Ett besök i modellernas värld

SMSloggaPå tisdag förra veckan tog jag mig till ett seminarium på Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU). Det gavs av Erik Kjellström från Rossby Centre i Norrköping och hade rubriken
                                                                      Simuleringar av framtida Svenskt klimat
Det arrangerades av Svenska Meteorogiska Sällskapet, som är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av Meteorologi. SMS grundades 1959 och har för närvarande ca 300 medlemmar.  Det var meteorologen Tage Andersson, välkänd för KUs läsare, och på 60-talet min lärare i meteorologi i Uppsala, som uppmanat mig att fara dit. Detta var ett fullt tillräckligt skäl, men det  framgick av kallelsen att det skulle handla om den regionala klimatmodellen RCA, och om hur den använts inom ramen för CORDEX (Coordinated Regional Downscaling Experiment,) som är en europeisk satsning för att få fram högupplöst regional klimatinformation.
Jag hade ett diffust minne av en internettext med ett  fundamentalt argument som innebar att regionala modeller var än omöjligare än globala. Tyvärr har jag inte lyckats återfinna detta blogginlägg, men var likafullt nyfiken på hur man i Sverige behandlar frågan.
SMSFig 2Figuren visar att det handlar om att avgränsa en ruta på jordytan, och sedan inom denna använda klimatmodeller, som då förhoppningsvis kan ha en bättre input av geografiska detaljer och kanske också ge bättre besked om det är Vänern eller Storsjön som kommer att svämma över om 50 år. Jag åkte till seminariet med en förväntan hur framtidsprognoser skall kunna ge högre precision när man fortfarande har den globala klimatutvecklingen som input vid regiongränsen.
Erik Kjellström inledde med att berätta om den stora efterfrågan på regionala prognoser som finns från myndigheter och organisationer. Det anses numera nödvändigt att beakta klimatframtiden inför byggandet av vägar, järnvägar och hamnar. Det har i sin tur lett till det ovannämnda europeiska samarbetet, Cordex. Nästa figur visar en mer realistisk bild av de regioner och deras höjd över havet, som är aktuella i Cordexsamarbetet.
Fig 3Det är alltså inte frågan om klimatforskning för enstaka kommuner, som vi ibland kan läsa om media. Det minsta område Kjellström nämnde var Östergötland.
När det gäller input vid gränserna, så har de regional klimatmodellerna (RCM) använt sju olika GMO-modeller med fyra olika emissionsscenarior (läs ”koldioxidutsläpp”). Det blir alltså 28 omfattande beräkningar för de olika klimatkomponenterna temperatur, nederbörd, lufttryck, snötäcke mm. På senare har även CMIP-resultat testats som input. När det sedan gäller beräkningar inom regiongränsen blev det för mig inte helt klart om det var något som var principiellt annorlunda jämfört med de globala beräkningarna. Det framgick att inom de närmaste decennierna kunde naturliga variationer övertrumfa ökningen i strålningsdrivningen från växthuseffekten. Pinatuboutbrottet 1992 syns i de regionala modellerna, men inte de senaste 15 årens ”tillplattning” i temperaturkurvan.  Det är tydligen ett problem som Erland Källén behandlat i ett tidigare SMS-seminarium. Om jag förstod rätt har han gett sitt godkännande till påståendet att överskottsvärmen gått direkt ner i djuphaven.
Kjellström nämnde att man förbättrat beskrivningen av jordmånen, som har betydelse för fuktbalansens utveckling.  Den avgörande skillnaden är i varje fall den förbättrade rumsupplösningen. RCM-beräkningarna görs normalt i en geografisk cell som är 50×50 km, men i enstaka fall har gått ner till 12.5 x 12.5 km – dvs 16 ggr mer beräkningar. Detta medför en kännbar kostnadsökning, och det är oklart om vinsten i rumsupplösning motiverar detta.
Större delen av seminariet redovisade resultaten i färgade kartdiagram ungefär som figuren nedan.
Fig 4Figuren är hämtad från en publikation med Kjellström som medförfattare, och liknar flera av de PowerPointbilder han visade, men jag tror egentligen inte att han visade just denna. I detta fall visas sommartemperaturer för perioden 1961-90 på 2m-höjd. a-figuren längst upp till vänster visar en en version av griddade mätningar E-OBS, men de övriga visar skillnaderna mellan RCM-beräkningar och dessa E-OBS, för ett antal olika modeller och emissionscenarior. Enligt Källström så är det ett problem att RCM-modellerna ger för låga temperaturer i Norden och något för höga i södra Europa.
Slutintrycket var att det viktiga var överensstämmelse mellan modeller som givit samma förutsättninga, och hur väl de i sin tur stämde med de globala beräkningarna. På min fråga svarade Kjellström att det på detta stadium var  viktigare att modellerna överensstämde – eller att man åtminstone kunde förklara varför de skilde sig – än att RCA-modellerna stämmer med mätningar. Tiden var inte mogen för att jämföra med E-OBS. Likafullt gick det att säga att vid nästa sekelskifte kommer Europa att ha signifikant högre temperatur. För mig är det ett påstående helt hemmahörande , och begränsat till, modellernas värld.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Intressant, tack för detta C-G! 😀
  Och apropos ’överensstämmelse’ (korrelation) kan la denna måhända vara tjänlig 😉 , länk:
  http://www.tylervigen.com/
  Mvh/TJ

