Uppvärmningspausen och James Hansen

Figur

James Hansens kommentarer om temperaturutvecklingen från 2010 och framåt visar en utveckling från att bestämt förkasta till att klart acceptera att uppvärmningspausen är verklig.

Jag tror inte att James Hansen har haft annat än goda avsikter med sin klimatvetenskapliga verksamhet och sitt engagemang i klimatfrågan. Jag gissar att han har trott på det han gjort och man kan för övrigt också se honom som en banbrytare inom klimatvetenskapen. Han har den sortens personlighet att han verkligen går in för det som han menar nödvändigt måste göras och därmed blev han också ledande inom klimatalarmismen, vilket vi klimatskeptiker självklart tycker är mindre bra. Jag beundrar hans omtanke om sina barnbarns väl och ve vilket också förklarar hans känslomässiga engagemang som klimataktivist, som till och med lett till att han hamnat i finkan, och även avspeglas i titeln på hans bok.
En rolig skröna om James Hansen handlar om hans mycket uppmärksammade vittnesmål inför kongressen 1988. Det var detta vittnesmål som gjorde Hansen berömd och som verkligen satte fart på klimatalarmismen. Jag kommer inte ihåg var jag läst skrönan men det var i alla fall så att vittnesmålet kom att ske en mycket varm junidag. Enligt skrönan ville Hansen verkligen utnyttja tillfället med denna värmebölja så innan sitt vittnesmål såg han till att luftkonditioneringen drogs ner till minsta möjliga kylning. Sedan kunde Hansen berätta för de genomsvettiga politikerna att så här varmt har det blivit för nu har den globala uppvärmningen slagit till. Men, tillade han, det kommer att bli ännu värre om ni inte gör något. Enligt dagens klimatvetenskap så hade dock den höga temperatur vid Hansens vittnesmål denna heta junidag 1988 ingenting att göra med ökade växthusgashalter i atmosfären.
Under de senaste åren har James Hansen och medarbetare kommenterat temperaturens utveckling i de tre artiklarna enligt referenslistan nedan (Hansen med flera, 2010, 2012, 2013). Vi skall se hur Hansens inställning till temperaturutvecklingen enligt artiklarna gradvis förändrats från att helt förkasta att det ens skett en minskad takt i temperaturökningen till ett accepterande att temperaturen har planat ut till ett stillastående, dvs. en uppvärmningspaus, vilken han benämner standstill på engelska.

I artikeln från 2010 skriver författarna om temperaturtrenden:

Naturligtvis är det möjligt att hitta nästan vilken trend som helst under en begränsad period genom lämpligt val av start-och slutdatum för en datamängd som har hög tidsupplösning, men detta är inte en meningsfull övning. Även en mer moderat bedömning [Solomon et al., 2010, sid. 1219], ”utvecklingen av den globala yttemperaturen har varit nästan platt sedan slutet av 1990-talet, trots fortsatt påverkan på grund av summan av de välblandade växthusgaserna,” stöds inte av våra data. Tvärtom kan vi dra slutsatsen att det inte har skett någon minskning av den globala uppvärmningstrenden av 0,15 ° C-0,20 ° C per decennium som inleddes i slutet av 1970.

Författarna förkastar alltså att det ens skulle ha skett någon minskning i temperaturtrenden och kritiserar till och med den mycket framstående klimatforskaren Susan Solomon (bland annat huvudförfattare till IPCCs vetenskapliga rapport 2007) och medförfattare för att de skrivit att temperaturtrenden hade blivit platt i en då nyligen publicerad artikel.

I artikeln från början av år 2012 är Hansen och hans medförfattare inte fullt lika säkra på sin sak längre. De löpande medelvärdena av temperaturen visar nämligen något som man förmodligen inte väntat sig:

Den aktuella utvecklingen av dessa löpande medelvärden (Figur 3) ger visst stöd för det ofta förekommande påståendet att andelen global uppvärmning har varit mindre på 2000-talet än under de senaste två decennierna av 1900-talet. Dock är detta intryck beroende på slutpunkten, som starkt påverkats av starka La Niña de senaste tre åren. Om en El Niño äger rum under de närmaste åren, vilket är troligt enligt vad vi diskuterar nedan, så kommer den genomsnittliga uppvärmningen förmodligen inte att uppvisa någon avmattning på en tioårig tidsskala.

År 2012 blev förmodligen kallare än vad man hade väntat sig vilket lett till formuleringarna i artikeln från början av 2013. Som de flesta redan vet har Hansens och medförfattares accepterande av det som Susan Solomon och hennes medförfattare konstaterade redan 2010, att temperaturens utveckling har blivit platt och stillastående, lett till stor uppmärksamhet i media (min fetning):

Den 5-åriga globala medeltemperaturen har varit platt i ett decennium, vilket vi tolkar som en kombination av naturlig variabilitet och en avmattning i tillväxttakten av netto forcing på klimatet.

Se mer om detta här och här.

Vi ser här en övergång från ett bestämt avståndstagande från det som andra såg redan år 2010, till exempel Susan Solomons konstaterande om en platt trend, till ett fullständigt accepterande av faktum, att uppvärmningspausen är verklig, år 2013. Hur detta har fungerat rent psykologiskt vore intressant att veta, kanske man helt enkelt reflexmässigt kom att förneka uppenbara fakta, en psykologisk effekt som bröts ner när ytterligare fakta kom till, vilka en framstående forskare helt enkelt inte kan bortse ifrån.

Slutsatsen blir i alla fall att den uppvärmningspaus som vi i nära två år har tjatat om här på TCS nu är så verklig att till och med James Hansen har accepterat faktum.

Referenser

Hansen, J., R. Ruedy, M. Sato, and K. Lo (2010), Global surface temperature change, Rev. Geophys., 48, RG4004, doi:10.1029/2010RG000345.

James Hansen, Reto Ruedy, Makiko Sato and Ken Lo (2012), Global Temperature in 2011, Trends, and Prospects

J. Hansen, M. Sato, R. Ruedy (2013), Global Temperature Update Through 2012

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan E

  Den ”roliga skrönan” är sann
  http://m.youtube.com/watch?v=wXCfxxXRRdY

 2. Staffan

  Wiki:  Hansens ”vittnesmål om klimatförändring inför kongresskommittéer 1988 hjälpte till att väcka ett brett medvetande om den globala upphett(s)ningen.”
     Det var visst något annat stort som skedde de åren…?
     Hansen befinner sig i alla fall inte ”på den yttersta, yttersta högerkanten” (som en s-politiker från Hallberg konstaterade om hr Fransson [sd]).

 3. Staffan

  Operasångare årets Nytänkare och Supertalang:  Skrev kontrakt mellan första och andra akten då han sjöng Belmonte i Mozarts ”Enleveringen ur Seraljen” i Wien.
     ”Bolaget tar bort koldioxid ur atmosfären med hjälp av den nya BECCS-tekniken (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage). Koldioxid fångas upp ur atmosfären med hjälp av fotosyntes i träd och växter, för att sedan lagras tusentals meter under marken.  BECCS-tekniken skapar ett nettoflöde av koldioxid från atmosfären till underjorden. Resultatet säljs som tjänsten klimatstädning, ett nytt alternativ till klimatkompensation för dem som inte enbart vill kompensera sina utsläpp, utan vill gå längre och städa bort utsläppen permanent från atmosfären.”
  http://www.cisionwire.se/biorecro-ab/r/biorecros-vd-utsedd-till-2013-ars-nytankare,c9363411
     Jag kan inte bedöma detta.  Men andra tycks ju tro på det.

 4. Fantastiskt då kan man ju tjäna pengar på klimateriet på ett nytt sätt till …vem i sin vildaste fantasi kunde tro det 🙁 Normalt sett brukar ju så stora grupptänkare som alarmisterna splittras i 104 falanger inom de dör ut…vi kanske får se Rockström, Hansen och de andra skälla ut varann inför nästa rapport…om det inte blir flera rapporter..eller en tummetott

 5. Lars Jonsson

  Intressant jämförelse Björn. Av en tillfällighet satt jag i denna kalla gryningen och lästa gamla Hansén för att förstå hur allt började. Det måste ha varit en omvälvande upplevelse för forskarkolleger i hans omgivning när han publicerade sin första artikel 1981, som i stora drag sammanfattar de olika diskussioner som fortfarande förs, klimatkänsligheten, havens bufferfömåga, solen, vulkanernas och aerosolernas verkan. Karln besitter antagligen två starka personlighetsdrag, intellegens och bekräftelsebehov. Det måste ha satt långt inne att erkänna hiatusen, och därmed erkänna sina egna misstag. Tidigare har han ju publicerat artiklar som förklarar den lilla istiden och den medeltida värmeperioden (anomalin som han föredrar att kalla det) efter att i tidigare artiklar argumenterat för att de inte existerat som globalt fenomen. 
  Du har ju skrivit mycket om modellerna och deras brister. I arbetet från 1981 finns egentligen hela förklaringen till varför modellerna från början utgick från att koldioxiden är den viktigaste faktorn, och som vissa klimatforkare uppenbarligen vägrar att backa ifrån. Efter att ha räknat ut att ”the known forcing” av en fördubbling av CO2 är 2,8° säger han att, citat:
  Simulations of global temperature change should begin with the known forcings: variations of CO2 and volcanic aerosols. Solar luminosity variations, which constitute another likely mechanism, are unknown, but there are hypotheses consistent with observational constraints that variations not exceed a few tenth of 1 percent.
  Dvs modellerna skall utgå från de kända drivkrafterna, där CO2 är den viktiga, och solen är okänd. Dock finns i hans arbete från 1981 en graf där 1% variation  av solinstyrålningen skulle ge 1,6°, vilket innebär enligt ovanstående några få tiondels procent, t.ex 0,3% kunde innebära 0,48°C. 

   

 6. UnoK

  Pehr:
  Så, Hansen har gjort en långsam pudel vad gäller uppvärmningen, eller avsaknaden därav. Men pudelns kärna, från senatsförhören och framåt, är väl knytningen till mänskliga utsläpp av växthusgaser, huvudsakligen koldioxid.
  Om vi nu är tämligen säkra på hur dessa utsläpp skenat iväg utan en påföljande, proportionell, höjning av temperaturen – har Hansen ingen kommentar till denna knytning?
  Solinstrålning i alla ära, men den kyler väl inte?…

 7. bom

  Vi har beskrivit Biorecro AB här förut. Bolaget har gått back de senaste tre åren. Vinstmarginalen 2012 var minus 850%. Antalet anställda är tre. Herr operasångaren har så mycket att göra att han ”inte hinner sjunga men ibland tar han några höga C”. Jag tror att han saknar förmåga att prioritera?
  I aktivitetslistan nämns KTH-filmen om Biorecro? Vet Du Peter Stilbs vem på KTH som står för den operetten? Nina Wormbs kanske.
   Sjungandet i Wien var inte på operan utan på en musikskola. Biorecro utsågs till Årets Nytänkare 2013!!!!! Jag skulle nog säga att Årets Klimatbidragsmagnet hade passat bättre!

 8. Daniel F.

  Märkligt detta. Genierna på Skeptical Sience har analyserat Hansens data noggrant och kommit fram till att uppvärmningen pågår i oförändrad takt…
   
  http://sks.to/16years
   
  Samma data, olika genier – diametralt olika slutsatser. Det är svårt med klimatvetenskap…

 9. Även om det uppenbarligen satt långt inne pekar det ändå på en vetenskaplig hederlighet i slutänden.

  Det är bra det!

   

 10. Lasse

  Då återstår att denna insikt skall sprida sig nedåt i leden och utåt i samhället. Kanske SVT kan göra en insats-även om målet ”en annan värld”  inte nås så fort då!
  Kanske kan Linköpings universitet göra en insats. De skulle i alla fall studera folks inställning till manipulation av stratosfären!(P1 idag)

 11. Errbe

  Fram för sans, fakta och logik i klimatdebatten:
  http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=8292360
  En droppe till mot stenen.
   

 12. Tage Andersson

  Daniel F
  Genierna på Sceptical Science säjer att OM vi inte haft el Nino och några fler taskiga klimatpåverkare så skulle vi haft en en jämn och fin uppvärmning. Tills dom kan tillämpa sin metodik på data från andra tidsperioder, som 1945-75 är dom inte trovärdiga. 

 13. OBS att Hansen använder ordet PAUS – ”uppvärmningspausen”! Dvs han förutser en fortsatt uppvärmning – efter en paus! Han använder inte STOPP – uppvärmningsstopp. Temperaturen kan utvecklas på tre sätt: upp, ner eller oförändrat. Vem vet? Hansen? Knappast!

 14. Daniel F.

  Tage #12,
   
  Jag tror inte att deras ”metodik” ens har stöd i den period de hävdar. Det ser lite för ”anpassat” och förenklat ut…

 15. Det är ju fascinerande hur data för 3 år (2010-2012) kan helt förändra bilden av detta. Brukar inte dessa herrar vara noga med att påpeka att man alltid måste se på långa tidsperioder!? Det säger något om hur skakig grund mycket av alarmismen står på tycker jag.

 16. Björn

  Uppvärmningspaus är ett vilseledande ord och borde inte användas. Vi kan inte förutsäga klimatutvecklingen! Hansen et al. har förlitat sig till en hopplös hypotes om ett ständigt stigande av den globala temperaturen som följd av konstant ökande ”växthusgaser”, vars begrepp också är vilseledande. Hypotesen är hopplöst dömd att gå i graven därför att den har reducerats till att huvudsakligen omfatta CO2 som den dominanta faktorn som är hypotesens orsak. Om uppvärmningen har avstannat fast CO2 ökar i atmosfären, måste väl sambandet mellan värmeökningen och CO2-emissionen, i grunden ifrågasättas. Man har glömt bort källan till den variabla energi som tillförs jorden från solen. Detta är det allvarligaste misstaget, men aktivisten Hansen tycks ha skapat sin hypotes under starkt inflytande av ”aktivisteufori”, vars drivkraft förblindar entellekt och sunt förnuft. Resultatet ser vi nu.

 17. Staffan

  #3,7_Biorecro:  ”Över en lunch berättar bolagets grundare och vd Henrik Karlsson att koldioxidlagring hittills har handlat om att fånga upp och lagra koldioxid från fossila bränslen.
     Biorecros metod använder i stället biomassa, träd och växter, som via fotosyntesen har sugit upp koldioxid. Vid förbränning av biomassan [veden] fångas koldioxiden upp för att sedan lagras i berggrunden, där den omvandlas till sten. Man plockar därmed bort den koldioxid som annars hade gått tillbaka in i kretsloppet….”
     ”Ska vi komma till rätta med utsläppen behövs närmare 2 400 anläggningar världen över till 2050.”  (VA.se,  2012-12-11)

 18. Peter Stilbs

  bom & Staffan #17  – jag tänkte anknyta till detta med Bioreco i ett inlägg på måndag – ni triggade en del relaterade minnen från i höstas

 19. bom

  #17 Det är tydligt att kammarsångaren inte kan räkna. Han kan inte heller den gröna teologin för i den är ju koldioxid från biomassa grön och räknas inte. Bland kunderna framhålls Värmlands landstings trafikverksamhet och i Värmland finns ju gott om stolleprov enligt den gröna teologin se bara Vindpark Vänern. Har någon sett om bussarna i Värmland kör omkring med gröna växter planterade på bakre kofångaren ovanför avgasrören? 🙂
  Det dräller av ormoljeförsäljare i vår ”gröna industri (som vi skall bli så rika på!)!

 20. bom

  #18
  Såg Du att Hr Karlsson utlovar att sänka från 390ppm till 350 ppm och där med rädda oss med sina 2400 anläggningar år 2050! Vi får skynda oss att bygga i snitt 63 anläggningar per år under de återstående 38 åren. Jag ger mig han är en nytänkare! Det han tänker har med säkerhet inte ens någon miljöpartist kunnat tänka sig?
  Ser fram emot Dina funderingar, vi får väll hållas på sträckbänken så länge. Värmlandsanknytningen finns ju där!
  ”Svar till signatur Karlsson sol och vår denna tidnings redaktion” rinner till i minnet!

 21. bom

  Oj det är Nobina AB dom plockar! Omsättning 7miljarder och 6000 anställda och ett överraskande minusresultat senaste året?????

 22. Bim

  Bioreco ?
  Kan inte Kammarsångaren slå sig ihop med Meteorolog Hårfager i stället och få igång den där klimatoperan Nej, Se Det Regnar, på Broadway ,  istället för att leka uppfinnare på skattebetalarnas pengar.
  Den kunde nog bli så rolig att den klimatängsliga publiken, som är beredd att betala för eländet, skrattat ihjäl sig. 

 23. tty

  bom #20
  Hmm…
  En ppm koldioxid är är ungerfär 8×10^12 kg. Att sänka halten med 40 ppm på 38 år kräver då i genomsnitt att ca 10^13 kg per år sekvestreras. Dessutom blir det nog småkörigt att få t ex Kina att gå över  100%  till vindkraft per imorgon. Skall man dessutom ta upp den aktuella ökningen om ca 3 ppm per år så blir det ca 0,4 x 10^14 kg per år som måste sekvestreras. Om man bygger upp linjärt med 63 anläggningar per år till 2400 år 2050 blir det  ca 45 000 driftår. Varje anläggning måste då klara av att behandla ca 1 miljon ton koldioxid. Alltså ca 2 400 000 000 ton koldioxid år 2050. Om vi något förenklat antar att biomassan består av ren vattenfri  cellulosa så behövs det ca 3 000 000 000 ton/år.
  Den svenska skogen producerar typ 50 miljoner ton virke (torrvikt) per år på ca 200 000 kvadratkilometer. Om vi något optimistiskt antar i genomsnitt dubbelt så mycket i herr Karlssons odlingar så behövs den en areal 15 gånger större än Sverige, eller något mindre än Australien för att klara av 350-målet.
  Naturligtvis förutsatt att det som brukar hävdas vara omöjligt att lösa för några tusen ton inkapslat kärnbränsle, nämligen tät bergsförvaring,  går att fixa för 50 miljarder ton högtrycksgas.
   

