterna nogsamt byggt upp.

 31. Ann lh

  # 31 Ingemar TRO var det rätta ordet.

 32. jensen

  Manipulation

  http://notrickszone.com/2018/08/19/rss-suspected-of-serious-data-doping-german-scientists-say-values-fudged-to-fit-models/

 33. Magnus Cederlöf

  Mats Persson #25:
  Intressant. Man kan naturligtvis inte kompensera för ett fel man inte vet storleken på. För att veta storleken på felet måste man jämföra med bättre placerade stationer. Och då kan man lika gärna använda bättre placerade stationer från början.

  SMHI har ett ekonomiskt incitament att visa på stor temperaturökning, och då finns det ett ekonomiskt incitament att inte rätta dessa uppenbara fel.

 34. #32

  Det är tragiskt att människor förstör sin känsla för moral på det sättet. Sätt dem i finkan – 2 år!

 35. Johan M

  #25 mats persson
  #33 Magnus Cederlöf

  Korrigeringen i Uppsalaserien ser liknande ut och det kommer från arbetet som Moberg och Bergström gjorde 1997.

  Detta är deras artikel från 2002:

  ”trong urban development has taken place since the second half of the 19th century. The population is now about 1.5 million including suburbs. The observatory is today situated in a park (approx. size 200 × 200 m) in the city center. The urbanization has led to an artificial warming at the observatory by about 0.7◦C on the average (Moberg and Bergström, 1997).”

  https://www.baltex-research.eu/baltic2009/downloads/Student_work/Omstedt_Exercises/Stockholm%20air%20temp/1756-2008+Moberg/moberg_2002_cc_stockholm.pdf

  Om man tittar i abstract från 1997 så finner man denna icke så alarmistiska observation (hade aldrig passerat peer review idag)

  ”Annual mean temperatures as well as seasonal mean temperatures in the winters, summers and autumns during the recent 30‐year period, 1966–1995, were not significantly different from those of the pre‐industrial 100‐year period 1761–1860. Springs have become significantly warmer compared with that period and have featured a steady warming trend since the 1880s. The annual temperature range during 1966–1995 was significantly smaller than that during 1761–1860; thus the temperature climate has become more maritime.”

  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/%28SICI%291097-0088%2819970615%2917%3A7%3C667%3A%3AAID-JOC115%3E3.0.CO%3B2-J

  Jag har inte hittar Mobergs papper från 1992 ”Lufttemperaturer i Stockholm 1756-1990. Historik, inhomogeniteter och urbaniseringseffekt. SMHI Rapporter Meteorologi 83, 45 pp.” men vad jag kommer ihåg så gjorde Moberg studier som beskrev UHI för Stockholm månad för månad. Dessa har nog inte ändrats sedan dess.

 36. Jonte

  Men eftersom det inte händer så mycket alarmerande med jordens medeltemperatur så är det inte så många Alarmister som pratar om den längre. I stället så handlar Klimatförändringar numera om EXTREM-väder. Extremvarmt och Extremkallt. Extremregn och Extremtorka. Medelvärdet är därmed konstant och vad jag vet så finns det ingen statistik över ”extremerna” som Media mer än gärna lyfter fram.

 37. Daniel Wiklund

  Text-tv gör sitt för att Miljöpartiet ska få sitta kvar i riksdagen. Arbetsplatserna har fått problem pga det varma vädret. Arbetsmiljöverket har larmats hela 11 ggr, ifjol bara tre ggr. Text-tv skriver inte mycket (om ens nån gång) om att många anser att årets sommar varit väldigt fin. Sen kan man ju undra hur folk klarar av att jobba på andra atällen på jorden, det finns ju länder som har varmare klimat än Sverige, och konstigt nog bor det mycket folk där. Men Arbetsmiljöverket får väl göra lite besök dit och fråga hur dom gör när det är varmt.

 38. Guy

  Från Hufvudstadsbladet. Dagliga dosen klimatalarmism. Tidigare räckte det med en gång i veckan! Frekvensen har ökat. Beror det möjligen på att media haussar upp MP i Sverige? Kanske försöker HBL stöda Dom Gröna i Finland. Valtider stundar för oss också.

  Ekonomijournalist i svensk press, radio och tv skriver under rubriken ”Sveriges högsta punkt” bland annat med stor stil: ”Nu har 17 av de 18 varmaste åren som någonsin uppmätts inträffat under 2000-talet och alla partier tävlar om miljöåtgärder.”

