kraftvärme

Avskaffa skattefriheten för egenproducerad vindkraftsel

Gästinlägg av Björn Törnvall Vindkraftsprojektörerna och elhandlarna är trots de dystra utsikterna för vindkraften generellt, nu engagerade i en aggressiv försäljningskampanj bl.a. riktad till landets kommuner, landsting och stora elförbrukare som bostadsbolag. Hur kan detta vara möjligt, när vindkraften inte bär sig? Jo, man lockar med befrielse från energiskatten för elkonsumenter som satsar på egen   →