 24. bom

  Ja i slutändan är det ju skattebetalarna och busspassagerarna som står för fiolerna naturligtvis. Kostar 2 kr /km och värmlandsbussarna kör tydligen 12000 mil per år! Således 240.000 kr per buss och år som skall in! Värmlands lokalpolitiker verkar vara dummast i landet!

 25. Slabadang

  tty!
  Ha ha ha ha !! 🙂 ”They can rape your mind … and they do” skönt att det finns några som är motståndskrftiga.! Miljöförstörelserörelsens industrier skulle utplåna miljön.

 26. Lars Jonsson

  Skrev i morse att Hansen gjorde nedanstående, men det var ju Mann jag avsåg
  Tidigare har han ju publicerat artiklar som förklarar den lilla istiden och den medeltida värmeperioden (anomalin som han föredrar att kalla det) efter att i tidigare artiklar argumenterat för att de inte existerat som globalt fenomen.

 27. Tage Andersson

  Daniel #14
  Dom har använt så många parametrar att det nästan garanterar god anpassning. Håller med dej om  att det förmodligen blir katastrof för andra perioder.

 28. bom

  Det förefaller vara hög tid att rättsväsendet kopplas in på det här fallet. Karlsson & Pelle Hårfager m fl borde få livstids näringsförbud efter avsutten tid i buren. Politikerna är ju inte bara ansvarsfria utan också ansvarslösa. Tjänstemannaansvaret måste återinföras i lag. En kartläggning av alla inblandade politiker måste till. Har någon i regeringen blivit inblandad? Kan man sparka ut Ek nu kanske? Skall detta bli den kvarnsten om halsen som miljöpartiet så länge behövt? Kan inte någon befria Janne Josefsson från hans villfarelser och bussa honom på skiten? De vanliga NGOerna skymtar redan i bakgrunden. Om någon politiker fått några mutpengar så är den ju rökt eller… nä dom i Göteborg visste ju inget och inte anade dom att det var något mysko med allt byggnadsmaterial och ROTande som dom fick liksom gratis? Nästan ingen åkte dit och bara frontfigurerna blev förtidspensionerade? Vi får nog se det här smyga ut genom bakdörren också! Kanske Björnboms första trossats stämmer här också DOM VAR ÖVERTYGADE ATT DET DOM GJORDE VAR RÄTT!
  Varför markerar stavningskontrollen ordet MUTPENGAR? Jasså det finns inget sådant ord på Svenska – nähänä?

 29. Gustav

  Först vill jag berömma Pehr för en mycket bra post som garanterat har potentialen att främja klimatpolitiken! genom att framhålla Hansens goda egenskaper så ökar chansen att vinna över fler AGW-troende. Egentligen är ju Hansén ikonen av godhetens förkämpe då han brinner för sin övertygelse och ofta kämpat i motvind och (kanske viktigast av allt) har förmågan att ändrad sig då det visar sig att han har fel! Bra Hansén och bra Pehr!
   
  #4 Mykcet troligt att det snart blossar upp stridigheter inom AGW-lägret. Då är det extremt viktigt att ”skeptiker” (vet att det inte bör användas generellt) är måna om att inte angripa de falanger som leder förändringsarbetet. Det finns flera sätt att göra detta men exempelvis kan man lämna öppningar genom att medge att CO2 är en temperaturdrivande gas? Att det är klimatkänslighetens storlek som ifrågasätts och inte att CO2 över huvud taget är en parameter?
   
  Genom att stöda de förgrundsgestalter som, oavsett tidigare ståndpunkter, låter fakta påverka/förändra deras budskap nås enklast en genomtänkt klimatpolitik!

 30. Bengt Abelsson

  Från NoTricksZone:
  The climate scientist James Annan sent these thoughts by email:  ( Till Andrew Revkin, NYT)
  ‘Well, the press release is a bit strange, because it sounds like it is talking about the Aldrin et al paper which was published some time ago, to no great fanfare. I don’t know if they have a further update to that.
  Anyway, there have now been several recent papers showing much the same – numerous factors including: the increase in positive forcing (CO2 and the recent work on black carbon), decrease in estimated negative forcing (aerosols), combined with the stubborn refusal of the planet to warm as had been predicted over the last decade, all makes a high climate sensitivity increasingly untenable. A value (slightly) under 2 is certainly looking a whole lot more plausible than anything above 4.5.’
  Annan uppges vara en (ha varit?) en stark försvarare av ”hockeyklubban”

 31. Benke

  Klimatstädning, vilken bra affärside! Hur mycket och vem kan man fakturera för ett ton kol? Jag kan lätt producera 1000 skogskubikmeter  om året och dumpa det i ett myrhål. Där kommer det att ligga iallafall till nästa istid, myren är inte utdikad. Visst borde man kunna sälja ”klimatstädningen” till Greenpeace, WWF, SNF och MP.

 32. István

  Det fins exempel också på pudlande vänsterintellektuella som har tagit sig ut ur kommunismens träsk med hedern i behåll. Arthur Koestler är det lysande exemplet. Tyvärr är de alltför få!
  Vem är hans svenska motsvarighet? Skytte kanske, i det mindre formatet.
  Annars är Sverige de kolsuparteoretikernas förlovade land.
  Gamla bolscheviker, en gång Moskvastyrda förrädare, förvandlas till mysgubbar
  i SVT:s pratshow soffor.
  Så var inte oroliga för Rockström och Pelle Hårfagre. 

 33. Peter Stilbs

  Definitivt bevis för Global warming – skånska vingårdar blir allt fler
  http://www.affarsvarlden.se/platinum/article3603521.ece

 34. Thomas P

  Bengt #30 för att förstå den där kommentaren bör man veta att Annan länge varit på korståg mot folk som hävdar att klimatkänsligheten är mycket hög så när han säger ”A value (slightly) under 2 is certainly looking a whole lot more plausible than anything above 4.5.’” så innebär inte det att han tror på en känslighet under två grader, bara att det är lite mindre omöjligt än att den skulle vara 4,5 grader.
   
  Såvitt jag vet tror han fortfarande att ett värde på ca 3 grader är troligast. När han skriver om det här på sin blogg länkar han i alla fall till ett gammalt inlägg där han fastslår detta:
  http://julesandjames.blogspot.se/

 35. Gustav

  #34 Du menar alltså att han säger ungefär samma sak som Bengtsson m.fl. i DN senast?

 36. Slabadang

  En röst ideologiskt helt utrensad från SVT!
  Tycker du inte som jag …. DUMMA DIG!
  http://dev.d-intl.com/sv/articles/page-seven/2013-01-31/dumma-dig

 37. Jerker Andersson

  Om nu klimatkänsligheten är lägre och temperaturökningen blir lägre, om vi nu ska tro på det klimatalarmistiska budskapet, så innebär det att alla åtgärder vi gör kommer att få propertionerligt lägre effekt för samma kostnad. Det blir ännu sämre effekt för varje investerad(bortslösad) miljard.

 38. Lasse

  Pudlande vänsterintelektuella då tänker jag på Herrman Lindqvist som har givit ut en memoarbok i år(Mitt i allt-läsvärd!). Han blev botad IRL när han bevakade olika revolutioner. Han var även observatör över olika naturkatastrofer(som det hette  innan klimatet fick skulden) bla Bangladesh och Bankok som var notoriskt översvämmade pga att de byggt på delta som sjunker. Inget om stigande hav där!

 39. bom

  Den 8/10 2012 nedsteg Anders Wijkman från påfågelstronen (nä vänta nu den finns väl i Teheran?) för att inträda som särskild rådgivare till Biorecro AB. Då kanske vi kan räkna med att nästa räkenskapsår (brutet redovisningsår) blir skitbra som det första på länge. Köp aktier (inte!) för all del. Hyenorna avancerar nog i riktning mot kadavret nu? Licensintäkterna svalla – pengar åt alla?

 40. Bengt Abelsson

  Thomas #34
  Tack för en intressant länk!
  I sin blogpost från 2006 skriver Annan att klimatkänsligheten är 3 K ( +/- litegrann)
  Nu säger han som jag förstår  att den bara kan vara lägre.
  As I said to Andy Revkin (and he published on his blog), the additional decade of temperature data from 2000 onwards (even the AR4 estimates typically ignored the post-2000 years) can only work to reduce estimates of sensitivity, and that’s before we even consider the reduction in estimates of negative aerosol forcing,
   
  Aldrin (från 2012) säger strax under 2. Om de sätter in andra tidsserier av Ocean Heat Content får de värden som ögonmåttsmässigt är 1,5.
   

 41. tty

  Benke #31
  ”Jag kan lätt producera 1000 skogskubikmeter  om året och dumpa det i ett myrhål. Där kommer det att ligga iallafall till nästa istid, myren är inte utdikad. Visst borde man kunna sälja ”klimatstädningen” till Greenpeace, WWF, SNF och MP.”
  Det finns en ännu bättre och billigare metod att minska mängden koldioxid i atmosfären. Nämligen den som geologiskt sett alltid har varit den viktigaste, att deponera organiskt material på syrefria havsbottnar där det så småningom förvandlas till alunskiffer, helt gratis.
  Alltså: ju mer döda bottnar och ju mer algblomning i Östersjön ju mer koldioxid försvinner ur atmosfären. Ännu effektivare vore att dumpa organiskt material i Svarta Havet där nästan hela bottnen är permanent syrefri och har varit så sedan Medelhavet bröt igenom Bosporen efter istidens slut.
  Under tidigare mellanistider har även Östra Medelhavets botten varit syrefri, men det förutsätter varmare och fuktigare klimat i Centralafrika och större vattenflöde i Nilen så att Östra Medelhavet blir permanent skiktat med sötare vatten i ytlagret och fungerar alltså inte under den här relativt kalla mellanistiden.
   

 42. Thomas P

  Gustav #35 Större delen av forskarna tycks hamna i intervallet 2-4,5 grader med lite olika preferens för vilken ände som är troligast.
   
  Bengt #40 Jag skulle snarare se det som att Annan vill ytterligare förstärka han anser höga värden vara extremt otroliga. En av kommentatorerna ställer frågan om Annan fortfarande tror på 3 grader som troligaste värde, vi får se vad han svarar.
   
  (Sen måste man komma ihåg att detta handlar om Charney sensitivity som bara tar med snabba processer. Den långsiktiga klimatkänsligheten är rimligen högre)

 43. tty

  István #32
  Det fins exempel också på pudlande vänsterintellektuella som har tagit sig ut ur kommunismens träsk med hedern i behåll. Arthur Koestler är det lysande exemplet.
  George Orwell inte att förglömma!

 44. Thomas P

  tty #41 Tidigare diskuterades att hämta mineraler från asteroider. Vad sägs om motsatsen, skicka upp oönskat kol till en asteroid. Det borde väl sätta myror i huvudet på framtida civilisationer när de finner asteroider av trä 🙂

 45. Thomas P

  tty #43 Orwell var aldrig kommunist.

 46. Håkan Bergman

  OT men läsvärt:
   
  http://www.spiegel.de/international/world/new-gas-extraction-methods-alter-global-balance-of-power-a-880546.html

 47. Bäckström

  Här ger jag Thomas P rätt.
  Orwell var aldrig kommunist. Däremot var han demokratisk socialist. Det är en viss skillnad.
   
  /Bäckström

 48. Peter Stilbs

  tty #41 – tack for de orden. En OT-fråga – i går på ”Gokväll” i SVT1 hade programledaren ”Beppe” en liten tipstävling, där han hade följande skäl till att Medelhavet hade så klart vatten – ett var att botten var syrefri, det andra att vattnet filtrerades i kalksten och det tredje var Mistralvindarna. Jag trycker alla tre verkar mycket konstiga – han påstod till slut det var Mistralvindarna  – kanske Du kan svara ?

 49. Ingemar Nordin

  Gustav #29,

  Då är det extremt viktigt att ”skeptiker” (vet att det inte bör användas generellt) är måna om att inte angripa de falanger som leder förändringsarbetet.

  Du talar taktik nu, eller hur? Jag kan hålla med dig om att angripa enskilda personer är ganska ointressant. Men om man vill åstadkomma förändringar i de institutioner som på olika sätt bidragit till att skapa en masspsykos beträffande klimatet, så duger inte några silkesvantar.

  Tidskrifter, vetenskapliga sällskap, statliga vetenskapsråd, myndigheter, departement och politiska partier skall hudflängas för att de misskött sina uppdrag. De har svikit läsarna, vetenskapen, medborgarna, skattebetalarna … I helsike heller att denna dumhet/korruption/lathet bara skall slätas över och glömmas.

  Det är populärt bland klimatalarmisterna att göra svarta listor på personer som vid något tillfälle varit kritisk (jag är själv med på åtminstone en sådan internationell lista). Tanken är väl att de skall kunna användas av medlemmar i forskningsråd och på universitet för att hålla ”obstinata” personer borta.

  Jag tycker att vi på vår sida borde svara med svartlistor över olika institutioner och organisationer där vi kan dokumentera deras lurendrejeri – till evig åminnelse och varning för kommande generationer.

 50. Slabadang

  oooops ! Här kom det till sex saudiarabien till?
  Utah deposit contains an estimated 1.5 trillion barrels of extractable oil, or as much as the world’s entire proven oil reserves to date.

 51. Bengt Abelsson

  Slabadang # 50
  Tack! (får se om länken fungerar)
  http://www.deseretnews.com/article/660227927/Oil-shale–Colorado-Utah-deposits-rival-OPEC-reserve.html?pg=all

 52. Magnus Olert

  Thomas P #42
  Judith Curry skriver om klimatkänsligheten:
  In the AR5 SOD, refer to Figure 1 Box 12.2 on p 153).  This figure includes substantially more sensitivity estimates than did the AR4.  A quick eyeball of the figure shows substantial density below 2C and even below 1.5C.  What is the rationale for ‘very unlikely’ below 1.5C?  It seems to be tied to the GCM climate model results (second panel from the top on the figure).  Hence it seems that the large coupled global climate model simulations are given the predominant weighting in the assessment.
  Currys bloggpost: http://judithcurry.com/2012/12/19/climate-sensitivity-in-the-ar5-sod/
  IPCC AR5 WGI Ch12 SOD: http://www.stopgreensuicide.com/Ch12_long-term_WG1AR5_SOD_Ch12_All_Final.pdf

 53. Ingemar #49, det där med att medvetet fara med osanningar (ljug, bedrägeri mm) är intressant. Och jag tycker mig se ganska tydligt att sådant förekommer som metod (alltså inte bara försvarsmekanism i trängda lägen)
   
  här skrev James Annan (en av hockeyklubbans mer stridbara vapendragare) om någon som ’beräknade’ klimatkänsligheten:
   
  The list of pollees in the Zickfeld paper are largely the self-same people responsible for the largely bogus analyses that I’ve criticised over recent years, and which even if they were valid then, are certainly outdated now. Interestingly, one of them stated quite openly in a meeting I attended a few years ago that he deliberately lied in these sort of elicitation exercises (i.e. exaggerating the probability of high sensitivity) in order to help motivate political action
   
  Personligen är jag inte det minsta förvånad. Att där fuskas friskt när man skall säger sig ’beräkna’ sannolikheter, tex för höga klimatkänsligheter, och kallar det för Bayesian statistics för att kunna låtsas att man håller på med vetenskap. Men där man alltså blandar in fullständigt (och jag menar verkligen fullständigt) orealistiska priors med styftet att skrämma upp värdet ..
   
  Vår egen Thomas P har gått på detta, och ivrigt försvarat sådan nonsens statistik … och försökte nyligen här hävda att vad Annan egenttigen menade ngt helt annat än vad han skrivit i denna (länkade) post ..
   
   

 54. Thomas P

  Jonas N #52 Du kanske inte är medveten att Annan är en av dem som förespråkar just Bayesian statistics. Han bara anser att somliga använder den på fel sätt.
  Skillnaden mellan folk som Annan och sådana som er på den här bloggen är Annan klagar på fel och överdrifter även på den egna sidan medan ni har en sådan lagkänsla att ni slätar över alla lögner och dumheter som sägs från er sida.

 55. bom

  #36 Slabadang
  Blev Du förvånad om Lisa Bjurvald? Hennes gymnasiebetyg fanns att se här om dagen. Förutom att vara utdraget över sådär sju-åtta år så kryllade det av IG-vitsord (matematik, franska you name it). Vad godkänt var var ytterst slätstruket. Man skall inte var hård mot damen – hon har det inte lätt och hennes kamp är mycket hård.

 56. Ingemar Nordin

  Jonas N #52,

  … och kallar det för Bayesian statistics för att kunna låtsas att man håller på med vetenskap.

  He he. Jag säger som min kollega, professorn i statistik (epidemiologi) här på tema Hälsa och samhälle brukar säga:” Bayes är bajs”.

  Problemet med Bayseansk teori är hur den tillämpas. Med subjektiva sannolikheter in så kan vad som helst komma ut i andra änden.

  Jag noterar också att vår vän Olle H (i bloggkommentarerna till vänster) skriver ett inlägg där han desperat försöker försvara sina teser om att vi står inför ett klimathot. Stackare – han har det inte lätt när han fortsätter att blanda ihop statistiska trender med naturliga, och när han ersätter en vetenskaplig hållning med ideologi och konsensus. Sorgligt!

 57. Thomas P
   
  Var det inte du som alldeles nyss försökte ’släta över’ Annans uppfattning om saken? Din tolkning i #34 om vad han menat var mer än bara lite tendentiöst skevad, ’förvanskad’ skulle jag snarare hävda ..
   
  Och jag kan inte minnas en enda som försvarat att folk medvetet ljuger (ifall de nu gör det) för att manipulera politik …
   
   Min observation är att ovarsamheten med sanningen verkar vara endemisk på din sida, ibland helt skamlöst … Jag har sett både felaktigheter och överdrifter även bland skeptiska … men medvetet blåljugande (såsom man ofta ser hos er) har jag inte sett ..
   
