Energin, miljörörelsens återvändsgränd

Kärnkraft
Gästinlägg av Björn Törnvall
Miljörörelsens totala brist på överblick och märkliga oförmåga att förstå konsekvenserna av sin politik blir pinsamt tydliga när de av miljöskäl, via elräkningen, vill finansiera uppbyggnaden av en helt onödig vindkraft i Sverige med det lite lagom dolda men yttersta målet att stänga kärnkraften. Våra licensfinansierade politiskt korrekta media krattar varje dag, lika ihärdigt och övertydligt, manegen inför denna frågas behandling på s-kongressen i april med sina mantraliknande inslag om kärnkraftens risker och kostnader.
Vi kan tycka vad vi vill om kärnkraften, men en stängning i Sverige skulle innebära en oerhörd kapitalförstöring och en ekonomiskt livsfarlig nedmontering av vår viktiga baskraft. En åtgärd som inte påverkar klimatet ett dugg men genom kraftigt höjda elkostnader svårt skadar vår internationella konkurrenskraft och därmed basindustrins livsviktiga arbetstillfällen, landets ekonomi och invånarnas välfärd.
Kan vi inte få våra beslutsfattare i riksdagen att inse detta, är det just in i denna ekonomiska återvändsgränd vi nu är på väg, helt i onödan. Alternativet till kärnkraften, som baskraft för Sveriges del, är gas- eller koleldad kraft. Vindkraften kan aldrig vara vår nödvändiga och pålitliga baskraft. Den kräver 90-100% ständigt inkopplingsbar ersättningskraft eftersom vindkraften bara finns när det blåser lagom och inte är för kallt.
Ett annat stort hot mot elkundernas privatekonomi, är de kommande nya EU-reglerna för elsystemet,”FrameworkGuidelines&NetworkCodes”, som är tänkta att införas med början inom något år med syftet att möjliggöra införandet av ännu mer förnyelsebar kraft i elsystemet, till okända men troligen mycket stora kostnader och konsekvenser för landets elkunder och industri.
Planerna innehåller t.o.m. krav på att kylskåp och andra elberoende vitvaror i hemmen utrustas med ny utifrån styrbar elektronik, vilket givetvis höjer priset och genom att felkällorna ökar och riskerar orsaka avsevärt höjda servicekostnader för hushållen. Det tycks inte finnas några som helst gränser, för vad miljörörelsens drömmar om ett samhälle byggt på förnyelsebar energi får lov att kosta och vilka risker vi skall utsätta oss för, allt i miljöns närmast helgade namn.
Varför skall vi i Sverige med en för många andra länder i Europa mycket avundsvärd energisituation, luras att gå omvägen via onödig, dyr, opålitlig och miljöförstörande vindkraft? Vårt elbehov är redan mycket väl tillgodosett. Det ökande elöverskottet vindkraften förutan exporterades 2012 till en volym som är nästan tre gånger vindkraftens hela årsproduktion. Hushållen skall inte behöva betala extra för det tveksamma nöjet att hålla vindkraften under armarna med 40 % eller mer av intäkterna, som subvention. Vare sig den brukas i Sverige eller exporteras.
Vi har helt enkelt inte något behov av, eller råd med, att snubbla fram med ett tredje ben i energimixen eller att låta miljörörelsens drömmare, till oöverblickbara konsekvenser, ändra vårt fungerande energiförsörjningssystem från grunden. De två stadiga ben vi nu har i form av kärn- och vattenkraft har länge tjänat oss mycket bra och räcker mer än väl till för landets behov av utsläppsfri elkraft under mycket lång tid framöver. Det är hög tid att nu kraftfullt ifrågasätta och kräva realistiska investeringskalkyler för alla nya påfund från en miljörörelse som tycks ha tappat all kontakt med verkligheten.
Björn Törnvall
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sven-Ove Johansson

  Mycket intressant post på [http://wattsupwiththat.com/] om ”A bridge in the climate debate…”
   

 2. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Det är märkligt men det ser ut som våra svenska politiker offrat det svenska energisystemet som eftergift mot EU utan någon debatt i Sveriges Riksdag Förhåller det sig verkligen så? Kan någon klarlägga detta?
  LennartB

