Avskaffa skattefriheten för egenproducerad vindkraftsel

Skatterabatt
Gästinlägg av Björn Törnvall
Vindkraftsprojektörerna och elhandlarna är trots de dystra utsikterna för vindkraften generellt, nu engagerade i en aggressiv försäljningskampanj bl.a. riktad till landets kommuner, landsting och stora elförbrukare som bostadsbolag. Hur kan detta vara möjligt, när vindkraften inte bär sig? Jo, man lockar med befrielse från energiskatten för elkonsumenter som satsar på egen vindkraft, förutsatt att elen inte säljs vidare utan endast används för eget bruk. En skatterabatt, som är avsedd för smärre gårdsverk missbrukas av vindkraftsbranschen, för att kunna sälja stora industriella vindkraftsanläggningar.
Det finns redan idag exempel på kommuner som kör energislukande elpannor t.o.m. på sommaren för att göra av med all sin vindel och inte riskera skattefriheten för energin. Förutom att undandra skatteintäkter från statskassan, går konsekvenser av skattebefrielsen rakt emot Sveriges uttalade ambition att minska elkonsumtionen. Här följer några ytterligare exempel på bidragens snedvridande och oönskade konsekvenser:
IKEA skall t.ex. liksom i den nya stormarknaden i Borlänge använda sig av vindkraftsel och bergvärmepumpar för uppvärmning av sina stormarknader, inte av mindre miljöpåverkande fjärrvärme. Deras satsning på egen vindkraft i Sverige är givetvis kopplad till möjligheten att slippa betala 29 öre/kWh exklusive moms för vindkraftselen, om de endast använder den för eget bruk. Då får de bidrag till driften av vindkraftverken från elkundernas påtvingade elcertifikat, samtidigt sparar de in energiskatten för sin el. Detta är ett närmast stötande smart sätt att vältra över skattebörda på andra och att låta hushållen betala stora delar av företagets värmekostnader via elräkningen. Ett exempel på att skattemässiga och andra subventioner helt snedvrider marknaden och motarbetar vällovliga åtgärder för önskad energibesparing.
Vindkraften bidrar till ett växande elöverskott i Sverige, som med vår begränsade nätkapacitet är svårt att sälja i Sverige och till utlandet, den skapar mycket få varaktiga lokala arbetstillfällen. Den minskar inga koldioxidutsläpp i Sverige eller utomlands. Den riskerar redan gjorda och miljöbesparande investeringar i kraftvärmeproduktion och dess distributionsnät, samt intäkterna i vår viktiga turistindustri. Den förstör naturen och miljön, orsakar lidande för befolkningen och värdeförluster för fastighetsägare. Den är mycket kostsam för landets hushåll, både att producera och att distribuera. Den lever på bidrag, vars existens är helt beroende av politiska beslut. En reell risk, som alla ägare och finansiärer av vindkraftverk bör observera mycket noga.
Samtidigt som Sverige inom ramen för EU bekänner sig till viljan att minska landets elkonsumtion, innebär skattebefrielsen för egenproducerad vindkraftsel, att vi konsumerar mer bidragssubventionerad el än vi behöver, för att värma våra fastigheter. Därmed motarbetas även incitamenten för den ambitiösa energieffektivisering av fastighetsbeståndet, som Sverige har som ett uttalat mål. Varför låter politikerna denna onödiga och kontraproduktiva subventionskarusell fortsätta? Dess negativa påverkan på användningen av mer miljövänlig energi och slöseriet med energi och skattemedel måste upphöra genom att skattebefrielsen för egenproducerad vindkraftsel, liksom alla andra snedvridande subventioner till vindkraften, avskaffas snarast.
Björn Törnvall
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hur funkar det? Om man äger ett vkv som ligger 50 mil hemifrån och producerar 1 milj kWh/år. Man kan ju inte förbruka den elen själv eftersom den är ojämn och med största sannolikhet inte möter företagets elbehov. Är det då så enkelt att man får skattebefrielse för 1 milj kWh? Är avräkningsperioden kalenderår? Vad har man vunnit med det annat än förlorade skatteintäkter och ytterligare ett verk i våra skogar?
  någon som kan förklara?

 2. Ulrik

  Alla svenskar ger således pengar till IKEA varje gång som man betalar sin elräkning! Detta står det inget om i IKEAs mysreklam. Den informationen måste spridas på andra sätt.