 2. Peter Stilbs

  ”…Erik Kjellström inledde med att berätta om den stora efterfrågan på regionala prognoser som finns från myndigheter och organisationer. Det anses numera nödvändigt att beakta klimatframtiden inför byggandet av vägar, järnvägar och hamnar…”
  Detta är ju samma medie-/politikerskapade klimatnojja som också Sten Bergström och översvämningsmedarbetare på SMHI också kommersialiserat. En god och lukrativ affärsidé, kanske.
  Men …
  Kom också att tänka på en gammal historia om en äldre Dalmas som besökte den lokala bokhandeln för att att inköpa en Jordglob. Men alla var lite dyra, så till slut frågade han om de inte hade någon liten kula med bara Dalarna på.

 3. Magnus C

  Intressant! SMHI har ju publicerat ett antal klimatscenarier på sin hemsida:
  http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/klimatscenarier/europa#area=eur&dnr=0&sc=rcp85&seas=ar&var=t
  Det står ingenting på SMHIs hemsida om några osäkerheter eller skillnader mot mätningar. Man kan ju undra om de själva verkligen tror på modellerna?

 4. Lasse

  Kan väl försöka försvara SMHI lite.
  Vi har olika behov av indata för att klara samhällsfunktioner när vi bygger för framtiden.
  Att bara bygga på observerade data kan ge obehagliga överraskningar i vissa sammanhang.
  Jag har regn och dagvatten i åtanke men även reservoarer och utskov från dessa. Det kan finnas skäl att ta till modeller som ligger i överkant av det kända och skruva dessa så de närmar sig de okända.
  I dagvattensammanhang har vi dimensionerat ledningar för tvåårsflöden vilket funkar även om det regnar mer ibland. Men oron för högre flöden i framtiden har fått vissa att planera för 100 årsflöden vilket blir orimligt! Speciellt tänker jag på en liten vacker bäck som nog är äldre än 100 år.
  Men bygg inget hus i vägen för flödet!

 5. Peter Stilbs

  Lasse #4 – förr i världen byggde man på säkra ställen, gärna någon bergknalle som fungerar som säker husgrund. Aldrig så nära vattendrag att det var någon risk överhuvudtaget. Allt detta baserat på generationers erfarenheter och sunt förnuft.
  Men med urbaniseringen kom allt detta på undantag, och detta har väl fortsatt. Nu ska det vara strandnära etc, och i sumpiga områden med behov av omfattande pålning och dränering.
  Och kanske en sommarstuga vid älvkanten… – ett garanterat risktagande. Men ingen vet när det oundvikliga sker.

 6. LBt

  ”….vid nästa sekelskifte kommer Europa att ha signifikant högre temperatur. För mig är det ett påstående helt hemmahörande , och begränsat till, modellernas värld.”
  Absolut, vad mer än datorsimuleringar skulle kunna ge oss en fingervisning om det framtida klimatet? Före modellberäkningarna byggde framtidsvärderingar på statistik med det fungerar bara om man tänker sig klimatet som en företeelse där historisk data kan förväntas gälla även för framtiden.
  Men så är det inte längre, vi påverkar, förändrar klimatet genom våra utsläpp, historisk data gäller inte för framtiden. Man skulle naturligtvis kunna strunta i detta och tex utgå från statistisk information med tillägget ”fast värre” ospecificerat hur mycket. Men nu gör man inte det, man försöker bygga modeller som beskriver det framtida klimatet för att i denna nya värld kunna ge våra samhällsbyggare något att utgå från då de försöker forma en trygg och fungerande framtid åt kommande generationer.
  Är man inte intresserad av denna framtid eftersom den tillhör andra förnekar man säkert behovet, tror man inte på möjligheterna förnekar man naturligtvis också arbetet. Dessutom kan man sitta fast i den egna föreställningen att man vet något om framtiden och följaktligen inte tycker man behöver något mer.
  Vi övriga kan säkert tvivla på precisionen i de modellberäkningar som görs men lever ändå i förvissningen att de beskriver framtiden bättre än ”fast värre” och att de så småningom kommer att träffa ganska rätt. Till dess är det ganska självklart att vi medvetet bör begränsa våra utsläpp så mycket som möjligt utan att riskera tillväxt och utveckling.

 7. Daniel Wiklund

  Det finns många klimatprognoser om den globala klimatutvecklingen. Det har ju både nationellt och internationellt införts skatter och miljöavgifter för att påverka klimatet i rätt riktning, till ett gynnsammare klimat för människorna. Finns det nåt exempel på att dessa åtgärder som vidtagits för att förbättra klimatet verkligen har gjort det? Åtgärderna(tex kokldioxidskatterna)har ju åtminstone varit lyckosamma när det gäller att minska pengarna i plånböckerna.

 8. Daniel Wiklund

  Ka du LBt visa på exempel där åtgärder vidtagna för att minska utsläppen lett till ett förbättrat klimat?

