Forskningsfond i klimathotets tjänst

formas
”En första iakttagelse är att de prognoser som forskare tidigare gjort tycks slå in. Enligt flera av de tillfrågade forskarna så har många av de scenarier som förutsågs i den förra IPCC-rapporten redan inträffat.”, säger Cathrine Beijer som är redaktör för forskningsstiftelsen Formas tidskrift Miljöforskning.
Tillfrågade i artikeln är Ulf Molau, professor i växtekologi vid Göteborgs universitet, Michael Tjernström, professor i meterologi vid Stockholms universitet, samt Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
Att vi är på väg mot fyra graders uppvärmning, att havsnivån accelererar, att polarisen smälter allt snabbare och att modellernas prediktioner stämmer slås fast som absoluta fakta av de tre IPCC-medarbetarna. (Att det handlar om vetenskapligt mycket ifrågasatta påståenden får läsaren aldrig veta.) Likaså att det är oerhört bråttom om vi skall kunna undvika en framtida katastrof.
I denna artikel, och i en del andra i samma nummer kan vi läsa att det trots allt fortfarande finns några få osäkerheter kvar. T.ex. att man inte riktigt har kläm på vilken inverkan utsläppen av sot har. Likaså är molnen en osäkerhetsfaktor, liksom effekterna på den biologiska mångfalden. Men det står samtidigt helt klart att ingen av dessa osäkerheter kan inverka det minsta; vi går mot en katastrof om vi inte gör något NU.
Självklart så har vi också de förfärliga ”tröskeleffekterna”att ta hänsyn till (se dock här).
I en annan artikel berättar den Mistra-finansierade professor Johan Rockström och fotografen Mattias Klum om sin nya chockbok. Deras mål är att beröra oss, inte bara med vetenskapliga fakta utan även emotionellt. ”För att förmedla sitt budskap kombinerar författarna tung vetenskaplig fakta tillsammans med känslomässigt starka bilder”, skriver artikelförfattaren.
I ytterligare en annan artikel meddelar fil dr Lars Zetterberg, knuten till Svenska Miljöinstitutet, och Chalmersprofessorn Christian Azar att priserna på fossila bränslen och energi måste gå upp. Mycket. Azar, liksom även Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten och numera styrelseordförande i Japan Renewable Energy Foundation, menar att det dessutom krävs ett omfattande statligt stöd för ny, hållbar, teknik.
Ja, enligt Rockström och Klum så handlar det egentligen om mycket mer än bara lite skatter och subventioner här och där: ”En av våra vetenskapliga slutsatser är att vi måste vända vårt utvecklingsparadigm från dagens där vi i princip särar på vår moderna ekonomi och naturen. … Vår slutsats är att vi måste vända det paradigmet, det vill säga att ekonomin måste utvecklas inom ramen för planetära gränser”, säger Rockström.
Slutsatsen av denna Formas-tidskrift är att det faktiskt är väldigt bråttom. Vetenskapen har talat, och vetenskapen kan tydligen också tala om för oss vad vi bör göra politiskt.
Och det innebär förstås i sin tur att forskningsanslagen måste öka. Formas delar ut bortåt en miljard kronor per år. Allt handlar givetvis inte bara om klimatforskning. Men ”Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling”, står det i deras huvudslogan. Forskningen är inriktad på effekterna av den globala uppvärmningen, t.ex. för jordbruk och stadsplanering.  Och ett nytt område verkar vara ”en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling”.
Huvuddelen av all deras ”forskning” tar således skräckscenarierna som en självklar utgångspunkt. Den kritiskt granskande och ifrågasättande forskningen göre sig icke besvär i Formas. Det här är en oceanångare, med många passagerare som lever på att det klimathotas utan hämningar.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Apocalypse junkies, varför är ni så tjatiga?? Men människan är väl en otroligt tjatig och förutsägbar produkt…i klass med duvor men de är ju åtminstone en symbol för freden…

 2. bom

  Jaha då har klimatkyrkans högre dignitärer och böneutropare stämt upp i tidningen MILJÖFORSKNING. Så kommer de litet mindre insatta småprelaterna att stämma upp i MSM för att anmana oss att rätta in oss i ledet och kamma till oss inför dansen kring miljöguldkalven.
   
