miljöforskning

Forskningsfond i klimathotets tjänst

”En första iakttagelse är att de prognoser som forskare tidigare gjort tycks slå in. Enligt flera av de tillfrågade forskarna så har många av de scenarier som förutsågs i den förra IPCC-rapporten redan inträffat.”, säger Cathrine Beijer som är redaktör för forskningsstiftelsen Formas tidskrift Miljöforskning. Tillfrågade i artikeln är Ulf Molau, professor i växtekologi vid Göteborgs universitet, Michael Tjernström, professor i meterologi   →