Björn Törnvall

Svenskt Landskapsskydd om den olönsamma vindkraften

I ett par decennier har vindindustrin och miljörörelsen lovat att förnybar el inom kort ska bli lönsam, men ännu i dag synes det målet   →

Vindkraft blir för dyrt

Vindindustrin försöker skicka notan till skattebetalarna. Det handlar nämligen om mycket stora kostnader att ansluta vindkraftparkerna till havs, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall på   →

Energin, miljörörelsens återvändsgränd

Gästinlägg av Björn Törnvall Miljörörelsens totala brist på överblick och märkliga oförmåga att förstå konsekvenserna av sin politik blir pinsamt tydliga när de av   →

Vikande lönsamhet för vindkraften

Elprisets utveckling och framtida prognoser är illavarslande för vindkraftindustrin som dras med ekonomiska problem. Flera investerare har också fryst sina utbyggnadsplaner på grund av   →

Avskaffa skattefriheten för egenproducerad vindkraftsel

Gästinlägg av Björn Törnvall Vindkraftsprojektörerna och elhandlarna är trots de dystra utsikterna för vindkraften generellt, nu engagerade i en aggressiv försäljningskampanj bl.a. riktad till   →

Orosmolnen hopar sig över vindkraftsbolagen

Vestas gjorde en brakförlust Q3 2012 och planeras att sparka 3000 personer till utgången av 2013. Förlust Q3 175 mEUR. Orderingången föll kraftigt. Information   →

Pär Holmgren kyls av

Först var det Svensk Vindkraftsförening som tiggde pengar till vindindustrin, sen var det Svensk Vindenergi, sen var det Miljöpartiet, sen blev det Vestas. Ett sammandrag av   →

Vindkraftsdebatten tar inte semester

Vindkraftsdebatten tar inte semester. Juli har varit en ganska aktiv månad med flera intressanta inlägg och vändningar. En mycket intressant vändning har varit att   →

Slutreplik i dagens Göteborgsposten

Vindkraften behövs inte eftersom Norden är på väg mot ett stort överskott av el. Vindkraften är heller inget energisystem utan ett finansiellt system för   →

Vindindustrin har ingen kompetens att bedöma vetenskapliga slutsatser

Undertecknad och Björn Törnvall har idag en replik på Second Opinion Annika Helker Lundström menar att Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) sågning av vindkraftsutbyggnaden ”kritiserats hårt”,   →