viktigaste växthusgasen

Roy Spencer om Lacis et al.

Alla ni som läste och kommenterade Peter Stilbs inlägg ”Svansen viftar hunden” bör lystra nu. Vad det hela handlade om var en ny studie som publicerats i Science av Lacis, Schmidt, Rind och Ruedy, och som visade att koldioxid är den viktigaste växthusgasen i jordens atmosfär (och alltså av större betydelse än vattenånga). Roy Spencer   →