  För övrigt klagade inte Annan på felaktigt använd Bayesiansk statistik. Han berättade om någon som skröt om hur han hade misbrukat metoden med ett syfta ..
   
  Och jag vill passa på och påminna dig igen om att du har försvarat tilltagen, hävda att det visst var sannolkheter, att det Bayesianska …
   
   

 58. Slabadang

  Gustav!
  Var de leder sitt ”förändringsarbete” ger jag fullkomligt fan i! Det får bli i kön till Fas 3 jobb eller på månen men BORT ska de SKÄMMAS ska de och de bör få besöksförbud till skattemedel på livstid! De borde få resa runt till skolorna och be alla barn om ursäkt för den framtidsångest de spridit och samtidigt profiterat på. det finns inte ett enda argument till varför vi skall tolerera deras existens i samhällspositioner överhuvudtaget!

 59. Gustav

  @Slabadang:
  Det är många här på TCS som inte blivit utsatta för den AGW-propaganda som pågår i samhället. Alla kommentarer som att de sak skämmas, häng dem högt etc. visar på att ni inte har så god koppling på den allmänna uppfattningen om AGW-hotet är verkligt eller inte. Det är på senare halvår som jag fastnat för TCS men före detta hade jag som vanligt känslan av att AGW-tåget tuffade på för fullt och att det inte fanns något som stoppade det. Är det några som får ställa sig i kön till FAS 3 är det de där de som kommer ut som skeptiker.
  Nu har en möjlighet att sakta förändra situationen uppkommit iom att en av AGW-ledarna börjar ändra sig. Då gäller det för skeptikerna att ena sig och underlätta att fler AGW-are svänger istället för att börja prata om att de ska SKÄMMAS annars blir inte situationen förbättrad. Risken finns att Hansen marginaliseras av AGW-lägret om han inte får stöd från någon del av allmänheten. Det där med att observationer stöder Hansens omvändelse är fullständigt irrelevant. Det kan gå 40 år och temperaturen kan droppa 3 grader och ändå kan AGW-tåget tuffa på som aldrig förr. Det är vad media SÄGER som gäller för den allmännna opinionen, så enkelt är det!
  Ni har alla läst 1984 antar jag? Chokladransonen sänks från 2 kakor/vecka till 1 kaka/vecka samtidigt som propagandan säger att ransonen nu glädjande nog höjts till 1 kaka/vecka. Folk köper såkalrt budskapet med hull och hår, precis som med AGW…
  VIll ni se någon förändring till det bättre i klimatpolitiken är det bara att svälja förtreten och applådera Hansen för hans vetenskapliga arbete! Alternativet innebär troligtvis ytterligare 3 Mdr kr till tokerier allteftersom CAGW-lägret avancerar…

 60. Slabadang

  OT Bom !
  Bjurwall läser den favoritsaga journalister älskar att höra. De dumma  läsarna som inte förstår att uppskatta deras totalt förvridna syn på samhälle läsare och opinion de spyr ut från spalterna. Jornalisterna är rökta och folk accepterar inte den envägskommunikation de är uppväxta med. Elfenbenstornet är numer bara en halvmeter högt och smockorna hänger i luften. Det journalistiska maktmissbruket av journalismen är vid vägs ände.
   

 61. Slabadang

  Gustav!
  Nä du! Du är totalt ute och cyklar och utgår ifrån att vi skall acceptera det ocacceptabla. Att hänga dem högt är emot mina grundläggande principer om vad mänsklighet innebär, men vi kan inte acceptera att tillåts smita ut bakvägen för alla de tusentals miljarder de ryckt ur mun på fattigt och vanligt folk. Se vad som händer Gutav!! Media tappar sina positioner sin makt och sin legitimitet allt mer.
  Folk är trötta på att bli lurade duperade och nedtryckta. Det finns en vaknande folkrörelse som vill ha ett schysst öppet ärligt och tryggt samhälle och makten tillbaka. Media skall inte uppvaktas bearbetas eller fjunas med. De får redan strorstryk av nätet och är medveten om det. Hela etablissemnaget har spelat bort sina kort och det får INTE UPPREPAS!!

 62. Staffan

  Minnesota:  ”Jag köpte en six-pack öl idag, på vägen hem.  När jag körde in i garaget var det -18ºC ute.  Inga rekord, direkt, men i alla fall rejält kallt.  Vi har en gammal frys i garaget, och jag insåg att jag måste ställa in ölen där—inte för att hålla den kall, men för att hålla den varm!  Hade jag lämnat den i garaget skulle flaskorna frusit, och kanske exploderat.
     ”Om du bor i en del av landet där du aldrig behövt sätta in mat och dryck i kylen för att hålla dem varma, så vet du inte vad du gått miste om!”  (Powerline 31/1)
  http://www.powerlineblog.com/archives/2013/01/you-know-its-winter-in-minnesota-when.php

 63. Gustav

  @Slabadang:
  Om medel-Svennson läser din post skulle han inte förstå vad du pratar om. Ni är inte medvetna om hur opinionen ser ut i Sverige? Ni är inte i positionen att utfärda några domar över alla de som gått med i AGW-karusellen, försök förstå att det är ni som är minoritet här och kommer så förbli om ni inte är lite smarta (likt trådstartaren iofs).
  Hur vill du agera för att undvika att fler Mdr rycks ur mun på fattigt folk? Hjälpa de som sakta försöker överge vansinnet eller direkt placera dem i skamvrån? Vilket alternativ tror du uppmuntrar fler att hoppa av AGW-tåget?
   

 64. Gustav .. du har många ggr försökt ge intrycket av att du skulle ’tala för’ någon slags allmänhet, en medel-Svensson du menar att du förstår och vet hur man skall få att sådana att lyssna. Men det är ju precis så (många av) dagens journalister tänker: Att de talar för ’vanligt folk’ för vad de ’egentligen vill och tycker’ även när de inte riktigt själva förstår det.
   
  Vad är det som får dig att tro det? Du har ju inte riktigt lyckats övertyga om dina egna positioner hittills ..

 65. ThomasJ

  Gustav #63: Sök hjälp!
   
  Mvh/TJ

 66. Thomas P

  Jonas #57 ” Min observation är att ovarsamheten med sanningen verkar vara endemisk på din sida, ibland helt skamlöst”
   
  Du hör till de som har minst intresse för sanning av alla. Din stora hobby är att hacka ned på alla som har fräckheten att avvika från denna bloggs partilinje, och då är det fullkomligt ointressant om det du säger är sant, eller ens om du motsäger dig själv.
   
  ”För övrigt klagade inte Annan på felaktigt använd Bayesiansk statistik.”
   
  Du kanske bara läst ett inlägg på Annans blogg, jag har följt den under några år så jag har lite mer koll på vad han brukar skriva om. Hans stora käpphäst är att man inte skall använda en ”uniform prior”, vilket han väl har en poäng i.

 67. Thomas P
   
  ”Du hör till de som har minst intresse för sanning av alla”
   
  Ännu en osanning från dig!
   
  ”denna bloggs partilinje”
   
  och ännu en!
   
  ”då är det fullkomligt ointressant om det du säger är sant, eller ens om du motsäger dig själv”
   
  Och där kom en tredje!
   
  Men jag håller med dig: En uniform prior är antingen totalt inkompetent, eller ohederligt. Vid det här laget är det dock svårt att skylla på inkompetens …
   
  ”vilket han väl har en poäng i”
   
  Ja, det var iaf ingen uppenbar osanning, Thomas, bara dagens understatement!
   

 68. Jonas N #53,

   

  Fortsättningen på ditt citat av James Annan är verkligen kostligt:

   

  Of course, there may be others who lie in the other direction, which is why it seems bizarre that the IPCC appeared to rely so heavily on this paper to justify their choice, rather than relying on published quantitative analyses of observational data. Since the IPCC can no longer defend their old analyses in any meaningful manner, it seems they have to resort to an unsupported ”this is what we think, because we asked our pals”. It’s essentially the Lindzen strategy in reverse: having firmly wedded themselves to their politically convenient long tail of high values, their response to new evidence is little more than sticking their fingers in their ears and singing ”la la la I can’t hear you”.

   

  Men jag håller inte Annans beskrivning av Lindzens strategi. Jag har en känsla av att Lindzen hela tiden har varit på rätt spår men han har inte nått ut med sitt budskap helt enkelt.

   

 69. Håkan Bergman

  Till signaturen Gustav.
  Signaturen Slabadang har säkert inget emot att du skriver du till honom.

 70. Gustav

  Jonas:
  Ja det är inte svårt att snappa upp attstämningen bland Svensson är för AGW, har du inte märkt det? Titta på riksdagsdebatten nu senast, det är typ SD som fiskar lite röster genom att visa skepticism men annars gör samtliga partiergemensam bedömning att det ger mer röster att ställa sig på AGW. 
   
  Jag försöker inte tala för någon, bara föreslå en taktik som är gynnsam ur aspekten ”för en genomtänkt klimatpolitik” vilket är TCS syfte? TCS är en bra site men allt ryggdunkande har lett till att folk härinne får en skev verklighetsuppfattning. I verkligheten finns en liten klick som är skeptiker (även om den växer) men deN stora majoriteten är AGW och kommer så förbli till dess någon med hög trovärdighet byter kurs. 

 71. Gustav #29,

   

  Tack för berömmet!

   

  Jag tycker att du har viktiga poänger med vad du skriver i #59 och #63. För mina ögon ser det fullt möjligt ut att AGW-tåget tuffar på i och med att folk litar på att detta är en fråga som politikerna sköter och de kan stärkas i denna uppfattning av opinionsbildare som till exempel Pär Holmgren och Johan Rockström.

   

  Det finns mycket kvar att göra för TCS men förhoppningsvis får vi hjälp av klimatet självt och de klimatforskare som själva börjar dra öronen åt sig på grund av alla överdrifterna.

   

 72. Gustav

  Klimatet självt kan vara till hjälp men skall inte överskattas. Det är ytterst få som har möjlighet att själva följa upp temperaturer etc, man är helt i händerna på media. 
   
  Men TCS är på mycket god väg att föbättra klimatpolitiken! Fortsätter ni att stödja seriös klimatforskning eller forskare som är på väg åt rätt håll kommer detta inte gå att stoppa. En oerhört viktig milsten är om någon politiskt parti annat än SD kunde uttrycka skepticism, det år faktiskt inte omöjligt att det kan bli MP om Hansen får lite hjälp nu. 
   
  Slabadang: det är fortfarande extremt tabu att komma ut som skeptiker. Själv skulle jag länka en kollega till en porrsite innan jag länkar till TCS, så illa är det dessvärre iaf om man jobbar med något som är nära miljö. 

 73. Det Hansen säger är att ”The 5-year mean global temperature has been flat for a decade” vilket jag inte håller med om, snarare har det varit flat i 5 år. Detta är inte detsamma som att vi har en uppvärminingspaus vilket inte heller Hansen säger. Global warming är en egenskap hos klimat och en 5-års period är alldeles för kort för att ge information om klimatet. F.ö. Hade 5-års medlet samma 5-års paus i början av 90-talet. Snacka om att du kokar soppa på en spik Pehr!

 74. Jonas B1

  Det som kommer att avsluta vansinnet är när IPCC erkänner en kraftigt lägre klimatkänslighet, inget annat. Då kommer media att skriva. Det är därför Annans bloggpost är så viktig. Bästa uppskattningen inom rådande forcingparadigm är 1,7 C, dvs ungefär hälften av den officiella. Alla senare studier visar samma sak. Med längre paus blir den lägre och lägre med tiden.
  Det kommer att bli intressant vad man skriver i AR5, sanningen eller fortsätta med den alltmer uppenbara lögnen? Men Annans exempel visar att en del av The Team har fått nog och kommer att slåss för sanningen, låt vara med en viss Millikan-effekt. Ett stort framsteg!

 75. Gunbo

  Gustav, 
  Du är en bra psykolog och en bra taktiker . Du har rätt i mycket som t ex: ”TCS är en bra site men allt ryggdunkande har lett till att folk härinne får en skev verklighetsuppfattning. I verkligheten finns en liten klick som är skeptiker (även om den växer) men deN stora majoriteten är AGW och kommer så förbli till dess någon med hög trovärdighet byter kurs.”
   
  Jag tycker Lennart Bengtsson har hög trovärdighet bland de flesta här men ändå har det han skriver inte fått gehör.
   
  Det enda som kommer att få genomslag i längden är empirin,  observationerna och mätningarna av verkligheten. Men det kan ta tid innan vi med säkerhet vet vilka de är.
   
  Tyvärr är det många på bägge sidor som ropat hej innan de är över bäcken. 

 76. Ingemar Nordin

  Gustav #72,

  Du resonerar säkert rätt, under förutsättning att Svenssons vore rabiata AGW:are. Men jag tvivlar på att det förhåller sig så. Greenpeace, WW:are, föräldravrålare och TV-journalister utgör en liten, liten minoritet. De flesta struntar fullkomligt i propagandan som sköljer över dem och swappar snabbt över till en annan kanal när de utsätts för den. Den är som reklamen på TV.

  Svenssons svarar som de tror att förväntas av dem på frågor om de är ”för miljön” och tycker att det är bra med ”förnyelsebar energi”. Men i nästa andetag är det glömt. Jag hörde nyss att antalet som klimatkompenserar sina resor har sjunkit drastiskt förra året.

  Frågan intresserar dem inte helt enkelt. Sak samma för de flesta riksdagspolitiker skulle jag gissa. Men det betyder att organiserade särintressen vinner över majoriteten. V, MP och C får igenom sina hjärtefrågor hos alla de andra partierna. WWF, Greenpeace, Earth First och den gröna minoritetsklicken av EU-politikerna får hela EU att ta det ena vansinnesbeslutet efter det andra. Det är först när det finns ett organiserat och initierat motstånd från andra sidan som man kan få majoriteten att svänga. Allt enligt klassisk public choice teori.

  Om vi är snälla mot Hansen eller inte spelar heller ingen roll för majoriteten eftersom de inte vet vem Hansen är ändå. Så, jag har lite svårt för att köpa ditt resonemang.

 77. Börje S.

  #73 Stig Moberg
   
  Inte hade väl PCC 1988 några tio år att backa upp hypotesen om global uppvärmning p g a koldioxidens förmåga att värma atmosfären 1ºC så atmosfärens halt av vattenånga, vilken ökande halt skulle leda till katastrof vid ”bussiness as usual”. 
   
  För övrigt har den där höjda halten av vattenånga inte kunnat påvisas.
  http://www.leif.org/EOS/2012GL052094-pip.pdf
  För övrigt har halten CO2 ökat ”as usual”, samtidigt som ingen signifikant ökning av världstemperaturen har noterats de senaste 15 åren.
  För övrigt har NOAA skruvat ner havsnivåskattningen till hälften:
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   
  Trots detta hötter klimathotarna med näven och kastar okvädingsord efter de som har fräckheten att citera dessa rapporter, samtidigt som de (klimathotarna) blundar så hårt att det slår blixtar för ögonen för att slippa se.
   
  Ingen av dessa underliga människor blir glada när besked som kan lyfta klimathotskvarnstenen från axlarna på de klimathotsplågade dyker upp från de institutioner som tidigare har beordrat oss: ”Häng den här kvarnstenen om halsen. Och den här och den här och den här, stå stilla sedan och vänta så kommer vi med fler!”.
   
  De blir fly förbannade! Är inte det konstigt, så säg? 
  Man skulle kunna tro att det är maskerad rädsla. Rädsla för att ha haft fäääl.

 78. Gunbo

  Ingemar Nordin #76,
   
  ”Men jag tvivlar på att det förhåller sig så. Greenpeace, WW:are, föräldravrålare och TV-journalister utgör en liten, liten minoritet.”
   
  Det här är en utmärkt illustration till det Gustav skrev: ”folk härinne får en skev verklighetsuppfattning.”
   
  Vet du hur många prenumeranter på Postkodlotteriet som är med just för att WWF och Greenpeace plus flera andra förmånstagare ska få bidrag från deras lotter? 
   
  Enligt enkäter utgör ”klimatskeptiker” mindre än 10 % av befolkningen.
   

 79. Ingemar Nordin

  Gunbo #78,

  Om du är intresserad av enkäter och vad ”folk” anser om klimatet så borde du ta en titt på den Demoskopundersökning som SI genomförde inför Almedalen förra året:

  https://www.klimatupplysningen.se/foreningen/aktiviteter/

  Den visar med all tydlighet att kunskaperna om klimatet, och därmed om vad hela frågan handlar om, är otroligt låg. Och det kan vi tacka media för som inte brytt sig om att förmedla kunskap utan bara propaganda. De flesta har bara stängt av när media bluddrar om klimatfrågan.

 80. Gunbo

  Ingemar Nordin #79,
   
  Jo, jag har läst den undersökningen och noterat att kunskaperna är dåliga men nu var det fråga om allmänhetens stöd för WWF och Greenpeace vs. antalet skeptiker. 

 81. Stig #73,

   

  Att du inte håller med Hansen i detta är din fulla rättighet men att påstå att jag kokar soppa på en spik genom att rida på ordet uppvärmningspaus och påstå att detta skulle vara något annat än Hansens standstill, uppvärmningsstillestånd, tycker jag är lite lågt. Är det inte snarare du själv som kokar soppa på en spik?

   

  Jag tycker att följande mening av James Annan passar även för dig:

   

  ”… having firmly wedded themselves to their politically convenient long tail of high values, their response to new evidence is little more than sticking their fingers in their ears and singing ”la la la I can’t hear you”. 🙂

   

 82. Börje S.

  Är ordet f…b…d verkligen att betrakta som en svordom som en eventuell läsare  skulle ta illa vid sig att se i skrift?
   
  I anknytning till min replik på Stig Moberg frågar jag de det berör: VARFÖr blir ni så fruktansvärt arga när nyheter om att klimathotet möjligen är överdrivet uppenbaras inför era ögon? VARFÖR?
   
  Varför inte dra en lättnadens suck och gå ut med att det kanske inte är så farligt som vi i förstone trodde? Varför inte lindra den ångest och återupprätta de alla de tappade sugar som ert intensiva klimathotande genererat?
   