 39. Ann Lh

  Forts. OT. Angående gårdagens skolexempel på centralbyråkratiskt grupptryck under klimathotsdebatten. Såväl statsapparatens utsända debattledare som representanterna för de ”rumsrena” partierna var rörande överens om klimathotspolitiken i stort. De har tagit den politiskt korrekta konsensusbilden som åtminstone till 97% sanning.
  Den ende som vågade ifrågasätta tillhör det stora parti, som visat att de inte köpt frågan rakt av utan satt sig in i bakomliggande vetenskap och utmanar så långt det är möjligt de övriga och deras hjärtefråga. Naturligtvis blir både han och partiet hånat.
  Som ett inlägg i debatten har Håkan Boström idag en liten artikel på ledarsidan i GP, ”Vikten av att hålla sig skeptisk”.
  ”Sanna kritiker är alltid i minoritet och sällan vare sig mäktiga eller omtyckta. De behöver sällan ha fina titlar. Men de behöver ha mod, kunskap, omdöme och självinsikt. Ifrågasättandet kommer fördömas som onyttigt, handlingsförlamande eller störande. Men utan kritik, och självkritik, är friheten snart underkuvad”.
  Tack alla deltagare för uppvisningen.

 40. Håkan Bergman

  Daniel W. #36

  Det är väl den moderna människans skräck för lite svett. Jag jobbade som eldare för länge länge sen, runt en stor ångpanna ligger tempen vanligen mellan 40-50 grader och för vissa arbetsmoment t.o.m. över 70 grader. Ringde vi arbetsmiljöverket? Nej, vi hade 50% värmetillägg för såna arbetsmoment.

 41. Ann Lh

  Länk till artikeln i GP
  http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-vikten-av-att-f%C3%B6rh%C3%A5lla-sig-skeptisk-1.7664298

 42. Svempa

  Tack för mycket intressant inlägg Mats Persson och tack för länk till GP #40 Ann Lh.

  Ett annat påpekande av Håkan Boströms ( i GP artikeln) tycker jag också är rätt träffande. : ”…..Grupptänkande, makt, äregirighet, nyttomaximering och idealistiska dogmer utgör alla hot mot det kritiska förhållningssättet…”

  F.n. får man känslan att detta kommer ha till resultat att nästan alla partier lämnar walk-over i ännu en viktig fråga, energipolitiken. En fråga som är mycket tungt ur såväl näringslivets som fackföreningsrörelsens perspektiv (inte minst under Stefan Löfvens tidigare liv som Metallordförande)

 43. Karl Eider

  Det finns en annan artikel i GP skriven av Alice Teodorescu, som också är mycket bra även om den i detta fall handlar om politikernas medverkan i Pride, så kan man enkelt byta ut några ord i texten med klimathot istället och den är fortfarande lika sann.

  https://www.gp.se/ledare/teodorescu-sverige-behöver-modiga-politiker-1.7587550

  Slutsatsen är att vi har fått en politikerkår som är fega och förminskade till några papegojliknande marionetter styrda av media. Eller som Alice uttrycker det: vi har i Sverige en klaustrofobisk åsiktskorridor.

 44. Ingemar Nordin

  Svempa #41,

  Ja, det är konstigt att inte energipolitiken diskuteras mycket mer. Med den energipolitik som förs, och som planeras, så är vi inne i en dödsspiral. Och elefanten i rummet som nästan ingen vågar diskutera är kärnkraften; alla verkar överens om att denna fossilfria energikälla skall fasas ut. Hur går det ihop med deras övertygelse om att koldioxiden skall fasas ut?

  ”2040 ska Sverige ha en elproduktion som är 100 procent förnybar. Priset: 1 500 miljarder kronor.”

  https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-priset-for-100-procent-fornybar-el-6879456

  Vem vågar utmana C och MP om detta? Dessa minoritetspartier håller de båda blocken som gisslan.

 45. Svempa

  #43 Ingemar Nordin

  Vem av de traditionella partierna som först tänker utmana MP och C blir spännande. Valet nu i september känns i sig inte särskilt spännande då några procent hit eller dit inte påverkar spelplanen som sådan. Det som händer de kommande åren däremot blir nog mer spännande än på länge. Tänker LO och S se till att deras traditionella flygel återvänder från SD eller kapsejsar de åt tungomålstalande vänster och släpper medelsvensson för gott? I det förrafallet kan jag tänka att LOs traditionella energipolitik (billig energi, kärnkraft etc) kan få genomslag.

  SD verkar ha intagit en ”Björn Lomborg”-strategi i klimat- och energifrågan. Den borde kunna ligga nära till hands också för S (och M) efter en potentiell tillnyktring.

 46. Christer Löfström

  Ingemar Nordin.