 3. Lars

  Det är väl ändå inte orimligt att värden som skapas inom ett företag ”eller privat” är ”skattebefriade”? Hur skulle det se ut varje del i en tillverkningsprocess var beskattad? Så i den delen kan jag inte hålla med.
  Däremot ska ingen verksamhet vara bidragsfinansierad, det leder nästan aldrig till något gott.

 4. Evert Andersson

  Så här enkelt och precist är det att se hur det hänger ihop. Då kan man med rätta bli lite nedstämd av att lyssna igenom miljödebatten i Riksdagen nyligen eller för den debatt som var den 7:e december.
  Det finns ju bevisligen folk i Riksdagen som förstår det här. Beror det på att två, ev. tre småpartier har varsitt politiskt block som gisslan, att de som vet inte får tala ur skägget. 
  Oemotsagda får talare efter talare hylla Tyskland och Danmark. Trots att tyskarna bygger ny fossilkraft med lika stor effekt som hela vår tillgängliga effekt. Med samma  grad av användning som vi har släpper dessa nya verk ut lika mycket på nio dagar som hela vår elproduktion gör per normalår. Goda föredömen?
  Är det verkligen vår plikt att eventuellt mildra konsekvenserna av deras vägval lite grann genom enorma uppoffringar.

 5. Snart är väl dom statliga styrmedlen på nivån att vi går plus på att ha en vindmölla i varje trädgård, kanske blir det nya politikerbygget inte Friggebod utan Romsonpropeller.Det fattas inga fel på det tänket.

 6. Ann L-H

  Från vanligtvis välunderrättat håll:
  ”Schweiz har för närvarande 40 % kärnkraft. Förbundsrådet har beslutat om en energivända likt den tyska med en plan att stänga kärnkraft. På uppdrag av det schweiziska konjunkturinstitutet har ETH, Erdgenössische Technische Hochschule i Zürich tagit fram en studie som pekar på att om elförbrukningen per capita minskar med 35% enligt plan och kärnkraft ersätts mad andra kraftslag, så hotas bruttonationalprodukten med en minskning av 25 % från dagens.”

 7. Ann L-H

  Och här är länken till #6 för dem som vill fördjupa sig i källan:
  http://www.kof.ethz.ch/static_media/filer_public/2013/01/30/no_38_2013_01_titel_energiewende_economiesuisse.pdf

 8. Skogsmannen

  Lars #3!
   
  I någon mån håller jag med dig i resonemanget men även företag betalar väl energiskatt?
   
  Eventuella bidrag är väl varken mer eller mindre fel här jämfört med annan energiproduktion (bara helfel 😉 )

 9. Skogsmannen

  Ann L-H!
   
  Schweizarna är kända för att vara noggranna och brukar göra grundliga konsekvensanalyser inför större beslut som förs in i debatten.
   
  I den mån konsekvensanalyser genomförs här sopas misshagliga resultat in under mattan. Eller för att uttrycka det så här, det är en helt naturlig del av den  gaphalspolitik som extrempartierna här i landet bedriver.

 10. Lars W

  I Danmark har man haft samma system för privat solel. Nu är det slopat. Försäljningen av solpaneler har gått ned till noll…

 11. JHE

  Min uppfattning är att elskatten borde tas bort helt.
   
  Wolter #1
   
  Elen man förbrukar själv måste konsumeras samtidigt som den produceras för att den skall vara skattefri. Överskottsel kan man sälja och då kan man få sälja elcertifikat. Elskatten är ju ungefär dubbelt så hög som priserna på elcertifikat så det är ju betydligt lönsammare med skattefrihet.
   

 12. Slabadang

  Fattigdomsspridningen följer de Gröna Khmerernas planekonomi!
  Siffrorna från Schweitz berättar en story om den fattigdom som drabbar oss när vi blir mindre rationella. Politikerna har inte en aning om vad de sysslar med och de som styr den gröna rörelsen måste vara extremt nöjde med den destruktion av ekonomin de lyckats skapa. Det är ingen aningslöshet och okunskap som ligger bakom. Det är en medveten strategi och målsättning att förstöra våra ”kapitalistiska” ekonomier. Boskapet längst ner i rörelsen begriper naturligtvís inte detta. Men de kommunister som kapat Grinpiss vet om det mycket väl.
  Västs politiker har helt och hållet tappat greppet om värdena i sina nationer och helt glömt bort basics om vad som håller och bygger ett land. Det är jobbigt att se destruktionen av vår civilisation.
   

 13. Monodemon

  Håller med JHE #11 om att elskatten bör tas bort.
  Tycker det är missunnsamt och girigt att slåss för att andra ska betala skatt. Det är väl ändå mer konstruktivt att kämpa för att även befria sig själv från skattebojorna? Mänskligheten skulle må bra av mer skattefrihet.
  Subventionering av väderkvarns-el är naturligtvis däremot fullkomligt förkastligt.
   

