Andrew Dessler

Ny artikel om moln blev surt äpple för Andrew Dessler

Den nya artikeln On the determination of the global cloud feedback from satellite measurements är skriven av Troy Masters 2012 (M12 i referenslistan nedan),   →

Spencers och Braswells fasplansanalys från 2010 står stark – låg klimatkänslighet antyds

För drygt ett år sedan publicerade jag och C-G Ribbing en debattartikel i Ny Teknik om Spencers och Braswells nya metod för fasplansanalys av   →

Trenberth missar målet i ny kritisk kommentar om Spencer

Artikeln av Spencer och Braswell i Remote Sensing nyligen väckte stor uppmärksamhet. Artikeln var egentligen en kritik av en metod att utvärdera satellitdata av   →

Molnkontroversen: Spencer har rätt, Dessler har fel

Bild: NASA Kontroversen mellan Dessler och Spencer har sin grund i Spencers och Braswells nyskapande arbete 2010 (SB10, se referenslista i bakgrundsmaterialet) om utvärdering   →