  Artikeln i GP är en utmärkt utgångspunkt för en prof.em. i filosofi när han skriver ett debattinlägg till GP.
  Gör så!

  Beträffande energipolitik så har (L), (M), (KD) o (SD) föreslagit satsning på kärnkraft motiverat med klimathot. De har Svenskt Näringsliv på sin sida.

  Skall jag förstå dig så att även du vill använda klimathot som främsta motiv för ny kärnkraft?

 47. Torbjörn

  #43 Ingemar
  Jag håller inte med dig om att elefanten i rummet är kärnkraft, missförstå mig rätt, visst behövs kärnkraft men den stora elefanten är väl alla dataserier som manipuleras för att passa i i klimathotet.

  Om man ständigt justerar ner historiska data, kommer det alltid att se ut som om temperaturen stiger, trots att den ligger stilla.

  Men det finns tecken på ljusning
  Sedan mars 2016 har temperaturen sjunkit med 0,48 grader enligt NOAA.
  Enligt HadCRUT är 2018 såhär långt det sjätte varmaste (men det borde bli kallare p.g.a. låg solaktivitet).
  https://crudata.uea.ac.uk/~timo/diag/thisyear_global.png

  Havsnivåhöjningarna saktar in sedan slutet av 2015, samtidigt som massan minskar
  https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level
  https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/ocean-mass

  Isarna på polerna är stabila och visar inga tecken på alarmerande förändring
  https://www.meereisportal.de/en/

  Vi måste få människor i allmänhet och politiker i synnerhet uppmärksammade på detta.
  Många verkar inbilla sig att den optimala temperaturen för jorden är medeltemperaturen för 1850-1900 trots att det var en svår tid för människor.

 48. tty

  #5

  ”Värmen i maj satte flera rekord i Sverige. Temperaturförändringarna i Stockholmstrakten, med en medeltemperatur på 16,1 grader, var exceptionella och så sällsynta att de bara inträffar tre gånger på en miljon år. Det fastslår SMHI, som har analyserat klimatdata över lång tid.”

  För att kunna göra ett sådant påstående måste man känna till vilken fördelningsfunktion temperaturen följer. Jag undrar vilken SMHI använder. Jag hoppas att det inte är normalfördelning, för den är nästan aldrig tillämpbar på väder/klimatdata.

 49. Ulf

  Svar 48

  Framförallt måste man veta var de mäter. De numera berömda mätningarna i obsevartorielunden som startade 1760 torde påverkats av urbaniseringeffekten med flera grader. Men kanske tar de hänsyn till sådant. Det har de dock inte gjort i media där mätningarna tagits för intäkt att det är rekord i hela Sverige sedan 1760.

 50. Argus

  Energipolitik Christer L mfl.

  Jag tror det kan bli fördärvligt att motivera kärnkraft med klimathot. Jaha, om hotet avvärjs, då blir det..? Christer menar att energipriset måste upp på ca 1kr/kWh för att ny KK är ekonomiskt försvarbart, är detta korrekt uppfattat? Men vad är logiken i att först stänga Ringhals.., och sedan starta det (eller nybyggt)? Är logiken att svår elbrist ska skapas för att få till rätt nerv? Känns inte som en förtroendeskapande strategi.

  När jag tittar på min elräkning, får jag uppfattningen att *staten* vill straffa Alla som använder el. Producenten får en liten slant, nätföretaget typ lika stor slant, så lägger vi på lite abonnemang och skatt på toppen. Och så subventionerna (’elcertifikat’ Orwellskt nyspråk). Och det kommer väl moms på hela tjiddevippen.
  Speciellt är elräkningen för sommarvistet helt absurd.

  ’Dagens klimatpolitik …’

 51. Ulf

  Det mest intressanta med Maj månad är att det går inte att hitta statistik över om den verkligen var den varmaste sedan mätningarna började. Visst hittar man olika värmerekord på olika platser men helheten då? Drar slutsatsen att den inte var den varmaste annars hade man väl haft det upptryckt i ansiktet direkt.

 52. Allan Forsling

  Angående energipolitiken. Vi har en industri som kräver mycket energi. Och vi har företagsledare som helt abdikerat i denna viktiga fråga. Det är ett svek mot de som jobbar inom företagen. Ägarna begriper nog inte bättre, så de kan vi inte räkna med säger något.

 53. Ingemar Nordin

  CH L #46 m fl

  ”Skall jag förstå dig så att även du vill använda klimathot som främsta motiv för ny kärnkraft?”

  Självklart är inte detta mitt motiv. Det finns ju inget klimathot.

