regional

Ett besök i modellernas värld

På tisdag förra veckan tog jag mig till ett seminarium på Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU). Det gavs av Erik Kjellström från Rossby Centre i Norrköping och hade rubriken                                                                       Simuleringar av framtida Svenskt klimat Det arrangerades av Svenska Meteorogiska Sällskapet, som är en ideell förening öppen för   →

Vädermönster i östra Svealand

Magnus Cederlöf har nu grävt ännu djupare i temperaturtabellerna för Mellansverige och funnit intressanta resultat som visar vid vilka årstider temperaturökningen skett. Det framgår inte av de årsmedelvärden, som vi i vanliga fall får oss till livs. Växthuseffekten eller förändrade vädermönster? Av: Magnus Cederlöf Jag fortsätter nu min analys av temperaturen i Östra Svealand. I   →

Gästinlägg: Regional klimatutveckling

Före dagens inlägg citerar jag  ett problem från prof Björn Karlsson, Mälardalens Högskola i Gävle. Liksom gurkproblemet är det inte matematiken utan  förvåningen över resultatet, som är det väsentliga. Tänk dig att du tankar en bil med en bensinpump som ger 1 l/s. Detta motsvarar ett effektflöde som skall  jämföras med det elektriska effektflödet från   →