 3. Björn Törnvall

  Lennart Bengtsson #2
  Tyvärr tror jag inte att vi kommer att få se någon större debatt om energisystemet. Visserligen gör Svensk Energi säkert vad de kan i remissrundan, för att villkoren för Sveriges anpassning till EU:s direktiv skall bli så bra som möjligt, men samtidigt tycks det, som att  allt som görs i ”miljöns”namn får kosta hur mycket som helst. Debatten, som kan bli mycket jobbig för politikerna, kommer troligen först i efterhand, när hushållen och elkunderna inser vad alla nya påfund kostar dem och samhället i stort. Vi har heller inte sett någon debatt kring kostnaderna för och konsekvenserna av de nya byggkraven för energieffektivisering, som kan innebära ökande boendekostnader och ökad segregation, av ”miljöskäl”.

 4. Björn T.
  Det är tamejfan totalt ofattbart att våra politiker ”går före” över ättestupan. Det finns INGENTING på den här planeten som är så effektivt när det gäller att säkra vår fortlevnad och även förbättra levnadsvillkoren för de som har det fattigt och eländigt som tillgång till tillförlitlig energi och till ett så billigt pris som möjligt. INGENTING!1
  Det enda sättet att förstå deras agerande är att de faktiskt är neomalthusianer som använder klimatet som en ursäkt för att fördyra energi och därmed försöka hålla tillbaks befolkningstillväxten. Och det är ju iofs också korkat och korttänkt så det gnistrar om det. Höjd levnadsstandard innebär minskad nativitet. Dessa neomalthusianer kommer att störta oss i fördärvet. Sitta på molnfri höjd och ”tycka”
  Arma värld!

 5. PerH

  Delar av artikeln blir alldeles utmärkta nyhetsinslag i kvällens Rapport och Aktuellt, andra kvällar för den delen också. 
  Dock får detta stanna i vår fantasi under önskan ”Scener vi skulle vilja se”
   
   

 6. Quantum Spin Liquid

  En politkerstyrd samhällsomställning på det nuvarande ”ohållbara energi-, klimat- miljöområdet” får kosta precis hur mycket den vill eftersom det är en försiktighetsåtgärd och en säkerhetsåtgärd (så marknadsförs den). Den visar dessutom att politiker är handlingskraftiga och vet vad som står på spel och att de bryr sig och vill göra något … till skillnad från alla cyniska skeptiker som bara motarbetar alla goda omställninginitiativ till ett mer socialistiskt samälle och mer centralmakt. Mot all denna godhetstyranni står sig i princip all förnuftsbaserad kritik slätt eftersom den även räknar in hållbar ekonomi i ekvationen. Hur hållbart det är ekonomiskt spelar ingen roll eftersom det finns skatter och avgifter att tillgå i princip i hur stor utsträckning som helst för centralpolitiska vänster- och högerkrafter. 
  Så det är bara att ta fram popcornen, sätta sig ner och kolla in denna centralmaktspolitiska tågkrasch i slow-motion.

 7. Håkan Bergman

  Europas ekonomiska stormakt bränner miljarder euro på sin Energiwende, samtidigt som man skär ner underhållet för Kielkanalen, en av världens viktigaste farleder, inte minst viktig för oss runt Östersjön, från 60 till 11 miljoner euro årligen. Resultatet ser vi nu.
   
  http://www.spiegel.de/international/germany/repairs-force-sudden-closure-of-vital-german-kiel-canal-shipping-lane-a-887759.html
   
  Puckon!

 8. Håkan Bergman

  Europas ekonomiska stormakt bränner miljarder euro på sin Energiwende, samtidigt som man skär ner underhållet för Kielkanalen, en av världens viktigaste farleder, inte minst viktig för oss runt Östersjön, från 60 till 11 miljoner euro årligen. Resultatet ser vi nu.
   
  http://www.spiegel.de/international/germany/repairs-force-sudden-closure-of-vital-german-kiel-canal-shipping-lane-a-887759.html
   
  Puckon!

 9. Tege Tornvall

  Vår regering ser både näringslivet och försvaret som ”särintressen” och tar råd i energifrågor av NGO-anknutna, förmenta ”experter som inte ens röstar på alliansen. Sammalunda ute i kommunerna. Så smyger planekonomi in bakvägen utan debatt.

