molnens effekt

Det blir kallare med moln – förvånad?

En ny studie av Richard P Allan, Combining satellite data and models to estimate cloud radiative effect at the surface and in the atmosphere, om molnens effekt på jordens energibalans har väckt uppmärksamhet i bloggvärlden. Studien använder nya metoder för att bekräfta tidigare välkänd kunskap att molnen har en kylande nettoeffekt. Allan fann att molnen   →

Molnkontroversen: Spencer har rätt, Dessler har fel

Bild: NASA Kontroversen mellan Dessler och Spencer har sin grund i Spencers och Braswells nyskapande arbete 2010 (SB10, se referenslista i bakgrundsmaterialet) om utvärdering av satellitdata av strålningen från jorden med hjälp av fasplansdiagram. De visar där på svårigheten att utvärdera återkoppling (feedback) som förstärker eller försvagar temperaturhöjningar i atmosfären genom att den blandas med   →

Baltscheffsky rör ihop begreppen

I dagens Svenska Dagbladet försöker Susanna Baltscheffsky reda ut begreppen kring den globala uppvärmningen. Hur är det egentligen, har den stannat av, eller fortsätter den obemärkt i bakgrunden? Och hur varmt var det egentligen på medeltiden? Trots den goda avsikten lyckas Susanna Baltscheffsky förvirra mer än förklara. ”Trenden av uppvärmning fortsätter, trots att de senaste   →