 9. Argus

  OT
  Varning!
  Hjälp KTH att inte falla.
  Hypen griper kring sig. KTH ska profilera sig med ’hållbar utveckling’. Nu är det annonserat att bla ska en – hjälp mig, orden stockar sig – inspirationsföreläsning ges……….
  av
  Rockis. Johan Rockström. Från KTHs web:
  ’Förutom interna diskussioner kommer Johan Rockström, chef för Stockholm Resilienscentrum (SRC) och nyligen utnämnd som mäktigast i miljösverige, att hålla en inspirationsföreläsning.’
  Dé ni.
  ’O tempora, o mores.’

 10. Argus

  Vissa formuleringar verkar HELT overkliga. Jag är förbluffad.
  Vilken kedja av händelser och skeenden har kunnat skapa detta:
  ’utnämnd som mäktigast i miljösverige’ ????
  Är det Kung Peter eller Drottning Ek som tillkännagivit:
  ’nu, Johan, finner vi det gott att utnämna dig till jättemäktig i miljösverige, jo tom så jättemäktig att vi toppar det med mäktigast! Och miljösverige, det är ett fint land med många vackra snurror och utan ondska’
  ’This doesn’t look good.’

 11. Lasse

  #9 Johan Rockström har mycken erfarenhet han kan förmedla.
  Specialist inom vatten till jordbruk-han kan kanske visa hur landsänkning påverkar kustområden i Vietnam.
  Alternativ VA-där kan han ju berätta om skithuset i Kina.
  Just nu pågår i P1 ” Kropp och själ” om rationell och irrationell oro!
  Klimatet är väl ett utryck för det senare!
  Det används som exempel i alla fall-alarmisterna har stor skuld att bära!

 12. pekke

  Så kommuner och länsstyrelser kommer i framtiden planera infrastrukturen efter de värsta modellerna, där 100-års eller 1000-års väderkatastrofer skulle bli vanligare ?
  Det infrastrukturen blir dyr !
  Så kallade 100-års händelser som översvämningar var nog vanligare förr innan vi började reglera våra vattendrag, problemet i dag är ju att flödesregleringen inte fungerar som den borde eftersom man på många ställen har ny bebyggelse nedströms en damm vilket gör att man inte vågar släppa mer vatten än normalt för att kunna ta i mot större flöden uppströms, Vänernområdet till Göta älv är nog en av de bästa exemplen.
  Samtidigt så verkar byggnads-, maskin- och industrikonstruktioner gå åt motsatt håll där man försöker hålla kostnaderna nere med att bygga med minsta möjliga marginal som byggmaterial och regler tillåter och inom industrin så byggs det för en viss produktion som gör att man inte har tillräckliga marginaler om man skulle öka produktionen ytterligare utan man får bygga om igen eller byta ut maskinutrustning.
  Förr byggde man alltid med rejäla marginaler för att vara säker på att det höll/fungerade även när det blev extremt.
  Räknar konstruktörerna fel i dag på materialet, konstruktionen, processflöden eller ingen har koll på att levererat material uppfyller de krav konstruktionen kräver o.s.v. finns det oftast inga marginaler över vilket i bästa fall betyder omkonstruktion, i värsta fall otrevliga olyckor som när tak började rasa för några vintrar sedan.
  Varför har det blivit så, tja, det är ju billigare och energisnålare med så lite material som möjligt och inom industrin så spar man energi med mindre motorer, men då har man inga marginaler för en produktionsökning.
  Ops ! Jag spårade ur lite nu.

 13. Peter Stilbs

  Mitt eget klimatförändringskriterium materialiserade sig igen – liksom de senaste 25 åren återkommer Tornseglarna till Mellansverige den 20 maj. Samma observation nu (4 stycken över Åkersberga)

 14. Peter Stilbs

  Argus – jag hittar inget om JR på KTH’s webb ?

 15. Janne

  #12 Pekke,
  Vi har ju även en rad nya förordningar som gör det svårare att underhålla diken och åar. Det anges ju som den verkliga orsaken till översvämningarna i England nyligen. Muddringen var satt på undantag pga EU-regler och ekonomi.
  Förr var det tydligen dödsstraff om man inte skötte dikningen på sina marker.

 16. Argus

  http://www.kth.se/blogs/rektor/2014/05/tema-hallbar-utveckling-pa-ledningsgruppsinternat/

 17. Peter Stilbs

  Aha – Argus – jag begriper mig inte på Peter Gudmundsson (Rektor). Göran Finnveden hade jag som grundkursstudent i andra halvan av 80-talet. Kanske bäst inte komma med något personligt utlåtande om den tiden.
  Jag mailade GF häromåret om vad han egentligen avsåg med sin forskning om exempelvis Norrortsledens klimatpåverkan – men fick aldrig något vettigt svar om det skulle bli varmare eller kallare eller blötare eller torrare.
  Ja, den akademiska världen bara förfaller.