 10. Håkan Bergman

  Varför blev det två poster?

 11. Evert Andersson

  Bra rutet Björn. Att lyssna till Riksdagens energidebatter är frustrerande och skrämmande. Inte blir man tryggare av att höra A-K Hatt i P1’s lördagsintervju. Läget är ju att två småpartier tagit varsitt politiskt block som gisslan. Nu med SD som enda parti, som talar ut om tokigheterna blir det väl ännu svårare att få ut de på banan från framförallt FP, som bevisligen besitter kunskapen. Att Alliansen skulle fatta några kloka beslut med hjälp av SD är väl bara en nåd att stilla bedja om. Den andra sidan får vi nog se som hopplöst förlorad.

 12. Tege Tornvall

  Vår regering ser både näringslivet och försvaret som ”särintressen” och tar råd i energifrågor av NGO-anknutna, förmenta ”experter som har egen agenda och inte ens röstar på alliansen. Sammalunda ute i kommunerna. Så smyger planekonomi in bakvägen utan debatt.

 13. Iven

  Vindkrafteländet kan spridas även i kommuner med en insiktsfull ledning, som tar hänsyn till sina kommuninnevånares synpunkter i vindkraftfrågan:
   
  Som t.ex. i Lomma Kommun, där man från kommunledningens sida avböjde en ansökan om placering av 8 vindkraftverk, 125 m höga, med rotordiameter 93 m. med motiveringen att dessa vkv förstör landskapsbilden.
   
  Men Kommunens beslut överklagades av Västanby AB i Lund ända upp i Mark- och Miljööverdomstol, som tillstyrkte vindkraftplaceringen.
   
  Detta domslut kan inte överklagas och därmed tvingas kommunen att tillstyrka etableringen av 8 vindkraftverk, tvärs  emot sin egen uppfattning, att man därmed förstör landskapsbilden.
   
  Sålänge upplåtelse av mark till vindkraftverk är en bekväm, arbetsfri inkomstkälla för markägaren och dessutom medför subventioner för andelsägarna, blir det nog svårt att stoppa spridningen av vkv-eländet, som dessutom kan påräkna uppbackning i Mark- och Miljööverdomstolen, som tydligen inte har minsta förståelse för att närboende vill bevara den genuina skånska  landskapsbilden. 

 14. Slabadang

  Ja man kan gott säga att SD har många frilägen med öppna målburar !
   
  EU kritiskt. Försvarsvänligt. Energipolitiskt. Kriminalpolitiskt tydliga åsså invandringspolitiken, med rätt stöd av kompetens kan de bli hur stora som helst.

 15. Christer Löfström

  …………..
  Lennart Bengtsson och de andra i KVA’s energigrupp har nyligen spelat förvirrare med felaktiga påståenden om svensk elintensiv industri.
   
  Företrädare för Svenskt Näringsliv har i 15 år hojtat ”Klimathot” för att få upp koldioxidfri kärnkraft på dagordningen i Sverige.
   
  Ny svensk kärkraft utreds nu av Vattenfall. Frågeställningen är om den kan bli lönsam. I väntan på utredningen har jag inga åsikter om svensk energiframtid.
   
  Mitt fokus ligger på el och rent vatten för de fattigaste. För att inte fara vilse koncentrerar jag mig på Sydafrika, där det fins både rika och extremfattiga.
  Det planeras omfatande utbyggnad av både kolkraft och kärnkraft,
   
  Två länkar om Medupi. Se gärna Medupi reportaget av Carte Blanche.
  http://mg.co.za/article/2013-03-08-00-medupi-risks-impact-on-damess-fate
  http://beta.mnet.co.za/carteblanche/
   
   
  Ett citat från en 2012 CSR rapport till FN från ett företag jag arbetat för.
   
  ”The world’s fastest growing fossil fuel, coal, now accounts for
  around 30 percent of global energy consumption. At FLSmidth we
  do not try to argue that coal produced energy is the most sustainable
  solution, however, in many emerging economies, coal is the
  only feasible short and medium-term solution for meeting the
  growing demand for energy.”
   