  Men saken är den att samtliga riksdagspartier, inklusive SD, har okritiskt svalt koldioxiden som det stora hotet. De skiljer sig bara i hur de menar att detta koldioxidhot skall tacklas. Jag hörde inte ett knyst om kärnkraft i gårdagens pladderprogram om klimatet i Agenda. Inte ett ljud. – Härav min beteckning ”elefanten i rummet”.

  Om man då, som jag, är allvarligt bekymrad för den förda energipolitiken – som alltså är baserad på koldioxidskräcken – så blir synen på kärnkraft central. Det går knappast att i detta läge argumentera att alla åtta partier är vilseförda och att de DÄRFÖR borde föra en annan energipolitik och exempelvis förorda fler kol- och gaskraftverk.

  Nej, den verkliga murbräckan är kärnkraft. Även alarmister som James Hansen förordar kärnkraft som den enda tänkbara lösningen. Jag tror inte att vare sig M eller S vågar knysta högt om en nysatsning på kärnkraft, även om en sådan är nödvändig redan idag. Det enda alternativet är den förda energipolitiken, dvs en massiv satsning på utbyggd vind- och solkraft. S och M mumlar i skägget, för de är gisslan hos Mp och C. De kan bryta denna gisslansituation, och sluta att mumla, genom att förespråka ny och modernare kärnkraft.

  Ytterligare ett argument som de kan anföra mot Mp och C är att Generation 4 faktiskt drastiskt minskar problemet med existerande atomsopor. Jag tycker att de borde ställa utpressningspartierna mot väggen och fråga om de seriöst tror att man kan gräva ned och lagra kärnkraftsavfallet i minst 60 000 år?

  Slut för min del om detta OT-ämne på denna tråd.

 54. Christer Löfström

  # 50 Argus o andra.

  Ingemar Nordin vill inte att kärnkraft dissukteras på denna tråd. Han styr naturligtvis, men ett tips för framtiden.
  Följ vad som kommer från Svenska Kraftnät. (presmeddelande t.ex.)
  För egen del drar jag mig undan från nätet, utom det rent nödvändigt privata.
  Jag har jagat Dagens Industri i ärendet, men ser ingen reaktion.
  Lev väl.

  https://www.svk.se/
  https://www.svk.se/om-oss/press/svenska-kraftnats-kraftbalansrapport-for-vintrarna-20172018-och-20182019-2979336/

  ”En av de viktigaste slutsatserna i Svenska kraftnäts långsiktiga analyser är att bristande lönsamhet fortsatt riskerar att hindra utbyggnad av planerbar elproduktion. Elpriserna ser ut att kunna förbli låga fram till dess att kärnkraften läggs ned, vilket innebär att annan elproduktion kommer ha svårt att hinna ersätta kärnkraften i tid. Analyser visar att nedläggning av kärnkraften leder till ett stort antal timmar med mycket höga elpriser, samt ett flertal timmar med svårigheter att överhuvudtaget få effektbalansen att gå ihop. Detta illustrerar behovet av tillkommande planerbar elproduktion och förbrukningsflexibilitet.
  Eftersom ett ökat underskott innebär större importbehov kan det heller inte uteslutas att handelskapaciteter kan komma att behöva utökas. Import kan dock bara bidra till att undvika effektbrist om angränsande länder inte själva har ett under-skott.”

 55. Johan M

  #48 tty
  #49 Ulf

  Jag mailade Gustav Strandberg och frågade:

  ”Baserat på temperaturobservationer från de senaste 250 åren går det att statistiskt beräkna en sannolikhetsfördelning för majtemperaturen. Från den går det sedan att beräkna sannolikheten för att en så varm maj ska inträffa. Denna sannolikhet kan uttryckas i termer av antal händelser under en tidsperiod, i detta fall 3 gånger på 1 miljon år. Det är enklare att förstå än om vi hade skrivit ”en sannolikhet på 0.000003” eller ”en sannolikhet på 0.0003 %”

  I en artikel beskrev han att det var Stockholms temperaturserie som han utgick från. Om man tittar på majtemperaturerna så är de hyggligt normalfördelade med medel/median på 8.9 grader och stdev 1.7 grader. De uppmätta 16.1 skall först räknas ned till 14.75 för att kunna jämföras med serien. Det ger att temperaturen låg inom 3.5 stdev vilket är långt ifrån 3/m.

  Jag har frågat hur han kom fram till sitt resultat och även hur UHI kan ha varit oförändrat sedan 1967.

  fortsättning följer (kanske)

 56. Svempa

  #55 Johan M.