 18. Adolf Goreing

  ”Jag hade ett diffust minne av en internettext med ett fundamentalt argument som innebar att regionala modeller var än omöjligare än globala.” Jag tror jag vet vilken/vilka artiklar du tänker på. För det är peer-reviewade artiklar, inte ”bara” blogg-inlägg:
  http://itia.ntua.gr/en/docinfo/978/ och själva artikeln
  http://itia.ntua.gr/getfile/978/1/documents/928051726__.pdf
  Hydrological Sciences Journal
  A comparison of local and aggregated climate model outputs with
  observed data
  G. G. Anagnostopoulosa, ;D. Koutsoyiannis, A. Christofidesa, A. Efstratiadisa, N. Mamassisa
  Department of Water Resources, Faculty of Civil Engineering, National Technical University of
  Athens, Heroon Polytechneiou 5, GR 157 80, Zographou, Greece
  Man ville snabbt debunka artikeln om dåliga modeller från ”the Cause” -gänget men lyckades dåligt. (RealClimate). Kommer ihåg att till slut var det en duell mellan Annan och Pielke. Har för mig att Annan (pro-CAGW) hänvisade till att modeller och observationers sannolikhetsintervall inte kan jämföras för att man ska kunna validera att de är ”inconsistent” eller tvärtom. Känns det igen? Pielke undrade då vad som krävs av observationerna för att de ska kunna användas för att falsifiera/validera modellerna. Återigen menade Annan att det inte går – man jämför Åpplen och Päron. Förmodligen en förhärskande syn inom CAGW som delvis förklarar Bengtsson et als. refusering. Till försvar för CAGW kan man väl säga att mycket av observationsdata håller så dålig kvalitet att det kanske inte är lönt att använda dessa data som facit men att då istället hålla fram modellerna som en komplett ”ersättning” av verkligheten är verkligen svårt att förstå. Varför kan man inte erkänna att inga slutsatser kan dras?

 19. Björn

  Syndabocken i det hela är CO2, men det bedrägliga är att man inte kan skilja på naturlig och antropogen uppvärmning. SMHI eller Rossby Centre, eller någon annan, kan inte kvantifiera vad som är vad. Att utifrån denna okunskap göra modeller är i grunden pseudovetenskap eller vetenskapsbedrägeri. Inriktningen är klar, varje förändring i väder och vind måste bero på antropogen CO2 och därmed klimatets utveckling. Men var finns den dagliga dynamikens master med i det hela, nämligen solen? Hur behandlar man nya rön om solens variabla UV-strålning och dess interferens med stratosfären, i modellerna? I programmet Jordens mäktiga resa, i Kunskapskanalen, har forskare hypotetiskt visat att Sahara har varit grönt för ca 10 000 år sedan och att det är jordaxelns variabla lutning som orsakat förändrad instrålning från solen. Var finns molnen med i modellerna som skymmer solen och vars bildande delvis moduleras av solens variabla cykliska aktivitet? Det är hokus pokus bakom klimatmodellerna och de bygger på horoskopliknande förutsägelser om framtiden, vilket i det närmsta kan betecknas som bedrägeri om man säljer sådana förutsägelser. Att sälja tjänster om väder och vind för den närmsta tiden med hjälp av radar och satelliter etc, är en annan sak, men att förutsäga framtiden, är en omöjlighet och sådana tjänster borde snarast tas bort. Om Rossby Centre vill leka med datorerna är en sak, men att påstå mer utöver vad som är intellektuellt sunt, bör man fundera kring. Man måste betänka att datorer inte har intellektuell förmåga, utan är bara räknemaskiner. Att rita upp färgglada kartor är lätt för dessa räknemaskiner, men att rita upp trovärdiga klimatkartor för framtiden, är en omöjlighet och dessutom när det mesta av adekvat indata saknas.

 20. bom

  #10 Argus
  Kung Peter och drottning Lena – Ja hoven har ju i alla tider använt sig av folk som påstått att dom vet allt om framtiden så varför är Du förvånad. Här om dagen fick vi ju läsa om miljöpartiets hugskott om förbud 2030 mot import och brytning av kol. Samtidigt vill de ju bygga vindkraftverk och höghastighetståg. De sitter ju fast i en värld där utveckling drivs fram genom förbud mot sådant som fungerar. Vi har 92 grundämnen omkring oss att förbjuda (så att dom inte snart tar slut eller ändrar klimatet). Våra framtida ingenjörskollegor har verkligen anledning att passa upp och lyssna till den miljömäktigaste i landet. Ett annat populärt fältrop är ju att vi måste gå före och visa ledartröjan – och nu går tydligen KTH vår gamla ”hulda moder” före alla andra i sin sprillans nya ledartröja hållande den miljömäktigaste i handen. Vad är det som skymtar där framme? Står det månne ”teknologie doktor H C på baneret och väntar inte Anders Wijkman redan där omgiven av en stark strålglans. Nä nu lägger jag av och går ut och byter styrlagret på velocipeden – som tur är har jag ett i reservdelsburken för dom lär väl bli sällsyntheter framöver. Arma land och arma barnbarnsbarn! Uj LBt snart är vi kokta!
  PS No Tricks bashar Connoly för han har kommit på att någon viss tysk professor aldrig varit förstanamn i något som helst publicerat. Kommentarerna har bättre hand med sökmotorer så det sket sig snabbt med det lösa påståendet också! 🙂