  Kommentar modererad
   

 16. Kompetensen i Regeringen är skrämmande låg i de här frågorna, jag hörde också Hatt i radion. Hon skiljer mellan politik och teknisk, ekonomisk vetenskap och vår miljö tycks hon inte bry sig särskilt mycket om.
  Känslor råder över kunskap och förstånd.
   
  Det är bra att allmänheten förstår vad som är på gång. Det här är mest Maud Olofssons verk och ett svek mot svenska folket. Nu är Centern på väg ur Riksdag och Regering, det är så demokrati skall fungera.
   
  Det enda parti som visar hög kompetens är Sverigedemokraterna. Och det tycks löna sig. SD som enfrågeparti är nu ett minne blott.
   
  I nästa val kommer de som älskar människor mer än vindkraftverk att bli vinnare.
   
   
   
   
   
   

 17. Lennart Bengtsson

  Som den politiska situationen utvecklats under den senaste tiden blir valet säkert för många  en ganska enkel affär. Att vara beroende av beslutsfattare på kritiska poster i samhället som förefaller sakna både insikt och omdöme är säkert mera riskfyllt än en förhöjd CO2 koncentration
   
  lennartB 

 18. L B #17
  BRA !
   
  “Innan decenniet är över så kommer vetenskapen att ha insett
  att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol
  som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid
  så är det det bästa mänskligheten gjort för livet på jorden”
  /Sten Kaijser professor Uppsala
   
   
  I AR4 anger IPCC klimatkänsligheten till 3,2 grader. Iakttagelser har visat att det är helt fel och det verkar som om det i AR5 justeras ned till 1,9 grader vid en fördubbling av koldioxidhalten. Observera att en sådan fördubbling (dvs till 600 ppm) inte är möjlig till år 2100. 
   
  Det innebär att vi missar 2-gradersmålet och förmodligen inte ens når 1,5-gradersmålet.

 19. S. Andersson

  Det är inte bara problematiskt att stänga av den nuvarande kärnkraften. Den behöver med tiden ersättas med nya verk. I själva verket är det ju så att Sverige skulle behöva bygga ett nytt kärnkraftverk vart sjätte år för att upprätthålla en flotta om 10 verk med en maximal ålder om 60 år. O1 togs väl i drift för ca 40 år sedan nu så det är bara att sätta igång. Projekttiden ligger väl på ca 15 år så det är fanimej snart dags.
   
  Tyvärr är det ju så att alla svenska kkv är byggda nästan samtidigt vilket ställer till det i början men med tiden borde man hamna i något slags jämvikt med att hela tiden hålla igång ett kraftverksprojekt någonstans. En finfin liten verksamhet som kommer att sysselsätta tusentals personer någonstans. Men mycket lite i Sverige eftersom Birgitta Dahl (”DDR-Dahl” som någon kallade henne) fimpade kärnteknisk kompetens i Sverige.
   
   

 20. S.A. #19
  I sak har du rätt. Nu bygger Finland ett nytt kärnkraftverk Gen3,5 och förmodligen ytterligare två. Det innebär ett större el-utbud på den nordiska marknaden. Någon el-brist behöver vi inte befara till vindkraftvännernas besvikelse.
   
  Kanske är det bara bra att vänta fem år ytterligare och därmed hoppa över kärnkraftens 3,5-generation och gå direkt på Gen4.
   
  Men Gen4 kan kärnkraftmotståndarna inte hävda ett enda av sina sedvanliga argument.
   
  Ryssland har nyligen satt i gång med sitt första Gen4-bygge och enormt mycket forskning pågår i världen. Dock ej i tankeförbudets Sverige som du mycket välfunnet beskrev.
   
  En intressant utvecklingslinje är att tillverka flygbränsle med energi från Gen4 kärnkraft. Då blir ju på sikt även transportsektorn verkligen koldioxidfri om det kan kännas som någon lättnad för somliga.