   
  Varför inte?
   
  Ni kan väl inte tycka om att se depressioner p g a klimathoteriet sprida sig som veritabla farsoter?
   
  Jag funderar ju på det ibland, och i dystrare stunder har jag kommit på svar som jag inte tänker redogöra för här. För så illa kan det väl ändå inte vara?

 83. LBt

  Finns det en uppvärmningspaus? Kanske, om de närmaste 10 åren inte innebär någon temperaturstegring är den jämförbar med 45-70 men därefter steg temperaturen igen. Dvs om 20 år vet vi kanske om något annat är på gäng, möjligen har forskarna dessförinnan gett bättre besked.
  Vad som påverkade utvecklingen 45-70 är osäkert men för mig framstår kriget och kärnsprängningarna som möjligt inblandade, klimatsystemet är känsligt för allt möjligt.
  Om vi nu har en paus vad kan då vara goda orsakskandidater? Ja bortfallet av isvolym i Arktis kräver avsevärda energimängder och produktionsexplosionen i bla Kina innebär inte bara koldioxidutsläpp.

 84. Sirapsodlaren

  Re #78.
  Som lite tröst för alla på det här forumet så kan jag påminna om Asch:s experiment från 50-talet.
  Asch visade att 75% av alla individer anpassar sig och ger fel svar i enkla frågor mot sitt eget förnuft  om man utsätts för grupptryck.
  Men det räcker med att en individ motsätter sig gruppens åsikt för att grupptrycket ska sluta fungera.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments
  MSM utnyttjar som bekant konceptet med grupptryck genom att bara släppa fram vissa åsikter. Man vet att det räcker med en enda kritisk röst för att fasaden ska rasa.
  Har man detta i åtanke förstår man varför journalister och politiker är näthatare. För på nätet finns alla åsikter representerade, vilket ger individen stöd för att lita på sitt eget förnuft.
  Det stora problemet är fortfarande spridningen av kunskapen och den alternativa åsikten. MSM har fortfarande kontroll över en stor grupp människor som inte engagerar sig och söker information.
  MEN, det gäller bara så länge som man egentligen inte tror sig påverkas av en fråga. Skulle klimatfrågan så småningom materialiseras till en börda för befolkningen i stor skala kommer man att börja engagera sig och till sist hittar man hit till TCS eller likande site, läser om osäkerheterna i AGW-teorierna och byter ståndpunkt.
   

 85. Ingemar Nordin

  Sirapsodlaren #84,

  Väl beskrivet!

 86. Gunbo

  Börje S #82,
   
  ”Ni kan väl inte tycka om att se depressioner p g a klimathoteriet sprida sig som veritabla farsoter?”
   
  Sanningen att säga har jag som psykolog ännu inte stött på någon som lidit av depression p g a klimathot. 🙂

 87. Slabadang

  Sirapsodlaren!
   
  Därav den klimattalibanska ringmuren runt vetenskräps och nyhetsredaktionerna på gärdet! Vilken halvkunnig amatörskeptiker som helst sopar banan med med en CAGWare bara genom att hålla upp fyra grafer och låta dem få prata på sig.

 88. Gunbo

  Sirapsodlaren #84
   
  ”Asch visade att 75% av alla individer anpassar sig och ger fel svar i enkla frågor mot sitt eget förnuft  om man utsätts för grupptryck.”
   
  Ja, människan är en ”gruppvarelse”. Det märker vi tydligt på denna blogg!

 89. Sören

  PS#48 Mitt bud är evaporationen, att det därför är relativt undergött, oligotroft, på det stora hela. Cirkulationen är motsatsen till estuarin. Ytvatten strömmar in från, bottenvatten faller ut i, Atlanten.

 90. Olle Dahlström

  Bröd och skådespel åt folket ”panem et circenses” sen kan nomenklaturan göra som den behagar. Så sade man förr. Men se det går inte längre. Tack vare nätet ser vi nu hur konsensus i bl.a. klimatfrågan börjar att luckras upp. MSM kan inte längre ljuga för de läskunniga ty de skaffar den information de anser vara saklig och relevant på egen hand via internet. Leve det fria ordet. Tack för bloggar som TCS.

 91. Slabadang

  Gunbo!
  En växande minoritet i kraft av att den hade rätt i sak redan från start. Du tillhör den majoritet till boskap som åt gräset direkt ut händerna på på dem som samtidigt kollade hur mycket mjölk du hade i juvret! Svider det inte i spenarna nu?

 92. Gunbo #86,

   

  Vad tror du om den där klimatångesten då? Kan den leda till depression?

  http://www.dn.se/nyheter/asa-beckman-min-klimatangest-har-blivit-svarhanterlig

 93. OlleDahlström

  http://www.svt.se/skavlan/sasongspremiar-med-ewa-froling-och-stefan-lofven
  Det här är våra röstberättigade som fullständigt skiter i vad som sker i klimatfrågan, ty de har bröd och skådespel

 94. Gunbo

  Slabadang #91,
   
  ”Svider det inte i spenarna nu?”
  Hm, jag har bara en spene och i den svider det inte kan jag lova dig. De är länge sedan det kom någon mjölk ur den (om man får vara lite fräck)! 😀

 95. Börje S.

  #84
   
  Låter bra det du skriver. Men motståndet är massivt. 7 av 8 partier i riksdagen hyllar klimathoteriet som en sannskyldig religion och tycker säkert det är rimligt att skicka upp milliontals speglar i en krets runt jorden för att avskärma solljuset. Att de där speglarna inte skulle gå att dra tillbaka om experimentet går fel finns det ingen millöömmande politiker som har en tanke på.
   
  http://andaslugnt.blogspot.se/2011/03/speglar-i-rymden.html
   
  Det tycker det är i ordning att avsätta skattemedel till vansinniga idiotprojekt som koldioxidavskiljning. Från dr Max´”Andas Lugnt”:
   
  ” beräknas öka energiförbrukningen hos primärindustrin med 25-40 procent” ”förlusten bli 6,6 TWh/år”
  Vid mellanlagring, transport och slutförvaring hanteras koldioxiden som vätska. Under 56 atmosfärers tryck har den täthet 0,77 kg/liter vid +20oC. Ett ton har då volymen 1,3 kubikmeter eller räknat i oljeindustrins fat (159 liter) 8,2 fat. ”
  ”Nio gigaton (miljarder ton) som är IEA:s förslag skulle bli 74 miljarder fat flytande koldioxid. Årligen. Mer än dubbelt så stor volym som världens samlade olje- och gasproduktion som var 30 miljarder fat år 2008 när den stod på topp”
   
  VAR har de koldioxidavskiljande (CCS) pappskallarna tänkt sig att tankbilarna ska lämpa av denna flytande koldioxid? Bergrummen som tömts på olja räcker inte, ty koldioxiden i komprimerad, flytande form tar betydligt större plats. Livsfarliga läckage (håller du med om det Thomas?) blir oundvikliga.
   
  I dag har ”vetenskaps”radion intervjuat en ”forskare” från Linköping (på `na, Ingemar!) som ska undersöka hur det går med projekt som jag tycker är rent och skärt vanvett, helt flippade utslag av fanatism. Damen i fråga hade alls inga sådana synpunkter utan tyckte de var helt i sin ordning, precis som journalisterna på ”vetenskaps”radion.
   
  INGEN, INGEN kommer, så länge klimathotskotteriet sitter där och ljuger som de vill, att i det mediet få säga som det verkligen är:
  ”Dårhusprojekt! Stoppa omedelbart all sådan verksamhet, dra in eventuella anslag och se till att de involverade befrias från alla uppgifter som är förbundna med något som helst ansvar!”
   
  Så långt har det gått. Klimathoteriet har lett till att trendsniffande representanter för det som kallas vetenskap flippat ut totalt och håller på att pracka på mänskligheten projekt som är både livsfarliga för planeten och dess befolkning samt helt utan sans och vett.
   
  Så långt har det gått Klimathoteriet har lett till kollektivt vansinne hos  människor som har långa studier bakom sig. Det har lett till kollektivt vansinne hos våra politiker och de gör tillsammans med sina medsvurna inom media allt vad de kan för att bringa resten av befolkningen till samma fanatiskt religiösa tro på klimathotet som snart kommer och tar oss ”om ni inte alla lättar på plånboken och låter oss med alla dessa pengar (ahhh, pengar!) bestämma vilket väder vi ska ha”.
   
  Jag är ateist. Ändå säger jag:
   
  Det vore bättre för världen om alla ni miljöömmande slängde klimathotsreligionen på sophögen och i stället kastade er på knä för att ägna resten av er tid att be till och hylla en gudom, mig likgiltigt vilken av alla de som finns att välja på. 
   
  Skadan som lobbandet för klimatreligionen åstadkommit är redan ofantlig och fortsätter ni som ni börjat går det rent åt h-e för miljön och jordens alla människor. 
   
  Vad är några religionskrig med ett par hundra millioner döda mot det som klimathotsreligionen erbjuder oss? Bättre ni blir religiösa på det gamla hederliga sättet, ty det skulle åstadkomma betydligt mindre elände. 
   
  Otroligt? Jovisst, men ack så sant.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=f68TdgErXkE
   
   

 96. Gunbo

  Pehr B #92,
  Ha, ha! Jo, jag har läst Åsa Beckmans smarta propaganda. Tänk att så många går på den!

 97. Håkan Sjögren

  Gunbo #86 : Om jag skulle lida av depression p g a klimathot skulle jag nog inte vända mig till Dig. Mvh, Håkan.  

 98. Gunbo

  Håkan Sjögren #96,
   
  Det är ju tur att du inte lider av depression då! 😀

 99. Håkan Sjögren

  Gunbo # 97 : Det är inte tur, utan jag har fått en naturvetenskaplig utbildning så inget uppdiktat klimathot kan skrämma mig. Mvh, Håkan.

 100. Gunbo
  Vad finns det för psykologiska förklaringar till att en del knappt kan öppna munnen utan att ljuga?
  Jag tänker närmast på ”nobelpristagaren” som hävdar att han inte tar $10k för ett föredrag oxh som har fått ihop en hel bok med påhittade oförrätter och en temperaturserie som även han själv borde inse inte har med verkligheten att göra, allas vår Michael Mann.
  Hur kommer det sig att Thomas P undviker att svara på en fråga som ställts närmare 10ggr? Det gäller frågan om han trodde på uppgiften om betalda demonstranter som han länkade tll.

 101. Gunbo #86,

   

  Jag vet inte jag om du har uppfattat henne rätt. Hon skriver:

   

  Nej, det är inte en realistisk scen som får oss att förstå hur det kommer att vara i en nordeuropeisk stad år 2060. Man får inte de konkreta bilder som behövs för att världen ska vakna.

   

  För mig verkar detta som hon tror att klimatet skulle vara sämre i en nordeuropeisk stad år 2060 än nu. Men jag har svårt att se att det finns några scenarier som ger sämre klimat i nordeuropeiska städer till år 2060. Nordeuropa är snarare en vinnare i detta avseende. Klimathotet gäller först och främst andra regioner på vår glob.

 102. LBt #83,

   

  Det är som du säger osäkert hur man skall förklara uppvärmningspausen som var cirka 45-70 eller lika gärna 40-80. Hansens favorithypotes är att det var kylande aerosoler som uppvägde uppvärmningen från ökande växthusgaser men han påpekar också att detta inte har gått att bekräfta bland annat för att uppskjutningen av en satellit med instrument för att mäta aerosoleffekten misslyckades.

   

  Men det finns en annan mycket elegant förklaring, som jag kallar klimatskifteshypotesen, som har framlagts av Tsonis med flera. Judith Curry är en av anhängarna till denna förklaring. Jag hade följande blogginlägg om klimatskifteshypotesen i maj:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/05/klimatskifteshypotesen-uppvarmningspausen-forklaras-med-ett-natverk-av-oscillerande-klimatsystem/

   

  Om denna hypotes är den rätta förklaringen så är förmodligen klimatkänsligheten inte så stor eftersom uppvärmningen kan uppvägas av naturliga variationer under långa perioder.

   

 103. Slabadang

  Jadu Gunbo!
   
  Vad det än är så¨nog ser det ut som mjölkmustascher på både Rockström och Wijkman 🙂

 104. Jaha…läser på WUWT att det galnat loss på allvar nu..CAGW folket anklagar varann för lögner och överdrifter och fusk i processen….och i förrgår gissade jag att röran skulle splittras i 104 falanger….tydligen kan vi slå oss ned och titta på hur de hudflänger varann nu…förutspådda Pudelns år börjar utmärkt 🙂

 105. Börje S

  #104 Hans H
   
  Yees!!
   
  ”their response to new evidence is little more than sticking their fingers in their ears and singing “la la la I can’t hear you”.
  (Watts:) Oh dear oh dear oh dear…”

 106. Thomas P

  Vi har ovan ett antal personer som anser sig kunna utläsa vad Annan menar och anklagar mig för att misstolka detta. Nu har dock Annan svarat rätt ut i en kommentar på sin blogg:
  ”Yeah, I should probably have had a tl;dr version, which is that sensitivity is still about 3C.”
  Precis som jag sa från början handlar det om sannolikheten för extrema värden, inte om någon omtolkning om det mest sannolika.

 107. Thomas P

  Hans #104 Skeptiker gillar att kritiserar varandra när de anser någon har fel. Enbart sant troende som här på bloggen håller alltid varandra om ryggen. Som Ribbing som envisas med att kalla alla som förnekar AGW för ”klimatrealister” hur konstiga idéer de än har. Undantag är Håkan Sjögren och Claes Johnson som, vad man än kan säga i övrigt om deras teorier, faktiskt tar dem på så mycket allvar att de både försvarar dem och kritiserar alla mer modesta AGW-skeptiker för att ha fel.
   
  Vi kan väl göra ett experiment i en fråga jag dragit upp tidigare. Så här skrev Peter Stilbs en gång i tiden i en debattartikel:
  ”Jag tror inte läsarna är medvetna om att IPCC ignorerar vattenånga
  som en växthusgas, avvisar alla modeller utom sina egna,”
   
  Vågar Jonas eller någon annan erkänna att detta är två lögner på raden och kritisera Peter för detta?
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskaplig-klimatskandal_165096.svd

 108. Gustav!?
   
  Du tror att (mp) skulle kunna bli första parti att hoppa hav klimatstollerierna!? Om bara skeptikerna nu skulle vara lite falska, och (tex) berömma Hansen.
  Och du tror att du ’förstår’ Svenssons! Eller politkerna? Nu tom försöker du tala om för oss som läser och skriver här vad vi har (felaktig?) verklighetsuppfattning!?
   
  Jodu … och du tror på det själv också?
   
  Nejdu, de flesta politkerna tror att (eller agerar som om) vad som står i media är det viktigaste och det som ’samhällsdebatten’ handlar om, dvs vad Media matar ’Svensson’ med, inte Svensson själv ..
   
  Hur det går till där har du helt missuppfattat. De som möjligtvis skall vara ’falska’ på det sättet du föreslår är de politkerna som har spelat på klimathotet men känner av att vinden har (inte bara mojnat, det märker nog fler) men kantrat. Som en väg ur för egen del (och kanske plocka lite röster på så vis)
   
  Och du beskriver din bekantskapskrets som några med extrem beöringsångest inför skeptiska kommentarer? Skulle inte förvåna mig om just (mp) är preferensen i det gänget …
   

 109. Gunbo

  Pehr B #101,
   
  ”Jag vet inte jag om du har uppfattat henne rätt.”
  Det är möjligt. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon skrev, bara att det lät falskt.
  Vad jag menade i #86 var att jag, i mitt arbete, inte stött på någon med depression p g a klimathotet. Jag brukar vara försiktig med att ställa sjukdomsdiagnos på människor jag inte träffat och samtalat med.

 110. Staffan

  Hur länge ser ”Svensson” på TV?  3 timmar och 18 minuter per dag, sade Sydsvenskan 4 mars 2010.   I snitt!  Om dagen!
     På SVT håller 52% av murvlarna på Mp.  (På SR, 54%)   80% håller på S+Mp+V.  [Låg svarsfrekvens, förstås.  Skulle man gilla t.ex. Kd så håller man nog tyst om det.] 
      Jag själv slutade se TV kring 1980.  Jag brukade följa USA-åsikterna på kortvåg, och kom till sist i gräl hemma:  Det som TV påstod om USA var helt enkelt inte sant.
      Som nu.  Vet ni något om den ekonomiska krisen ”over there”?  Inte om ni håller er till svenska media.  SvD Näringsliv hade en liten början en gång, men det upphörde snabbt.
      Och det här är enkla siffror:  statsskuld, arbetslöshet…  —  40% av federala utgifterna lär ”betalas” med lån.  [Jag har inte kontrollerat den siffran;  den skulle kunna vara fel.]  Statsskulden är ffg sedan andra världskriget över 100% av BNP.  Och ingen förbättring inplanerad detta decennium.   (I Sverige är den ca 35%, bland det lägsta i Europa.  ”Den som är satt i skuld är icke fri”…)

 111. Thomas
   
  Jag kan inte ’erkänna’ lögner åt andra. Men hur många av dina egna lögner har du erkänt här tex, Thomas? Eller bara korrigerat uppenbara osanningar? Eller bara felaktigeter? OK, bara dom mests uppenbara då? Hur många?
   
  Dina försök att karaktärisera den här bloggen tex är så pinsamt dåliga att de skulle kunna platsa som UI:s sedvanliga smutskastning. Liksom de av dem som skriver och kommenterar här. Och så kommer du här och uppmanar folk att ’erkänna andras lögner’!?
   
  Hur tänker du då egentligen?
   
  Du låter lite som (ljugande!) Olle Häggström som också menar att bara hans sida får vara oförskämd, använda osanna epitet, vara svepande och använda lite grövre penseldrag och förenkla budskapet, både det egna och när man kritiserar andras …
   
  Och anklagar tidningskrönikor och insändare för att inte inkludera allt, och ffa inte det man själv hellre skulle vilja ha sagt. Allt detta är mest bara tarvligt Thomas ..
   