 21. Eftersom klimathotsprojektet i grunden är ett politiskt projekt med andra syften än att rädda planeten från en klimatkatastrof så fungerar det naturligtvis inte att först göra ordentlig grundforskning på hur klimatet påverkas av olika faktorer och därefter fundera på om dessa faktorer är möjliga att påverka eller om det är anpassning som gäller.
  IPCC:s uppdrag redan från början var att undersöka på vilket sätt människan påverkar klimatet. Till bov utsågs CO2.
  Därefter bygger man ”modeller” som bevisar” att så är fallet.
  Bygger på en ide som har sitt ursprung i ”Club of Rome” och som redovisas i deras dokument ”The Firsdt Global Revolution”
  I själva verket är det neomalthusianska tankemönster som styr klimathotsprojektet. Lyssna på vad Obamas vetnskaps-tsar säger och skriver.
  Tom vår starkaste förespråkare (Rockström Wijkman) avslöjades sig i en artikel i SvD för en tid sedan
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stor-brist-pa-kunskap-om-riskerna-framover_7752820.svd
  Vår utgångspunkt är en stigande oro för att planeten inte klarar av den ökade belastningen som växande ekonomier och befolkning utgör.
  Malthusianska tankemönster. Det flödar av dem om man kollar närmare. Värst är väl Holdren med tvångssterilisering

 22. bom

  #20
  Connolley var det visst (No Tricks stavar också dåligt).

 23. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #7
  Jag tycker att det är uppenbart att åtgärder för att minska den globala uppvärmningen har haft effekt. Jordens medeltemperatur har ju inte ökat de senaste 15-18 åren. Frågan är väl närmast om det inte är dags att bromsa insatserna innan de leder till en ”obeveklig” trend mot nästa istid. 😉

 24. Slabadang

  Vilken helt fantastisk ren vilseledande rappakalja SMHI skriver på sin hemsida om klimatet!! 🙂
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510

 25. pekke

  Domedagen är nära och ingen bryr sig !
  Enligt den här kolumnen i Aftonbladet.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ronniesandahl/article18915683.ab
  Utdrag från texten:
  ” Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds universitet, menar att vi har fyra eller högst fem år på oss att vända utvecklingen. Sedan är det försent.
  Olsson var för övrigt en av de 309 forskare från 70 länder som utformade den 2 500 sidor långa rapporten. I stora drag kan den sammanfattas med fem ord: Allt kommer gå åt helvete ”
  Så nu vet ni det.

 26. Kenneth Mikaelsson

  SMHI….
  Folk som har stora svårigheter att tala om vilket väder det ska bli i slutet på veckan försöker att spå framtiden.. 🙂 Det har ju varit ett roligt skämt om det inte varit så sjukt allvarligt…..

 27. Slabadang

  Vi har lärt oss att hålla handen på plånboken när klimathotarna pratar om IS och gigaton!
  En mycket bra hemsida att lägga till favoriter är denna. Den ger dig fast mark under fötterna och greppa om storheterna i sammanhanget.
  http://climatesanity.wordpress.com/conversion-factors-for-ice-and-water-mass-and-volume/
  How much does one Gigatonne of melted ice (1 km³ of water) raise the oceans?
  The oceans occupy 361 million square kilometers ( 361 x 106 km²) of the Earth’s surface.
  If one cubic kilometer of water (i.e., one gigatonne of water) is spread evenly over the entire 361 million square kilomters, the thickness of the new layer of water will be given by:
  1 km³ / 361 x 106 km² = 2.78 x 10-6 meters = 2.78 microns.
  Or, in terms of gigatonnes:
  1 Gt x (1 km³/Gt) / 361 x 106 km² = 2.78 x 10-6 meters = 2.78 microns / Gt
  That is, one cubic kilometer of water (i.e., one gigatonne of water) will add less than 3 millionths of a meter to the oceans!

 28. Slabadang

  En pärla från SMHI om klimatmodellerna:
  ”Karaktären hos svenska mätdata från de senaste 10-20 åren ligger i linje med den uppmätta globala uppvärmningen. Det finns också vissa gemensamma drag hos klimatscenarier och de senaste årens observationer. ”
  Det är inga höga krav de ställer direkt! 🙂 🙂

 29. Jimmy

  # 26 Met Office då….
  Gammal länk vissserligen men rätt så kul när Met Office i England sa/säger(?) att de kan spå vädret 100 år framåt men hade fel redan efter 2 dagar.
  http://www.express.co.uk/news/uk/328512/Met-Office-s-100-year-forecast-but-it-s-wrong-2-days-later

 30. Mats G

  Det börjar bli rörigt just nu. Min sammanfattning av klimathotet baserat på länder policys. Ni andra får gärna ändra eller lägga till om ni har lust.
  Sverige. I Sverige har vi lift-off. I Sverige har vi tappat all rim och reson. Politiska partier tävlar om klimathotsåtgärder. Tidningarna opartiska och enögda. Akademiska världen är sönderfrätt av en PsuedoScience.
  England. En viss tillnyktring efter vinters översvämningar. En öppnare mediadebatt skönjas.
  Tyskland. Är i grön chock. Ser illa ut.
  USA, Obama saluför klimathotet starkt.
  Australien har vänt skutan och börjar komma på rätt köl igen.
  Kina bryr sig inte.
  Ryssland. Putin tycker det skulle bli skönare om det blev lite varmare.