  Rockströms budskap är egendomligt stereotypt och klyschigt. Vetenskapen är solid och modellerna stämmer med observationerna och det är himla bråttom att ge någon makten att bestämma hur vi skall leva våra liv in i minsta detalj – och fyra grader är det. Han kommer aldrig med något nytt – ja det skulle väl vara urinseparerande porslinstoaletter med sågspån för skattepengar i kinesiska flervånings höghus då? Fast det sket sig ju big time rent bokstavligt då för dom stackars kineserna blev sjuka till SEI:s stora överraskning. Konstiga orientaler som inte inser att det är bråttom att ”ställa om till hållbarhet”. Man kan undra om kanske rent av svenskarna är lika korkade?

 3. Peter Stilbs

  Tack, Ingemar. Jo, allt är värre än man  trott… även med det akademiska samhället.

 4. Peter Stilbs

  ”Forskningsfond i klimathotets tjänst” – jo – det också.
  Men jag tror en stor del av mekanismen bakom är en samsyn mellan byråkraterna på FORMAS och vissa forskare om att jobben och forskningmedlen är helt beroende av att den gängse bilden av klimathotet upprätthålls med alla medel – och helst också förstärks.

 5. Lars Jonsson

  Ja det är tråkigt att forskningen avseende klimatet har kommit dithän att allt handlar om att bekräfta paradigmet, och inget om nyfikenhet och försök att förstå systemet. Att vi hamnat i detta tillstånd är antagligen inte enstaka grupperingars skuld utan flera olika krafter som samverkar och bekräftar varandra. Precis som ett pyramidspel är alla parter nöjda så länge omsättningen ökar och alla i pyramiden får en liten vinning – ingen vill rasera den om man själv tror att man kommer att nå lite högre i hierarkin. Tråkigt att vetenskap i detta fall blivit synonymt med politik. 

 6. inge

  Måste man  hoppas  på  en snar  nedkylning som kan kyla ner  Rockström överhettade hjärna? 

 7. Stickan no1

  De kan väl forska mer om detta fenomen:
  http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/mar/06/atmospheric-electricity-affects-cloud-height
  ”Particularly interesting is the possibility that space weather changes could affect weather in the lower atmosphere.”

 8. Det är verkligen som ett självspelande piano. Självklart tar de upp att havsisen i Arktis har låg utbredning men inte ett ord om den uppvärmningspaus vi är i. Stämmer med modellerna? Jo pyttsan.

  Den ende som är klimatforskare pratar om osäkerheterna men det drunknar ju den allmänna hysterin.

  ”– En del osäkerhet kring den fortsatta uppvärmningen är ofrånkomligt. Klimatet påverkas av utsläppen, men vi har inte det exakta svaret på hur mycket. Dessutom kan utsläppen framöver utvecklas på olika sätt, säger Markku Rummukainen.”

 9. tolou

  4 grader är en hypotes. Det finns ingen vetenskap bakom detta. Den rapport som lades fram av Världsbanken behandlade vad som skulle kunna hända OM jorden blev 4 grader varmare, inte ATT den kommer bli det.
  Men likförbannat fastnar detta som flugpapper som återigen drar till sig domedagsprofeterna. Detta var säkerligen också avsikten med rapporten. 

 10. Ingemar Nordin

  Tilläggas bör att Formas ingalunda är den enda forskningsfinansiären som satsat, och satsar, stort på klimathysterin och ett hållbart samhälle i samband med detta. Mistra, som bl.a. finansierar Stockholm Recilience Centre (http://www.mistra.org/forskning/pagaende-forskning/stockholm-resilience-centre.html), lägger 1,2 miljarder kronor under en 6-årsperion på ”miljöstratetigs forskning”: http://www.mistra.org/om-mistra/verksamhetsstrategi.html.

  Lägger vi därtill alla andra fonder och stiftelser som skjuter till pengar på klimatområdet så inser man raskt att detta sammanlagt har en enorm effekt på svensk forskning som helhet. Inget universitet, ingen högskola, har råd att inte hoppa på tåget. Ju mer de fasta fakultetsmedlen gröps ur, desto mer kan forskningen styras politiskt. Och desto mindre av värde går tillbaka till samhället i form av ny grundläggande kunskap.