   
   

 112. Anders L

  Kom ihåg att ”pausen” ligger på en högplatå. De 10 varmaste år som hittills uppmätts är (i ordning): 2010, 2005, 1998, 2003, 2002, 2006, 2009, 2007, 2004, 2012. 
  Det råder inga som helst tvivel om att den globala uppvärmningen kommer att fortsätta efter ”pausen”. CO2-halten kommer att klättra över 400 ppm inom de närmaste två-tre åren, och det finns inget slut i sikte. 
  Som tur är så är det betydligt fler människor som arbetar med att försöka lösa klimatkrisen än som arbetar med att fördröja lösningen, så det finns ändå anledning till hopp. 

 113. Gustav

  Jonas: Politiker lyssnar på väljarna och anpassar sig därefter. Om det är så att vinden har kantrat så har detta knappast nått ut i politiska led. Detta är vad jag menar att verklighetsuppfattningen på TCS inte är särskilt aktuell. 
   
  Javisst umgås jag med miljöpartister men den allra övervägande delen är moderater. MP har dock en sak som gör att de mycket väl kan bli först med att hoppa av CAGW och det är att Hansen är en viktig förgrundsgestalt plus att man faktisk har vetenskaPlig bevakning. Känner de vart vinden blåser kan de vinna röster på att svänga först och plocka röster från alliansen som undvikit MP för att de verkar extrema. De som ryker klimat är fråga nummer ett kommer knappast överge MP ändå. 

 114. ThomasP… lies, betyder att dom ljuger. Menar du att Annan inte säger att kollegorna ljuger ? Vad som sägs efteråt är s.k. damage control, ThomasP….menar du att han säger att dom inte har ljugit om siffrorna ? Det är ju extraordinärt t.o.m. för dig.

 115. Gunbo

  Perfekt och Slabadang m fl,
   
  Är det för att det är kul som ni skriver skit om en del personer eller är det för att stärka gruppsamhörigheten och markera vilket lag ni tillhör?
   
   

 116. Gustav … du kanske känner till ett fenomen som heter (sd) …
   
  Deras framgång (~10% numera) berodde helt på att politikerna inte ”lyssnar på väljarna och anpassar sig därefter” utan mer navigerade efter vad som ansågs (Av tyckar eliten) vara politiskt korrekt …
   
  Men du klimattjafset är (ur väljarsynpunkt) en mycket mindre fråga .. Politiskt handlar frågan om att få beskatta, styra, reglera, bestämma, och att ha ngn utomstående ’agent’ att skylla på. Miljön, klimatet, forskarna, FN, världssamfundet, vetenskapen, planeten, ekologin mm … allt som folk drar sig för attfnysa åt, inte avfärda direkt, därför att det har en fin klang … allt sådant duger som förevändning (för de egna spenderambitionerna). Tro mig nästan ingen politik handlar om ngt annat ..
   
  Vad du menar med att (mp) skull ha vetenskaplig bevakning förstår jag öht inte.

 117. Jag kan ju bara tala för mig..men skriver jag skit om någon så är det helt enkelt så att jag tycker att det är skit med personen i fråga. Vad vill nätpsykologen Gunbo tolka det som ?

 118. Gunbo … ditt långrandiga tjat om ’grupptillhörighet’ och ’dunka varandra i ryggen’ eller ’lagtillhörighet’ är bara så tradigt och larvigt. Och som så ofta helt missriktat.
   
  Det fenomenet finns i övermått på en helt annan sida av debatten .. Och samma gäller förstås skitsnackandet om personer där du själv gärna deltar …

 119. Ah … vi har en till här som tvärsäkert kan sia om framtiden:
   
  ”Det råder inga som helst tvivel om att den globala uppvärmningen kommer att fortsätta efter ”pausen”. ”
   
  Samma person menar sig också kunna se någon ’klimatkris’ och tom att den måste och kan lösas ..
   
  Jaja, på sätt och vis hänger det förstås ihop!
   
  🙂

 120. Thomas P

  Precis som jag anade är det inget som har något att säga om att Peter Stilbs ljög. Varför börjar ni inte och städa framför egen dörr?

 121. Peter Stilbs

  Thomas P #120 – Du ÄR en robot.

 122. ThomasP hittar du ingen alarmistdefinition av ordet  ”lies” ? Annan säger ju faktiskt det.

 123. Staffan

  ”USA på god väg att nå klimatmål”, säger DN.se idag.  ”Vind- och solkraft”, säger DN.  Haha!  Fracking, förstår du.  Och visst:  DN nämner det.  ”Naturgas (främst skiffergas)”.  (Det blir olja också…)  Trots Obama – han har t.ex. förbjudit fracking på federal mark.
     Men i DN blir det här förstås en framgång för Obama.

 124. Thomas ….
   
  Syns ens dörren bakom den gigantiska högen av både dynga och skräp som under åren travats upp framför klimathoteriet?
   
  Är det någon som börjat städa där ännu? Det vanliga är väl att dyngprånglarna blir fullständigt rabiata så fort någon på deras sida ens knystar att det kanske är lite lite smutsigt i någon vrå …
   
   

 125. Thomas P

  Peter #121 Men jag är i alla fall ingen lögnare.

 126. Thomas P

  Ni lyckades i alla fall snabbt få bort ämnet från att Annan inte ändrat sig om mest trolig klimatkänslighet.

 127. Staffan

  Media:  Thomas Quick—Titta på Murderpedia (särskilt i slutet), innan ni blir övertygade om att Quick bara är en ofarlig lögnare.
  http://www.murderpedia.org/male.Q/q/quick-thomas.htm
     Vanliga wikipedia innehåller också mycket som inte kommer fram i t.ex. DN:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Quick
      Att ta för givet att media idag främst söker sanningen, är en farlig åsikt.

 128. LBt

  Pehr B #102,
  jag håller med om de tankegångar som ligger bakom klimatskifteshypotesen men kommer kanske till delvis andra slutsatser. Du vill se (tror jag) isavsmältningen i Arktis  som en följd av ett klimatskifte triggat av naturliga energisvängningar i klimatsystemet. Och du ser 45-70 på samma sätt.
  Jag fruktar snarare att vår påverkan triggat avsmältningen som nu gett upphov till ett klimatskifte dvs en energiomfördelning. Så länge samma mängd is återbildas som smält under säsongen har vi ett ”nollsummespel” men nu när is försvinner tas motsvarande värmemängd någonstans. Vi talar om mycket stora värmemängder, räcker en andel av denna för att förklara ”pausen”? Eller finns ett tankefel?

 129. Titta på ThomasPedia.se där översätts ordet ”lies” till det Annan inte säger men Stilbs gör. 🙂

 130. Tage Andersson

  LBt, Anders L m fl
  Om inte vi meteorologer talat om att en långsam uppvärmning pågår hade ni inte märkt det

 131. Gunbo #115
  Jag skriver för att det är kul, jag är såpass låg att jag uppskattar lyteskomik.
  Tyvärr stämmer ingenting av  den agw-hysteriska propagandan, annars skulle jag kunnat vara med och dela på $500 000 000. Jag har inte ens blivit erbjuden $20 för att demonstrera.

 132. Peter Stilbs

  Thomas P – Du har tagit upp detta säkert 5 ggr här på TCS – och jag har svarat att IPCC [avsiktligt vilseledande] inte listar vattenånga i tabellen över växthusgaserna – och ja – de hänvisar ju givetvis till de modeller de gillar – hur skulle de annars få fram dessa färgglada ”scenarios” i den rapporten?
  Kan Du lägga av nu, efter alla dessa år ?

 133. Gunbo

  Tage Andersson #130,
   
  Du nämnde inte mig men jag kan svara ändå. Jag ser uppvärmningen mycket tydligt eftersom jag ofta är ute i naturen och dessutom odlar mina egna grön- och rotsaker, bär och frukt. Sex av de senaste åtta åren har jag skördat jordgubbar veckan innan midsommar vilket aldrig hände på 90-talet. Isen på sjön lägger sig senare och går upp tidigare, om det blir någon is att tala om, vill säga. Bara ett par exempel. 

 134. Gunbo

  Perfekt #131,
  Ok, det är bra att du är ärlig!
   
  ”Tyvärr stämmer ingenting av  den agw-hysteriska propagandan”
   
  Det är sällan propaganda stämmer, varifrån den än kommer. Därför läser jag helst forskningsartiklar, gör mina egna iakttagelser och drar därifrån mina slutsatser.

 135. Staffan Lindström

  { 02.02.13 at 11:39 }
  Och vintrarna 2009-10, 2010-11, och den vi har just nu har du inte inte upptäckt ännu….??? O ja jordgubbsförsomrarna på 1990-talet var ofta inga höjdarna men vintrarna ofta rätt milda, ser du något mönster?? Och Thomas P. … väck mig när vinterisen uteblir i Arktis… 

 136. Thomas P

  Peter #132 IPCC listar inte vattenånga bland långlivade växthusgaser av den enkla anledningen att den inte är långlivad. Däremot har man med en lång text om vattenånga medan den som läser din text får intryck att man helt ignorerar gasen.
   
  Sen skrev du ”avvisar alla modeller utom sina egna”. IPCC har inga egna modeller utan refererar till sådana från forskningsinstitut runt världen. Nu försöker du glida undan till att ”de hänvisar ju givetvis till de modeller de gillar” vilket givet en tillräckligt fri tolkning är en truism. Har du ens exempel på modeller du tycker borde varit med men som inte var det?
   
  Nej, det är helt enkelt så att du var missledande på ett sätt som inte går att kalla något annat än lögn och det är symptomatiskt att ingen av ”skeptikerna” här haft något att säga om detta någon av de gånger det dykt upp.

 137. Skogsmannen

  Gunbo!
   
  Min uppfattning i frågan är att riktiga ”proffs” nyttjar ett lämpligt antal sanningar för att skapa en mycket skev bild av ”verkligheten” (propagandaapparaten Pravda var experter på detta fram till murens fall).
   
  Metoden fungerar dock inte mot de som har förmåga och möjlighet att se till helheten.

 138. Tage Andersson

  Gunbo #133
  Om du varit med på 1930-talet hade du upplevt detsamma  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2430

 139. Gunbo

  Tage Andersson #138,
   
  Ja, mina föräldrar var med då och har berättat om varma somrar på 30-talet. Men det har inte något att göra med frågan om vi kan märka någon uppvärmning nu

 140. Thomas P

  Skogsmannen #137 Pravda var amatörer, de var alldeles för vana att verka på en monopolmarknad där de kunde säga vad som helst utan att någon vågade säga emot. Det är i väst du hittar de skickliga propagandisterna, de som skall få sin version av verkligheten att dominera trots att alla andra har fritt att säga emot. Därför skickades också ryssar till USA för att lära sig hur man bedrev effektiv propaganda.

 141. Gunbo

  Staffan Lindström #135,
   
  ”Och vintrarna 2009-10, 2010-11, och den vi har just nu har du inte inte upptäckt ännu….???”
   
  Klart att jag genomlevt de vintrarna! Folk åkte bil på isen 2011. Men trots vinterkölden mognade jordgubbarna i mitten av juni. Det hinner hända mycket mellan februari och juni. 😉
   
  ”O ja jordgubbsförsomrarna på 1990-talet var ofta inga höjdarna men vintrarna ofta rätt milda,”
   
  Tja, jag tror det var 1995 som Vättern var helt täckt av is och andra vintrar på 90-talet var jag ute och pimplade rätt långt ute på Vättern. I år är det öppet så långt ögat når.
   

 142. Gunbo

  Skogsmannen #137,
   
  ”Min uppfattning i frågan är att riktiga ”proffs” nyttjar ett lämpligt antal sanningar för att skapa en mycket skev bild av ”verkligheten”.”
   
  Visst, det är så propaganda fungerar!  

 143. Bengt Abelsson

  Thomas #106
  Annan hela kommentar:
  Yeah, I should probably have had a tl;dr version, which is that sensitivity is still about 3C.
  The discerning reader will already have noted that my previous posts on the matter actually point to a value more likely on the low side of this rather than higher, and were I pressed for a more precise value, 2.5 might have been a better choice even then. But I’d rather be a little conservative than risk being too Pollyanna-ish about it.
   
  Nog vill jag se en omsvängning mot lägre värden.
   
   
   
   
   

 144. Skogsmannen

  ThomasP!
   
  Finns definitivt en poäng i vad du beskriver men ämnet är stort. Att ryssar skickades till Usa hade nog mer med att världen förändrades efter murens fall och de gamla metodena inte fungerade längre i en allt öppnare värld (och idag avfärdas som amatörmässig).
   
  Konstatera bara att propagandan från öst med metod beskriven ovan fungerade alldeles utmärkt på de som var mottagliga. Och de som påverkades var definitivt fler än vad de själva förstod…Men det ligger liksom i sakens natur.  😉

 145. Labbibia

  Thomas P # 140
   
  Håller med dig för en gångs skull! Se bara på vårt eget Naturvårdsverk! De visste hur  slipstenen skulle dras!
  http://www.youtube.com/watch?v=FA0qzhJWHyw
   
  Skrämde sk-ten hur nästan hela Sveriges befolkning….med videos som den ovan länkade bland annat.
  Här snackar vi skräckpropaganda av ädlaste märke!
  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5365-5_1.pdf
   
  DE kallar det ju någonting annat förstås….
   

 146. Iven

  Thomas P # 140:
  Tror inte, att de personer i Sverige, som framhöll Sovjetunionen, Kuba och Östtyskland under det kalla krigets dagar som paradis på jorden var påverkade av propaganda från USA. I Öst hade man en mycket väl utvecklad propagandaapparat utan att behöva hämta inspiration från USA. 🙂

 147. Thomas
   
  Någon annan (Bengt A) hann före, men du försökte alltså ännu en gång vilseleda (= blåljuga på Häggströmska) om Annans hållning i frågan? Igen?
   
  Annan skrev alltså att han redan då,att han mer lutade åt 2.5 än 3 °C, och att han höll igen med det bland övriga gänget, för att inte verka allt för positiv (= glädjedödande, bland klimathotsanhängare)
   
  Än en gång visar sig skeptiska aningar att varit ganska rätt …
   
  Jag vill dessutom påminna dig om följande lögn (och kommer att göra det många ggr):
  Thomas P { 02.02.13 at 10:50 } #125
  ”Peter #121 Men jag är i alla fall ingen lögnare.”

 148. Verhauer

  Gunbo #141
  Långfärdsskridskoåkarna håller koll på Vätterns is. Vintern 2011 låg Vättern i sin helhet vilket är ovanligt, i alla fall under den tid som skridskoåkare överblickar. Även 2010 låg hela Vättern och det gjordes fina skridskoturer. Se t ex
  http://www.youtube.com/watch?v=hFsc9RkdjmI
  http://www.youtube.com/watch?v=Lm9yTtcTZpc
  Denna säsong har isen legat i norra delen av Vättern, och även på södra delen. Om isen kommer lägga sig över hela Vättern återstår att se. Man brukar säga att hela Vättern lägger sig vart sjätte år. Att det är möjligt att göra skridskoturer över hela sjön två vintrar i rad är mycket ovanligt. 
  Denna vinter har vi hittills kunnat göra turer i Stockholms ytterskärgård till svårtillgängliga mål som Bullerö och Håkansskär, vilket också är ovanligt.
  Det har sagts att klimatförändringen skulle göra sådana skridskoturer omöjliga, men hittills har vi inte sett sådana effekter. 
   

 149. Thomas P

  Bengt #143 ”Nog vill jag se en omsvängning mot lägre värden.”
   
  Med betoning på ”vill”, trots att Annan själv säger precis motsatsen. Han väljer nu liksom då att avrunda uppåt.
   
  Skogsmannen #144 Jag talade om att Sovjet skickade folk till USA under kommunisteran. Jag är osäker på om det var redan under Stalin eller bara därefter.
   
  Iven #146 ”Tror inte, att de personer i Sverige, som framhöll Sovjetunionen, Kuba och Östtyskland under det kalla krigets dagar som paradis på jorden var påverkade av propaganda från USA.”
   
  Och hur många var de?