 31. Peter F

  Slabadang #27
  Tack för länken. Svart på vitt, inga krusiduller. Den behåller jag för framtida bruk.
  Undrar om mina klimatalarmerande bekanta klarar av att smälta (sic) dessa fakta.

 32. Lasse

  #30 Norge då?
  Deras storting pressar fram en elektrifiering av oljefälten allt för att få ner Norges CO2 utsläpp.
  Det handlar enbart om att flytta föroreningarna ut från Norges kvoter. Gasen som frigörs och CO2 kvoterna som inte används kommer väl till pass i Nederländerna!
  http://www.aftenbladet.no/energi/Sporsmal-og-svar-om-Utsirahoyden-3420399.html#.U3tAwXbZp1F
  OT Mann granskar AMO och får genom kreativt tänkande fram en hög klimatpåverkan där AMO döljer snarare än förstärker effekten.
  Av någon anledning så litar folk inte på Manns forskning och visar här varför:
  http://judithcurry.com/2014/05/19/critique-of-manns-new-paper-characterizing-the-amo/#more-15524

 33. Björn

  Slabadang [24]; Jag håller med om att SMHI’s information som länken kopplar till, är rena rappakaljan. SMHI’s mission måste väl vara att producera säkra väderprognoser för en viss framtid och ingenting annat. Det finns ju inte en gnutta sanning i det som de skriver. Att leka klimatgurus tillhör väl inte en statlig institution? Har de nivellerats till UFO-nivå?

 34. “…..we do not have reliable or regional predictions of climate.” Kevin Trenberth – huvudförfattare IPCC WG1.
  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/05/08/kevin-trenberth-is-correct-we-do-not-have-reliable-or-regional-predictions-of-climate/

 35. Lasse Forss

  Jag bevistade ett seminarium ”klimatanpassa din skog”. Nu var hon som presenterade själva klimatet hydrolog och inte så kunnig. Och bilderna var klassiskt förvrängda med lägre temperatur från fyrtiotalet än verklighetens. Jag skrev också till Skogsstyrelsen, och som väntat så försöker man ”anpassa” sig till klimatvetenskapen utan att fundera om det finns något som helst prognosvärde i modellerna som andra, dvs klimatvetensapen har totat ihop. Och det är väl et som är ordern. Man ska inte bekymra sig för det som är själva förutsättningen.
  För någon vecka sedan lyssnade jag på Elin Röös på vårt rotarymöte. Elin är civilingenjör som sadlat om och disputerat i ”klimatsmart mat”. Jag frågade henne på vilket sätt hon fann klimathotet som ett reellt hot? Hittills har ju inga prognoser stämt överens med verkligheten. Hon svarade att hon tar IPCCs prognoser för sanna och koncentrerar sig på att räkna ut hur mycket klimatfarligare det är äta kött från ett nötkreatur än att äta en kyckling. Jag påminde henne om att så ”fungerade” det också när Lysenko var i farten. Och att det resulterade i katastrofer både i Sovjet och i Kina. Men det bekymrade inte Röös.

 36. tty

  RCM-beräkningarna görs normalt i en geografisk cell som är 50×50 km, men i enstaka fall har gått ner till 12.5 x 12.5 km – dvs 16 ggr mer beräkningar.
  50×50 km är alldeles för grovt för att beräkna nederbörd som beror mycket kraftigt av topografin. 12,5×12,5 är troligen någorlunda OK för orografiska effekter, men fortfarande alldeles för grovt för konvektiv nederbörd (=åskväder). Skall man göra meningsfulla beräkningar för sådan måste man ned på upplösningar på en kilometer eller bättre.
  Sedan kommer ju beräkningarna i kanterna av området att bli ännu mycket sämre eftersom randvillkoren har en mycket grövre upplösning. Dessutom är de längsta möjliga tidsstegen vid beräkningen direkt proportionella mot cellstorleken. Undrar hur man hanterar det vid ”kanten” av det modellerade området?

 37. Börje S.

  #35 Lasse Fors
  Man blir lättare ovän med folk om man tvivlar på klimatreligionen än om man inte gör det, den saken är klar.

 38. Bäckström

  Mycket intressant:
  Typ halvvägs in … Lindzen, Donna och Lewis är inbjudna och kommenterar senaste IPCC-rapporten hos ” UK Parliament HoC Energy and Climate Change Committee”
  http://www.youtube.com/watch?v=6GzNATrGH7I

 39. Ingemar Nordin

  Adof G #18, intressant:
  ”Pielke undrade då vad som krävs av observationerna för att de ska kunna användas för att falsifiera/validera modellerna. Återigen menade Annan att det inte går – man jämför Åpplen och Päron”
  Det går således inte att pröva modellerna mot verkligheten!!!
  Herregud! Alla politiska beslut om hur nödvändigt det är att stoppa koldioxidutsläppen har alltså baserat sig på en sådan illusion! Eller missförstånd. Att modellerna skulle ha något med klimatet på jorden, och dess förväntade uppvärmning, att göra? Det finns ingen – absolut ingen – koppling mellan modeller och observationer enligt Annan. För då jämför vi äpplen med päron.
  Så det betyder väl att vi som lever i den verkliga världen och inte i en modellvärld helt enkelt kan glömma allt vad IPCC påstår. – Ja,ja. Man borde ju förstått redan när de började prata om ”scenarios” istället för ”predictions”. – Märkligt att ingen beslutsfattare eller journalist uppmärksammat detta tidigare. Men det var ju ett fiffigt sätt att luras, eller hur?