 11. Björn

  Vadå miljöforskning? Det handlar bara om propaganda och dessinformation. Det är dessutom våra skattepengar det handlar om som driver denna miljö och klimatpropaganda. Tjernström, Rockström, Azar et al. har för länge sedan lämnat vetenskapen och företräder nu den nya vänstervågen som vill stöpa om världens ekonomier till ett planekonomiskt paradis med mänskliga robotar. Men vill vi andra att detta skall ske?

 12. Peter Stilbs

  Jovisst Ingemar #10 – alla högskolor och universitet spelar med för att få del av pengapåsarna.
   
  Man måste ju ha en stark ”miljöprofil” – som reflekteras redan på respektive webbportal, och underhålls av någon därtill lämpad redaktör. 
   
  Mitt KTH tillsatte också för något år sedan en ny vicerektor – i ”hållbar utveckling” – visst.

 13. Björn #11
  OT förvisso men din mening:
  >till ett planekonomiskt paradis med mänskliga robotar. Men vill vi >andra att detta skall ske?
  får mig att associera till denna artikel i SvD
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alder-vags-in-i-medicinnota_7982636.svd
  Är du inte produktiv gamle man så blir du nedprioriterad
  Vi behöver robotar

 14. LBt

  Tack. Många bra, sakliga och mycket läsvärda länkar.

 15. Mikael

  Politiker står i vägen för folkets frihet. Nästa revolution startas då politikerna störtas. Politik är inte lösning på samhällsproblem utan politiker skapar nämligen alla problem då de inte gillar den fria folkliga marknaden.

 16. Sirapsodlaren

  Jo, det verkar onekligen som att byråkrater och ”forskare” har lyckats hitta en alldeles egen spene att mjölka i den feta kossans juver.
  Det finns i alla fall goda besparingsmöjligheter om pengarna börjar tryta i statskassan.
  Det som  är oroande att ”forskning” och poitisk aktivism nu inte längre går att särskilja. Det är i och för sig en ganska naturlig utveckling, förtroeendet för politiker och journalister är ju i botten och förtroendet för universiteten är i topp.
  Den enda möjligheten för politiker att lura folk är att köpa en ”forskare” som ambassadör för ”saken”.
  Det kommer nog inte hålla så länge, då folk är väldigt duktiga på att genomskåda den typen av bluffar, och då kommer även universiteten hamna i botten på förtroeendelistan.
   

 17. tolou.
  Precis!

 18. Slabadang

  Boulder och NOAA!
  Hur går det här ihop http://sealevel.colorado.edu/ med det här ? :http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/12/noaa-2012-report-finds-sea-levels.html
  Vi ser hur klimatmaffian även tagit kontrollen över rådata och det går inte att lita på nånting längre och jag tror att det är det som nu sker. Observationerna kommer att anpassas till religionen.

 19. AOH

  Vilka ”fantastiska” klimatforskare” vi har som är värd alla tänkbara anslag att hitta sanningen om växthuseffekten.  SMILEY
   
  Markuu Rummukainen SMHI:
  ”….Teorin bakom växthuseffekten är väl belagd och går nästan 200 år tillbaka. Jean-Baptiste Joseph Fourier (1827) konstaterade att även om atmosfären släpper in solstrålning så hindrar atmosfären värmestrålningen från att rymma. (Se figur 2.)…”
   
  Tänkvärd inlaga av Claes Johnson med intressanta länkar. Även här hos TCS finns några som gärna lyssnar på barnsagorna om  Fourier, Tyndall och Arrhenius vetenskapliga klimatarbeten. S M I L E Y
  http://claesjohnson.blogspot.se/search/label/tyndall
  CO2 alarmism goes back to experiments by John Tyndall reported in the Philosophical Transactions of the Royal Society as THE BAKERIAN LECTURE: On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours,and on the Physical Connexion of Radiation, Absorption, and Conduction, February 7, 1861.
   