  Skall vi tippa att sannolikheten att du får ett vettigt svar är 3 på en miljon?

 57. Bengt Abelsson

  SMHI bibliotekarie skickade en PDF av Moberg 1992;

  Urbaniserinseffekt
  En jämförelse med omgivande stationer visar att årsmedeltemperaturen har ökat 1.0 °c
  relativt dessa under perioden 1860-1970. Därefter har ökningen avstannat, och en stabil
  nivå råder. Okningen förmodas till övervägande delen bero på urbaniseringen. Effekten
  förefaller störst på våren, näst störst på vintern, därefter sommaren och minst på hösten

  Om Stockhomsserien korrigeras enlgt Mobergs resultat finns ingen uppvärmning kvar.

 58. Staffan Lindström

  56 Svempa
  Dvs lika sannolikt som att SMHI skulle flytta mycket olämpligt placerade stationer tex Falun-Lugnet… Sverker Hellström påpekade på SMHI-bloggen för några år sedan att en del stationer var lite varma…
  Har inte sett det på sistone och eftersom Falun i sommar inte rapporterat 36-37C är den flyttad?? Eller automatiskt korrigerad?? Som ett gäng andra stationer??

 59. Bengt Abelsson

  SMHI Klimatologi 9:

  ”AR5 diskuteras också naturlig variabilitet och skillnader mellan olika år eller årtionden. T.ex. lyfter man fram att perioden 1998-2012 sett en lägre grad av global uppvärmning (0,05 °C per årtionde) än motsvarande uppvärmning under den längre perioden 1951-2012 (0,12 °C per årtionde). Detta har benämnts som en ”paus” eller ”hiatus” i den globala uppvärmningen…”

 60. Johan M

  #56 Svempa

  😉

 61. 2 st OT
  MSN-nyheter:
  Trots att SD röstade nej till Parisavtalet i riksdagen har man nu ställt sig bakom det, och anser att åtgärder måste till för att minska utsläppen av växthusgaser och motverka de negativa effekterna av den globala uppvärmningen.

  Chalmers har fallit!!
  https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Klimatf%C3%B6rnekelse-starkt-kopplad-till-h%C3%B6gernationalism.aspx

 62. Håkan Bergman

  ingvar #61

  Det kanske är riskfritt att ställa sig bakom parisavtalet, det var innehållslöst redan i Paris och det ser inte ut att gå nåt vidare att fylla det med innehåll.

  http://www.climatechangenews.com/2018/06/08/9-key-moments-road-cop24-climate-talks/

 63. Ann lh

  # 61 Ingvar i Las Palmas
  SDs eventuella U-sväng. MSM säger, men är det en tolkning eller? Källa!?

 64. Ingemar Nordin

  Australien drar sig ur Parisöverenskommelsen såtillvida att man inte skall skriva in det i lagen.

  ”Now, we believe in democracy,” Mr Turnbull told Parliament on Tuesday.

  http://www.abc.net.au/news/2018-08-17/turnbull-dumps-plan-to-legislate-paris-agreement-targets/10134284

 65. mats persson

  #35 Tack för intressanta studier du länkat till.. Det förklarar den något underliga korrigering man gjort för Stockholmserien i allafall,,

  ”Intressant är också att i den första rapporten finns en trend som visar antalet varma dagar(+21.1C medeltemperatur) , se i figur 8 sida 19 i länken nedan.

  https://www.baltex-research.eu/baltic2009/downloads/Student_work/Omstedt_Exercises/Stockholm%20air%20temp/1756-2008+Moberg/moberg_2002_cc_stockholm.

  ”The general tendency for hot summer days is a decline from
  a high frequency in the 1770s and 1780s to a minimum in the 1870s and 1880s,
  and thereafter a partial recovery to more frequent hot days in the 20th century.”

  dvs andelen varma dagar i Stockholm var fler under 1770-1780 talet än vad de var i slutet av 1900 talet och början av 2000 talet. Om figur8 på sida19 är korrekt, vilket jag förutsätter så är det uppenbart att både kalla och varma dagar var fler under 1760-1820 vilket då innebär att vädret var ”mer extremt” då än det varit under hela 1900 talet.. och förmodligen fram till år 2017 i allafall!
  Figur 8 i rapporten borde räcka för att få tyst på alla faktaresistenta politiker som påstår att vädret är mer extremt nu än det någonsin varit!

 66. Frej

  #61 Ingvar. Det var det mest totalitära jagl läst . Består Chalmers numera av vänsterextremister som hyllar Sovjet ?

 67. Argus

  #61
  !!!!

  Klimatförnekelse, miljö, genus, Vaclav Klaus etc. Trump förstås.

