Svenskt Landskapsskydd om den olönsamma vindkraften

Vindkraft4

I ett par decennier har vindindustrin och miljörörelsen lovat att förnybar el inom kort ska bli lönsam, men ännu i dag synes det målet vara mycket långt borta, skriver Föreningen Svenskt Landskapsskydd i en slutreplik i Göteborgs Posten idag.

Författarna, Jonny Fagerström och Björn Törnvall, visar att Sveriges fortsatta utbyggnad i enlighet med plan kommer att kosta svenska skattebetalare och elkonsumenter över 300 miljarder fram till 2035. Detta trots att vi redan har en fungerande och tillräcklig elproduktion! Att Tyskland och England börjat inse det ohållbara i sin utbyggnad av s.k. ”förnyelsebar” energi verkar inte heller ha gjort några avtryck i den svenska energipolitiken.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Det hela blir mer och mer obegripligt. Det kanske vore idé att undersöka vilka som har ekonomisk vinning av denna  märliga verksamhet och som inte borde ha det
   
  LB

 2. Janne

  Jag har aldrig förstått den svenska vänsterns många vindkraftskramare: vindkraften innebär ju de facto att man tar från de fattiga och ger till de rika (markägare och kraftbolag). Jag trodde att vänsterns politik strävade efter utjämning.

 3. Svend Ferdinandsen

  Mon det er så klimasmart at bygge vindmøller?
  Ifølge klimadebat.dk er Danmarks gennemsnitstemperatur faldet 3 grader siden 2007, og det passer godt med udbygningen af vindkraft.
  Det er en helt katastrofal klimaændring, som ingen har råbt op om.  Med flere vindmøller risikerer vi snart en istid.

 4. Sirapsodlaren

  Janne;
  Vänsterpolitik har alltid syftat till att göra det så bra som möjligt för nomenklaturan, men med retoriken att det är bra för de fattiga. Jämför hur bra ”arbetarna” hade/har det i DDR/Västtyskland, syd/nordkorea, osv.
  Som bekant har tex andelen människor som lever i  extrem fattigdom halverats sedan 80-talet, i stort sett uteslutande beroende på att planekonomi övergetts till förmån för marknadsekonomi, exempelvis i kina/Vietnam/osv
  I det något rikare Norra Nordkorea så har alliansens skattesänkarpolitik haft en liknande effekt: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sbabs-privatekonom-om-framtiden-det-kommer-kannas-i-manga-planbocker_8467510.svd
  Här i Nordvästra Nordkorea så visar trängselskatten hur praktisk socialism fungerar. Göteborgsnomenklaturan har försett sig med en pendeltågslinje, ökad linjetäthet i kollektivtrafiken, minskad genomfartstrafik i sina områden, allt givetvis innanför vägtullarna så de slipper betala om de tar bilen. 
  De mer välbeställda tjänstemännen som bor i förorterna drabbas nästan inte alls, då de kan hålla sig utanför tullarna i sin helhet
  ”Arbetarna” däremot, som bor på Hisingen och är traditionella s-väljare, måste till och med betala vägtull för att åka och handla på det lokala köpcentrumet.

 5. Olav Gjelten

  Förmodligen brukar de allra flesta bara betala sina elräkningar via internet helt utan kommemtar. På så sätt uppfattar inte ens elbolagen själva att folk vare sig har negativa synpunkter på systemet med elsertifikat eller att de skulle ha något emot att elpriserna flerdubblats i takt med att vindkraften byggts ut.
  Själv brukar jag varje månad betala min el direkt till elbolaget. Och fast jag är medveten om att jag ensam inte kan påverka utvecklingen, brukar jag ändå tala om för elbolaget både några sanningens ord om vindkraften och svensk energipolitik i sin helhet. Gjorde tillräckligt många något liknande tror jag faktiskt att energipolitiken på ett eller annat sätt skulla ändras med tiden.

 6. Olav Gjelten

  Janne #2. Så som du beskriver var också retoriken i vänstern fram till Sovjetunionens och kommunismens fall 1989-1991. Det som hänte sedan var att alla gamla stalinister och Mao-dyrkare plötsligt blev miljömuppar. De så väl självklart en chans att bakvägen, via miljöfanatismen, både införa socialism och planhushållning.

 7. Jimmy

  Vindkraftverk som förstörs av vinden.
  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/10285964/Wind-turbine-destroyed-by-wind.html

 8. Undrande

  Jimmy 2013/09/04 kl. 21:04
   
  Usch, vad du är negativ!
  Det vet väl alla att vind är bra om man seglar!