  http://geologist-1011.mobi/
  The Most Misquoted and Most Misunderstood Science Papers in the Public Domain.
  “…….Tyndall is celebrated as the scientist who proved the ”Greenhouse Effect” when in actual fact, his work on the infrared absorption of gases failed to address absorption as opposed to opacity…..”
  “……….I am not the first author to discover this by reading Fourier’s work for myself (Fleming, 1999; Gerlich & Tscheuschner, 2007; Gerlich & Tscheuschner, 2009), and one may be tempted to ask why authors continue to propagate the misinformation that Fourier fathered the ”Greenhouse Effectwhen it is clear from his own pen that he did not. Perhaps it has something to do with the fact that Fourier is historically misquoted and misrepresented with respect to the ”Greenhouse Effect”. Citing Fourier (1827),
  Arrhenius claimed:
  “…….Fourier maintained that the atmosphere acts like the glass of a hothouse, because it lets through the light rays of the sun but retains the dark rays from the ground……”
   

 20. Slabadang

  Tack Stickan 01! Kosmisk strålning igen!’
   
  For decades, scientists have argued over whether there is a link between cosmic rays and cloud cover, which in turn could affect climate. Now two atmospheric physicists in the UK have discovered that global atmospheric electricity – which itself is altered by cosmic rays, space weather and El Niño – affects the base height of certain types of clouds.
  ”Electric currents flow continuously throughout much of the atmosphere because of the global atmospheric electric circuit, and these currents sometimes pass through clouds,” explains Giles Harrison, who along with Maarten Ambaum did this latest study at the University of Reading.
  ”Whether these small currents affect the cloud’s constituent droplets has proved to be a question that is very difficult to answer because, almost invariably, other much stronger influences on the droplets are present,” Harrison adds.

 21. Var just inne på WWF:s hemsida och det är fsstslaget att det blir fyra grader varmare. Settled science i sin prydno.
  Det börjar nu bli dags för årets stenåldersjippo Earth Hour. Särskilt kul är att se de bilder de använder för att marknadsföradet:
  http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/earth-hour-i-bilder/1277291-bildgalleri-och-pressbilder-frn-earth-hour
  Det verkar ju snarast som om man marknadsför Human Achievement Hour.
  http://cei.org/hah

 22. Lasse

  #18 Havsnivån kan man väl inte fuska med-tänker jag. Lättare att mäta och få en global bild av än temperaturer. Den senaste rapporten från Noaa har förändrat den bilden lite. Colerado.eu har ännu inte tagit med den.
  Men problemet är inte att dagens siffror inte justeras ner utan att morgondagens fortfarande inte syns i utvecklingen! Det är goda nyheter tycker jag.

 23. Sirapsodlaren

  Slabadang:
  Jag kunde inte låta bli att associera till den här gamla artikeln om Kinas ekonomiska utveckling
  http://www.reuters.com/article/2010/12/06/us-china-economy-wikileaks-idUSTRE6B527D20101206
  Masserade siffror är inget nytt under solen. De mest pålitliga siffrorna i en diktatur/planekonomi är de indirekta.
  I framtiden kanske vi får basera seriös kimatforskning på pimpelfiskeresultat för isutbredning och simskoleresultat för havstemperatur och nivå, då de officiella observationerna enbart är till för att tillfredställa nomenklaturans önskningar.

 24. Håkan Sjögren:

  Ingemar , kommentar : Skulle inte någon orädd person kunna tipsa statsministern  om att behandla sina klimatrådgivare på samma sätt som han hanterat sina ministrars tillkortakommande alltså sparken. Rockström är en skam för vetenskapen och bör inte få leda inträdet i artonhundratalet genom sina missuppfattningar. Mvh, Håkan.

 25. Ingemar Nordin

  Håkan S #24,

  Tvärtom så är dessa alarmister mycket populära bland våra politiker oavsett politisk färg. Du kan nog vara rätt övertygad om att inte bara statsministern, utan samtliga statsråd, blivit ”tipsade”. Och så länge inte riktiga forskare vid våra universitet vågar säga ifrån, utan hukar under denna parodi på vetenskap, så får Rockström et. al. vara deras talesmän i medias och politikers ögon.

 26. Håkan Sjögren:

  Ingemar Nordin # 25 : Jag tror att Du tyvärr har alldeles rätt. Man borde kasta Rockströms och hans epigoners  råd åt råttorna så att vi kan få ordning på debatten och spara stora summor pengar, som nu kastas åt fiskarna och fuskarna. Mvh, Håkan.