  ’Vi behöver förstå de former av respons- och vardagsförnekelse som gör att växthuseffekten inte tas på allvar, trots att vi har konsekvenserna mitt framför ögonen.’
  Docent Hultman verkar brinna för detta…..

  KU får en släng…, men det behöver inte bara vara vita äldre män som klimatförnekar. Det förekommer också vardagsförnekelse.

  Jag blir betänksam när Docent Hultman med sådana professionella cartoons som illustrationer är sanktionerade av Chalmers……. som på spåret..
  ..vart är vi på väg?
  ?????

 68. Ulf

  Svar 61

  Chalmers inlägget är det allvarligaste angreppet på demokratin sedan löntagarfonderna. Det finns inget farligare än fanatiker vare sig det är IS eller extrema klimathotare som är beredda till vad somhelst för att driva igenom sina vanföreställningar. Att sådant förekommer på en utbildningsinstitution är fruktansvärt skrämmande. Får en att tänka på Sovjetunionen där regimkritiker låstes in på mentalsjukhus för att de måste naturligtvis vara sjuka eftersom de inte sett den stora sanningen om den ofelbara kommunismen. Aldrig någonsin trodde jag att dessa människor skulle dyka upp så snabbt efter Berlinmurens fall. Man blir mörkrädd.

 69. Ulf

  Man ser nu resultatet av att Sverige aldrig tog itu med sitt medlöperi med kommunistiska diktaturer. Per Ahlmark avfärdades och tystades ner när han försökte kartlägga detta fruktansvärda medlöperi. Nu får vi äta upp denna allvarliga försummelse. klimatstalinisterna ska nu kartlägga de som inte accepterar den nya tron. Vad sker efter kartläggningen må tro? Omskolningsläger där de omöjliga fallen sorteras bort ligger väl inte långt borta. Klaus har rätt det här är krafter som hotar demokratin och friheten.

 70. Ingemar Nordin

  Apropå forskningen om klimathotsskeptiker, läs gärna Jacob Nordangårds inlägg här på KU om Martin Hultman och handledaren Jonas Anhelm och den religiösa sektens förföljelse av en ung doktorand på tema T:

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/10/24/konferens-om-klimatfornekelse-norrkoping/

  Läs även den om denna artikel som poserar som vetenskap. Genusvetenskap?:

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/06/genusifieringen-av-klimatdebatten

  Nej, det här handlar inte om vare sig forskning eller vetenskap. Istället för att intressera sig för den vetenskapliga diskussionen och de faktiska argumenten för och emot så fokuserar man på att mobba alla som inte håller med om budskapet.

 71. Olav Gjelten

  Klimathotsreligionen är fortsättningen på hippyrörelsen under 1960-talet och en tid där efter. Den tillhör det stagnerande västerlandet och är extremt nedbrytande..
  Eftersom framtidsländerna är helt andra än de gamla kolonialländerna på båda sidor Nord-Atlanten kommer den säkert successivt att dö ut allt eftersom västerlandets inflytande sakteliga går mot undergången.

  Jag sörjer utvecklingen, men tror inte vi kan ändra den i tid. Västerlandet drabbas väldigt av en nedbrytande religiös extremism som sänker oss medan länder som Kina och en rad andra asiatiska länder stormar fram.

 72. Chalmers och KTH är lika fördärvade av postmodernister som Canadas utbildningsinstitutioner. Det är ofta man längtar att Sverige var Norskt.

 73. Ulf

  Svar 70

  Via Sverige kan man inte göra något åt det här eftersom klimatreligionen är så utbredd. Däremot bör man ha en god chans att uppmärksamma gruppens odemokratiska inställning och deras kartläggningar. Frågan är om det är förenligt med konstitutionen. Jacob gör nog bäst i att bekämpa dessa personer via USA istället. De här människorna uppvisar samma rigida, morbida personlighetstyper med överdrivet kontrollbehov som dyker upp och dominerar vid alla otäcka samhällsomvandlingar, nationalsocialismen och kommunismen byggdes av människor av denna personlighetstyp. Fast det är så tydligt insåg inte världen detta förrän bevisen var minst sagt handfasta. Men någon sammansvärjning är det inte tal om, det handlar bara om att den här typen av personer söker sig till den här typen av antidemokratiska rörelser som flugor till en sockerbit.