 40. Ingemar Nordin

  C-G,
  Det är helt enkelt en stor skandal att SMHI/Rossby centre prånglar ut sina regionala klimatprognoser och håvar in mängder med kommunala skattepengar på sitt geschäft.
  I alla andra kommersiella sammanhang så finns det konsumentskyddslagar och allmänna lagar mot bedrägerier. Men tydligen så har det statliga institutet SMHI något slags fribrev mot sådana lagar.

 41. Ingemar Nordin

  OT: He, he.
  För några år sedan skrev jag ett inlägg som visade på hur Nordkoreas koldioxidutsläpp hade sjunkit drastiskt sedan början på 1990-talen. Några av våra kommentatorer tyckte att detta var höjden av oförskämdhet att dra in det totalitära Nordkorea i debatten om vem som kunde vara ett föredöme för att minska koldioxidutsläppen.
  Idag så skriver The Guardian en artikel under rubriken: ”North Korea: an unlikely champion in the fight against climate change”. Så jag förstår inte. Det är väl inget att hymla om att Nordkorea är ett s.k. föregångsland i koldioxidbekämpningen?
  http://www.theguardian.com/world/2014/may/20/north-korea-unlikely-champion-fight-against-climate-change
  Det enda som krävs för att uppfylla klimatalarmisternas hetaste drömmar är ett globalt styre av samma typ.

 42. Ingemar Nordin

  #41,
  länk till mitt gamla inlägg: https://www.klimatupplysningen.se/2011/12/25/laga-koldioxidutslapp-i-nordkorea/

 43. Gunnar Strandell

  Ingemar #39
  IPCC är noga med att undvika ordet ”predictions” för att istället använda ”projections”.
  Inledningen av AR5, Chapter 12. är relevant för tråden:
  Citat:
  ”Projections of future climate change are not like weather forecasts. It is not possible to make deterministic, definitive predictions of how climate will evolve over the next century and beyond as it is with short-term weather forecasts. It is not even possible to make projections of the frequency of occurrence of all possible outcomes in the way that it might be possible with a calibrated probabilistic medium-range weather forecast.”
  Lägg märke till andra stycket som klart och tydligt säger att man inte kan förutsäga något om frekvensen av alla möjliga utfall, vilket då gäller även för oväder av skilda slag.
  Scenarier används för att skapa indata till modeller som gör projektioner i flera steg. Innehållsförteckningen i AR5,Chapter 12 ger en ledtråd till hur det fungerar:.
  ——————————
  38 12.3 Projected Changes in Forcing Agents, including Emissions and Concentrations……………………….17
  39 12.3.1 Description of Scenarios…………………………………………………………………………………………………18
  40 12.3.2 Implementation of Forcings in CMIP5 Experiments …………………………………………………………..20
  41 12.3.3 Projected Radiative Forcing for the 21st Century………………………………………………………………23
  42 12.4 Projected Climate Change over the 21st Century …………………………………………………………………….24——————————–
  Projektioner är en term som också används inom psykologin, och visst passar definitionen väl i klimatfrågan!? 😉
  Citat:
  ”Psychological projection is the act or technique of defending oneself against unpleasant impulses by denying their existence in oneself, while attributing them to others.[1] For example, a person who is rude may constantly accuse other people of being rude.”
  Länkar:
  http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter12_FINAL.pdf
  http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection

 44. Gunnar S #43
  Enkelt uttryckt.
  En kul lekstuga med balla datorer och intressanta ”projektioner” som inte har så mycket med verkligheten att göra. Men kulor rullar!

 45. Slabadang

  M Mann är ute på ny fyllestyrning bakom ratten på klimatmodellerna:
  p://www.bishop-hill.net/blog/2014/5/19/the-alternative-mannian-oscillation.html
  Varför kan då klimatgarnityrets egen lilla teatraliska martyr vara sååååå intresserad av att försöka ”hittepå” en egen tolkning av AMO som är på tvärs med observationer? Varför är kopplingen mellan AMOs cirkulation och temperaturen på norra halvklotet så hiiiimla jobbigt för honom? Inte kan det vara något egenintresse som styr honom heller??

 46. Ingemar Nordin

  Gunnar S #43,
  Jo, du har naturligtvis rätt i att scenarier är ingångsdata för ”projections”. Men det är fortfarande intressant att veta att ”projections” tydligen inte behöver testas mot observationer. Ty det är som att jämföra äpplen med päron. Hela systemet är ofalsifierbart. Men priset för denna osårbarhet är ju att det inte kan säga något om verkligheten. Modellerna är tomma på empiriskt innehåll, en matematisk lek där inre konsistens är det enda viktiga.

 47. Ingemar
  >Modellerna är tomma på empiriskt innehåll, en matematisk lek där inre konsistens är det enda viktiga.
  En utomordentligt stringent beskrivning. Mitt i prick.