 14. Labbibia

  Slabadang # 12
  Mycket bra!
   
  Det de gröna khemererna inte verkar förstå är att välstånd och utveckling dessutom är en krigsriskminskare av rang!
  Med minskat välstånd i Europa följer konflikter och i förlängningen av det en ökad krigsrisk nationer emellan.
   
  Grekland är kanske ett bra exempel på mitt påstående. Vilda protester, upplopp och så vidare…

 15. Mikael

  De röda/gröna skiter dock i välstånd, företagets bästa eller landets bästa. De vill bara få makten och kunna parasitera på land och företag. Se bara på vilken arbetsplats som helst hur facket ”krigar”mot företagsledningen. Det är därför alla länder med ett starkt fack går dåligt i världsekonomin.

 16. István

  Det är väl fullt OK med skattebefriad el produktion, så länge man inte ansluter sitt verk till nätet! Man kan t.ex. köra ner elen från sitt vkv i egen varmvattens beredare. En mycket bra lösning, om man kan räkna hem det utan subventioner och i samförstånd med sina grannar.

 17. Gunbo

  Mikael #15,
  ”Det är därför alla länder med ett starkt fack går dåligt i världsekonomin.”
   
  Men Sverige har väl ändå en bättre ekonomi är t ex USA?

 18. Gunbo

  Labbibia #14,
   
  ”Grekland är kanske ett bra exempel på mitt påstående.”
   
  Vad beror Greklands bankrutt på? 
   

 19. Björn

  Hypotetiskt, om vindkraften står för 10% av den totala elproduktionen, innebär det att dessa 10%, ständigt måste ha en generatorreserv om lika mågna procent. Det är därför orimligt att andra kraftproducenter skall stå för denna svajighet i produktionen. Dessutom vill man nu ha skattefrihet ovanpå denna opålitliga elproduktion som vinkraften står för. Det är därför rimligt att vindkraftsproducenterna avkrävs stilleståndsavgifter. Varför skall vi som elkonsumenter dessutom bära kostnader för en elproduktion som inte är lönsam? Rent tekniskt är vindkraften dessutom en katastrof med alla sina krav på anpassning till kraftnätet och för att inte tala om miljöförstöringen i dess spår.

 20. István

  Re #6, 7
  Kärnkraftfrossan är inte lika utträdd i alla länder. Ungern förhandlar f.n. bl.a. med ryssarna om leverans / finansiering av 2 nya block till Paks ,där det finns redan 4st sedan 80- talet.
  Sådant blir man inte populär med i Bryssel! Kanske en av anledningarna för det ständiga gnället över det lilla medlemslandet som borde veta hut!

 21. JHE#11
  hur ”samtidigt” måste det vara och hur sköts den avräkningen. Per timme, dag, vecka, månad.
  Hursom helst måste det betyda att massa el inte ”matchas” då man antigen förbrukar mer än vkv:t producerar eller vice versa.
  hur mycket sparar industrin egentligen? Viss skattebefrielse har dom väl redan?
  jag vet att många kommuner går på det här ”för att säkra sina egna energikostnader på lång sikt” Jo, pyttsann vad det kanske skiter sig nu när det inte blir någon skattebefrielse. Är det rimligt att kommuner investerar miljoner av skattebetalarnas pengar för att slippa skatt?

 22. Lene

  Vad man ska betala för i Danmark är användningen av det gemensamma nätet, när solen eller vinden producerar överskottsel. Förluster i transport i elnätet beräknas i DK uppgå till 5%. I Sverige minst 10% på grund av långa avstånd. Det landsting eller Ikea som köper vindkraftverk långt bort bör betala för transportförlust och användande av nätet samt kostnader som uppkommer när reglerkraft ska sättas in. Och sen bort med de dubbla elcertifikaten för vindel.

 23. Klimathotet som affärsidé …

 24. Olaus Petri

  OT. Ännu ett bevis för att den medeltida värmeperioden tycks ha varit lokal överallt på jorden:
   
  http://hockeyschtick.blogspot.dk/2013/01/new-paper-finds-china-was-warmer-than.html
   
   

 25. Labbibia

  Gunbo # 18
  Du skrev:
  Vad beror Greklands bankrutt på?”
   
  Det är egentligen oväsentligt i sammanhanget…..jag ville  ge ett exempel på vad som händer när människors villkor kraftigt försämras, och som sådant tycker jag att det på ett bra sätt styrker min tes…. 
   