 21. Håkan Bergman

  Lars C. #20
  För somliga ja! Inrikesflyget stod, senast jag räknade, för 0.7 % av växthusgasutsläppen i  Sverige. Naturvårdsverket har en sällsynt förmåga att designa om sin webplats, betydligt fortare än klimatet förändras faktiskt. Men går du in på den här sidan och klickar på boxen märkt ”Dataunderlag” får du ett mycket omfattande excelark. Är du snål, som jag, så fixar LibreOffice 3.5 formatet.
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Vaxthusgaser/Utslapp-av-vaxthusgaser/

 22. Camilla

  Fotonerna från solen! De bara strålar in lika kraftiga som under de senaste 70 åren. De drar upp temperaturen i köket plus rummen åt samma håll från 17,2 till 19,8 grader på snappet! Vem styr klimatet? Ja, inte är det de sk. omtalade växthusgaserna. Solen – grabbar!

 23. Håkan Bergman

  Camilla #22
  Och då är det bra att ha direktverkande el som komplement, den kan nämligen reagera direkt på ökningen av fotonvärmen!

 24. LBt

  Så här vill jag uppfatta det:
  Vindkraft+vattenkraft+importerad kolkraft ersätter kärnkraft och kostar importkulor.
  Kärnkraft+vattenkraft+(vindkraft)+exporterad kraft ersätter kolkraft och ger exportklirr i kassan. 
  Tyvärr tappar man här, genom SI och TCS, bort kärnkraftens huvudargument genom att förneka ett utsläppsbegränsande motiv. 

 25. Håkan Bergman

  Nu sitter ni väl och kollar in melodifestivalen på era licenspliktiga apparater. Okey har du en gammal tjock-tv på hjul kan det stämma, eller en smartphone med tv-tuner, annars inte.
  Licensplikten gäller för en apparat som kan visa rörliga bilder, lagen krymper det, se min post igår om lagen och propositionen i går.
  Så vad är rörliga bilder? Ja jag har kollat, en platt-tv på en vägg, i helvete att bilden rör sig, en gammal tjocktv med hjul, man kan uppleva en viss rörelse av bilden om man flyttar tv’n, mobil med inbyggd tuner, klart fall av rörlig bild.
  Kan vara så att lagstiftarna inte har förstått det här med bild och rölig. En bild är väl till sin definition inte rörlig, finns ju konstiga förstärkningar, stillbild, ögonblicksbild, är inte alla bilder just det?
  TV och film levererar rörliga bilder, nej inte alls. Allt vi ser är en ström av stillbilder, som ger en illusion av rörelse, men bilden rör sig inte, bara objekten i bilden tycks röra sig.
   
  Bränn tv-licenserna!

 26. Pelle L

  Håkan Bergman #25
    
  Är du advokat?
  Annars verkar du vara ett bra  ämne för en Silbersky 2.0  🙂
   

 27. Svenolof Karlsson

  Björn, du tar upp några mycket relevanta frågor. Till exempel det osannolikt snåriga regelverk som man inom EU förbereder för elsystemet. I den länk du ger till referatet på Svensk Energis hemsida kommenterar den sakkunnige, Johan Lundqvist, saken så här:
   
  ”Det ingen insåg, när besluten fattades om detta, var hur komplexa regler som krävs och hur många nya krav som kommer att ställas på distributionsföretag och elproducenter – och slutkunder.”
   
  Eftersom jag kommit att fördjupa mig rätt mycket i ämnet, kan jag bara intyga att detta snarast är en underdrift. Politikerna och tjänstemännen, både på EU-nivå och nationell nivå, har satt i gång en process vars följder de inte begriper. Därför att de inte besitter egen sakkunskap och därför varit ett lätt byte för särintressen. Särintressen som kör de ’gröna’ argumenten.
   
  Bilden, som jag uppfattar den, är att de vanliga lokalt förankrade energibolagen inte genomskådat spelet. De leds av ingenjörer, inställda på att skapa rationella lösningar på hemmaplan och utan vana när det gäller att hävda sina intressen genom lobbying. De som profilerar sig ’grönt’ har ett annat mindset: för dem består jobbet i hög grad av politisk aktivitet och argumentering av den typ som Telge Energi driver (uppmärksammades nyligen på den här bloggen av Per Welander). Det är deras enda chans. Saklig argumentering innebär nämligen att de förlorar.
   
  Det trista är alltså att aktivisterna riskerar att ta hem spelet bara i kraft av att de är aktivister. Medan de som håller på saklighet och vill vara hyggliga förlorar.
   