 74. Johan M

  #65 mats persson

  Rekonstruktionerna av Stockholms och Uppsala serierna är väldigt intressanta att läsa om . Det sätter saker i lite perspektiv; visar hur svårt det är att avgöra vad medeltemperaturen var för hundra år sedan då mätinstrumentet var ett annat, avläsningen vid andra tidpunkter och placeringen ändrats. Om man inser hur svårt det är att jämföra Uppsalas medeltemperatur 1933 med dagens, hur svårt är det inte då att uttala sig om en global medeltemperatur på 30-talet?

 75. Torbjörn

  Har ni någon gång försökt få svar på vilken temperatur som är optimal för jorden?

  Eller för den del, vilken temperatur som är medel för 1850-1900 (min bästa gissning är 13,6C)
  Men är det någon som har en exakt siffra?

  Eftersom alarmisterna gastar om tvågradersmålet, eller 1,5-gradersmålet, måste de göras uppmärksamma på vad temperaturen verkligen är.
  Även om temperaturserierna justerats till oigenkännlighet så kan man inte justera i all tid, till slut kommer verkligheten ikapp.

  Vad säger ni här på Klimatupplysningen, vilken temperatur är optimal för jorden?

 76. Johan M

  #55 Johan M

  och här följer en liten uppdatering:

  8<———————-
  "3 på en miljon" är som sagt bara ett sätt att uttrycka sannolikheten och sätt att kvantifiera hur ovanlig årets maj var. Ur en statistisk synvinkel så gäller detta påstående endast för de år som ingått i analysen. Eftersom påståendet bara gäller för det rådande klimatet (egentligen de senaste 250 åren) så går det inte att använda för att säga någonting om hur ofta lika varma majmånader kommer att inträffa i framtiden, eller hur ofta de inträffade i det förflutna.
  Även om vi tillåter oss en mindre strikt tolkning av statistiken så försvåras sådana påståenden ändå av att klimatet förändras. Under den senaste miljonen år liksom den kommande miljonen så kommer klimatet att förändras vilket gör att sannolikheten för en lika varm månad att både öka och minska. Sannolikheten för att det har inträffat under de senaste 10,000 åren är ändå liten eftersom klimatet i Sverige under den tiden oftare var kallare än varmare än idag.

  Jag fick det till drygt 4 standardavvikelser. En skillnad i våra beräkningar kan vara att jag inte inkluderade 2018 eftersom det bara fanns preliminära data att tillgå. Resultatet påverkas naturligtvis av det. Hursomhelst visar väl vår diskussion att man inte ska ta dessa resultat alltför bokstavligt.

  Jag har inte jobbat med homogenisering av Stockholmsserien så jag kan inte redogöra för hur man tänkt där. Det verkar inte orimligt att omgivningarna omkring Observatoriekullen varit relativt oförändrade de senaste 50 åren och att UHI också varit det.
  ————————–

  Jag har mailat och frågat hur han fick 4+ stdv, vad som stödjer att det varit kallare de senaste 10.000 åren. UHI kommer återkomma till.

  Här är lite om de senaste 10.000 åren i den baltiska regionen

  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16006-1_2

 77. Johan M

  En observation som sätter temperaturuppgången de senaste 150 åren i lite perspektiv

  ”We urge that national meteorological services and similar institutes cooperate to ensure that homogenized data series are made available for the research community as far as possible. This is important because the climatic changes observed over the last 150 years are of the same size as the uncertainties in the observational data themseleves.”

  (kan vara innanför pay-wall)

  INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, VOL. 17, 35–54 (1997)

  HOMOGENIZATION OF SWEDISH TEMPERATURE DATA. PART II:
  HOMOGENIZED GRIDDED AIR TEMPERATURE COMPARED WITH A
  SUBSET OF GLOBAL GRIDDED AIR TEMPERATURE SINCE 1861

  ANDERS MOBERG AND HANS ALEXANDERSSON

  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/%28SICI%291097-0088%28199701%2917%3A1%3C35%3A%3AAID-JOC104%3E3.0.CO%3B2-F

 78. Gunnar Strandell

  Johan M #76 med flera
  Tack för att du visar att man med fakta och sunt förnuft kan ställa besvärande frågor och få nonsenssvar från en forskare.

  Å andra sidan ingår följande i forskarens arbetsbeskrivning:
  ”Information to the general public and users of climate scenario data.
  Research Interests
  Impacts of climate change
  Special competences
  Analysis of climate model output; media contacts.”

  Det är inte lätt att ha till uppgift att ropa ”vargen kommer” när man för en gångs skull lämnar simulerade data och utgår från verkliga uppmätta sådana.

  Gustav Strandberg är tyvärr ännu en av dem som inte läst på om Lysenkoismen innan han valde karriär. 🙁

 79. Svempa

  #48 tty

  Gustav Stranberg har i mail bekräftat att han som man kunde räkna ut utgått från normalfördelning.