 48. Lasse H

  Slabadang #27
  Bra länk. En intressant jämförelse är då vad som händer om vattentemperaturen höjs med t ex 0.1 grad. Jag är lat och tittar på denna länk:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/22/vad-hander-med-haven/
  Enl beräkning där ger 1 grads uppvärmning 84 cm ökning av vattennivån, så 0.1 grad ger då 8.4 cm höjning och 0.01 grad ger 8.4 mm. Eftersom havsnivåhöjningen varit ca 2 mm /år så kan man dra slutsatsen att det inte varit speciellt stor tempökning i havsvolymen.

 49. Börje S.

  OT
  Nature har så vitt jag förstått betraktats som en hedervärd publikation. Men det var i så fall då det. Numera tycks den motivera sin existens endast genom att servera miljötokar, föräldravrålare och apokalypshysteriker ammunition till deras tappra krig för en minskning av CO2 i atmosfären till mindre än hälften eller vad det nu är de skriker om.
  Så tidskriften har därmed degraderats till blaska och det senaste sensationsdravlet heter ”Increasing CO2 threatens nutrion” av Samuel Mayers och 19 andra. Enligt uppsatsen lider 2,3 milliarder av zinkbrist och eftersom de funnit att CO2stimulerade växter tappar mellan 0 till 10% av zinkinnehållet så är CO2 ett hot mot alla dessa v.s.b.
  Provodlingar av ris med förhöjt karotin demolerades under ledning av millö”vännerna” Greenpeace, ett särdeles typiskt utslag av millösekten med huvudbudskapet att billig energi aldrig må komma fattigfolk till del.
  Och här har vi 20 skribenter som i Nature kommit överens om att CO2 är fördärvligt för att det leder till bättre växtlighet. Och 0 – 10% mindre zink.
  Jim Bouldin heter en växtbiolog och skogsekolog som inte längre läser Nature för han tycker den är bara skit. Men när han såg rubriken ”Increasing CO2 threatens nutrion” så tyckte han att det verkade så korkat att han tog sig tid och läste artikeln i sin helhet. Här kan den intresserade läsa hans sågning:
  http://ecologicallyoriented.wordpress.com/2014/05/19/another-bad-paper-in-nature/
  ( Han sitter med en gitarr [barréklämma på tredje bandet, grepp Asus4, det resulterar som alla vet i ett Csus4] i sitt presentationsfoto. Det är en indikation på att han är en hyvens skribent, vars åsikter det kan vara väl värt att ta del av.)
  [Jag måste också tillägga att jag, mest för att retas, inte läst artikeln som behandlas. Det räcker så bra med titeln, den säger verkligen allt.]

 50. Pelle L

  Börje S. #48
  Jag förstår att vi får nöja oss med att njuta av dina texter här på KU, och det räcker gott!
  Men finns några av dina gitarrsolon på youtube? Kunde vara kul att höra 🙂

 51. Slabadang

  Förnekarna av Climategates effekt som tipppingpoint!
  Vi vet ju hur klimatmaffian försökt sprida dimridåer över vad emailen innehöll. De kan tillsätta hur många utredningar och kommissioner som helst men de har ingen som helst möjlighet att dölja bevisen. Problemet för är vad som faktiskt står i mailen. Vi kan innantill läsa bevisen om hur en sjuk kultur tagit makten över och styr topparna inom IPCC och hur de agerar och samverkar ohederligt taktiskt genom att angripa personer istället för deras argument. Vad som vi har rätt att kräva och bedöma som rena oacceptabla styggelser visar sig istället vara en kultur som dominerar och styr inom klimatvetenskapen. Attackerna mot Lennart Bengtsson blir omedelbart förklarade när man läst mailen. En sjuk kultur ,en sjuk vetenskap som drivs av förtryck terror och övergrepp mot dem som hotar avslöja dem som sålt sin vetenskapliga integritet för klimathotandets skull. Det proklamerade ”konsensus” är en stor lögn med katastrofala konsekvenser som tvingar fram den terror av personförföljelse trakasserier hot rädsla samt begränsade både vetenskapligt oberoende och av yttrandefriheten i allmänhet. De har ju till och med hävdat ”enighet” inom ”vetenskapen” och du får ha bra självtillit oavsett om du är journalist,forskare eller privatperson för att ha modet fräckheten att påvisa att konsensuset är en ren och skär LÖGN!
  Jonova har en artikel om en artikel av Anderegg, ni vet en av dessa klimatfobiker som tror att det är fel på allmänheten och inte dem själva nu när folk allt mer bara suckar och himlar med ögonen när nya eller gamla klimathotsargument förs fram.
  Ett stort problem för klimathotsförsäljarna är bristen på grundläggande trovärdighet och inte hur de kommunicerar vad som inte är trovärdigt. Den kanske viktigaste förklaringen om varför Cöimategate var tippingpointen för klimatmaffian var nog följande förklaring på Jonova.
  ”On the contrary, this study should remind scientists that hype can only generate interest for so long, and that once engineers, geologists, lawyers, doctors, investors and business men and women have realized it was hype there is no recovery, no matter how many glorious, exaggerated, and full gloss reports keep being issued with prophesies of doom that few believe.”
  Den som gapar efter mycket……

 52. Börje S.

  #50
  Googla på fourhands la partida