 28. orolig

  Björn Törnvall, tack för att du tog upp ämnet. Är det så, att svenska befolkningen inte varit medvetet om att infasningen av ett globalt elnät modellerat efter internet, har hållit på länge? Hjärnorna bakom idén är skoningslösa och talar öppet om utrotande av fattigdom (fattiga människor), sjukdom (sjuka), resursslukande ekonomiskt ohållbara påhitt (icke produktiva, dvs pensionärer), och framtidsvisionen är just urbana öar helt fjärrstyrda av elmonopol som även använder det nya ”smarta nätet” till att övervaka och kontrollera mänskligt beteende. Djuren? Glöm det, här ska det klonas och genmanipuleras fram nya saker. Det hela är ett vansinne utan motstycke ens i science fiction. Jag bjuder på att kallas konspirationsteorist (eftersom allt och alla numer ska kategoriseras, klassificeras, och registreras) och det vore underbart om detta bara var en produkt i min fantasi. När Sverige gick med i Stortyskland, jag menar EU, upphörde självbestämmanderätten, det kan det väl inte vara tvivel om? Vad var det han sa, Carl Bildt, den 22. februari 1992: ”In order to bring in the new world order, we first have to get rid of the old one.” Och vad var det hon sa, Mona Sahlin, i sin sista valomgång framför en stum folksamling: ”Arbete ger frihet.” (What? Sa hon ”arbeit macht frei?” Ja, det gjorde hon.) Welcome to the new world order.
  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Technology_Platform_for_the_Electricity_Networks_of_the_Future
  http://www.smartgrids.eu/documents/sra/sra_finalversion.pdf
  http://www.globalsmartgridfederation.org/

 29. inge

  Kan Tyskland så  kan vi.  så  sa  nån  miljöpolitiker. Kan Tyskland gå i konkurs så  kan vi men låt  dem  visa  vägen  först så vi hinner ändra kurs  i tid . 

 30. Evert Andersson

  Lennart Bengtsson #17
  Bra formulerat. Önskar verkligen att det stämmer. Men det finns en hake. Ett folk ska rösta utan att ha fakta. De flesta orkar inte ta reda på det de behöver veta för att göra ett val som de själva skulle kunna stå för. Demokratins akilleshäl. Vi har en tendens att rösta på de som säger det vi vill höra hellre än på de som säger sanningen. Var det inte du LB som lanserade begreppet ”gullifieringen” härom dagen?

 31. Olaus

  Den nya tekniska plattformen för elnät inom EU introducerades redan i december 2004. Remisstiderna är ute för ett år sedan. Nu gäller endast införandet som ska ske valåret 2014. Jag tror knappast, att människorna ens anar vad som kommer.
  Det handlar om komplicerade och ekonomiskt belastande nymodigheter.
  För Sveriges del ska Svenska Kraftnät styra uppvärmningsanläggningar och hushållens maskiner , t ex kylskåpen med hjälp av inmonterade chips.
  Processindustrin ska kunna arbeta i en elmiljö, där frekvensen pendlar mellan 47,5 – 51,5 Hertz.
  Syftet är att ställa om energisystemet till stora volymer förnybar kraft från vind och sol, för vårt land kring 40 TWh. Denna förnybara energi ska ha företräde i alla lägen framför vatten- och kärnkraft, som tidvis måste stängas, t ex varma sommarnätter med hygglig vind.
  Det ställer nya krav på frekvenstålighet och störningstålighet vid spänningsdippar.
  Det finns en risk, att folket ute i stugorna än en gång känner sig överkörda av Bryssel. Valet kan påverkas.
   

 32. bom

  #4 Ingvar E
  Vi får nog var noga med att skilja på den förnuftige Björn Törnvall och den hett klimattroende Björn T som verkar vara stand in just nu för den likaledes varmt troende Thomas (inte alls bibelns Thomas Tvivlaren) som verkar vara utsläppt på grönbete under de senaste dagarna.

 33. Björn Törnvall

  #32 bom,
  Tack för tillrättaläggandet i namnfrågan, jag skriver endast under mitt fulla namn, Björn T. är en annan person. 
   