 150. Slabadang

  Bengt A!
  Nu avslöjas hela amatörismen bakom klimatmodellerna. De har helt enkelt bara tagit uppvärmningen fram till 2000 som beroende av CO2 och sedan dragit ut kurvorna med de påhittade förstärkningeffekterna vidare ut i tangentens riktning.
  Det är den pinsamt enkla förklaringen bakom all den renar bullshit de fått låta så klimat vetenskapligt pampig. Vanlig billig simpel källarkrubbs curvfitting bakom hela skiten.
  Allt snack om forcings albedo strålningsbalanser impacts växthusgaser är under avdelningen värdelöst vetande för att förklara temeraturförändringarna. Endast till för att ge en falsk fasad för att dölja hur lite de faktiskt förstår och kan sätta in i klimatsammanhanget längst ner på sista raden.
  Jag har jobbat med modeller som ”skenar” och de som konstruerar dem försvarar dem intill absurdum och med flogistonska argument försöker de flytta skrotandet av dem framåt genom nya tilläggshypoteser och justeringar i hopp om att det ska hjälpa vilket ALDRIG blir fallet!
  Av erfarenhet skulle jag vilja dra en tydlig gräns för den funktionellt viktiga vågdelaren som skiljer fungerande modeller ifrån icke fungerande och gränsen går vid godkänd certifiering och spridning som arbetsverktyg. Jag känner inte till något exempel där en modell gått ifrån icke fungerande till fungerande efter detta viktiga steg. Alla överväganden och beslut i utvecklingen ligger innan och har man missat i grundarbetet/utvärderingen/analysen så hjälper ALDRIG efterjusteringar till att göra modellen bättre utan endast tillfälligt dölja de brister i den som missats inte bara i början utan som handikappar modellen för all framtid för felen ligger inprogrammerade i dess gener.
  Det handlar mer om en psykologisk effekt hos de som jobbar med modeller att de har innerligt svårt att inse att allt jobb alla körningar tester hindcasts all inmatning av rådata och algoritmer har varit till ”ingen nytta” eller åtminstone inte tillfört något mervärde annat än erfarenheter hur man INTE ska göra.
  Så mycket arbete kan väl inte ha lagt ner på ingenting?
  Motståndet mot insikten att modellerna inte funkar sprids även i användarledet där många använt modellen som verktyg för försäljning konsultuppdrag eller positionering. När man själv tror på en modell så är det lätt att få kunderna att tro på samma sak. Tjänar man pengar på dem så granskar man dem inte gärna kritiskt.
  Sen blir modellerna också ofta missbrukade av användarna och används till fel saker. Sten Bergström och gubbarna på Rossbycenter är klockrena exempel på missbruk av både resultat och av modellen som verktyg.
  Klimatmodellernas förmåga att beräkna framtida globala temperaturer är NOLL! Jag upprepar NOLL! De kan säkert användas som de utvecklade meteorolgiska verktyg de är i grunden till att mer noggrant beräkna existerande väders utveckling med större noggranhet. Men de har NOLL förmåga att beräkna annat än det väder och molnsystem som syns på radar just nu!
  Det totala hjärnsläppet där de påstår att de bättre kan beräkna klimatet på längre sikt än på tio dagar är ren och skär bullshit, och har absolut NOLL på fötterna i detta påstående. Rent oseriöst önsketänkande!
  I slutet av November la vi ner en modell framtagen av de absolut bästa mest seriösa icke manipultaitva kompetenta ansvarsfulla prestigelösa modellbyggarna. Varje modell kan ha sina svarta svanar dykandes upp på platser man minst anar. Komplexiteten och svårighetsgraden i klimatmodellerna innehåller med säkerhet hela fågelstreck av både svarta blå röda och rosa svanar och därutöver säkert en och annan prickig eller randig elefant.
  Titta på observationerna och inse att klimatmodellerna skall skickas till skroten!
  De kan kanske användas som ketchup, kanot paddel, videoanimeringar eller fågelbon, men som hjälpmedel att beräkna framtida globala temperaturer … helt värdelösa och dessutom rent farliga. de har redan kostat oss många många miljarder för de beslut som fattats pga av deras felaktiga slutsatser.

 151. Slabadang

  Ps Tänk på Kjell Aleklett!
   
  Hans och IEAs modell för beräknande av ”peak oil” är en ihopklappning av det mer brutala slaget. En modell som ställt hel fel frågor mätt fel saker på felaktiga antaganden och villkor. En modellkollaps som det kraschar riktigt riktigt rejält ifrån. IEA rekommendrar nu Norden att bygga 18.000 vindkraftverk. Okey ? njäääeee tack för toipser men vi lyssnar nog hellere på någon som inte räknat tokfel på planetens oljereserver.

 152. Tage Andersson

  Gunbo #139
  Sannolikt upplever vi nu en global uppvärmning av storleksordning 0,01 grader C per år. Tror du dej märka den?

 153. Iven

  Thomas # 149:
  ”och hur många var det?” Lustig fråga.
  Inte vet jag, har inte varit intresserat att räkna dem. De flesta deklarerade då sin politiska hemvist i någon form av kommunistparti.
  Det som motiverade mitt inlägg #146 var Ditt ewiga, onyanserade klankande på USA i alla möjliga sammanhang. Där finns nämligen alla sorters människor med alla sorters värderingar, precis som här i Sverige och andra länder.
   
   

 154. Slabadang

  Hur går det för dig Thomas P?
  ”Med betoning på ”vill”, trots att Annan själv säger precis motsatsen. Han väljer nu liksom då att avrunda uppåt.”
  Men för fasen Thomas! Inser du inte att det finns en dag bortom klimathotet och du kommer få leva med din propaganda och desinformationsinsats som ditt personliga signum. Det finns en gräns för vad som kan betecknas som friskt i engagemang men det kan kan balla ur och bli så fanatiskt enögt så det blir sjukt och du ligger med alldeles för många övertramp av gränsen däremellan!
  Alla som kan läsa innantill förstår precis vad Annan upptäckt nämligen att tyngdpunkten för klimatkänsligheten är flyttad nedåt och vi ser tydligt att det är observationerna som styr denna utveckling tvärtemot vad modellerna förväntat sig och tiden för en hög klimatkänslighet har redan runnit ut.
   
   
   
   

 155. Gunbo

  Tage Andersson #152,
  Du skrev i #130: ”Om inte vi meteorologer talat om att en långsam uppvärmning pågår hade ni inte märkt det”
   
  Var ska vi märka uppvärmningen om inte i vår omgivning? 
   

 156. Gunbo

  Slabadang #154,
   
  ”Det finns en gräns för vad som kan betecknas som friskt i engagemang men det kan kan balla ur och bli så fanatiskt enögt så det blir sjukt..”
   
  It takes one to know one! (På svenska: Av sig själv känner man andra) 😉 

 157. Thomas P

  Iven #153 ””och hur många var det?” Lustig fråga.”
   
  Är det inte rätt naturligt att man om skall bedöma hur effektiv propaganda är ser på hur många som övertygas av den?
   
  Slabadang #154 Du gör det onekligen bekvämare för dig. När du inser att du haft fel under alla år har du bara byta signatur och vägra låtsas om all dynga du skrivit här under åren.

 158. Tage Andersson

  Gunbo
  Överlagrad en långsam global uppvärmning finns korta lokala fluktuationer som vi upplever.

 159. LBt

  Var tar klimatsystemet 1.5*10^20 Joule från varje år? Det är vad som försvinner i Arktis.

 160. Lasse

  #159
  Solen! Golfströmmen, havet!
  Eller utstrålning till rymden vid isläggning?

 161. Skogsmannen

  Thomas P, 149!
   
  Det sammarbete som fanns mellan Sovjetunionen och USA rörde tiden innan/under ww2, därefter kylnade det väldigt snabbt när det framkom hur ryssarna tolkat Jalta-avtalet.
   
  Om det nu fanns något samarbete mellan staterna (eller någon privat aktör) på propagandaområdet (vet faktiskt inte) så är den enda rimliga förklaringen att de enda som fanns kvar var amatörerna, proffsen hade Stalin låtit skjuta bort.
   
  Vad denna tidsperiod hade med Pravda under kalla kriget att göra förstår jag dock inte.

 162. Lbt #128,

   

  Min enkla tanke är så här. Klimatskiftena innebär att jorden naturligt växlar mellan perioder då den värms upp och då den kyls av. Om ingenting annat skulle påverka jordens temperatur så skulle den långsiktiga linjära trenden bli lika med noll medan vi skulle få positiva trender under uppvärmningsperioderna och negativa trender under avkylningsperioderna.

   

  Om vi har en underliggande långsiktig uppvärmningstrend från mänsklig påverkan så kommer denna trend att förstärkas under uppvärmningsperioderna och försvagas under avkylningsperioderna. Om vi vid avkylningsperioderna får trenden lika med noll så bör därför enligt enkel matematik den underliggande trenden vara hälften så stor som den vi ser maximalt under uppvärmningsperioderna.

   

  Detta resonemang leder mig till att om klimatskifteshypotesen är giltig så är klimatkänsligheten låg.

   

 163. Lasse

  #159 Hemkommen från en tur på isen så noterar jag att den läggs tjock när det är kallt i luften-men framförallt när det är klart väder.
  På vårarna så brukar dagsmeja och sol tära på isen så att den blir porös på eftermiddagen-åter åkabar nästa morgon efter en klar natt. 10-15 cm is kan på så sätt växla tillstånd utan att försvinna. Men solen vinner ungefär på samma tidpunkt vart år. 
  Observationer över Arktis visar på samma regelbundenhet. Solen tär hårt-speciellt om inte nätterna är kalla.
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 164. Peter F

  Isläggningen i Norra Bottenhavet och Kvarken har varit kraftig de senaste veckorna. Isvägar har plogats.   När vi på förmiddagen skulle ut och fiska i den yttre skärgården utanför Holmusun var all is borta ! Häpp. Ser lite hur det kan funka i arktis när vinden vänder.

 165. Peter F

  Holmsund
   

 166. LBt

  Pehr B #162,
  jag förstår ditt resonemang men det förutsätter att det är just så som du tänker dig det hela, en passande konstruktion helt enkelt. Om det vi nu ser är en följd av ett klimatskifte men som är en följd av den globala uppvärmningen då blir villkoren annorlunda.
  Lasse #160 och en del förvisso från luftrummet. Var händer när isen tagit slut och 1.5*10^20 Joule skall slukas någon annanstans, rusar temperaturen då igen?

 167. Peter #132,

   

  Jag tycker också att det är en stor brist som är svår att förklara att IPCC inte gav några data för vattenångans inverkan på strålningsbalansen i jordens atmosfär. Sådana data är nödvändiga för den typ av beräkningar som Arrhenius gjorde i sin artikel från 1896 och Arrhenius hade med sådana data i sin artikel.

   

  Om IPCC precis som för andra växthusgaser hade gett en logaritmisk ekvation för vattenångans inverkan på strålningsbalansen så skulle man själv kunna beräkna effekterna av återkopplingen från vattenångan på liknande sätt som Arrhenius gjorde. Så man kan verkligen undra varför IPCC inte tog med någon sådan ekvation.

   

 168. Gunbo

  Tage Andersson #158,
  Ja, visst men jag har inte talat om någon global temperatur utan enbart det jag ser i min omgivning. Tittar man på medeltemperaturen för hela Sverige här: http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2435!image/temp_ar.png_gen/derivatives/fullSizeImage/temp_ar.png ser man ju tydligt att det stämmer med det jag upplevt.
   

 169. Tage Andersson

  Gunbo, den här debatten om uppvärmningspausen handlar faktiskt om den GLOBALA temperaturen. Som vi inte kan observera från enbart en ort.

 170. LBt #166,

   

  Det finns ju ett klart vetenskapligt stöd genom Tsonis med fleras tolkning av observationerna för att klimatskiftena enligt klimatskifteshypotesen är naturliga variationer. Om denna eller någon liknande hypotes är giltig så är hypoteserna om aerosolernas stora inverkan genom kylande effekter på klimatet inte giltiga.

   

  I så fall kan man resonera som Stepher Schwartz som har gjort diagrammet i Lennart Bengtssons gästinlägg om klimatdebatten på TCS nyligen:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/06/den-snedvridna-klimatdebatten/

   

  Detta diagram tolkas så att växthusgasforcingen är den underliggande orsaken till den långsiktiga uppvärmningen och överlagrat på denna långsiktiga trend ligger klimatskiftena. Genom Schwartz smarta val av skalor på y-axlarna framgår direkt att detta ger en klimatkänslighet av 0,314 K/(W/m2) vilket motsvara 3,7*0,314 = 1,2 K per fördubbling av koldioxidhalten.

 171. LBt #159,

   

  Var tar klimatsystemet 1.5*10^20 Joule från varje år? Det är vad som försvinner i Arktis.

   

  Klimatsystemets (atmosfär plus oceanens övre omblandade skikt i storleksordning 100 meter djupt) värmekapacitet är av storleksordningen 1 GJ/(K m²) och jordens area är 510 miljoner kvadratkilometer. Om jag har räknat rätt så kan den värmemängd som försvinner i Arktis bara påverka klimatsystemets temperatur med mindre än en tusendels grad.

   

 172. Thomas P

  Skogsmannen #161 du var mig en envis en. Jag skriver ”Jag är osäker på om det var redan under Stalin eller bara därefter” och du får för dig att det handlade om före WW II. Inte heller var det något samarbete. Det var Sovjet som skickade folk till USA, jag har ingen aning om amerikanarna ens var medvetna om saken vid tillfället.

 173. Bengt Abelsson

  Thomas # 149
  Från Annans bloggpost 2006: (min fetning)
  ”As for the upper limit of 4.5C – as should be clear from the paper, I’m not really happy in assigning as high a value as 5% to the probability of exceeding that value. But there’s a limit to what we could realistically expect to get past the referees, at least without a lengthy battle. It is, as they say, good enough for Government work 🙂
   
  Inkvistitionen var effektivare för 6 år sedan.
   
  Du har rätt i att om Annan egentligen trodde på 2,5 grad då, och nu, han han inte ändrat uppfattning.
  Hursom så verkar ”Det Katastrofala” mindre sannolikt och längre bort i tiden.
   

 174. Bengt Abelsson

  ” har han” – ville jag skriva

 175. Gunbo

  Tage Andersson #169,
  Den globala medeltemperaturen är en statistisk konstruktion som inte existerar i sinnevärlden. Den har sitt värde när man vill se en global trend t ex. Alltså kan ingen märka små skillnader i den globala medeltemperaturen. Det är bara de regionala temperaturerna som kan upplevas och den globala medeltemperaturen består av de regionala temperaturerna.

 176. Thomas P

  Pehr #167 En sådan enkel ekvation som du efterlyser är bara möjlig för välblandade gaser medan vattenånga är extremt ojämnt fördelat i atmosfären. En kvantitativ beräkning av vattenångans återkoppling förutsätter att man tar med den varierande temperaturen på jorden, speciellt att temperaturen sjunker på högre höjd.
   
  Visst kunde någon roat sig med att kurvanpassa och gett en ekvation, men denna skulle då vara ett resultat av modellberäkningar och inte kunna användas för att kontrollera dessa.

 177. Labbibia

  Pehr B # 170
   
  Ser att vi närmar oss 1,0 C med stormsteg? 😉
   

 178. Gunbo #133,

   

  Det är rätt intressant att du jämför med 1990-talet.

   

  I början på detta decennium hade vi vulkanutbrottet Pinatubo som sänkte medeltemperaturen som mest med 0,4 grader om jag minns rätt. Denna kylning pågick flera år innan den kompenserades.

   

  Sedan fick vi det enligt ett par temperaturserier varmaste året som uppmätts nämligen 1998. Så då borde dina jordgubbar ha gynnats på slutet.

   

  Men i början så missgynnades de kanske på grund av avkylningen från Pinatubo.

 179. Thomas P #176,

  Det du säger stämmer inte med vad jag läst i Andrews lärobok om atmosfärfysik. Vattenångan bör liksom koldioxiden följa ett logaritmiskt samband om man kan anta att atmosfären approximativt håller en konstant relativ fuktighet vilket stämmer med många klimatmodeller.

 180. Thomas P

  Pehr #179 Och vilken koncentration tänkte du sätta in för att få ut forcing när koncentrationen inte är ens i närheten av att vara konstant?
   

 181. Labbibia

  Pehr Björnbom # 178
   
  Det där är ju väldigt intressant!
   
  Kan det kanske ha varit avkylningen från Pinatubo som triggade den ovanligt starka El Nino:n -97?
   
  Slänger bara fram den tanke som slog mig….

 182. Gunbo

  Pehr B #178,
  ”Det är rätt intressant att du jämför med 1990-talet.”
  Jag kunde ha jämfört med 80-talet lika väl. Då var det sensation om vi fick jordgubbar till midsommar. 
  Men visst hade Pinatubo en klar effekt under första delen av 90-talet.
  Sen var sommaren -98 inte speciellt varm här i Sverige. Inte heller El Niño-året 2010 var någon höjdare här trots att stora delar av världen hade rekordvärme. Läste någonstans att vi här i norra Europa får svalare de år El Niño är stark. 
   

 183. Slabadang

  Jaha Gunbo !!
   
  Det var som fasen inte har jag begripit att du är född 1860! Om du fört ditt liv från trettiotalet och framåt hade du inte märkt någon skillnad.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2435!image/temp_ar.png_gen/derivatives/fullSizeImage/temp_ar.png
   

 184. Jag tar mog friheten att citera hela gunbos senaste inlägg för att det för en gångs skull är så j-vla bra! Jag sticker dock emellan med några kommentarer:
  ”Den globala medeltemperaturen är en statistisk konstruktion som inte existerar i sinnevärlden. Den har sitt värde när man vill se en global trend t ex. Alltså kan ingen märka små skillnader i den globalamedeltemperaturen.”
   
  Word!
  Ingen organism förutom AGW-troende påverkas av globala medeltemperaturer
  ”Det är bara de regionala temperaturerna som kan upplevas och den globala medeltemperaturen består av de regionala temperaturerna.”
   
  Så sant och särskilt att märka då är att en högre eller lägre regional eller snarare lokal temperatur kan vara både bra eller dålig. Det kan också vara så att huruvida den är bra eller dålig beror på vilka organismer man undersöker.
   

 185. Labbibia

  perfekt # 184
   
  Goes whitout saying…. 😉
   
   

 186. Peter Stilbs

  Saknas inte genusperspektivet i denna tråd ?
  Göteborgs Universitet leder vägen: 
  Climate and gender
  Climate seminar
  Do women and men have different impact on the climate?
  How does climate change affect women and men, are there differences?
  http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/1533

 187. Labbibia #191,

   

  Jo, det finns vetenskapligt stöd för att Pinatubo ledde till den starka El Niño 1998. Det har jag, hör och häpna, läst i Michael Manns bok:

   

  In the mid-1980s, a scientist named Paul Handler from the University of Illinois had suggested a relationship between explosive tropical volcanic eruptions and the timing of major El Niño events,21

   

  (Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 85). Perseus Books Group. Kindle Edition.)

   

  We confirmed Handler’s original findings in our own independent analysis of the relationships between volcanic activity and El Niño over the past several centuries.25

   

  (Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 86). Perseus Books Group. Kindle Edition.)

 188. Thomas #180,

   

  Man tänker sig att koncentrationen ökar med lika många procent överallt. Så gör man även med koldioxidkoncentrationen (i kg/m3) som ju heller inte är konstant överallt, den avtar starkt med höjden. Jämför ekvationerna 8.26 – 8.28 i Andrews lärobok som gäller oavsett vilket koncentrationsfält man har som utgångspunkt.

   

  För vattenånga så ökar koncentrationen med omkring 6 % när temperaturen ökar 1 K om den relativa fuktigheten antas oförändrad. Man får då en approximativt logaritmisk ökning av den netto strålning till jorden som påverkas av vattenånghalten så att denna strålning ökar med en faktor ln(1,06). Men IPCC har inte angett någon koefficient för denna ekvation till skillnad mot för koldioxid.

