skatt

Avskaffa skattefriheten för egenproducerad vindkraftsel

Gästinlägg av Björn Törnvall Vindkraftsprojektörerna och elhandlarna är trots de dystra utsikterna för vindkraften generellt, nu engagerade i en aggressiv försäljningskampanj bl.a. riktad till landets kommuner, landsting och stora elförbrukare som bostadsbolag. Hur kan detta vara möjligt, när vindkraften inte bär sig? Jo, man lockar med befrielse från energiskatten för elkonsumenter som satsar på egen   →

Göteborgs stad beskattar flygresor

På Bästkusten vill man gärna vara bäst. Därför ska Göteborgs stad beskatta alla flygresor med avseende på koldioxidutsläpp. Ett kilo CO2 kostar 1,50 kr. Pengarna går dock inte till trädplanering eller anpassningsåtgärder i Bangladesh. Nej, Göteborgs stad tänker i stället bygga cykelparkeringar och omklädningsrum. Som om cykeln någonsin kunde ersätta flyget. Klimatpolitiken har verkligen blivit   →