Formas

MISTRA, en osjälvständig megafon för grön ideologi

MISTRA är en stiftelse för miljöstrategisk forskning som ”stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling”, står det på deras hemsida. Deras header innehåller även budskapen ”Vi har investerat 3,5 miljarder i miljöforskning”, ”Vi stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö” och är ironiskt nog fylld med bakgrundsbilder på   →

Forskningsfond i klimathotets tjänst

”En första iakttagelse är att de prognoser som forskare tidigare gjort tycks slå in. Enligt flera av de tillfrågade forskarna så har många av de scenarier som förutsågs i den förra IPCC-rapporten redan inträffat.”, säger Cathrine Beijer som är redaktör för forskningsstiftelsen Formas tidskrift Miljöforskning. Tillfrågade i artikeln är Ulf Molau, professor i växtekologi vid Göteborgs universitet, Michael Tjernström, professor i meterologi   →

Rapport från bokmässan

Det blev en tidig söndagsmorgon i huset i Ramlösa. Klockan sju var jag på väg mot Göteborg och för alla miljömedvetnas skull vill jag påpeka att: ja, jag körde bil. Uppe vid Falkenberg konfronterades jag med ett exempel på hur man effektivt kan förfula landskapet. De stod faktiskt och snurrade lite lojt allihop, för en   →

Ny bok: Osäkrat klimat, laddad utmaning

Forskningsrådet Formas bjuder in till en presskonferens onsdagen den 16 september kl 12.30 – 14.00 (adressen är Kungsbron 21 i Stockholm). Ännu en klimatbok kommer då att se dagens ljus och den putslustiga titeln till trots (se rubriken ovan) handlar det om allvarliga saker. ”Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare”, står det i pressmeddelandet   →