 189. Gunbo

  Slabadang #183,
   
  Har du svårt att läsa diagram som detta? De röda staplarna indikerar varma år medan de blå visar kalla. 😉 Jag skrev: ”Sex av de senaste åtta åren har jag skördat jordgubbar veckan innan midsommar vilket aldrig hände på 90-talet.”
  Kolla de senaste åtta åren! Och då ska du komma ihåg att det är hela årets temperatur i staplarna, både vintrar och somrar. 
  Under 30-talet var det några år som var varma. Därefter ser du strödda varma år med flera kalla däremellan. Så någon enhetlig varmperiod kom inte förrän på 90-2000-talet.

 190. Labbibia

  Pehr Björnbom # 187
   
  Tack! Då hade jag väl fel då……eftersom Mann påstår det. 😉
   
  Nej, men det är väl på något vis logiskt? Om atmosfären kyls ner, så blir skillnaden i temperatur mellan hav och atmosfär större, vilket (som jag tänkte) borde medföra en större/ högre värme/energitransport från haven till atmosfären?
  Right?

 191. Labbibia

  Peter S #186
   
  hahaha….Det går snabbt utför…….Egentligen borde våra genusforskare syssla med störtlopp……vore förmodligen en oerhörd, och oväntad, succé….. 😀
   

 192. Skogsmannen

  Thomas P!
   
  Då förstår jag vad du menar!  😉
   
  Då konstaterar jag bara att de uppenbarligen varit läraktiga i någonting som kanske förekommit.
  Men oj, var det inte där vi började? (tror att vi nått vägs ände i diskussionen)
  PS. Vadå – jag envis! Look who is talking! DS.  😉  

 193. Labbibia

  Gunbo # 189
  Och när skördade du jordgubbarna i somras? Första veckan i juli?

 194. Labbibia

  Pehr Björnbom
   
  Lite lustigt det där med ”El Nino”….Nästan så att man kommer att tänka på någon slags ”havens skorsten”, för att försöka hitta en liknelse…..

 195. Anders L.

  1. Varför tjatas det så mycket om vädret på en klimatsite? 
  2. De naturliga variationerna kan man inte göra något åt, och vi vet inte exakt vad som orsakar dem. Det enda vi med säkerhet vet är att det aldrig tidigare i planetens historia har förekommit att en teknologisk civilisation har flyttat så stora mängder kol från litosfären till atmosfären. Dessutom vet vi att CO2-halten inte på en miljon år har varit så hög som den är idag. Om något år passerar vi 400 ppm, och runt år 2100 passerar vi 600 ppm. Det kommer att få konsekvenser, inte för oss, men för våra barnbarn. Så är det bara.

 196. Labbibia

  Anders L # 195
   
  1. Därför att väder är det som bestämmer det lokala klimatet.
  2.Jo, egentligen vet vi faktiskt exkt vad som orsakar de naturliga variationerna……nämligen gravitation och värmeenergi, vi klarar bara inte av att beräkna dem.

 197. Labbibia #190,

   

  Nja, vad jag försökte säga var att du hade rätt, bra tänkt alltså 🙂

   

  Vetenskapen stöder den tanke som du slängde fram.

   

 198. Labbibia

  Pehr Björnbom # 197
   
  Tack! 🙂
   
  Alltid roligt att kunna ”gissa”, eller ”postulera” hur det hänger ihop.  
   

 199. L

  Anders L #195, hur många teknologiska civilisationer jämför du med?
   
  Tror du inte att våra barnbarn blir vuxna och överlever lite mer CO2?

 200. Labbibia

  Pehr Björnbom
   
  Och kom ihåg att jag postulerat ”klimatkänsligheten” till, hör och häpna, 1 (ett)! 😀
   
  Tänk om jag får rätt…. 😉
   

 201. Albert

  Labbibia #195: Gravitation? Det får du gärna utveckla.

 202. Pelle L

  Albert #201
   
  Vad tror du håller vår atmosfär på plats,
  så den inte bara flyger iväg ut i det galaktiska ”tomrummet” en vacker dag?
   
  Eller kanske troligare natt?

 203. Gunbo

  Perfekt #184,
   
  Ha, ha, jag förstår varför du tyckte min kommentar var ”bra”. Jag förstår knappt själv vad jag skrivit men får skylla på brådska för att hinna till affären innan den stängde.
  Jag får skriva om den.
  Den globala temperaturen är en statistisk konstruktion och existerar inte i sinnevärlden. Den är ju ett medeltal av alla temperaturmätningar runt om i världen. De temperaturerna är lokala och regionala. I en region är det varmt medan en annan region har det kallare. Vissa områden som Arktis och subarktiska regioner har blivit varmare, ca 2 C. Vi i Sverige har fått över 1 C varmare sedan 1800-talet.
  Det är på lokal och regional nivå man kan märka uppvärmningen (eller nedkylningen som t ex i Alaska som beror på negativ PDO). Den märks i förändringar i naturen som tidigare vårar, senare höstar,   tidigare islossning, varmare värmeböljor – inte varje år men decennievis.  
   

 204. Albert

  Pelle #202: Jag ifrågasätter knappast gravitationens existens, men förstår inte vad den har att göra med variationerna i klimatet på jorden?

 205. Labbibia

  Pelle L # 202
   
  Tack, då slapp jag…..
  Och det gäller ju även vattnet i haven osv…..Högst densitet vid 4 grader C..

 206. Gunbo

  Labbibia #193,
  Jag fick gå till mina anteckningar för att minnas datumet för de första jordgubbarna. Det var 17 juni.

 207. Labbibia

  Gunbo # 206
   
  Kul. Men….de första jordgubbarna? Är det smma sak som när du verkligen skördar, dvs, när de flesta bären mognar?
   
  För ett par år sedan var jordgubbarna i Sverige nästan ”färdigmognade” redan till midsommar, i somras fanns det svenska bär på marknaden halva juli på grund av den kalla sommaren….därav min gissning. Det här är verkligen lokala variationer som skiljer sig från år till år…..inget att hänga upp klimatvetenskap på…

 208. Albert

  Labbibia #207: Ma odlar även fler olika sorter idag, bl.a. sådana som mognar senare.

 209. Gunbo

  Labbibia #207,
   
  ”Det här är verkligen lokala variationer som skiljer sig från år till år…..inget att hänga upp klimatvetenskap på…”
   
  Jo, jag håller med dig där. De lokala variationerna är stora i vårt avlånga land. Men jämförelsen mellan åren i det lokala klimatet har också en betydelse.
  Läs gärna Leif Kullman och hans observationer långt från min hemort: http://www.kullmantreeline.com 

 210. Pelle L

  Gunbo #133 och #175
  Passa dig noga nu, för du är ute på djupt vatten.
  (Eller kanske tunn is passar bättre som bild med tanke på sammanhanget.)
   
  Först försöker du läxa upp meteorologer och fysiker i vad global medeltemperatur är,
  och som grädde på moset vill du hitta på definitioner på vad som finns i sinnevärlden.
   
  För att ta ett enkelt exempel:
  Om jag skriver tio tal i ett Excelblad, och summerar dem med sigma.
  Finns den summan i ”sinnevärlden” eller inte?
   
  Gunbo finns temperatur över huvudtaget i sinnevärlden, eller är det kanske bara något vi skapar i maskineriet där uppe innanför pannbenet? 
   
   
   
  För övrigt tycker jag inte att du skall uttala dig så tvärsäkert om psykiatriska diagnoser.
  Det ger lite veckotidnings-frågespalt-känsla, i stil med farbror Barbro:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=clHfc-WsM_g
   
   

 211. Claes L

  Gunbo
  ”Sex av de senaste åtta åren har jag skördat jordgubbar veckan innan midsommar vilket aldrig hände på 90-talet.”
   
  Ifall det omtalade klimathotet innebär att vi kan föräta oss på jordgubbar så anser jag att det är mycket skrik för lite ull.
  Frågan är ju hur bra proxy dina  jordgubbsskördar är för eventuella temperaturförändringar. Det förutsätter ju att du varje år sköter dina plantor på exakt samma sätt år efter år. Gödsling, täckduk, plantor, vattning, väder.. etc.
  Det är mängder med faktorer som kan påverka när gubbarna kan skördas. Plantor byter man ju dessutom ut med tiden. Kanhända har du handlat upp dig på en annan art som mognar tidigare?
  Hursomhelst känns det som en tämligen osäker indikator på förändrade temperaturer och klimat.
   
  /C
   
   

 212. Gunbo

  Albert #208,
  Helt rätt! Jag odlar en tidig sort, Zephyr.

 213. Pelle L

  Clas L #211
   
  För att inte tala om att just midsommar i Sverige inte är ett exakt datum,
  utan flyttas fram och tillbaka år för år.
   
  Hur är det? Var inte midsommar mycket tidigare förr?

 214. Gunbo

  Claes L #211,
  Se mitt svar till Albert ovan. Jag har odlat denna sort sedan 1982 och skötseln har varit densamma.
  Men jag har fler observationer. Våra fläderbuskar (träd numera) fick aldrig mogna bär förrän i mitten av 2000-talet. Nu har fläder blivit ett ogräs i trädgården. Plantor kommer upp överallt till stort förtret. Flyttfåglar som bofinkar och bergfinkar övervintrar allt oftare. I dag räknade jag 5 bofinkar och 7 bergfinkar under fågelbordet (de plockar i sig det som faller till marken när andra fåglar äter solrosfröna). 

 215. Staffan

  #3_7:  ”En helt ny fabrik har beslutats att byggas i Norrköping. Den ska stå färdig under mitten av 2014 och kostar mellan 150-200 miljoner kronor.  Lantmännen Agroetanol AB och AGA Gas AB har tecknat avtal om att bygga fabrik ute på Händelö. Där ska man [ta] tillvara och rena koldioxid.
     När man producerar bioetanol och proteinprodukter i Agroetanols befintliga fabrik bildas stora mängder koldioxid.  Det är den som nu ska tillvaratas och renas i den nya fabriken som ska byggas
     ’Tillsammans inleder vi en storskalig produktion av koldioxid i Sverige och får då en positiv synergieffekt för vår hållbara drivmedelsetanol. Etanolen från Lantmännen Agroetanol kommer att minska växthusgasutsläppen med uppemot 95 procent jämfört med bensin’.   (NT 2/2)
  http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8298273

 216. Albert

  Labbibia #207: Men är det inte just vad som vuxit och odlats när och var som ofta dyker upp i debatten: vindruvor i Mälardalen, råg på Grönland etc.?
  Och jag undrar fortfarande över gravitationen?

 217. Staffan

  ”I Sverige blandas 5 procent etanol i vanlig bensin. Sveriges årliga förbrukning ligger på ungefär 250 000 m3 etanol för låginblandning. Därtill kommer etanol för E85, E95 och ren drivmedelsetanol, som sammantaget har en marknad på drygt 100 000 m3 i Sverige. I Sverige är det uppe för diskussion om att öka låginblandningen av etanol till 6,5 procent.”
  http://www.agroetanol.se/etanol/
     Och det bildas stora mängder [av, eh, giftgasen] carbon när man tillverkar etanol.
     Vet secretary John Kerry om det?   Carbon pollution!

 218. Gunbo

  Pelle L #210,
   
  ”Först försöker du läxa upp meteorologer och fysiker i vad global medeltemperatur är,och som grädde på moset vill du hitta på definitioner på vad som finns i sinnevärlden.”
   
  Jag tror att meteorologer och fysiker håller med mig fullständigt. Den globala medeltemperaturen är ett medelvärde av alla lokala temperaturer över hela jorden och därmed inget som existerar i verkligheten, bara på papper, som din Excel-analogi visar. Statistik är statistik. Har du sett ett halvt barn t ex? Men enligt statistik kan en familj ha 2,5 barn!
   
  ”För övrigt tycker jag inte att du skall uttala dig så tvärsäkert om psykiatriska diagnoser.”
   
  Kan du precisera?

 219. Labbibia

  Albert # 216
   
  Gravitationen:
  Bestämmer vilka gaser/ämnen som finns i olika skikt i atmosfären. Beroende på deras densitet/vikt.
   Påverkar hur varmt och kallt vatten beter sig beroende på dess densitet/salthalt. (sjunker eller stiger i haven). Påverkar hela planeten genom att ”massera” den vilket frigör värmeenergi genom friktion…
   
  När det gäller jordgubbar har jag förstahandsinfo…….I somras var det uppenbarligen jä-ligt kallt eftersom svenska jordgubbar fanns till salu lååångt efter det att de normalt försvunnit från marknaden.
   

 220. Albert

  Labbibia #219: Men på vilket sätt förklarar gravitationen klimatvariationerna?

 221. Labbibia

  Albert # 220
  Först: jag är inte fysiker, jag är en vanlig ”mannen på gatan”.
  Vem har sagt att gravitationen förklarar klimatvariationerna?  Jag påstår att gravitationen är en fundamental del som förklarar hur havet, luftströmmarna osv beter sig, och därför ÄR det primära  för att förstå klimatets växlingar. Fysik helt enkelt. 

 222. Gunbo

  Pelle L #213,
   
  Tidigare var midsommaren alltid den 24 juni. Nu infaller midsommar den närmaste helgen före eller efter den 24 juni. I år är midsommardagen den 22 juni. 2012 var midsommardagen den 23 juni.

 223. Pelle L

  Albert #220
   
  Ingen har väl försökt förklara ”klimatvariationerna” med gravitationen?
   
  Det du ständigt möts av här är väl snarast att vi inte vet varför klimatet varierar, men anar att det beror på en kombination av galaktiska, oceanografiska och atmosfäriska processer, som vi känner allt för dåligt.
   
  Att skylla alla klimatvariationer på koldioxid ses ju mer och mer som en förhastad genväg.
   
  Men den grundläggande ”växthusgas teorin” är intimt förknippad med tyngdkraften.
   
  Jag tycker att du skall ögna igenom
  http://www.drroyspencer.com/2013/01/misunderstood-basic-concepts-and-the-greenhouse-effect/
  och försöka smälta det.
   
  Så kommer nog någon bättre skickad fysiker/kemist att förklara det hela bättre i morgon.
   

 224. LBt

  Pehr B #171,
  i det långa perspektivet omfördelas naturligtvis denna värmemängd över hela klimatsystemet och blir försumbar, men i ett kort perspektiv, tex 15 år, vet vi inte. Och vad händer när/om isen tar slut?

 225. Daniel F.

  LBt,
   
  Groggen blir varm, och du kanske slutar tjata?

 226. Albert

   Labbibia #221: I inlägg #196 skriver du att gravitationen och värmeenergin orsakar klimatvariationerna, det var det som ledde till min ursprungliga fråga.

 227. Albert

  Pelle #223: Se mitt svar #226.

 228. Pelle L

  Gunbo #218
   
  http://earthsky.org/earth/how-to-deal-with-climate-related-depression
   
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20045197
   
  http://www.pinchot.com/2010/02/recovering-from-climate-depression-an-opto-pesso-dialogue.html
   
  http://nipccreport.org/articles/2011/jul/12jul2011a1.html
   
  http://www.atheistnexus.org/group/psychology/forum/topics/coping-strategies-for-climate-change-depression
   
  http://news.smh.com.au/breaking-news-national/climate-will-make-us-depressed-and-anxious-20110829-1jhbm.html
   
  Gunbo, detta är ett litet axplock av vad man hittar efter en ”quick and dirty” googling på ’climatic depression’.
   
  Att du inte har sett fenomenet visar kanske mest hur blind du har varit.
  Men jag har fått intrycket att du inte längre är yrkesverksam, annat än som jordgubbsodlare. Och klimatångesten är ju ett ganska nytt fenomen.
   
  Nu påstår jag inte att allt detta är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nya forskningsfält är sällan det.
   
  Men märk väl att det ingenstans talas om bipolära tillstånd, utan det verkar undantagslöst vara unipolärt, dvs rena depressiva tillstånd.
   

 229. Albert

  Pelle #223: Vid en snabb titt så hyser jag inget nytt i det du länkade till.

 230. Gunbo #203
  Du skulle väl inte heller dra dig för att måla mustascher på Mona Lisa antar jag.
  Kom ihåg att du aldrig kan förbättra det som är PERFEKT!

 231. Labbibia

  Albert # 226
   
  Ja,…. och anser du att jag givit dig ett vettigt svar? Eller ska jag försöka förtydliga mig ytterligare?

 232. Albert

  Labbibia #231: Jag kan inte säga att du gett ett entydigt svar.

 233. Slabadang

  Det här bara mäste ni läsa!
  Artikeln har varit under granskning i två år och ställer saker och ting på huvudet med sina slutsatser att skogen inte växer där det regnar utan att det regnar där skogen växer!!! Det här med orsak och verkan kan vara  bedrägliga tinG! Tyvärr är alla nya rön inom klimatvetenskapen som slår mot CAGWdoktrienerna alltid motarbetade och klimatmodellerna får sig en ytterligare blåklocka! Det här är verkligen revolutionerande slutsatser!
  http://judithcurry.com/2013/01/31/condensation-driven-winds-an-update-new-version/

 234. Pelle L

  Albert #229
   
  Om du inte hittar något lärorikt i det som Roy Spencer skriver så är du redan fullärd.
  I de drygt fyra hundra kommentarerna finns också mycket matnyttigt.
   
  Vad menar du förresten med ”så hyser jag inget nytt”?
   
  Slip of the pen?

 235. Albert

  Pelle #234: Automatisk rättstavning, skulle varit ”ser jag inget nytt”. Kommentarerna till artikeln spretar vilt åt alla håll, så det är svårt att ha någon samlad åsikt om dem.

 236. Vill bara påminna om en AGW-prediktion som helt i linje med vad skeptiker hävdat kommer att gå fullständigt åt skogen.
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2013/01/screenhunter_155-jan-04-12-03.jpg
  På klimathotiska betyder dock ”ingen is” ”mindre än 1000000 kvm is”
  Även med klimathotisk läsart kommer  det dock att gå åt skogen med denna profetia.
  Vad säger ni om det, TP, Gunbo och LBy?