  (För övrigt beror väl Grekland kris på många faktorer, bla ett urkass skattesystem som inte klarar av att finansiera alla de reformer som genomförts av politikerna där.)

 26. Ingemar Nordin

  Jag håller helt med dem som anser att elskatten (liksom elcertifikaten) bör tas bort helt och hållet. Enligt en studie som kom ut för drygt ett halvår sedan så är det politikernas beskattning som höjer elpriserna, inte avregleringen:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/09/02/varfor-ar-elpriset-sa-hogt/

  Varför punktskatt på el? Är det på något sätt farligt med el? Är det ett missbruk som hotar vår välfärd eller hälsa?

  Nej, självklart inte. Det är bara en kassako för politikerna som föredrar lite extra skatteintäkter till sina egna projekt istället för tillväxt. Fullkomligt oetiskt! Alla medborgare förlorar på höga elskatter.

 27. Bo Blomberg

  Björn # 19
  Vårt kraftsystem klarar utan vidare den vindel vi har och mer därtill, åtminstone om man ska tro utredningen från KTH och Lennart Söder:
  http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:570566
  Att vi inte behöver nån vindel är ju en helt annan femma!

 28. Bo Blomberg

  Mikael # 15
  Det ”krigas” inte mot företagsledningarna, jag tycker du är fel ute. Jag har varit fackligt aktiv i hela mitt yrkesliv och tycker inte att du har rätt. Att man däremot ”krigar” om att få en större del av förädlingsvärdet är däremot riktigt. Där har tyvärr facket tappat ordentligt dom sista decennierna. En allt större del av förädlingsvärdet har tillfallit ”kapitalet”. Det är möjligt att det gick för långt åt andra hållet tidigare men nu önskar jag facket lycka till!

 29. Gunnar Strandell

  Lars #3
  Jag kan hålla med dig i princip, men då borde väl husbehovsbränning också vara tillåten och skattebefriad med fri ffakt inom ”hushållet”.
   
  Eller??

 30. Björn

  Bo Blomberg [27]; Jag är inte så säker på att vi klarar det. Det finns inget skrivet om den jojoeffekt som uppstår när elkonsumtionen samtidigt varierar med vindkraftens tillgång på vind. Vi har alltså fått in ytterligare en variabel i elsystemet som inte fanns innan vindkraftens tillkomst. Detta skall jämföras med vatten- och kärnkaraften som kan drivas med relativt konstant effekt.

 31. Berätta hur det funkar! Timme? Månad? År? Kvittning?
  eller är jag dum i hela huvet?
  Det måste en faktiskt veta för att kunna kritisera/räkna.

 32. Olaus

  Bo Blomberg nr 27
  I dag klarar vattenkraften galant att balansera vindkraften. Den producerar nämligen noll (0) MW.
  Talet om att det alltid blåser någonstans verkar stämma illa.

 33. Mikael

  Skatt= Stöld
  Fack/Maffia= Parasiterande organisation.
  I bästa fall kostar de fackanställda bara en massa pengar då de sitter på sina feta häckar. I värsta fall så ger de företaget en obotlig skada pga deras okunnighet om företagsekonomi. Dessutom hjärntvättar de fackliga de andra anställda med röda lögner.

 34. Bo Blomberg

  Björn #30 och Olaus #32
  Ni kanske aldrig läste Söders o KTHs utredning som jag länkade till i #27? Den bygger ju på mätningar och erfarenheter av hur produktion (och konsumtion) av el funkat i Sverige på senare år. Därmed är slutsatserna ju baserade på ”beprövad erfarenhet”, det är minsann inte mycket inom ”klimatområdet” som är det!

 35. Bo Blomberg

  Mikael #33
  Visst finns det avarter inom facket i Sverige, dels en för stor byråkratisk överbyggnad (”cementhäckarna” som Stig Malm behagade kalla ombudsmannaväldet) och dels finns det väl också några fackförbund med rätt så maffialiknande metoder. Det tycker jag också. Men går du ner på företags- och klubbnivå är det nåt helt annat. Jag tycker inte man ska dra allt fackligt över en kam!

 36. J-O

  utgår ifrån att om man tillåter obeskattad hemgjord el så kommer vi snart kunna bränna sprit hemma. Ett överskott skall sedan kunna lämnas hos Systembolaget i utbyte mot årgångsviner precis som egen producerad el skall kunna kvittas mot el från kraftbolagen.
   
  Tycker det låter skitbra … 🙂