 80. eon

  Väder är inte klimat… så länge det inte är ovanligt varmt för årstiden det vill säga!

 81. Erik Persson

  Jag skriver här eftersom jag inte kan skriva någon annanstans.

  Martin Hedberg och Pär Holmgren påstår båda att man med säkerhet kan säga att sommarens värmebölja beror på klimatförändringarna. De påstår att ett varmare Arktis styr tempgradienten och saktar ned jetströmmen. Jag förstår argumentet men finns det faktiskt nåt som bevisar detta? Speciellt denna sommar finns det inga belägg för att kunna basunera ut sådana lögner.

  Något jag själv studerat och något jag inte sett forskare diskuterat om är tropiska atlanten och dess påverkan på jetströmmen. Kan kallare SST kring tropiska atlanten påverka jetströmmen?

  Tropiska atlanten kring Afrikas och Portugals västkust har varit ovanligt kallt, detta på samma sätt som ett varmare Arktis, späder ut tempgradienten som i sig ger jetströmmen lägre hastighet och börjar oscillera.

  NAO-index har varit positivt genom i princip hela sommaren. Norska havet har i sig blivit ovanligt varmt, vilket späder ut tempgradienten ytterligare och låser jetströmmen. Arktis har däremot varit något kallare, vilket talar emot deras teori om att Arktis är ”boven i dramat”. Kollar man på temperaturen i alla lager i vertikal riktning i atmosfären så gäller sambandet även upp till 300 hPa skikten. I så fall så är ju följdfrågan, vad har gjort tropiska atlanten kallare än normalt? Låst högtryck kring Azorerna, alltså påverkan av NAO-index? Konstanta vindar med Partiklar från Sahara?

  Jag tycker sådana uttalande är felaktiga och det är inte seriös forskning från deras sida att alarmerande påstå att man nu kan dra en koppling mellan årets sommar och klimatförändringarna. Vad tycker ni?

  http://forumbilder.se/H7QD7/wersrrs

  http://forumbilder.se/H7QD7/assas

  http://forumbilder.se/H7QD7/jetstream

  /Energiingenjör och hobbymeteorolog, vars dröm som liten var att bli klimatforskare

 82. Björn

  Erik Persson [81]; Din undran är befogad och jag citerar en av dina meningar: ”De påstår att ett varmare Arktis styr tempgradienten och saktar ned jetströmmen”. En del sanning ligger det i detta, men ingen vågar tala klarspråk och säga att det finns stöd för naturliga orsaker. Vi har ingen värmekälla i Arktis och då måste orsaken till en något förhöjd värme där, transporteras från någon annan stans. Det finns något som enligt amerikanska NOAA kallas för ”atmospheric drivers”, vilka är de s.k planetära vågsystemen. Exempel på sådana är ENSO, NAO, AO, MJO, PNA osv. Du kan läsa om dessa i nedanstående länk till NOAA: Synoptic Discussion – July 2018. Studiet av dessa vågsystems interferenser och harmoniseringar görs på en altitud om ca 5000 meter där lufttrycket är 500 mbar. Den huvudsakliga utbredningen av energi är från ekvatorområdets ITCZ, där fördelningen kan ske genom fjärrverkan eller s.k teleconnections och därmed påverka väder och vind på avstånd som exempelvis Arktis.

  ”The Tropics, especially the equatorial Pacific Ocean, provides abundant heat energy which largely drives the world’s atmospheric and oceanic circulation”.

  https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/synoptic/201807

 83. Erik

  #82 Det är just det jag menar också att den huvudsakliga källan till energi är ITCZ, förändringar i detta område bör ju rimligtvis påverka betydligt mer. Kollar man på tidigare år då vattentemperaturen varit ovanligt låg i MDR så korrelerar dessa i stort sett med de värsta värmeböljorna vi haft. Jag har kollat på MDR anomalies år 1994, 2002, 1982, 1975, 1969 samt i år och sambandet består. Hade varit intressant att få ut mer fakta om detta. Sambandet på bara dessa år är starkare än sambandet ett varmare Arktis. Finns säkert någon som har svar på detta? Varför ett kallare MDR leder till torka och värmebölja hos oss?

 84. Björn

  Erik [83]; Ja, vi får återkomma till detta ämne i framtida inlägg, för det är de soluppvärmda haven som värmer atmosfären och som i sin tur fördelar värmen genom olika planetära vågsystem som ENSO osv. Vi måste slå hål på CO2-bublan som egentligen inte innehåller någonting.