 237. Gunbo

  Pelle L #228,
   
  Tack för länkar! Jag tror att vi talar om olika saker. I din andra länk talas det om det välkända fenomenet med depression relaterad till brist på ljus vilket påverkar hjärnans kemi: ”The main findings were a negative 1-month delayed relationship between onset rates of episodes with melancholic features and a climatic factor mainly composed of ambient temperature/sunlight, and a negative 1-month delayed relationship between onset rates of episodes with psychotic features and a climatic factor mainly composed of barometric pressure. Results of this study support a climatic-rather than seasonal-influence in specific subtypes of depression. If replicated, they may have nosological and therapeutic implications.”
   
  Din sista länk handlar om depressioner efter klimatkatastrofer där människor förlorat sin utkomst: ”It argues that in the wake of extreme weather, such as cyclones and droughts, there is an increase in depression, anxiety, post-traumatic stress and substance abuse.
  Up to one in five people were likely to suffer emotional injury, stress and despair.
  When the region was hit with severe drought and then heavy flooding early this year there was widespread ”disharmony and pain”, Dr Grenfell said.
  ”Many businesses have gone broke and so many people have left the community. Financial stress also brings on psychological distress and, sadly, in some cases, suicide, and episodes of domestic violence and alcohol and drug problems,” Dr Grenfell said in a statement.”
   
  Sedan förnekar jag inte att det kan finnas fall där känsliga människor kan påverkas negativt av klimathot. Jag säger bara att jag inte stött på några sådana i mitt arbete.
   
   

 238. Pelle L

  Slabadang #233
  Hur har du hunnit läsa allt 😉
   
  Det var en faslig massa formler,
  i ditt språk så det rinner grekiska ur öronen 🙂
   
  Men är det något nytt?
  Det har vi väl vetat länge, fast kanske inte fått ”vetenskapligt” bevisat till 100%, att det regnar mer över skog än över ängar/parkeringsplatser/golfbanor.
  Eller?
   

 239. Gunbo

  Perfekt #230,
   
  ”Kom ihåg att du aldrig kan förbättra det som är PERFEKT!”
   
  Wow, så avundsjuk jag blir! Önskar jag kunde ha din självbild. 
  Eller nä, det måste vara jobbigt att leva upp till den bilden hela tiden.

 240. Pelle L

  Gunbo #237
   
  Du kan säkert ha rätt.
   Vi gräver väl ner stridsyxan för i kväll.
   
  Men pass på, det kommer!
   
  Skulle inte förvåna mig om vi snart har en DSM-diagnos som heter Climatic Unipolar Syndrome eller något liknande.
   
  Vad tror du föräldravrålarna håller på med? Lär barnen borsta tänderna?

 241. Gunbo

  Pelle L #240,
   
  ”Vi gräver väl ner stridsyxan för i kväll.” 
   
  Jag har ingen stridyxa att gräva ner men du får gärna gräva ner din. 🙂
   
  ”Skulle inte förvåna mig om vi snart har en DSM-diagnos som heter Climatic Unipolar Syndrome eller något liknande.”
   
  Håller med, det kommer hela tiden nya diagnoser som jag inte hinner inkorporera i min ”diagnoskatalog”. Jag litar till de lite äldre och beprövade. Men jag är inte så aktiv längre som du gissade tidigare. 

 242. Slabadang

  Pelle L!
  För att komprimera det ”nya” i denna artikel så har man precis som du beskriver sett ett samband mellan växtlighet där förändringen av skogen skulle påverka nederbörden med 10-30%. I den här artikeln talar de om 90%  eller mer!!
  Vill man hoppa över ekvationerna så har jag just hjälpt till ! 🙂
  Men det betyder att man får helt nya termodynamiska effekter att räkna efter som får extremt jobbiga dominoeffekter för klimatmodellerarna. Samtidigt så ger det inspiration till att plantera större skogar där nu råder slätt eller öken om skogen själv klarar av att dra åt sig regnet ur haven.

 243. Gunbo

  Till sist mina vänner och ovänner:
   
  Jag brukar söka lite frisk luft när jag känt mig kvävd här på TCS. Ofta går jag då till Judith Currys Climate etc eller Lucias Blackboard, ibland till Scienceofdoom. I dag var det igen nödvändigt att kunna andas mer fritt. Läste på Judiths blogg där jag hittade hennes rekommendation att läsa ett inlägg på The Blackboard. Hoppas att följande postning kan falla i god jord även här:
   
  There is a cancer growing in the climate blogging world. It is a cancer of bad faith, a default assumption that the other side must be lying, stupid, or in the pay of someone nefarious. It manifests itself in one-sided discourses, and personal attacks, and in the blind rejection of results that do not conform to a specific world view.
  . . . . . . 
  I’m sorry, but accusing people that you disagree with of fraud, and even suggesting that they go to jail, is simply beyond the pale. Not only does it stymie any possibility of constructive scientific discourse; it is also blatantly unethical. Fraud should only be alleged in extreme cases when there is strong evidence supporting it, not simply because the results don’t match your preconceptions.
  . . . . . . 
   
  Activists in certain quarters are just as quick to assume bad faith. When both sides engage in it, constructive dialogue is nearly impossible.
   
      

 244. Slabadang

  Gunbo!
   
  jaha  du ! !! Efteråt spelar man munspel men artikeln är riktad mot din sida Gunbo. Du vet när man skrämt livet ur upp till en tredjedel av barnen till att tro att jorden kommer gå under av co2. I no pressure så spränger de barn som inte lyder den klimatdiktaturs vars grunder är framkallade av vetenskapens torpeder och blydaggar i hockeyligan så lägger jag ansvaret på din sida Gunbo. Ni drog igång det här med de värsta härskartekniker förtryck påhopp och förlöjliganden av kritiker och nu när nu är överkörda av fakta och utveckling … å nu ber ni om nåååååååd !
  Fan va billigt Gunbo fan va billigt!! Den dan du ber om ursäkt och gör en ärligt menad pudel så är freden här, men glöm att du slipper undan förtreten!!  ”Frisk luft” bu hu hu hu hu !! Vilken manipulativ teaterapa du är Gunbo! ska det vara så djävla svårt att lägga sig ner och erkänna att man har haft fel Gunbo?? vad händer ramlar himlen ner eller ??
  Det är klart att det finns massor med klimatgubbar som börjar bli oroliga för att få sitta bakom galler eller för nära såna som löper risken. De som har uppmanat dem att vittna falsk och puschat på för att de ska överdriva, finns ju inte där sedan när räkningen skall betalas. Tjänstefel med svidande löneavdrag och eller sparken ligger extremt lättillgängligt för fler av aktörerna.
  Har de fuskat och ljugit skall de väl ställas till svars! Folk har redan råkat illa ut Gunbo .. helt i onödan från start!! Du försöker få det till ”det började med att de slog tillbaka”. För det mesta skiter jag i saker och ting för de har ingen större betydelse men de bockfötter klimatdiktaturen uppvisat skrämmer riktigt skiten ur mig och det spelar stor roll att den krossas och avslöjas.

 245. Slabadang #233,

   

  Mycket intressant tips, tack! Jag skulle gått och lagt mig men måste bara läsa om detta.

   

  En annan intressant sak var att det var svårt att få minst två referees att granska artikeln. Författarna fick gå ut med en vädjan:

  http://wattsupwiththat.com/2011/01/21/an-appeal-to-the-climate-science-blogosphere/

   

  Lägg märke till att tidskriften ACP tillhör samma familj som ECD där min artikel är. De publicerade alltså precis först en diskussionsartikel som skulle peer reviewas för att accepteras eller refuseras. Som författare kan de följa hur reviewprocessen fortskrider och hur referees tillfrågas och om de åtar sig eller inte att göra granskningen. I blogginlägget från WUWT ser man denna information och där hade efter 12 veckor 10 referees tillfrågats och en tackat jag, men nio tackat nej. Till slut, efter vädjan på WUWT, fick de flera kommentarer och en peer reviewer.

   

  Jag gick då naturligtvis in och tittade på motsvarande information för min egen artikel. I dagsläget har 9 referees tillfrågats, en har åtagit sig granskning, 6 har tackat nej och en har missat deadline att svara. En är tillfrågad nyligen och har en vecka på sig att svara. Min artikel är nog lite kontroversiell verkar det väl nästan som.

   

 246. Gunbo #243,

   

  Jag försöker hitta var du hittade detta citat men jag hittade i stället följande som Lucia med svarta tavlan har skrivit:

  http://rankexploits.com/musings/2013/annan-climate-sensitivity-blog-post/

   

  I’d note that from time to time, I have told people who asked why I am a lukewarmer that part of the reason is observational evidence but that part of the reason is related to my impression of social dynamics in climate science. James’s revelation of brazen lying illustrates the existence of behavior that has tended to make me think sensitivity is on the lower end. It is my sense that when a scientist will not only lie during an expert elicitation he expects to influence scientific literature but volunteers that information to another colleague, this is happening because the liar feel confident he will not be ostracized for this behavior. I have been aware of similar behaviors myself though not this specific one.

 247. Staffan

  Fascinerande depressions-länkar, #228.  Lovelock:
  ”Lovelock argued that, as a result of global warming, ”billions of us will die and the few breeding pairs of people that survive will be in the Arctic where the climate remains tolerable” by the end of the 21st century. He has been quoted in The Guardian that 80% of humans will perish by 2100 AD, and this climate change will last 100,000 years.”  Etc. Gaia-författaren.  (Wiki)
     Men det är väl riktigt att ”AtheistNexus” fyllts av rädsla över att ”Nu brinner vi upp”.

 248. Staffan

  Temperatursiffror blir ni så trötta av, men här är ändå några sådana:
  SMHI har temperatur-mätningar sedan 1722, unikt gammalt, från Uppsala observatorium, en siffra per dag.  Jag har tittat på juli, dels 1730-talet under lilla istiden, dels 2000-talet (tio år):
  1730-talet 17,5º i snitt, från 14,8º år 1731, till 20,1º år 1730
  2000-talet 17,8º i snitt, från 15,4º år 2000, till 19,8º år 2003
  Samma mätningar (dygnsmedeltal juli):
  Maximum 20º per år – elva gånger.  (1752 rentav 21º)
  Minimum  13º per år – tio gånger.   (1902 rentav 12,8º)

 249. Man skulle också kunna tolka det så att jag är så djupt fallen och förtjust i mina laster att det inte finns några utsikter till förbättring.
  Om det låg på IPCC att tolka skulle det förmodligen bli detta alternativ, very likely, low evidence, high conficence.

 250. Ovanstående var ett svar på Gunbos analys av
  ”Kom ihåg att du aldrig kan förbättra det som är PERFEKT!”

 251. Gunbo

  Pehr B #246,
  Ber om ursäkt för att jag glömde länken till artikeln som jag citerade ur. Här är Judith Currys kommentar där hon länkar till Blackboard:
  1.          curryja | January 23, 2013 at 9:05 pm | Reply

  Zeke has a very nice article at Lucia’s
  http://rankexploits.com/musings/2013/a-defense-of-the-ncdc-and-of-basic-civility/
  Of relevance to this thread and also blog etiquette thread

 252. Gunbo

  Perfekt #249,
  🙂

 253. Gunbo

  Slabadang #244,
   
  ”…men artikeln är riktad mot din sida Gunbo.”
  Du kanske ska läsa artikeln. För mig kvittar det vilken sida den är riktad mot. Den fördömer enögd fanatism och personpåhopp.
   
  Judith Curry har vädjat till sina kommentatorer att hålla en mer sansad ton här bl a:  http://judithcurry.com/2013/01/18/blog-commenting-etiquette/#more-10945
   
  Ändå tycker jag att det går relativt städat till på hennes blogg.
   

 254. Noterar att Gunbo återigen vill beskriva (och förklara) klimatdebatten med sin kålsuparteori han så gärna vill klistra på (men alltid felvänt).
   
  Men jag håller med om Lucia att man bör vara försktig med att anklaga andra för bedrägeri. Iaf inte utan väldigt goda grunder, och även då försiktig. Och jag också märkt att alarmistsidan (många där) tar till det greppet nästan omedelbart när man påpekar saker för dem eller bara ställer en (måttligt) riktad fråga. Gunbo själv har ofta, ofta insinuerat dunkla avsikter (och osanningar) bakom vad som anförs. Tom menat att ’hela nationers hela näringsgrenar kampanjar mot klimatforskningen’ (vad nu det skulle betyda).
   
  Men det är trots detta svårt att frigöra sig från misstankarna att där sägs en sak publikt till media och officiellt, även från forskningen (på konferenser, i publikationer, och pressmeddelanden etc) .. och att det man säger och vet bakom stängda dörrar eller tror sig vara bland bundsförvanter är ngt ganska annorlunda.
   
  Annans anekdot är ju av samma art som David Demings om ”We have to get rid of the medieval warm period”, dvs en agenda som inte har ngt alls med vetenskap att göra. Och vi har ju i ett fall (en mailserver vid UEA) fått ännu en inblick i hur det går till när ’forskarna’ tror att de kommunicerar utan att andra hör. Nu var detta bara något dussin forskare, men bland de mer IPCC-inflytelserika. Vi vet ju inte hur det går till på andra ställen, eller därefter. Men där ha förekommit så många konstigheter i klimatforskningen, av precis samma art som de som gjorde att skeptikerna misstänkt fulspel (och värre) bakom kulisserna, och det har fortsatt även efter ClimateGate.
   
  Det är som sagt mycket svår att acceptera tanken att varenda sådan händelse bara är en olycklig kombination och sammanträffanden av överambitiös bekräftelseskevad nitiskhet, olyckliga missförstånd, yttre omsständigheter, mänskliga svagheter, okunnighet. tapåpad data, glömska och inkompetens etc. Allt detta bidrar säkert, och enskilda fall är alltid svåra att bedöma. Men mönstret är för stort och för tydligt. Och beteendena man observerar ser ut som ful, smutsig politik, och inte kunskaps- och sanningssökande vetenskap.
   
  Och som sagt: I samma ögonblick som man frågar/ifrågasätter kommer där anklagelser och smutskastning

 255. Gunbo #251,

   

  Tack för länken! Men jag kunde ändå inte läsa artikeln för när jag klickade på länken fick jag följande svar. Verkar konstigt tycker jag:

   

  Access Denied

   

  The owner of this website (rankexploits.com) has banned your IP address (***). (Ref. 1006)

  Timestamp: Sun, 03 Feb 2013 10:47:50 -0800

   

  Your IP address: ***

   

  Requested URL: rankexploits.com/musings/2013/a-defense-of-the-ncdc-and-of-basic-civility/

   

  Error reference number: 1006

   

 256. Gunbo

  Pehr B,
  Så konstigt! För mig fungerar länken. Provar länka direkt:
  http://rankexploits.com/musings/2013/a-defense-of-the-ncdc-and-of-basic-civility/

 257. Gunbo #256,

  Nej, det gick inte heller, det blev samma svar. Det finns mycket konstigt här i världen som man inte förstår …

 258. Gunbo

  Pehr B #257,
  Men kan du komma in på Blackboard? Leta i så fall efter artikeln 
  A Defense of the NCDC, and of Basic Civility
  från 23 januari.

 259. Gunbo #258,

  Når jag klickar på länken Blackboard i kolumnen här till höger får jag samma svar. Mystiskt nog kan jag inte alltså inte få läsa artikeln.

 260. Slabadang

  Gunbo!
  Vad ZEKE vill hävda är att ”felaktigt justerad” inte behöver betyda förfalskning.
  Hmmmm det är ju omständigheterna som är det viktiga medvetet eller omedvetet? Själv är jag övertygad om att 1. Det har blivit varmare sedan 1900 2. Att GMT serien inkl USAs är på justerad med steroider. 3. GISS justeringar är helt obegripliga.4. Att lägga ut alla tempserier till en oberoende panel av statistiker är enda sättet att säkra tilliten till tempdata.

 261. Gunbo

  Slabadang,
  ”Att lägga ut alla tempserier till en oberoende panel av statistiker är enda sättet att säkra tilliten till tempdata.”
  BEST?
   

 262. Gunbo

  Pehr B,
  Men så märkligt! Slabadang har ju tydligen kunnat läsa inlägget. Vet inte vad problemet beror på. Datavärlden är outgrundlig.

 263. Slabadang

  gunbo!
   
  Best! Nu driver du med mig! Curry hoppade av och dottern jobbar som konsult för ”omställning” och artikeln till slut publicerad i en tidsskrift ingen tidogare hört talas om!

 264. Gunbo #262,

  Jag har förmodligen drabbats av en automatisk bannbulla. Jag tror jag kommit på varför men det blir för långt att förklara här och nu. God Natt!

   

 265. Stickan no1

  Har letat i litteraturen efter hur man beräknar medeltemperaturen och måste bara kolla upp med de av Er som gått igenom koden grundligt.
  Vanligtvis används en ”gridded” 5 x5 box för att beräkna medeltemperaturen, men är den ytkompenserad?
  En box nära polerna är till ytan mycket mindre än en vid ekvatorn. Hittar i en första snabbletning inte att man räknar om ytan utan använder antalet boxar. Men det måste väl vara fel. Det skulle betyda att en temperaturförändring nära polerna skulle slå oproportionerligt hårt på medeltemperatursberäkningarna då det finns många men små 5×5 boxar nära polerna.
  BEST beskriver å andra sidan det så här: ”We emphasize again that the integral is over the land area, and not just over the temperature stations. We obtain the weather for the required global land coverage through Kriging interpolation.”
  Men innebär inte det också att många mätstationer på höga latituder därmed får oproportionerligt stort påverkan på global medeltemperatur på grund av liknande orsak. En liten väluppmätt yta skalas upp till att representera en större andel av jordytan än det är rimligt.
  En liten UHI effekt på höga latituder skalas upp till en global uppvärmning SPECIELLT om antal mätstationer också minskar.
  BEST länk: http://berkeleyearth.org/pdf/methods-paper.pdf