   
   
   
   

 34. Christer Löfström

  Jag häpnar, en rad borttagen i #15
  Peter Stilbs, du minglar med en märklig samling människor.

 35. Peter Stilbs

  Christer Löfström #34 – och åter begriper jag inte Ditt inlägg – nu gäller det vad som kom 10:46
  Du kanske också har konstiga bekanta 😛

 36. Argus

  Jag såg idag en kraschad ruta i en busskur. Igen. 🙁
   
  Vilken ofattbar loserstil. Vilket syfte ska det tjäna?
   
  Och på en annan ’nivå’. Biobränslen, vindkraft och ’tankeförbud’. Vilken ofattbar förstörelse till ofattligt högt pris. Vilket syfte tjänar det?
   
  O tempora, o mores!

 37. Niklas L

  Tack för inlägget, Björn. Energifrågan är i sanning en av miljörörelsens blinda fläckar. De som koketterar med hur oroliga de är för vilket sammhälle vi lämnar över till våra barn. Tror att man kan sitta och önskedrömma ihop ett fungerande energisystem. Tala om ”solen” som en lösning på våra breddgrader. Jag har, precis som Camilla #22, noterat att den just återvänt från sitt halvår i exil. Fy f*n vad jag hade frusit om inte det vore för min direktverkande el (och braskamin). Tala om vindkraft som en lösning när den i snitt levererar 22% av installerad effekt. Det är ju inte svårt att räkna ut vem som skulle få frysa om vi skulle lita till ett sådant intermittent system. För att inte tala om kostnaden… Det är bara i matematiken två negativa faktorer resulterar i en positiv produkt…

 38. ThomasJ

  Iven #13: Tack för info ang. Lomma och vkv. Nåt är la lite konstigt i detta, då kommunerna har en veto-rätt avseende etablering av vkv inskriven i prövnings- förfarande-lagen (om uttrycket tillåts… 😉 ). Kommunen behöver inte ens yttra sig i frågan, då gäller ett nej per automatik. Eller är det så klantigt att man har ’sagt’ nåt som evtl. kan uppfattas som ett ’njae..’. Isf. brukar vkv-maffian vara reptilsnabba att hugga via MÖD.
   
  Utomordentligt viktigt inlägg Björn! Hela detta EU-energi-projekt för samtliga 27 medlemsländer rakt åt humhum. Frågan är hur ’tåget’ ska bringas till stopp, eller än bättre spåra ur totalt…
   
  Förvånansvärt att ingen (mig bekant) inom svenska näringslivet tar upp frågan och opponerar mot dessa EU-vansinnen! Men de lär la inte sakna kon förrän båset är tomt… as usual m.a.o. Suck!
   
  Arma Land!
   
  Mvh/TJ

 39. ThomasJ

  Svenolof K. #27: Du nämner ditt ’grävande’ i temat ’EU-energi-(W)ende’. Har du måhända länkar till info för egen dels fördjupande? Tack på 4-hand!  😀
   
  Ifall du har ngn sammanfattning, typ dokument el.dyl., som kan förmedlas via e-post, här min adress: tjthomasj[at]gmail.com.
   
  Mvh/TJ

 40. Anders Persson

  #2: Den 31 mars 1971 debatterades EU (dåvarande EEC) i riksdagen sedan regeringen sagt nej till medlemskap. Men redan på hösten 1970 visste vi att frågan om EU skulle avgöras för lång tid framåt i början på 1971.
   
  Det var därför inte förvånande att i en TV-debatt i september 1970 en centerpartist drog upp frågan. Men han blev genast nertystad av en sosse, folkpartist eller moderat med orden ”att det har vi ju kommit överens om att inte dra upp nu”.
   
  Jag var ung och naiv och frågade mig själv och andra vad det var för mening att ha val och valdebatter om inte viktiga frågor fick diskuteras.

 41. Håkan Bergman

  I Japan händer det saker:
  http://www.dn.se/ekonomi/genombrott-i-metangasutvinning

 42. Håkan Bergman

  Och tyskarna är det rent synd om:
   
  http://www.spiegel.de/international/germany/german-renewable-energy-policy-takes-toll-on-nature-conservation-a-888094.html